Skal du eje eller leje sommerhus?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal du eje eller leje sommerhus?"

Transkript

1 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der overvejer at kaste sig ud på sommerhusmarkedet, er påsken derfor også et godt tidspunkt at gå på udkig, hvis man har planer om at nyde den danske sommer i eget sommerhus. Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig Vi kommer imidlertid ikke udenom, at de økonomiske udsigter er usikre. Mange potentielle sommerhuskøbere spørger måske derfor også sig selv, om de tør købe et sommerhus eller blot skal nøjes med at leje et sommerhus. Dette spørgsmål ser vi lidt nærmere på i denne analyse. Konklusionerne er som følger: Anders Friis Binzer Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Risikostyring og funding Redaktion Rune Larsen Elisabeth Toftmann Klintmann Ansvarshavende Cheføkonom Udgiver Elisabeth Toftmann Realkredit Danmark Klintmann Parallelvej Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Ønsker du at købe sommerhus skal du tillægge ejerskab og fleksibilitet høj nytteværdi. Alternativt kunne du således leje sommerhus til kroner pr. uge i elleve uger om året for de samme penge, som det koster at eje et gennemsnitligt sommerhus. Er man mere til luksusvarianten af sommerhuse, så er det fem en halv uges sommerhusleje til kroner om ugen. Har man finansieret sit sommerhuskøb med et 1-årigt afdragsfrit FlexLån, så vil en rentestigning på 1% betyde, at man i stedet kunne have lejet et sommerhus to ekstra uger om året til kroner om ugen. Prisudsving på sommerhusmarkedet har fået de samlede omkostninger ved at eje sommerhus til at svinge fra den ene yderlighed til den anden gennem de seneste år. Skal omkostningerne ved at eje dækkes ind af prisstigninger på sommerhusmarkedet, så skal priserne stige med cirka 5% i år. Der er stor usikkerhed omkring den fremtidige prisudvikling på sommerhuse, men grundlæggende er der tale om et skrøbeligt marked med betydelig risiko for faldende priser. Den afgørende faktor for køb af sommerhus skal derfor som altid være ens eget økonomiske råderum og lysten til at eje. Det skal ikke være forventningen om en god investering, der driver beslutningen. Udlejning er en god måde at mindske ens omkostninger ved at eje sommerhus, men derved giver man også afkald på en del af fleksibiliteten. Udlejes sommerhuset 14,5 uge om året til kroner pr. uge kan udgifterne til huset dækkes ind. Det er blevet markant lettere gennem de seneste år at få sommerhusøkonomien til at hænge sammen via udlejning. Tilbage i 2008 var udlejningskravet til sammenligning oppe på 25 uger. Eventuelle fremtidige rentestigninger kan dog hurtigt forrykke dette billede og som evt. kommende sommerhusejer skal der være plads i økonomien til både at kunne klare stigende renter og evt. svigtende udlejning. Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig side 1

2 Regel nummer 1: Du skal tillægge ejerskabet og fleksibiliteten høj nytteværdi! I nedenstående tabel er vist de primære udgifter ved at eje et gennemsnitligt sommerhus i Danmark på 85 kvadratmeter. Sommerhuset koster aktuelt 1,37 mio. kroner, og vi har antaget 100% realkreditfinansiering, og afdragsfrihed. Normalt må man kun optage realkreditlån på 60% af købssummen, men i vores eksempel har vi antaget, at der har været friværdi fra anden bolig at gøre godt med i finansieringen. At beregningerne tager udgangspunkt i afdragsfrihed skal ses i lyset af, at afdrag blot dækker over opsparing til sig selv, og dermed ikke er en reel udgift. Tabel 1: Månedlig udgift ved at eje et sommerhus F1-lån uden afdrag 5 % obl. uden afdrag Realkreditlån efter skat Ejendomsværdiskat og grundskyld Vedligeholdelse, renovation, forsikring mv Udgifter i alt Kilde: Realkredit Danmark Hvis realkreditlånet er et F1-lån, så løber de samlede månedlige udgifter op i kroner, mens den tilsvarende beregning med et fastforrentet 30-årigt lån løber op i kroner om måneden. Den højere udgift dækker selvfølgelig over den større sikkerhed det fastforrentede lån giver i tilfælde af rentestigninger samt muligheden for at reducere restgælden i en sådan situation. Tager vi udgangspunkt i den billigste finansieringsløsning, som også er en typisk anvendt model blandt sommerhusejere, jf. analysen Den danske sommerhusejer, så vil det for samme omkostning aktuelt være muligt at leje sommerhus i godt 11 uger om året til en ugentlig pris på kroner. Eller alternativt et mere luksuspræget sommerhus til kroner om ugen i fem en halv uge. Denne beregning illustrerer dermed også, at hvis sommerhuset udelukkende købes til eget forbrug for øje, så skal man tillægge en høj nytteværdi til ejerskabet i form af eksempelvis egen indretning og egne ting i sommerhuset samt værdien af højere fleksibilitet altså at sommerhuset kan benyttes, når du har lyst og tid til det. Endelig er det også en dyr løsning at eje et sommerhus, hvis det ikke bliver anvendt flittigt. Det er også værd at bide mærke i, at har man finansieret sig med et 1-årigt FlexLån, så er man selvfølgelig også følsom overfor rentestigninger. En rentestigning på eksempelvis 1%-point betyder, at du alternativt kan leje et sommerhus for cirka 2 uger yderligere i forhold til at eje sommerhuset. Regel nummer 2: Det skal ikke være forventningen om prisstigninger, der taler for ejerskab På linje med renteudviklingen har prisudviklingen på sommerhuse naturligvis også en potentiel stor betydning for ens samlede omkostninger ved at eje sommerhuset, når regnestykket gøres op. Det er illustreret i nedenstående figur, som viser de faste omkostninger til sommerhuset fratrukket den nominelle værdistigning i de enkelte år. I årene fra 2004 og frem til 2006, så tjente sommerhusfolket stort på at eje sommerhuset, da priserne sprang voldsomt i vejret og vi så nettogevinster mellem cirka til kroner om året. Sommerhusmarkedet bremsede som bekendt kraftigt op i 2007, og i både 2008 og 2009 har sommerhuse omvendt været et særdeles dyrt bekendtskab med tab på henholdsvis kroner og kroner. I 2010 er sommerhuspriser- side 2

3 ne på landsplan steget svagt, og det modgår dermed nogle af udgiftsposterne på budgettet, men alligevel ender året i minus på cirka kroner. Figur 1:Store udsving i de samlede omkostninger ved at eje et gennemsnitligt sommerhus Tusind kroner Omkostning ved at eje sommerhus Kilde: Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Skat, Danmarks Statistik og egne beregninger Ser vi alternativt på forskellige scenarier for prisudviklingen på sommerhuse i 2011, så skal der ikke større prisændringer til før balancen mellem at eje og leje forskubbes betydeligt. Forestiller man sig situationen, hvor priserne skrider 5%, så kan man alternativt leje sommerhus for 25 uger i forhold til udgangspunktet på 11 uger. Og korrigerer man yderligere for en inflation på 2% altså at sommerhuspriserne realt set falder, hvis priserne er stabile, men alle andre priser stiger, så taler vi om 30 potentielle uger. Forestiller vi os den omvendte situation, at sommerhuspriserne drøner i vejret med 5%, så er vi tæt på break even renset for inflation. Uden inflationsaspektet vil en nominel prisstigning på 4% være nok til at dække omkostningerne ind. Figur 2:Antal uger man kan leje sommerhus afhængig af prisudviklingen Antal uger du kan leje sommerhus, afhængig af prisudviklingen Korrigeret for inflation Uden inflation % -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% Kilde: Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Skat, Danmarks Statistik og egne beregninger Vurderet ud fra både den aktuelle prisudvikling og de mange indikatorer på sommerhusmarkedet, så kommer vi ikke udenom, at sommerhusmarkedet fortsat er særdeles skrøbeligt, og der er en betydelig risiko for prisfald over de kommende år, jf. analysen Sommerhusmarkedet på en knivsæg. I hvert fald er det vores vurdering, at sommerhuspriserne ikke ligefrem står i startblokken til betydelige prisstigninger over de kommende år. Som altid er det dog værd at understrege, at der er stor usikkerhed omkring den fremtidige prisudvikling på sommerhusmarkedet, og har side 3

4 man en drøm om sommerhus, så er det primært ens egen økonomiske formåen, der bør spille den afgørende rolle i købsbeslutningen. Er man i tvivl om, hvorvidt sommerhusdrømmen blot er en romantisk tanke eller om man måske presser sin økonomi til det yderste, så taler den aktuelt usikre økonomiske situation dog for, at man ser tiden an og i stedet lejer sommerhus frem for at købe nu. Regel nummer 3: Udlejning kan redde en stor del af udgifterne i land En måde at få økonomien ved at eje et sommerhus til at hænge bedre sammen er ved selv at være udlejer. Det kræver dog, at man afgiver noget af fleksibilitetsgevinsten ved netop at være ejer, da givne uger og oftest i den mere attraktive periode af året vil blive optaget til udlejning. Vi tager igen udgangspunkt i det gennemsnitlige sommerhus og et F1-lån med afdragsfrihed. Der er antaget en gennemsnitlig udlejningspris på kroner pr. uge henover året, hvoraf de 500 kroner går til udlejningsbureauet. På årsbasis vil alle de større udgifter forbundet med sommerhuset løbe op i cirka kr. Det svarer til sommerhuset skal udlejes 14,5 uge om året, for at huset, så at sige er omkostningsfrit. Det betyder dog formentlig også, at sandsynligheden for selv at få glæde af huset gennem store dele af højsæsonen næppe er særlig stor. Omvendt er der imidlertid ingen, der siger, at udlejning skal sikre neutralitet på omkostningsfronten, og som ejer af sommerhuset står det selvfølgelig en frit for at skalere udlejningen op eller ned alt afhængig af ens ferieplaner og aktuelle økonomiske råderum. Udlejning kan under alle omstændigheder være et nyttigt instrument til at sikre en mere fornuftig økonomi i sommerhuset. Når det er sagt, så bør et sommerhuskøb ikke baseres på en forventning om, at det er nødvendigt at udleje sommerhuset et vist antal uger om året for at ens privatøkonomi løber rundt. Det skal helst ikke være sådan, at man kan komme i økonomiske problemer, hvis udlejningen svigter. Billigt at eje og udleje sit sommerhus i øjeblikket men pas på rentestigninger De nødvendige 14,5 uges udlejning før at omkostningerne ved at eje et sommerhus er dækket ind, er tæt på noget af det laveste, vi har været vidne til i mange år. Som følge af de stigende renter har vi dog på det seneste oplevet en mindre stigning i udlejningskravet, men vi er langt fra tidligere tiders højder. Tilbage i 2008 før det historisk store rente- og prisfald var vi oppe på næsten 25 ugers udlejning før de samlede omkostninger var dækket ind, og dermed er udlejningskravet faldet med mere end 40% siden dengang. Figur 3: Krav til antal udlejede uger for at dække omkostningerne ind 26 Antal udlejningsuger for break even - historisk set Q1 05Q1 06Q1 07Q1 08Q1 09Q1 10Q1 11Q1 side 4

5 Kilde: Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Skat, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: I ovenstående beregninger indgår værdistigninger og værditab på sommerhuset ikke En afgørende faktor i ovenstående regnestykke er naturligvis renten, og at sommerhuset er finansieret med 1-årigt afdragsfrit FlexLån. Højere rente vil således alt andet lige betyde, at det bliver nødvendigt at udleje sommerhuset i flere uger, hvis omkostningerne skal dækkes ind. Konsekvenserne af forskellige rentescenarier for antallet af udlejningsuger er vist i nedenstående figur. Hvis renten eksempelvis stiger 1 %-point vil det betyde en ekstra udgift på cirka 800 kroner om måneden og cirka 2,5 ugers ekstra udlejning om året for at dække udgiftsstigningen. Figur 4:Konsekvenserne for break even udlejning ved rentestigninger Antal udlejningsuger for break even i tilfælde af renteændringer 2,0% 2,5% 3,0% 4 2 0,5% 1,0% 1,5% ,5% -4-1,0% Kilde: Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Skat, Danmarks Statistik og egne beregninger Med de aktuelt særdeles lave renter, så peger rentepilen efter alt at dømme op over de kommende år. Konsekvenser af rentestigninger for ens privatøkonomi bør dermed også være en faktor, der skal inddrages i en eventuel købsbeslutning af et sommerhus. Denne betragtning styrkes kun endnu mere, hvis man også har variabelt forrentet realkreditlån i sit parcelhus eller ejerlejlighed. side 5

6 Faktaboks: Beskatning af lejeindtægt fra sommerhus: Hvis man vælger at udleje sit sommerhus, er der to forskellige metoder man kan benytte sig af, når lejeindtægten opgøres til skat - en regnskabsmæssig opgørelse eller efter den såkaldte 40- procentregel. Lejeindtægterne indgår som kapitalindkomst. Regnskabsmæssig opgørelse: Hvis man vælger den regnskabsmæssige metode kan følgende udgifter trækkes fra i skat: Faktiske udgifter til vedligeholdelse af indbo og inventar. Skattemæssige afskrivninger. Udgifter forbundet direkte med udlejningen som el, vand, varme, annoncering etc. Hvis man vælger at benytte den regnskabsmæssige opgørelse, skal der kun betales ejendomsskat i de perioder, hvor huset ikke er udlejet. Der kan stadig fratrækkes negativ kapitalindkomst i ens personlige skattepligtige indkomst. 40-procentreglen: Benyttes 40-procent reglen beregnes den skattepligtige lejeindtægt på følgende måde: Lejeindtægten minus de første kroner (hvis du udlejer gennem bureau er bundfradraget forhøjet til kr. i 2011 mod kroner i 2010). Lejeindtægten minus bundfradraget fratrækkes 40 procent, derefter beskattes resten. Hvis man benytter 40-procentreglen skal der betales fuld ejendomsskat af sommerhuset. Der kan stadig fratrækkes negativ kapitalindkomst i ens personlige skattepligtige indkomst. Generelt: 40-procentreglen er den mest simple rent opgørelsesmæssigt, og man slipper også for at skulle gemme bilag. Har man desuden først valgt den regnskabsmæssige metode, kan man ikke overgå til 40-procentreglen senere, mens det faktisk er muligt den anden vej rundt. Kilde: Skat Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 6

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt?

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? 21. marts 2013 Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? Et af de mest omdiskuterede emner i boligdebatten gennem efterhånden en længere årrække har været om boligmarkedet er billigt,

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere