CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk"

Transkript

1 CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

2 HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller har røget cannabis dagligt. Kvalitativt studie primært interview af brugere Brugerperspektiv ser på cannabisbrugernes egne betragtninger af grænserne mellem - brug og misbrug - at søge behandling eller ikke at søge behandling.

3 Hvorfor har jeg valgt at skrive om netop cannabisbrugere og misbrugere? En stigning i antallet af voksne mennesker der søgte behandling for cannabismisbrug Cannabismisbrug har tidligere været et ungdomsfænomen En ændring i mådes der tales om cannabis på det offentlige rum

4 Forbruget af cannabis i befolkningen

5 Personer mellem år oplyser i 2013 at havde brugt cannabis 4,6 % sidste måned 12,2 % det sidste år. 44,2 % på et eller andet tidspunkt i deres liv. 1% af alle europærer ml år bruger cannabis dagligt (EONN 2010) Forbruget er højst i aldersgruppe år(18,9%) Hos personer over 44 år ses et begrænset brug (Sundheds- styrelsen 2011) Hovedparten stopper selv deres forbrug af cannabis i overgange fra ung til voksen Ikke tale om en marginaliseret gruppe af mennesker Mange unge anser cannabisbrug som normalt (Sundhedsstyrelsen 2013)

6 CANNABISBRUG I EN SAMFUNDSMÆSSIG KONTEKST Gennem de sidste 15 år er voksne cannabismisbrugere opstået som behandlingskrævende fænomen i Danmark Der kan iagttages ændringer i kommunikation omkring: Politiske system (Kampen mod Narko 2003) - Retssystemet - Sundhedssystemet - Videnskabelige system

7 RETSSYSTEMET Det skal være tydeligt at cannabis er et illegalt rusmiddel Ingen forskel mellem hård og blød narkotika Kriminalisering af både køber og sælger høje bøder og plettede straffeattester (tab af kørerkort) Cannabissen knyttes til kriminalitets kulturer et mere risikofyldt marked og deraf større profit og mere risikovillige aktører

8 Sundhedssystemet Skizofreni og psykoser KOL Risiko for at blive syg Videnskabelige system Nedsat kognitiv funktion Afhængighedsskabende Misbrugsstof

9 BEHANDLINGSSYSTEMET FOR STOFMISBRUGERE Voksne cannabisbrugere - identificeret som sociale problemer -kommunikeres, som værende det sociale hjælpesystem målgruppe Etablering af cannabisbehandling - ny målgruppe - nye metoder

10 Den procentvise fordeling af primært misbrugsstof blandt behandlingssøgende stofmisbrugere

11 DATA I BEHANDLING Journalnotater fra 50 cannabisbrugere som har været indskrevet i behandling Interview med 10 behandlere Interview med 16 brugere i behandling; i både døgn, dag og ambulant, anonym. UDEN FOR BEHANDLING Interview med 16 brugere uden behandlingserfaring. - 2 via interviewpersoner fra internettet - 1 via interviewpersoner fra behandling - 3 via egne venners venner

12 HVAD KENDETEGNEDE DE SOM VAR I BEHANDLING? Hovedparten brugte cannabis dagligt De havde ikke et dagligt forbrug af andre rusmidler Jeg forsøgte at fordele interviewpersonerne i forhold til alder køn uddannelse indkomst, Fra fora på internettet fik jeg 53 henvendelser i løbet af et par måneder- udvalgte 10 personer - måtte afvise mange mænd under 25 år.

13 INTERVIEWPERSONERNE

14 HVORFOR ARBEJDE MED ET BRUGERPERSPEKTIV? I stedet for at betragte brugerne fra behandlingssystemets perspektiv Betragte brugerne i deres eget perspektiv og se behandlingens rolle i deres liv Tage alvorligt at brugerne har et liv uden for behandling Ved at brugerne defineret deres problemer se på hvorfor de henvender sig hvad var udgangspunktet for behandlingsforløbet

15 HVAD ER FORSKELLEN PÅ AT BRUGE CANNABIS SOM UNG OG VOKSEN? Brugernes alder har indflydelse på hvor påvirket de vil være og oplevelse af risici. Om man har et brug eller et misbrug ændres løbende gennem livet - alt efter den enkelte brugers livsomstændigheder, som midlertidige tilstande. Forklare fortiden i nutiden klare lys

16 UNGES MOTIVER FOR AT BRUGE CANNABIS Som ung bruges cannabis socialt det har en social funktion - lokalmiljøet, nye kammerater, subkulturelle grupper - det problematiske forbrug er først noget der kommer senere Som ung er forbruget styret af hedonistiske motiver(lystbetonede) Som ung er risikoen for eksklusion af kammerater og isolation afgørende.

17 VOKSNES MOTIVER FOR AT BRUGE CANNABIS Som voksen bruges cannabis alene der er et forbrugsgode - Som voksen styret af funktionelle motiver (afslapning og afstresning) - Som voksen er det risikoen for eksklusion i forhold til det omgivende samfund vigtig (job, moderrolle etc.) Cannabisbruget er mere en personlig ting end et moralsk eller politisk spørgsmål m.m.

18 OPSTART Af CANNABISBRUG Alle starter med at bruge cannabis socialt Prøvede at se på hvordan startede de deres forbrug med hvilke motiver??? Hvilken indflydelse den sociale kontekst havde for udviklingen af hhv. et brug eller et misbrug??? Fandt 4 typiske indgange til et dagligt forbrug:

19 JEG RYGER MED ALLE MINE VENNER I LOKALMILJØET Passiv og ureflekteret opstart i blandt kammerater som meget ung Forsætter som voksne uden at problematiserer det Ofte udenfor arbejdsmarkedet Har ofte kun cannabisbrugende venner De som søger behandling har lang behandlingstid

20 JEG RYGER MED NOGLE AF MINE VENNER DE YNGRE SOCIALE FORBRUGERE Aktivt valg at starte sit forbrug som ung Opsøger subkulturelle grupper hvor der ryges Har også venner der ikke ryger De søger ikke behandling da de ikke oplever deres forbrug som et misbrug Deres forbrug kan med alderen skifte til et misbrug hvis der kommer kriser i deres liv

21 JEG RYGER MED MINE NYE OG ENESTE VENNER Som unge har de følt sig anderledes og ensomme De finder en cannabisrygende gruppe hvor de oplever fællesskab og gruppetilhørsforhold for første gang i deres liv Deres forbrug er socialt Når gruppen opløses bliver de ensomme igen Ofte dem der har lang behandlingstid - døgnbehandling

22 JEG RYGER ALENE HAR BÅDE VENNER DER RYGER OG IKKE RYGER Begynder først at bruge cannabis dagligt som voksne Har brugt cannabis sporadisk i deres ungdom Ryger det hjemme om aftenen når dagens opgaver er klaret Ryger det primært alene De fleste søger ikke behandling De som søger behandling gør det ofte i forbindelse med en voldsom livskrise hvor de oplever forbruget ændres til misbrug

23 HVAD HAVDE INDFLYDELSE PÅ OM BRUGERNE SØGTE BEHANDLING ELLER EJ? I analysen af de 4 grupper fremkom følgende afgørende forskelle på de i og udenfor behandling Der kan iagttages en forskel på dem som starter et cannabisbrug sammen med deres venner og dem der opsøger nye grupper som de ryger cannabis med. CENTRALT ER: - Hvorfor unge bliver en del at en cannabisbrugende gruppe - Om de tilhører en eller flere kammeratskabsgrupper/subkulturer - Hvilken rolle ens kammeratskabs gruppe har og om man har flere venner/grupper at omgås - Om man bruger rusen til fornøjelse eller for at håndterer ensomhed

24 HVORFOR PROBLEMATISERER DE DERES FORBRUG - HVORFOR SØGER DE BEHANDLING? Om eget forbrug betragtes som normalt eller unormalt Unges forbrug neutraliseres i kammeratskabsgrupper Om de indgår i sociale kontekster hvor cannabis kan indtages Om forbruget opleves inkluderende eller ekskluderende Voksnes forbrug neutraliseres ved oplevelsen af kontrol Køb af kriminalitetsfri pot, sund mad, ikke ryger, karrier være en succes Om de oplever cannabis som skadelig eller begrænsende Nogle voksne pejler efter kammerats skabsgrupper hele livet

25 HVORNÅR ER DET REKREATIVT OG HVORNÅR ER DET PROBLEMATISK? Hvad er et kontrolleret forbrug? Cannabisbrug kan ses som acceptabel adfærd blandt vokse, hvis regler for brug overholdes og selvkontrol derigennem vises. Brugerne skal kende regler for hvorledes cannabis anvendes korrekt = kontrolleret Rummet(bar, skole, arbejde), Forpligtelser(børn, arbejde, socialisere) Hvem er du sammen med?( kollegaer, børn, venner, socialrådgiver) Dit humør (glad, deprimeret, nyforelsket) Din generelle situation ( arbejdsløs, syg, godt liv, fattig)

26 HVILKE PROBLEMER AFHJÆLPES I BEHANDLINGEN? KONSEKVENSER AF AT BRUGE CANNABIS Tab af kognitive funktioner - læse en bog, deltage i samtaler Psykiske problemer - angst, fobier Tab af selvkontrol - brugt cannabis i arbejdssammenhænge Initiativløs, doven og sjusket - gå til fest, inviterer gæster, få en kæreste - Problemer på arbejdet

27 HVAD ER DET FOR NOGLE PROBLEMER DE GERNE VIL HAVE HJÆLP TIL I BEHANDLINGEN? Ensomhed Isolation Vold i parforholdet Seksuelle problemer Overgreb Anderledeshed

28 Cannabisbehandling i Danmark opkomst og udvikling (2012). Bidrag i: Cannabis, forbrug, interventioner og marked; Dahl, H. V. & Frank, V.A. (red.) Samfund og rusmidler nr 2: Aarhus Universitets forlag. s Fortællinger om cannabisbrug (2013) Bidrag i: Misbrugsbehandling; organisering, indsatser og behov. Thylstrup, B. & M. Hesse, M. U. Pedersen & K. Frederiksen (red.)aarhus Universitets forlag s Perspectives on daily cannabis use: Consumerism or a problem for treatment? Kronbæk, M. & Frank, V.A. (2013) Perspectives on daily cannabis use: Consumerism or a problem for treatment? Nordic Studies on Alcohol and Drugs 30(5): Cannabisrygning hvornår er det brug og hvornår er det misbrug? (1014) STOF nr. 23 -kan hentes på Mette Kronbæk:

Del 1. Metode og teoretiske overvejelser.

Del 1. Metode og teoretiske overvejelser. Del 1. Metode og teoretiske overvejelser. Kapitel 1. Indledning 1.1 Indledning, forforståelse og motivation Jeg har i mit bachelorprojekt valgt at skrive om problematikken omkring pakistanske stofmisbrugere.

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol fri hash? Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol Center for Rusmiddelforskning har i en stor ny undersøgelse set på unge, der misbruger rusmidler. I denne artikel fokuseres der

Læs mere

Litteraturstudie af fængselsbaseret stofog alkoholbehandling

Litteraturstudie af fængselsbaseret stofog alkoholbehandling Litteraturstudie af fængselsbaseret stofog alkoholbehandling Rekvireret af Direktoratet for Kriminalforsorgen 29. juni 2012 Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Torsten Kolind, Mads Uffe Pedersen,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING

UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING EN EVALUERING AF TRE BEHANDLINGSINDSATSER 15:24 TINA TERMANSEN THERESA DYRVIG NETE KROGSGAARD NISS JAN HYLD PEJTERSEN 15:24 UNGE I MISBRUGSBEHANDLING EN EVALUERING AF TRE BEHANDLINGSINDSATSER

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere "Jeg synes, det er vigtigt at komme ud, for når man ryger, så sidder man for det meste bare derhjemme" Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere Oktober 2007 Jonas Markus

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Unge og hash i Viby Syd

Unge og hash i Viby Syd Unge og hash i Viby Syd Kortlægning og samarbejde på tværs HKH-rapport udarbejdet i et samarbejde mellem: Sundhedscaféerne, Det Boligsociale Fællessekretariat SSP HotSpot Folkesundhed Aarhus og Ungdomscentret,

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Hvad nu, hvis de ikke vil i behandling? Om graviditet, misbrug og barrierer i forhold til behandling.

Hvad nu, hvis de ikke vil i behandling? Om graviditet, misbrug og barrierer i forhold til behandling. afhængige mødre Hvad nu, hvis de ikke vil i behandling? Om graviditet, misbrug og barrierer i forhold til behandling. AF DORTE HECKSHER & HELLE DAHL At være gravid og have et aktuelt eller tidligere misbrug

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 - EN SUMMARISK GENNEMGANG AF RESULTATER FREMKOMMET I EN INTERNET- BASERET SURVEY I 8. OG 9. KLASSERNE I FREDERIKSSUND KOMMUNE EFTERÅRET 2012 Januar 2013

Læs mere

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring Weekend- Junkier Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring VEJLEDER: HOLGER KJÆRSGAARD ANTAL ANSLAG: 83.982 Opgaven er udført uden

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital?

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? STOF nr. 23, 2014 Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Hvordan kan det være, at nogle mennesker formår at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler ved egen hjælp? AF ANNE-SOFIE

Læs mere

Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel

Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel Jeg siger jo ikke, at jeg vil være astronaut, vel En antropologisk undersøgelse af relationen mellem kvinder med erfaring med salg af seksuelle ydelser og det sociale system. Rådet for Socialt Udsatte

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

TUBA-undersøgelse januar 2008

TUBA-undersøgelse januar 2008 TUBA-undersøgelse januar 2008 I TUBA arbejder vi med unge pårørende til alkoholmisbrugere. Vi har derfor længe ønsket os at få tal på omfanget af den problemstilling. Indtil nu har man baseret sine skøn

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer VFC Socialt

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere