Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer"

Transkript

1 Profil af FOAs medlemmer 2009 i forhold til andre fagforeningsmedlemmer Kampagne og Analyse Februar 2011 Denne profil af FOAs medlemmer er lavet på baggrund af en 10-procent stikprøve af alle Danmarks fagforeningsmedlemmer. Stikprøven er udarbejdet af LO og stammer fra Danmarks Statistik (november 2008). Stikprøven sammenholdes med medlemmer af FOA pr. 1/ Resultaterne er også opdelt på FOAs sektorer. FOAs medlemmer tjente i gennemsnit 24 procent mindre end andre fagforeningsmedlemmer i Danmark, og FOA-husstandes indkomst var 14 procent lavere. Kun en relativt lille andel af FOAs medlemmer betalte mellemskat og topskat: 16 procent af FOAs medlemmer betalte mellemskat og 9 procent topskat samme tal for andre fagforeningsmedlemmer i Danmark var hhv. 46 procent og 34 procent. 74 procent af FOAs medlemmer bor sammen med es partner, og 43 procent har børn. Der er flere af FOAs bor alene med børn, end tilfældet er blandt andre fagforeningsmedlemmer. 1 procent af FOAs medlemmer fik kontanthjælp, mens 0,8 procent fik revaliingsydelse. 93 procent af FOAs medlemmer var i 2009 etniske danskere, og 7 procent var indvandrere eller efterkommere af indvandrere. FOAs medlemmer ligner på den måde gennemsnittet for de øvrige fagforeningsmedlemmer i Danmark. Der var dog forskelle mellem FOAs sektorer. 32 procent af FOAs medlemmer var i 2009 ufaglærte i modsætning til 27 procent af alle øvrige fagforeningsmedlemmer i Danmark. 80 procent af FOAs medlemmer var i 2009 beskæftigede, 0,7 procent var arbejdsløse og 19 procent var uden for arbejdsmarkedet. Indkomst I tabel 1 nedenfor ses det, at FOAs medlemmer tjener i gennemsnit 23,5 procent mindre end andre fagforeningsmedlemmer i Danmark. FOA-medlemmernes husstandsindkomst er 13,7 procent lavere end andre fagforeningsmedlemmers husstandsindkomst. Til sammenligning tjente FOA-medlemmerne i ,6 procent mindre, mens es husstandsindkomst var 11 procent lavere end andre fagforeningsmedlemmers. FOAmedlemmernes lønninger er altså steget relativt mindre end andre fagforeningsmedlemmers lønninger siden Tabel 1. Indkomst (2009) stikprøve) Personlig indkomst Husstandens indkomst Personlig kapitalindkomst Husstands kapitalindkomst Sektor Alle Ikke FOA FOA Kroner og "ikke FOA" Procent - -23,5% -13,7% 27,6% 18,1% Kost- og Servicesektoren Pædagogisk Sektor Social- og Sundhedssektoren Teknik- og Servicesektoren Udenfor sektor Personindkomst omfatter alle indkomster med undtagelse af formueindkomsterne, dvs. erhvervsindkomst, overførselsindkomst og anden personlig indkomst. 1

2 Skat En lille andel af FOAs medlemmer betalte i 2009 mellemskat og topskat. Det skyldes, at de som nævnt tjener mindre end andre fagforeningsmedlemmer i gennemsnit. I 2009 betalte 15,7 procent af FOAs medlemmer mellemskat samme tal var 45,5 procent for andre fagforeningsmedlemmer i Danmark. 8,6 procent af FOAs medlemmer tjente så meget, at de betalte topskat, i modsætning til 34,4 procent af alle andre fagforeningsmedlemmer. Lidt un halvdelen (46,2 procent) af FOAs medlemmer betalte ejendomsværdiskat og var altså boligejere. 59,4 procent af alle andre fagforeningsmedlemmer betalte ejendomsværdiskat. Tabel 2. Skat (2009) bundskat bundskat mellemskat mellemskat topskat topskat ejendomsværdiskat ejendomsværdiskat Sektor Alle fagforeningsmedlemmer 98,2% 99,0% 42,7% 54,8% 32,0% 46,1% 58,1% 69,3% Ikke FOA 98,2% 99,0% 45,5% 56,6% 34,4% 47,8% 59,4% 69,6% FOA 98,7% 99,4% 15,7% 36,5% 8,6% 29,4% 46,2% 66,1% og "ikke FOA" i %-point 0,6% 0,3% -29,8% -20,2% -25,8% -18,4% -13,2% -3,5% Kost- og Servicesektoren 99,4% 99,6% 4,8% 18,7% 4,5% 18,8% 33,3% 18,8% Pædagogisk Sektor 98,1% 99,3% 11,2% 38,7% 7,0% 33,7% 48,7% 33,7% Social- og Sundhedssektoren 98,9% 99,3% 18,4% 39,3% 9,3% 30,4% 46,4% 30,4% Teknik- og Servicesektoren 99,1% 99,7% 32,5% 39,2% 18,4% 27,0% 59,5% 27,0% Udenfor sektor 99,6% 99,6% 1,4% 3,9% 1,4% 4,3% 27,8% 4,3% Familieforhold FOAs medlemmer ligner i store træk andre fagforenings når det kommer til familiære forhold. Der er ca. 19 procent af FOAs bor alene uden børn mod ca. 22 procent for andre fagforeningsmedlemmer. Til gengæld bor 7 procent alene med børn. Det er lidt flere end andre fagforenings men ikke overraskende, når man tænker på, at mange af FOAs medlemmer er kvin. Sammenlagt er omtrent ligeså mange af FOAs medlemmer i forhold som andre fagforeningsmedlemmer (ca. 74 %). Der er dog en lille tendens til, at flere af FOAs medlemmer ikke har børn i forholdet. Det kan skyldes, at børnene er flyttet hjemmefra. Tabel 3. Sociale forhold (samlevende og børn 2009) stikprøve) 1 voksen ingen børn 2 voksne ingen børn 1 voksen med børn 2 voksne med børn Alle ,6% 33,2% 5,1% 40,2% Ikke FOA ,8% 32,7% 4,9% 40,6% FOA ,7% 37,8% 7,2% 36,4% og "ikke FOA" i %-point - -3,2% 5,0% 2,3% -4,2% Kost- og Servicesektoren ,4% 48,4% 5,1% 23,0% Pædagogisk Sektor ,4% 32,8% 7,0% 46,7% Social- og Sundhedssektoren ,6% 37,2% 8,4% 35,8% Teknik- og Servicesektoren ,3% 44,3% 2,4% 27,9% Udenfor sektor ,7% 51,8% 0,8% 1,8% 2

3 Sociale ydelser 1 procent af FOAs medlemmer fik i 2009 kontanthjælp. Det er stort set det samme som gennemsnittet blandt andre fagforeningsmedlemmer. 0,8 procent af FOAs medlemmer modtog revaliingsydelse. Det samme tal for de øvrige fagforeningsmedlemmer var 0,6 procent. Også efterløn modtager FOAs medlemmer i lidt højere grad end de øvrige medlemmer: 6,6 procent af FOAs medlemmer modtog efterløn mod 5,4 procent blandt alle øvrige fagforeningsmedlemmer. Det er et relativt stort fald fra 2006, hvor 7,9 procent af FOAs medlemmer modtog efterløn. Tabel 4. Sociale ydelser/overførsler (2009) stikprøve) Kontanthjælp Revaliingsydelse Efterløn SU Alle ,1% 0,6% 5,5% 4,4% Ikke FOA ,1% 0,6% 5,4% 4,7% FOA ,0% 0,8% 6,5% 1,0% og "ikke FOA" i %-point - -0,1% 0,2% 1,1% -3,7% Kost- og Servicesektoren ,6% 0,4% 11,5% 0,1% Pædagogisk Sektor ,6% 0,7% 6,0% 2,3% Social- og Sundhedssektoren ,2% 1,0% 5,9% 0,7% Teknik- og Servicesektoren ,4% 0,2% 8,0% 0,3% Udenfor sektor 510 0,0% 0,0% 6,5% 0,0% Øvrige variable i LOs sæt: Børnepasningsbidrag Desuden tal for den gennemsnitlige indkomst fra hver af ydelserne, samt for den ækvivalerede indkomst pr. husstand (alle indkomster og overførsler ækvivaleret med husstandens størrelse.) Etnicitet 93 procent af FOAs medlemmer var i 2009 etniske danskere, 6,7 procent var indvandrere og 0,4 procent var efterkommere. FOA har en ca. 1 procentpoint flere indvandrere blandt medlemmerne end øvrige fagforeninger i Danmark. Især FOAs Kost- og Servicesektor har en noget højere andel af indvandrere end FOA som helhed med 17,7 procent (se tabellen nedenfor). Tabel 5. Etnicitet (2009) stikprøve) Etniske danskere Indvandrere Efterkommere Alle ,7% 5,7% 0,6% Ikke FOA ,8% 5,6% 0,6% Kun FOA ,0% 6,7% 0,4% og "ikke FOA" i %-point - -0,8% 1,0% -0,2% Kost- og Servicesektoren ,9% 17,7% 0,4% Pædagogisk Sektor ,1% 5,5% 0,5% Social- og Sundhedssektoren ,1% 5,6% 0,3% Teknik- og Servicesektoren ,2% 8,7% 0,1% Udenfor sektor ,8% 2,2% 0,0% 3

4 Uddannelse 32 procent af FOAs medlemmer var i 2009 ufaglærte i modsætning til 27,3 procent af alle øvrige fagforeningsmedlemmer i Danmark. Størstedelen af FOAs medlemmer er faglærte. 6 ud af 10 medlemmer er således faglærte mod blot lidt over 1 ud af 3 blandt øvrige fagforeningsmedlemmer. Kun få af FOAs medlemmer har viegående uddannelser. 7½ procent af FOAs medlemmer har en viegående uddannelse (kort, mellemlang eller lang viegående) mod 36 procent blandt øvrige fagforeningsmedlemmer. Dette er dog ikke så bemærkelsesværdigt, når man tager FOAs faggrupper i betragtning. Ser man på FOAs sektorer, så har Kost- og Servicesektoren den højeste andel ufaglærte med 65,4 procent og Social- og sundhedssektoren den laveste andel ufaglærte med 18½ procent. Der ses en generel tendens til, at både FOAs medlemmer og andre fagforeningers medlemmer er bedre uddannet end i Således var i procent ufaglærte blandt FOAs mod som nævnt 32 procent i Forskellene til de andre fagforeningers medlemmer er omtrent de samme over hele linjen. Tabel 6. Uddannelse (2009) Kort Mellemlang Lang stikprøve) Ufaglærte Faglærte viegående viegående viegående Alle ,7% 38,9% 5,6% 19,1% 8,8% Ikke FOA ,3% 36,6% 6,0% 20,4% 9,6% Kun FOA ,0% 60,5% 1,5% 5,8% 0,3% og "ikke FOA" i %-point - 4,7% 23,8% -4,6% -14,7% -9,3% Kost- og Servicesektoren ,4% 29,7% 1,3% 3,1% 0,5% Pædagogisk Sektor ,7% 38,5% 1,6% 15,8% 0,4% Social- og Sundhedssektoren ,5% 78,2% 1,3% 1,7% 0,3% Teknik- og Servicesektoren ,1% 51,3% 3,0% 4,0% 0,6% Udenfor sektor ,7% 26,3% 0,0% 0,8% 0,2% Erhvervsstatus 8 ud af 10 af FOAs medlemmer var i 2009 beskæftigede, 0,7 procent var arbejdsløse og 19,3 procent var uden for arbejdsmarkedet. I 2006 var 18,6 procent af FOAs medlemmer uden for arbejdsstyrken, så en større andel af FOAs medlemmer er nu uden for arbejdsstyrken. Arbejdsløsheden var noget lavere i 2009 end i I 2006 var arbejdsløsheden på 2,1 procent. Som det fremgår af tabel 7, så er arbejdsløsheden for FOAs medlemmer noget lavere end for andre medlemmer. Til gengæld har FOA en større andel er uden for arbejdsmarkedet. Tabel 7. Erhvervsstatus (2009) Udenfor arbejdsstikprøve) Beskæftigede Arbejdsløse markedet Alle ,2% 1,4% 14,4% Ikke FOA ,6% 1,5% 13,9% Kun FOA ,1% 0,7% 19,3% og "ikke FOA" i %-point - -4,6% -0,8% 5,4% Kost- og Servicesektoren ,8% 1,4% 29,8% Pædagogisk Sektor ,5% 0,7% 13,8% Social- og Sundhedssektoren ,6% 0,6% 16,8% Teknik- og Servicesektoren ,9% 0,9% 20,2% Udenfor sektor 510 5,7% 0,0% 94,3% 4

5 Metode Tabellerne bygger på LO s forbundsspecifikke nøgletal trukket af Danmarks Statistik i november 2008 ud fra en 10 procent stikprøve af Danmarks befolkning ud af de forbundsmedlemmer i udtrækket er fra FOA. Ca. 1 ud af 10 i unsøgelsen er medlem af FOA. De deltagere fra FOA omfatter erhvervsaktive, så vel som pensionister og efterlønnere. En tilsvarende analyse blev foretaget i Som bilag er vedhæftet tallene fra 2006 (uden kommentarer). Tallene fra Danmarks Statistik er fra november måned. Hver tabel viser fordelingen for hele gruppen af deltagere Alle, for alle deltagere, er medlem af en anden fagforening end FOA ikke FOA og for alle deltagere, er medlem af FOA FOA. Rækkerne Forskel måler forskellen mellem deltagerne, er medlem af en anden fagforening end FOA og dem, er medlem af FOA. 5

6 Sektor Bilag: Resultater for 2006 (uden kommentarer) Nedenstående tabeller bygger på LO s forbundsspecifikke nøgletal trukket af Danmarks Statistik i november 2005 og sammenholdt med medlemmer af FOA pr. 1/ ud af de forbundsmedlemmer i udtrækket er fra FOA. Dermed er ca. 9 procent af deltagerne i unsøgelsen medlem af FOA. Tabel B1. Indkomst (2006) Personlig indkomst Husstandens indkomst Personlig kapitalindkomst Husstands kapitalindkomst i Sektor sektoren Alle Ikke FOA FOA Forskel Kroner Procent - -22,6 % -11,4 % 21,3 % 8,2 % Kost og Service Pædagogisk Social og Sundhed Teknik og Service Udenfor sektor Personindkomst omfatter alle indkomster med undtagelse af formueindkomsterne, dvs. erhvervsindkomst, overførselsindkomst og anden personlig indkomst. Tabel B2. Skat (2006) bundskat bundskat mellemskat mellemskat topskat topskat ejendomsværdiskat ejendomsværdiskat Alle 98,5 % 99,0 % 36,1 % 46,7 % 26,8 % 39,2 % 57,0 % 68,0 % Ikke FOA 98,4 % 99,0 % 38,7 % 48,4 % 29,0 % 40,7 % 58,1 % 68,0 % FOA 99,0 % 99,3 % 11,1 % 29,3 % 5,5 % 24,3 % 45,7 % 67,8 % Forskel %-point 0,2 % 0,3 % -27,6 % -19,1 % -23,5 % -13,4 % -12,4 % -0,2 % Kost- og service 99,4 % 99,5 % 4,8 % 16,0 % 3,5 % 16,9 % 33,6 % 57,3 % Pædagogisk 98,9 % 99,4 % 9,1 % 32,4 % 4,4 % 29,0 % 47,4 % 70,8 % Sosu 99,0 % 99,2 % 12,3 % 31,3 % 5,6 % 24,6 % 46,4 % 69,3 % Tek- og service 98,9 % 99,3 % 24,2 % 31,7 % 14,3 % 21,5 % 58,0 % 63,7 % Uden sektor 99,1 % 99,6 % 1,6 % 3,6 % 1,4 % 5,7 % 31,1 % 54,0 % Tabel B3. Sociale forhold (samlevende og børn 2006) medlemmer 1 voksen ingen børn 2 voksne ingen børn 1 voksen med børn 2 voksne med børn Alle ,3 % 38,0 % 3,8 % 34,0 % Ikke FOA ,8 % 37,5 % 3,5 % 34,2 % FOA ,5 % 42,9 % 5,8 % 31,8 % Forskel %-point - -5,3 % -5,4 % 2,3 % -2,4 % Kost og servicesektor ,2 % 54,4 % 3,8 % 18,6 % Pædagogisk sektor ,8 % 38,0 % 6,0 % 41,2 % Social- og sundhedssektor ,2 % 42,1 % 6,8 % 31,9 % Teknik- og servicesektor ,0 % 48,8 % 1,2 % 26,0 % Uden sektor ,0 % 54,8 % 0,7 % 1,4 % 6

7 Tabel B4. Sociale ydelser/overførsler (2006) Kontant hjælp Revaliings ydelse Efterløn SU Alle ,4 % 0,7 % 6,6 % 4,8 % Ikke FOA ,4 % 0,7 % 6,5 % 5,1 % FOA ,1 % 0,8 % 7,9 % 1,1 % Forskel %-point - -0,3 % 0,1 % 1,4 % -4,0 % Kost- og service ,7 % 0,5 % 15,5 % 0,3 % Pædagogisk ,2 % 0,7 % 6,6 % 2,6 % Social- og sundhed ,3 % 1,1 % 6,5 % 0,7 % Teknik- og service ,5 % 0,1 % 8,7 % 0,1 % Uden sektor 704 0,1 % 0,0 % 19,5 % 0,0 % Øvrige variable i LOs sæt: Overgangsydelse, børnepasningsbidrag Desuden tal for den gennemsnitlige indkomst fra hver af ydelserne, samt for den ækvivalerede indkomst pr. husstand (alle indkomster og overførsler ækvivaleret med hustandens størrelse.) Tabel B5. Etnicitet (2006) Etnisk dansker Indvandrer Efterkommer Alle ,5 % 5,0 % 0,5 % Ikke FOA ,5 % 5,0 % 0,5 % Kun FOA ,5 % 5,2 % 0,3 % Forskel %-point - 0 % 0,2 % -0,2 % Kost- og service ,4 % 13,3 % 0,3 % Pædagogisk ,2 % 4,4 % 0,4 % Social- og sundhed ,6 % 4,2 % 0,3 % Teknik- og service ,7 % 8,2 % 0,2 % Uden sektor ,7 % 2,3 % 0,0 % Tabel B6. Uddannelse (2006) Total Ufaglærte Faglærte Kort viegående Mellemlang viegående Lang viegående Alle ,5 % 39,5 % 5,0 % 17,7 % 7,2 % Ikke FOA ,1 % 37,5 % 5,4 % 19,0 % 8,0 % Kun FOA ,0 % 58,5 % 1,3 % 5,0 % 0,2 % Forskel %-point - 4,9 % 21,0 % -4,1 % -14,0 % -7,8 % Kost- og service ,1 % 27,3 % 1,4 % 1,8 % 0,4 % Pædagogisk ,7 % 38,3 % 1,4 % 14,5 % 0,2 % Social- og sundhed ,5 % 76,9 % 1,2 % 1,4 % 0,2 % Teknik- og service ,5 % 48,8 % 2,7 % 2,9 % 0,2 % Uden sektor ,7 % 24,1 % 0,4 % 0,6 % 0,1 % Kun FOA ,0 % 58,5 % 1,3 % 5,0 % 0,2 % 7

8 Tabel B7. Erhvervsstatus (2006) Total Beskæftigede Arbejdsløse Udenfor arb. markedet Alle ,6 % 3,0 % 14,4 % Ikke FOA ,9 % 3,1 % 14,0 % Kun FOA ,4 % 2,1 % 18,6 % Forskel %-point - -3,5 % -1,0 % 4,6 % Kost og servicesektor ,9 % 3,4 % 28,7 % Pædagogisk sektor ,3 % 3,3 % 12,3 % Social- og sundhedssektor ,3 % 1,4 % 15,3 % Teknik- og servicesektor ,7 % 1,5 % 17,8 % Uden sektor 704 4,8 % 0,1 % 95,0 %. 8

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2015

Tabeller fra Kulturstatistik 2015 26. august 2015 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2015 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser, som følge af de skattepakker regeringen har gennemført i perioden fra

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0

Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0 6. marts 2009 af chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf. 33557722 / 30291107 Resumé: Fordelingseffekter af aftale om Forårspakke 2.0 Den netop indgåede skatteaftale mellem VK og DF giver en gennemsnitlig

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Befolkning og folkekirke Hover Sogn

Befolkning og folkekirke Hover Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 233 189 422 223 182 405 05-09 år

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed

FOA-medlemmernes sundhed FOA Kampagne og Analyse 9. juni 2015 FOA-medlemmernes sundhed Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for FOA foretaget en undersøgelse af FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på den store nationale

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden, så har indkomstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper i

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Modtagere af boligydelse

Modtagere af boligydelse 23. APRIL 215 Modtagere af boligydelse AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG TOBIAS WENZEL ANDERSEN Sammenfatning Der er i 211 253. folkepensionister, der bor i en husstand, som modtager boligstøtte. Det svarer

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Figur 1. Voksne københavnere opdelt på familieform ultimo

Figur 1. Voksne københavnere opdelt på familieform ultimo KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Besvarelse af uddybende spørgsmål fra Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen ang. lighedsudredning Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA har i perioden 30. marts 11. april 2012 gennemført en undersøgelse om barselsorlov via forbundet elektroniske

Læs mere

Indkomstudvikling for de sociale klasser

Indkomstudvikling for de sociale klasser Indkomstudvikling for de Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på indkomsten i hver af de og udviklingen i indkomsterne.

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune 6. november 2007 Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune Med vedtagelsen af budget 2008 besluttede byrådet at skatten i Furesø Kommune i 2008 bliver forhøjet med 0,5 procent. Følgende

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Kampagne og Analyse 11. august 2010 I dette notat præsenteres nye oplysninger om de medlemmer af FOA, der er indvandrere og efterkommere 1. Oplysninger stammer fra

Læs mere

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 September 2016 Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 Indhold Uddannelsesstatistik side 2 Erhvervsfrekvens side 2 Ledighed side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 6 Arbejdsmarkedsstatus

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG

FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG 20. februar 2009 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELINGSEFFEKTER AF SKATTEKOMMISSIONENS FORSLAG Resumé: INKL. ERHVERVSSKATTER I det følgende er fordelingseffekterne af Skattekommissionens

Læs mere

Regeringens udspil om skatteændringer 2007

Regeringens udspil om skatteændringer 2007 22.8.27 Notat 1614 LIBA/kiak Regeringens udspil om skatteændringer 27 Regeringen har i forbindelse med offentliggørelsen af deres forslag til kvalitetsreform og 215-plan offentliggjort et udspil der skal

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Karakteristik af unge under uddannelse

Karakteristik af unge under uddannelse Marts 2013 Karakteristik af unge under uddannelse Dette faktaark handler om, hvem de studerende er: Uddannelsestype, demografi, erhvervsarbejde, indkomst og udgifter samt hvilken andel deres samlede skattebetalinger

Læs mere

Topindkomster i Danmark

Topindkomster i Danmark Topindkomster i Danmark Thomas Piketty har med bogen Capital in the Twenty-First Century sat fokus på udviklingen i toppen af i de vestlige lande. Bogen viser, at topindkomsterne er steget markant i USA,

Læs mere

3F s ledighed i december 2011

3F s ledighed i december 2011 Sep Sep Sep sep sep Formandssekretariatet Den 11. januar 2012 AV/ (tlf. 88 92 04 56) 3F s ledighed i december 2011 Ledigheden er faldet med 800 personer I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000.

Socialstatistik i Odense Kommune 1996-2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Socialstatistik i Odense Kommune -. Nr. 3 Oktober 00 Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere af en række

Læs mere

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet.

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. Aktører i velfærdssamfundet Familie Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Marked Frivillig sektor Offentlig sektor Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. De tre velfærdsmodeller UNIVERSEL

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

16. juni Af Peter Spliid. Resumé:

16. juni Af Peter Spliid. Resumé: 16. juni 2003 Af Peter Spliid Resumé: HØJERE PENSIONSALDER Et af tidens hede debatemner er den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Baggrunden for interessen for dette emne er, at vi i de kommende

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

FAMILIEFORHOLD FOR DE 20-24 ÅRIGE OG DE 25-29 ÅRIGE

FAMILIEFORHOLD FOR DE 20-24 ÅRIGE OG DE 25-29 ÅRIGE 7. april 2006 af Jens Asp direkte tlf. 33557727 FAMILIEFORHOLD FOR DE 20-24 ÅRIGE OG DE 25-29 ÅRIGE Forskellen mellem de 20-24 årige og de 25-29 årige er mere end blot forskellen mellem tal. Gennemsnitligt

Læs mere

I 2022 BETALER HVER FJERDE FULDTIDSBESKÆFTIGET TOPSKAT

I 2022 BETALER HVER FJERDE FULDTIDSBESKÆFTIGET TOPSKAT December 216 I 222 BETALER HVER FJERDE FULDTIDSBESKÆFTIGET TOPSKAT AF SENIORCHEFKONSULENT KATHRINE LANGE, KALA@DI.DK Knap 3 pct. af de fuldtidsbeskæftigede betalte topskat i 214. Og selvom topskattegrænsen

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE

INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE 9. august 2001 Af Martin Hornstrup Resumé: INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE Gennemsnitsskatten er steget for de fuldt beskæftigede til trods for et markant fald i marginalskatten siden 1993. Denne

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN

SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN Dansk Friskoleforening besluttede januar 2009 at indhente data fra Danmarks Statistik, som kan danne grundlag for at vurdere de socioøkonomiske faktorer hos eleverne

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE

REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE i:\september-99\6-a-mh.doc Af Martin Hornstrup September 1999 RESUMÈ REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE I medierne er det blevet fremført, at dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Liberal Alliances forslag om en maksimal marginalskat på 40 pct. koster omkring 33 mia. kr. og har en meget skæv fordelingsprofil. De ti pct. rigeste

Læs mere

Stor forskel i danskernes medicinforbrug

Stor forskel i danskernes medicinforbrug Stor forskel i danskernes medicinforbrug En ny undersøgelse af danskernes medicinkøb viser, at der er store forskelle på, hvilke grupper i samfundet der køber medicin, og hvilken slags de køber. For langt

Læs mere