BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN Svarprocent: (99/88)

2 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Børne- og Ungdomsforvaltningen Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) 8 Udvikling siden 0 (Top og bund ) 9 Undersøgelsens temaer Krænkende adfærd 9 Udvalgte temaer i forhold til Trivsel og tilfredshed Temaside Social Kapital Baggrundsresultater Resultater i tabelform 0 Bilag - Enheder fordelt på Trivsel og tilfredshed samt Andre temaer Bilag - Enhedernes temagennemsnit sammenlignet med Børne- og Ungdomsforvaltningen Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S []

3 Forord Trivselsundersøgelse 0 Kære alle. Trivselsundersøgelsen 0 ligger nu klar både for de enkelte arbejdspladser og for Børneog Ungdomsforvaltningen som helhed. Resultaterne vil give jer et øjebliksbillede af, hvordan det går på arbejdspladsen, og I vil kunne få en pejling på, hvad der fungerer godt, og hvad der skal forbedres for at opnå et endnu bedre arbejdsmiljø og en højere trivsel. Rapporten er ikke en karakterbog. Tværtimod skal den ses som udgangspunkt for en dialog om, hvilke forhold I vurderer, der har betydning for trivslen på jeres arbejdsplads, og hvordan der kan arbejdes med at forbedre trivslen, så alle medarbejdere oplever forbedringer. Jeg håber, at I alle vil bidrage åbent og konstruktivt i dialogen om arbejdspladsens resultater, så I sammen finder frem til det, som er vigtigt at udvikle og forbedre. Resultaterne af jeres drøftelse skal bruges til at opdatere jeres arbejdspladsvurdering (APV). Jeres lokale MED-udvalg og/eller TRIO har en særlig opgave med at sætte dialogen om resultaterne af Trivselsundersøgelsen i gang og bruge resultaterne fra drøftelsen i opdateringen af jeres APV. Jeres APV skal opdateres inden udgangen af maj 0. I direktionen og i HovedMED forventer vi, at alle arbejdspladser tager hånd om trivslen, og at resultaterne fra Trivselsundersøgelsen fører til konkrete handlinger og forbedringer, så vi fortsat højner trivslen. Det samlede resultat for hele Børne- og Ungdomsforvaltningen vil blive drøftet i HovedMED og i direktionen. Her vil vi vurdere, hvor der er særlige udfordringer det kan være bestemte områder, typer af arbejdspladser eller blandt særlige faggrupper. Drøftelserne vil danne grundlag for de overordnede beslutninger om, hvilke tiltag der skal sættes i værk for at øge trivslen på arbejdspladserne. God arbejdslyst. Else Sommer Administrerende direktør Børne- og Ungdomsforvaltningen []

4 Introduktion Formål Formålet med Trivselsundersøgelsen 0 er at få medarbejdernes vurdering af trivslen. Resultatet er sammenfattet i denne rapport for Børne- og Ungdomsforvaltningen. Rapporten er med til at give Børne- og Ungdomsforvaltningen mulighed for at identificere styrker, og hvor der er plads til forbedringer. Hvis det er muligt, sammenlignes med resultaterne fra 0. Om undersøgelsen Denne rapport beskriver resultaterne fra Trivselsundersøgelsen 0. Undersøgelsen er gennemført i perioden. januar 0-0. februar 0. I alt har 88 medarbejdere modtaget et spørgeskema, og af disse har 99 valgt at svare. Børne- og Ungdomsforvaltningen har således opnået en svarprocent på. Trivselsundersøgelsen består af et fælles spørgeskema for Københavns Kommune suppleret med en række forvaltningsspecifikke spørgsmål for Børne- og Ungdomsforvaltningen. Spørgeskemaet og rapporterne er ændret siden 0 for at højne kvaliteten og brugbarheden af resultaterne. Nogle spørgsmål er omformuleret og andre er udgået. Målet har været at bevare så mange spørgsmål som muligt for at kunne sammenligne med 0. Det fremgår af rapporten hvilke spørgsmål, der er ændret og hvilke der er nye. Medarbejdernes anonymitet sikres ved, at der på intet tidspunkt udleveres besvarelser fra enkeltpersoner eller udarbejdes rapporter, hvor svar fra enkeltpersoner kan identificeres eller beregnes. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar: Børne- og Ungdomsforvaltningens samlede resultater for Trivselsundersøgelsen 0 Udviklingen i forhold til Trivselsundersøgelsen 0, hvis muligt Hvordan adskiller Børne- og Ungdomsforvaltningen sig fra gennemsnittet? Tallene i firkantede parenteser [] i søjlerne viser udviklingen siden 0. Er den mindre end +/ angives det som []. Resultater fra 0 vises ikke, hvis Børne- og Ungdomsforvaltningen er ændret i en sådan grad, f.eks. på grund af organisationsændringer, at det ikke er muligt at sammenligne 0 og 0. Kun spørgsmål fra det fælles spørgeskema for Københavns Kommune indgår i beregningen af temagennemsnit. De forvaltningsspecifikke spørgsmål indgår altså ikke i temagennemsnittene. []

5 Temaoversigt Temaoversigt Oversigten viser de gennemsnitlige scorer for de temaer i trivselsundersøgelsen, som der kan beregnes gennemsnit for. Tallene i firkantede parenteser [ ] inde i hver søjle angiver udviklingen siden 0. Er den mindre end +/- 0, angives det som []. Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Københavns Kommune Trivsel og tilfredshed Indflydelse Nærmeste leder Ledelsen Retfærdighed [-0,] [-0,] [] [] [-0,] Samarbejde med nærmeste kolleger [] Læring og udvikling Håndtering af krav i arbejdet Roller og ansvar [],0 [-0,] De tre temaer: Mening i arbejdet, Fysiske rammer og Sundhedsfremme indgår ikke i oversigten, da der ikke er beregnet gennemsnit for dem. []

6 Trivsel og tilfredshed i Børne- og Ungdomsforvaltningen Trivsel og tilfredshed sammenholdt med Andre temaer i Børne- og Ungdomsforvaltningen Temaet Trivsel og tilfredshed er undersøgelsens hovedtema og giver en pejling af, hvordan medarbejderne oplever arbejdet, arbejdsmiljøet, og om medarbejderne er motiverede og engagerede i arbejdet. I figuren ses enhedernes gennemsnit for temaet Trivsel og tilfredshed sammenholdt med enhedernes gennemsnit for de andre temaer i undersøgelsen: Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Retfærdighed, Samarbejde med nærmeste kolleger, Læring og udvikling, Håndtering af krav i arbejdet og Roller og ansvar. Trivsel og tilfredshed Andre temaer. Børne- og Ungdomsforvaltningen 0. Københavns Kommune. Kontorer. Områdechefer og kontorchefer. Områder. Stabe Øvrige enheder Antallet af spørgsmål i temaerne varierer, men hvert tema vægter lige meget. Det betyder, at spørgsmålene i temaer med få spørgsmål vægter forholdsvis meget i beregningen. De grå firkanter i figuren viser underliggende enheder to organisatoriske niveauer under Børne- og Ungdomsforvaltningen. De grå linjer i figuren viser gennemsnittet for hhv. Trivsel og tilfredshed og undersøgelsens andre temaer. I bilag og findes resultaterne for enhederne i figuren. []

7 Størst positiv og negativ forskel Formål Tabellerne giver et overblik over, hvor resultaterne for Børne- og Ungdomsforvaltningen adskiller sig mest fra den overliggende enhed. Der fokuseres både på positive og negative forskelle. Top Største positive forskel Tabellen viser de fem spørgsmål i Børne- og Ungdomsforvaltningen, der har den største positive forskel i forhold til Københavns Kommune. Spørgsmål nr. har den største positive forskel, nr. den næststørste osv. Bemærk, at der kan være flere spørgsmål, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningens resultater er forskellige fra Københavns Kommune. Nr. Spørgsmål tekst Forskel Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? Overliggende enhed Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Egen enhed +0, Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? +0, Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? +0,,, Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? +0, Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Bund Største negative forskel Tabellen viser de fem spørgsmål i Børne- og Ungdomsforvaltningen, der har den største negative forskel i forhold til Københavns Kommune. Spørgsmål nr. har den største negative forskel, nr. den næststørste osv. Bemærk, at der kan være flere spørgsmål, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningens resultater er forskellig fra Københavns Kommune. Nr. Spørgsmål tekst Forskel Overliggende enhed Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Egen enhed Jeg trives med det arbejdspres, jeg har i mit job? -0,, Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? -0, Kan du udføre dit arbejde uden at være generet af uro og støj? -0,,0,8 Har du gode muligheder for kurser, efter- og videreuddannelse? -0,,, Er du klædt på til at håndtere eventuelle følelsesmæssigt belastende situationer i dit arbejde? -0, Note: Hvis der ikke er fem spørgsmål med positiv forskel, er der ikke fem spørgsmål i tabellen. Det samme er tilfældet i Bund tabellen. []

8 Udvikling siden 0 Formål Tabellerne giver et overblik over udviklingen siden Trivselsundersøgelsen 0 for Børne- og Ungdomsforvaltningen. Der fokuseres både på positive og negative forskelle. Tabellerne indeholder kun spørgsmål, som også indgik i undersøgelsen i 0. Det er vigtigt at sammenholde resultaterne med de aktiviteter og indsatser, som har været gennemført på arbejdspladsen for at fremme den generelle trivsel samt forhold, der har påvirket positivt eller negativt. Top Største positive udvikling siden 0 Tabellen viser de fem spørgsmål i Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor der er sket den største positive udvikling siden Trivselsundersøgelsen 0. I spørgsmål nr. er der den største positive udvikling, nr. den næststørste osv. Bemærk, at der kan være flere spørgsmål, hvor der er positiv udvikling end vist i tabellen. Nr. Spørgsmål tekst Udvikling fra 0 Score 0 Score 0 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? +0, Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? +0,,8 Er du tilfreds med de ergonomiske forhold (løft, arbejdsstillinger, m.v.)? +0, Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? +0,,, Bund Største negative udvikling siden 0 Tabellen viser de fem spørgsmål i Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor der er sket den største negative udvikling siden Trivselsundersøgelsen 0. I spørgsmål nr. er der den største negative udvikling, nr. den næststørste osv. Bemærk, at der kan være flere spørgsmål, hvor der er negativ udvikling end vist i tabellen. Nr. Spørgsmål tekst Udvikling fra 0 Score 0 Score 0 Kan du udføre dit arbejde uden at være generet af uro og støj? -0,,,8 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? -0, Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? -0, Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? -0, Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? -0, Note: Hvis der ikke er fem spørgsmål med positiv udvikling, er der ikke fem spørgsmål i tabellen. Det samme er tilfældet i Bund tabellen. [8]

9 Tema: Trivsel og tilfredshed Trivsel og tilfredshed Figuren viser medarbejdernes vurdering af Trivsel og tilfredshed. Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Københavns Kommune,8 [-0,] [-0,] [-0,] [-0,] [-0,],,,, [] [-0,] Trivsel og tilfredshed Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Temaet Trivsel og tilfredshed måler den generelle tilfredshed med arbejdet. Trivsel er tegn på, at man oplever balance mellem kravene i arbejdet og egne resurser samt gode muligheder for at udvikle sig. [9]

10 Tema: Indflydelse Indflydelse Figuren viser medarbejdernes vurdering af Indflydelse. *Spørgsmålet er omformuleret i 0. I 0 lød spørgsmålet: Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde?. [-0,] [-0,] [-0,], Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Københavns Kommune,, [-0,],,, [] Indflydelse Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? Har du indflydelse på beslutninger vedrørende dit arbejde?* Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? Temaet Indflydelse måler i hvor høj grad, man som ansat oplever at have passende indflydelse på sit arbejde. Høj indflydelse giver typisk en bedre trivsel hos den enkelte og en mindre risiko for stress, fordi indflydelse gør, at man oplever høje krav som mindre belastende. For meget indflydelse kan omvendt give en kompleksitet, der kan være vanskelig for den enkelte at håndtere. Det kan medføre risiko for stress. [0]

11 Tema: Nærmeste leder Nærmeste leder Figuren viser medarbejdernes vurdering af Nærmeste leder. *Spørgsmålet er omformuleret i 0. I 0 lød spørgsmålet: Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet?. Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Københavns Kommune [] [] [] [+0,] [] [] Nærmeste leder Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdspladsens arbejde?* Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt? Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? Temaet Nærmeste leder måler, hvordan medarbejderne oplever, at deres nærmeste leder løser sin opgave. Medarbejdernes oplevelse hænger sammen med, hvordan lederen støtter sine medarbejdere og organiserer arbejdet. Temaet kan være meget påvirket af aktuelle begivenheder for den enkelte og for arbejdspladsen. De forvaltningsspecifikke spørgsmål i denne figur uddyber temaet Nærmeste leder. Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Resultaterne fra spørgsmålene indgår ikke i temagennemsnittet. Sætter din nærmeste leder tydelig retning for den faglige kvalitet i arbejdet? Får du faglig sparring og støtte fra din nærmeste leder? []

12 Tema: Ledelsen Ledelsen Figuren viser medarbejdernes vurdering af Ledelsen. Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Københavns Kommune [] [] [] [] Ledelsen Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? Temaet Ledelsen måler, hvordan medarbejderne oplever den samlede ledergruppe på arbejdspladsen. Det vil sige den eller de personer, som træffer de overordnede beslutninger på arbejdspladsen. Tillid fra ledelsen betyder meget for trivsel og styrker troen på egne evner. Gensidig tillid mellem ledelsen og medarbejderne har stor betydning for løsningen af kerneopgaven på arbejdspladsen. []

13 Tema: Retfærdighed Retfærdighed Figuren viser medarbejdernes vurdering af Retfærdighed. Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Københavns Kommune [-0,],, [] [-0,] [-0,] Retfærdighed Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Temaet Retfærdighed måler i hvor høj grad, man oplever, at der er retfærdighed på arbejdspladsen. Oplevelsen af retfærdighed er vigtig for arbejdspladsens evne til at samarbejde og løse kerneopgaven. Oplevelsen af retfærdighed handler om den måde, beslutninger bliver truffet på. []

14 Tema: Samarbejde med nærmeste kolleger Samarbejde med nærmeste kolleger Figuren viser medarbejdernes vurdering af Samarbejde med nærmeste kolleger. *Spørgsmålet indgik ikke i 0. Derfor vises resultatet for dette spørgsmål for sig selv. Spørgsmålet indgår derfor heller ikke i temagennemsnittet. [] [],0,0 [],8 Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Københavns Kommune,8 [+0,] Samarbejde med nærmeste kolleger Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? Er der et godt samarbejde mellem din egen gruppe/afdeling og de øvrige grupper/afdelinger på arbejdspladsen?* Temaet Samarbejde med nærmeste kolleger måler, hvordan man oplever samarbejdet med kolleger, og i hvor høj grad man oplever at få støtte og anerkendelse fra kollegerne. Et godt samarbejde er typisk kendetegnet ved, at der er klarhed om roller, opgavefordeling og ansvarsområder mellem kolleger. Et godt samarbejde er også kendetegnet ved relationer, hvor faglig sparring og kollegial støtte er til stede. []

15 Tema: Læring og udvikling Læring og udvikling Figuren viser medarbejdernes vurdering af Læring og udvikling. *Spørgsmålet er omformuleret i 0. I 0 lød spørgsmålet: Har du gode muligheder for efterog videreuddannelse?. [] [] Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Københavns Kommune [-0,],,, [] Læring og udvikling Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? Har du gode muligheder for kurser, efter- og videreuddannelse?* Temaet Læring og udvikling måler, hvordan man som ansat oplever mulighederne for at lære nyt, bruge sine evner samt mulighederne for at deltage i kurser og videreuddanne sig. Det har positiv betydning for trivslen, at man kan udnytte sine evner og bliver udfordret i passende grad. []

16 Tema: Håndtering af krav i arbejdet Håndtering af krav i arbejdet Figuren viser medarbejdernes vurdering af Håndtering af krav i arbejdet. *Spørgsmålene er nye i 0 og kan derfor ikke sammenlignes med 0. Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Københavns Kommune, [] Håndtering af krav i arbejdet Kan du bevare overblikket i det daglige arbejde?* Er du klædt på til at håndtere eventuelle følelsesmæssigt belastende situationer i dit arbejde?* Jeg trives med det arbejdspres, jeg har i mit job? Temaet Håndtering af krav i arbejdet måler, hvordan man oplever at kunne håndtere mængde, tempo og sværhedsgrad af arbejdet. Den enkelte har forskelligt udgangspunkt for at håndtere kravene i arbejdet. Forhold som tid, færdigheder og støtte har også betydning for oplevelsen af at kunne håndtere krav i arbejdet. Høje følelsesmæssige krav er ofte et vilkår. Hvis ikke man føler sig klædt på til at tackle disse krav, kan det føre til overbelastning. []

17 Tema: Roller og ansvar Roller og ansvar Figuren viser medarbejdernes vurdering af Roller og ansvar.,0 [-0,],0 [-0,] Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Københavns Kommune [-0,] Roller og ansvar Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? Temaet Roller og ansvar måler, i hvor høj grad man som ansat oplever klarhed over, hvad der er ens ansvarsområder og hvilke forventninger, der er til ens arbejde og opgaveløsning. Klarhed om roller hænger sammen med, i hvor høj grad man oplever sammenhæng mellem krav og forventninger. Krav og forventninger kommer fra mange sider, eksempelvis kolleger og nærmeste leder. []

18 Tema: Mening i arbejdet Mening i arbejdet Figuren viser medarbejdernes vurdering af Mening i arbejdet. Der beregnes ikke gennemsnit for temaet.,0 [-0,] [-0,] Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Københavns Kommune,, [+0,] Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? Temaet Mening i arbejdet måler, i hvor høj grad man oplever arbejdet som meningsfuldt, er tilfreds med kvaliteten af arbejdet samt i hvilken grad man får tilbagemeldinger om kvaliteten. Mening i arbejdet hænger også sammen med oplevelsen af at yde en god arbejdsindsats og at kunne bidrage engageret og tilfredsstillende til løsningen af kerneopgaven. [8]

19 Tema: Fysiske rammer Fysiske rammer Figuren viser medarbejdernes vurdering af Fysiske rammer på arbejdspladsen. Der beregnes ikke gennemsnit for temaet. *Spørgsmålet er omformuleret i 0. I 0 lød spørgsmålet: Er du generet af støj og uro i dit arbejde? Bemærk omvendt skala i 0. Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Københavns Kommune [] [],,, [-0,], [],,, [],8,0 [-0,] Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning? Er du tilfreds med de ergonomiske forhold (løft, arbejdsstillinger, m.v.)? Er du tilfreds med de arbejdsredskaber, som du arbejder med? Er du tilfreds med indeklimaet? Er dine lysforhold på arbejdet gode? Kan du udføre dit arbejde uden at være generet af uro og støj?* Temaet Fysiske rammer måler, hvordan man som ansat oplever de fysiske forhold på arbejdspladsen. Et godt fysisk arbejdsmiljø kan være med til at understøtte løsningen af kerneopgaven samt at øge trivslen. Gode fysiske rammer er vigtige for at mindske fysiske og psykiske belastninger, der kan være forbundet med arbejdet. [9]

20 Tema: Sundhedsfremme Sundhedsfremme Figuren viser medarbejdernes vurdering af Sundhedsfremme på arbejdspladsen. Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Københavns Kommune,,, [] Er du tilfreds med det, din arbejdsplads gør, for at fremme din sundhed på arbejdspladsen? Temaet Sundhedsfremme måler, i hvor høj grad medarbejderne er tilfredse med arbejdspladsens sundhedsfremmetilbud. en er afhængig af, i hvilken grad man mener, at arbejdspladsen skal forholde sig til den enkeltes sundhed. Sundhed kan forstås på mange måder. I denne sammenhæng handler det ofte om initiativer vedrørende kost, rygning, alkohol og motion. Men sundhedsfremme kan også handle om tilbud, der eksempelvis forebygger stress. [0]

21 Øvrige temaer: BUF-specifikke spørgsmål Sygefravær Andel medarbejdere der inden for de sidste to år har haft arbejdsrelateret sygefravær af mere end dages varighed. % Ja 8% Nej % Ved ikke Årsag til det tilkendegivet arbejdsrelaterede sygefravær. 00% 80% Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 *Vær opmærksom på at denne graf nødvendigvis ikke summerer til 00%, da medarbejderne har haft mulighed for at sætte flere krydser. Andel i % 0% 0% 0% 0% % Psykisk lidelse fx stress, depression eller udbrændthed 8% Fysisk nedslidning fx ondt i ryg, arme eller ben (bevægelsesapparatet) % % Arbejdsskade som følge af fx ulykke, uheld eller voldshændelse % Allergi, eksem eller lignende 8% Andet 0% []

22 Øvrige temaer: BUF-specifikke spørgsmål MUS og Udviklingsplan Andel der har fået tilbud om medarbejderudviklingssamtale (MUS/LUS) inden for det sidste år % Ja % Nej % Ved ikke Andel der har en personlig udviklingsplan Ja % Nej % Ved ikke []

23 Øvrige temaer: BUF-specifikke spørgsmål Øvrige BUF-specifikke spørgsmål Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Børne- og Ungdomsforvaltningen 0, Mine arbejdstimer går med opgaver, der ligger inden for mit fags kerneopgaver Jeg har viden om, hvordan der på min arbejdsplads arbejdes med arbejdspladsvurdering (APV) Jeg kan altid få en samtale med min leder, når jeg har brug for det Hvis jeg bliver følelsesmæssigt overbelastet pga. arbejdet, har jeg mulighed for at få hjælp og støtte Jeg føler mig tryg ved min arbejdsmæssige fremtid []

24 Tema: Krænkende adfærd Nultolerance Københavns Kommune tolererer ikke vold, trusler, mobning og chikane på arbejdspladsen. Alle ansatte skal behandles med respekt og værdighed, og det skal være trygt at gå på arbejde, jf. "Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og ha ndtere problemer med vold, mobning og chikane pa arbejdspladsen", som kan findes på Enhver stigning i den procentvise ja-andel siden 0 er negativ. Mobning - Københavns Kommunes definition Mobning omfatter i Københavns Kommune situationer, hvor en eller flere ansatte udsætter en anden ansat for handlinger, som opleves krænkende, selvom de ansatte burde være bekendt med eller gjort bekendt med, at handlingerne opleves som krænkende. Bemærk, at definitionen er skærpet i forhold til Trivselsundersøgelsen 0. Krænkende adfærd på arbejdspladsen Trivselsundersøgelsens spørgsmål afdækker, om der er krænkende adfærd på arbejdspladsen i form af vold, trusler, mobning og chikane. Krænkende adfærd kan have langvarige psykiske konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derudover kan det sætte et negativt præg på omgangstonen, stemningen og tilliden på hele arbejdspladsen. Omvendt fremmer det arbejdspladsens overskud til at fokusere på kerneopgaven, når en arbejdsplads er fri for krænkende adfærd. Københavns Kommune har nultolerance over for krænkende adfærd. Nultolerance betyder, at arbejdspladsen skal reagere, hvis trivselsundersøgelsen viser, at en eller flere medarbejdere udsættes for vold, trusler, mobning eller chikane enten fra kolleger, leder eller brugere. Københavns Kommunes politik om krænkende adfærd stiller i det hele taget krav om, at arbejdspladsen arbejder systematisk og målrettet med at forhindre krænkende adfærd. Hvis det alligevel forekommer, er det vigtigt, at der bliver reageret hurtigt og effektivt både fra ledelse og medarbejderrepræsentanter. Som ansat i Københavns Kommune er der hjælp at hente, hvis man har været udsat for krænkende adfærd. Man kan kontakte Tidlig Indsats/SYFO i Arbejdsmiljø København på tlf. eller Falck Healthcare på tlf. 00. Det er vigtigt, at det er tydeligt for medarbejderne, hvor de i øvrigt kan få støtte (f.eks. fra den lokale leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant og HR centralt i forvaltningen). Krænkende adfærd kan være vanskeligt selv at arbejde med på arbejdspladsen, og det kan være nødvendigt at få professionel støtte til dette. På Arbejdsmiljø Københavns hjemmeside kan man læse mere om, hvordan arbejdspladsen selv kan tage fat om problemet. Man kan også rekvirere støtte fra Arbejdsmiljø Københavns konsulenter til arbejdet. Find hele Københavns Kommunes politik om krænkende adfærd: Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen på []

25 Tema: Krænkende adfærd Fysisk vold Tabellen viser hvor mange, der har svaret, at de inden for de sidste måneder har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen og i så fald fra hvem. Udsat for fysisk vold? Kategori Antal 0 Procent 0 Antal 0 Procent 0 Ja dagligt 0 0% 0% Ja ugentligt % 00 % Ja månedligt 8 % % Ja af og til % % Nej Total 8 00% 0 00% Total ja 8 % 8 8% Hvis ja, fra hvem? Kategori Antal 0 Procent 0 Antal 0 Procent 0 Kolleger 9 % % En leder 0% 0% Underordnede 8 % Borgere/Brugere/Pårørende 0 8 Ønsker ikke at uddybe % % Har den fysiske vold fundet sted på dit nuværende job? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at de har været udsat for fysisk vold inden for de sidste måneder. Antal svar i figuren er: 8 Ja % Nej Antal svar i figuren viser summen af besvarelser på spørgsmålet. Antallet kan afvige fra Total ja i tabellen øverst på siden. Afvigelsen skyldes, at der i de postale forsendelser kan være tilfælde, hvor spørgsmål er sprunget over. Har du fortalt en leder, en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen om problemet? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at den fysiske vold har fundet sted i deres nuværende job. 8 Ja % Nej Antal svar i figuren er: 98 Antal svar i figuren viser summen af besvarelser på spørgsmålet. Antallet kan afvige fra Ja på spørgmålet om... fundet sted på dit nuværende job. Afvigelsen skyldes, at der i de postale forsendelser kan være tilfælde, hvor spørgsmål er sprunget over. Samme princip gælder for de nedenstående spørgsmål. Er der gjort en indsats for, at der tages hånd om det på arbejdspladsen? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at den fysiske vold har fundet sted i deres nuværende job. Antal svar i figuren er: 99 8% Ja Nej Finder den fysiske vold stadig sted? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at den fysiske vold har fundet sted i deres nuværende job. Antal svar i figuren er: 99 8% Ja Nej []

26 Tema: Krænkende adfærd Trusler om vold Tabellen viser hvor mange, der har svaret, at de inden for de sidste måneder har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen og i så fald fra hvem. Udsat for trusler om vold? Kategori Antal 0 Procent 0 Antal 0 Procent 0 Ja dagligt 0% 0% Ja ugentligt 0 % 0 % Ja månedligt 0 % % Ja af og til % % Nej Total 8 00% 00 00% Total ja 9 % 8 8% Hvis ja, fra hvem? Kategori Antal 0 Procent 0 Antal 0 Procent 0 Kolleger % En leder 0% 0% Underordnede 9 Borgere/Brugere/Pårørende 9 8 Ønsker ikke at uddybe % Har truslerne om vold fundet sted på dit nuværende job? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at de har været udsat for trusler om vold inden for de sidste måneder. Antal svar i figuren er: 8 Ja % Nej Antal svar i figuren viser summen af besvarelser på spørgsmålet. Antallet kan afvige fra Total ja i tabellen øverst på siden. Afvigelsen skyldes, at der i de postale forsendelser kan være tilfælde, hvor spørgsmål er sprunget over. Har du fortalt en leder, en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen om problemet? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at truslerne om vold har fundet sted i deres nuværende job. 8% Ja % Nej Antal svar i figuren er: Antal svar i figuren viser summen af besvarelser på spørgsmålet. Antallet kan afvige fra Ja på spørgmålet om... fundet sted på dit nuværende job. Afvigelsen skyldes, at der i de postale forsendelser kan være tilfælde, hvor spørgsmål er sprunget over. Samme princip gælder for de nedenstående spørgsmål. Er der gjort en indsats for, at der tages hånd om det på arbejdspladsen? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at truslerne om vold har fundet sted i deres nuværende job. Antal svar i figuren er: 9 % Ja Nej Finder truslerne om vold stadig sted? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at truslerne om vold har fundet sted i deres nuværende job. Antal svar i figuren er: 8 % Ja % Nej []

27 Tema: Krænkende adfærd Mobning Tabellen viser hvor mange, der har svaret, at de inden for de sidste måneder har været udsat for mobning på arbejdspladsen og i så fald fra hvem. Udsat for mobning? Kategori Antal 0 Procent 0 Antal 0 Procent 0 Ja dagligt 0 0% % Ja ugentligt 0% 0 % Ja månedligt 0% 0 % Ja af og til % % Nej % Total 00% 08 00% Total ja 8 % 99 0% Hvis ja, fra hvem? Kategori Antal 0 Procent 0 Antal 0 Procent 0 Kolleger 0 % 9 0% En leder % 0 % Underordnede % 0 % Borgere/Brugere/Pårørende 8% 8 % Ønsker ikke at uddybe 8 Har mobningen fundet sted på dit nuværende job? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at de har været udsat for mobning inden for de sidste måneder. Antal svar i figuren er: 8 Ja % Nej Antal svar i figuren viser summen af besvarelser på spørgsmålet. Antallet kan afvige fra Total ja i tabellen øverst på siden. Afvigelsen skyldes, at der i de postale forsendelser kan være tilfælde, hvor spørgsmål er sprunget over. Har du fortalt en leder, en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen om problemet? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at mobningen har fundet sted i deres nuværende job. % Ja % Nej Antal svar i figuren er: Antal svar i figuren viser summen af besvarelser på spørgsmålet. Antallet kan afvige fra Ja på spørgmålet om... fundet sted på dit nuværende job. Afvigelsen skyldes, at der i de postale forsendelser kan være tilfælde, hvor spørgsmål er sprunget over. Samme princip gælder for de nedenstående spørgsmål. Er der gjort en indsats for, at der tages hånd om det på arbejdspladsen? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at mobningen har fundet sted i deres nuværende job. Antal svar i figuren er: 0 % Ja % Nej Finder mobningen stadig sted? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at mobningen har fundet sted i deres nuværende job. Antal svar i figuren er: 0 Ja % Nej []

28 Tema: Krænkende adfærd Uønsket seksuel opmærksomhed Tabellen viser hvor mange, der har svaret, at de inden for de sidste måneder har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen og i så fald fra hvem. Udsat for uønsket seksuel opmærksomhed? Kategori Antal 0 Procent 0 Antal 0 Procent 0 Ja dagligt 9 0% 0% Ja ugentligt 0% 0% Ja månedligt 0% 0% Ja af og til % 9 Nej 08 98% 0 98% Total 8 00% 0 00% Total ja 9 Hvis ja, fra hvem? Kategori Antal 0 Procent 0 Antal 0 Procent 0 Kolleger 0% 8 % En leder % % Underordnede % % Borgere/Brugere/Pårørende 0% 0 % Ønsker ikke at uddybe % Har den uønskede seksuelle opmærksomhed fundet sted på dit nuværende job? Ja Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed inden for de Nej sidste måneder. Antal svar i figuren er: 8 Antal svar i figuren viser summen af besvarelser på spørgsmålet. Antallet kan afvige fra Total ja i tabellen øverst på siden. Afvigelsen skyldes, at der i de postale forsendelser kan være tilfælde, hvor spørgsmål er sprunget over. Har du fortalt en leder, en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen om problemet? 8% Ja Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at den Nej uønskede seksuelle opmærksomhed har fundet sted i deres nuværende job. Antal svar i figuren er: Antal svar i figuren viser summen af besvarelser på spørgsmålet. Antallet kan afvige fra Ja på spørgmålet om... fundet sted på dit nuværende job. Afvigelsen skyldes, at der i de postale forsendelser kan være tilfælde, hvor spørgsmål er sprunget over. Samme princip gælder for de nedenstående spørgsmål. Er der gjort en indsats for, at der tages hånd om det på arbejdspladsen? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at den uønskede seksuelle opmærksomhed har fundet sted i deres nuværende job. Antal svar i figuren er: % Ja % Nej Finder den uønskede seksuelle opmærksomhed stadig sted? Figuren viser kun svar fra de personer, der har svaret, at den uønskede seksuelle opmærksomhed har fundet sted i deres nuværende job. Antal svar i figuren er: % Ja Nej [8]

29 Temaet Trivsel og tilfredshed sammenholdt med udvalgte temaer fra undersøgelsen Trivsel og tilfredshed samt Nærmeste leder Figuren viser gennemsnittet for Trivsel og tilfredshed sammenholdt med gennemsnittet for Nærmeste leder. Tilsammen danner de ét unikt punkt for hver enhed, så man kan sammenligne enhedernes resultater. De grå firkanter i figuren viser underliggende enheder to organisatoriske niveauer under Børne- og Ungdomsforvaltningen.. Børne- og Ungdomsforvaltningen 0. Børne- og Ungdomsforvaltningen 0. Københavns Kommune. Kontorer. Områdechefer og kontorchefer. Områder. Stabe Øvrige enheder Trivsel og tilfredshed Nærmeste leder Trivsel og tilfredshed samt Ledelsen Figuren viser gennemsnittet for Trivsel og tilfredshed sammenholdt med gennemsnittet for Ledelsen. Tilsammen danner de ét unikt punkt for hver enhed, så man kan sammenligne enhedernes resultater. De grå firkanter i figuren viser underliggende enheder to organisatoriske niveauer under Børne- og Ungdomsforvaltningen.. Børne- og Ungdomsforvaltningen 0. Børne- og Ungdomsforvaltningen 0. Københavns Kommune. Kontorer. Områdechefer og kontorchefer. Områder. Stabe Øvrige enheder Trivsel og tilfredshed Ledelsen [9]

30 Temaet Trivsel og tilfredshed sammenholdt med udvalgte temaer fra undersøgelsen Trivsel og tilfredshed samt Håndtering af krav i arbejdet Figuren viser gennemsnittet for Trivsel og tilfredshed sammenholdt med gennemsnittet for Håndtering af krav i arbejdet. Tilsammen danner de ét unikt punkt for hver enhed, så man kan sammenligne enhedernes resultater. De grå firkanter i figuren viser underliggende enheder to organisatoriske niveauer under Børne- og Ungdomsforvaltningen.. Børne- og Ungdomsforvaltningen 0. Københavns Kommune. Kontorer. Områdechefer og kontorchefer. Områder. Stabe Øvrige enheder Trivsel og tilfredshed Håndtering af krav i arbejdet [0]

31 Social kapital i Børne- og Ungdomsforvaltningen Social kapital På arbejdspladser med en høj social kapital er der en høj oplevelse af retfærdighed, og medarbejdere og ledelse arbejder godt sammen og har tillid til hinanden. Det gør, at de ofte i fællesskab kan finde løsninger, som kan øge produktivitet og kvalitet yderligere, uden at det går ud over arbejdsmiljøet. Undersøgelser har vist, at der er en klar sammenhæng mellem social kapital, arbejdspladsens arbejdsmiljø, produktivitet og kvaliteten af kerneopgaven. Begrebet social kapital stammer fra arbejdsmiljøforskningen. Social kapital er de sociale relationer, der udvikler sig i løsningen af arbejdspladsens kerneopgave. Det gælder både relationerne mellem medarbejdere og ledere samt mellem medarbejdere indbyrdes og ledere indbyrdes. Det afgørende er, om disse relationer er præget af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. I praksis forudsætter dette, at ledelse og medarbejdere kan samarbejde, og at samarbejdet er baseret på en høj grad af tillid og retfærdighed. Det er disse tre forhold, som arbejdspladsen skal sætte fokus på, hvis den vil opbygge en høj social kapital og løbende vedligeholde den. Den sociale kapital beregnes ud fra følgende spørgsmål: Tillid Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Retfærdighed Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Samarbejdsevne Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Det nye spørgsmål vedrørende Social Kapital; "Er der et godt samarbejde mellem din egen gruppe/afdeling og de øvrige grupper/afdelinger på arbejdspladsen?" indgår ikke i beregningen af indeks for Social kapital 0, men afrapporteres selvstændigt. Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Københavns Kommune [] [] [-0,] [] Social kapital Tillid Retfærdighed Samarbejdsevne Er der et godt samarbejde mellem din egen gruppe/afdeling og de øvrige grupper/afdelinger på arbejdspladsen? []

32 Social kapital i Børne- og Ungdomsforvaltningen Tillid Figuren viser medarbejdernes vurdering af Tillid. Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Københavns Kommune [] [] [] Tillid Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? Retfærdighed Figuren viser medarbejdernes vurdering af Retfærdighed. Bemærk, at spørgsmålet Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen?" stammer fra temaet Ledelsen. De øvrige spørgsmål stammer fra temaet Retfærdighed, som er præsenteret tidligere i rapporten. [-0,] [-0,] [] Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Københavns Kommune,, [] [-0,] Retfærdighed Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Samarbejdsevne Figuren viser medarbejdernes vurdering af Samarbejdsevne. [] [] [] Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Børne- og Ungdomsforvaltningen 0 Københavns Kommune [],0,0 [] Samarbejdsevne Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? []

33 Baggrundsoplysninger Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen fordelt på baggrundsvariable: Alder Fordeling af medarbejderne % Under 0 år % 0-9 år 8% 0-9 år 0-9 år 8% Over 0 år fordelt på Alder Under 0 år 0-9 år 0-9 år 0-9 år Over 0 år,0,8 Trivsel og tilfredshed Indflydelse Nærmeste leder Ledelsen Retfærdighed Samarbejde med nærmeste kolleger Læring og udvikling Håndtering af krav i arbejdet Roller og ansvar []

34 Baggrundsoplysninger Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen fordelt på baggrundsvariable: Anciennitet Fordeling af medarbejderne 0- år % - år % - år 0% Over år fordelt på Anciennitet 0- år - år - år Over år Trivsel og tilfredshed Indflydelse Nærmeste leder Ledelsen Retfærdighed Samarbejde med nærmeste kolleger Læring og udvikling Håndtering af krav i arbejdet Roller og ansvar []

35 Baggrundsoplysninger Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen fordelt på baggrundsvariable: Køn Fordeling af medarbejderne Kvinde 8% Mand fordelt på Køn Kvinde Mand Trivsel og tilfredshed Indflydelse Nærmeste leder Ledelsen Retfærdighed Samarbejde med nærmeste kolleger Læring og udvikling Håndtering af krav i arbejdet Roller og ansvar []

36 Baggrundsoplysninger Resultater i Børne- og Ungdomsforvaltningen fordelt på baggrundsvariable: Faggrupper Roller og ansvar Håndtering af krav i arbejdet Læring og udvikling Samarbejde med nærmeste kolleger Retfærdighed Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Trivsel og tilfredshed Antal Akademikere 9 Chefer, KL Ergo- og fysioterapeuter 9,, Håndværkere 0, Kontor- og IT-personale Køkken- og rengøringsområdet 9,8,0, Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 8,,,, Omsorgs-, pæd.medhj. samt pæd. ass. Pædagoger dag/døgn 880,8 Pædagogisk uddannede ledere,8,0,8 Sosu, ikke uddannede 9 Specialarbejdere, gartnere mv.,8,, Syge- og sundhedspersonale, ledere,0,8 Syge- og sundhedsplejersker 99,,,0,8 Teknisk Service,8 Økonoma, Ernæring mv. 8, Øvrige 0,0,0 Note: Faggruppeinddelingen er baseret på overenskomstgrupper. Data stammer fra lønsystemet. Metodebilag kan findes på under Trivselsundersø gelsen 0. []

37 Resultater i tabelform: Svarprocent og temagennemsnit Roller og ansvar Håndtering af krav i arbejdet Læring og udvikling Samarbejde med nærmeste kolleger Retfærdighed Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Trivsel og tilfredshed Svarprocent Børne- og Ungdomsforvaltningen Kontorer %,0 Budget og Regnskab 8%, Drift og Anlæg %,, Kapacitetsstyring %,0, Pædagogisk Faglighed %,,, Pædagogisk IT 90%, Pædagogisk Service 80%,8 Specialområdet,0 Sundhed og Indkøb 80%,,, Ungdom 90%,0 Områdechefer og kontorchefer 00% Områder 8% Område Amager % Område Indre By/Østerbro % Område Nørrebro/Bispebjerg 8% Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave % Område Vanløse-Brønshøj 8% Stabe 9,,, HR og Organisation 8%,8,0,,,,,, Ledelsesinformation og Implementering (LIM),, Ledelsessekretariatet 00% []

38 Resultater i tabelform: Svarfordeling Antal svar gns Ved ikke TEMAER Trivsel og tilfredshed Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 9 % % % 0% % 0% Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 80 % % % % % Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 9, % % % % % Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? 9, % 8% % % % 0% Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? 9 % % 8% % % Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 89 % % 8% % % 0% Indflydelse Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? 9 % % % 0% Har du indflydelse på beslutninger vedrørende dit arbejde? 9 % % 8% % % Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? 9, % % 8% 8% % Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 8, % % % % % 0% % % Nærmeste leder Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdspladsens arbejde? 9 % % % 0% % % Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 89 % % % % % Prioriterer din nærmeste leder trivslen på arbejdspladsen højt? 89 % % % % % % Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 90 % % % % % Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 8 % % % 0% % 8% % Sætter din nærmeste leder tydelig retning for den faglige kvalitet i arbejdet? 9 % % 8% % 0% % Får du faglig sparring og støtte fra din nærmeste leder? % 8% % 8% % Ledelsen Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 9 % % 0% 8% % % Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 9 % 8% 0% % Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 88 % 8% % 0% 0% % Retfærdighed Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? 9 % 0% % % % Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 9 % % 0% % % % Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 89 % % 8% % % Samarbejde med nærmeste kolleger Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? 9 9 8,0,8 0% 0% % % % % % % % % 8% % % % % % % % 0% % 0% % Er der et godt samarbejde mellem din egen gruppe/afdeling og de øvrige grupper/afdelinger på arbejdspladsen? 89 % 8% % % % Læring og udvikling Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 9 % % % 0% % Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? 9 0% % 0% 0% % % 0% Har du gode muligheder for kurser, efter- og videreuddannelse? 9, % % 0% % 8% 8% % Håndtering af krav i arbejdet Kan du bevare overblikket i det daglige arbejde? 9 % % % % % % 0% Er du klædt på til at håndtere eventuelle følelsesmæssigt belastende situationer i dit arbejde? 8 % % % % Jeg trives med det arbejdspres, jeg har i mit job? 8, % 8% % % % [8]

39 Resultater i tabelform: Svarfordeling Antal svar gns Ved ikke Roller og ansvar Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? 9 % % % % 0% 0% Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 9 % % 0% % 8% 0% Mening i arbejdet Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 90 0% % % % % % 0% Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 9 % % % % 8% 0% Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? 9, % % % Fysiske rammer Er du tilfreds med arbejdsstedets fysiske forhold og indretning? 9, % 8% % % 0% Er du tilfreds med de ergonomiske forhold (løft, arbejdsstillinger, m.v.)? 9 % % % % Er du tilfreds med de arbejdsredskaber, som du arbejder med? 9 % % 0% % % % Er du tilfreds med indeklimaet? 90, % 8% % 8% 8% % Er dine lysforhold på arbejdet gode? 9 % % 0% % % % Kan du udføre dit arbejde uden at være generet af uro og støj? 9,8 % % % % 8% % % % Sundhedsfremme Er du tilfreds med det, din arbejdsplads gør, for at fremme din sundhed på arbejdspladsen? 9, % % % 0% % BUF-specifikke spørgsmål Mine arbejdstimer går med opgaver, der ligger inden for mit fags kerneopgaver 8 % % % % 0% 8% Jeg har viden om, hvordan der på min arbejdsplads arbejdes med arbejdspladsvurdering (APV) 0 % % % 8% % 8% % Jeg kan altid få en samtale med min leder, når jeg har brug for det % % % 8% % % % Hvis jeg bliver følelsesmæssigt overbelastet pga. arbejdet, har jeg mulighed for at få hjælp og støtte 0 % % % % % % Jeg føler mig tryg ved min arbejdsmæssige fremtid 9, 0% % % % % Social kapital Tillid Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 9 % % 0% 8% % % Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 9 % 8% 0% % Retfærdighed Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 9 % % 0% % % % Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 88 % 8% % 0% 0% % Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? 9 % 0% % % % Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 89 % % 8% % % Samarbejdsevne Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 89 % % % % % Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 90 % % % % % Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 9 0% % % % % % % 0% Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 9,0 0% % % % % % 0% % [9]

40 Bilag - Enheder fordelt på Trivsel og tilfredshed samt Andre temaer Underliggende enheder til Børne- og Ungdomsforvaltningen, fordelt på gennemsnit for Trivsel og tilfredshed samt Andre temaer Enhederne er rangeret efter uvægtet gennemsnit for Trivsel og Tilfredshed samt Andre temaer. Hv is eller flere enheder har samme gennemsnit for temaet Trivsel og tilfredshed og Andre temaer vises den enhed med højeste gennemsnit for Trivsel og tilfredshed først. Enhedens navn Trivsel og tilfredshed 0 Andre temaer 0 Gennemsnit 0 Trivsel og tilfredshed 0 Børne- og Ungdomsforvaltningen Drift og Anlæg Kapacitetsstyring Sundhed og Indkøb Pædagogisk IT Specialområdet Pædagogisk Service Område Indre By/Østerbro Ungdom Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave Ledelsessekretariatet Område Amager Område Vanløse-Brønshøj Område Nørrebro/Bispebjerg Pædagogisk Faglighed Budget og Regnskab Ledelsesinformation og Implementering (LIM) HR og Organisation,8,, [0]

41 Bilag - Enhedernes temagennemsnit sammenlignet med Børne- og Ungdomsforvaltningen Her vises temagennemsnit for de underliggende enheder til Børne- og Ungdomsforvaltningen. Temagennemsnittene er sammenlignet med temagennemsnit for Børne- og Ungdomsforvaltningen. +/-tal viser forskellen i forhold til Børne- og Ungdomsforvaltningen. Enhederne står i samme rækkefølge som i tabellen på forrige side. Enhedens navn Trivsel og tilfredshed Indflydelse Nærmeste leder Ledelsen Retfærdighed Samarbejde med nærmeste kolleger Læring og udvikling Håndtering af krav i arbejdet Roller og ansvar Børne- og Ungdomsforvaltningen Drift og Anlæg +0, +0, +0, +0, +0,, +0, +0, +0,, +0, Kapacitetsstyring +0, +0, +0, +0, +0,,0 +0, +0, +0,, +0, Sundhed og Indkøb +0,, -0, +0, -0, +0,, +0, +0, +0,, +0, Pædagogisk IT +0, +0, +0, +0, +0,, +0, +0, Specialområdet +0, +0,,0 +0, +0, +0, -0, Pædagogisk Service +0, +0, -0, +0, +0,,8 +0, -0, Område Indre By/Østerbro +0, +0, +0, +0, Ungdom +0, +0, -0,,0 +0, +0, -0, Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave +0, Ledelsessekretariatet +0, +0, -0, -0, -0, +0, -0, Område Amager Område Vanløse-Brønshøj Område Nørrebro/Bispebjerg -0, Pædagogisk Faglighed, -0, -0,, -0,, +0, +0, -0, -0,9 Budget og Regnskab -0,, -0, +0, -0, -0,8 Ledelsesinformation og Implementering (LIM) -0,, -0, -0,, -0, -0, +0, -0,8 HR og Organisation,8 -,,0-0,8, -0,8, -,0, -0, -0,, -0,, -0,, -, Hvis der er en positiv forskel på 0, eller derover markeres med GRØN Hvis der er en forskel på mellem -0, og +0, markeres med GUL Hvis der er en negativ forskel på -0, eller mere markeres med RØD Note: Den ovenfor anvendte farvemarkering GRØN, GUL og RØD bruges til at markere forskelle i scoren mellem enheder og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Det er formålet at vise forskelle, som kan siges at have betydning. Værdien 0, er den værdi Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) anvender i vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. []

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 ØKONOMIFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (88/89) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Økonomiforvaltningen Størst positiv og negativ forskel

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE. Svarprocent: 79% (28523/36039) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 KØBENHAVNS KOMMUNE Svarprocent: 9% (8/09) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Københavns Kommune Udvikling siden 0 (Top og bund ) Undersøgelsens

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Svarprocent: (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Strategisk rapport Svarprocent: 86% (31217/36345) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation Temaoversigt

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN. Svarprocent: 88% (5276/6014)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN. Svarprocent: 88% (5276/6014) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN Svarprocent: 88% (5276/6014) 02 INDHOLD 3 Introduktion 4 Temaoversigt 5 Trivsel og tilfredshed i Socialforvaltningen 6 Størst positiv

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN

KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (98/0) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Kultur- og Fritidsforvaltningen Størst positiv

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (08/08) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (/0) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Størst

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (/8) Forord Fra tørre tal til bedre trivsel vil være en arbejdsplads med stor arbejdsglæde og trivsel. Vi tror på, at en organisation, som bygger

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (90/8) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde, Læring og udvikling,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Rudersdal Kommune. Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater

Rudersdal Kommune. Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater Rudersdal Kommune Trivselsundersøgelsen 2009 Samlede resultater 0 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Trivselsundersøgelsen 2009...2 Baggrund...2 Undersøgelsen...2 Dataindsamling...2 Anonymitet...2 Svarprocent...2

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/0) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse,

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.67 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 9 3-i-1 Måling 217 RESULTATER PÅ TEMAER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 16 94% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere