Beskrivelse af Sønderbjerggaard.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af Sønderbjerggaard."

Transkript

1 Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Sønderbjerggaard Holtevej 2, Stenmagle 4295 Stenlille Forstander Erik Sonne tlf mobil Fax: Målgruppe: På Sønderbjerggaard er der særlig fokus på misbrugere med dobbeltdiagnoser, det vil sige borgere, der udover misbrug også lider af alvorlig psykiatrisk sygdom. Vi har således stor erfaring med såvel borderline problematikker, ADHD, samt skizofreni. Personalet bliver løbende superviseret af psykiater. Behandlingen og udredningen bliver ved brug af psykiater målrettet efter den enkelte borgers problematik, og plan for langtidsstabilisering bliver lagt i samarbejde med anbringende myndighed. Sønderbjerggaard er godkendt til 6 beboere M/K over 18 år uden øvre grænse, med eget værelse. Idégrundlag: Gennem vort mangeårige pædagogiske og terapeutiske arbejde med misbrug har vi mødt et stort antal borgere med flerspektrede problemstillinger, der falder igennem de gængse behandlingstilbud. Dvs. borgere, der på grund af deres misbrug ikke kan være i det psykiatriske system eller på grund af deres psykiske lidelser ikke kan være i misbrugssystemet. Ligeledes har vi mødt borgere med ovennævnte problemstillinger, der ikke kan tilbydes relevant arbejdstræning i eksisterende tilbud, som evt. efterfølgende kan udmøntes i skånejob, flexjob eller andre tiltag. Sønderbjerggaard tilbyder målgruppen pædagogisk-, terapeutisk-, omsorgs-behandling i kombination med socialiserende arbejdstræning. For at tilvejebringe et helhedsbillede af borgeren mener vi, det er vigtigt at kombinere psykiatrisk behandling, misbrugs behandling og arbejdstræning i en sammenhæng, med det formål at visiterende myndighed efterfølgende har et kvalificeret grundlag for at træffe beslutninger for videre foranstaltninger. Sønderbjerggaard tilbyder både afgiftning og medicinsk stabilisering og arbejder udfra individuelle behandlingsmål enten som stoffri, eller som stabilt substitutionsbehandlet. Udslusning og efterbehandling foregår i borgerens hjemkommune.

2 Bygninger: Sønderbjerggaard er et nedlagt landbrug, hvor den ene længe er indrettet til bosted. Ejendommen ligger ca. 1 km. udenfor Stenmagle by i Sorø Kommune, med flere hundrede meter til nærmeste nabo. Gården er beliggende i landlige omgivelser. Leder af bostedet bor på ejendommen. Ejendommen er på ca.1800 m2 hvoraf de ca. 360 m2 er indrettet til bosted, og der er indrettet værksteder på ca.100 m2. Grunden er på m2 Boligens relation til målgruppen: Da formålet med institutionen er at tilbyde nænsom behandling i et trygt og hjemligt miljø, er det vigtigt, at botilbudet er indrettet i lyse og venlige omgivelser, hvor der både er plads til samvær med de andre beboere samt mulighed for at kunne trække sig tilbage til egen privatsfære. Myndighedskrav: Sønderbjerggaard er godkendt til liberalt erhverv i landzone. Kommunal landzonetilladelse i henhold til 35 i planloven blev bevilget af Stenlille kommune d. 07/ Naturklagenævnet stadfæstede denne afgørelse d.15/ Godkendelse Sorø Kommune Årsag til valg af målgruppe: Sønderbjerggaard udfylder et helhedsorienteret tomrum i det samlede behandlingsbillede mellem traditionelle misbrugstilbud, psykiatrien og de arbejdsrelaterede tiltag. Vores erfaring er, at når vi møder borgerne med respekt for og accept af den enkeltes stærke og svage sider, og med kombination af denne grundlæggende respekt med stor faglig viden, kan vi give målgruppen et behandlingstilbud, som øger den enkeltes livskvalitet og positive muligheder i et videre forløb. Vi forventer af vores beboere, at de er samarbejdsparate og indstillet på at yde deres bedste på trods af individuelle problemstillinger. Visitation: Visitation til Sønderbjerggaard sker via anbringende myndighed i henhold til Servicelovens 107, jf Oftest vil henvendelsen ske via telefon eller mail efterfulgt af et kontaktbesøg af borger og sagsbehandler. Hvis enighed opnås, fremsender anbringende myndighed visitationsskema, indeholdende anamnese og handleplan, og Sønderbjerggaard fremsender samarbejdsaftale efterfølgende. Ved indskrivning aftales medicin / nedtrapningsplan med stedets overlæge, speciallæge i psykiatri. Sønderbjerggaard fremsender løbende status efter aftalt periode som oplæg til opfølgningsmøde.

3 Udslusning: Sønderbjerggaard fremsender slutstatus med forslag til realistisk udslusningsplan med anbringende myndighed. Beskrivelse af pædagogisk arbejdsgrundlag: Der udarbejdes behandlingsplan ud fra overordnet handleplan fra anbringende myndighed. Når borgeren tilknyttes Sønderbjerggaard, er der en rolig indkøringsfase i afgiftningsperioden, med afklaring og udredning af borgerens samlede ressourcer som grundlag for udarbejdelse af behandlingsplan lagt i samarbejde med borger og anbringende myndighed. Hvis psykiatrisk udredning efter indskrivning skønnes relevant, kan udredningen foretages af Sønderbjerggaards psykiatriske konsulent. Speciallægeerklæring kan bestilles. Medicinering ordineres af stedets psykiater. For de fleste borgere med misbrug og psykiske problemer er det svært at forholde sig til og acceptere de psykiske problemer i stoffri tilstand. Vi lægger vægt på, at den enkelte gennem accept lærer sine problemer at kende og se de muligheder, der er på trods af disse. Samtidig er det vigtigt, at den enkelte erkender, i hvilke situationer han / hun tidligere har brugt stimulanser som flugt fra virkeligheden og få støtte til at finde nye veje uden stimulanser. For at tilbyde et trygt miljø accepterer Sønderbjerggaard ingen former for indtagelse af legale eller illegale rusmidler under behandlingsforløbet udover medicin ordineret af stedets læge. Dette er også gældende udenfor Sønderbjerggaard. Vi ser det som en vigtig læring, at leve et godt indholdsrigt liv uden nogen form for indtagelse af rusmidler. Dagligdagen er lagt i faste rammer, hvor der tages individuelle hensyn i forhold til den enkeltes aktuelle funktionsniveau. Der er døgndækning på Sønderbjerggaard. Der er 5 pædagogiske medarbejdere i dagtimerne ugens fem hverdage. I weekends, helligdage og aftentimer er der 2 medarbejdere til rådighed. Borgerindflydelse: Der er borgerinvolvering på Sønderbjerggaard. Det betyder for os at borgerne bliver taget med på råd om daglig praksis og i alle nye initiativer, men det er personalet, der tager den endelige beslutning. Netværk: Det er vigtigt for borgeren at få genetableret eller få oprettet et bæredygtigt netværk. Derfor vil vi i samarbejde med borgeren skabe kontakt til det positive netværk, der er eller tidligere har været omkring borgeren. Hvis dette ikke eksisterer, vil vi i samarbejde med borgeren søge at skabe et nyt netværk ved hjælp af aktiviteter uden for Sønderbjerggaard.

4 Terapeutiske arbejdsgrundlag: Terapeutiske enkelt / gruppesamtaler: Der bliver lagt stor vægt på enesamtaler, der er et meget tillidsskabende arbejdsredskab, hvor borgeren finder tryghed til at arbejde med sit adfærdsmønster og tage stilling til sine psykiske problemer. De primære arbejdsmetoder bliver udmøntet i empatisk kommunikation, normativ og kognitiv terapi, en træning med sigte på refleksion, erkendelse og adfærdsændring. Miljøterapeutiske aktiviteter: Borgeren deltager i miljøterapeutiske aktiviteter, hvor de basale færdigheder i forhold til personlig hygiejne, påklædning, planlægning af madplan, indkøb, madlavning, rengøring af eget værelse og fællesarealer samt sociale færdigheder er i centrum. Økonomi: Vi tilbyder støtte til, at borgeren får mulighed for at få overblik over sin økonomiske situation. Støtte til at etablere henstand og afbetalingsordninger. Arbejdstræning: Arbejdstræning er en del af Sønderbjerggaards behandlingsgrundlag. Arbejde fremmer selvtillid og selvstændighed. De sejre, der vindes i arbejdet gør, at det er lettere at bære arbejdet i den terapeutiske fase. Det er vigtigt for borgeren at opleve det realistiske billede af hvorvidt han / hun vil være i stand til at klare et arbejde eller uddannelse efter opholdet på Sønderbjerggaard, eller om det vil være realistisk med flex- eller skånejob og få støtte til at acceptere dette. Hobby: Der er mulighed for at male i atelier. Derudover kan der skabes plads til at dyrke de individuelle hobbies / kreative aktiviteter, hver enkelt måtte ønske. Fysiske / kosmetiske foranstaltninger: I tæt samarbejde med anbringende myndighed vil borgerens helbredsmæssige forhold blive udredt i samarbejde med det stedlige lægehus. Der vil ligeledes blive sat fokus på vedligehold, tandsmerter og udbedring af tandsættet. Ligesom brug af fysioterapi etableres. Samarbejde med pårørende: Vi mener, at de pårørende er af afgørende betydning for borgerens netværk til at kunne leve et meningsfyldt liv. Vi lægger derfor stor vægt på samarbejdet med de pårørende, og det positive netværk, der måtte være tilbage. Borgere, der har levet et liv med psykisk ustabilitet sammen med misbrug, er for de pårørende ofte forbundet med angst, skuffelse og vrede. Vi tilbyder derfor familie / netværk terapeutiske samtaler, hvor begge parter har mulighed for at udveksle tanker / frustrationer og få støtte til at genfinde accept af hinanden.

5 Kostvejleder: Vi tilbyder en sund og alsidig kost under supervision af ernæringsterapeut, som er tilknyttet Sønderbjerggaard. Nada akupunktur: Frivilligt tilbud Massage: Vi tilbyder afspænding og massage. Fitness og Svømmehal: Vi tilbyder Fitness to gange ugentlig og Svømmehal én gang ugentlig. Vi vælger at køre til disse aktiviteter udenfor institutionen. Rideundervisning: Vi tilbyder fast rideundervisning 2 gange ugentlig. Badminton: Vi tilbyder badminton 1 gang ugentlig i gymnastiksal. Kulturelle aktiviteter: Hver 14 - dag er der tilbud om kulturelle aktiviteter, der løbende bliver planlagt med beboer og personale.

6 Undervisning, individuel / samtaler er en del af arbejdstiden Forstander Erik Sonne Erik Sonne Forstander Nanna Bjerre Psykoterapeut - Administration Carsten Andersen Overlæge speciallæge i psykiatri Peter Bauer Johansen Pædagog Birte Petersen Social- og Sundhedsass. Morten Lefland Bjerre Pædagog Thomas Kofod Teknisk service/ Pædagogisk medarbejder June Hannesson Social- og Sundhedsass. Henrik Hamburger Vikar Lars Knud Nørremark Vikar Jette Eriksen Massør Birgitte Flensholt Ernæringsterapeut

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv.

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. Hos os er alle elever Vi bruger begrebet elev ud fra et menneskesyn der handler om at vi alle er elever

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3

Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge. Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 Helhedens socialpsykiatriske tilbud til unge psykiske syge Indhold: 1) Basis data Basis data... Side 3 2) Målgruppe afgrænsning Godkendelse... Side 4 Skolegang... Side 5 Opholdets varighed... Side 5 Faglige

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013 101 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Plan A Terapi og Kursuscenter Vodroffsvej 13 1900 Frederiksberg C 35 55 20 00 www.plan-a.nu E-mail. info@plan-a.nu

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård

Læs mere

Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN

Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN 2013 Indhold BOAS Hovedstaden: 4 tilbud til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse... 1 Ydelsesoversigt... 2 Overordnet målgruppe for BOAS Hovedstaden... 4 BOAS

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv

Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Navn og adresse Plan A 24syv Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør Tlf. 35 55 20 00 Mail:info@plan-a.nu Indledning og baggrund for ansøgning Hermed ansøger Plan A 24syv

Læs mere

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Udvikling og Forandring Nørbygård Beboerstatistik for alkoholbehandling 2008 alkoholbehandlingscenter og bosted Dokumentation af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Nørbygård bosted

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Klintegården Lundebjergvej 80 3600 Frederikssund Direkte til udviklingskonsulent/uddannelsesansvarlig Margit Steenbøl: mobil:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2015-16 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi.

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi. Fristedet, Broby & Den Blå Ambassade, Faaborg Servicedeklaration Socialpsykiatri Syd Stedet, hvor man bliver mødt, som man er. Yder mest psykiatri for pengene. Den gode arbejdsplads med respekt, ansvarlighed

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere