1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale."

Transkript

1 Opgave Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende pris/mængde 60 kr stk. Foreslået ny pris 59 kr stk. -1 kr 500 stk. = pris a = = mængde 500 p =-(1/500)m +b b bestemmes så: 60 = / 500 * b b = / 500 * = 460 Altså får vi formlen: p = -(1/500)m groms = -(1/250)m Priselasticiteten kan så beregnes til: p e p = = = = p b Hvis dette indsættes i monopolprisformlen (Lynggaard side 315): e 3 20 p = gromk = = = = 20 * * = 3,52 e konstateres det, at 60 kr. pr par ikke er optimalprisen, da monopolprisformlen så skulle have givet 60 kr. Liniens ligning for strømpebukser: Brian Nielsen Side 1 af 10

2 p = am + b To tal på linien: Nuværende pris/mængde 90 kr stk. Foreslået ny pris 89 kr stk. -1 kr 500 stk. = pris a = = mængde 500 p =-(1/500)m +b b bestemmes så: 90 = / 500 * b b = / 500 * = 490 Altså får vi formlen: p = -(1/500)m groms = -(1/250)m Priselasticiteten kan så beregnes til: p e p = = = = p b Hvis dette indsættes i monopolprisformlen (Lynggaard side 315): e 9 40 p = gromk = = = = 30 * * = 8,71 e konstateres det, at 90 kr. pr par ikke er optimalprisen, da monopolprisformlen så skulle have givet 90 kr. 1.2 Beregn det samlede dækningsbidrag for de to produkter i optimalsituationen. Beregn ligeledes det samlede kapacitetsforbrug. Så må optimalsituationen først bestemmes ud fra de ovenfor udledte formler: Strømper: p = -(1/500)m groms = -(1/250)m groms=gromk -(1/250)m+460=20 Brian Nielsen Side 2 af 10

3 m=440*250/1= par strømper p=-(1/500)* = 240 kr. pr. par strømper (de er forhåbentligt gode) Strømpebukser: p = -(1/500)m groms = -(1/250)m groms=gromk -(1/250)m+490=30 m=460*250/1= par strømpebukser p=-(1/500)* = 260 kr. pr. par strømpebukser (de er forhåbentligt gode) Samlet kapacitetsforbrug bliver så: Strømper: par á 5 min. Strømpebukser: par á 7,5 min. Samlet Svarende til minutter minutter minutter ,66 timer Omsætning: Strømper: par á kr kr. Strømpebukser: par á kr kr. Omsætning i alt kr. Variable omkostninger: Strømper par á kr Strømpebukser par á kr kr. Dækningsbidrag kr. 1.3 Beregn den optimale fordeling af salget på strømper, strømpebukser til de hidtidige kunder og strømpebukser til butikskæden samt de tilsvarende priser og dækningsbidraget par strømpebukser kan fremstilles på timer og der er derfor rigelig kapacitet. Ovenstående optimalsituation fastholdes derfor. Da der er positivt dækningsbidrag på ordren og da det ikke påvirker afsætningen til vores normale kundegruppe accepteres ordren og der fås følgende dækningsbidrag: Brian Nielsen Side 3 af 10

4 Omsætning: Strømper: par á kr kr. Strømpebukser: par á kr par á kr kr. Omsætning i alt Variable omkostninger: Strømper par á kr kr. Strømpebukser par á kr kr. Dækningsbidrag kr. Opgave Beregn den optimale pris og mængde kombination, illustrer løsningen grafisk og beregn priselasticiteten ved optimalprisen. Strømper: p = -(1/1.000)m groms = -(1/500)m groms=gromk -(1/500)m+100=40 m=60*500/1= par strømper p=-(1/1.000)* = 70 kr. pr. par strømper (de er forhåbentligt stadig gode) Brian Nielsen Side 4 af 10

5 Gromk p=-(1/1.000)m groms=-(1/500)m par Priselasticiteten kan så beregnes til: p e p = = = = p b Hvis dette indsættes i monopolprisformlen (Lynggaard side 315): 7 7 e 7 3 p = gromk = 40 3 = 40 3 = 40* * = 70 e Hvilket viser, vi har fundet den optimale pris/mængde-kombination. 2.2 Bestem de optimal pris- og mængdekombinationer under de varierende forudsætninger m.h.t. antal sælgere. Brian Nielsen Side 5 af 10

6 Antal sælgere Afsætningsfunktion Optimal mængde Optimal pris 1 p=-(1/1.000)m p=-(1/2.000)m p=-(1/2.900)m p=-(1/3.700)m p=-(1/4.300)m p=-(1/4.700)m p=-(1/4.900)m p=-(1/5.000)m Opstil en tabel, der som funktion af antal sælgere viser det samlede salg (totalproduktet), salg pr. sælger (gennemsnitsproduktet) og mersalget pr. sælger (grænseproduktet). Antal sælgere Optimal mængde Optimal pris Salg pr. sælger Mersalg pr. sælger Eller måske sjovere opgjort i kroner: Antal sælgere Optimal mængde Optimal pris Omsætning Omsætning pr sælger Meromsætning pr sælger Beregn det optimale antal sælgere. For at opgøre dette er det relevant at beregne merdb-pr sælger: Antal sælgere Optimal mængde DB/stk DB i alt DB pr sælger MerDB pr sælger Brian Nielsen Side 6 af 10

7 Heraf ses det tydeligt at det optimale er 5 sælgere, da sælger nr. 6 ikke kan give et merdb, der er stort nok til at dække stigningen i de faste omkostninger. Opgave Beregn anlæggets optimale levealder Vedligehold og reparation Mer-db ved nyt anlæg Grænsebetaling pr år Sum Nuværdi Nutidsværdi Gennemsnitlig NB År Scrapværdi Afskrivning Renter Kapitali-sering , , , , , , , , Den optimale levetid under forudsætning af uendelig identisk genanskaffelse er således 4 år, da der ved udskiftning hvert 4. år fås den lavest mulige årlige gennemsnitsbetaling. 3.2 Bestem det optimale tidspunkt for at udskifte det gamle anlæg med et anlæg af den nye type. År Gennemsnitlig NB >/< Grænsebetaling gl. anlæg < < < < Grænsebetalingen for det gamle anlæg består årlige reparations- og vedligeholdelsesomkostninger. Da et salg allerede på nuværende tidspunkt ikke vil indbringe noget beløb, ses der bort fra dette. Afskrivninger er ikke relevante i likviditetsmodeller. Da grænsebetalingen allerede det første år ligger over den gennemsnitlige nettobetaling for den nye maskine anbefales udskiftningen foretaget med det samme. Brian Nielsen Side 7 af 10

8 Opgave 4: 4.1 Beregn egenkapitalens forrentning. Hvis man tager udgangspunkt i en fiktiv balance med opgavens tal, så får man: Overskud før renter 15,00 Renteomkostninger (5% af 25) 1,25 Overskud (efter renter) 13,75 Aktiver Balance Passiver Egenkapital 75 Fremmedkapital Egenkapitalens forrentning kan nu udregnes som: 13,75 Egenkapita lens _ forrentning = *100% = 18,33% 75 Dette kan også opstilles således; EK _ forrentning = AG + ( AG R 18,33% = 15% + (15% 5%) FK ) FK EK Se Investering og finansiering side 82 øverst. 4.2 Beregn egenkapitalens forrentning i året efter udvidelsen under de alternative finansieringsforudsætninger. Når vi vælger at skaffe mere kapital og investerer denne, kan vi ifølge opgaven fastholde afkastningsgraden (AG): Overskud før renter (15% af 150=) 22,50 Renteomkostninger (5% af 25 hvis udvidelse af EK) 1,25 Overskud (efter renter) 21,25 Dette yderligere overskud på 7,50 kr. er betinget af, at der sker en udvidelse af aktiekapitalen med 50% af kapitalen eller i eksemplet med 50 kr. Det vil sige, at ejerens andel af dette overskud falder til 3/5-dele af overskuddet (da der optages andre aktionærer), eller med ovenfor viste formel: 25 EK _ forrentning = 15% + (15% 5%) = 17% 125 Oversat til almindeligt dansk. Hvis ejeren vælger at optage andre aktionærer i virksomheden, så falder hans forrentning af den investerede kapital og han må afgive indflydelse til hans slægtning, Brian Nielsen Side 8 af 10

9 hans medarbejdere og pensionskassen. Til gengæld får virksomheden en større større stødpudekapital. Det at ledende medarbejdere får aktier i firmaet anses ofte for at være en motiverende faktor for disse medarbejdere. Hvis man vælger lånet, vil den letteste beregningsmetode nok være opstilling af et nyt regnskab: Overskud før renter 22,50 Renteomkostninger (5% af 25) 1,25 (10% af 50) 5,00 6,25 Overskud (efter renter) 16,25 Aktiver Balance Passiver Egenkapital 75 Fremmedkapital Egenkapitalens forrentning kan nu udregnes som: 16,25 Egenkapita lens _ forrentning = *100% = 21,67% 75 Den generelle regel med at hvis lånerenten er lavere end afkastningsgraden, så vil en udvidelse af fremmedkapitalen øge egenkapitalens forrentning bekræftes herved. 4.3 Redegør kort for, hvilke yderligere overvejelser man bør gøre i forbindelse med valg af finansieringsform. Argumenterne kan inddeles i følgende kategorier: Omkostningsvurdering o Aktionærer har ikke krav på en forrentning af kapitalen. De får del i virksomhedens bestemmende ejerkreds i stedet. o Lånet kræver en betaling af rente i hver termin. Likviditetsvurdering o Aktiekapitaludvidelsen er ekstremt langsigtet og bruges normalt kun hvis man vil skifte til et permanent højere aktivitetsniveau. Der er ikke umiddelbart tilbagebetaling af indskuddet, men der skal ske en udbyttebetaling i al fremtid. Risikovurdering o Lånet giver måske større risiko, idet der her stilles krav om likviditet til betaling af ydelser på lånet. Fleksibilitet o Lånet er mere fleksibelt end kapitaludvidelse, da det til enhver tid kan indfries. Andre forhold o Medarbejdere, der får tilbud om aktier i firmaet har indtil nu opfattet det som et gode og er dermed blevet mere loyale over for virksomheden og vil måske yde en større indsats for at styrke virksomheden. Omvendt skal PGS afgive en del af sin bestemmende indflydelse (hun har dog fortsat majoriteten af aktierne). Brian Nielsen Side 9 af 10

10 I øvrigt en individuel besvarelse. 4.4 Beregn den effektive rente på en evt. leverandørkredit. Kontantrabat Betalingsbetingelse 0dage - 1,5% eller 90dage netto Eksempelvis beregnet for 100kr. For at få 90dages ekstra kredit betales 1,5 kr. ekstra Svarende til formlen B elø b_ efter_ ra b a t = B elø b_ fø r_ ra b a*(1 t + Rk red ittid ) Den helårlige rente kan beregnes således R = ( 1 + R kredittid ) 360 kredittid Dette kan så samles i formlen: R 360 kredittid = 1 ( ) Beløb _ efter _ rabat ( ) Beløb _ før _ rabat Det vil her sige at rabatten svarer til en årlig rente på 6,232% Da denne forrentning er lavere end kalkulationsrenten, er det ikke fordelagtigt at udnytte kontantrabatten. Hvis vi skulle låne beløbet i banken for at betale her og nu skulle vi give kalkulationsrenten for at stille pengene til rådighed. Brian Nielsen Side 10 af 10

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%):

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%): Stedprøve Marts 999, samlet Stedprøve Marts 999, opgave (4%): Spørgsmål.: Giv en vurdering af de to prisfastsættelsesmetoder, man har anvendt i de foregående to år. Metoden der blev anvendt for to år siden

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål.

Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål. Omprøve 1997 Løsningsforslag Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve 8. august 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene

Læs mere

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 2/1 Aalborg Universitet HD-studiet l.del Side 1 af 6 ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Investeringer ERHVERVSAKADEMI

Investeringer ERHVERVSAKADEMI ERHVERVSAKADEMI Investeringer En virksomheds daglige regnskabsføring består af en lang række kedsommelige ekspeditioner af små og store fakturaer. Enhver cykelsmed med nogle få timers kursus i bogføring

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20%

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20% 1 1 50 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Iværksættelse af en aktivitet er altid forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til resultatet. Når det er tale om udvikling af et nyt produkt kan usikkerhedsmomentet dog begrænses

Læs mere

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

Grøn energi. Afgangsprojekt for HD 1. del Hold nr. B1 AAU. Mai Qvist Jørgensen og Mette Rahbek Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013

Grøn energi. Afgangsprojekt for HD 1. del Hold nr. B1 AAU. Mai Qvist Jørgensen og Mette Rahbek Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013 2013 Grøn energi Hold nr. B1 AAU Vejleder: Brian Nielsen 29-05-2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Problemstilling... 4 2.1 Problemformulering... 4 2.2 Metodeovervejelse og afgrænsning... 4 2.3 Kildekritik...

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer:

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: 12 Finans applikationen Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: Det sidste skærmbillede viser de finansielle variabler, Finansapplikationen benytter sig af, og hvilke værdier de aktuelt

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. marts 1997. Spørgsmål 1.1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 13. marts 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere