Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts Kl Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen"

Transkript

1 Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts Kl Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget Foreløbige driftsrammer for 2016 (Sag: 1004) Fastsættelse af de foreløbige driftsrammer for budget (ingen bilag) Driftsrammerne udmeldes fra provstikontoret til menighedsrådene på Økonomiportalen, hvorfra de vil kunne hentes senest d Den foreløbige driftsramme for 2016 udmeldes med en reduktion på 1% i forhold til budget Driftsrammen defineres som summen af de samlede; Indtægter/Udgifter, Løn/Udgifter, Øvrige drift. Samlet beløb +/- for Finansielle poster noteres derudover efterfølgende af kirkekassen selv i budgettet. Reduktionen af driftsrammen er begrundet af de øgede indtægter på kirkegårdsdriften. Menighedsrådene bør stadig være særligt opmærksomme på at budgettere indtægterne med de forventede stigninger på indtægter på kirkegårdene. Provstiudvalget har besluttet, at man for hvert gennemført børnekonfirmandhold kan ansøge, og forvente at modtage, kr pr. hold fra provstiudvalgskassen. Derudover kan der efter ansøgning bevilges en yderligere velbegrundet stigning i driftsudgifterne. 2 PUK regnskab 2014 (Sag: 987) PUK regnskab 2014 fremlægges for provtiudvalget til godkendelse. (ingen bilag) Årsregnskab for Frederiksværk Provstiudvalg, CVR-nr , Regnskab 2014, Afleveret d :49 Godkendt. 3 Esbønderup MR - Overførsel til 2015 Sag: Esbønderup MR - Ansøgninger ved prohibering m.m. (687) - Esbønderup Sogn Godkendt under forudsætning af at skemaet Styring anlægsaktiviteter stemmer med konto i årsregnskabet for Esbønderup MR - overførsel til 2015 I mail af fra Esbønderup MR Referat, Side: 1

2 ansøges ubrugte anlægsbeløb overført til kr Adgangsvej til præstegård kr Klostersten kr Renovering præstegaard kr Minilaster 4 Gilleleje MR - Overførsel til 2015 m.m. Sag: Gilleleje MR - Ansøgninger ved prohibering m.m. (712) - Gilleleje Sogn Bemærkning til punktet: Primo 2014 blev bevilget en afdragsfri termin i 2014 pga. underbudgettering af afdrag kr Samme beløb er anført i styringsskemaet som overskud på afdrag på lån. Godkendt idet det samlede overskud kr på afsluttede anlægsarbejder overføres til driften. Gilleleje MR - overførsel til 2015 m.m. I mail af fra Gilleleje MR ansøges ubrugt anlægsbeløb kr overført til Derudover: Anlægsprojekt Adgangsvej til kapel og Ny forplads til kirken ønskes slået sammen til ét projekt. Det oplyses/ansøges, at de afsluttede projekters underskud vil blive dækket af de frie midler. Gillelejes flg.brev - til overførsel til 2015 mv. 5 FrVærk-Vinderød - Overførsel til 2015 Sag: Frederiksværk-Vinderød MR - Ansøgninger ved anlægsarbejder - vedr. budget - regnskab - prohibering m.m. (764) - Frederiksværk Sogn Godkendt. Bent Peetz deltog ikke under behandling af dette punkt. FrVærk-Vinderød - overførsel til 2015 I brev af fra Frederiksværk- Vinderød MR ansøges ubrugte anlægsmidler overført til I alt ansøges overført kr Kregme MR - Overførsel til 2015 Sag: Kregme MR - Ansøgninger ved prohibering m.m. (853) - Kregme Sogn Godkendt når Styringsskema anlægsaktiviteter er tilrettet, således at posterne stemmer, herunder at samlet overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder enten overføres til driften eller søges overført til andet anlægsarbejde. Kregme MR - overførsel til 2015 I mail af fra Kregme MR ansøges overførsel af ubrugte anlægsbeløb til I alt kr Underskud på anlægsprojekt kr Referat, Side: 2

3 videreføres til Anlægsprojektet er først bevilget på budget Melby MR - Overførsel til 2015 m.m. Sag: Melby MR - Ansøgninger ved prohibering m.m. (710) - Melby Sogn Udsættes til næste møde. Melby MR - overførsel til 2015 m.m. I mail af fra Melby MR ansøges om overførsel til Grundet fejl i konteringen på Melbys projekter afventes endeligt styringsskema over anlægsaktiviteter. Med forbehold for evt. små korrektioner ansøges nedenstående. Anlægsopgaver til videreførsel: kr Restaureringen af Melby Kirke. kr Kirketagene (forsikringssag) kan ikke afsluttes helt før udbetaling modtages fra forsikringsselskabet. Afsluttede anlægsopgaver: kr overskud Præstegården. kr overskud Sognegården som ønskes overført til anlægsprojektet, Færdiggørelse af 1. salen, i indeværende år. kr underskud Kirkegården. Overførsel fra driften til anlæg: Overskud på driften, umiddelbart ca. kr , ønskes overført til anlægsprojektet vedr. etablering af ny handicapsti foran kirken. 8 Søborg MR - Overførsler til 2015 m.m. Sag: Søborg MR - Ansøgninger ved prohibering m.m. (688) - Søborg Sogn Søborg MR - overførsel til 2015 m.m. Ansøgninger af fra Søborg MR, samt flg.brev af Overførsel til MRs frie midler - fra Likviditet stillet til rådighed af provstiet; kr ,41 ansøges overført til MRs frie midler. Likviditet stillet til rådighed vil herefter kun være kr , svarende til én måneds lønninger. Kr ,41 bevilges overført til MRs frie midler. Diverse ubrugte anlægsbeløb kr godkendes overført til Kr godkendes overført til delvis finansiering af ændring af varmeanlæg. Provstiudvalget forudsætter at samtlige relevante olietanke fjernes/blændes iht. gældende regler. Birgit Hasselager deltog ikke under behandling af dette punkt. Overførsel til 2015; kr Diverse ubrugte anlægsbeløb. Konvertering fra diverse del-anlægsarbejder - til ét samlet projekt Pillefyr til kirke og præstegård; I alt kr blev bevilget i 2011 og 2013 Referat, Side: 3

4 på forskellige anlægsarbejder, der som ét hele skulle anvendes i samlet projekt til ændring af varmeanlæg på Kirken, Præstegården, Bygaden 26 og 33. (Kr dækker dog ikke den samlede udgift til projektet.) 9 Torup MR - Ansøger anvendelse af overskud Sag: Torup MR - Ansøgninger ved prohibering m.m. (701) - Torup Sogn Godkendt. Torup MR - Ansøger anvendelse af overskud Mail af m. brev dateret fra Torup MR. Samlet over- og underskud på afsluttede arbejder, i alt kr ansøges anvendt til indkøb af robot-græsslåmaskine til kirkegårdens skrænter. 10 Villingerød MR - Overførsel til 2015 Sag: Villingerød MR - Ansøgninger ved prohibering m.m. (686) - Villingerød Sogn Godkendt. Villingerød MR - overførsel til 2015 Brev af fra Villingerød MR. Ubrugte anlægsbeløb ansøges overført til Med henvisning til medsendt skema Styring anlægsaktiviteter ansøges i alt kr overført. 11 Ølsted MR - Overførsel til 2015 Sag: Ølsted MR - Ansøgninger ved prohibering m.m. (683) - Ølsted Sogn Derudover er på medsendte skema Styring anlægsaktiviteter anført overførsel til opsparing: Fra anlægsbevilling kr til maskiner, i budget 2014, er overført kr til opsparing. Kr Udskiftning maskiner kg. afvises som opsparing. Beløbet kan overføres til 2015 eller søges anvendt til andet anlægsformål. Styringsskema anlægsaktiviteter bedes tilrettet inden årsregnskabet afleveres. Ølsted MR - overførsel til 2015 Mail af fra Ølsted MR. Der ønskes videreførsel af ubrugte midler, som der tidligere har været dialog om, som PU har anbefalet Ølsted MR i svarbrev fra PU mødet d : - Ubrugt anlægsbevilling på afsynet projekt forsatsruder kr ønskes overført til 2015 med henblik på senere konvertering til andet projekt. - Ligeledes ønskes årets øvrige uafsluttede Referat, Side: 4

5 anælgsprojekter, i alt kr overført til Ølsted MR vedr. rest- og ubrugt beløb- (Kopi) 12 Stiftsmiddellån - HS forespørger til ændrede afdragsprofiler i KAS Sag: Stiftsmiddelån - igangværende i provstiet (1007) 1) Helsinge - Da der allerede nu budgetteres med reduceret afdragsprofil fastholdes denne. 2) Villingerød - Oprindelig afdragsprofil fastholdes med tidlig afvikling af lånet til følge. Stiftsmiddellån - vedr. ændrede afdragsprofiler i KAS Forespørgsel fra Helsingør stift af til provstiudvaglet. KAS har pga. ekstraordinært afdrag på stiftsmiddellån for hhv. Helsinge- og Villingerød kirkekasse ændret på afdragsprofilerne. 1) Helsinge MRs afdragsprofil for stiftsmiddellån-orgel har KAS ændret fra budgetteret i B2014 kr til kun kr ,44 fremadrettet. KAS har både jan. og dec. termin 2014 opkrævet iht. den ny afdragsprofil. Stiftet forespørger om evt. ændringer i afdragsprofilen. Hertil kan oplyses - at Helsinge i B2015 fremadrettet har budgetteret med den nye afdragsprofil som kr ) Villingerød MRs afdragsprofil for stiftsmiddellån-nyt menighedshus har KAS ligeledes ændret fra budgetteret i B2014 kr ( ) til kun kr ,81 fremadrettet. KAS har i dec. termin 2014 opkrævet iht. den nye afdragsprofil. Stiftet forespørger om evt. ændringer i afdragsprofilen. Hertil kan oplyses - at Villingerød i B2015 fremadrettet har budgetteret med den gamle afdragsprofil som kr Søborg MR - Ansøgning om bygning til pillefyrsanlæg Sag: Søborg kirke - Bygning til pillefyrsanlæg (1006) - Søborg Sogn Søborg MR - Ansøger om ny bygning til pillefyrsanlæg Søborg MR ansøger i brev af om Fremsendes til stiftet med anbefaling. Provstiudvalget forudsætter at projektet finansieres af Søborg menighedsråds frie midler samt overførte anlægsbeløb iht. tidligere ansøgning om overførsel m.m. Birgit Hasselager deltog ikke under behandling af dette punkt. Referat, Side: 5

6 nybygning af bygning til pillefyrsanlæg. I brevet ansøges samtidig om tilladelse til etablering af pillefyrsanlæg. På de medsendte tegninger vises desuden flytning af skel, så en del af nuværende præstegårdsareal overgår til kirkegårdens areal. Anslået pris inkl. moms kr , PU - Fokuspunkter (Sag:888) Intet. Status/Eventuelt som skal behandles. PU har som vision udvalgt 4 fokuspunkter: a) Målsætning - side 2 b) Statistik (sagsnr. 948) c) Konfirmander d) Personale (ingen bilag) 15 Udvalget om samarbejde - Menighedsrådenes svar på samarbejdsforslag Sag: Fælles udvalg for samarbejde mellem menighedsråd af (931) Behandling af indkomne svarblanketter på Provstiudvalget anmoder Samarbejdsudvalget om udarbejdelse af samarbejdsaftale for personalekonsulent, i samarbejde med en proceskonsulent. Modtaget efter udsendelse af dagsorden: Vejby MR svarer - Ja til deltagelse i de Annisses svar på samarbejde Annisse MR svarer - JA - til deltagelse i de Uden dog at forpligte sig på foreliggende grundlag. Blistrups svar på samarbejde Blistrup MR svarer - JA - til deltagelse i de Gillelejes svar på Samarbejde Gilleleje MR svarer - JA - til deltagelse i de foreslåede samarbejdspunkter. Græsteds svar på Samarbejde - ønsker ej at besvare_har bemærkninger Græsted MR svarer - INTET SVAR - har bemærkninger! Helsinges svar på samarbejde Helsinge MR svarer - INTET SVAR - Har bemærkninger til deltagelse i de foreslåede samarbejdspunkter og venter med stillingtagen. Referat, Side: 6

7 Mårums svar på samarbejde Mårum svarer - JA - KUN til Regnskabsfunktion og Kirkegårdssamarbejde. Søborgs svar på Samarbejde Søborg MR svarer - JA - til deltagelse i de Tibirkes svar på samarbejde Tibirke MR svarer - JA - Med et enkelt forbehold - til deltagelse i de foreslåede samarbejdspunkter. Villingerøds svar på Samarbejde Villingerød MR svarer - JA - KUN til Personalekonsulent. Frederiksværk-vinderød svar på samarbejde - m. følgebrev Frederiksværk-vinderød MR svarer - JA - TIL hhv. Personalekonsulent, Præstesekretærfunktion, Kirkegårdssamarbejde, Arkiver. Derudover er medsendt bemærkninger til samarbejdsforslagene. Kregmes svar på Samarbejde Kregme MR svarer - Nej - til deltagelse i de Melbys svar på samarbejde Melby MR svarer - JA - til deltagelse i de Torups svar på samarbejde Torup MR svarer - Nej - til deltagelse i de Ølsteds svar på Samarbejde Ølsted MR svarer - JA - KUN til Personalekonsulent. 16 Statistik - Præsentation af provstiprofil for menighedsrådene Sag: Statistik (948) På formandsmødet d blev besluttet at Kirkefondet kontaktes for præsentation/gennemgang af provstiprofilens materiale og anvendelse i menighedsrådenes arbejde, hvorefter der udsendes invitation til menighedsrådene. Kirkefondet kontaktes med henblik på møde med menighedsrådene. På menighedsrådenes opfordring er mulighed for levering af komplette mapper med Kirkefondets materiale undersøgt. Mapperne kan bestilles hos Kirkefondet på, pris pr. stk. er kr. 500,- inkl. moms. Udgiften er kirkekassens. Referat, Side: 7

8 Kirkefondet vil gerne kunne lave en samlet produktionen. D er derfor sat som umiddelbar tidsgrænse for menighedsrådenes bestilling. Menighedsrådene er informeret i mail af udsendt med referatet fra formandsmødet. (ingen bilag) SV: Kirkestatestik - Kan flere eksemplarer af provstiprofil-mappen bestilles. 17 Kirkegårdenes fælles ERFA møde - Opfølgning til PU (Sag: 906) Behandlet. D blev afholdt fælles GIAS og ERFA-møde for kirkegårdene i provstiet. Problemstilling forelægges PU: Det er generelt svært for gravstedsejere at acceptere at "Fornyelse" af gravsteder har en meget højere årspris end "Erhvervelse" og "Forlængelse. (ingen bilag) Referat, Side: 8

9 Orientering 18 Budget Stiftsbidrag for 2016 Sag: Budget 2016 (1004) Taget til efterretning. Stiftsbidraget for 2016 Helsingør stift har i brev af udmeldt stiftsbidraget for 2016: Halsnæs kommune kr ,44 Gribskov kommune kr ,01 19 Blistrup MR - Delopgørelse fra bygningssagkyndige Sag: Blistrup Kirke - kirkeistandsættelse (774) - Blistrup Sogn Taget til efterretning. fak 282 JGN_ Blistrup bygherrerådgivning jan Bygningssagkyndiges fakt. for januar 2015 ifm. bygherrerådgivning til Blistrup MR iflg. PUs beslutning Faktura godkendt af PU-formand. 20 Villingerød MR - Delopgørelse fra bygningssagkyndige Sag: Villingerød MR - Projekt for nybygning af menighedshus (703) - Villingerød Sogn Taget til efterretning. fak 281 JGN_Bygherrerådgivning Vill menighedshus jan Bygningssagkyndiges fakt. for januar 2015 ifm. syn og skøn iflg. PUs beslutning Faktura godkendt af PU-formand. Mødet sluttede kl.: Referat, Side: 9

10 Underskrifter vedr. møde d Birgit Jakobsen Hasselager Bent Peetz Birgit Jakobsen Hasselager Birgit Sommer Ejvind Hartmund Else Rosenlund Korsholm Peter Søndergaard Poul Erik Kandrup Referat, Side: 10

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Provstiets bygningssagkyndige Jørgen Gert Nielsen deltog ved behandling af punkt

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere

1) Godkendt. 1) Godkendt. 2) Godkendt.

1) Godkendt. 1) Godkendt. 2) Godkendt. Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK samt MR kvartalsrapporter 3. kvt. 2014 1)

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

Vejledning til årsbudgetskema 2012

Vejledning til årsbudgetskema 2012 Vejledning til årsbudgetskema 212 Dokumentnummer: 11/3121 Indholdsfortegnelse: 1.. Indledning... 3 2. Årsbudgetskemaet 212... 4 2.1. Forsiden... 4 2.2. Målsætning, indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Dato: 11. Februar 2015 Sagsbehandler Jacob Ølgaard-Nicolajsen Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP) Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ) Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere