R A P P O R T. Statusrapport Forsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R A P P O R T. Statusrapport 2014. Forsikring"

Transkript

1 R A P P O R T Statusrapport 2014 Forsikring

2 Statusrapport Forsikring Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Forsikringsprogram Forsikringmægler Forsikringsleverandører Forsikringspolitik Hvad gør vi med den valgte selvrisiko Forsikringsomkostninger Bemærkninger til forsikringsomkostninger 7 3. Skader Skadeudvikling - Alle skader Kommentar til skadeudvikling Arbejdsulykker Regnskabsmæssige forpligtelser på arbejdsskader Risikostyring Risikostyringspolitik Igangsatte risikostyringstiltag Risikostyringsregnskab Risikostyring det kommende år Kursusvirksomhed Netværk 19 BILAG 1 20

3 Statusrapport Forsikring Side 3 1. Indledning Ifølge Forsikringspolitikken skal Forsikring udarbejde en årlig statusrapport til Økonomiog Erhvervsudvalget til brug for løbende ajourføring af forsikringspolitikken. Formålet med rapporten er at give et overblik over den aktuelle forsikringsportefølje i 2014, skadesforløbet og arbejdet med risikostyring. Forsikring er en del af staben Viden & Strategi, og har 2 fuldtidsmedarbejdere, der også varetager andre arbejdsopgaver både i Politisk Administrativt Sekretariat og i funktioner for hele staben. Forsikrings arbejdsopgaver består i hovedtræk af: Nytegning/opsigelse af forsikringer Ved tilbagemelding fra aftaleenhederne om køb og salg af motorkøretøjer og bygninger/løsøre sørger Forsikring for at kommunens aktivliste hos forsikringsselskaberne bliver ajourført, således at kommunen hele tiden er korrekt forsikret, d.v.s. hverken over- eller underforsikret. Præmiebetaling til forsikringsleverandøren Præmier der bliver betalt fra en central pulje sørger Forsikring for at betale, præmiebetalinger der bliver betalt decentralt af en aftaleenhed, opkræver Forsikring ved de relevante aftaleenheder. Opkrævning af forsikringspræmier hos institutionen Forsikring laver årlige præmieberegninger og opkrævninger på arbejdsskade, motorkøretøjer og bygning/løsøre til alle aftaleenheder Anmeldelse af skader og opfølgning heraf ALLE skader bliver indberettet til Forsikring 1738 skader i 2014 fordelt på arbejdsskade, bygning/løsøre, motorkøretøjer og ansvar. Det er godt 150 skader færre end i Forsikring følger op på alle sager i samarbejde med aftaleenhederne. Sagerne bliver afsluttet så hurtigt som muligt. Udbetaling af erstatninger Forsikring laver skadeopgørelser og udbetaler den erstatning de enkelte aftaleenheder er berettiget til, når de har en skade på enten bygning/løsøre eller et motorkøretøj. I forbindelse med arbejdsskader refunderer Forsikring udlæg for behandlingsudgifter til skadelidte, og udbetaler ménerstatning og erhvervsevnetab efter Arbejdsskadestyrelsens afgørelser. Forsikring betaler direkte til de enkelte behandlere for lægeerklæringer som Arbejdsskadestyrelsen kræver i forbindelse med behandling af arbejdsskadesagen. Forsikring udbetaler erstatning til borgere, hvor kommunen er erstatningsansvarlig for den skade der er sket på person eller ting under kommunens selvrisiko. Forsikring udbetaler erstatning til virksomheder, hvor en person som enten har været i virksomhedspraktik eller vejledning og opkvalificering, har forårsaget en skade på virksomhedens ting, og hvor kommunen er erstatningsansvarlig. Skadestatistik Forsikring udarbejder skadestatistikker til aftaleenhederne 1 gang om året på arbejdsskade, bygning/løsøre og motorkøretøjer. Forsikring udarbejder ½-årlige skadestatistikker på arbejdsskadeområdet til Intern Udvikling og Personale. Forsikring udarbejder ¼-vise skadestatistikker på motorkøretøjer til de enkelte aftaleenheder, et redskab til dialog omkring trafiksikkerheden for medarbejderne og til reducering af motorkøretøjsskader Derudover udarbejder Forsikring statistik, hvis en aftaleenhed ønsker det inden for et specifikt område.

4 Statusrapport Forsikring Side 4 Forsikring arbejder ud fra Forsikringspolitikken der er godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget 26. marts 2012, Risikostyringspolitikken der er godkendt i Byrådet 11. marts 2008 og Handlingsplan for igangsætning af risikostyring er godkendt den 1. april 2008 i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Forsikring arbejder efter Sikringspolitik og Sikrings- og handlingsplan for kommunale bygninger/løsøre der er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. januar 2009 og Trafiksikkerhed og handlingsplan der er godkendt af direktionen den 9. juni 2010 og Fag- og Stabscheferne den 20. august 2010.

5 Statusrapport Forsikring Side 5 2. Forsikringsprogram Ringkøbing-Skjern Kommunes forsikringsprogram er sammensat af færrest mulige policer, af hensyn til overblikket, administrationen og de økonomiske fordele kommunen opnår ved at samle forsikringerne. Opbygningen af forsikringsprogrammet er opdelt i kategorierne: All Risk Forsikring, dækker bygning og løsøre Ansvarsforsikringer, dækker erstatningskrav rejst fra 3. mand Projektforsikringer, entreprise all risk ved anlægsarbejder Motorforsikringer Arbejdsskadeforsikring, selvforsikring Øvrige 2.1 Forsikringsmægler Ringkøbing-Skjern Kommune indgik 1. januar 2012 mægleraftale med Hansson & Partners A/S. Aftalen er blevet forlænget med et år og udløber 31. december Mægleraftalen indeholder bl.a. løbende ajourføring af kommunens forsikringer, kontrol af policer og præmieopkrævninger. Administration og behandling af kommunens arbejdsskader, ligesom det er forsikringsmægleren der behandler kommunens ansvars-, bygnings- og løsøreskader under valgte selvrisikobeløb. Forsikring holder 2-3 statusmøder med forsikringsmægleren årligt. 2.2 Forsikringsleverandører Ringkøbing-Skjern Kommune indgik pr. 1. januar 2012 forsikringsaftaler med 6 forskellige forsikringsselskaber. Aftalerne er i 2014 blevet forlænget med 2 år og udløber den 31. december Der er indgået aftaler med følgende leverandører: Erhvervs- og produktionsansvar Ansvar lov om aktiv beskæftigelse Ansvar plejeanbragte Ansvar kraner Kommunalt ledelsesansvar Professionelt ansvar ved EU-udbud Kriminalitetsforsikring Motorkøretøjer Bygning Løsøre Entreprise Ulykkesforsikring frivillige brandmænd Rejseforsikring Ansvar lystfartøjer Skovbrand Kunst Katastrofe arbejdsskade Arbejdsskade Topdanmark Topdanmark Topdanmark Topdanmark Chartis Chartis Chartis Gjensidige Codan Codan Codan Gjensidige Gouda Gjensidige/Topdanmark Topdanmark Codan IF Selvforsikret

6 Statusrapport Forsikring Side Forsikringspolitik Tingskadeforsikringer - Bygning/Løsøre: All Risk Forsikring - Selvrisiko Kr pr. skadesbegivenhed Ansvarsforsikringer - Erhvervs og produktansvar (både drifts- og myndighedsopgaver) - Selvrisiko kr pr. skade - Kommunalt ledelsesansvar (For udpegede i råd og nævn): - Selvrisiko: kr. 0 - Professionel ansvarsforsikring EU-udbud (krav mod kommunen fra tilbudsgivere der mener der er begået fejl ved gennemførelse af EU-udbud) - Selvrisiko: kr Kriminalitetsforsikring (underslæb begået af kommunens ansatte både mod kommunen og 3. mand): - Selvrisiko: kr kr. I 2014 blev kommunens generelle ansvarsforsikring udvidet, til at dække de krav der stilles i den nye sølov efter Præstø-ulykken. Kommunen er med den nye sølov fremover objektiv ansvarlig for skade på eleverne (d.v.s. ansvar uden skyld). Projektforsikringer (Entrepriseforsikring) - Etableres som års police - Selvrisiko kr Motorforsikringer - Ansvar og brand - Selvrisiko kr Kasko: Selvforsikret Ulykkesforsikringer - Ulykkesforsikringer brandmænd - Selvrisiko kr. 0 Arbejdsskadeforsikring - Lovpligtig arbejdsskadeforsikring: selvforsikret - Selvrisiko kr. 0 - Katastrofeforsikring (hvis mere end 1 ansat kommer til skade i samme hændelse) - Selvrisiko kr. 0 - Erhvervssygdomme er dækket iht. lovgivning om Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES) skadelidte anmelder via egen læge eller fagforening. Øvrige - Skovbrand - Rejse (årspolice) - Lystfartøjer - Kunst

7 Statusrapport Forsikring Side Hvad gør Ringkøbing-Skjern Kommune med den valgte selvrisiko? Ringkøbing-Skjern Kommune har valgt en stor selvrisiko på all risk forsikringen på bygning/løsøre, begrundet med den præmieforskel der ved udbuddet var ved en lavere selvrisiko. De decentrale aftaleenheder blev i 2014 opkrævet samme beløb til forsikringspræmier for deres bygning/løsøre som i 2013 uden fremskrivning. Overskuddet på opkrævede forsikringspræmier til bygning/løsøre bruger Forsikring til skadeerstatninger. 2.5 Forsikringsomkostninger Ringkøbing-Skjern Kommunes forsikringsomkostninger udgør i 2014 følgende Forsikringspræmier kr kr kr. Uforsikrede risici (skader uden forsikringsdækning) kr kr kr. Selvrisici (skader under selvrisiko) kr kr kr. Risikostyring kr kr kr. Administration, mægler m.m kr kr kr. arbejdsulykke kr kr kr. I alt forsikringsomkostninger kr kr kr. I alt forsikringsindtægter kr kr kr. Yderligere specifikation af de enkelte grupper af udgifter kan ses i bilag Bemærkninger til forsikringsomkostninger Forsikringspræmier Samlet set er præmierne steget lidt fra 2013 til Årsagen er almindelig regulering af antallet af både bygninger og motorkøretøjer. Uforsikrede risici (skader uden forsikringsdækning) I 2014 har det været hærværk og glasskader. Selvrisici (skader under selvrisikoen) Bygning/Løsøre: På trods af at vi havde et voldsomt vejr i september med en del vand- og lynskader, er det samlede antal skader lavere end i 2013, hvor vi havde

8 Statusrapport Forsikring Side 8 Bodil. Alle anerkendte vand- og lynskader i september (ca. 35) betragtes som en vejrhændelse, d.v.s. kommunen betaler kun selvrisiko ( kr.) én gang. Kommunen endnu mangler at modtage erstatninger fra forsikringsselskaberne for september-skaderne på kr. Skadeomkostningerne under selvrisiko ligger derfor på niveau med Motorkøretøjer: Vi ser nu virkningen af indsatsen med den massive opkvalificering af kommunens chauffører der har kørt siden Skaderne er i 2014 faldet med 15%, og der er også et markant fald i skader uden ejermand. Risikostyring Stigningen fra 2013 til 2014 skyldes at der ikke blev afholdt trafiksikkerhedskurser i 2013, da den endelige godkendelse manglede. Endvidere søgte flere aftaleenheder i 2014 om tilskud fra Risikostyringspuljen For nærmere uddybning - se afsnit 4 på side 14. Administration Mægleraftalen med Hansson & Partners A/S er incl. behandling af arbejdsskader og ansvarsskader under selvrisiko. Ringkøbing-Skjern Kommune har indgået en permanent aftale med Willis om færdigbehandling af anmeldte arbejdsskader og ansvarsskader for perioden Ringkøbing-Skjern Kommune har fået udarbejdet en aktuarrapport for 2013, men da det er en del af den administrationsaftale kommunen har med Hansson & Partners, er der ingen særskilt udgift i Der er ikke udarbejdet en aktuarrapport i Der er ikke nogen forpligtelse til at genberegne den regnskabsmæssige forpligtelse på arbejdsskadeområdet hvert år, det skal som minimum ske hvert 5. år ifølge Budget- og Regnskabssystemet. INSUBIZ er et skaderegistrerings- og administrationssystem. INSUBIZ giver overblik over kommunens samlede skadeøkonomi gennem reservefastsættelser, udbetalte erstatninger og afholdte selvrisikobeløb. Afledte effekter heraf er muligheden for iværksættelse af en effektiv indsats over for gentagende skader. På sigt skal alle aftaleenheder anmelde alle slags forsikringsskader direkte i INSUBIZ som erstatning for papirblanketter. P.t. bruger ca. 25 aftaleenheder INSUBIZ. Arbejdsulykker Katastrofeforsikringen dækker hvis mere en 1 medarbejder kommer til skade ved samme begivenhed. Udbetalte erstatninger dækker over de faktiske udgifter der har været til lægebehandling, ménerstatning og erhvervsevnetab til ansatte i 2014, der har haft en arbejdsskade i perioden Bidrag til Arbejdsmiljørådet. I henhold til Lov om arbejdsmiljø, 68, stk. 1 bliver der opkrævet bidrag til brug for Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes forebyggende indsats til forbedring af arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser. Det samlede bidrag kommer ved bidrag fra Staten, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring, forsikringsselskaber, der tegner arbejdsskadeforsikring samt kommuner, regioner og andre arbejdsgivere, der ikke har tegnet forsikring. Beløbet er både det endelig bidrag 2014 og a conto Bidrag til Arbejdsskadestyrelsen (ASK) og Ankestyrelsen. Hver gang ASK behandler en arbejdsskadesag betaler kommunen et bidrag, og hver gang en afgørelse truffet af ASK bliver anket af en skadelidt betaler kommunen bidrag til Ankestyrelsen. Bidrag til AES er den lovpligtige Erhvervssygdomsforsikring. De nye afgifter på arbejdsskader betyder, at der bliver opkrævet en afgift på baggrund af 13% af alle tilkendte arbejdsskadeerstatninger og 17% afgift på præmien kommunen betaler til AES. Begge afgifter bliver opkrævet via AES.

9 Statusrapport Forsikring Side 9 3. Skader 3.1 Skadeudvikling - alle skader Oversigt over årets skader incl. uforsikrede: Forsikringstype Antal skader Skadeudgift Antal skader Skadeudgift Bygning/løsøre kr kr. Motor kr kr. Ansvar kr kr. Ansvar LABloven kr kr. I alt kr kr. 3.2 Kommentar til skadeudvikling Bygning/løsøre Der er i 2014 registreret 73 bygning/løsøreskader, hvilket er et stort fald i forhold til 2013, hvor stormen Bodil hærgede landsdelen. Vi blev dog ikke forskånet for voldsomt vejr i I september blev området ramt af lyn/torden og skybrud 33 større eller mindre skader blev anmeldt. De største enkeltstående skader var Bækkehøj Børneunivers og Skjern Seniorcenter. De blev oversvømmet af vand fra Ganerå, som ikke er en forsikringsdækket skade. Anmeldelser blev derfor sendt til Stormrådet, der har meddelt at kommunen er berettiget til erstatning. Derudover blev Tim Skole og Tim Plejehjem i december ramt af et voldsomt lynog tordenvejr. Samtlige elinstallationer på skolen blev ramt og der opstod en mindre brand i skolens gymnastiksal. På plejehjemmet slog lynet ned i elinstallationerne, bl.a. brandalarmeringsanlægget. Herudover er der anmeldt 15 indbruds-/tyveriskader, 5 hærværksskader, 6 rørsprængninger, 4 glasskader, 3 påkørselsskader og en håndfuld andre mindre skader I 2014 er udgiften til dækkede skader under selvrisiko p.t. opgjort til ca kr. Udgiften bliver væsentligt mindre, da kommunen endnu ikke har modtaget alle erstatninger fra forsikringsselskabet for september-skaderne. Af ovenstående beløb udgør kr. aftaleenhedernes selvrisiko. Der har i alt i 2014 været en egen udgift på kr. på ikke dækningsberettigede skader, hvilket ligger lidt højere end sidste år. Disse skader er typisk hærværk, glas og simpelt tyveri. Motorkøretøjer Der er anmeldt 90 skader i 2014 mod 103 skader i 2013, et fald på ca. 13%. Som nævnt ovenfor har Forsikring siden 2011 afholdt et 3 dages AMU-trafiksikkerhedskurser for alle de kørende aftaleenheder som opkvalificere - nu høster vi frugterne af denne indsats, både hvad angår antal skader og skadeudgifter. Den samlede skadeudgift for kommunen er i kr., et fald på ca. 20% i forhold til Aftaleenhedernes interne selvrisiko udgør kr. heraf. Det er Sundhed og Omsorg der har anmeldt flest skader, over halvdelen, hvilket er naturligt, da deres biler kører hele døgnet. Andre aftaleenheder har oftest kun biler kørende i dagtimerne. De hyppigste skadeårsager er bakning/vending og ligeud kørsel. Derudover ser vi et fald i skader der først bliver opdaget på værksted. Det er et fokuspunkt for Forsikring, at der altid skal være en ejermand til en skade, hvad enten man selv har lavet skaden eller en modpart i den perioden man har haft ansvaret for bilen. Ansvar I 2014 er der anmeldt 34 skader mod 51 i 2013.

10 Statusrapport Forsikring Side 10 Land, By og Kultur står stadig for næsten halvdelen af skaderne. Det er især skader p.g.a. vejbestyrelsesansvar - lever kommunen op til deres tilsynsforpligtelse i forhold til at udbedre huller i vejen og niveauforskelle i fortove. 15 af de 34 anmeldelser er afvist af forsikringsselskabet. Afvisningen er ofte begrundet i, at f.eks. niveauforskellen ikke er værre end hvad man som blød trafikant må tåle på f.eks. et fortov. Ansvar LAB-loven Skader forvoldt af personer, der er i vejledning/opkvalificering og virksomhedspraktik efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats i private virksomheder, på virksomhedens eller 3. mands ting. I 2014 har der været 3 anmeldelser, det samme var der i Forsikring har udarbejdet en udførlig vejledning for de forhold jobkonsulenter skal være opmærksomme på, når de sender borgere i virksomhedspraktik eller vejledning og opkvalificering. Det kan være en af årsagerne til det stabile antal skader. Kommentar til skadeudviklingen generelt Samlet set er antallet af skader faldet i 2014 på trods af september-vejret. De øvrige skadetyper er ikke steget, og vi har set et markant fald i indbruds-/tyveriskaderne med 30%. Denne udvikling ser vi som et resultat af det store fokus på sikring af bygninger og tyvetækkeligt løsøre, som vi i Forsikring har haft siden se mere i afsnit 4.2 på side 14/15. Skadeudgifterne på nuværende tidspunkt er steget, men ventes at ligge på niveau med 2013 når alle erstatningerne er modtaget fra forsikringsselskabet. 3.3 Arbejdsulykker Ringkøbing-Skjern Kommune er selvforsikrede på arbejdsskadeområdet. Kommunen har en administrationsaftale med Hansson & Partners A/S om behandling af kommunens arbejdsskader. I 2014 er der for første gang i flere år sket et fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker. Faldet er på næsten 10% i det samlede antal anmeldte og registrerede arbejderskader i forhold til I 2014 er der sket en stigning på 29 registrerede arbejdsulykker i forhold til Udviklingen i antal arbejdsulykker/antal registrerede skader i perioden :

11 Statusrapport Forsikring Side 11 Område Anmeldte arbejdsulykker Registrerede arbejdsulykker Beskæftigelse 11 (14) 7 (10) Børn og Familie 0 (2) 4 (3) Dagtilbud og Undervisning 36 (44) 225 (153) Handicap og Psykiatri 27 (34) 807 (952) Land, By og Kultur 8 (11) 8 (12) Service & Digitalisering 2 (2) 0 (2) Sundhed og Omsorg 35 (47) 366 (258) Intern udvikling og Personale 0 (0) 0 (0) Viden & Strategi 0 (0) 0 (0) I alt I alt Tallet i parentes er antallet af ulykker i Ovenstående tal viser, at fagområderne Sundhed og Omsorg, Handicap og Psykiatri samt Dagtilbud og Undervisning har haft hovedparten af de anmeldte arbejdsskade, som bliver sendt videre til vurdering. Det ligner fordelingen fra de tidligere år; dog er tallene fra 2014 reduceret for alle tre områder i forhold til Tallet under anmeldte skade i Beskæftigelse dækker både over ansatte i Beskæftigelse og personer udsendt efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB-loven) hvor kommunen har sikringspligten. Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet, samlet set, i anmeldte arbejdsskader og registrerede arbejdsulykker set i forhold til antallet af ansatte i de enkelte afdelinger. Område Beskæftigelse 18 (5,56%) 24 (9,8%) 14 (6,0%) Service og Digitalisering 4 (5,56%) 4 (5,33%) 6 (7,1%) Børn og Familie 4 (1,6%) 5 (2,4%) 11 (4,6%) Dagtilbud og Undervisning 261 (14,12%) 251 /12,9%) 297 (14,8%) Land, By og Kultur 16 (4,94%) 23 (7,19%) 12 (3,7%)

12 Statusrapport Forsikring Side 12 Sundhed og Omsorg 401 (30,56%) 305 (22,98%) 370 (27,7%) Viden & Strategi (2,9%) Handicap og Psykiatri 834 (127,13%) 986 (157,01%) 921 (144%) Intern udvikling og Personale I alt Anmeldelsesprocedure Ved anmeldelse af en arbejdsskade krydser skadelidte af om man ønsker anmeldelse eller registrering. Ca. 92% af de anmeldte skader i 2014 til Forsikring ønskede registrering, hvilket er ca. 5% flere end Når en arbejdsskade bliver registreret oplyser vi skadelidte om at sagen er afsluttet, men at den altid kan blive taget op igen, hvis det viser sig at skadelidte får gener som følge af hændelsen. D.v.s. i første omgang kommer der ikke udgifter i forbindelse med registrerede arbejdsskadesager. Ca. 8%, som typisk er arbejdsskader med fravær, ønskede i 2014, mod 13% i 2013, at anmelde deres arbejdsskade. D.v.s. Forsikring indsender den til vurdering efter arbejdsskadesikringsloven. Det er kun Arbejdsskadestyrelsen der kan træffe afgørelse om ménerstatning og erstatning for erhvervsevnetab. Kommunens forsikringsmægler træffer beslutning om behandlingsbehovet i forbindelse med en skade. Erstatningsudbetalinger De decentrale aftaleenheder er i 2014 opkrævet samme beløb i forsikringspræmier for arbejdsskader som i 2013, d.v.s. ingen fremskrivning. Aftaleenhedernes præmieopkrævninger bruges bl.a. til erstatningsudbetalinger til de skadelidte. Det kan være 1. reparation af eller nye briller 2. refusion af godkendte behandlingsudgifter, herunder diverse forskellige læge- og funktionserklæringer 3. Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt en skadelidt ménerstatning og 4. når Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt en skadelidt erhvervsevnetabserstatning. De samlede erstatningsudbetalinger på arbejdsskadeområdet i 2014 har været knap 3 mill. kr., hvilket er betydeligt mindre end i 2013, hvor erstatningsudbetalingerne var godt 6 mill. Kr. Udbetalte erstatninger dækker over de faktiske udgifter der har været et enkelt år til lægebehandling, ménerstatning og erhvervsevnetab til ansatte der har haft arbejdsskader i perioden Løbende udbetalinger af erhvervsevnetab kan kapitaliseres, hvilket betyder at erstatning for tab af erhvervsevne kan blive udbetalt som et engangsbeløb. Der kan kapitaliseres hvis der er truffet en endelig afgørelse i sagen og af den del af erstatningen, der erstatter tabet af erhvervsevnen op til 50. Der har ikke i 2014 været skader der er blevet kapitaliseret, hvilket er en af årsagerne til faldet i erstatningsudbetalinger. I 2014 fik 13 tilkendt ménerstatning mod 10 i Pr. 31.december 2014 har Ringkøbing-Skjern Kommune i alt 16 personer som får udbetalt månedlig løbende ydelse for erhvervsevnetab. Én person heraf skyldtes en skade sket i det tidligere Ringkjøbing Amt, som Ringkøbing-Skjern Kommune overtog forpligtelsen for ved kommunesammenlægningen i 2007.

13 Statusrapport Forsikring Side Regnskabsmæssige forpligtelser på arbejdsskader Erstatning for arbejdsskader bliver ofte udbetalt over en meget lang årrække. Ringkøbing-Skjern kommunes valg af selvforsikring på arbejdsskadeområdet medfører et anderledes krav til dokumentation af kommunens reelle skadeomkostninger. Som selvforsikrede på arbejdsskadeområdet har kommunen erstatningsansvaret over for de skadelidte. Til at skabe et overblik over de regnskabsmæssige forpligtelser på arbejdsskadeområdet for skete, men endnu ikke forfaldne, arbejdsskader i 2013, har Forsikring fået udarbejdet en aktuarrapport, som er videresendt til kommunens Økonomiafdeling. Ringkøbing-Skjern Kommune har ikke fået udarbejdet en aktuarrapport for Der er ikke nogen forpligtelse til at genberegne den regnskabsmæssige forpligtigelse på arbejdsskader hvert år. Det skal som minimum ske hvert 5. år ifølge Budget- og Regnskabssystemet. Økonomiafdelingen har på baggrund af 2013-tallet udregnet et budgetskøn for Ringkøbing-Skjern Kommunes regnskabsmæssige forpligtelse pr. 31. december 2014 (for skader i perioden ) på ca. 60,8 mill. kr. til fremtidige arbejdsskadeudgifter, mod 52,2 mill. kr. i For at sikre, at der sker en årlig opsparing til senere skadeudgifter opkræver vi årligt præmiebetalinger fra aftaleenhederne. Den årlige opkrævning udgør godt 11 mill. kr. Ved regnskabsafslutningen opgøres saldoen for den opsparede likviditet til arbejdsskader. Størrelsen af opsparingen står i kommunens årsberetning og udgør ved udgangen af 2014 det samme som i 2013 ca. 44 mill. kr. Ved en fejl i beregningen sidste år, var beløbet i 2013 sat lidt for højt.

14 Statusrapport Forsikring Side Risikostyring 4.1. Risikostyringspolitik Formålet med Ringkøbing-Skjern Kommunes risikostyringspolitik er, at vi passer på det der er værdifuldt gennem forebyggelse, så ulykker og fejl bliver begrænset mest muligt, og der bliver skabt trygge rammer. Hvad er værdifuldt At borgere og ansatte føler sig trygge At vi passer på os selv og hinanden At undgå eller minimere skader på personer og værdier mest muligt At vi behandler genstande og bygninger, så der ikke sker skade At vi når skaden alligevel sker handler, så skadens omfang bliver begrænset mest muligt Hvad vil Ringkøbing-Skjern Kommune Være opmærksomme på de risici der er på det sted hvor vi arbejder eller opholder os, og vide hvordan vi forebygger og bekæmper skader Ved ethvert anlæg eller indretning og enhver anskaffelse af bygninger, ting eller tjenesteydelser tænker vi i sikkerhed og risikostyring Tage ansvar og handle Udvise og bidrage til at forbedre holdninger om en adfærd, som resultere i sikkerhed, tryghed og ansvarlighed Arbejde systematisk med risikostyring og gennem en professionel organisering af risikostyring sikre, at vi tager ved lære af tidligere skader og foretager vidensopsamling, etablerer netværk samt koordinerer forebyggende indsatser Hvad skal Ringkøbing-Skjern Kommune Tage ansvar for risikostyring og sikkerhed på ethvert niveau i kommunen fra politikere og direktion til den enkelte afdelingsleder og medarbejdere Vurdere enhver risiko og de mulige følgevirkninger, og handle forsvarligt derefter menneskeligt og økonomisk Gøre opmærksom på ethvert forhold, som er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, og følge op på det Lytte til den kollega, som gør opmærksom på sikkerhedsmæssige forhold Vurdere enhver anskaffelse og ethvert anlægsprojekt i forhold til arbejdsmiljø og risiko for skader og ødelæggelse Registrere enhver skade på personer og værdier Bruge hinandens erfaringer til at forbedre sikkerheden og minimere risikoen for skader Skabe økonomisk rum til at gennemføre foranstaltninger, som kan bidrage til at forbedre sikkerheden og minimere skader og risici 4.2. Igangsatte risikostyringsprojekter Indsatsområder 2014: Sikringsgennemgang af kommunens bygninger Sikringsgennemgangene af kommunale bygninger gør, at Ringkøbing-Skjern Kommune er langt fremme med risikostyring af sine bygninger med kommunale arbejdspladser. Vi har et overbliksværktøj i form af Willis Blue, som ved brug af tra-

15 Statusrapport Forsikring Side 15 fiksignal-farver visualiserer niveauet for de vigtigste indsatsområder indenfor bl.a tyveri, brand, vand og varme, transitentsikring og adgangsforhold. Ved hjælp af dette værktøj er det muligt hele tiden at holde gang i risikostyringen og skadeforebyggelsen. Willis Blue gør at Forsikring og de decentrale aftaleenheder har en fælles platform at snakke risikostyring ud fra, hvilket sker løbende evt. efter en skadesituation. Når der bygges nye bygninger, til- og ombygninger, bliver der lave en sikringsgennemgang, således at risikoniveauet bliver kendt for de ansvarlige. I 2014 har Forsikring lavet sikringsgennemgang af det nye Aktivitet Nord i Hvide Sande og Spjald Skole efter ombygningen. Udbud/installation af Automatisk Brandalarmeringsanlæg (ABA) på 12 skoler Byrådet bevilgede i budgetterne for penge til køb og installering af ABAanlæg på kommunens største skoler, hvor der er over 200 elever. Ekstern konsulent har i efteråret 2014 stået for udbudsprocessen, og kontrakten med det vindende firma, Lindpro A/S, blev underskrevet i januar Implementeringen af ABA-anlæggene sker efter en nøje koordineret plan mellem Lindpro og den enkelte skole. Projektet skal være afsluttet med udgangen af I kontrakten er endvidere indgået aftale om årlig service i en 3-årig periode fra det sidste anlæg er sat op. D.v.s. for årene vil den årlige service af anlægget blive betalt af en central pulje i Forsikring. Målrettet indsats på motorkøretøjsområdet Endelig i 2014 kom godkendelsen af AMU-trafiksikkerhedskurset, som Ringkøbing- Skjern Kommune har deltaget i udviklingen af, sammen med Kompetence Silkeborg. I 2014 blev der holdt 3 trafiksikkerhedskurser. Der har fra aftaleenhederne været stor tilfredshed med kurset, kursets faglige niveau og hvorvidt det kan anvendes i arbejdet fremover. Kurserne er gratis for aftaleenhederne, de finansieres af Risikostyringsmidlerne, der giver lønrefusion sammen med den VEU-godtgørelse som personale omfattet af AMU-målgruppen modtager. Kurset giver deltagerne indsigt i færdselsloven omformet til praktiske situationer målrettet vigepligter, lysreguleringer, rundkørsler, parkering, hastighed, risikoforståelse (hastighed, sele, sprit) forudseenhed m.m. Deltagerne vil opnå et handlingsberedskab i forhold til håndtering af stressrelaterede situationer, distraktionsfaktorer og hensigtsmæssig og ikke-aggressiv adfærd i trafikale situationer. Kurset er det første af sin art i Danmark. Den teoretiske del af kurset foregår lokalt i Ringkøbing-Skjern Kommune, mens timerne på bane foregår på et køreteknisk anlæg. Forsikrings mål med kurserne har været over en 3-årig periode at nedbringe antallet af skader og reducere skadeudgifterne, på de skader vi selv har indflydelse på. Målet pr. 31. december 2014 var 56 skader og skadeudgifter på kr. Pr. 31. december 2014 havde kommunen 69 motorkøretøjsskader vi selv har indflydelse på, mod 76 i Der var en skadeudgift på kr. mod kr. i Mærkning Aftaleenhederne fortsatte det gode arbejde i 2014 med at få alt tyvetækkeligt udstyr mærket efterhånden som aftaleenhederne køber nyt. Mærkningsudstyr finansierer Forsikring fra risikostyringsmidlerne. Inspektion af legepladsredskaber

16 Statusrapport Forsikring Side 16 Legepladsinspektøren fortsatte i 2014 arbejdet med at få gennemgået alle kommunale institutionslegepladser første gang. Legepladsinspektionen omfatter inspektion, rapportskrivning og afrapportering over for institutionens ledelse. Inspektionsrapporten synliggør fejl og mangler på legeredskaber, hvor børn kan komme til skade (Dansk Standard for legepladsredskaber). Der bliver udleveret en vejledning med en prioriteret rækkefølge i hvilken de påpegede fejl og mangler bør blive fjernet/udbedret. Legepladsinspektøren gennemgår ligeledes alle offentlige legepladser hvert andet år. Elementær brandbekæmpelse Kurserne i elementær brandbekæmpelse på Beredskabsgården fortsatte også i Så længe efterspørgslen er der vil Forsikring fortsætte med kurserne. Kurserne er gratis, de bliver finansieret af Risikostyringsmidlerne.

17 Statusrapport Forsikring Side Risikostyringsregnskab Omkostninger i forbindelse med gennemførelse af risikostyringsforanstaltninger, og driften af disse, skal aftaleenhederne betale. Aftaleenhederne kan sende en ansøgning til Risikostyringspuljen om midler til finansiering af en del af risikostyringsindsatsen. Risikostyringspuljen er opbygget af budgetbeløb og den intern selvrisiko på mellem kr. af enhver skade (undtaget arbejdsskade). Derudover indgår også i puljen moms fra erstatninger modtaget fra forsikringsselskaberne. Der er i 2014 bl.a. udbetalt tilskud til transientbeskyttelse (lynbeskyttelse), indkøb af sikringsskabe til it-udstyr, videoovervågning, nødstrømsforsyning til overfladevandpumpe og belysning. Status økonomi Risikostyringspuljen pr. 31. december 2014 Beskrivelse Budget Indtægter Udgifter Restbudget Budget Overførsel fra 2013 til Intern selvrisiko/momspenge Danske risikorådgivere - årskonference 0 Kontingent Danske Risikorådgivere Netværksmøde Contea Willis Blue Kurser elementær brandbekæmpelse Diverse (nyt kamera til legepladsinspektion) 958 Indkøb af mærker IT Tilskud udbetalt til: Borris Skole og Børnehus - Transientbeskyttelse Tim Skole - Transientbeskyttelse Tim Skole Rådhuset og Hanning - videoovervågning Kloster Børnehave - sikringsskab Skjern hjemmepleje - sikringsskab Hee Skole - sikringsskab Holmsland Skole - sikringsskab Rosengården - sikringsskabe Ringkøbing Ungdomsskole - belysning Klittens Børnehus - sikringsskab Borris Børnehus - sikringsskab Servicecenter Ringkøbing - etablering af nødstrømsforsyning til overfladevandpumpe Rindum Kjærgaard - transientbeskyttelse TRAFIKSIKKERHED I alt

18 Statusrapport Forsikring Side Risikostyring det kommende år Fokus vil blive rettet mod 1. Trafiksikkerhed i virksomheden vi fortsætter med 2 kursusforløb i løbet af Forsikring sætter sig nye mål for skade- og udgiftsniveauet for motorkøretøjsskader baseret på vores erfaringer fra de forgående 3 års arbejde, hvor vi er i tæt dialog med aftaleenhederne om hele tiden at have trafiksikkerhed på dagsordenen. 3. Fortsætte med at have fokus på sikring af kommunens bygningsmasse med baggrund i Willis Blue. D.v.s. årlig opfølgning, så Willis Blue hele tiden viser det reelle billede af sikringsniveauet i kommunens bygninger. Forsikring vil efter behov selv foretage sikringsgennemgange og udarbejde rapporter på bygninger f.eks. efter en konkret henvendelse, eller efter en skade, hvor Forsikring vurderer at en gennemgang af bygningen vil afhjælpe en gentagelse. Endvidere vil alle nybyggerier blive gennemgået og der vil blive udarbejdet en rapport. 4. Projektet med installation af ABA-anlæg på 12 skoler fortsætter i et tæt samarbejde med ekstern konsulent og RKSK-Ejendomme. 5. Fokus på affaldshåndtering prøveinstallation af en molok ved Daghøjskolen i Opsund (nedgravet affaldscontainer) til inspiration for andre aftaleenheder. Forsikringsselskaberne har stor fokus på brande forårsaget af ild i containere. 6. Fokus på læksikring d.v.s. overvågning af f.eks. fjernvarmevand og brugsvand. 7. Fortsættelse af inspektion af kommunale institutionslegepladser og offentlige legepladser. 8. Fortsættelse med kurser om elementær brandbekæmpelse på Beredskabsgården.

19 Statusrapport Forsikring Side Kursusvirksomhed Forsikrings 2 medarbejdere har i foråret 2014 bestået faget Styringsparadigmer i velfærdssamfundet og i efteråret 2014 faget Organisationspsykologi udvikling og omstilling på Metropol Diplom i offentlig Forvaltning og Administration. 6. Netværk Forsikring er medlem af Foreningen Danske Risikorådgivere, der hvert år holder risikostyringskonference, hvor Forsikring deltager hvis programmet er relevant. Forsikring deltog ikke i Forsikring deltager 2 gange om året i de ERFA-møder der afholdes af de regionale afdelinger af Danske Risikorådgivere. Forsikring holder hvert kvartal statusmøde med Hansson & Partners. Forsikring deltog endvidere på Willis årsmøde for dens kunder. Også Willis ERFA-møder vedrørende Kuben og Willis Blue deltager Forsikring i. Forsikring har deltaget i årsmøde/superbrugermøde vedrørende skaderegistreringssystemet INSUBIZ.

20 Statusrapport Forsikring Side 20 BILAG 1: Forsikringsomkostninger Forsikringspræmier Bygningsforsikring/løsøre kr kr kr. Entrepriseforsikring kr kr kr. Motorkøretøjsforsikring kr kr kr. Erhvervs- produktansvarsforsikring kr kr kr. Professionel ansvar EU-udbud kr kr kr. Ledelsesansvar kr kr kr. Kriminalitetsforsikring kr kr kr. Rejseforsikring kr kr kr. Kunst kr kr kr. I alt forsikringspræmier kr kr kr. Uforsikrede risici (skader uden forsikringsdækning) Bygning/løsøre kr kr kr. Motor 0 kr. 0 kr. 0 kr. Generel ansvar 0 kr. 0 kr kr. Ansvar LAB-loven 0 kr. 0 kr kr. I alt uforsikrede risici kr kr kr. Selvrisici (skader under selvrisikoen) Bygning/løsøre kr kr kr. Motor kr kr kr. Generel ansvar kr kr kr. Ansvar LAB-loven kr kr kr. I alt selvrisici kr kr kr. Risikostyring Bygning/løsøre kr kr kr. Motorkøretøjer kr. 0 kr kr. Ansvar 0 0 kr. 0 kr. Legepladsinspektion 0 0 kr. 0 kr. Kurser elementær brandbekæmpelse kr kr kr. I alt risikostyring kr kr kr. Administration Mæglerhonorar Hansson & Partnere kr kr kr. Arbejdsskader perioden kr kr. Arbejdsskader perioden kr kr. 0 Aktuarrapport 0 0 kr. 0 kr. Kuben Willis kr kr kr. INSUBIZ kr kr. 0 kr. I alt administration kr kr kr. Arbejdsulykke Katastrofeforsikring kr kr kr. Udbetalte erstatninger kr kr kr. Bidrag til Arbejdsmiljørådet kr kr kr.

R A P P O R T. Statusrapport Forsikring

R A P P O R T. Statusrapport Forsikring R A P P O R T Statusrapport 2015 Forsikring STATUSRAPPORT 2015 - Forsikring Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Forsikringsprogram 5 2.1. Forsikringmægler 5 2.2. Forsikringsleverandører 5 2.3.

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Udarbejdet 15. januar 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsmarkedet historisk og p.t.... 2 Hvordan appelleres bedst til markedet... 3 Formål med en risiko- og

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Statuserklæring...3 Generel status på året 2012...3 Status på Greve Kommunes forsikringsprogram...4 Udvalgte uforsikrede risici...4 Væsentlige skader...6

Læs mere

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget Udbud af Kommunens forsikringsprogram Allerød Kommune har været i udbud med forsikringsprogrammet, og har nu resultatet af udbuddet. Baggrunden for udbuddet i

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...3 Skadestatistik og skadeforebyggelse...5 Skadeforebyggelse og risk management...7 Konklusion og

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2007-2008 Årsrapport 2007-2008 Vi gør nu status over de 2 første år med selvforsikring og risikostyring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ved indgangen til den nye kommune,

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Vi gør nu status over 3. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kan det betale sig? På tingskadeområdet har

Læs mere

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål... 3 Statuserklæring... 3 Ishøj Kommunes operationelle risici... 4 Udvalgte uforsikrede risici... 5 Væsentlige skader... 6 Skadestatistik... 7 Skadeforebyggelse

Læs mere

Årsrapport 2016 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport 2016 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANSVAR OG KOMPETENCE... 3 2.1. Bestyrelsen... 3 2.2. Forsikringsrådgiveren ved Faxe

Læs mere

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune Sådan er vi forsikret Forsikringsvejledning for Faxe Kommune Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Revideret Januar 2015 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE Om Frederikshavn Kommune i forsikringsåret 2013 Frederikshavn Kommunes nuværende forsikringsprogram blev etableret pr. 1. januar 2011 og blev i 2013 forlænget med yderligere 2 år, således forsikringerne

Læs mere

Årsrapport 2015 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport 2015 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANSVAR OG KOMPETENCE... 3 2.1. Bestyrelsen... 3 2.2. Forsikringsrådgiveren ved Faxe

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret gør nu status over 7. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2013 blev et acceptabelt

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsikringskontoret gør nu status over 6. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2012 har atter været et ganske pænt skade

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Forsikringskontoret gør nu status over 5. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2011 har generelt været et

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK

SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK Version 3-2012 HR/Personale & Løn Forsikring & Arbejdsmiljø 2 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bilagsoversigt...4 Formål...5 Metoder til opfyldelse af

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Forsikringskontoret gør nu status over 9. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har i løbet af 2015 fået

Læs mere

Risikostyring. Årsberetning og regnskab for 2013

Risikostyring. Årsberetning og regnskab for 2013 Risikostyring Årsberetning og regnskab for 2013 Glostrup Kommune Center for Økonomi og Styring Februar 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Resume... 2 Forsikringsmarkedet iflg. vores samarbejdspartner

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Forsikringskontoret gør nu status over 4. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. På tingsskadeområdet har

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsikringskontoret gør nu status over 8. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har i løbet af 2014 fået

Læs mere

Årsrapport 2011 Forsikringskontoret

Årsrapport 2011 Forsikringskontoret Årsrapport 2011 Forsikringskontoret Indledning Nye forsikringsleverandører Budget Skaden, der fyldte det hele Øvrige skader Fuld fart på forebyggelsen Bonus-ordningen Arbejdsmiljøet Udfordringerne Ny forsikringspolitik?

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Forsikringskontoret gør nu status over 10. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det har været det bedste

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune UDKAST Viborg Kommune 1. december 2010 Side 1 af 7 Forord Ifølge styrelsesvedtægtens 11 skal Økonomiudvalget fastsætte regler om, i hvilket omfang kommunens værdier og risici skal forsikres. Med denne

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Nærværende handleplan er udarbejdet efter en sikringsgennemgang på alle institutioner i samarbejde med rådgiver og de krav, forsikringsselskaberne

Læs mere

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...2 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...2

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?...3 Ansvar og kompetence...3 Hvorledes forsikringsprincipper...4 Institutionernes

Læs mere

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?... 3 Ansvar og kompetence... 3 Forsikringsprincipper...

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøre... 7 Motor... 8 Ansvar... 8 Arbejdsskade... 9 Kollektiv ulykke... 9 Rejser... 10 Side

Læs mere

Rapport. Risikostyring Assens Kommune 2010

Rapport. Risikostyring Assens Kommune 2010 Rapport Risikostyring Assens Kommune Indledning...3 Organisering Forsikring og risikostyring...3 Arbejdsopgaver i...3 Udbud...3 Administration arbejdsskader...4 Risikostyringsgruppen...5 Udbrede kendskabet

Læs mere

FORSIKRINGSPLAN TIL UDBUD SOLRØD KOMMUNE

FORSIKRINGSPLAN TIL UDBUD SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Risikofinansiering... 3 Historisk... 4 Fremtidig forsikringsdækning... 4 Forventninger til forsikringsmarkedet... 9 Risikostyring... 10 Valg af udbudsform...

Læs mere

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr.

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr. Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Telefon Kontaktperson Kundenr. 57626017 Bo Salomonsen 22103720 Forsikringsoversigt Willis I/S Tuborgvej 5 2900 Hellerup Telefon 88139843 Betjener Tanja

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken

Læs mere

Risikostyringspolitik

Risikostyringspolitik Risikostyringspolitik RISIKO.DOC/het Ishøj Kommune har d. 07.10.1997 vedtaget følgende risikostyringspolitik. Risikostyringspolitikken omfatter alle forvaltningsområder og alt personale. Som supplement

Læs mere

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 3 Baggrund 3 Risikostyring 4 Krav til skadeforebyggelse og sikring 4 Ejerskab til risikoen 4 Ansvar og kompetencer

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 STRUER KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2013 STRUER KOMMUNE Om Struer Kommune i forsikringsåret 2013 Året bød på gennemførelse af EU udbud på kommunens samlede forsikringsprogram. Resultatet var yderst tilfredsstillende, og det skyldes at kommunen er kommet i gang

Læs mere

Ansvar Gjensidige Ledelsesansvar Gjensidige Professionelt ansvar

Ansvar Gjensidige Ledelsesansvar Gjensidige Professionelt ansvar Notat Sagsfremstilling vedrørende forsikringer for Beredskab og Sikkerhed Den 2. december modtog Beredskab & Sikkerhed tilbud på forsikringer efter et udbud hos Codan, TopDanmark og Gjensidige. Kun Gjensidige

Læs mere

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune 17. januar 2006/cl. Forsikringspolitik / - administration for Norddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Forsikringsgiver... 3 3. Forsikringstager... 3 4. Administrativ organisation...

Læs mere

103 Forsikring, beredskab og bygninger

103 Forsikring, beredskab og bygninger 103 Forsikring, beredskab og bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Forsikringer Risikostyring Arbejdsskadeerstatninger AES Beredskab Bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme

Læs mere

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Formål... 3 Baggrund... 3 Forsikring og sikring... 3 Ejerskab til risikoen... 5 Ansvar og kompetencer... 5 Sikringsansvarlig... 5 Økonomi... 5 Side 2 af 6 Forord s sikringspolitik

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013.

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Notat Rapportering risikostyring og selvforsikring Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Risikostyring I hovedtræk fremhæves følgende fra rapporten: Tingskader I perioden 2009 2013 er

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI LANGELAND KOMMUNE 2015

UDBUDSSTRATEGI LANGELAND KOMMUNE 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetskontrol... 3 Historisk... 3 Fremtidig forsikringsdækning... 4 Forventninger til forsikringsmarkedet... 6 Risikostyring... 9 Valg af udbudsform... 9 Tidsplan...

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Rapport. Risikostyring Assens kommune 2009

Rapport. Risikostyring Assens kommune 2009 Rapport Risikostyring Assens kommune 2009 Indledning...3 Organisering Forsikring og risikostyring...3 Risikostyring...4 Risikoidentificering...5 Udbud Automatisk Brandalamerings Anlæg (ABA-anlæg)...5 Procedure

Læs mere

Beslutningsoplæg. EU-udbud af forsikringsydelser

Beslutningsoplæg. EU-udbud af forsikringsydelser Beslutningsoplæg EU-udbud af forsikringsydelser Indhold Indledning... 3 Forudsætning for tilbuddenes gyldighed... 3 Tilbudsmateriale... 3 Forsikringsudbud... 3 EU-udbud 77353-2016... 3 Deltagende selskaber...

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

Forsikrings- og Risikostyringspolitik. Retningslinjer & bestemmelser

Forsikrings- og Risikostyringspolitik. Retningslinjer & bestemmelser (afløser bilag af 24. marts 2015) Forsikrings- og Risikostyringspolitik Retningslinjer & bestemmelser 1. Indledning... 3 2. Forsikrings- og Risikostyringspolitikkens anvendelse... 3 3. Hvem er omfattet

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Sankt Kjelds Plads 11 Selvforsikrede enheder Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Årsrapport 2013 Forsikringskontoret

Årsrapport 2013 Forsikringskontoret Årsrapport 2013 Forsikringskontoret Indledning Budget Forsikringsmarkedet Skader i 2013 Arbejdsskader Forebyggelse Samarbejde med forsikringsmægler Forsikringspolitik under udvikling 1 Indledning Hvidovre

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE Om Struer Kommune i forsikringsåret 2012 Arbejdet med at nedrive og nyopføre 30 boliger ved Enggård Centret, stod på i hele 2012. Arbejdet forventes afsluttet 1.7.2013. Der blev indgået aftale med Willis

Læs mere

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Telefon nr. 99 15 55 00 Fax nr. Kunde nr. 22.177.948 Att. Aase Jørgensen Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Opgørelse af den regnskabsmæssige hensættelse

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (lov om forsikring mod følger af arbejdsskade). Lovens arbejdsskadebegreb omfatter alle skader, der skyldes ulykker eller kortvarige skadelige

Læs mere

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Bilag 27 Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Udarbejdet maj 2007 1/11 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt... 3 Formål... 3 Forsikringsgiver... 3 Forsikringstager... 3 Forsikringsadministrationens politiske

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Årsrapport for 2008 om Faxe Kommunes Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold

Årsrapport for 2008 om Faxe Kommunes Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Årsrapport for 2008 om Faxe Kommunes Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL 3 2. LOVGIVNING 3 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING 3 4. FORSIKRINGSLØSNINGER 3 5. UDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

Mange kontrakt- og aftalestyrede enheder har en skade i ny og næ. Andre har flere og nogle har rigtig mange skader.

Mange kontrakt- og aftalestyrede enheder har en skade i ny og næ. Andre har flere og nogle har rigtig mange skader. Skadestatistik 2013 Du står nu med 2. udgave af forsikringsteamets årlige skadestatistik. Det er her vi sætter fokus på, hvor mange skader, der egentlig sker i Skanderborg Kommune inden for de fire store

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke s årsrapport Stevns Kommune 2014 Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER... 4 5. TAKSTFINANSIERET

Læs mere

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan for Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan Jammerbugt Kommune forsikrer sine risici, i henhold til den nye forsikringsaftale, der blev indgået, efter det seneste forsikringsudbud

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2014. Tænk dig om det skader ikke s årsrapport Faxe Kommune 2014 Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER... 4 5. TAKSTFINANSIERET

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for Willemoesgade 15 5610 Assens for Indholdsfortegnelse Formål 1 Målsætning...3 Politikker.....3 Organisation & kompetencer....4 Økonomi........4 Forebyggelse....5 Budget......7 Side 2 af 9 Formål en har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Selvforsikret - rettigheder og pligter

Selvforsikret - rettigheder og pligter Selvforsikret - rettigheder og pligter Kompleksiteten ved at være selvforsikret Betydningen af at være selvforsikret Selvforsikret forskellige kasketter med forskellige pligter og rettigheder 48, stk.

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE 2014 FORSIKRING BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Workshop 16. april 2015

Workshop 16. april 2015 Workshop 16. april 2015 Hvem er Contea Contea er i dag den største danskejede, uafhængige forsikringsmæglervirksomhed med 43 medarbejdere og en præmieomsætning på mere end DKR 1,5 mia. Vi samarbejder i

Læs mere

Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde

Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Revideret Udarbejdet af: Udarbejdet d. Risikostyringsgruppen 01.06.2011 Dok.nr. 938.087 Godkendt af Udvalg for Økonomi den 31. august 2011 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guldborgsund Kommune. Telefon nr Kunde nr Forsikringspolitik for Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune. Telefon nr Kunde nr Forsikringspolitik for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Telefon nr. 54731947 Kunde nr. 22164405 for Guldborgsund Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forsikringsplan Tingsforsikring (1)... 8 Forsikringsplan Entreprise (2)... 11 Forsikringsplan

Læs mere

19. Juni 2013. Effektiv risikostyring i Faxe / Stevns Kommuner v/ Tove Bjørklund

19. Juni 2013. Effektiv risikostyring i Faxe / Stevns Kommuner v/ Tove Bjørklund 19. Juni 2013 Effektiv risikostyring i Faxe / Stevns Kommuner v/ Tove Bjørklund Fakta om kommunerne Faxe Kommune Stevns Kommune Areal 404,54 km2 247,23 km2 Indbyggere pr. 1/12 2012 Antal helårsansatte

Læs mere

Forsikringsaftalen er i udbud med passende mellemrum efter aftale

Forsikringsaftalen er i udbud med passende mellemrum efter aftale FORSIKRING 2014 Branchetilpasset forsikringspakke Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice Indledning Københavns Kommunes forsikringer er pt. udbudt via EU udbud, og kommunen skal pr. 1. januar 2009 indgå en ny forsikringsaftale med forsikringsselskaberne

Læs mere

Statusrapport 2007. Willis gevinst på risikoen

Statusrapport 2007. Willis gevinst på risikoen I Willis gevinst på risikoen Indholdsfortegnelse Forsikringsleverandørerne...3 Combined ratio...4 Alm. Brand Forsikring A/S...5 Codan Forsikring A/S...5 Købstædernes Forsikring...6 KommuneForsikring A/S...7

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Velkomst v/ringkøbing-skjern Kommune Lone Nielsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune bød velkommen med præsentation af kommunen. Trafiksikkerhed

Læs mere

Beslutningsoplæg Allerød Kommune

Beslutningsoplæg Allerød Kommune Allerød Kommune Indledning Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere Dem for et beslutningsoplæg baseret på det tidligere godkendte udbudsmateriale samt evt. oplysninger fremkommet under selve udbudsfasen.

Læs mere

Årsrapport 2011. Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold

Årsrapport 2011. Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Faxe Kommunes Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER...

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere