HANDLEPLANER VED BEKYMRING FOR ELEVERS UHENSIGTSMÆSSIGE FORBRUG/MISBRUG AF RUSMIDLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLANER VED BEKYMRING FOR ELEVERS UHENSIGTSMÆSSIGE FORBRUG/MISBRUG AF RUSMIDLER"

Transkript

1 HANDLEPLANER VED BEKYMRING FOR ELEVERS UHENSIGTSMÆSSIGE FORBRUG/MISBRUG AF RUSMIDLER Der kan være tale om forbrug/misbrug der finder sted på uddannelsesstedet, som finder sted udenfor uddannelsesstedet, men i skoletiden, eller som finder sted udenfor uddannelsesstedet og udenfor skoletid, men som påvirker elevens adfærd på uddannelsesstedet. Udgangspunktet er, at eleven tilbydes hjælp ud af uhensigtsmæssigt forbrug eller misbrug af rusmidler, som grundlag for at kunne forblive elev på uddannelsesstedet. Tager eleven (forældrene) ikke imod tilbuddet om hjælp eller viser det sig ved test eller pågribelse under indtag, at eleven ikke formår at stoppe forbruget kan uddannelsesstedet være nødsaget til at udskrive eleven. Klik her HANDLEPLANER VED BEKYMRING OM ELEVERS SALG AF STOFFER PÅ UDDANNELSESSTEDER Der kan være tale om salg der finder sted på uddannelsesstedet, som finder sted udenfor uddannelsesstedet, men i skoletiden, eller som finder sted udenfor uddannelsesstedet og udenfor skoletid, men som påvirker elevens adfærd på uddannelsesstedet. Udgangspunktet er, at få afklaret hvem der skal håndtere bekymringen, dernæst om der er grund til bekymring. Når afklaring vedr. bekymringen foreligger danner den grundlag for uddannelsesstedets vurdring af om eleven kan forblive på uddannelsesstedet. I tilfælde hvor bekymringen går på, at eleven både sælger stoffer og har et forbrug/misbrug af rusmidler kombineres de to handleplaner, dog med primært fokus på at stoppe et eventuelt salg af stoffer. Klik her Kan du ikke bruge knapperne, kan du scrolle ned til den ønskede side

2 BEKYMRING FOR BRUG/MISBRUG AF RUSMIDLER HOS ELEVER OVER 18 ÅR: Bekymringen vendes med ledelsen, eventuel medarbejder med relevant viden om misbrugsproblematikker og efter konkret vurdering med SSP- og Ungdomskonsulenten. Det afklares hvem der skal forestå samtale med eleven. 2. Eleven konfronteres med bekymringen. Den ansatte der skal forestå samtalen kan trække på vejledning fra/deltagelse af kollegaer med viden om/erfaring med lignende samtaler. 3a. Eleven erkender, at have et forbrug/misbrug. 3b. Eleven benægter forbrug/misbrug. Omfanget søges afdækket, SSP- og Ungdomskonsulent/SUA Rusmiddelkonsulent kan, om nødvendigt, involveres i afdækningen. Eleven gøres bekendt med, hvad der har skabt bekymringen og at skolen løbende vil være i dialog med eleven til bekymringen er væk. 4a. Sagen drøftes med ledelsen og der aftales plan for hjælp til 4b. Sagen drøftes med ledelsen og muligheder for håndtering af eleven. bekymringen afklares. Ungeteamets medarbejdere, SSP- og Ungdomskonsulentfunktionen og skolens egne vejledere o.l. Kan indgå i planen alt efter problematikkens karakter. Medarbejder/kollegaer med relevant viden om/erfaring med lignende sager og/eller SSP-og Ungdomskonsulentfunktionen kan evt. inddrages ved fore- Test af eleven kan indgå. læggelse af sagen i anonym form. Planen skal være enkel og indeholde hjælp til eleven, forventninger til elevens deltagelse i behandling og skitsering af konsekvenser såfremt behandling ikke overholdes. eleven som grundlag for forbliven på uddannelsesstedet.

3 BEKYMRING FOR BRUG/MISBRUG AF RUSMIDLER HOS ELEVER UNDER 18 ÅR: Bekymringen vendes med ledelsen, eventuel medarbejder med relevant viden om misbrugsproblematikker og efter konkret vurdering med SSP- og Ungdomskonsulenten. Det vurderes om bekymringen på dette tidspunkt giver anledning til, at der skal udfærdiges underretning til kommunen. Det vurderes om forældrene skal kontaktes inden samtalen med eleven. Det afklares hvem der skal forestå samtale med eleven. 2. Eleven konfronteres med bekymringen. Den ansatte der skal forestå samtalen kan trække på vejledning fra/deltagelse af kollegaer med viden om/erfaring med lignende samtaler. Det afgøres, om forældrene kontaktes før, samtidig eller efter samtale med eleven. 3a. Eleven erkender, at have et forbrug/misbrug. 3b. Eleven benægter forbrug/misbrug. Omfanget søges afdækket, SSP- og Ungdomskonsulent/SUA Rusmiddelkonsulent kan, om nødvendig involveres i afdækningen. Eleven gøres bekendt med, hvad der har skabt bekymringen og at skolen løbende vil være i dialog med eleven til bekymringen er væk. Det aftales med eleven hvordan forældrene orienteres om forbruget/misbruget. Elevens forældre orienteres om bekymringen og om udfaldet af samtalen med eleven, såfremt de ikke orienteres forud for samtalen. 4a. Sagen drøftes med ledelsen og der aftales plan for hjælp til 4b. Sagen drøftes med ledelsen og muligheder for håndtering af eleven. bekymringen afklares. Ungeteamets medarbejdere, SSP- og Ungdomskonsulentfunktionen og skolens egne vejledere o.l. Kan indgå i planen alt efter problematikkens karakter. Medarbejder/kollegaer med relevant viden om/erfaring med lignende sager og/eller SSP- og Ungdomskonsulentfunktionen kan evt. inddrages ved fore- Test af eleven kan indgå. læggelse af sagen i anonym form. Forældrene og eleven involveres i relevant omfang i drøftelserne. eleven som grundlag for forbliven Planen skal være enkel og indeholde hjælp til eleven, forventninger til elevens på uddannelsesstedet. deltagelse i behandling og skitsering af konsekvenser såfremt behandling ikke overholdes. Det vurderes om bekymringen og elevens samt forældrenes håndtering af denne giver anledning til at kommunen skal underrettes. Det vurderes om problematikken har et omfang der fordrer underretning til kommunen

4 BEKYMRING FOR SALG AF STOFFER AF ELEVER OVER 18 ÅR: Bekymringen vendes med ledelsen der tager kontakt til politiet og evt. SSP- og Ungdomskonsulenten (anonym form) for etablering af et møde hvor bekymringen drøftes og roller afklares. 2a. Politiet vurderer, at der er efterforskningsgrundlag og de 2b. Politiet vurderer, at der ikke er efterforskningsgrundlag og der koordinerer derfra sagen. lægges op til en indsats af mere pædagogisk karakter, her koordineres indsatsen af ledelse og medarbejdere evt. i samarbejde med SSP- og Ungdomskonsulenten (anonym form). Det afklares hvem der skal forestå samtalen med eleven. 3a. Elevens forbliven på uddannelsesstedet afhænger af udfaldet af politiets efterforskning. Ledelsen vurderer hvorvidt en elev der dømmes for salg af stoffer kan fortsætte på skolen og i så fald med hvilken hjælp og sanktioner. Det vurderes hvorvidt en efterforskning der ikke fører til dom skal resultere i anden indsats (start fra punkt 1 igen). 3b. Eleven konfronteres af uddannelsesstedets medarbejder eller ledelse med bekymringen og bekender hel eller delvis. Det drøftes om eleven fortsat kan gå på uddannelsesstedet og på hvilke vilkår. Ledelsen træffer den endelige beslutning. Medarbejder/kollegaer med relevant viden om/ erfaring med lignende sager og/eller SSP-og Ungdomskonsulentfunktionen kan evt. inddrages ved forelæggelse af sagen i anonym form. 3c. Eleven konfronteres af uddannelsesstedets medarbejder eller ledelse med bekymringen og nægter. Det drøftes om eleven fortsat kan gå på uddannelsesstedet og på hvilke vilkår. Ledelsen træffer den endelige beslutning. Medarbejder/kollegaer med relevant viden om/ erfaring med lignende sager og/eller SSP-og Ungdomskonsulentfunktionen kan evt. inddrages ved forelæggelse af sagen i anonym form. 4b Eleven hjælpes til at bringe salget til ophør. Her kan, efter konkret vurdering og aftale med eleven, trækkes på SSP- og Ungdomskonsulenten og politiet. Der laves en konkret og enkel plan for hvordan eleven hjælpes og hvad konsekvensen er såfremt planen ikke overholdes. Eleven involveres i relevant omfang i udfærdigelse af planen. 4b2. Eleven udskrives af uddannelsestilbuddet 4c Eleven forbliver på uddannelsesstedet med viden om at skolen vil holde øje med og søge at afhjælpe den adfærd der har skabt bekymringen. Det er en forudsætning, at eleven er positiv overfor den skærpede interesse fra uddannelsesstedet. 4c2. Eleven udskrives af uddannelsestedet

5 BEKYMRING FOR SALG AF STOFFER AF ELEVER UNDER 18 ÅR: Bekymringen vendes med ledelsen der tager kontakt til politiet og SSP- og Ungdomskonsulenten for etablering af et møde hvor bekymringen drøftes og roller afklares. 2a. Politiet vurderer, at der er efterforskningsgrundlag og de 2b. Politiet vurderer, at der ikke er efterforskningsgrundlag og der koordinerer derfra sagen. lægges op til en indsats af mere pædagogisk karakter, her koordineres indsatsen af ledelse og medarbejdere i samarbejde med SSP- og Ungdomskonsulenten. Det afklares hvem der skal forestå samtalen med eleven. Det afgøres, om forældrene kontaktes før, samtidig eller efter samtale med eleven. 3a. Elevens forbliven på skolen afhænger af udfaldet af politiets efterforskning. Ledelsen vurderer hvorvidt en elev der dømmes for salg af stoffer kan fortsætte på skolen og i så fald med hvilken hjælp og sanktioner. Det vurderes hvorvidt en efterforskning der ikke fører til dom skal resultere i anden indsats (start fra punkt 1 igen) Der vurderes om der skal ske underretning til kommunen. 3b. Eleven konfronteres af uddannelsesstedets medarbejder eller ledelse med bekymringen og erkender helt eller delvis. Det aftales med eleven hvordan forældrene orienteres om sagen, såfremt de ikke orienteres forud for samtalen. Det vurderes om der er grundlag for underretning til kommunen. Det drøftes om eleven fortsat kan gå på uddannelsesstedet og på hvilke vilkår. Ledelsen træffer den endelige beslutning. Medarbejder/kollegaer med relevant viden om/erfaring med lignende sager og/eller SSP-og Ungdomskonsulentfunktionen kan evt. inddrages ved forelæggelse af sagen i anonym form. 3c. Elevens konfronteres af uddannelsesstedets medarbejder eller ledelse med bekymringen og nægter. Det aftales med eleven hvordan forældrene orienteres om sagen, såfremt de ikke orienteres forud for samtalen. Det vurderes om der er grundlag for underretning til kommunen. Det drøftes om eleven fortsat kan gå på uddannelsesstedet og på hvilke vilkår. Ledelsen træffer den endelige beslutning. Medarbejder/kollegaer med relevant viden om/erfaring med lignende sager og/eller SSP-og Ungdomskonsulentfunktionen kan evt. inddrages ved forelæggelse af sagen i anonym form. 4b Eleven hjælpes til at bringe salget til ophør. Her kan efter konkret vurdering trækkes på SSP- og Ungdomskonsulenten og politiet. Der laves en konkret og enkel plan for hvordan eleven hjælpes og hvad konsekvensen er såfremt planen ikke overholdes. Eleven og forældrene involveres i relevant omfang i udfærdigelse af planen. 4b2. Eleven udskrives af uddannelsestilbuddet 4c Eleven forbliver på uddannelsesstedet med viden om at skolen vil holde øje med og Der udfærdiges underretning til kommunen. søge at afhjælpe den adfærd der har skabt bekymringen. Det er en forudsætning at eleven og forældrene er positive overfor den skærpede interesse fra uddannelsesstedet 4c2. Eleven udskrives af uddannelsestilbuddet Der udfærdiges underretning til kommunen.

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker.

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. OMSORGSPLAN FOR FRISHOLM SKOLE Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Planen er enkel og giver plads for individuelle handlinger. På forældremøder skal

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere