Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer"

Transkript

1 Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1

2 Disposition Former for evalueringer Interesser bag brug af evalueringer i organisationer interne og eksterne Hvilken viden producerer evalueringer evalueringsviden i organisationer og anden form for viden, tavs, eksplicit, formel, uformel Kvalitet i evalueringer Brug af evalueringer 2

3 Forskellige former for evalueringer målopfyldelsesevaluering, sideeffektevaluering, klientorienteret evaluering, stakeholder evaluering, professionel evaluering (peer review), professionel evaluering (selv evaluering), produktivitetsevaluering, cost-effectiviness evaluering cost-benefit evaluering Ante eller post (fra Vedung 1991) 3

4 Konsekvenser af aktuelle ændringer i brug af evalueringer i organisationer Fra New Public Management har vi fået krav til offentlige organisationer om value for money, kontrol og synlighed: fokus på effektivitet og produktivitet, udvikling af interne kontrolsystemer Men også krav om at sammenligne og konkurrere gennem benchmarking og kvalitetsmål: For organisationer betyder det introduktion af nye kompetencer i organisationen, der kan producere mål for kvalitet (statistik, indikatorer) 4

5 Perspektiv: Evalueringer og kommunikation i organisationer Moderne organisationer er kommunikationssystemer Evalueringer kommunikerer viden om organisationen både internt og eksternt CBS kommunikerer og profilerer sig med sådanne evalueringsbaserede akkrediteringer og medlemsskaber: 5

6 Perspektiv: evaluering og ledelse i organisationer Evalueringer bruges som ledelsesværktøj Evalueringer bruges politisk i organisationen Evalueringer producerer viden kan vi bruge den til at lære? 6

7 Interne konsekvenser i organisationen Tællighed indebærer ikke blot at der sættes et tal på et eller andet organisatorisk fænomen. Den indebærer især, at tallet er gjort til den centrale karakteristik heraf. Den voksende brug af evalueringer i organisationer tjener til at gøre organisationer modne til forandringer gennem påvirkninger og krav udefra. Brug af evalueringer disciplinerer ikke blot medarbejderne men også lederne." 7

8 Beretning om statens anvendelse af evalueringer Rigsrevisionen Er evaluering et veldefineret ledelsesværktøj? Der er behov for, at Finansministeriet i overordnede retningslinjer præciserer, hvad en evaluering er, og hvad den kan indeholde. En sådan præcisering kan efter Rigsrevisionens opfattelse understøtte forvaltningerne i deres anvendelse af evalueringer. Rigsrevisionen: Beretning om statens anvendelse af evalueringer 8

9 Beretning om statens anvendelse af evalueringer Rigsrevisionen Har evalueringerne en effekt? Evalueringerne har effekt, og de anvendes som grundlag for politiske og administrative beslutninger. Evalueringerne bidrager primært med at kvalificere eksisterende viden, mens de i mindre grad producerer egentlig ny viden. Rutineprægede evalueringer og evalueringer, hvor sigtet alene er kontrol, bør overvejes erstattet med andre ledelsesværktøjer som fx monitorering, ledelsesinformationssystemer og interne kontroller, i det omfang sådanne ledelsesværktøjer er billigere at anvende. De budgetmæssige forudsætninger for evalueringernes anbefalinger bør indgå som grundvilkår for evalueringen, såfremt disse er afklarede. Ministerierne bør gøre evalueringerne mere tilgængelige for offentligheden ved at offentliggøre dem på internettet, eventuelt samlet på én hjemmeside. Rigsrevisionen: Beretning om statens anvendelse af evalueringer 9

10 Beretning om statens anvendelse af evalueringer Rigsrevisionen Er kvaliteten af evalueringerne tilfredsstillende? Kvaliteten af evalueringerne er generelt tilfredsstillende, og evalueringerne har en faglig kvalitet, der gør dem egnede som grundlag for beslutninger. Forvaltningerne bør være omhyggelige med at vurdere relevansen af de enkelte evalueringsspørgsmål. Det skyldes, at evalueringerne bliver dyrere, hvis evalueringerne skal udvides med flere spørgsmål i løbet af processen. Det vil styrke evalueringernes anvendelighed som beslutningsgrundlag, såfremt fordele og ulemper ved de anvendte metoder, grænserne for tolkningen af data samt eventuelle samfundsmæssige effekter omtales i evalueringerne. Det vil styrke evalueringernes troværdighed, såfremt evalueringskriterierne fremgår eksplicit af evalueringerne. 10

11 Forskelle på eksterne og interne evalueringer i organisationer Evaluatorer Stor afstand til organisationen EKSTERNE: Professionelle evaluatorer, konsulenter Traditionel ekstern evaluering rettet mod proces og resultater INTERNE: Organisationens egne medarbejdere Selvstændig enhed i organisationen ofte med egen kultur Lille afstand til organisationen Typisk udviklingskonsulenter ol. Udgør selve kernefunktionen i interne evalueringer som udføres på en række områder og niveauer i organisationen sammen med andre opgaver Governance/social kontrol funktion Evalueringer udføres for tredjepart (myndighed) med sigte på kontrol og dokumentation af processer og forløb Evalueringer fungerer som redskab til organisationsudvikling, en særlig feedback mekanisme og som redskab til intern organisationspolitik. Meget få erfaringer med mere langsigtede konsekvenser 11

12 interne evalueringer i organisationer problemer for interne evalueringer: Den interne usynlighed kan hænge sammen med at interne evalueringer ofte er tæt sammenvævet med andre elementer og redskaber til organisationsudvikling. har fået tildelt en rituel rolle der isolerer evalueringen fra organisationens udvikling, den manglende tradition og ofte en politisk-organisatorisk interesse for ikke at offentliggøre resultater af interne evalueringer betyder vanskeligheder med at udveksle erfaringer på tværs af organisationer, Uden offentliggørelse kan interne evalueringer kun i meget begrænset omfang indgå i en eksisterende offentlig og faglig debat og en konsekvens heraf er, at der hersker der en udbredt mangel på viden om interne evalueringer omfang og udbredelse. 12

13 Løbende brug af evalueringer i organisationer Lake Wobegon effekten Lake Wobegon effekten er en samlebetegnelse for en række forhold, som har vist sig når man bruger en evaluering eller test igen og igen. På et tidspunkt udhules metoden, fordi de testede personer over tid på forskellig vis udviser en adfærd, der ikke svarer til den normalfordeling af adfærd/besvarelser, der er metodens grundlag og forudsætning. Det kan være simple forhold som at svarpersoner systematisk overvurderer (eller undervurderer) forskellige forhold, og at testpersoner lærer - eller ligefrem som i forhold til færdighedstests i amerikanske skoler - uddannes i at kunne besvare testspørgsmål. Resultatet er at vi producerer nogle resultater, der mindre og mindre kan bruges i den retning vi oprindelig antog 13

14 Forskellige perspektiver på brug af evalueringer i organisationer POLITISK ANVENDELSE (SOCIAL ENGINEERING), anvendelse gennem den systematisk brug af videnskabelig viden til omsætning i forandringer/forbedringer i sociale sammenhænge KLASSISK ORGANISATIONSTEORI, evalueringer redskab til effektivisering og rationalisering af processer i organisationen POLITISK ANVENDELSE, evalueringer bruges først og fremmest som politisk ammunition, legitimerende standpunkter og beslutninger i og udenfor organisationen. ORGANISATIONSKULTUREL ANVENDELSE, evalueringer gennemføres ikke primært for at deres resultater skal anvendes men til udbygning af organisationens eget billede, som en del af kulturen eller som ritual. ORGANISATORISK LÆRING ANVENDELSE, evalueringer indgår i organisationens samlede procesforløb og til at udvikle både interne og eksterne processer, til kvalitetsudvikling og kvalitetsmål. 14

15 Perspektiver på brug af evalueringer i organisationer Evalueringer er et godt værktøj, der får organisationen til at se på sig selv og justere sine handlinger, Evalueringer baseres på fortidens hændelser, på det der er sket, og kan derfor ikke opfange det nye, det ukendte, Evalueringserfaringer bør udveksles mellem organisationer, Evalueringer disciplinerer organisationen og dens medarbejdere ( kun tal tæller ) Brug af evalueringsviden i organisationer kan føre til at anden form for viden som erfaringsbaseret, kvalitativ viden undertrykkes. 15

16 Nogle referencer Barkman, C. & Fölster, S. (1996). Kan myndigheter utvärdera sig själva?.rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Stockholm: Fritzes. Dahler-Larsen, Peter (2004). Evaluering og magt. Aarhus Universitetsforlag, Århus. Hansson, Finn (2006). Organizational Use of Evaluations: Governance and Control in Research Evaluation. Evaluation, vol.12, (no.2) Maxwell, N. L. & Lopus, J. S. (1994). The Lake Wobegon Effect in Student Self- Reported Data. The American Economic Review Papers and Proceedings of the Hundred and Sixth Annual Meeting of the American Economic Association, 84, Mouritsen, J. (1997). Tællelighedens regime. Synlighed, ansvarlighed og økonomistyring gennem mål og rammer i statslige institutioner. København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag Rigsrevisionen: Beretning om statens anvendelse af evalueringer, Vedung, Evert (1997). Public policy and program evaluation. Transaction Publishers, New Brunswick. Vedung, Evert (1991). Utvärdering i politik och förvaltning. Studentlitteratur, Lund. 16

Evaluering af statslige evalueringer

Evaluering af statslige evalueringer Evaluering af statslige evalueringer Agenda Baggrund Undersøgelse af statslige evalueringer Effektundersøgelser Nogle eksempler Aktuelle udfordringer hvor er vi på vej hen? 2 Revisionsordningen i Danmark

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

NOTAT om udvikling af en evalueringskultur i U-turn.

NOTAT om udvikling af en evalueringskultur i U-turn. NOTAT om udvikling af en evalueringskultur i U-turn., April, 2007 Baggrund. Baggrunden for processen hen i mod en evalueringskultur i U-turn kan først og fremmest udledes af to kilder: For det første U-turns

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer

Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer Videnregnskabets indhold Videnregnskabets indhold Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer af BDO-professor, Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus, professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk,

Læs mere

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv August 2014 Resumé Både internationalt og i Danmark er der blandt kommuner og nærdemokratier i disse år igangsat en række reformtendenser af den økonomiske

Læs mere

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen 2014 DANMARKS

Læs mere

Rapport omhandlende det tværfaglige projekt:

Rapport omhandlende det tværfaglige projekt: 1 Rapport omhandlende det tværfaglige projekt: Udvikling og implementering af en evalueringskapacitet rettet mod studievejlederfunktionen ved University College Lillebælt (Blangstedgaardsvej og Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Effektiv puljestyring

Effektiv puljestyring Effektiv puljestyring - som vejen til resultater KREVI KREVI vil med denne undersøgelse belyse, hvad eksisterende evalueringer siger om problemer og løsninger i styringen af statslige puljer. Vi har ikke

Læs mere

Leder uden ansigt. På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009

Leder uden ansigt. På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009 Leder uden ansigt På vej mod en ny form for selvledelse? Paper, konference Det Danske Ledelsesakademi 8.-9. December 2009 Søren Voxted, Syddansk Universitet voxted@sdu.dk Offentlig ledelse og styring af

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Evalueringsprocessen som understøttende organisatorisk læring

Evalueringsprocessen som understøttende organisatorisk læring Evalueringsprocessen som understøttende organisatorisk læring Jan F. Hansen Konsulentfirmaet Practicum I denne artikel argumenteres der for, at det ikke er tilstrækkeligt at betragte tidens store fokus

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Specialetitel: Kommunikationsmåling som Kommunikations- og HR-værktøj

Specialetitel: Kommunikationsmåling som Kommunikations- og HR-værktøj Specialetitel: Kommunikationsmåling som Kommunikations- og HR-værktøj Studerende: Annette Rolsting Studie: Cand Ling Merc Profil: Kommunikation & Formidling Fag: Prøve 9: Speciale Vejleder: Annette Risberg

Læs mere

Bedre styring af offentlig it

Bedre styring af offentlig it Bedre styring af offentlig it A r b e j d s g r u p p e n s a n b e f a l i n g e r Bedre styring af offentlig it Arbejdsgruppens anbefalinger Projektleder Mads Hauptman Journalist Sten Løck Teknologirådet

Læs mere

Professionalisering, decentralisering og styringsmaskering

Professionalisering, decentralisering og styringsmaskering Nordisk Netværk for Professionsforskning, NORPRO Konference i Århus 25.-26. oktober. Professionalisering, decentralisering og styringsmaskering Palle Rasmussen, Institut for Læring og filosofi, AAU, palleras@learning.aau.dk

Læs mere

Evaluering af 5 beretninger fra Rigsrevisionen. Professor Carsten Greve Ph.D., Cand.scient.pol. Copenhagen Business School (CBS)

Evaluering af 5 beretninger fra Rigsrevisionen. Professor Carsten Greve Ph.D., Cand.scient.pol. Copenhagen Business School (CBS) Evaluering af 5 beretninger fra Rigsrevisionen Professor Carsten Greve Ph.D., Cand.scient.pol. Copenhagen Business School (CBS) januar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beretning 3. 24/2013: Problemerne

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17

Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17 Henrik Christoffersen Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17 1 CEPOS publikationer er gratis tilgængelige for alle online på www.cepos.dk, men kan også bestilles i trykt

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere