Side Teknisk standard for amatører og vigtige nyheder i 1972 ifølge OZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1. 1972. Teknisk standard for amatører og vigtige nyheder i 1972 ifølge OZ."

Transkript

1 Side Teknisk standard for amatører og vigtige nyheder i 1972 ifølge OZ. Selv om rørkonstruktioner er ved at blive sjældnere, et der dog en rørtype, der prøver at holde skansen. Det er den såkaldte nuvistor. Man kan kalde den agernrørenes afløser. Agernrørene dukkede op allerede før 2. verdenskrig. Det var som navnet antyder ganske små sokkelløse rør, der kunne fungere helt ned under 1 meters bølgelængde. De var dengang meget kostbare, fordi de var vanskelige at fremstille. Det mest kendte var nok trioden 955, der kunne svinge helt ned på ca. ½ meters bølgelængde. Der var pentoden 956, som kunne give nogen forstærkning, også på UHF, men stejlheden var ikke ret stor, så signal/støj forholdet var meget dårligt. Ikke desto mindre brugtes disse to rør i næsten alle VHF og UHF modtageres front-end under krigen. Men engang i 60 erne kunne man fremstille rør, der var lige så små, ja, faktisk mindre og med meget bedre data. I Mellemtiden var transistorerne kommet frem. De var efterhånden kommet i metalhuse, og de nye rør skulle ligne disse og blev derfor kaldt nuvistorer. Den først artikel i OZ s 1972 årgang var en konstruktionsartikel til en konverter for 70 cm båndet med nuvistorer. Den var skrevet af OZ6PN, Henrik Jacobsen fra Frederikshavn. Deri anvendtes to nuvistorer af typen 6CW4. Støjtallet for denne konverter var bedre end for en konverter med transistoren AF 139, som var en af de bedste, der var tilgængelige for danske amatører på den tid. Man var nu nået frem til afsnit 3 af serien af OZ7XG, Erling Hansen. Odense, om RX-FYN, som skulle være en ret god modtager for begynderen, som der så smukt står. Det var nu en ret stor supermodtager, som bestod af en grundmodtager fra 2,2- til 2,7 MHz med 5 konvertere foran til de gamle amatørbånd. Fieldeffekt transistorer i indgangen og japansk Kokusai mekanisk filter i MF, så det var måske lovlig flot at kalde den en begyndermodtager. Til april OZ havde OZ6PN begået en transistor konverter til 70 cm med BF 200 i front-end og stripline kredse i stedet for blikkenslagerarbejde. Den 27. maj mødtes 32 aktive danske DX-amatører i Nyborg til stiftende generalforsamling af Danish DX group. Forudsætningen for at blive medlem var og er stadig, at man har 100 lande bekræftet med QSL. Formålet er bl. a. at yde støtte til DX-ekspeditioner.

2 Side 2. Til juninummeret lavede OZ1GP en artikel om en rør-storno, som han havde ombygget til en 2-meterstation. Til augustnummeret havde OZ4RH og OZ6LN skrevet en artikel om en frekvenstæller med 74-serien af TTL-kredse. De skulle egentlig kun kunne klare op til 15 MHz, men de viste sig at fungere op til ca. 37 MHz. Udlæsningen var med nixirør. De integrerede operationsforstærkere var kommet frem, og i samme nummer som ovenstående og det næste med havde OZ5LP, Mogens Pelle, Nærum, en orienterende artikel med diagrameksempler om disse små vidundere, som han i øvrigt meget rigtigt kaldte operatorforstærkere, et navn de havde fra deres anvendelse i analogcomputere. Til septembernummeret havde OZ4CG oversat en artikel fra UKW.Berichte om en 2 meter tranceiver med siliciumtransistorer. Digitalteknikken kunne notere sig endnu sejr med OZ5LP s fuldautomatiske morsenøgle, beskrevet i oktober og novembernummeret. I oktobernummeret var der også en caskode antenneforstærker til 2 meter med 2 fieldeffekttransistorer af OZ2ZB, Knud Bach Kristensen, Højslev. Den 2. september døde OZ7BO, Bo Brøndum-Nielsen af et hjertestop. Landsforeningen mistede dermed et af sine allerdygtigste og meget afholdte medlemmer. En anden af EDR s mest markante skikkelser gennem mange år, OZ3FM, Emil Frederiksen, fra Horsens døde den 13. september i en alder af 72 år. I novembernummeret havde OZ9OT en konstruktionsartikel af et 2 meter PA-trin med en 4X250. SSTV-systemet beskrives af OZ6PH, Caqrl E. Knudsen, Vejle. I decembernummeret beskrev OZ2JY, John Lund, Sønderborg, en elektronisk skala til en 2 m-ssb-transceiver med nixirør og TTL-kredse.

3 Side 3. Esbjerg afdeling i OZ5ESB havde klublokale Finsensgade sal. Formand: OZ1LN, H. P. Kjærbro. Kasserer: OZ8LL, Lise Kjærbro. Sekretær: OZ1EM: E. Brydsø. Bestyrelsesmedlem: OZ7LZ, F. Højgaard. : OZ2ZJ, B. Jacobsen. Onsdag d. 26. januar: Stof for begyndere ved OZ1EM. Onsdag d. 2. februar: Mødeaften i Ribe afdeling. Torsdag den 3. februar: Old Timers aften. Onsdag den 9. februar: Mødeaften uden program. Onsdag den 16. februar: Fremstilling af print efter fotometoden ved OZ7LZ. Onsdag den 1 marts: Ribe afdeling besøgte Esbjerg. Torsdag den 2. marts: Møde for Old Timers. Onsdag den 8. marts: Elementær fejlfinding. Onsdag den 22. marts: I Ribe generalforsamling, hvor man udtrykte tilfredshed med samarbejdsaftalen med Esbjerg og ønskede aftalen fortsat. Onsdag den 29. marts: Gennemgang af en simpel HF modtager til begynderen, eller til sommerferien. OZ1EM. Onsdag den 5. april: Esbjerg afdeling besøger igen Ribe afdeling. I den anledning blev der udsat en præmie til den amatør fra Esbjerg- eller Ribe-afdelingen, der op og demonstrerer et velfungerende, selv-fremstillet halvleder-dykmeter, produceret i 1972.

4 Side 4. Mandag den 17. april afholdtes bestyrelsesmøde hos OZ1LN. På dette møde blev der talt om regler for mobiltester, samt om lokaleproblemer. OZ1LN havde udfærdiget en skrivelse til Esbjerg Kommune, hvori han udtrykte ønske om at få lokalet på 1. sal (Finsensgade 23) til fuld rådighed. På tale var også bygning af en ny afdelingsstation til HF. Dagsorden til generalforsamling onsdag den blev lavet efter lovene. OZ1LN, formand, og OZ2ZJ, bestyrelsesmedlem, ville være på valg. Fra bestyrelsen forelå et forslag om ændring af formålsparagraffen for afdelingens byggefond til også at omfatte varige forbrugsgoder, der normalt overstiger hovedkassens formåen. Der tænkes her på måleinstrumenter, afdelingsstation etc. Onsdag den 19. april 1972 afholdtes ordinær generalforsamling med 15 fremmødte medlemmer. Dirigent var Chr. Clausen, medlem nr Formanden OZ1LN, Kjærbro, aflagde beretning om årets gang. Beretningen blev godkendt. Kassereren aflagde sin beretning med den glædelige nyhed, at der var fremgang både i medlemstal og i økonomien. Ingen røster hævede sig dér imod. Bestyrelsens forslag (se ovenfor) blev drøftet, og ordlyden ændredes en smule, således: til også at omfatte varige forbrugsgoder og drift af hus og lokale. Med varige forbrugsgoder tænkes på afdelings-station, måleinstrumenter o. lign., der økonomisk ligger uden for hovedkassens formåen. I øvrigt vedtog generalforsamlingen foreløbig at stille sagen i bero. Valg: Formanden OZ1LN blev genvalgt. Bestyrelsesmedlem OZ2ZJ blev genvalgt. Suppleant til bestyrelsen blev OZ9YP. Revisor OZ9DQ blev genvalgt. Eventuelt: OZ9YP mente, at lokalafdelingen var lidt for ensidig, og han efterlyste lidt fornyelse. Der forelå nogle meddelelser fra HB. (hvad de gik ud på, var ikke nævnt i protokollen). OZ2ZJ omtalte komponentkassen, der, som han sagde, klart viste sin berettigelse, allerede i den korte tid, den havde kørt. Mødet sluttede i god ro og orden.

5 Side 5. Lørdag den 22. april kl. 1300: Rundvisning på Esbjerg lufthavn. Tilmelding til sekretær eller formand, da der max. må være 20 deltagere. Onsdag den 3. maj: Ribe afdeling besøger Esbjerg. Onsdag den 10. maj: Auktion. Onsdag den 31. maj: Mødeaften, hvor man planlægge en HF-afdelingsstation. Onsdag den 7. juni: Esbjerg afdeling besøger Ribe afdeling. Onsdag den 9. august: Mødeaften, hvor man ville planlægge en sommerfest, der skulle finde sted lørdag den 19. august. OZ3EB havde oprettet en amatørstation med call OZ3EUS og med sendekategori A på Esbjerg Ungdomsskole, Østergade 3 i Esbjerg. Den gamle Østre skole. Onsdag den 6. september: Ribe afdeling til Esbjerg. Onsdag den 27. september. Denne aften sørgede OZ7LZ for underholdningen. Onsdag den 4. oktober: Mødet holdes i Ribe afdeling. Onsdag den 11. oktober. OZ1LN fortalte om logiske kredsløb. Den 16. oktober holdt man bestyrelsesmøde hos OZ1EM. Man sammensatte programmet for den kommende måned. Derefter blev der snakket om løst og fast. Onsdag den 1. november: Ribe afdeling holdt møde her Onsdag den 15. november: Programmet for denne aften blev kun slået op på opslagstavlen i afdelingen. Derfor ingen tilgængelige oplysninger. Onsdagene den 22. og 29. november var mødeaftner og onsdag den 6. december tog man til Ribe. Onsdag den 13. december var den sidste ordinære mødeaften i 1972, og traditionen tro sluttede man af med at spise juleknas.

6 Side Teknisk standard for amatører og vigtige nyheder i 1973 ifølge OZ. I OZ s februarnummer beskriver OZ5LP, Mogens Pelle, et digitalvoltmeter med operationsforstærkere (den analoge del) og TTL logiske kredse (den digitale del). I martsnummeret har OZ6TM en artikel i om et båndpasfilter for 375 til 2700 Hz. Det er lige, hvad man har brug for til en SSB sender efter fasemetoden, fordi de dome-netværk, der var til rådighed ikke fasedrejede rigtigt ud over disse frekvensgrænser. Hvis frekvenserne ud over disse grænser ikke dæmpes, vil det medføre splatter på det modsatte sidebånd. Det nye her er dog ikke denne kendsgerning, men dét at her er der tale om et aktivt filter bygget op omkring 4 operationsforstærkere af typen My A 741. Derved slap man for de pladskrævende toroidspoler. I samme nummer er der en artikel, oversat af OZ4CG fra UKW-Berichte, om cirkulær polarisation. Artiklen slutter med et beregningseksempel på en helix-beam til 23 cm båndet. Til aprilnummeret havde OZ4HZ, Hans Bøie Jensen, skrevet en artikel om transistor PA trin med et 25 Watts PA trin med BLY 89A som konstruktionseksempel. Til hjælp for de ret mange, der ombyggede radiotelefoner til 2 m transceivere, havde OZ3DX udregnet 6 tabeller til krystalfrekvenser for 2 m stationer. I juninummeret er der en artikel om CMOS-kredse af OZ5LP, Mogens Pelle. Desuden er der i samme nummer et fasedrejningsnetværk til SSB af OZ6TM, Tom Merklin. Foruden modstande og kondensatorer med meget skæve værdier var der anvendt 4 operationsforstærkere af typen My A 741. Så man byggede stadig SSB sendere af fasetypen. I septembernummeret havde OZ2ND, Niels Erik Ravnkilde Mikkelsen, fra Herning en konstruktionsartikel af en rørsender til 2 m i bladet. Den er yderst velbygget, men fylder jo meget, som rørkonstruktioner gør. Man kørte stadig RTTY med gamle maskiner, og til det brug havde Bornholms afdeling en konstruktions-artikel om en AFSK-generator, kaldet AK-1 i bladet.

7 Side 7. I oktober måned er man nået op på 100 Watt PEP på HF med 2 stk. BLX 14 transistorer i push-pull. Det er OZ1AM, Aksel H. Mathiesen, der har bygget sådan et PA-trin og har beskrevet konstruktionen i OZ s oktobernummer. Samme nummer kan også byde på en test af den hæderkronede QRP SSB transceiver Ten Tec Argonaut model 505. Det var OZ8VL, Ole Brandt, der beskrev den. Den 10. oktober 1973 afgik EDR s første formand, elektroingeniør A. Christmas Eskildsen, ex ED7AX, ved døden. Han var aktiv sendeamatør, allerede før man havde licenser i Danmark, og han var en af de amatører, der fik frit lejde fra myndighederne til at udstille sine apparater på den store radioudstilling i København i Hvad der var stærkt medvirkende til lovliggørelsen af amatørradio i Danmark. Han var tillige en af stifterne af EDR i ED7AX, A. Christmas Eskildsen.

8 Side 8. I decembernummeret beskrev OZ7NE, Erik Nielsen og OZ7NB, Niels Chr. Bahnson en HF-klipper til SSB bygget af en kanalskuffe fra P&T s bærefrekvensanlæg til lands-dækkende telefoni. I Hver kanalskuffe sidder der to særdeles gode krystalfiltre til SSB. Der er tolv kanaler fra 64 til 108 KHz med 3,1 khz båndbredde, flad top og stejle flanker. Men filtrene er store og passer dårligt til miniaturegrej. Hf-klippere var dengang noget helt nyt og fandtes endnu ikke i kommercielt bygget amatørgrej.

9 Side 9.

10 Side 10 Esbjerg afdeling i Årets første møde fandt sted onsdag den 10. januar, hvor man fremviste julegaver, både dem man havde fået og dem man selv havde købt. Desværre er der ind imellem kun meget sparsomme oplysninger at skaffe om aktiviteten i Esbjerg afdeling. Den 19. februar holdt man bestyrelsesmøde hos OZ7LZ i Tjæreborg. Programmet for næste måned blev fastlagt. Endvidere vedtog man, at der oprettedes en spørgekasse. Generalforsamlingen blev fastlagt til onsdag den 25. april. Der blev snakket om at vælge en materialeforvalter samt en kaffemester. Desuden taltes der om flytning af repeateren til en bedre QTH. Endelig aftaltes det, at man i samråd med Ribe afdeling ville satse på et foredrag af OZ9FR om UHF, specielt om 70 cm. Derefter var der en god kop kaffe med nogle gode madder. Onsdag den 21. februar: Mødeaften. Onsdag den 28. februar: Auktion. Man var blevet opfordret til den helt store oprydning: Husk at se efter på loftet, under sengen eller hvor du ellers gemmer ting, du aldrig får brug for, Onsdag den 7, marts: Esbjerg afdeling kørte til Ribe. I øvrigt var der morsekursus hver onsdag fra kl. 19 til kl. 20. Onsdag den 21. marts: Filmaften. Onsdag den 28. marts: VFO er og problemerne vedrørende disse ves OZ7LZ. Onsdag den 11. april: Syntese ved OZ1LN. Onsdag den 25. april afholdtes den indvarslede ordinære generalforsamling. Dagsorden var ifølge lovene den vedtagne for ulige årstal. Der var fremmødt 25 stemmeberettigede medlemmer. Som dirigent valgtes OZ5OH.

11 Side 11. Formanden OZ1LN aflagde beretning, som blev godkendt. Derefter fulgte kassererens (OZ8LL) beretning. Af indtægter var der 4485,55 kr. Udgifterne beløb sig til 1280,61 kr. Formuen udgjorde 5997,86 kr., men OZ8LL kunne lide pæne tal, så hun gav et personligt tilskud på 2 kroner og 14 øre, hvorved formuen kom op på 6000 kr. Denne beretning blev under megen håndstøj godkendt af folket. Under indkomne forslag drøftede man nedsættelsen af en repeatergruppe, men der blev ikke opnået enighed herom, skønt flere tilbud om hjælp fremkom. Som følge af de vanskelige lokaleforhold blev der nedsat et QTH udvalg, bestående af Clausen, OZ7LZ og OZ5LL. Der var forslag om en ændring af byggefondens formålsparagraf, men det lykkedes heller ikke denne gang at nå til enighed herom. Et forslag om at drive repeateren ved hjælp af private bidrag frem for at lade afdelingen betale kom til afstemning. Der var overvejende stemning for at lade afdelingen betale, men gerne også med frivillige personlige bidrag fra brugerne. Herefter erklærede OZ1LN, at han fra dags dato forærede repeateren til afdelingen.

12 Side 12. Valg af ny bestyrelse. På valg var OZ8LL og OZ1EM samt OZ7LZ. Ingen af de to første ønskede genvalg. Som kasserer valgtes derefter OZ1OQ. OZ8LL blev ved klapsalver hyldet for 10 års energisk arbejde. I stedet for OZ1EM indvalgtes OZ5OH. OZ7LZ blev genvalgt. Under eventuelt vistes stor interesse for at fortsætte med rævejagt og mobiltest. Endvidere efterlystes interesserede til at tage sig af handicappede medlemmer. Mødet hævedes som god skik var i ro og orden. Onsdag den 2. maj. I fællesskab med Ribe afdeling havde man i Esbjerg afdeling arrangeret et foredrag om 70-og 23 cm. Foredraget holdtes af OZ9FR, der havde særdeles stor erfaring på dette felt, og som også medbragte noget grej Onsdag den 16. maj: Kunsten at drive rævejagt. Onsdag den 30. maj: Gennemgang af en HF-transceiver. To bestyrelsesmøder er indført i protokollen uden dato. De hører nok til her i nærheden. Måske sidst i april: Bestyrelsesmøde. Mødet blev holdt hos 2ZJ. Den nye bestyrelse + 8LL +7YS var tilstede. Bestyrelsen konstituerede sig. OZ5OH blev overtalt til at tage jobbet som sekretær efter OZ1EM. Programmet til OZ blev sammensat. 8LL meddelte, at et nyt og større klublokale i Sædding var under opsejling, og hun blev opfordret til at undersøge forholdene. Bestyrelsen var herefter følgende: Formand: OZ1LN, H. P. Kjærbro. Kasserer: OZ1OQ, John Meyer. Sekretær: OZ5OH, Ole Gram. Bestyrelsesmedlem: OZ7LZ, Fritz Højgaard. : OZ2ZJ, Børge Jacobsen.

13 Side 13. Bestyrelsesmøde helt uden dato, men det må have været før juli måned, da der i OZ for juli 1973 er kommet en ny klubadresse: Neptunvej 21, Sædding. Da udflytningen til det nye lokale, Neptunvej 21, Sædding ville indebære en kontigentforhøjelse, som normalt kræves vedtaget på en generalforsamling, besluttedes det ved samråd mellem bestyrelsesmedlemmerne at få spørgsmålet klaret ved en urafstemning blandt samtlige lokalforeningens medlemmer. Der udsendtes 47 stemmesedler, hvoraf 31 besvaredes således: 28 ja og 3 nej. En tildragelse, der vist var nær ved at forsvinde i glemslen, skete på et af de møder, hvor der i OZ kun står mødeaften. Men jeg husker den selvfølgelig, da det var mig, (7NB), der stod for dette møde. Datoen kan jeg ikke huske, men jeg havde bygget en Teslagenerator til brug for fysik på Præstegårdsskolen. Den kunne give en HFspænding på flere hundrede tusinde volt. Frekvensen var 160 KHz. Den havde jeg taget med til mødet i lokaler i Finsensgade. Der var lysstofrør i loftet, og for at gnisterne fra Tesla-generatoren skulle tage sig mere imponerende ud, bad jeg om at få lyset slukket. Det skete, og jeg startede generatoren. Der var da bare det ved det, at så snart jeg trykkede på knappen på Tesla-apparatet, lyste alle lysstofrørene i loftet op med fuld styrke, skønt der var slukket på lyskontakten på væggen. Det afstedkom en hel del morskab. I øvrigt destruerede jeg Tesla-generatoren, da jeg forlod Præstegårdsskolen. Jeg anså den for at være for farlig for andre fysiklærere at bruge. Primærspændingen ved gnistgabet var volt 50 Hz fra en lysreklame-trafo. Onsdag den 20. juni: Skulle have været det sidste møde inden sommerferien. Men bl.a. på grund af lokaleskift fortsatte de normale onsdagsmøder sommeren igennem. Ligeledes fortsatte rævejagterne. Der var kommet fem nye call som resultatet af den nylig afholdte tekniske prøve: OZ2XQ, OZ3WF, OZ5VX, OZ7IL og OZ4MC. Foreningens klublokale er nu Neptunvej 21, Sædding. Onsdag den 18. juli blev der afholdt bestyrelsesmøde i klublokalet efter det ordinære onsdagsmøde. Programmet til OZ blev sammensat.

14 Side 14 OZ2XA, Arnold Skelmose. Den 21. juli døde en af Esbjergs pionerer inden for amatørradio. Det var Arnold Skelmose, OZ2XA. Han var den ældste af Skelmose brødrene. De to andre var OZ2UA, Poul Skelmose og OZ2DR, Egon Skelmose. Arnold var en af initiativ-

15 Side 15. tagerne til oprettelsen af Esbjerg afdeling i 1937, ligesom han var primus motor ved genoprettelsen af afdelingen efter krigen. Han var udpræget CW- og DX-mand, og han havde hjulpet mange til at få licensen. Han var, så længe han var aktiv, en overordentlig god mand for foreningen. Desværre trak han sig tilbage fra amatørradio efter datterens tragiske sygdom og død. Han fortjener at blive husket som den fremragende foregangsmand, han var for amatørradioen i Esbjerg. Den 16. august afholdt man bestyrelsesmøde hos OZ5OH, Ole Gram. Programmet til OZ blev sammensat, og samarbejdet med Ribe afdeling blev diskuteret. Man enedes om at søge det fortsat trods OZ1ZN s fraflytning, i det omfang der var interesse for det i de to afdelinger. Onsdag den 5. september holdtes mødet i Ribe afdeling. Onsdag den 12. september var der foredrag om ledere og halvledere ved OZ5OH. OZ6GA bestod morseprøven. Den 17. september holdt man bestyrelsesmøde hos OZ1LN. Programmet til OZ blev sammensat. Det blev besluttet at starte et teknisk kursus uden om aftenskolen med OZ1EM, OZ1LN og OZ5OH som lærere på skift. Ligeledes enedes man om at lade OZ2RM køre morsekursus, hvis der var den fornødne tilslutning. OZ2ZJ luftede tanker om at foretage en ændring i komponentkassens status, idet den var temmelig tidskrævende, og at det måtte forudses, at omsætningen snart ville blive så stor, at den måtte moms-registreres. Onsdag den 31. oktober: Foredrag. Repeater, hvorfor hvordan? Onsdag den 3. november besøgte Ribe afdeling Esbjerg. Onsdag den 10. november var der foredrag om coaxkablers tab og impedans. Onsdag den 28. november: Foredrag. Den 17. december holdt man bestyrelsesmøde i klublokalet kl Til stede var OZ1LN, OZ7LZ, OZ2ZJ, OZ1OQ og OZ5OH.

16 Side 16. Først blev programmet til OZ sammensat. OZ7LZ foreslog, at protokollen skulle underskrives på det efterfølgende møde. Dette bifaldt de øvrige bestyrelsesmedlemmer. OZ1OQ meddelte, at han ville ajourføre foreningens vedtægter. OZ1LN foreslog, at hvert bestyrelsesmedlem fik et oplæg til diskussionsgrundlag. OZ7LZ satte et spørgsmålstegn ved komponentkassens drift, og han efterlyste en kontrakt mellem foreningen og den eller de, der driver komponentkassen. OZ1OQ ville arbejde på sagen, og han ville have det på generalforsamlingen. Det var meningen, at der skulle laves en årlig aftale. OZ7LZ var principielt imod, at komponentkassen skulle drives af en privatperson, men ville have den drevet af foreningen. Han mente at være blevet ført bag lyset. Det kunne OZ1LN, OZ1OQ og OZ2ZJ nu ikke give ham ret i. De mente, at alt var sket i fuld offentlighed. Foreningen havde ingen penge stående i komponentkassen mere. Der var så almindelig enighed om, at reglerne skulle nedfældes og godkendes på generalforsamlingen hvert år. Der var derefter diskussion om hvorvidt kassens regnskab skulle forelægges bestyrelsen eller generalforsamlingen. Forslag fra OZ1OQ: Generalforsamlingen skulle afgøre, om foreningen skulle købe varelageret af OZ2ZJ, eller om komponentkassen skulle køre videre som hidtil. OZ7LZ: Ejerforholdet skulle gøres helt klart. OZ1OQ ville have urafstemningen om kontingent forhøjelsen godkendt ved den kommende generalforsamling. Den 19. december: Julefrokost kl. 19 på Park Hotel efter tilmelding Teknisk standard for amatører og vigtige nyheder i 1974 ifølge OZ. I januarnummeret af OZ havde OZ6GH, Gorm Helt Hansen, skrevet en interessant artikel for SSTV- og RTTY-folk om en LF analysator han havde bygget. I samme nummer havde OZ1BP, Bernhard Pedersen, beskrevet en modtager med transistorer, der nok med større føje kunne kaldes en begyndermodtager, end RX-Fyn fra OZ9TM beskrev i martsnummeret en kanal-modtager til 2m FM med MosFettransistorer i indgangen.

17 Side 17. I samme nummer og fortsættende i april nummeret beskrev OZ8PX en 2 m transceiver med VFO og ligeledes MosFet-transistorer i indgangen. Tantalelektrolytterne var dukket op, og TR skrev om dem i majnummeret. Man kunne få sig et billigt PA-trin, der ville noget. OZ7PX i Dragør ville sælge et PA-trin med 2 x RS337 + tilhørende strømforsyning, 1200 volt og mange andre spændinger for 200 kr. Det skulle afhentes, da det var meget tungt! Ved en urafstemning blev nye vedtægter for landsforeningen EDR vedtaget med 272 stemmer imod og 554 stemmer for. Man kørte også QRP dengang. I juninummeret havde OZ7BQ beskrevet en lille letbygget QRP-station til 7 MHz CW, for som han skrev, han havde langsomt indset at en QRP-transceiver er så tilpas simpel, at projektet har en rimelig chance for at blive færdigt før eller senere. Med 1 Watt havde han kørt mange W-stationer. Condx var nok bedre end i dag! I augustnummeret viste Hans Schacht Sørensen hvordan man selv kunne slibe sine krystaller om. I samme nummer beskrev OZ2FO, Flemming Krogh, en kløverbladsantenne. Det er den antennetype beaconen OZ7IGY kører med. OZ2LW beskriver i oktobernummeret en scan-omsætter til SSTV. I decembernummeret beskrev OZ6GH, Gorm Helt-Hansen et oscilloskop med transistorer. Det var bygget til overvågning af et ATV-signal. Esbjerg afdeling i Onsdag den 2. januar. Første møde i det nye år. Der byttes julegaver. Onsdag den 30. januar. Man drøftede hovedforeningens generalforsamling og aftalte kollektiv transport til Jelling.

18 Side 18 Onsdag den 6. februar. Auktion. Onsdag den 27. februar. Foredrag om 7-sekvenstone udstyr ved OZ1LN. Den 8. marts holdt man bestyrelsesmøde hos OZ1OQ. Til stede var OZ1LN, OZ2ZJ, OZ1OQ og OZ5OH. Protokollen fra sidste møde blev gennemlæst og godkendt af de tilstedeværende. Ræveudvalget ved OZ3MZ havde meddelt OZ1OQ, at man for fremtiden agtede at køre jagterne efter EDR s nationale regler for at lette udenbys deltageres medvirken. Dette ville ræveudvalget snarest komme med et udspil om. En snak om at få flere nye med på rævejagt fulgte derpå. Det blev oplyst, at der nu var 59 enkeltmedlemmer og 11 familiemedlemskaber. Heraf var 28 medlemmer tilmeldt i det indeværende regnskabsår. I samme tidsrum er 4 medlemmer slettet af listen. Derpå fulgte en drøftelse af afdelingens forsikringer. En eventuel forsikring af repeateren kom på tale. Vedrørende komponentkassens videre drift: Forslag fra OZ1OQ: Der er tre muligheder: 1) Foreningen overtager komponentkassen (varelageret) fra OZ2ZJ for 5000 kr. 2) OZ2ZJ betaler et fast årligt beløb til foreningen. 3) OZ2ZJ betaler et antal % af salget til foreningen. OZ1OQ ville finde en passende gennemsnitlig procentsats, som kunne indgå i en kontrakt, der kunne forelægges på generalforsamlingen. (Dette såfremt man gik ind for det sidste forslag). Vedtægter vedrørende byggefonden efterlystes, da disse aldrig var blevet protokolleret. Forslag til reviderede vedtægter ville blive gennemgået til forelæggelse på generalforsamlingen. Denne blev fastlagt til at finde sted den 24. april Derefter sluttede man af med kaffe og ostemadder. Onsdag den 13. marts. Foredrag om SSB på 2m ved OZ1EM. Onsdag den 27. marts. Debataften båndplan på 2 m. Der indførtes en ugentlig byggeaften, mandag fra kl. 19 til 22. Teknisk kursus tirsdag kl. 19 til 21. Onsdag den 17. april. Gennemgang af kendte og ukendte modulationsarters effektivitet ved OZ7NB.

19 Side 19. Fredag den 19. april holdt man bestyrelsesmøde hos OZ2ZJ. Til stede var OZ1LN, OZ2ZJ, OZ1OQ, OZ7LZ og OZ5OH. Først blev programmet til OZ tilrettelagt. Med henblik på den kommende generalforsamling fremlagde OZ1OQ regnskabet. Netto-overskud: 2145,11 kr. Formue: 7444,22 Der var indkommet 11 forslag til generalforsamlingen. Disse blev gennemgået (kan findes i arkivet). Derefter behandling af bestyrelsens forslag til nye vedtægter. Bestyrelsen kan enstemmigt forelægge det reviderede forslag for generalforsamlingen. Bidraget til repeateren var emnet for den næste diskussion. Med hensyn til udvalgene var der stemning for at inddrage flere nye medlemmer i arbejdet. Drøftelse af problemer omkring lejemålet, idet der er sket ejerskifte. Eventuelt oprettelse af en ny kontrakt. OZ7LZ vil lave en kontrakt. Generalforsamlingen den 24. april Fremmødt var bestyrelsen undtagen OZ1OQ. Desuden var ca. 30 medlemmer mødt. OZ1BJ blev valgt til dirigent. Efter at det var konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, fik formanden ordet til sin beretning: Man havde fået nyt lokale, havde holdt 50 mødeaftner, hvoraf 16 med foredrag, og man kunne notere en 50% stigning i medlemstallet. Derefter forelagde formanden regnskabet, eftersom kassereren, OZ1OQ, var fraværende (barsel). Ikke desto mindre mødte kassereren dog op senere på aftenen og fik stor applaus for veludført arbejde (barslen?)! Under indkomne forslag blev urafstemningen om i foråret l973 vedrørende kontigentforhøjelsen godkendt.

20 Side 20. Forslag fra OZ2RM: OZ1LN, Kjærbro, bør være æresmedlem af afdelingen. OZ1LN selv mente ikke, at det var rimeligt, for, som han sagde, så skulle mange andre også tildeles den ære. OZ7LZ: Æresmedlemmer udnævnes oftest ved slutningen af en periode som formand. Dirigenten efterlyste et forslag til at bilægge sagen. OZ7LZ ville mene, at alene dét, at forslaget er fremkommet, er en ære for formanden. OZ2RM ville derefter godt trække forslaget tilbage. En række vedtægtsændringer blev for de flestes vedkommende vedtaget, og resultatet heraf ville kunne ses i de nye vedtægter, der nu var på trapperne. Efter megen diskussion vedtoges det, at komponentkassen skulle drives af 2ZJ som hidtil, men med en procentvis afgift af omsætningen. Aftalen skulle hvert år godkendes af generalforsamlingen for at kunne forlænges et år frem. På valg dette år var Formanden OZ1LN og bestyrelsesmedlem OZ2ZJ. Begge blev genvalgt. Suppleanten til bestyrelsen OZ9YP ønskede ikke genvalg, og OZ2XQ blev valgt. Under eventuelt beder formanden de forskellige udvalg at vejre interessen hos medlemmerne: 50% ville have flere fester, og en 6-8 stykker var interesserede i mobiltester. OZ3MZ ville have OZ5ESB til at deltage i tester, og OZ9YP ville i så fald stille en HF-station til rådighed. Til slut ønskede OZ1EM en dirigentklokke til næste generalforsamling. Onsdag den 8. maj. Møde hvor OZ3MZ fortalte om variabel faselås. Onsdag den 22. maj. Kendte og ukendte modulationsarters effektivitet. Foredrag ved OZ7NB. Onsdag den 5. juni: Auktion. Kun effekter, der var indleveret senest den 29. maj 1974 kunne garanteres medtaget på auktionen. Onsdag den 12. juni: Synteseoscillator i forbindelse med eksisterende 2 m transceivere. Foredrag ved OZ1LN.

21 Side 21. Mandag den 17. juni: Sidste byggeaften før sommerferien. I øvrigt var der sommerferien igennem møde hver onsdag uden specielt program. Bestyrelsesmøde hos OZ1LN den 5. august 1974 kl Hele bestyrelsen var til stede. Snak om kursus. Det ville starte den første tirsdag i oktober. Morsekursus ville blive oprettet, hvis der var behov. Gave til kursuslærere. (Hvis eleverne bestod?) Mulighed for besøg hos Fischer på Fanø Navigationsskole. Svar på brev fra Københavns afdeling omhandlende sagsanlæg mod EDR for at få urafstemningen forkastet. Men man besluttede at meddele, at Esbjerg afdelingen tværtimod netop gik ind for de vedtægtsændringer, som urafstemningen vedtog. Dertil havde man medlemmernes støtte ved flere debatter på mødeaftenerne. Man ønskede en annonce i telefonbog og vejviser for afdelingen. Eventuelt en tryksag til uddeling på turistkontoret. Det besluttedes at indhente tilbud herom. Programlægningen til OZ blev diskuteret rent principielt. Eventuelle muligheder for foredrag ude fra. Enighed om at afdelingen skulle prøve at arrangere weekend eller sommerlejr, eventuelt i Assenbæk Mølle. Et udvalg skulle nedsættes. Om mandagen var der byggeaftener igen. Onsdag den 4. september: Auktion. Onsdag den 18. september: Foredrag om en helt ny slags modulation: Vocoderen ved OZ7NB. (Nu har jeg for resten glemt, hvad det var for noget, hi) Teknisk kursus startede den 1. oktober og kørte hele sæsonen igennem. Morsekursus ville blive oprettet, hvis der var tilslutning.

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 OZ2EDR 50. årgang Redaktionelt Dette er første udgave efter ændring af formen for udsendelse af information fra EDR Århus afdelingen til medlemmerne.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program. Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig Referat af ordinær generalforsamling 2010 Den 14. maj 2010 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejerere i Haurvig på lejeskolen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP Vedtægter for Foreningen Landbrugsmessen GI. Estrup 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Landbrugsmessen GI. Estrup. Landbrugsmessens hjemsted er ved Dansk Landbrugsmuseum

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl i mødelokale 2, Haslev Bibliotek.

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl i mødelokale 2, Haslev Bibliotek. Til Bogarts medlemmer Haslev 15. november 2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.00 i mødelokale 2, Haslev Bibliotek. Dagsorden ifølge vedtægterne, der kan ses på

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER

VEDTÆGTER. for. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER VEDTÆGTER for Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 2017 1 NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er "Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER" (DT-V). Selskabets hjemsted er København. 2 FORMÅL Stk. 1. Selskabets

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere