Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen"

Transkript

1 Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering ved fleksibel kapacitet Investering og differensinvestering Budgettering Wilsons formel Effektiv rente og udnyttelse af kontantrabat

2 Opgave 1 Opgave 1 Side 2 af 11 Alternativ Salgspris Stk. VE DB pr. stk. DB totalt Salgsfrem. Omkostn. MFB Timer Diff.bidrag /time Prioritet timer 0 kr - - kr - kr - kr - kr - kr - - Prag 1 kr kr 230 kr 370 kr kr kr kr 1.160, Prag 2 kr kr 230 kr 320 kr kr kr kr 880, Prag 3 kr kr 230 kr 270 kr kr kr kr 480, Prag 4 kr kr 230 kr 220 kr kr kr kr 260, Prag 5 kr kr 230 kr 180 kr kr kr kr 160, kr - - kr - kr - kr - kr - kr - - Wien 1 kr kr 280 kr 220 kr kr kr kr 1.045, Wien 2 kr kr 280 kr 200 kr kr kr kr 840, Wien 3 kr kr 280 kr 180 kr kr kr kr 760, Wien 4 kr kr 280 kr 150 kr kr kr kr 410, Wien 5 kr kr 280 kr 120 kr kr kr kr 300, Diff.bidrag Alternativ /time Prioritet timer timer Produktionskapacitet 700 timer Prag 1 kr 1.160, Produktionstid Prag 15 minutter pr. stk. Wien 1 kr 1.045, Produktionstid Wien 10 minutter pr. stk. Prag 2 kr 880, Maximale overarbejdstimer 175 timer Wien 2 kr 840, Opgave 1.1 Wien 3 kr 760, Alternativ Pris Afsætning Timer MFB totalt Prag 3 kr 480, Prag 3 kr 500, Wien 4 kr 410, Wien 4 kr 430, Wien 5 kr 300, kr Prag 4 kr 260, Overarbejde kr 240,00 x 75 kr Prag 5 kr 160, kr Opgave 1.2 Da man kan lave 6 stk. i timen af Wien Alternativ Pris Afsætning Timer MFB totalt NB! koster de 6 x kr. 35, = kr. 210, pr. time Prag 4 kr 450, kr i max. 200 timer. Outsourcing er derfor Wien 5 kr 400, kr billigere end overarbejde, hvorfor denne kr mulighed skal udnyttes først! (det er dog Outsourcing kr 210,00 x 200 kr kun Prag 4 og Wien 5, der kan betale for Overarbejde kr 240,00 x 125 kr outsourcing og/eller overarbejde pr. time, kr fordi her er differensbidrag > meromkostning) Mulig udeproduktion stk. Wien Merindtjeningen andrager herefter kr

3 Opgave 2 Andel af kapacitetsomkostninger skal der ses bort fra i hele opgaven! Investeringssummen udgør kr = PV Levetiden udgør 5 år = N Scrapværdien udgør kr og = FV Kalkulationsrenten er på 14% = I/Y Opgave 2 Side 3 af 11 Afsætningen udgør pr. år stk. Salgspris pr. stk. kr variable enhedsomk. kr 115 Beregning af max. Investering DB pr. stk. kr 285 DB totalt pr. år kr I/Y 14,00% - salgsfremmende omk. kr CPT + PV ,98 - vedligeholdelse kr PMT ,00 Indtjening pr. år udgør kr = PMT FV ,00 Opgave 2.1 Kapitalværdien udgør , = kr = Lønsomt Alternativt kan den interne rentefod beregnes: Beregning af intern rentefod CPT + I/Y 16,71% PV ,00 PMT ,00 FV ,00 INTERN RENTE = 16,71% > 14% = Lønsomt Opgave 2.2 Beregning af krævet Ydelse I/Y 14,00% Krav til årlig ydelse kr PMT PV ,00 + salgsfrem. omk. + vedligehold kr CPT + PMT ,11 Minimums-DB kr Krævet DB FV ,00 Krævet afsætning stk. = minimums-db på kr / DB pr. stk. på kr. 285

4 Opgave 2 Side 4 af 11 Alternativt kan der beregnes således: Beregning af tabt Ydelse I/Y 14,00% PV (= kapitalværdien) CPT + PMT ,89 = mulig mistet indtjening pr. år / DB pr. stk. FV 0, ,89 / kr 285 = mulig mistet afsætning pr. år = 206 stk. => nødvendig afsætning på min stk. Opgave 2.3 Der spares kr. 10 pr. stk. for stk. sportstasker = kr p.a. Beregning af intern rentefod CPT + I/Y 14,74% PV ,00 = merinvesteringen PMT ,00 = merindtjeningen FV ,00 = mer-scrapværdien Da differensinvesteringens interne rentefod på 14, 74% er større end kalkulationsrenten på 14% vil det være lønsom at investere i Z-20 Alternativt kan der beregnes på kapitalværdien af Z-20 således: Salgspris pr. stk. kr variable enhedsomk. kr 105 Beregning af max. Investering DB pr. stk. kr 295 DB totalt pr. år kr I/Y 14,00% - salgsfremmende omk. kr CPT + PV ,28 - vedligeholdelse kr PMT ,00 Indtjening pr. år udgør kr = PMT FV ,00 Kapitalværdien udgør , = kr = Lønsomt, da kapitalværdien > kr for X-101

5 Opgave 3 Side 5 af 11 OPGAVE 3 DATA FRA OPGAVEN Forventet resultatopgørelse for (1.000 kr.): Omsætning Variable omkostninger DB Reklame 355 MFB KKO Indtjeningsbidrag Afskrivninger 600 Resultat før renter 545 Renteomkostninger 145 Resultat før skat 400 Forventet balance pr (1.000 kr.). Aktiver: Passiver: Anlægsaktiver: Egenkapital: Ejendom Aktiekapital Maskiner og inventar Overført fra tidligere år Anlægsaktiver i alt Overført fra årets resultat 400 Egenkapital i alt Omsætningsaktiver: Varelagre Gæld: Varedebitorer Finanslån Likvid beholdning 200 KK gæld 605 maksimum = Omsætningsaktiver i alt Varekreditorer Skyldigt udbytte 120 Gæld i alt Aktiver i alt Passiver i alt

6 Opgave 3.1 Regnskab 2009 Opgave 3 Side 6 af 11 Prisændring Mængdeændring Budget 2010 Omsætning ,040 1, Variable omkostninger ,950 1, DB Reklame MFB KKO ,05 1, Indtjeningsbidrag Afskrivninger Resultat før renter Renteomkostninger , Resultat før skat skat % Opgave 3.2 OMS.HASTIGHED: Årets resultat 840 Omsætningshastigheder: Varelager: 4,0 Debitorer: 5,0 =360/72 Varekreditorer: 5,0 =360/72 Varekøb 2010 = VF + VL ultimo - VL primo: = Ultimobeholdninger Budgettal Omsætningshast. Ultimobeholdning Varelager: / 4,0 = Debitorer: / 5,0 = Varekreditorer: / 5,0 = Indtjeningsbidrag Likviditetsbudget for 2010 i kr : /- ændring i Primo Ultimo Varelager Debitorer Varekreditorer renter - skat Driftens likviditetsvirkning Investeringer i året Finansielle indbetalinger

7 Opgave 3 Side 7 af 11 Nyt lån til maskinkøb - Finansielle udbetalinger Afdrag på finanslån Udbytte Samlet likviditetsvirkning + Likvide midler primo + Disponibel kassekredit primo Likvide midler ultimo Opgave 3.3 Noter: Maskiner & inventar Noter: Finanslån Primo Primo tilgang (investeringer) forhøjelse 0 - afskrivninger afdrag Ultimo Ultimo Noter: KK Noter Ovf. Overskud KK max Fra resultatbudget 840 -Likv. Midler ultimo % beregnet udbytte 100 ovf. Til kasse 100 Rest til Egenkapital 740 KK gæld Ultimo 801 Budgetteret balance ultimo 2010 i kr Aktiver Passiver Anlægsaktiver: Egenkapital: Grunde og bygninger Egenkapital primo Maskiner og Inventar Reserver (inkl. sidste års overskud) Anlægsaktiver i alt Overskud ekskl. Skyldigt udbytte Egenkapital ultimo Langfristet gæld Finanslån Omsætningsaktiver: Kortfristet gæld: Varelagre Nyt anlægslån 800 Varedebitorer Kassekredit 801 Kasse 100 Varekreditorer Skyldigt udbytte 100 Aktiver i alt Passiver i alt

8 Opgave 4 Side 8 af 11 OPGAVE 4 Mængde m 3 = F Indkøbspris kr 1.500,00 pr, m 3 = P Ordreomkostninger kr 300,00 pr. køb = O Lageromkostninger 20% = R Sikkerhedslager m 3 Wilsons formel: Q = 2 x F x O P x R Q = 2 x x kr 300,00 kr 1.500,00 x 20% Opgave 4.1 Q = 100 m Antal indkøb pr. år = = 50 gange pr. år 100 Opgave 4.2 Lageromkostninger 100 x kr 1.500,00 x 20% 2 = kr x kr 300,00 Ordreomkostninger = kr i alt kr Sikkerhedslagerets værdi vil udgøre; kr 1.500,00 x x 20% = kr lager- og ordreomkostninger jf. beregning ovenfor = kr I alt kr

9 OPGAVE 5 Opgave 5 Side 9 af 11 Opgave 5.1 Rentesatser mv.: Kvartårlig rentesats 2,00% Provision pr. kvartal 0,50% Rente pr. kvartal Provision pr. kvartal Kassekredit maksimum kr ,00 kr 6.500,00 Gns. træk på KK kr ,00 kr ,00 Rente & provision pr. kvartal kr ,00 Effektiv rente pr. kvartal x 100 / = 2,81% N I/Y PV PMT CPT+FV Effektiv rente p.a. 4 2,81% - 100, ,73 Effektiv rente p.a. 11,73% (ved et gennemsnitligt træk på kr på KK) Opgave 5.2 Beregnet med effektiv rente Der er plads inden for maksimum til betaling af fakturaen, hvorfor provisionen ikke skal belaste beregningen! Vi får derfor følgende sammenligningsrente fra KK: N I/Y PV PMT CPT+FV Effektiv rente p.a. 4 2,00% - 100, ,24 Effektiv rente p.a. 8,24% (ved betaling af fakturaen på kr ,5%) Total antal kreditdage 72 Antal perioder p.a. - løbende måneds gns. Dage 10 = 360 / 62 = 5, gange Antal dage til tidligere træk på KK 62 Effektiv rente pr. betaling 1,5 * 100 / (100-1,5) = 1,52% N I/Y PV PMT CPT+FV Effektiv rente p.a. 5, ,52% - 100, ,17 Effektiv rente p.a. 9,17%

10 Det er bedre at betale inden for 10 dage, idet renten på KK er lavere end besparelsens effektive rente Opgave 5 Side 10 af 11 Opgave 5.2 Beregnet i kroner: Fakturabeløb kr ,00 - kontantrabat på 1,5% kr 750,00 Beløb til betaling kr ,00 (dette er det rentebærende beløb!) Rente af det betalte beløb på KK: beløb rentedage rentesats kr ,00 x 62 x 8,00% 360 = kr 678,56 Heraf ses, at det betalte rentebeløb er mindre end kontantrabatten, hvorfor det vil være lønsom at udnytte denne

11 Pointfordeling Side 11 af 11 Pointfordeling til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring Point pr. Opgave delopgave , Point pr. opgave i alt 100 Karakter Points i alt

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved KAPITEL 14 Investering Rentetabel 1: For mel : Anvendelse: Eksempel: (1 + r) n Bruges til at føre 1 krone n antal terminer frem i tiden ved renten r (udtrykt som decimaltal f.eks. er 8 % = 0,08) Hvis der

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 7 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D Indhold: Opgave 1 Finansiering Side 2 Opgave 2A Registrering i AXAPTA 3.0 Side 2 Opgave 2B Registrering

Læs mere

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Opgave 1-8 vedrørende investering øvelse i brug af lommeregner

Opgave 1-8 vedrørende investering øvelse i brug af lommeregner Peter Lynggaard: Investering og finansiering, opgaver side 149 ff. Løsning med Texas Instruments BA II Plus Opgave 1: En mand indsætter 1. kr. på en sparekassebog. Renten er 8% p.a. a) Hvor meget står

Læs mere

Økonomisk styring og virksomhedsanalyse 2009 Copyright Academica

Økonomisk styring og virksomhedsanalyse 2009 Copyright Academica Input Transformation i virksomheden Output Figur 1.1 Forenklet input-output model Antal virksomheder i 2006 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Enkeltmandsfirma Interessentskab

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage.

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage. HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, BA-int-studiet 1. del Frivillig opgave i bogføring, efteråret 2002 Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 17. januar 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 9. august 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi Undervisningsnoter 92 September 2004 Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi Chr. Hjorth-Andersen Fag: Erhvervsøkonomi ØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Studiestræde 6 DK-1455 København K www.econ.ku.dk

Læs mere

En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde

En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde OPGAVE 1 En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde C(x) = Ax 3 - Bx 2 + Cx + D hvor A, B, C og D er positive

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere