Udsprøjtning en nødvendighed Side 3 Det moderne karrosseriværksted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsprøjtning en nødvendighed Side 3 Det moderne karrosseriværksted"

Transkript

1 EKSTRA SPRØJTEN 39. UDGAVE juni 2014 EKSTRA SPRØJTEN Skadesudvikling giver stigende omsætning Side 24 AutoBranchen Danmarks nye domicil Side 12 DM i karrosseriog autolakering Side 6 Arbejdsulykker stiger i nogle dele af branchen Side 16 Udsprøjtning en nødvendighed Side 3 Det moderne karrosseriværksted Side 19 Skadesopgørelse og 1000-nummer Side 17 Folkemødet på Bornholm Side 16 Få alle dine nyheder direkte fra AutoBranchen Danmark Kvalitetsreform på erhvervsuddannelserne Side 4

2 2 Juni 2014 Håb om bedre samarbejde om skadede biler Af Lasse Jæger Jensen, næstformand, AutoBranchen Danmark AutoBranchen Danmark kårede i forbindelse med vores generalforsamling den 23. maj for første gang Årets forsikringsselskab for autobranchen. Vi har spurgt alle vores medlemmer, hvordan de vurderer samarbejdet med de enkelte forsikringsselskaber, når det drejer sig om håndteringen af skadesarbejdet. Undersøgelsen viser, at der i høj grad er plads til forbedringer i samarbejdet mellem værkstederne og de danske forsikringsselskaber. Jeg håber, at denne nye årlige undersøgelse kan medvirke til en endnu bedre dialog og et endnu bedre samarbejde omkring håndteringen af trafikskadede biler. LEDER Medlemmerne blev bedt om at vurdere 10 forskellige faktorer af samarbejdet med selskaberne på en skala fra 1 til 5. Den samlede maksimale score er derfor 5,0. Det havde været rart, hvis alle selskaberne havde ligget i toppen af karakterskalaen det er desværre langt fra tilfældet. Med en score på 3,47 er If ifølge AutoBranchen Danmarks medlemmer det bedste forsikringsselskab og blev dermed kåret som årets forsikringsselskab 2014 tillykke til If. Lasse Jæger Jensen Fuld fart på KS 2000 Karrosseri Der er overvældende stor interesse fra karrosseriværkstederne i hele landet for at blive certificeret i henhold til AutoBranchen Danmarks nye karrosseristandard - KS 2000 Karrosseri. I skrivende stund venter hele 50 medlemmer på en certificering, og AutoBranchens VidenCenter er i dialog med en række bilimportører, der også har vist stor interesse for systemet. KS 2000 er en bred standard, hvor de enkelte bilfabrikkers krav til reparationsmetoder, udstyr, forbrugsmaterialer og kontrol indbygges specielt i samarbejde med de enkelte bilimportører. Vi er glade for, at branchen godkender KS 2000 som gældende standard for både lak og karrosseri, udtaler underdirektør i AutoBranchen Danmark, Michael Nørregård, der samtidig opfordrer interesserede værksteder til at henvende sig for yderligere information. Vi anbefaler værkstederne at få et forbesøg, hvor standarden kan blive gennemgået, så en certificering kan planlægges, siger Michael Nørregård. KS 2000 Karrosseri er en standard for hele autobranchen og kræver ikke medlemskab af AutoBranchen Danmark. I forbindelse med KS 2000 tilbyder AutoBranchens VidenCenter reparationskontrol og værktøjskontrol i kombination med mærketilpassede værktøjer til egenkontrol. AutoBranchens VidenCenter vurderer, at 100 karrosseriværksteder vil være KS 2000 certificerede ved årets udgang. Sammen med de 200 lakværksteder, der er KS 2000 certificerede, er KS 2000 branchens mest udbredte kvalitetsstyringssystem. Udgiver: AutoBranchen Danmark Skagensgade Taastrup Tlf , Fax Annoncetegning: Malene Engelund, Tlf , Deadlines 2014: Annoncer og artikler: 12. februar 6. maj 13. august 12. november Indsendelse af annoncer: PDF-filer (PressOptimized), EPS-filer eller dokument i InDesign CS5 samtlige skrifter og illustrationer skal vedlægges. Anvend kun PostScript fonte. Kontakt Katja Petersen på for nærmere information. Annoncemateriale leveres elektronisk eller på CD til Malene Engelund vedlagt print af annoncen. Annoncer kan sendes elektronisk via dk og kan komprimeres via Stuff-It. Med annoncen skal altid følge en PDF-fil til visning og kontrol. Ved afsendelse af materiale på CD vedlægges et print af annoncen til visning og kontrol til: AutoBranchen Danmark, att. Malene Engelund, Skagensgade 1, 2630 Taastrup. Oplag: stk Layout: Katja Petersen, ISSN (elektronisk version)

3 EKSTRA SPRØJTEN 3 Udsprøjtning en nødvendighed I betragtning af de mere og mere komplicerede farvetoner, der anvendes ved moderne autolakering, er det næsten umuligt for autolakereren at ramme den nøjagtige farvetone ved en reparationslakering, når det drejer sig om de aktuelle farvetoner. Men for autolakeringsværkstedet og lakereren fokuseres der altid på kvalitet og høj kundetilfredshed. Kunden kan forvente et resultat, som usynliggør forskelle i farvetonen. Reparationskvaliteten måles primært i forhold til dette. Således sammenfatter Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung e. V (Interesseorganisation for Køretøjsteknik og Lakering), forkortet IFL, i et meget aktuelt, nyudkommet notat, interesseorganisationens holdning til det kontroversielle emne: udsprøjtning på sideliggende dele for optimal farvetilpasning, som har været diskuteret i årevis. Kunden eller forsikringsselskabet skal påtage sig udgiften Da lakereren teknisk set har ekspertisen til at udføre udsprøjtning på sideliggende dele, skal kunden eller - i et forsikringstilfælde - forsikringsselskabet påtage sig de nødvendige udgifter i denne forbindelse, understreger IFL også i notatet. Der stilles også krav til taksatoren Endvidere lægger IFL vægt på, at taksatoren ved besigtigelse af en skade fagligt også skal være i stand til at bedømme (i givet fald i samråd med lakereren), om det i det konkrete tilfælde er nødvendigt at foretage en udsprøjtning på sideliggende dele. De fremlagte argumenter i det nyudkomne notat skal danne grundlag for bedømmelsen. Endelig fastslås det i notatet, at bilejerne altid kan forvente, at bilen efter en ulykkesreparation både i forbindelse med erstatningsansvar og i kaskotilfælde repareres således, at bilen fremstår, som den gjorde, umiddelbart før skaden indtraf. Der findes allerede farvetoneforskelle i serierne En professionel lakering omfatter ikke blot en reetablering af korrosionsbeskyttelsen, men også at man hverken kan se farvetone- eller effektforskelle i forhold til originallakeringen. Kunden forventer således med rette en usynlig reparation. At gøre en farvetoneforskel usynlig er i dag, ifølge IFL, ved mange farvetoner, næsten umuligt uden at foretage en udsprøjtning på de tilgrænsende flader, hvilket skyldes følgende: Bilindustrien er over tid ikke i stand til at lakere nøjagtigt den samme farvetone på forskellige modeller i forskellige fabrikker. På det pågældende køretøj afviger farvetonen på vandretliggende flader (eksempelvis bagklap) fra farvetonen på lodrette dele (eksempelvis førerdør). Der leveres overvejende lakerede dele til produktionsbåndet dvs. med en forskellig lakkvalitet anvendt på forskellig måde. Således findes der allerede flere farvenuancer på et fabrikslakeret køretøj. Men køretøjet skal i tilfælde af reparation lakeres med en fuldkommen anden lakteknologi og med en lakeringsmetode, hvor hverken påføringsudstyr, relativ luftfugtighed eller temperatur ved påføringen og tørringen stemmer overens med fabrikslakeringen. Professionel lakering kræver meget Det er endnu tydeligere, hvor vanskeligt eller næsten umuligt det er, når man ved, hvor meget pigmenteringen i serielakeringens farvetoner adskiller sig fra reparationslakeringen. Mens der til fremstillingen af serielak ud fra et meget stort antal pigmenter er de pigmenter til rådighed, som af kvalitative, økonomiske og produktionstekniske grunde er mest passende til justering af den oprindelige farvetype, har producenten af reparationslak kun de pigmenter, som han tidligere har valgt til sit blandingsfarvesystem, til rådighed, når farvetonen skal justeres. Ved at kombinere denne begrænsede pigmentmængde (langt under 100) skal der fremstilles over farvetoner til reparationslakeringen. Alle hjælpemidler, som lakproducenten stiller til rådig-hed - f.eks. flere varianter til hver farvetone, farvetonedokumentation og farvetonemåleudstyr - hjælper reparationslakereren i søgningen efter den bedst mulige farvenuance, men så heller ikke mere, fastslår IFL i bladet. Den gængse påstand, at lakereren skal kunne lakere på stødet, holder altså ikke i virkeligheden. Det gælder for nogle farvetoner, men ikke for de fleste moderne farvetoner. Udsprøjtning på sideliggende dele i praksis Ifølge IFL kender både taksatoren og lakereren til denne problematik. Der skelnes mellem tre typiske tilfælde, som interesseorganisationen gengiver ordret således: a) Visse farvetoner kan lakeres uden problemer, og her tages udsprøjtning af sideliggende dele ikke med i kalkulationen. b) Ved en række farvetoner er det absolut nødvendigt at foretage en udsprøjtning på sideliggende dele for optimal farvetilpasning, og her tages udsprøjtning på sideliggende dele inkl. af- og påmonteringsarbejde med i kalkulationen. c) Ved nogle farvetoner opstår der tvivl mht. udsprøjtning på sideliggende dele. Her skal den sagkyndige søge informationer, der kan gøre ham i stand til at afgøre, hvad der skal med i kalkulationen. Lakereren og taksatoren skal her arbejde sammen. Næsten alle nye køretøjer har speciallak IFL beskriver situationen på markedet således: Mere end 90 procent af de personbiler, der er produceret de sidste år, er lakeret i metallic- eller effektfarvetoner. I de fleste tilfælde er det nødvendigt at foretage en udsprøjtning på sideliggende dele for at tilfredsstille bilejeren ved en reparation. Lakereren bærer tilmed risikoen for endnu en reparation (udbedring), hvis han har besluttet sig for ikke at foretage en udsprøjtning på sideliggende dele og kunden så efterfølgende klager over en forskel i farvetonen. Taksatorerne har i mange tilfælde før påbegyndelsen af reparationen heller ikke mulighed for at bedømme, om det er absolut nødvendigt at foretage en udsprøjtning på sideliggende dele. Det er således op til autolakereren at afgøre det, når den obligatoriske prøveplade er lavet, og kunden eller et forsikringsselskab, der er pålagt betalingen, må nødvendigvis påtage sig de dermed forbundne udgifter.

4 4 Juni 2014 Kvalitetsreform på erhvervsuddannelserne Med den politiske aftale om en reform af erhvervsuddannelserne og det tilhørende lovforslag får de faglige uddannelser et markant og tiltrængt kvalitetsløft, og uddannelserne bliver mere attraktive for de dygtige unge. Sådan konkluderer Håndværksrådet - men det kræver selvfølgelig, at den politiske aftales gode intentioner føres ud i livet. Af kommunikationschef Frederik Faurby, Håndværksrådet Håndværksrådet har i mange år arbejdet for at styrke erhvervsuddannelsernes omdømme og for, at flere dygtige unge får øjnene op for de mange muligheder, en erhvervsuddannelse giver. Med reformen ser det ud til, at politikerne har lyttet, for resultatet af de meget lange forhandlinger er netop et kvalitetsløft, en styrkelse af ungdomsuddannelsesmiljøet og langt bedre adgang til videregående uddannelser med et svendebrev i hånden. Kort sagt har de små og mellemstore virksomheder fået, hvad de har bedt om: Vi har med sidste års store skoletilfredshedsundersøgelse i hånden bedt politikerne om at fokusere på kvalitet frem for kvantitet i forhandlingerne, siger chefkonsulent i Håndværksrådet Heike Hoffmann. Og selv om der ér mangler i både aftale og lovforslag, så må vi altså konstatere, at vi på en lang række områder har fået præcis, hvad vi har bedt om. Det bliver nemmere at vælge en erhvervsuddannelse Det bliver nemmere for de unge at vælge en erhvervsuddannelse. For det første omlægges de tolv indgange til fire hovedområder, så erhvervsuddannelserne bliver mere overskuelige at gå til. For det andet forlænges grundforløbet for langt de fleste uddannelser, så det samlede grundforløb for alle uddannelser bliver på 40 uger. De første 20 uger bliver fællesforløb, der giver grundforløbseleverne grundlæggende erhvervsfaglige kompetencer, og som skal klæde dem på til at vælge konkret uddannelse. De sidste 20 uger bliver målrettet den valgte uddannelse. For det tredje kommer alle erhvervsuddannelser på mindst tre år til at give direkte adgang til samtlige erhvervsakademiuddannelser, ligesom adgangen til universiteternes bacheloruddannelser skal lettes for dem med svendebrev. Samlet set kommer det til at betyde, at en erhvervsuddannelse bliver et lettere valg, mener Håndværksrådet. Det bliver mere overskueligt at vælge en erhvervsuddannelse sammenlignet med i dag, og det længere grundforløb gør også fravalget af gymnasiet lettere, fordi der bliver skabt det ungdomsuddannelsesmiljø, som erhvervsuddannelserne nok har manglet, siger Heike Hoffmann. Lægger vi dertil, at mulighederne med og efter en erhvervsuddannelse bliver forbedret, får vi gjort erhvervsuddannelserne til et mere naturligt valg, end det er for mange (mødre) i dag. Mere og bedre undervisning på erhvervsskolerne Erhvervsuddannelserne har ikke kun brug for flere unge de har brug for flere dygtige unge. Derfor er det vigtigt, at skolerne tilbyder undervisning på fagligt højt niveau 37 timer om ugen og det har reformen også godt fat i. Aftalen giver bl.a. plads til et minimumstimetal for lærerstyret undervisning (på grundforløbet), fagligt og pædagogisk kompetenceløft til underviserne, differentieret undervisning, fag på flere niveauer og talentspor på alle relevante uddannelser. Også eux (erhvervsuddannelse med indbygget gymnasial eksamen) får ny luft i reformen. Fremover skal eux tilbydes på alle relevante uddannelser og inden for samtlige fire hovedområder, og det betyder, at de unge ikke behøver at vælge mellem en erhvervsuddannelse og en studentereksamen. De kan få begge dele på én gang på flere uddannelser og flere steder i landet end hidtil. Mere og bredere eux er vi særligt glade for, fordi den giver de unge det, de gerne vil: muligheden for både at blæse og have mel i munden, siger Heike Hoffmann. Mere og bedre undervisning både på en erhvervsuddannelse classic og en eux giver os mulighed for at tiltrække andre typer af unge, herunder de meget dygtige, fremover. Og det er præcis det, vi har efterlyst. Hvad fik vi ikke? Selv om de små og mellemstore virksomheder kan være meget tilfredse med reformen, er der selvfølgelig hjørner af aftalen, der er mindre heldige. Det gælder fx den fokusering af vejledningen, som er med til at finansiere reformen, og som betyder, at færre unge i folkeskolen bliver udfordret på deres uddannelsesvalg. Vi er rigtigt ærgerlige over, at vejledningen måtte holde for, siger Heike Hoffmann. Men fremover skal alle i 8. klasse introduceres til en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse, og så må vi i stedet sørge for, at den introduktion bliver god, grundig og giver folkeskoleeleverne appetit på både erhvervsskolerne og praktikvirksomhederne. Fakta om reformen Fire hovedmål med reformen 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Vi skal op på mindst 25 % af en ungdomsårgang i 2020 og mindst 30 % i Flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse. I dag er gennemførelsesprocenten på 52 den skal op på mindst 60 % i 2020 og mindst 67 % i Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Andelen af de dygtigste elever skal øges år for år, målt på andelen af elever, med fag på højere niveauer end det obligatoriske minimumsniveau. 4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. Det skal ske ved at øge elevernes trivsel på og virksomhedernes tilfredshed med skolerne frem mod 2020 Målene opnås ved 10 forskellige initiativer Et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø Enklere og mere overskuelig struktur Bedre videreuddannelsesmuligheder Fokusering af vejledningsindsatsen Klare adgangskrav Ny erhvervsrettet 10. klasse Mere og bedre undervisning Fortsat indsats for praktikpladser Ny kombineret ungdomsuddannelse (kendt som fleksuddannelsen) Ny erhvervsuddannelse for voksne Tag en lærling! Adgangskravene og kvalitetsløftet i reformen betyder, at vi får bedre erhvervsuddannelser. Virksomhedernes bidrag må være at finde plads til flere lærlinge, så de dygtigste unge også kan se, at de kan få lov at gøre deres uddannelse færdig i en virksomhed og ikke i skolepraktik. Hvis vi virkelig vil hjælpe kvalitetsreformen på vej, skal vi tænke i at tage lærlinge og skabe praktikpladser. Det er fortsat erhvervsuddannelsernes achilleshæl, og her hjælper lovgivning ikke. Så jeg vil gerne opfordre alle virksomheder til at kigge på, om der ikke kan blive plads til en lærling eller en lærling mere, siger Michael Nørregård, underdirektør i AutoBranchen Danmark. Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse viste, at mange virksomheder har dårlige erfaringer med at have lærlinge, men det er vigtigt at forsøge igen, hvis vi også skal have faglærte i fremtiden. Mange virksomheder har brændt fingrene på en lærling, der ikke fungerede i virksomheden. De virksomheder, der har prøvet det, men som alligevel har mod på at prøve igen, kan få hjælp til at ansætte den rigtige lærling med Håndværksrådets ansættelsesguide til virksomheder. Den kan findes på siger Heike Hoffmann, chefkonsulent i Håndværksrådet.

5 Lakkæde EKSTRA SPRØJTEN 5 En kæde af fordele... Markedsføring Gennemsigtig økonomi Udlodning af overskud Kollegialt netværk Øget indtjening Bilkabuler.dk Spændende medlemsmøder Fælles indkøb 100% frivillig kæde Online værkstedsprofil Profilmateriale Gratis kurser Udvikling Kun 5.000,- om året alt i lakering Danmark Lakkæde Et medlemskab, som kan mærkes direkte på bundlinien! Lakkæden Danmark er igang med at opbygge et ægte frivilligt kædesamarbejde. Har du lyst til at være det næste kædeværksted, så kontakt gerne bestyrelsesformand Torben Rasmussen på telefon Se mere om os på Lakkæden Danmark alt i lakering Lakkæden Danmark har indgået aftale med ovenstående leverandører. Kontakt din faste konsulent og hør om mulighederne, hvis du er medlem. alt i lakering Baldersbuen Hedehusene

6 6 Juni 2014 DM i karrosseri- og autolakering Nu er der ikke længe til, at vi skal finde Danmarks bedste vognmalere og karrosseriteknikere anno Konkurrencen finder sted på Teknisk Skole Silkeborg den juni, hvor skolen vil være fyldt med interesserede branchefolk, gæster fra byen og elever og lærere fra Teknisk Skole Silkeborg. I marts måned åbnede Teknisk Skole Silkeborg op for elevernes tilmelding til DM Frem til 1. april var det muligt at melde sig ind i konkurrencen om at vise sine evner inden for autolakering og karrosseri. I den tid har 16 deltagere meldt sig klar i de to discipliner, hvoraf tolv er vognmalere og fire er karrosseriteknikere. Deltagere hos autolakererne er: Simon K. Christensen, Backhausen A/S -Tårs Jonas Møllegaard, Byens Autolak - Gelsted Nicklas M. Nielsen, Darup Autolakereri - Tølløse Mike J. Christiansen, Peugeot Aalborg/Erik Maibom A/S - Dronninglund Christian V.Pedersen, Næstved Autolakereri Rasmus Westh, Rønne Autolakering - Aakirkeby Alecsander Roloff, LAKexperten Hobro/Bruun s Autolakering A/S - Fårup Mike Sørensen, JB-Autolakering - Skjern Frederik Andersen, Skovgårds Autolakering-Fakse Åse B. Roe, Tresland Bilskade A/S - Skien, Norge En deltager fra Finland En deltager fra Sverige Deltagere hos karrosseriteknikerne er: Nick Jensen, Holm Jensen (Opel) Martin Dalstrup Jakobsen, Viborg Autogård Søren Holm Frandsen, Bjarne Nielsen A/S, Esbjerg Anders Hasleberg (deltager fra Norge) Tre dage til at finde Danmarks bedste I løbet af de tre konkurrencedage bliver deltagerne stillet over for et antal opgaver under temaet kvalitet, akkuratesse og hurtighed. Deltagerne skal selv disponere over den tid, de har til rådighed, og aflevere det færdige resultat lørdag kl.16.30, når konkurrencerne slutter. Dommerne, en udvalgt gruppe fra erhvervslivet og uddannelserne i ind- og udland, tidligere DM vindere og World skills deltagere, skal efterfølgende vurdere deltagernes præstationer. De endelige vindere kåres lørdag aften til en gallamiddag på Teknisk Skole Silkeborg. Vinderne modtager henholdsvis en sprøjtemaskine og en svejsemaskine samt en række andre sponsorgaver og ikke mindst muligheden for at repræsentere Danmark til World Skills i Brasilien i PROGRAM Fra den juni 2014 (torsdag til lørdag) På Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, Indgang A, 8600 Silkeborg Torsdag den 19. juni Officiel åbning Konkurrence for autolakerere og karrosseriteknikere Kursus i airbrush Frokost Konkurrence dag 1 slutter Fredag den 20. juni Officiel åbning Konkurrence for autolakerere og karrosseriteknikere 08: Kursus i airbrush Opvisning i airbrush Bodypainting Frokost Konkurrence dag 2 slutter Lørdag den 21. juni Officiel åbning Konkurrence for autolakerere og karrosseriteknikere Kursus i airbrush Opvisning i airbrush Frokost Konkurrencerne slutter Gallamiddag på Hotel & Restaurant Tilmelding og afregning vedrørende indkvartering, forplejning, gallamiddag og airbrush kursus sker via skolens hjemmeside: tss.dk/dm_karrosseri_autolakering Autolakerer Mathias Frimod vandt bronze ved World Skills i 2013 Alle interesserede inviteres til at komme til Silkeborg og følge konkurrencerne. Der vil være forskellige events, stande, konkurrencer, fagdemonstrationer og andre indslag i gården mellem de to værksteder. På Teknisk Skole Silkeborg ser vi meget frem til DM i Auto og til at se de unge mennesker vise deres kunnen. Læs mere om konkurrencen og program på tss.dk Konkurrencerne afholdes i samarbejde med Autobranchen Danmark og Malerforbundet Danmark.

7 EKSTRA SPRØJTEN 7 Flere ansøgninger end praktikpladser Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at der for første gang i 10 år er fremgang i antallet af unge, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse unge har søgt erhvervsuddannelse som første prioritet, hvilket svarer til, at 12 procent flere unge har søgt ind på en teknisk erhvervsuddannelse som fx personvognsmekaniker eller smed. Således har knap 20 procent af eleverne fra 9. og 10. klasse valgt at sætte kryds ved en erhvervsuddannelse, da de den 1. marts i år skulle vælge ungdomsuddannelse. Umiddelbart er det positivt, da erhvervsuddannelser har haft svært ved at tiltrække lige så mange unge mennesker som det populære alternativ - gymnasiet. Michael Nørregård, underdirektør i AutoBranchen Danmark, ser dog lidt bekymrende på disse statistikker: Fra Undervisningsministeriet: Orientering om evaluering af praktikcentre Som det fremgår af godkendelserne af praktikcentrene, gennemfører ministeriet en evaluering af centrene i Ministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at forestå gennemførelsen af evalueringen. Følgende kilder til viden om centrene inddrages efter planen i evalueringen: Eksisterende kvantitative data fra de administrative systemer Skolernes ansøgninger om godkendelse til praktikcenter, herun-der skolernes forretningsplaner Besøg på de godkendte praktikcentre og interview med praktik-centerlederen, instruktører og elever Interview med repræsentanter for faglige udvalg Telefoninterview med repræsentanter for formandsskaber for lokale uddannelsesudvalg/praktikcenterudvalg Det forventes, at EVAs besøg vil blive gennemført i august og septem-ber Ministeriet beder centrene om at tage godt imod EVA. EVA vil selv rette henvendelse til de enkelte praktikcentre med henblik på aftaler om bl.a. mødetid og -sted. Udviklingen i ansøgninger til erhvervsuddannelser Såfremt der skulle være spørgsmål i forbindelse med evalueringen kan Specialkonsulent Bo Söderberg fra Danmarks Evalueringsinstitut kon-taktes på eller eventuelt på telefon Kilde: Undervisningsministeriet UNI-C Det stigende antal ansøgningerne viser, at de unge igen har fået øje på de mange erhvervsuddannelsestilbud. Jeg kan dog se et problem, når man ikke kan finde praktikpladser til de mange optagede elever. På grund af fjernelsen af præmie- og bonusordningen, er virksomhedernes incitament til at tage en elev faldende. Det har resulteret i, at antallet af indgåede praktikpladser fortsat er faldende. I stedet for at give virksomhederne bonus for at tage en elev, har staten i stedet for valgt at bruge pengene på at uddanne eleverne på skolerne med de såkaldt skolepraktikpladser. Det har resulteret i, at elever er i gang med en uddannelse med brug af skolepraktik, hvilket svarer til en stigning på 16 procent i forhold til samme måned sidste år. Michael Nørregård synes ikke, at det er en god ide med de mange udlærte fra erhvervsskolen: De elever, der bliver udlært på erhvervsskolen, lærer langt fra nok sammenlignet med elever, der har haft en læreplads på et rigtigt værksted. Erhvervsskolerne er simpelthen ikke opdaterede nok, så det har den uhensigtsmæssige konsekvens, at man har brugt en masse ressourcer på at udlære elever, som - lidt groft sagt - ikke er gode nok. Det kan derfor være svært for dem at få arbejde, da de ikke er lige så attraktive som de elever, der er udlært på et værksted. + Enkelt og let anvendeligt system + Særdeles økonomisk i drift + Præcis farvetilpasning og høj dækkeevne + Sikkerhed for kvalitet DE BEER WaterBase Serien Naturligvis bedre = Øget konkurrenceevne og indtjening De Beer Refinish har mere end 200 års erfaring indenfor coating og mere end 100 års erfaring inden for autolakering, hvilket gør dem til en af verdens ældste og mest erfarne autolakproducenter. Visionen er at udvikle produkter, som tilfører kunderne kvalitet og effektivitet til markedsrigtige priser. De Beer Refinish forhandles hos LAKGRUPPEN - din professionelle totalleverandør og samarbejdspartner når det gælder lak, nonpaint og værkstedsudstyr til auto- og industrilakererierne samt til storindustrien. LAKGRUPPEN A/S I Stenhuggervej 30 I 5230 Odense M I T.: I

8 8 Juni 2014 Nye Svende fra Teknisk Skole Silkeborg Svendeklasse februar 2014 Bagerst fra venstre: Mathias, Kasper, Christian, Nicolaj, Daniel og Chris. Midtfor fra venstre: Amar, Mark, Sara, Josine, Mohamad og Louise. Forest fra venstre: Mike C, Martin, Kasper B, Jan, Jonas og Mike. Svendeklasse april 2014 Bagerst fra venstre: Taus og Rasmus L. Midtfor fra venstre: Daniel, Kenneth, Rasmus S, Anmar og Jens. Forest fra venstre: Natasja, Anders, Jan, Danni og Mattias.

9 EKSTRA SPRØJTEN 9 Teknologi, der arbejder for dig fleksible løsninger til dine forretningsmæssige behov FÅ TAKSATORRAPPORTEN DIREKTE IND I HELIOS EUROTAX. GRATIS. MINIMALT TASTEARBEJDE, FÆRRE FEJL To klik med musen og debitoren, bilen og lakpositionerne udfyldes på en salgsordre sammen med totalbeløb og debitorspecifikke rabatter. Sådan gør mekanikeren Når en mekaniker har modtaget en godkendt taksatorrapport på forsi.dk, åbner han rapporten og klikker på fanebladet B2B. I feltet malerværksted indtaster han autolakererens reparatørnummer og klikker på OK. Sådan gør autolakereren Importen af en rapport foregår ved at autolakereren åbner en ny salgsordre i Helios. Han klikker på knappen Forsi og frem kommer en liste med de rapporter, der ligger klar til ham og som endnu ikke er importeret. Ved et klik på en rapport, udfyldes debitoren, bilen og lakpositionerne på salgsordren sammen med beløbene for materialer, tid og miljø. Debitorspecifikke rabatter udfyldes samtidig. Salgsordren kan nu gemmes og ligger klar til fakturering. Samtidig med at rapporten importeres til Helios vises en PDF-version af rapporten på skærmen. PDF versionen gemmes på ordren og kan til enhver tid vises igen. INTEGRERER TIL STATUSOVERSIGTEN I HELIOS Når en rapport importeres til Helios, sættes ordrens status automatisk, så ordren kan følges af både mekaniker og autolakerer i Helios Integrator. RST ApS / Helios Tølløsevej Brønshøj DU KAN ALTID FINDE RAPPORTEN Ved import af rapporten, gemmes PDF versionen af selve rapporten sammen med ordren, så du til enhver tid kan finde rapporten frem igen.

10 10 Juni 2014 Vognmalere med ambitioner Praktikcentret for vognmalere i Fredericia og opland ligger skjult fra hovedvejen bag det lokale gymnasium. Man ser det ikke ved første øjekast. Men det betyder ikke, at der ikke er gang i værkstedet for det er der. Faktisk er værkstedet overbooket med opgaver og har næsten ikke tiden og pladsen til at følge med. Af Teknisk Skole Silkeborg Det er dog et luksusproblem, for det betyder, at lærlingene får lov til at arbejde på mange forskellige biler og opgaver - såsom Volvo og Opel veteranbiler. Mens vi står og snakker, dukker endnu en kunde op. Denne gang er det en cykel, der skal slibes ned og lakeres. Man fornemmer, at det er sådan dagligdagen på værkstedet i Fredericia er nye kunder kommer til med store og små opgaver hver dag. Og lærlingene skal nok finde den rette metode til at løse opgaven på bedste vis. Nogle opgaver er mere udfordrende end andre. Cyklen er nem at gå til, men når en kunde kommer ind og forventer, at vognmalerne kan fikse huller i karrosseriet med deres lak, tager han fejl. Godt nok kan lærlingene præstere flotte resultater, men huller kan man ikke bare male over. En stor del af arbejdet som vognmaler ligger i forberedelserne, før selve lakken skal sprøjtes på. Man siger, at 90 % er forarbejde, og kun de resterende 10 % foregår i sprøjtekabinen. Sådan siger Tim Grønning, som for nylig er flyttet til Kolding og startet i Praktikcentret på Nyropsvej. Her trives han med de mange forskellige opgaver, han får lov at arbejde på. Tim havde i dag fået den sidste arbejdstid i sprøjtekabinen, da han skulle lakere to skabslåger til et ældre møbel, som han er ved at vække til live med en ny og flot lakering. Ved at være den sidste kan han nemlig lade lågerne ligge til tørre til i morgen, sætte dem på møblet og lave det sidste finish, før han kan aflevere det til kunden. Tim har selv været opsøgende ude i forskellige virksomheder, hvilket har resulteret i, at han af flere omgange har været i praktik - blandet andet hos JM Autolak i Aars. Han kunne dog ikke blive og fik en plads på Nyropsvej. Han vil gerne ud i en virksomhed igen og søger derfor enten en delaftale, en kort uddannelsesaftale eller en restlæreaftale. Palle Ølgård Romand er instruktør på værkstedet. Palle er selv uddannet vognmaler, men har været væk fra branchen i nogle år, hvor han har arbejdet i kranbranchen. Efter en arbejdsskade måtte han dog finde nyt arbejde og søgte tilbage til sit oprindelige fag, og lige på det tidspunkt stod Praktikcentret og søgte en instruktør til at starte Fredericia-værkstedet op. Det er nu 2½ år siden, og både Palle og lærlingene i værkstedet er godt tilfredse med den opstilling. Palle er en god mester - specielt for dem, der viser, at de gerne vil vognmalerfaget, siger Tim. Nyropsvej-værsktedets gode ry bliver ved med at spredes, fortæller Palle. Opgaverne kan komme helt fra Struer og Nørre Sundby, så der er altid noget at lave i værkstedet for de dygtige lærlinge. Instruktør Palle Ølgård Romand Lærling Tim Grønning Du kan også få en vognmalerlærling Delaftale: En elev i Praktikcentret har mulighed for at komme i delaftale i en virksomhed. Der er ingen tidsmæssig begrænsning for varigheden af en delaftale den må dog ikke indeholde en skoleperiode. Kort uddannelsesaftale: En virksomhed, som ikke ønsker at påtage sig et helt uddannelsesforløb, har mulighed for at indgå en kort uddannelsesaftale. En kort uddannelsesaftale skal indeholde en praktikperiode samt mindst en skoleperiode. Den forløber oftest på ca. 1 år. Restlære uddannelsesaftale: En virksomhed, som ønsker at påtage sig den resterende del af elevens uddannelse. Er du interesseret i at vide mere eller få en lærling i praktik i din virksomhed, er du velkommen til at kontakte vejleder Lene Honore på enten telefon eller mail

11 EKSTRA SPRØJTEN 11 Fuld dækning med perfekt finish Det vigtigste ved en forsikring er, hvad der sker, når du får en skade. Det er først dér, du finder ud af, hvad du egentlig betaler for. Vores tætte samarbejde med AutoBranchen Danmark giver dig flere fordele: En konkurrencedygtig pris Forsikringer baseret på autolakerernes behov En fast tilknyttet kontaktperson med erfaring fra din branche Du kan anmelde skader døgnet rundt Vil du vide mere så ring til os på Forsikring til autolakerere et samarbejde mellem AutoBranchen Danmark og If 12038:2 Inhouse

12 12 Juni 2014 AutoBranchen Danmarks nye domicil Pr. 7. april har AutoBranchen Danmark fået nye lokaler. Dermed har organisationen forladt Autobranchens Hus i Taastrup, men beholder dog samme postnummer. Pr. 7. april har AutoBranchen Danmark fået nye lokaler. Dermed har organisationen forladt Autobranchens Hus i Taastrup, men beholder dog samme postnummer. Efter små ni år i Autobranchens Hus på Kirkevej, har D A F og FAI under det nye navn AutoBranchen Danmark nu flyttet adresse til Skagensgade 1 i Høje Taastrup, hvor organisationens datterselskab AutoIt og dertilhørende Biltorvet A/S i forvejen huserer. Vi er nu blevet så stor en organisation, at behovet for flere kvadratmeter var øverst på ønskelisten. Og da muligheden for at rykke ind i større lokaler i Taastrup, som vi jo i forvejen kender så godt, og hvor branchen er bredt repræsenteret, så handlede det om at slå til. Og resultatet er meget positivt. Vi opfordrer bestemt både medlemmer og resten af branchen til at kigge forbi, udtaler underdirektør i AutoBranchen Danmark, Michael Nørregård. AutoBranchen Danmark har nu 24 medarbejdere ansat fordelt på seks afdelinger; direktionen, juridisk afdeling, kommunikation og politik, AutoBranchens VidenCenter, medlemssekretariatet og administration. Både autobranchens handels- og industriforening, Autig, og Dækbranchens Fællesråd har taget imod AutoBranchen Danmarks invitation om at flytte med og er således også at finde på den nye adresse - og sammen med Biltorvet A/S og AutoIt er Skagensgade nu blevet branchens Goliat. Åbningsreception samler branchen Flere end 100 medlemmer, samarbejdspartnere og brancheinteressenter havde fundet vej til AutoBranchen Danmarks åbningsreception fredag d. 9. maj. Der var ikke sparet på kanapéer og våde varer, da AutoBranchen Danmark inviterede indenfor i nye lokaler på Skagensgade 1 i Taastrup. Heldigvis var de mere end 100 gæster ankommet med både god appetit, højt humør og flotte gaver. Sikke en opbakning. Det er meget rørende, at så mange kendte ansigter fra branchen vælger at tage turen til Taastrup og besøge os i vores ny domicil. Det er vi meget glade for, udtaler en tilfreds Jens Brendstrup, adm. direktør i AutoBranchen Danmark. I to timer betrådte repræsentanter fra hele autobranchen organisationens nye tæpper, da AutoBranchen Danmarks sekretariat viste rundt på gangene. I foyeren var der dækket op til stående fortæring, og kontorerne stod åbne til et lynvisit. Arbejdet stod på standby for et øjeblik, så alle ansatte kunne byde velkommen i de nye gemakker. Vi takker de mange deltagere til vores reception for både gaver og fremmøde. Vi håber, at dem, som ikke kunne deltage på dagen, vil kigge forbi vores nye kontorer en anden god gang, siger Jens Brendstrup.

13 EKSTRA SPRØJTEN 13 Flere end 100 medlemmer, samarbejdspartnere og brancheinteressenter havde fundet vej til AutoBranchen Danmarks åbningsreception fredag d. 9. maj CROMAX_DK_259x178 strippet.pdf :34:35 VORES FOKUS ER DIN C M PRODUKTIVITET Y CM MY CY CMY K SAMMEN STÅR VI STÆRKERE Cromax leverer sammen med LAKGRUPPEN en øget produktivitet i alle processer på dit værksted. Vores laksystemer er udviklet til nem, hurtig og præcis påføring, lokale forretnings- og marketingssupportløsninger, samt skræddersyede løsninger der forenkler og fremskynder lakeringsprocessen. Med vores produkter og support hjælper vi dit værksted til at fokusere på at udvikle og optimere din forretning i fremtiden. Axalta-logoet, varemærkerne Axalta, Axalta Coating Systems, Cromax, Cromax -logoet og alle andre varemærker med eller er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Axalta Coating Systems, LLC og datter- eller associerede selskaber. Axalta-varemærker må ikke anvendes for et produkt eller en service, der ikke er et Axalta-produkt eller -service.

14 14 Juni 2014 AutoBranchen Danmark: Her er vores mål for organisationen På baggrund af AutoBranchen Danmarks bestyrelsesstrategiseminar tidligere på året, er mission, vision, mål og retningslinjer for AutoBranchen Danmark nu endelig konsolideret. Når to foreninger fusionerer, som det har været tilfældet med D A F og FAI, er der mange faktorer at tage hensyn til herunder skal en strategi for den nye samlede organisation cementeres. Det kan være en langhåret forhandling, når to bestyrelser skal blive enige, men vores strategiseminar har heldigvis været en positiv proces, og det er lykkedes at ramme en mission og vision, som alle er forenelige med, udtaler en tilfreds Jens Brendstrup, direktør i AutoBranchen Danmark. Mission og vision er bestemt på baggrund af fælles ønsker om at drive en organisation baseret på kvalitet, troværdighed, synlighed og samarbejde. Vi har konsolideret nogle retningslinjer, som afspejler den type organisation, vi gerne vil være over for både medlemmer og branchen nemlig en organisation, man ikke kan undværes og som er førende indenfor kvalitet og faglighed, og som giver medlemmerne bedst mulighed for at drive profitabel forretning i autobranchen, siger Michael Nørregård, underdirektør i AutoBranchen Danmark. Mission AutoBranchen Danmark vil være en organisation, man ikke kan komme uden om. Vi vil opfattes som proaktive og professionelle i forhold til at varetage vores medlemmers interesser. Vi vil have en tydelig indflydelse og synlighed både politisk, fagligt og mediemæssigt. Vi vil klæde vores medlemmer bedst muligt på til at klare sig i markedet. Vision AutoBranchen Danmark vil være den største og stærkeste organisation i autobranchen for seriøse medlemmer både inden for salg og eftermarkedet. Politiske mærkesager AutoBranchen Danmark skal arbejde for følgende politiske mærkesager: Omlægning af registreringsafgiften Permanent forhøjelse af totalskadegrænsen Fair kontrolaktioner fra SKAT Årligt syn for biler over 10 år Sikre en mere rimelig balance, såvel opgørelsesmæssigt som konkurrenceretsligt mellem forsikringsselskaberne som storindkøbere af skadesarbejde og de mange værksteder som enkeltstående udbydere Folkemødet på Bornholm AutoBranchen Danmark deltager i Folkemødet på Bornholm. Under overskriften Uden bilen går Danmark i stå sætter vi fokus på fair afgifter og bedre fremkommelighed. Vi afholder en række arrangementer i vores telt på ydermolen, hvor vi lader politikere og meningsdannere debattere, hvordan bilen får vores hverdag og hele det danske samfund til at hænge sammen. I AutoBranchen Danmarks telt får deltagerne mulighed for at prøve en Kør-Grønt-simulator og teste, hvem der er den grønneste bilist på Folkemødet. Torsdag d. 12. juni kl. 15 deltager transportminister Magnus Heunicke i indvielsen af vores Kør-Grøntsimulator, der skal sætte fokus på vigtigheden af energirigtig køreteknik. Simulatoren vil give politikere, meningsdannere og almindelige danskere mulighed for at konkurrere om at køre mest grønt på Folkemødet. Der vil være en dynamisk rangliste, som man kan følge med i, både på vores stand og på facebook.com/ vielskerbilen. Fredag d. 13. juni kl. 16 afholder vi en paneldebat om fremtidens bilafgifter med deltagelse af skatteordfører Torsten Schack Pedersen fra Venstre, erhvervsordfører Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance, skatteordfører Nadeem Farooq fra Radikale Venstre, finansordfører Jesper Petersen fra Socialdemokraterne og chefkonsulent Susanne Krawack fra tænketanken Concito. Jens Brendstrup, adm. direktør i AutoBranchen Danmark deltager også i debatten. Lørdag d. 14. juni kl er vi værter for en afslappet samtale og debat om Hvad betyder bilen for dig og danskerne? med deltagelse af livsstilsekspert og bilelsker Christian Grau (fra Kender du typen? ) og direktør for Dansk Cyklist Forbund Klaus Bondam. Vi starter samtalen med at vise en kort film, hvor kendte og ukendte danskere fortæller, hvad bilen betyder for dem. Lørdag d. 14. juni kl. 15 afholder vi i samarbejde med ITSDanmark et debatarrangement under overskriften Hvordan får vi bedre fremkommelighed? Målet er at sætte trængsel og mobilitet på dagsordenen. Panelet vil bestå af teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) fra København, trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V), borgmester Jens Ive (V) fra Rudersdal, projektleder i ITSDanmark Jens Mandrup, underdirektør i DTL Ove Holm samt Jens Brendstrup fra AutoBranchen Danmark. Søndag d. 15. juni kl. 10 afholder Dansk Vejforening en debat i vores telt om Road pricing: Trafiklogik eller et holdningsspørgsmål? Transportordfører Henning Hyllested (EL) har kaldt road pricing for det bedste middel mod fyldte veje. Altså et teknologisk fix på trængselsproblemerne. Men handler debatten for og imod road pricing også om noget mere end bare trafikregulering? Handler det også om f.eks. retfærdighedsfølelse og danskernes holdning til, hvilke offentlige ydelser, der må koste penge og hvilke, der ikke må? Livsstilsekspert og foredragsholder Niels Erik Follann giver nogle bud på, hvordan road pricing passer ind i danskernes billede af det moderne samfund. Debatten styres af Søren Bülow fra Dansk Vejforening. Vores tilstedeværelse på Bornholm vil også blive kommunikeret via de sociale medier (Facebook og Twitter) samt via pressen.

15 EKSTRA SPRØJTEN 15 PRESSEMEDDELELSE Glasurit hvid/- 290 sort Grundfyller Pro Tre gange Pro effektivitet Glasurit hvid/-290 sort Grundfylder Pro sikrer større effektivitet på værkstedet. I kombination med gråtonekonceptet hjælper de til at spare tid og materiale ved påføring af dæklak. Men det er ikke alt. Værksteder kan derudover slippe for grunder og efterfølgende tørring. GLASURIT K EXPRESS GRUNDFYLDER MØRKEGRÅ GRÅTONE PÅ SPRAYDÅSE Glasurit har udviklet en ny express grundfylder som en hurtig løsning på mindre gennemslibninger eller Spot Repair. Glasurit K Express Grundfylder Mørkegrå er ready-for-use i en spraydåse. Den er altid ved hånden, tørrer hurtigt, giver god kvalitet samt god rustbeskyttelse. Den nye express grundfylder er et supplement til den gennemprøvede Glasurit K-Express-Grundfylder Lysegrå. Det betyder, at Glasurit nu tilbyder værksteder express grundfyldere i forskellige grå farver. Det giver autolakerer mulighed for at vælge farven på express grundfylderen, som passer til farven på dæklakken: lysegrå for lysere dæklak-farver og mørkegrå til mørkere dæklak-farver. På den måde kan værksteder nu både spare materiale og reducere procestid et lille sprøjt med en holdbar effekt. Gråtonekonceptet tilbyder overbevisende effektivitet Med grundfylderne hvid og sort er det lykkedes Glasurit at gøre lakeringsprocesser af høj kvalitet endnu mere effektive. Udgangspunktet er gråtonekonceptet, der nu kan påføres sammen med de sorte og hvide Grundfylder Pro. Ved at bruge gråtonekonceptet, kan lakerere tilpasse farven på grundfylderen præcist til reparationsfarven og spare både tid og materiale. Jo bedre gråtonen matcher, des færre lag dæklak behøves. Det er opskriften på succes. Udtrykt i tal er det muligt at spare op til 40 % dæklak. Værkstedet kan ligeledes reducere procestiden på op til 45 % på grund af mindre materiale og kortere udluftningstid. Disse argumenter, og især de praktiske beviser, har overbevist værkstederne. Salget af gråtonegrundfyldere er steget med over 30 % indenfor de sidste fem år. Gråtonekonceptet udgør nu 95 % af salget af Glasurits grundfyldere i Europa, Mellemøsten og Afrika. THE COLOUR OF ONE. Pro slibebarhed kontra korrosion Lige som Glasurit Grundfylder Pro grå, kan de hvide og sorte Grundfylder Pro påføres direkte på metal. Selv uden at grunde, sørger de for perfekt beskyttelse mod rust og garanterer dermed, at de reparerede køretøjer bevarer deres værdi. Det har overbevist selv den mest krævende bilproducent og sparer et helt arbejdstrin. Glasurits Grundfylder Pro produkter kan slibes på alle konventionelle metoder og er også perfekt egnet til effektiv tørslibning. Lige som den grå Grundfylder Pro, giver de en base, som er nem at slibe for lakeringer af høj kvalitet. Stigende efterspørgsel af vådt-i-vådt grundfyldere Den sorte og hvide Grundfylder Pro kan også bruges vådt-i-vådt. Dette sparer endnu mere tørretid i lakeringsprocessen. Flere og flere værksteder drager fordel af dette, hvilket afspejler sig i den stigende efterspørgsel af vådt-i-vådt grundfyldere. Salget af vådt-i-vådt grundfyldere er steget kontinuerligt fra 16 til 22 % indenfor de seneste fem år. Pro effektivitet, pro rustbeskyttelse, pro slibebarhed er vendinger, der allerede passer til Glasurits Grundfylder Pro grå. Men vådt-i-vådt-processen og gråtonekonceptet tager sort/hvid Grundfylder Pro pakken to skridt længere. Der findes ikke en mere effektiv måde at udføre reparationslakering af høj kvalitet men vi arbejder på det. En kan være et godt tal. Især for din virksomhed. For eksempel sparer Standox one-visit påføring, uden mellemafluftning, tid og materialer. Du får også fordel af den dokumenterede historie af suveræne Standox farver, i førsteklasses tysk-produceret kvalitet. Stol på, at Standox leverer det bedste resultat, fordi vi har kun én standard. SX_Fingerprint_DK_128x181.indd :50

16 16 Juni 2014 Arbejdsulykker stiger i nogle dele af branchen I 2012 var der 350 arbejdsulykker i autobranchen, som blev anmeldt af arbejdsgiveren, hvilket svarer til en stigning på 2,6 procent. Stigningen i antallet af arbejdsskader gælder dog ikke hele branchen, hvor underbranchen, karrosseriværksteder og autolakererier, har oplevet et fald på 30 procent sammenlignet med Arbejdsskader på autoreparationsværkstederne udgør 47 procent af arbejdsskaderne i autobranchen. De hyppigste arbejdsskader er forstuvninger og knoglebrud, hvilket udgør knap 60 procent af tilfældene. Fald eller snublen er de hyppigste årsager til forstuvninger og knoglebrud på især ben, fødder, arme og hænder. Alvorligheden af ulykkerne spænder fra knubs til voldsommere læsioner, især hvis man rammer en skarp kant i faldet eller i øvrigt falder uheldigt. Årsagen, til at der opstår flere arbejdsulykker hos autoreparationsværkstederne, er stres. Autoværkstederne er i hård konkurrence, og de er nødt til at presse medarbejderne til det yderste, hvilket kan resultere i, at sikkerhedsreglerne forsømmes på værkstederne Udviklingen i arbejdsulykker(indeks 2007=100) Din samarbejdspartner, når det gælder...! Kilde: Arbejdstilsynet Karosseriværksteder og autolakererier Autoreparationsværksteder mv. Tlf KS 2000 certificering i samarbejde med FAI Energibesparelser og energieffektivisering Projektering af tekniske anlæg APV, kemistyring og ATEX-vurdering Miljøansøgning og Myndighedsbehandling Aalborg K. Christensens Vej Aalborg SV MANconsult er en rådgivnings- og konsulentvirksomhed, som udvikler og effektiviserer virksomheder inden for forretnings- og ledelsessystemer, klima og energieffektivisering samt CSR og arbejdsmiljø. Arbejdsskader er dyre for værkstedet. Foruden at skulle betale løn til en medarbejder, der er sygemeldt, vil værkstederne også tabe den fortjeneste, som den sygemeldte medarbejder kunne generere. De mange arbejdsskader i autobranchen er også noget, som forsikringsselskaberne har fået øje på. For at reducere arbejdsulykkeforsikringspræmier, er værkstederne nødt til at mindske antallet af arbejdsskader. På grund af underanmeldelse er det faktiske antal af arbejdsulykker betydeligt højere end det anmeldte antal. Arbejdstilsynet vurderer, at det anmeldte antal arbejdsulykker udgør pct. af det faktiske antal. Johnny Laursen, miljø- og arbejdsmiljørådgiver i AutoBranchen VidenCenter, vurderer, at man ret nemt kan reducere antallet af skaderne, og det behøver ikke at koste noget. Hvis man er interesseret i mere information, er man meget velkommen til at kontakte Johnny på Der er også mulighed for, at Johnny kan komme ud på dit værksted. På den måde kan han give den bedste rådgivning til at reducere antallet af arbejdsskader på dit værksted. I næste nummer af Ekstra Sprøjten vil der være en dybere undersøgelse af nedbringelsen af arbejdsskader på autolakererier de seneste år.

17 EKSTRA SPRØJTEN 17 Skadesopgørelse og 1000-nummer Flere medlemmer er i tvivl om, hvad kan man tillade sig at skrive på som 1000-nr. på skadesopgørelsen. Som udgangspunkt skal 1000-nr. anvendes, hvor bilproducenten ikke har oplyst reservedel, forbrugsmateriale eller arbejdstid i Autotaks/ FORSI. Der er stor forskel på de informationer, Audatex modtager fra bilproducenterne. Det vil derfor være nødvendigt, afhængigt af bilmærke og model, at tilføre forskellige antal 1000-nr. i henhold til den enkelte reparation. Husk altid at tilføre det originale reservedelsnummer, når der oprettes et 1000-nr. Eksempel: Udskiftning af bagskærm på Opel Corsa Ved udskiftning af bagskærm på en Opel Corsa, er det kun muligt at vælge Opels 2K karrosseri og rudelim i Autotaks /FORSI. Dette betyder, at en række forbrugsmaterialer og dele skal tastes som 1000-nr. Tjekliste: Flexibel/alkoholbestandig karrosserilim (tank studs) Tid til montering af stenslagsfolie Dæmperpap + monteringstid PVC-behandling panel og vognbund Oppustelige indlæg (hvis beskadiget) Opel speciel karrosserinitter Materialer til hulrumsbeskyttelse Materiale til sealing Hvis 3dørs, tid til montering af sort tape B-stolpe MIG-lodde materiale Panel < 50 % pga. skarringspunkt Ovenstående liste er beskrevet i manualen i forbindelse med udskiftning af bagskærm. Det er derfor nødvendigt at taste reservedele, forbrugsmaterialer og arbejdsløn som 1000 nr. for at få betaling for arbejde, der skal udføres i henhold til manualen nr. er et værktøj til at opnå betaling for manglende systemoplysninger. Det er ikke meningen at dele, som kan købes på lageret med originalt reservedelsnummer, skal betales med de 3,5 % og 2 % procent, som systemet per automatik udløser. If: Kører du med truck på din virksomhed? Du kan blive ansvarlig, selv om din truck ikke er ansvarsforsikret, og der er ikke dækning at hente på virksomhedens øvrige forsikringer. DEN NYE Sikkens er stolte af at præsentere Ian Bates autolakerer McLaren-lakeringsværksted Det er vores opgave at være et skridt foran konkurrenterne. Førstepladsen er så godt som sikret med dette toptunede system Det er ikke unormalt, at medlemmer af AutoBranchen Danmark ejer en truck, som man benytter til at flytte varer og materiel ind og ud af bygninger og lignende. Hvis trucken ikke kører på offentlig vej er den ikke omfattet af færdselsloven, og man er således ikke pligtig til at indregistrere den eller ansvarsforsikre den. Men man skal være opmærksom på, at man stadig kan blive ansvarlig for kørselsuheld forårsaget af trucken, for eksempel hvis man bakker ind i en kundebil. Uden en ansvarsforsikring på trucken må man således betale af egen lomme, og det kan blive ekstra dyrt, hvis der også er personskade. Om man vil kaskoforsikre trucken er naturligvis helt frivilligt. Se den nye trailer:

18 18 Juni 2014 Opdateringer af materialepriser og nye bilmodeller i FAI euro LAK, forår 2014 Eurotax har beregnet nye materialepriser til FAI euro LAK og AT-lak i henhold til lakleverandørernes prisstigninger. Det er aftalt med forsikringsselskabernes brancheforening, F&P, at stigningerne træder i kraft med virkning fra mandag den 5. maj Alt efter laktype og behandlingsmønster er stigningen i gennemsnit ca. 2,0 %. Materialestigninger bliver automatisk lagt ind i FAI euro LAK og Autotaks, og der skal således ikke reguleres på de materialeindeks, I benytter. Der er lagt nye bilmodeller ind i FAI euro LAK i henhold til nedenstående liste. ALPINA AUDI BMW Nye bilmodeller, FAI euro LAK forår 2014 B4 (Mod.014) (F32) Coupé B4 (Mod.014) (F33) Cabriolet A3 (Mod.013) (8V) Lift-back A3 (Mod.014) (8V) Cabriolet i3 (Mod.013) (I01) Sedan i (Mod.014) (F22) Coupé i (Mod.014) (F32) Coupé i (Mod.014) (F33) Cabriolet X 5 (Mod.013) (F15) Station 2-Dørs 2-Dørs 4-Dørs 2-Dørs 5-Dørs 2-Dørs 2-Dørs 2-Dørs 6-Dørs CITROËN C4 Gr. Picasso (Mod.013) (3A/3E) Kombi-5 FIAT 500L Living (Mod.013) (330) Kombi-5 FORD (EUR) Tourneo Connect (Mod.014) (CHC) (1860) Gr. Tourneo Connect (014) (CHC) (1860) Transit Connect L1 (014) (CHC) Transporter (1860) Transit Connect L2 (014) (CHC) Transporter (1860) Transit Custom L1H2 (013) (FA) Kasse (2380) Transit Custom L2H2 (013) (FA) Kasse (2380) Kombi-5 Kombi-5 Rad:2662 Rad:3062 Rad:2933 Rad: HYUNDAI i10 (Mod.014) Sedan 5-Dørs INFINITI Q60 (Mod.014) (CV36) Coupé Q60 (Mod.014) (HV36) Cabriolet Q70 (Mod.014) (Y51) Lift-back QX50 (Mod.013) (J50) Station QX70 (Mod.014) (S51) Station 2-Dørs 2-Dørs 4-Dørs 5-Dørs 5-Dørs KIA Pro Cee d (Mod.013) (JD) Sedan 3-Dørs LAND ROVER Range Rover L (Mod.013) (LG) Station 6-Dørs MAZDA Mazda 3 (Mod.014) (BM) Lift-back Mazda 3 (Mod.014) (BM) Sedan MERCEDES-BENZ Sprinter (Mod.013) (906) Enkeltkabine Sprinter (Mod.013) (906) Dobbeltkabine Sprinter (Mod.013) (906) Kombi/Bus (2435) Sprinter (Mod.013) (906) Kombi/Bus (2720) Sprinter (Mod.013) (906) Kombi/Bus (2435) Sprinter (Mod.013) (906) Kombi/Bus (2720) Sprinter (Mod.013) (906) Kombi/Bus (2720) Sprinter (Mod.013) (906) Kasse (2435) Sprinter (Mod.013) (906) Kasse (2725) Sprinter (Mod.013) (906) Kasse (2435) Sprinter (Mod.013) (906) Kasse (2820) Sprinter (Mod.013) (906) Kasse (3050) Sprinter (Mod.013) (906) Kasse (2820) Sprinter (Mod.013) (906) Kasse (3050) Sprinter L (Mod.013) (906) Kasse (2820) NISSAN Sprinter L (Mod.013) (906) Kasse (3050) Qashqai (Mod.014) (J11) Station 4-Dørs 5-Dørs Rad:3250 Rad:3250 Rad:3665 Rad:3665 Rad:4325 Rad:3250 Rad:3250 Rad:3665 Rad:3665 Rad:3665 Rad:4325 Rad:4325 Rad:4325 Rad: Dørs OPEL Combo L2H2 (Mod.013) Kasse (2100) Rad:3105 PEUGEOT 308 (Mod.013) (L#) Sedan 5-Dørs SEAT Mégane III (Mod.014) (EZ) Cabriolet Leon ST (Mod.013) (5F) Sports Tourer SKODA Rapid (Mod.013) (NH) Spaceback Superb (Mod.013) (3T) Sedan Superb (Mod.013) (3T) Combi Yeti (Mod.014) (5L) Station TOYOTA ProAce L1H1 (Mod.014) (#X31#) Kombi/Bus (1900) ProAce L2H1 (Mod.014) (#X31#) Kombi/Bus (1900) ProAce L2H2 (Mod.014) (#X31#) Kombi/Bus (2200) VW Golf VII (5G) Variant Crafter (Mod.06) (2E#) Kombi/Bus (2705) Crafter (Mod.06) (2E#) Kasse (2705) 2-Dørs Kombi-5 Kombi-5 5-Dørs Kombi-5 5-Dørs Rad:3000 Rad:3122 Rad:3122 Kombi-5 Rad:3250 Rad:3250 PORSCHE 911 Targa (Mod.014) (991) Coupé 2-Dørs RENAULT Macan (Mod.014) (95B) Station Mégane III (Mod.014) (BZ) Sedan Mégane III (Mod.014) (KZ) Grandtour Mégane III (Mod.014) (DZ) Coupé 5-Dørs 5-Dørs Kombi-5 3-Dørs Fra Håndværksrådets årsberetning 14 Autoudvalget Reparationsgrænsen koster job, praktikpladser og omsætning En af de vigtigste sager for Autoudvalget er kampen mod reparationsgrænsen, der har store konsekvenser for autobranchen. Færre biler end tidligere er blevet repareret, mens flere biler skrottes, og derfor har autobranchen mistet omsætning, afskediget dygtige medarbejdere og ikke mindst nedlagt stribevis af praktikpladser. I fælles front med resten af autobranchen lykkedes det sidste år at få gennemført en midlertidig ændring af reparationsgrænsen i 2014 og Autoudvalget arbejder for en permanent ændring af reparationsgrænsen fra 65 pct. til 75 pct., som ikke kun skal gælde i 2014 og 2015 på sigt skal reparationsgrænsen hæves yderligere og til sidst fjernes helt. Opgørelsesmetoden for skader skal ændres, således at skader, der bliver repareret med brugte reservedele, ligeledes opgøres i brugte reservedele og ikke som nu, hvor alle skader opgøres i nye reservedele. Ved en ændring af registreringsafgiftsloven skal reparationsgrænsen tilpasses. Større fokus på telematik i bilen Fra 2015 skal nye biler være udstyret med et ecall-system, der automatisk tager kontakt til en alarmcentral, hvis bilen skulle havarere. Flere bilmærker arbejder på udvidede callsystemer, som kan kommunikere med bilen i forhold til nedbrud, serviceintervaller mv. Autoudvalget stiller skarpt på udviklingen af telematikken i biler og overvåger, at det ikke skader konkurrencen i autobranchen og hindrer det frie værkstedsvalg. På Autoudvalgets agenda: Fjernelse af reparationsgrænsen Fair og fri konkurrence på autoområdet Autobranchens interesser i SKAT Motorkontaktudvalg Fokus på udbredelsen af telematik i biler

19 EKSTRA SPRØJTEN 19 Det moderne karrosseriværksted Af Finn Larsen, AutoBranchens VidenCenter Hvad er kravene til et moderne karrosseriværksted? Mange er af den opfattelse, at når det er muligt at lave en samarbejdsaftale med forsikringsselskaberne, så er det fordi, værkstedet leverer den rigtige kvalitet. Men det er langt fra tilfældet - der burde være klarere retningslinjer for, hvad kravene er til et moderne karrosseriværksted. Mange bilproducenter anvender i dag materialer, som ikke tåler den opvarmning, som eksempelvis tilføres ved sammenføjning med CO 2 /MAG-svejsning. Det er derfor yderst vigtigt, at værkstederne har det rette karrosseriudstyr og viden til rådighed, når der repareres. Plejer er død udviklingen har overhalet os Udviklingen inden for karrosserimaterialer gør det umuligt at foretage korrekt reparation uden at have manualen i hånden. Det er ikke mange år siden, at værkstederne i dialog med forsikringsselskaber bestemte, hvor det var mest hensigtsmæssigt at fortage skarring af en karrosseridel. Nutidens karrosserier tåler ikke på samme måde at blive skarret. I dag er det nødvendigt at have producenternes reparationsbeskrivelser i hånden, når der forhandles om reparationsmetode og pris. Hvis der foretages skarring af en karrosseridel på anden måde, end det er beskrevet i producentens vejledninger, kan det have konsekvenser for bilens sikkerhed. Udviklingen gør det umuligt at gøre, som man plejer. Der findes adskillige eksempler på, at et facelift også er optimering af sikkerhed og dermed ændring af reparationsmetoder. Mere viden om sikkerhed og udstyr Manglende viden om reparationsmetoder og det rette karrosseriudstyr kan påvirke karrosserigarantien. Anvender værkstedet det forkerte udstyr til opretning, slibning, sammenføjning, spartling, sealing og overfladebehandling, vil garantien i det reparerede område frafalde. Langt hovedparten af de køretøjer, der kører på de danske veje, er forsynet med et beskyttende zinklag under lakken. Ved reparation skal reparatøren sikre, at dette beskyttende lag genetableres enten med zink eller specielle produkter som epoxy eller etch-primere. Hvis ikke overfladerne genetableres iht. producentens beskrivelser, vil det ikke være muligt at få skaden repareret iht. garantibestemmelser. Sikkerhed i en moderne bil består af mange ting. I dag kan udskiftning af bilens glas have indflydelse på sikkerheden. Ved udskiftning af glas oplyser producenten, hvilken trækstyrke og limtype, bilen er produceret og crash-testet med samt højden på limfugen iht. karrosseriets vridninger under kørsel osv. Et nyt aspekt, som brugere og reparatører skal være opmærksomme på, er biler, der er forsynet med kamera og lysfølere i forruden. Ofte vil det i forbindelse med udskiftning af en forrude på et nyere køretøj være nødvendigt, at kamera og lysfølere initialiseres ved at tilslutte mærkespecifikt udstyr, som består af producentens udlæsningsudstyr og prøvestand, hvor der kan foretages funktionstest. TILBUD PÅ SKUMTAPE KØB 2 OG FÅ 1 GRATIS! Varenr. (2+1): Tilbuddet gælder så længe lager haves. Kontakt din NORTON non-paint leverandør for bestillinger, enhedspriser mm. TYPE OG MÅL (STANDARD) TYPE OG MÅL (PREMIUM) 13mm 13mm Adhesive AdhesiveFoam Foam 11mm 11mm 9mm 9mm Adhesive Adhesive 20mm 20mm KØB 2 KASSER STANDARD TAPE (13mm x 50m) + OG FÅ 1 KASSE PREMIUM TAPE (20mm x 50m) GRATIS! SAINT-GOBAIN ABRASIVES A/S Robert Jacobsens Vej 62 A, 2300 København s Tlf

20 20 Juni 2014 Generalforsamling og kædemøde hos LAKexperten Genvalg til bestyrelsesmedlemmer og god tro på fremtiden efter netop overstået generalforsamling og kædemøde hos LAKexperten. Traditionen tro afholdt LAKexperten i slutningen af april generalforsamling efterfulgt af kædemøde. På trods af travlhed hjemme på værkstederne var rigtigt mange mødt frem for at tage aktiv del i diskussioner om udvikling, strategi og selvfølgelig deling af erfaringer fra hverdagen. Nye aktionærer For enkelte aktionærer var generalforsamlingen samtidig første møde med de øvrige LAKexpertenaktionærer. Som det første bød bestyrelsesformand Per Larsen velkommen til LAKexperten Frederikshavn og Hjørring ved Jesper Backhausen og LAKexperten Silkeborg repræsenteret ved Stig B. Sørensen, der ejer DS Autolak sammen med Thomas Gisselmann og Dennis Seindal. Der blev taget rigtig godt i mod de nye drenge i klassen. Jesper Backhausen fortæller: Jeg har indtil nu kun oplevet åbenhed og følt mig velkommen. Der er ingen tvivl om, at vores indtræden i LAKexperten har været det helt rigtige. Vi glæder os meget til samarbejdet med de øvrige aktionærer og oplever allerede nu et godt og frugtbart udbytte endnu et aktivt år Trods hårde tider i branchen kunne formanden berette om vækst blandt kædens værksteder. De fremmødte aktionærer blev rost for en meget positiv udvikling på omsætning og nøgletal. Stor ros var der også for indsatsen i forbindelse med certificering. Således konstaterede en tilfreds formand, at 30 ud af branchens 40 KS2000/ISO9001 certificerede værksteder er en del af LAKexperten og flere er på vej. Genvalg til bestyrelsen På valg til bestyrelsen var Morten F. Nielsen - LAKexperten Thisted, Frank Mosegaard - LAKexperten Bramming, Michael Elkjær - LAKexperten Lyngby og Per Larsen. Alle fire blev genvalgt uden modkandidater, og bestyrelsen forsætter derfor uændret. Foruden de fire består bestyrelsen også af: Bjørn Mikkelsen - LAKexperten Slagelse, Ib M. Pedersen - LAKexperten Brande og Ole Elkjær - LAKexperten Ballerup. En stærk kæde med tilfredse kunder Vækst på flere fronter bl.a. omsætning, nye aktionærer, engagement og lyst til mere. LAKexperten er en stærk kæde med store vækstmuligheder. De udvalgte fokusområder lykkes for alle, og hvad enten det gælder minimering af omkostninger eller at sikre korrekte takseringer, så opleves der gode resultater hele vejen rundt. LAKexperten arbejder med kundetilfredshed og gennemførte i første kvartal en kundetilfredshedsanalyse og, resultatet er meget positivt. Faktorer som fleksibilitet, god kvalitet og tæt dialog er blandt de områder, der fremhæves i undersøgelsen. Derudover oplever kædens aktionærer også, at deres kunder har stor glæde af kædens eget online planlægningssystem, som faktisk konkret efterspørges hos flere og flere kunder. Fokus på udvikling Det går godt for LAKexperten, men der er ikke tid til at hvile på laurbærerne, og der skal forsat arbejdes hårdt og fokuseret for at holde fast i den gode udvikling. Fremtiden ser lys ud for LAKexperten. Taxa på Cuba Fotos af Kurt Black Jensen

God kultur skaber mestre Side 3

God kultur skaber mestre Side 3 EKSTRA SPRØJTEN 40. UDGAVE September 2014 EKSTRA SPRØJTEN Stor forsikringsaftale på plads Side 13 Uddannelsesreformerne giver bedre lærlinge Side 4 KS 2000 ikke kun for de store Side 12 Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Forkerte lakopgørelser Side 5

Forkerte lakopgørelser Side 5 EKSTRA SPRØJTEN 37. UDGAVE december 2013 EKSTRA SPRØJTEN Læs om Blik & Sprøjt Side 2 KS 2000 Karrosseri - projektet skrider frem Side 5 Påmindelse fra FAI s Ankenævn Side 6 Hjælp fremtidens autolakerere

Læs mere

Mesterskaber fik ny besøgsrekord Side 6

Mesterskaber fik ny besøgsrekord Side 6 EKSTRA SPRØJTEN 34. UDGAVE marts 2013 EKSTRA SPRØJTEN 1-dags kursus i Autotaks og vidensdeling Side 10 DuPont skifter navn til Axalta Side 10 5 grundregler for skadesopgørelse Side 4 Fælles front for flere

Læs mere

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 35. UDGAVE juni 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hårdere straf for overtrædelse af konkurrenceloven Side 8 Det nye Autobranchens Videncenter Side 4 Lærlinge fra Skandinavien samlet Side 6 Kvalitet

Læs mere

Selskaber sletter miljøtillæg Side 3 EKSTRA SPRØJTEN. Ny uddannelse for autolakererne Side 10. Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22

Selskaber sletter miljøtillæg Side 3 EKSTRA SPRØJTEN. Ny uddannelse for autolakererne Side 10. Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22 EKSTRA SPRØJTEN 42. UDGAVE Marts 2015 EKSTRA SPRØJTEN Lær at opgøre skaderne korrekt Side 16 Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22 Manglende efterlevelse af lakvejledningen Side 3 Codan kom

Læs mere

Ændring af starttider i AT-lak Side 3

Ændring af starttider i AT-lak Side 3 EKSTRA SPRØJTEN 32. UDGAVE september 2012 EKSTRA SPRØJTEN Få adgang til endnu flere rabatordninger Side 21 Praktikpladskampagne 2012 Side 24 Ekstrasprøjten tager temperaturen på branchen Side 19 Træningsuge

Læs mere

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 håndværksrådet sætter fuld tryk på indsatsen for at højne erhvervsuddannelsernes image... side 6-8

Læs mere

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013 05 Juni 2013 autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Danmark Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren cameleon.dk - 2013129 Nikolaj Nørup - kædekonsulent, Jylland AutoPartner byder Nikolaj

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

03 April 2013. autobranchen.info BOLIGJOB-PLAN VANDT OVER REP-GRÆNSER»VI ER EN VÆKSTBRANCHE!«FRONTRUDER MED UDFORDRINGER

03 April 2013. autobranchen.info BOLIGJOB-PLAN VANDT OVER REP-GRÆNSER»VI ER EN VÆKSTBRANCHE!«FRONTRUDER MED UDFORDRINGER 03 April 2013 autobranchen.info BOLIGJOB-PLAN VANDT OVER REP-GRÆNSER»VI ER EN VÆKSTBRANCHE!«FRONTRUDER MED UDFORDRINGER Lad ikke udviklingen i moderne biler overhale dit værksted... 10 gode grunde TIL

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

10 December 2013. autobranchen.info. Lydhør minister Ny offensiv for plastreparationer Når gearkassen gør knuder

10 December 2013. autobranchen.info. Lydhør minister Ny offensiv for plastreparationer Når gearkassen gør knuder 10 December 2013 autobranchen.info Lydhør minister Ny offensiv for plastreparationer Når gearkassen gør knuder Vil du også kunne tilbyde dine kunder en Service- og reparationsaftale? NYHED Som en del af

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

08 Oktober 2013. autobranchen.info. Enstemmig tilslutning til AutoBranchen Danmark CAD med fokus på bilsalg og nye medlemmer DAG fylder 50

08 Oktober 2013. autobranchen.info. Enstemmig tilslutning til AutoBranchen Danmark CAD med fokus på bilsalg og nye medlemmer DAG fylder 50 08 Oktober 2013 autobranchen.info Enstemmig tilslutning til AutoBranchen Danmark CAD med fokus på bilsalg og nye medlemmer DAG fylder 50 Vil du også kunne tilbyde dine kunder en Service- og reparationsaftale?

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2010-7. årgang 12 travle måneder siden sidste generalforsamling - status over arbejdet i Dansk Taxi Råd side 4 Årets fokusområder hed miljø, brancheanalyse

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Nyt fra AutoBranchen Danmark

Nyt fra AutoBranchen Danmark Lad dette nyhedsbrev cirkulere i virksomheden Administration/bogholderi Salgsafdeling Værksted/Reservedele Nr. 4 27. februar 2014 (uge 9) Nyt fra AutoBranchen Danmark Nøglen til din frihed Støt sagen på

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006 4. årgang nr 6 september 2006 6 18 25 foto PETER HOVE OLESEN 33 LEDER 5 Ræk hånden frem Michael H. Nielsen TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE Lærlingene kritiserer i en ny undersøgelse de tekniske skoler. Og for

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014.indd 2 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Vi vil og kan mere... 5 Forandringer på vej... 6 Farvel til akademiet Ny

Læs mere

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.!

10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! MEDLEMSINFORMATION - udgives af Emballage og Transport Nr. 1 februar 2014 10 pct. mere digitalisering øger danske virksomheders værdiskabelse med op til 50 mia. kr.! v/lars Germann, centerchef og Jan Overgaard,

Læs mere

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar 12. årgang nr. 2, juni 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på årsdag 2014 2 Statsminister Helle Thorning-Schmidt: Vi går ikke ind for kædeansvar 2 Formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen:

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø Forord Vi kan hurtigt blive enige om, at vækst er godt for samfundet og vores økonomi. Men en del af den vækst, vi går ind for, kan på længere sigt medføre uoprettelig skade på vores miljø og klima. Derfor

Læs mere

D A F nyt. Frustrerede bilforhandlere. går i rette med SKAT

D A F nyt. Frustrerede bilforhandlere. går i rette med SKAT D A F nyt Lad dette nyhedsbrev cirkulere i virksomheden Administration/bogholderi Salgsafdeling Værksted/Reservedele AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL AutoBranchen Danmark en fusion af Nr. 13 17.

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere