Gas Til Tung Transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gas Til Tung Transport"

Transkript

1 Temamøde i Dansk Netværk for Gas til Transport d. 20. marts 2014 Gas Til Tung Transport En analyse af rammevilkårene for udrulning af gas til tung transport Ole Kveiborg & Frederik Møller Laugesen, COWI Kim Winther DTI 1 RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG TRANSPORT

2 Rammevilkår for præsentationen 1. Hvad taler vi om / afgrænsning 2. Overordnede rammer Markedsudbuddet Infrastruktur Økonomi Skatte- og afgiftsforhold Miljø 3. Særlige forhold omkring biogas 4. Case studie 2 RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG TRANSPORT

3 Formålet med rapporten er at: Skabe konsensus på tværs af branchens aktører og derved etablere en fællesnævner som det er legitimt at tage afsæt i. Skabe klarhed over de eksisterende rammevilkår. Kortlægge teknologiske forhold og udfordringer. Undersøge de økonomiske betingelser for gas i transportsektoren. Identificere de barrierer, der eksisterer i de forskellige aspekter af gas til tung vejtransport. 3 GAS TIL TUNG TRANSPORT - BUSINESS CASES

4 Rammerne ser på Tung vejtransport Busser, lastbiler Ikke personbiler Ikke søtransport CNG Naturgas, biogas Ikke LNG Naturligvis interessant på det længere sigte Interessant i forhold til de store lastbiler Interessant i relation til søtransport og koblingen her Rammerne fokuserer på "her og nu" Den teknologi, der er markedsmoden Oplæg til partnerskaber for gas til tung transport Ikke vejtransport, der skal drive udviklingen af LNG 4 GAS TIL TUNG TRANSPORT - BUSINESS CASES AdBlue: Urea-additiv til brug i forbindelse med SCR filter AMOX: Ammoniak oxidationskatalysator CH 4 : Metan (grænseværdier gælder kun for gaskøretøjer) CBG: Komprimeret biogas CNG: Komprimeret naturgas CO: Kulilte CO 2 : Kuldioxid CRT: Et kontinuert regenererende filter DOC/OC: Diesel oxidationskatalysator DPF: Dieselpartikelfilter EGR: Recirkulation af udstødningsgassen Euro VI: Seneste emissionsnorm gældende for tunge køretøjer i EU fra 1. januar HC: Kulbrinter LNG: Flydende naturgas NH3: Ammoniak NMHC: Alle ikke-metan kulbrinter (grænseværdier gælder kun for gaskøretøjer) NOx: Kvælstofoxider SCR: Urea-baseret selektiv reduktionskatalysator for NOx SCRT: SCR i kombination med CRT SORT 1: Ikke-standardiseret test af køretøjer på rigtig vej, 1 for bymæssig trafik THC: Alle kulbrinter (grænseværdier gælder kun for dieselkøretøjer) TWC: Trevejskatalysator WHSC: Standardiseret testcyklus til stationær test af tunge dieselkøretøjer WHTC: Standardiseret testcyklus til dynamisk test af tunge køretøjer, både diesel og gas

5 De væsentligste identificerede barrierer Udbuddet af godkendte lastbiler samt turistbusser til CNG på Euro VI niveau er primo 2014 begrænset. Energiforbruget i CNG køretøjer er højere end i dieselkøretøjer. Der er en begrænset CO 2 gevinst og andre miljøgevinster ved CNG frem for diesel på Euro VI niveau. Men markant gevinst ved anvendelse af biogas Få offentligt tilgængelige tankanlæg med gas til køretøjer i Danmark. CNG køretøjerne er (også på Euro VI niveau) dyrere at indkøbe end dieselkøretøjer. Høje omkostninger til etablering af stikledninger ved nye tankstationer. En gastankstation skal betjene ca lastbiler året rundt eller have et tilsvarende kundegrundlag for at være rentabel. 5 GAS TIL TUNG TRANSPOR

6 Markedsudbud: Motoreffekt og virkningsgrad Dieselmotorer har højt moment Gasmotorer lavt moment Problem for brændstoføkonomi og slid pga. større omdrejninger (v/bakker mv.) Slider mere Dog væsentligt mindre forskel for nye EURO VI motorer 6 GAS TIL TUNG TRANSPORT

7 Markedsudbuddet EURO VI vs. EURO V motorer Ved sammenligning af priser før og efter overgangen til Euro VI, udtaler Scania (2013), at deres dieselkøretøjer er blevet cirka DKK dyrere og deres gaskøretøjer ca DKK dyrere. IVECO (2013) Samlet udtaler tyder at deres udtalelserne gaskøretøjer på, ligger at gasbusserne cirka er DKK over tilsvarende dieselkøretøjer omkring i pris. DKK dyrere end tilsvarende Evobus (2013) dieselbusser oplever en uanset generel skiftet prisstigning til Euro på cirka VI motorer DKK for Euro VI i forhold til Euro V, hvor gaskøretøjerne stadig ligger cirka DKK over dieselkøretøjerne i pris. Ifølge MAN (2013) er deres buspriser ikke steget på trods af dyrere Euro VI motorer, men gasbusserne er stadig cirka DKK dyrere end dieselbusser. 7 GAS TIL TUNG TRANSPORT

8 IVECO Stralis Solaris Urbino Scania Scania CNG 12 m Markedsudbud - lastbiler [km] [hk] [ton] [DKK] CNG AD190S27/P CNG AD190S30/P CNG AD190S33/P Bytrafik CNG P280LB4x2 CNG 18 m ledbus 300- Bytrafik 340 Renovation, , LE CNG 450 distribution Distribution CNG AD260S27/P , CNG AD260S30/P Bytrafik 300 CNG AD260S33Y/P CNG P280LB6x2*4 15 LE CNG 300- Renovation, distribution Renovation , LNG AT440S33T/P 18 LE CNG Langtursdistribution Bytrafik CNG P340LA4x (trækker +trailer) Distribution (trækker +trailer) Bytrafik 8 GAS TIL TUNG TRANSPORT - BUSINESS CASES

9 Evobus / Mercedes- Benz Citaro Irisbus Iveco Citelis (Urbanway) Markedsudbud - busser CNG 12 m Bytrafik CNG 18 m ledbus [km] [hk] [ton] [DKK] MAN Lions City 1 CNG 12 m CNG 13,7 m CNG 14,7 m CNG 18 m ledbus Bytrafik Bytrafik Bytrafik 272 / / CNG 12 m Bytrafik Bytrafik CNG 18,75 m ledbus Bytrafik 310 Bytrafik 475 (5 tanke) 252 7, CNG 18 m ledbus Bytrafik 507 (8 tanke) GAS TIL TUNG TRANSPORT - BUSINESS CASES

10 Køretøjer, der ikke er på markedet (i DK) Forskellige Dual fuel og LNG køretøjer Volvo og Daimler Kører som forsøg i Sverige Køretøjer, der er på det nordamerikanske marked Cummins Westport m.fl. Men ingen af disse er godkendte til EURO VI norm i Europa DVS: Indtil videre er diesel eneste reelle alternativ til lange og tunge transporter 10 GAS TIL TUNG TRANSPOR

11 Andel af trækkere (kummuleret) Potentialet for gaskøretøjer Væsentlig udfordring er motoreffekten Motoreffekten af køretøjerne, der sælges i DK Udbudte lastbiler maks 350 hk Dvs. f.eks. kun 3% af eksisterende sættevognstrækkere Større andel af busser 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Motoreffekt [hk] 11 GAS TIL TUNG TRANSPORT - BUSINESS CASES

12 Potentialet Potentiale for tunge gasdrevne køretøjer Dvs. et estimeret potentiale på ca køretøjer Busser til rutekørsel Busser til turistkørsel Lastbiler, over kg til vognmandskørsel Lastbiler, over kg til firmakørsel Lastbiler, over kg til anden kørsel Sættevognstrækkere i alt Busser Lastbiler Trækkere Øvrige Små lastbiler, totalvægt kg Vare- og lastbiler til brand- og redningskørsel Udenlandske busser og lastbiler 12 6 FEBRUAR 2014 GAS TIL TUNG TRANSPORT - BUSINESS CASES

13 Infrastruktur - tankanlæg Omkostning til gasanlæg (slowfill/fast-fill, adgang til net) kr Priseksempler på LNG/CNG anlæg for naturgas Driftsomkostninger (energi til komprimering, transport/transmission af gas, kapacitet pr døgn og pr år) DK eksempler på anlæg: Skive 3 mio. kr. Fredericia 4 mio. kr. ESØ/Tarm 5 mio. kr. kr kr kr kr Kapacitet m 3 /time Omkostninger ca. DKK y = 23896x 0, GAS TIL TUNG TRANSPORT - BUSINESS CASES

14 Infrastruktur eksempelberegninger (kr/m³) kr.4,50 kr.4,00 kr.3,50 kr.3,00 kr.2,50 kr.2,00 kr.1,50 kr.1,00 kr.0,50 kr.- Bymæssigt ved lavtryksnet Ved højtryksnet Slow fill m³/år Stikledning 10km Slow fill m³/år Gastransport med lastbil Forudsætninger Pris på fyldestation iht. Figur priseksempler Pris på stikledning vurderinger fra COWI Energiomkostning iht. Driftsomkostninger for tankanlæg Vedligehold af tankningsanlæg 5 øre pr. m³ gas Lønninger 0 (ubemandet) Driftstimer fast fill 1000 h/år Driftstimer slow fill 4000 h/år Afskrivningsperiode 10 år Rente 6 % Transport af gas med naturgasnet 8 øre pr. m³ Transport af gas med lastbil 50 øre pr. m³ Fast fill m³/år Fast fill m³/år 14 GAS TIL TUNG TRANSPORT - BUSINESS CASES

15 Infrastruktur rentabilt? E.ON forventning om en gasomsætning på 6 mio m³ for optimal Fast fill rentabilitet Ved sammenligning med benzinstationers rentabilitet kan vi regne os tilbage til ca. 2,2 mio. m³ for samme rentabilitet I Sverige er der ca m³ per station i gennemsnit En vurdering af potentialet på gas-lastbiler og busser med årligt forbrug på 400 m³ gas Svarende til 67 fast fill stationer (hvis kravet er 6 mio. m³ gas i omsætning) Er det nok til dækning? Ja, men der er visse steder, hvor omsætningen ikke kan forventes at være så høj! 15 GAS TIL TUNG TRANSPOR

16 Antal gasfyldestationer Infrastruktur vurdering af behov Andel af marked målt i m 3 /år Gassalg pr. station m 3 /år Kommentar LCNG ved havn antal Fast fill station uden for net antal Fast fill station ved net antal Slow fill med 100 udtag antal Slow fill ved net Fast fill ved net Fast fill uden for net LCNG ved havne 34 % % % % Alle bybusser samt renovationsbiler i landet Potentielle køretøjer minus busser og renovationsbiler. 16 GAS TIL TUNG TRANSPORT

17 Samlet investeringsbehov Andel af det samlede potentiale for infrastruktur Antal gaskøretøjer Samlet investering (kr.) Invest. pr. bil (kr.) 5 % % % % % % % GAS TIL TUNG TRANSPORT

18 Miljøeffekter Der er set på de nye Euro VI køretøjer Få køretøjer som grundlag Emissioner af NO x, CO, CO 2, HC og partikler. For gaskøretøjer er HC også opdelt i CH 4 og NMHC Emissioner fra udstødningen 18 GAS TIL TUNG TRANSPORT

19 Emissioner fra EURO VI biler 19 RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG TRANSPORT

20 Emissioner fra EURO VI biler CO₂ beregninger er baseret på CNG Hvis vi anvender biogas reduceres CO₂ med 80% eller endda en negativ CO₂ konsekvens!! Hvis man medregner undgået metan udslip fra gylle på marken 20 RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG TRANSPORT

21 Emissioner fra EURO VI biler Partikler 21 RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG TRANSPORT

22 Sammenligning af gennemsnitlige lastbiler jf. AD model 2014 SØK omk. Miljøpåvirkning (luftemissioner) CO 2 CH 4 N 2 O SO 2 NOx Partikler Lastbil Kr./km g/km Diesel 3, ,007 0,037 0,010 4,405 0, CNG 3, ,329 0,042 0,024 4,387 0, Biogas 4, ,641 0,044 0,078 4,817 0, Ethanol (halm) 3, ,007 0,037 0,006 4,383 0, G biodiesel* ,007 0,037 0,005 4,212 0, CO₂ ækv. 22 RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG TRANSPORT

23 Den samlede konklusion omkring emissioner til luft er: CO 2 udledningen pr. kørt kilometer er på samme niveau for naturgas og diesel Væsentlig gevinst ved skifte til biogas Kulilte og kulbrinte emissionerne er højest for naturgas, da katalysatoren skal varme op Partikeludledningen er på samme niveau for diesel og naturgas Ammoniakslip forekommer på begge typer motorer NOx udledningen er på samme niveau for diesel og gas Markant højere SO₂ udledning fra biogas men ikke det mest afgørende stof 23 GAS TIL TUNG TRANSPORT

24 Driftsøkonomi - forudsætninger Chaufføromkostningerne beregnes således: Øvrige variable omkostninger beregnes således: Timebetaling: 145 kr/time gns. inkl. overtid mv. Brændstof: For busser 3,72 kr. pr. km For lastbiler 2,34 kr. pr. km Øvrig tid: 50 % af køretid (1/3 af total arbejdstid) Dæk, vask og vedligeholdelse For busser 3,00 kr. pr. km For lastbiler 2,50 kr. pr. km Kilometerpenge: For lastbil 0,58 kr/km Kilometerpenge: For lastbiler 0,58 kr/km Sociale omkostninger: 42 % af ovenstående I alt ca kr. pr. time. I alt ca. For busser 300 kr/time eller 15 kr/km [1] 8,20 kr. pr. liter ekskl. moms, inklusive afgifter, fratrukket rabat, brændstoføkonomi 2,2 (bus) 3,5 (lastbil) km pr. liter [2] Gennemsnitsfart minimum 20 km/t (bus) maksimum 60 km/t (lastbil) For lastbiler eller 3-8 kr/km kr/time [1] Baseret på Transportoverenskomst mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund,Transportgruppen [2] Baseret på Midttrafiks 22. udbud, Silkeborg RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG TRANSPORT

25 Driftsøkonomi - forudsætninger De faste omkostninger opgøres typisk pr. måned og omfatter: Afskrivning: 20% p.a. + 1% p.a. per km. Renteudgifter/Rentetab 6,5% p.a. / 2,5% p.a. Administration/dækning sbidrag Vægtafgift og vejbenyttelse Forsikring 10% af chaufføromkostning For lastbiler kr/måned kr. måned I alt kr. pr. måned Afskrivningssatserne er estimeret ud fra annoncerede brugtpriser på 25 RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG TRANSPORT

26 Driftsomkostninger for bus-vognmand Bus Mer-omkostninger ved gas Chaufføromkostninger - Kr./år 26 RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG TRANSPORT Brændstofudgift p.a Kr./år Dæk, vask, vedligeholdelse Kr./år Administration - Kr./år Afskrivning gennemsnit p.a Kr./år Renteudgift p.a Kr./år Eget rentetab p.a Kr./år Forsikring p.a. - Kr./år Vægtafgift/vejbenyttel se p.a. - Kr./år TOTAL omkostninger Kr./år TOTAL omkostninger 0,86 Kr./km TOTAL omkostninger 20 Kr./time Chaufføromkostninger - Kr./time Øvrige variable omk. 8 Kr./time Faste omkostninger Kr./måned

27 Afgifter per kørt km bybus ( km/år; diesel-forbrug på ca. 41,6 l/100 km. eller et gas-forbrug 50,13 m³/100 km.) Afgifter pr. km. Diesel B7 B10 Biodiesel Naturgas Opg. biogas Registreringsafg. kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - Vægt og udligningsafg. kr. 0,02 kr. 0,02 kr. 0,02 kr. 0,02 kr.0,02 kr.0,02 Vejbenyttelsesafg. kr. 0,08 kr. 0,08 kr. 0,08 kr. 0,08 kr.0,08 kr.0,08 Køretøjsafgifter (pr.km.) kr. 0,10 kr.0,10 kr.0,10 kr.0,10 kr.0,10 kr. 0,10 Energiafgift kr. 1,03 kr. 1,03 kr. 1,03 kr. 1,03 kr.1,35 kr.1,35 CO2afgift kr. 0,17 kr. 0,16 kr. 0,16 kr. - kr.0,17 kr.0,17 Noxafgift kr. 0,02 kr. 0,02 kr. 0,02 kr. 0,02 kr.0,07 kr.0,07 Svovlafgift kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - kr. - Brændstofafgifter kr. 1,23 (pr.km.) kr.1,21 kr.1,21 kr.1,05 kr.1,58 kr. 1,58 Nettobelastning (pr km.) 27 RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG TRANSPORT kr. 1,33 kr. 1,31 kr. 1,31 kr. 1,15 kr.1,69 kr.1,69

28 Afgifter og tilskud lastbiler Kr./Km. 2,00 1,50 1,00 0,50 - (0,50) (1,00) (1,50) (2,00) Svovlafgift Noxafgift CO2afgift Energiafgift Vejbenyttelsesafg. Vægt og udligningsafg. Tilskud, aftrappes Tilskud, prisafhængigt Grundtilskud, naturgasnet 28 RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG TRANSPORT (2,50)

29 Biogasproduktion (Kilde: Business case for biogasanlæg med afsætning til naturgasnettet. COWI for Biogas Taskforce, Energistyrelsen, Oktober 2013 Biogas i NG-nettet er nødvendigt for at opnå signifikante CO₂-reduktioner ved brug af gasbiler. Der er derfor behov for en stabil forsyning af biogas, hvilket kun sker, hvis det er økonomisk bæredygtigt at producere og opgradere biogassen. Alternativt vil biogassen bruges i Kraftvarme-sektoren. Afsætning til KV-værker er simpelt, velafprøvet og billigt. Biogassen kan dog ikke udnyttes fuldt ud, og der er ingen alternative aftagere af gassen. Afsætning til NG-nettet medfører 50 % højere investeringsomkostninger, højere låneomkostninger, og en mere kompliceret forretningsstruktur. Biogassen kan dog udnyttes fuld ud og der er mange potentielle aftagere fra flere forskellige sektorer. 29 RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG TRANSPORT

30 Biogasproduktion Biogas i NG-nettet er kun en realitet hvis det er økonomisk bæredygtigt Økonomien i biogasproduktion inkl. opgradering er stærkt afhængig af tilskud Selv med tilskud er det ikke garanteret at økonomien kan hænge sammen. For at opnå en høj biogas produktion er det nødvendigt at anvende energiafgrøder eller industrielt affald som biomasseinput da gaspotentialet i gylle er for lavt. Gasproduktionen afhænger meget af biomassetype, økonomien er derfor sårbar overfor stigninger i prisen på energiafgrøder, fødevarepriser og industrielt affald. Fordelene i form af CO₂ reduktioner reduceres kraftigt ved brug af energiafgrøder og industrielt affald sammenlignet med gylle. 30 RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG TRANSPORT

31 Biogasproduktion Tilskud til biogasproduktion ved afsætning til NG-nettet 79 kr/gj grundtilskud til kraftvarme og afsætning via naturgasnettet 39 kr/gj til proces og transport (når gassen leveres uden opgradering) ikke relevant til NG-net 26 kr/gj til alle anvendelser - aftrappes med stigende naturgaspris. 10 kr/gj til alle anvendelser - aftrappes frem til 2020 Samlede pris inkl. tilskud som biogasproducent modtager: 171 kr./gj (2015) Kilde: AD-model, RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG TRANSPORT

32 Biogasproduktion Omkostninger ved biogasproduktion 143 kr./gj (2015) De viste omkostninger er uden afskrivninger, skatter og afkast til egenkapital Dette gør, at en biogasproduktion med afsætning til naturgasnettet ikke vil være en økonomisk rentabel investering over en 20-årig periode. Kilde: AD-model, RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG TRANSPORT

33 Biogasproduktion Biogas er et af de mest effektive drivmidler til at opfylde målet om en CO₂ neutral transportsektor. CNG og 2.G biodiesel udleder næsten lige så mange drivhusgasser pr. km som diesel. Vigtigt at have realistiske vurderinger hvor store mængder, der finder vej til transportsektoren Miljøpåvirkning SØK omk. (CO₂ ækv.) Lastbil Kr./km g/km Diesel 3, CNG 3, Biogas 4, Ethanol (halm) 3, G biodiesel* Kilde: AD-model, 2014 Men den samfundsøkonomiske omkostninger er stadig relativ høj Omkostningerne skal dog ses i lyset af omkostninger til reduktioner i andre sektorer 33 RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG TRANSPORT

34 Business case De generelle formål med business casen er: 1. At vurdere hvad Energistyrelsen kan forvente at opnå i forhold til de støttemidler, der uddeles til partnerskabsansøgningerne. 2. At pege på de forventninger til partnerskaberne og de forhold som partnerskaberne kan og skal medvirke til at belyse. Gasaftagere Potentielt gassalg (m³) Der tages udgangspunkt i at sikre en gasomsætning, der gør tankanlægget rentabelt 34 GAS TIL TUNG TRANSPORT - BUSINESS CASES Finansielt bæredygtigt gassalg (m³ )

35 Business case Vil vil forsøge at behandle: Centrale udfordringer Driftsøkonomi for de involverede aktører Virkninger for samfundsøkonomien/provenubetragtninger Biogas eller naturgas Hvordan vil eventuelle partnerskaber se ud Hvilke aktører bør være med Hvilke udfordringer bør et partnerskab adressere Hvad er det tilskuddet primært skal bruges til 35 RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG TRANSPORT

36 Gas til busdrift Der er allerede flere praktiske eksempler på at busdrift er (delvist) omlagt til gasdrift: Fredericia, Odense og Region Nordjylland. Centrale udfordringer: Det kræves at der indgås en trepartsaftale mellem kommune, operatør og gasleverandør. Omfanget af busdrift i kontrakten har betydning for de forskellige parters mulighed og interesse i at indgå aftaler herom. Hvis store afstande vil der være behov for flere anlæg Rentabilitet af anlæg vil være afhængig af gasomsætning Pris på gas vil variere i forhold til afsætning Skal der samtidig være adgang til detailhandel? Hvem skal sidde med den økonomiske usikkerhed 36 GAS TIL TUNG TRANSPORT - BUSINESS CASES

37 Gas til busdrift nogle udfordringer Operatør Investeringsomkostningerne for gasbusser er højere end for dieselbusser. Busoperatøren evt. tvinges til at placere sin garage ved gasfyldestationen. Evt. store etableringsomkostninger i forhold til tilslutning Kommune Skal kommunen sikre gasforsyning og fyldestationer Kommunen kan give garanti om at aftage en vis mængde gas skaber grundlaget for en god aftale mellem busoperatør og gasleverandør kan dog også bare overlades til de to parter alene Skal kommune stille arealer til rådighed, hvis operatør ikke har eget garageanlæg Gas-selskab Rentabilitet Hvad hvis der ikke er adgang til naturgasnet Evt. store tilslutningsomkostninger, 37 GAS TIL TUNG TRANSPORT - BUSINESS CASES

38 Gas til busdrift Driftsøkonomi Busselskab Investeringsomkostning for en gasbus er ca kr. højere end for en dieselbus Kontraktperiode skal være lang nok til at skabe fornuftig forrentning Omkostningerne til brændsel for en naturgas drevet bus er næsten 20 % højere end for en dieselbus. Gasselskab Levetiden for en station er år Det er muligt at lave gasaftaler direkte med en busoperatør uden om kommunen. Kommunen vil dog skulle garantere et minimumsaftag. Kan eventuelt flytte anlæg til nyt sted eller sælge til anden side Kommunen Beregninger og erfaringer hidtil antyder, at merprisen på kontrakter med krav om gasdrift ligger indenfor det normale spænd for kontraktprisen (i størrelsesordenen + 3 til 5%) Muligvis forskelle mellem tæt by og land-drift 38 GAS TIL TUNG TRANSPORT - BUSINESS CASES

39 Gas til busdrift I forhold til dieselbusser er gasbusser er: 13 % dyrere i investering 17 % dyrere i brændstof 6 % dyrere i kr./km Bus Enhed Diesel Naturgas Investeringsomk. Kr Chaufføromk. Kr./år Brændstofomk. Kr./år D&V Kr./år Afskrivninger Kr./år Finansieringsomk. Kr./år Totale omk. p.a. Kr./år Totale omk. pr. km Kr./km 23,57 25,06 39 Kilde: DTI/Egne TCO beregninger GAS TIL TUNG TRANSPORT - BUSINESS CASES

40 Biogas eller naturgas til bus Kun brændstofomkostningerne stiger ved skifte fra naturgas til biogas. Stiger med 10 %. pga. biogas certifikaterne Bus Enhed Biogas Naturgas Investeringsomk. Kr Chaufføromk. Kr./år Brændstofomk. Kr./år D&V Kr./år Afskrivninger Kr./år Finansieringsomk. Kr./år Totale omk. p.a. Kr./år Totale omk. pr. km Kr./km 25,54 25,10 Kilde: DTI 40 GAS TIL TUNG TRANSPORT - BUSINESS CASES

41 Gas til busdrift Typer af partnerskaber En gasleverandør forpligter sig efter udbud til at etablere fyldeanlæg og levere den fornødne mængde gas i en given kontraktperiode Vindende busoperatør kan vælge selv at indgå aftale med gasleverandør om etablering af fyldestation(er). Kommunen behøver som udgangspunkt ikke være involveret udover at stille krav om gas-drift Pga. mulighederne for at handle med certifikater, vil det også være muligt at indføre biogas i kontrakterne, hvis en kommune skulle ønske det. Det vil blot betyde en prisforøgelse svarende til certifikatprisen. Selv i tilfælde, hvor buslinjer udbydes på tværs af kommuner kan biogas-problematikken håndteres. Blot vil det være den/de kommuner, der ønsker kørsel på biogas, der skal betale merprisen for deres andel af kontrakten. Muligt at busdriften kan foregå helt uafhængigt af tilskud idet udbudspriserne kun ser ud til at stige marginalt. 41 GAS TIL TUNG TRANSPORT - BUSINESS CASES

42 Mange tak for opmærksomheden Ole Kveiborg 42 GAS TIL TRANSPORT

Gas Til Tung Transport

Gas Til Tung Transport Temamøde om biogas, forgasningsgas og gas til transport d. 12. juni 2014 Gas Til Tung Transport En analyse af rammevilkårene for udrulning af gas til tung transport Ole Kveiborg & Frederik Møller Laugesen,

Læs mere

Gas til transport. Ved Frederik Møller Laugesen, Lisa Bjergbakke og Per Darger.

Gas til transport. Ved Frederik Møller Laugesen, Lisa Bjergbakke og Per Darger. Gas til transport Ved Frederik Møller Laugesen, Lisa Bjergbakke og Per Darger. Program 1) Status for projekter med gas i tung transport, Per Darger, Trafikstyrelsen 2) Rammevilkår for gas i tung transport,

Læs mere

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Gas til tung transport - Udbud infrastruktur Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Disposition Overordnede strategi- hvorfor overhovedet gas i transport? Hønen eller ægget - Energiaftalen

Læs mere

Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide. Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017

Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide. Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017 Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017 Interessefællesskabet for biogas til transport Udredningsarbejde om muligheder og barrierer

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG VEJTRANSPORT

RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG VEJTRANSPORT NOVEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG VEJTRANSPORT RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

Naturgas/biogas til transport

Naturgas/biogas til transport Naturgas/biogas til transport DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Landtransport Status og udvikling i Europa og globalt Tid til ny kurs i Danmark? Nye analyser

Læs mere

Gas til transport - Driftsøkonomi

Gas til transport - Driftsøkonomi Temamøde i Dansk Netværk for Gas til Transport Gas til transport - Driftsøkonomi Ole Kveiborg, COWI, olek@cowi.dk 1 Denne præsentation Vognmændenes driftsøkonomi Et skifte til gas betyder også ændringer

Læs mere

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO November 2015 1 Mulighedsanalyse for regionale ruter mellem

Læs mere

Driving Green Biogas til transport 28. august 2014 Frank Rosager Chef for planlægning og udvikling

Driving Green Biogas til transport 28. august 2014 Frank Rosager Chef for planlægning og udvikling Driving Green Biogas til transport 28. august 2014 Frank Rosager Chef for planlægning og udvikling 28. august 2014 1 150 mio. Nm3 Gas til transport i Sverige Der er 152 offentlige tankstationer i april

Læs mere

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering , sekretariatsleder Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering Dansk Affaldsforening 16.4.2013 De politiske intentioner Et blankt stykke papir! Regeringen har bebudet en klimaplan og klimalov Den

Læs mere

Naturgaskøretøjer i Danmark

Naturgaskøretøjer i Danmark Naturgaskøretøjer i Danmark "Biogas i trafikken - muligt i Sverige, muligt også i Danmark?" BiogasØresund, 1. februar 2007 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk DONG Energy aktiviteter DONG Energy

Læs mere

Anvendelse af gas i transportsektoren

Anvendelse af gas i transportsektoren Anvendelse af gas i transportsektoren Gasstationer i Danmark Gasbusser i Danmark Hvad koster det at få opsat en gasstation? HMN Naturgas oplyser, at en gasstation i runde tal koster 6 mio. kr. at det ikke

Læs mere

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport www.tinv.dk NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Netværket er et samarbejde imellem Transportens

Læs mere

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 3 MULIGHEDSANALYSE FOR BYBUSSER I RANDERS

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 3 MULIGHEDSANALYSE FOR BYBUSSER I RANDERS PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 3 MULIGHEDSANALYSE FOR BYBUSSER I RANDERS November 2015 1 Mulighedsanalyse for bybusser i Randers Mulighedsanalysen for regionale ruter

Læs mere

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport HTK Going Green Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport Hvordan sikrer vi udrulning af en landsdækkende tankningsinfrastruktur i Danmark? E.ON s første gastanksstationen

Læs mere

Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren.

Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren. Notat Dato: 13. august 2013 Dato: 13. august 2013 Initialer: vpahal Kopi til: Emne: Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren.

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Aktiviteter med gas i transport - Forsøgsprojekter - Måleprogram - Gaspartnerskab - TINV-gasnetværk - Flere fyldestationer

Læs mere

En guide om. GAS til transport. en genvej til grøn transport

En guide om. GAS til transport. en genvej til grøn transport En guide om GAS til transport en genvej til grøn transport Denne brochure skal hjælpe beslutningstagere med at danne sig et overblik over mulighederne for gasdrift ved indkøb af nye køretøjer. Brochuren

Læs mere

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek 1 Copyright 2014 2012 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus TINV 20/3-14, Odense Johnny Iversen Ellen Holbek Analysens overordnede rammer Formål:

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Rammebetingelser?? Trafikstyrelsens og Energistyrelsens arbejde med gas: - Midler til 3-4 projekter fra en grøn transportpolitik

Læs mere

Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren gennem tilskud til gaskøretøjer.

Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren gennem tilskud til gaskøretøjer. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 3. juni 2013 Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et punkt om Anvendelse af gas i transportsektoren, hvor følgende indgår:

SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et punkt om Anvendelse af gas i transportsektoren, hvor følgende indgår: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20-08-2014 Anvendelse af gas i transportsektoren Sagsnr.: 13/62985 Sagsansvarlig: Karl Johan Legaard SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et

Læs mere

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. Resultat 2011:

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015 Alternative Drivmidler til Tung Transport KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015 FDT Foreningen af Danske Transport-

Læs mere

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Biogas til tunge køretøjer Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Støttede projekter Trafikstyrelsen har støttet: Projekt i Københavns kommune: 4 skraldebiler og en tankstation Det Økologiske

Læs mere

SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS. 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1

SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS. 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1 SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1 19-01-2015 Teresa Rocatis, Projektleder 2 Madsen Bioenergi I/S Biogasanlægget vil årligt få tilført: - ca. 100.000 tons kvæg-

Læs mere

Rapport fra Biogas Taskforce. Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen

Rapport fra Biogas Taskforce. Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen Rapport fra Biogas Taskforce Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen Energiaftalen af 22. marts 2012: Biogas Taskforce skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med

Læs mere

Beslutningsgrundlag for Grøn Gas investeringer WP2 under Grøn Gas Erhvervsklynge

Beslutningsgrundlag for Grøn Gas investeringer WP2 under Grøn Gas Erhvervsklynge Beslutningsgrundlag for Grøn Gas investeringer WP2 under Grøn Gas Erhvervsklynge 1 Grøn Gas Erhvervsklynge Består af en række erhvervsvirksomheder, forsyningsvirksomheder, kommuner og forskningsinstitutioner

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Niels-Anders Nielsen, Chefkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Temadag: Emissionssystemer til tunge

Læs mere

Naturgasbusser. DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy

Naturgasbusser. DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy Naturgasbusser DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy Disposition Demonstrationsprojekt for naturgasbus i København Miljøfordele for naturgasbusser Naturgas er første skridt- biogas

Læs mere

Gasselskabernes Rolle

Gasselskabernes Rolle Gasselskabernes Rolle Hvorfor skal Biogassen ind i naturgasnettet og Hvad bør kommuner og region gøre? 16 september 2014 Frank Rosager 23-09-2014 1 Indhold : 1.Hvorledes leveres biogas ud gennem naturgasnettet

Læs mere

Gas i transportsektoren

Gas i transportsektoren Gas i transportsektoren Gas i transportsektoren - Energistyrelsens strategiske partnerskab - TINV gasnetværk - Pulje til energieffektive transportløsninger. - Nye fyldestationer og flere køretøjer. - Søfarten

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Notat med supplerende oplysninger om planlægningen for en ny naturgasledning fra Sabro til Aarhus Havn 1. Konklusion HMN Naturgas I/S (HMN) ønsker at etablere en naturgasledning

Læs mere

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012 Trafikdage i Aalborg Biogas til tungere transport Henrik Duer, COWI 1 Agenda Formål med biogas til transport Det generelle billede Svenske og tyske erfaringer Konklusioner 2 Formål Hvorfor biogas til transport?

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva

Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva Vejen til mere miljøvenlig kollektiv trafik Arriva pionerer nye energiformer i kollektiv trafik med miljøet på første række operation af biogas

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Gas til B2B-sektoren: Udfordringer og potentiale

Gas til B2B-sektoren: Udfordringer og potentiale Gas til B2B-sektoren: Udfordringer og potentiale Blue Corridor: Tema og dialogmøde om gas til transport i Søborg Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT 06.06.2016 FDT Foreningen af Danske Transport-

Læs mere

Ren gas: Ny Scania P 280 renovationslastbil med gasmotor, Euro6-miljønorm

Ren gas: Ny Scania P 280 renovationslastbil med gasmotor, Euro6-miljønorm Ren gas: Ny Scania P 280 renovationslastbil med gasmotor, Euro6-miljønorm 2 Source: GM MTZ Biofuels Conference Hamburg Nov. 2007 Scania engines for alternative fuels Bio-diesel (RME) Different fuel filter

Læs mere

Gasbilens karakteristika Gas-konference 16. april 2015

Gasbilens karakteristika Gas-konference 16. april 2015 Gasbilens karakteristika Gas-konference 16. april 2015 Christian Hedegaard Gravesen Projektleder for Måleprogram for tunge CNG-køretøjer Teknologisk Institut Gasbilens karakteristika Ikke offentliggjorte

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13. Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.00 TEMA: GAS 1 Deltagere: E.ON: Bent Erik Hawaleska & Derya Topcu. HTK: Arne Scholler

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 Introduktion Formålet med dette oplæg: Hvad er TEMA? Hvad kan TEMA bruges til? Opdatering af TEMA

Læs mere

SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT. Bilag

SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT. Bilag SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT Bilag September 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bilag A katalog gaskøretøjer... 2 2 Bilag B katalog el køretøjer... 39 Side 1 af 61 1 Bilag A katalog gaskøretøjer

Læs mere

Udfordringer og muligheder for biogas i transportsektoren. Bioøkonomi i Guldborgsund, 3. februar 2016 Poul Erik Pedersen

Udfordringer og muligheder for biogas i transportsektoren. Bioøkonomi i Guldborgsund, 3. februar 2016 Poul Erik Pedersen Udfordringer og muligheder for biogas i transportsektoren Bioøkonomi i Guldborgsund, 3. februar 2016 Poul Erik Pedersen Gas2move Iværksætterselskab 2015 Webplatform med leverandørregister og abonnementsartikler.

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030

Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030 19-11-2015 Anders Kofoed-Wiuff Arbejdspapir Analyse af beskatningsmodeller for lastbiler til understøttelse af Grøn Roadmap 2030 Dette notat beskriver principper for beskatning af lastbiltransport og kommer

Læs mere

Lastbiler på biobrændstoffer 25/9 2009

Lastbiler på biobrændstoffer 25/9 2009 1 Lastbiler på biobrændstoffer 3 Source: GM MTZ Biofuels Conference Hamburg Nov. 2007 THE SAHARA FOREST PROJECT Input: Saltwater Nutrients CO2 Sun Output: New biomass - food - bioenergy Electricity Freshwater

Læs mere

Jordbrugets potentiale som energileverandør

Jordbrugets potentiale som energileverandør Grøn gas til transport Jordbrugets potentiale som energileverandør Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Samfundsmæssige udfordringer Mindske afhængighed af fossil energi Øge fødevareproduktion - bæredygtigt

Læs mere

HMN Naturgas A/S. Gastekniske dage 2016, Transportsektoren Henrik Rousing

HMN Naturgas A/S. Gastekniske dage 2016, Transportsektoren Henrik Rousing HMN Naturgas A/S Gastekniske dage 2016, Transportsektoren Henrik Rousing Titel; HMN en status for CNG til biogas til transport, enzymer og LNG Titlen burde være; - Drukner biogas i mediebilledet? - Bør

Læs mere

Diesel-, gas- eller el-drift Rådgivning baseret på test og analysearbejde samt opsamlede erfaringer

Diesel-, gas- eller el-drift Rådgivning baseret på test og analysearbejde samt opsamlede erfaringer Diesel-, gas- eller el-drift Rådgivning baseret på test og analysearbejde samt opsamlede erfaringer Trafikbestillerkonference, 22. maj 2017 Teknologisk Institut Christian Hedegaard Gravesen Centeret Transport

Læs mere

Rundt om biogas. Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

Rundt om biogas. Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S Rundt om biogas Gastekniskedage Den. 13. maj 2008 Torben Kvist Jensen, DGC Agenda Hvad er biogas? Miljømæssige fordele ved biogas Anvendelse af biogas Biogas og naturgas Biogasanlæg Gårdbiogasanlæg, ca

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

Gasdrevne køretøjer fra Iveco

Gasdrevne køretøjer fra Iveco Gasdrevne køretøjer fra Iveco CNG og LNG Henning Nielsen Produktchef - Lastbiler Iveco North Europe & Baltic HMN-Gladsaxe, Danmark CNH Industrial: Koncernstruktur & Landbrugs Maskiner Entrepenør Maskiner

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på: Analyse af rammevilkår for udrulning af gas til tung transport

Invitation til at afgive tilbud på: Analyse af rammevilkår for udrulning af gas til tung transport 09.sep 2013 Ref. ULO/LBJ Invitation til at afgive tilbud på: Analyse af rammevilkår for udrulning af gas til tung transport Introduktion og baggrund Det er i Energiaftalen af marts 2012 besluttet at støtte

Læs mere

INFRASTRUKTUR Michael Stie Laugesen NTU

INFRASTRUKTUR Michael Stie Laugesen NTU INFRASTRUKTUR Michael Stie Laugesen NTU BIOGAS 2020 INFRASTRUKTUR Michael Stie Laugesen Afdelingsleder for Planlægning, Energi og Transport NTU ApS Bigoas2020 Konference i Trollhättan 26-27. Oktober 2016

Læs mere

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

GRØN GAS. Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S GRØN GAS Kan biogas gøre naturgassen grønnere? DGF årsmøde 2008 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center Kan Biogassen gøre naturgassen grønnere? Giver blandinger af biogas og naturgas lavere CO 2 emission?

Læs mere

Biogas og naturgas til tung trafik

Biogas og naturgas til tung trafik , sekretariatsleder Biogas og naturgas til tung trafik Falkoner, 29. februar 2012 The Danish Ecological Council Photo: Copyright Lemvigbiogas.com >Titel< I, formand 25.1.2006 Flere benefits fra biogas

Læs mere

NATURE ENERGY

NATURE ENERGY NATURE ENERGY 29-05-2017 1 NATURE ENERGY KONCERNEN Nature Energy koncernen er ejet af de fynske kommuner og har ca. 135 ansatte FORRETNINGS- OMRÅDER Distribution af gas på Fyn Salg af og handel med naturgas,

Læs mere

BIOGASBUSSER I DRIFT VIRKER DET?

BIOGASBUSSER I DRIFT VIRKER DET? BIOGASBUSSER I DRIFT VIRKER DET? Præsentation på temadag i Silkeborg om biogas i den kollektive trafik Gert Højgaard, Teknisk chef, Tide Bus Danmark A/S 26. April 2017 0 1. Tides historie 2. Tide i dag

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde

NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde 03-10-2014 1 DISPOSITION Fra bionaturgas til grøn transport Kort om NGF Nature Energy Kort status CNG i Danmark CNG ring Fyn en vision Tidsplan NGF NATURE ENERGY

Læs mere

Samfunds- og forbrugerøkonomisk analyse

Samfunds- og forbrugerøkonomisk analyse 1 Kapitel 1 Samfunds- og forbrugerøkonomisk analyse I mange rapporter, som tager udgangspunkter i samfundsmæssige problemstillinger, kan det være interessant at se på hvilke løsninger der er mest rentable

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

Forsøgsordning med biodiesel

Forsøgsordning med biodiesel Forsøgsordning med biodiesel Civilingeniør Niels Frees Center for Grøn Transport TØF årskonference 12-13. oktober Baggrund EU s biobrændselsdirektiv 2003/30/EF forpligtede medlemslandene til at opstille

Læs mere

Naturgas igen i det gode selskab Ole Albæk Pedersen adm. direktør HMN Gassalg A/S 20-05-2014 1

Naturgas igen i det gode selskab Ole Albæk Pedersen adm. direktør HMN Gassalg A/S 20-05-2014 1 Naturgas igen i det gode selskab Ole Albæk Pedersen adm. direktør HMN Gassalg A/S 20-05-2014 1 Forventet energiforbrug i (vej)transportsektoren Kilde: EA Energianalyse Perspektiver for gas i transportsektoren

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Miljømæssige fordel. e for

Miljømæssige fordel. e for _ Biogas er i dag en essentiel ressource i den grønne omstilling. Dette skyldes hovedsageligt, at biogas anses som et C02-neutralt drivmiddel, som ikke har en stor negativ indvirkning på miljøet. I modsætning

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Anvendelse af Biogas DK status

Anvendelse af Biogas DK status Anvendelse af Biogas DK status Torsdag d. 28. august 2008, Energinet.dk Jan K. Jensen, DGC Indhold Hvor anvendes biogassen? Sektorer og teknologier Gasmængder og potentialer VE gas potentiale Hvor kan

Læs mere

Rådgivning /anbefalinger baseret på test og analysearbejde

Rådgivning /anbefalinger baseret på test og analysearbejde Rådgivning /anbefalinger baseret på test og analysearbejde Temamøde, Søborg 6. juni 2016 Teknologisk Institut / TINV (Transportens Innovationsnetværk) Christian Hedegaard Gravesen Teknologisk Institut

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l.

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l. N O T AT 14. august 2013 J.nr. Ref. lbj Krav om 1 pct. 2. generation bioethanol iblandet i benzin 1. Beskrivelse af virkemidlet For at fremme anvendelsen af 2. generations bioethanol stilles der krav om,

Læs mere

Gas til transport. v/niels-anders Nielsen, Centerleder Center for Grøn Transport

Gas til transport. v/niels-anders Nielsen, Centerleder Center for Grøn Transport Gas til transport v/niels-anders Nielsen, Centerleder Center for Grøn Transport Center for Grøn Transport Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport blev etableret i forbindelse med aftalen om en Grøn

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik

Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik Økonomi-forvaltningen BUDGETNOTAT Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik Baggrund Københavns Kommune har målsætninger om CO2-neutralitet og ren luft. For busserne betyder det, at de i 2025 skal være

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

Med klimaet på første række

Med klimaet på første række Med klimaet på første række vejen mod miljøvenlig kollektiv trafik Miljøbetragtninger fra Infrastrukturkommissionen Fokus er på CO 2 udledningen Fokus på CO 2 udledningen trafikken på hele det danske vejnet

Læs mere

Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik, 2013 Bilag 1 BILAG 1.

Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik, 2013 Bilag 1 BILAG 1. Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik, 2013 Bilag 1 BILAG 1. TEKNOLOGIOVERSIGT Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige

Læs mere

Energiforligt eller energiforladt

Energiforligt eller energiforladt Temadag 2012 13. marts 2012 Energiforligt eller energiforladt - hvor står biogassen pt i energipolitikken? Bruno Sander Nielsen Biogas aktuelt og potentiale 13. marts 2012 Biogas - aktuelt og potentiale

Læs mere

BIOGAS-konference i DGI-byen

BIOGAS-konference i DGI-byen BIOGAS-konference i DGI-byen BUSSEN PÅ GAS Praktik og erfaringer Bud på muligheder for (bio)gas i offentlig bustrafik 16. April 2015 Naturgas - buskontrakter i Danmark Holstebro by Kommunen køber og opfører

Læs mere

Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia. Jakob Villien, Projektleder - Miljø

Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia. Jakob Villien, Projektleder - Miljø Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia Jakob Villien, Projektleder - Miljø jsv@moviatrafik.dk 1 Dagsorden Miljø og Trafikplan 2013 Arbejdet med miljø i Movia Teknologier/virkemidler

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

CNG fyldestation Fredericia. - Praktiske overvejelser

CNG fyldestation Fredericia. - Praktiske overvejelser CNG fyldestation Fredericia - Praktiske overvejelser Koncerndiagram og ejerforhold Naturgas Fyn I/S Naturgas Fyn Holding A/S Naturgas Fyn A/S Naturgas Fyn Forsyning A/S Naturgas Fyn Distribution A/S Bionaturgas

Læs mere

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Jens Purup Affald og Genbrug Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune 1 Vejen til gasbiler Fortællingen om hvordan vi skifter fra diesel til gas

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Muligheder ved samspil med biogas

Muligheder ved samspil med biogas 23. april 2013 Temadag Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Muligheder ved samspil med biogas Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Hvem er Brancheforeningen? Rådgivere Biogasfællesog gårdanlæg

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere