Alm. lejebetingelser - Sæson 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alm. lejebetingelser - Sæson 2015"

Transkript

1 Alm. lejebetingelser - Sæson Lejebevis Lejebeviset bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og ejer, idet Feriepartner Danmark (herefter FD) forestår formidlingsarbejdet mellem disse. Den indgåede lejeaftale omfatter den nævnte feriebolig med tilhørende specifikationer. Aftaler mellem lejer og FD, som ændrer, modificerer eller ophæver disse lejebetingelser, skal være skriftlige for at have gyldighed. Sådanne evt. ændringer medfører ikke, at lejebetingelsernes øvrige bestemmelser - hverken enkeltvis eller i sin helhed - bliver ugyldige. 2. Deltagere / anvendelse Ferieboligen må ikke bebos af flere personer end det i kataloget og på lejebeviset anførte personantal, hvilket inkluderer børn. Husdyr må kun medbringes, såfremt det fremgår af lejebeviset. 3. Rengøring / ansvar Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til at renholde det lejede og skal ved lejemålets afslutning, efterlade dette i ryddelig og rengjort stand. Er rengøring inkluderet i lejeprisen, skal denne efterlades i ryddelig stand. Evt. manglende rengøring ved afrejse (formidlers skøn) vil blive udført for lejers regning. Slutrengøring kan bestilles hos FD's lokale bureau. Det er ikke tilladt lejer af hensyn til ansvar over for ejeren af ferieboligen at overdrage de nævnte rengøringsforpligtelser til tredjemand. Lejer er ansvarlig overfor alt hvad der forefindes i ferieboligen i den lejede periode. Skulle der opstå skader, er lejer forpligtet til omgående at underrette FD herom. Ikke meddelte skader før afrejse, vil blive udbedret for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden, se i øvrigt vore forsikringsbetingelser, vil blive udbedret snarest muligt og skal erstattes inden afrejse. Der er ikke fra FD s side tegnet forsikring, som dækker lejerens person eller ejendele i lejeperioden. 4. Betalingsbetingelser Ved lejeaftalens indgåelse fremsender FD bekræftelse og lejebevis til lejer. Samtidig forfalder gebyrer samt 25% af lejen til betaling. Det resterende lejebeløb skal - på grund af FD s betalingsforpligtelser overfor ejer - være FD i hænde 60 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved bestilling senere end 60 dage før lejeperiodens begyndelse, er hele beløbet forfaldent til betaling ved modtagelse af lejebeviset. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan FD uden varsel annullere lejeaftalen. Ved lejeaftaler der indgås via hjemmesiden fremsendes lejebeviset, til den adresse lejer opgiver i booking-forløbet. Lejere, der ikke har en adresse, bedes henvende sig direkte til FD's lokale bureau, der i disse tilfælde fremsender lejebeviset pr. post. Indgås lejeaftalen via hjemmesiden, er det muligt at vælge mellem bankoverførsel og betaling med betalingskort. Vælges betaling med betalingskort, og falder lejebeløbet til betaling i mere end en rate, trækkes beløbet for de øvrige rater automatisk på den opgivne betalingsdato. Dankort/Visa Dankort er gebyrfri. Øvrige kort pålægges et mindre gebyr, svarende til FD's udgift forbundet hermed. Udløber betalingskortet mellem to rater, eller er FD af anden grund forhindret i at trække beløbet, der forfalder til betaling, fremsendes pr. information herom til lejer. en indeholder et link, som lejer er forpligtiget til at tilgå for at indsende de nye kortoplysninger til FD. Indsendelsen foregår via en sikker forbindelse.

2 Ved lejers annullering af lejemål refunderes eventuelt tilgodehavende jf. 7 til det i bookingforløbet opgivne betalingskort. Kreditkort gebyr refunderes ikke. Alle priser er ekskl. el, varme, telefon, vand, ekstra inventar mm. Disse ydelser opkræves særskilt og FD forbeholder sig retten til prisændringer, der udspringer af ændringer i forbrugerpriserne. 5. Depositum FD er berettiget til at opkræve et depositum, som opkræves sammen med 2. rate betalingen. Depositummet, der tjener som sikkerhed for lejers forpligtelser, returneres senest 2 uger efter afrejse, når tilfredsstillende kontrol af ferieboligen er udført. Forbrug af strøm, olie m.m. kan modregnes i depositum. Skulle depositum ikke dække skyldig saldo forbeholder FD sig ret til at hæve det skyldige beløb på eventuelt angivet betalingskort. 6. Reklamationer Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med den lejede feriebolig, skal dette meddeles skriftligt til FD senest 48 timer efter indflytning. Ved reklamationer i forbindelse med rengøring, skal FD's lokale bureau underrettes umiddelbart efter indflytning. I modsat fald hæfter lejer for eventuelle fejl og mangler jf Afbestilling 7.1 Annullering af lejeaftale Ved annullering af lejeaftale inden 60 dage før påbegyndelse af lejeperioden, betales 20% af bruttolejen, dog min. DKK 500. Ved senere annullering eller ved lejers udeblivelse betales hele lejebeløbet med 100%. Ved ændring af lejemålet inden 60 dage før lejeperiodens påbegyndelse, beregnes et gebyr på kr Herefter er ændring af lejebeviset ikke længere muligt. Bestilling af ekstra ydelser kan dog ske til og med tre dage før ankomst. Ved annullering tilbagebetales evt. gebyrer ikke. 7.2 Afbestillingforsikring ved sygdom (Tryghed Inklusiv) Ved bestilling af FD feriebolig, er der automatisk inkluderet en sygdoms-afbestillingsforsikring uden selvrisiko, som er tegnet hos : Gouda Rejseforsikring A/S. Evt. spørgsmål til forsikringen kan rettes til FD. Forsikringsbetingelserne forefindes på FD s hjemmeside og fremsendes gerne på opfordring. 8. Prisgaranti (Tryghed Inklusiv) Såfremt den bestilte feriebolig kan bestilles i samme periode og på samme vilkår, men til en lavere pris i samme valuta fx. via en internetportal (dokumentation skal forevises), får lejer tilbagebetalt prisdifferencen. 9. Force majeure Lejeaftalen kan opsiges uden varsel fra FD s side, som følge af force majeure, strejke og epidemiske sygdomstilfælde el. lign. 10. Feriehusudlejernes Brancheforening FD er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening og følger naturligvis de etiske regler, der er gældende for medlemmerne af foreningen. Skulle der i forbindelse med lejemålet opstå

3 problemer, som ikke bliver løst til lejerens tilfredshed, så har denne mulighed for at indbringe tvisten for Feriehusudlejernes Brancheforenings Ankenævn. Yderligere information om Ankenævnet findes på 11. Kommunikation og markedsføring Lejers kontaktoplysninger er fortrolige og videregives ikke til andre. FP må benytte dine kontaktoplysninger til markedsføring af relevante tilbud og ydelser via og sms. Du har til enhver tid mulighed for at fravælge at modtage disse fra FP. Det kan ske via mail til 12. Ungdomsgrupper Aldersgrænse på minimum 23 år for grupper fra/på 3 personer og opefter. Dette gælder naturligvis ikke for unge mennesker der holder ferie med deres forældre eller 2 unge mennesker, som vil leje et sommerhus sammen. Kontrolbesøg kan forekomme. 13. Trykfejl FD tager forbehold for evt. billed og trykfejl. 14. Værneting Værneting er den retskreds, hvor ferieboligen er beliggende eller Retten på Frederiksberg. Praktiske informationer til vores gæster A Z Ankomst og afrejse På lejebeviset fremgår fra hvilket tidspunkt på ankomstdagen det lejede sommerhus står til din rådighed. Ligeledes fremgår afrejsetidspunktet af lejebeviset. Vær venligst opmærksom på, at det ikke er muligt at få nøglen udleveret tidligere. Mellem hver udlejning bliver sommerhuset kontrolleret, og eventuelt skal små udbedringer foretages, således at du overtager huset i en tilfredsstillende tilstand. Ved ankomst udenfor receptionens åbningstider, ligger nøglen og forbrugssedlen klar i nøgleboks/nøglerum. Nøglen og forbrugsafregningen skal afleveres i Feriepartners reception. Hvis du rejser udenfor åbningstiderne læg da venligst nøglen og forbrugsafregningen i Feriepartners postkasse/nøgleboks. Affald Ved sommerhuset står der enten en affaldscontainer eller en affaldssæk. Disse bliver dog normalt ikke tømt ugentligt. Derfor kan du ikke forvente en tom container/sæk ved ankomst. Det anbefales, at du sorterer tomme flasker, dåser, pap og papir, og afleverer dette på en affaldsstation i det pågældende område. Afstande Alle afstande er målt på internettet via Google Earth og er angivet i luftlinje. Afstandene er udarbejdet efter bedste evne. Allergi Selvom der i husbeskrivelsen står, at husdyr ikke er tilladt, kan en husejer eller dennes gæster have haft husdyr med i huset. Feriepartners medarbejdere tager intet ansvar for allergiske reaktioner i forbindelse med husstøv. Vi gør opmærksom på, at personer, som har støvallergi, bør vælge huse med træ- eller flisegulve.

4 Baderåd I nogle områder ved de danske kyster kan det være farligt at bade. Følg derfor disse baderåd: 1. Lær at svømme og springe rigtigt 2. Bad aldrig alene 3. Bad kun hvor det er tilladt 4. Gå kun ud til navlen 5. Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok 6. Svøm langs kysten 7. Bad aldrig med alkohol og euforiserende stoffer i blodet 8. Gå op, når du begynder at fryse Yderligere badeinformationer får du hos dit lokale Feriepartner-bureau. Barnestol, barneseng og trækvogn Der forlanges et gebyr ved bestilling af barneseng, barnestol og trækvogn. De bestilte genstande bliver udleveret sammen med husnøglen ved ankomst, og skal ligeledes tilbageleveres på afrejsedagen. Betaling 1. rate er en forudbetaling på 25% af den samlede lejepris. Restbeløbet og depositum skal betales senest 60 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved booking mindre end 60 dage før lejeperiodens påbegyndelse betales hele lejen straks. Sammen med lejebeviset får alle gæster bankforbindelse inklusive IBAN-nummer og SWIFT-kode til overførsel af det angivne beløb. Alle gæster kan betale med kreditkort på Feriepartners hjemmeside. Bookinggebyr Ved oprettelse af et lejebevis - uafhængig af lejeperiodens varighed - bliver der beregnet et bookinggebyr på DKK 150,-. Dette gebyr dækker de administrative omkostninger, som det enkelte Feriepartner-bureau har i forbindelse med en booking. Brænde Brænde er ikke inkluderet i lejeprisen, men du kan købe brænde i f.eks. supermarkeder. Ligger der brænde ved sommerhuset er det ejerens privateje, og må kun benyttes/købes, hvis der er givet tilladelse hertil. Betalingen går da direkte til ejer, og beløbet skal ved afrejse efterlades i huset. Det er ikke tilladt at samle brænde i skoven eller på stranden, da det kan indeholde salt, som kan ødelægge brændeovnen. Ved kraftig vind eller storm kan det ske at brændeovnen/kaminen ikke kan benyttes, da vinden presser røgen tilbage i skorstenen. Byggelarm I løbet af din ferie kan der forekomme byggelarm i de nærmeste omgivelser. Feriepartner har ikke mulighed for at vide hvor og hvornår der bliver bygget eller renoveret, og kan derfor ikke gøres ansvarlig herfor. Cykler Ved nogle sommerhuse forefindes cykler, som lejer frit kan benytte. Feriepartner påtager sig dog intet ansvar for kvalitet og standard og evt. defekter. Cykeludlejning Cykler kan lejes i nærområdet, og Feriepartner står gerne til rådighed, hvis du har brug for yderligere informationer. Depositum Et depositum forlanges ved ethvert lejebevis, og betales med 2. rate. Efter afrejse bliver sommerhuset kontrolleret. Forbrugsomkostningerne bliver modregnet depositummet, og restbeløbet tilbagebetales indenfor 14 dage efter afrejse, på den konto du har meddelt. Elektricitet 220 Volt i alle sommerhuse.

5 Energiforbrug Feriepartner anbefaler, at du kontrollerer energiforbruget under opholdet. Fisketegn Fisketegn til kystfiskeri kan købes på Forbrugsomkostninger Strøm- og evt. olievarmemålere aflæses ved ankomst og afrejse. I nogle regioner bliver der opkrævet et gebyr for vandforbrug, hvor det i andre regioner er inklusiv i lejeprisen. Dette fremgår af din forbrugsseddel. Skulle tællerstandene ikke være noteret, skønner Feriepartner forbruget. Glemte sager Feriepartner opbevarer glemte genstande i op til tre måneder efter et endt ophold. Genstandene fremsendes for lejerens egen regning. Grill Ved de fleste sommerhuse hører en grill til husets inventar. Feriepartner påtager intet ansvar for kvalitet eller tilstand af denne grill. Grund I Feriepartners beskrivelser finder du ofte ordet naturgrund. Hermed menes lyngområde, højt græs, ujævn grund, vildt voksende hede eller lignende. Denne naturgrund er overladt til naturen, og du kan derfor ikke regne med, at hele arealet kan benyttes. Du kan heller ikke forlange, at græsset bliver slået, således at f.eks. børnene kan spille bold. Det er ikke tilladt at stille en campingvogn eller slå telt op på grunden. Læs venligst også punktet Gæster igennem. Gæster Vi vil gøre opmærksom på, at der aldrig må overnatte flere personer i sommerhuset, end der er angivet i husbeskrivelsen. Det er heller ikke tilladt at opstille telte, campingvogne eller autocamper på sommerhusets grund. Havemøbler I alle sommerhuse står havemøbler til rådighed, dvs. bord og stole. Parasol, liggestole og hynder hører ikke under denne kategori, og kan således ikke forventes at være til rådighed i huset. Husdyr I flere af Feriepartners sommerhuse er husdyr velkomne, men læs først husbeskrivelsen igennem før du booker et hus. Din hund må gerne bevæge sig frit, dog kun på sommerhusets grund. Opholder hunden sig på nabogrunden eller i den frie natur, skal den altid føres i snor. Som hundeejer skal du sørge for, at hundehår fra tæpper og møbler samt andre efterladenskaber på grunden fjernes før afrejse. Indretning/udstyr Alle sommerhuse er privatejet og er indrettet efter ejerens smag og behov. Feriepartner kan derfor ikke tage ansvar for lejers individuelle forventninger. Såfremt intet andet er angivet er alle sommerhuse udstyret med toilet, koldt og varmt vand, håndbruser/brusekabine, komfur, kaffemaskine, støvsuger og radiatorer. Sengene har dyner (i enkelte tilfælde fjerdyner), hovedpuder og eventuel topmadras. Der er bestik og køkkengrej til det antal personer, som er tilladt i huset. Ring hvis du har spørgsmål til f.eks. indretningen. Til din ferie skal du medbringe følgende selv: sengetøj, håndklæder, viskestykke, klude, dug og toiletartikler. Rengøringsmidler forefindes ikke altid i huset. Lejer bedes derfor selv medbringe rengøringsmidler. Informationsmappe I sommerhuset befinder der sig en husmappe med diverse informationer. Hvis du har spørgsmål omkring sommerhuset, finder du svar i denne mappe.

6 Kørselsvejledning Kørselsvejledningen kan du generere på Google maps. Linned En linnedpakke indeholder: Sengelinned, lille og stort håndklæde samt viskestykke. Du kan bestille linnedpakker i bureauet. De bestilte linnedpakker bliver udleveret ved ankomsten til bureauet sammen med husnøglen, og skal ligeledes afleveres her ved afrejse. Militærøvelser I nogle områder i Danmark bliver der af og til afholdt militærøvelser. Disse aktiviteter finder så vidt muligt sted udenfor ferieperioder. Yderligere informationer kan du få hos Feriepartner. Nogle gange bliver øvelserne planlagt kortfristet, og det er derfor ikke muligt at give præcise oplysninger. Rygning Hvis der ryges i et ikke-ryger-hus, kan lejer blive påkrævet et beløb for eventuel ekstra rengøring. Reklamation Skader og reklamationer skal ved lejens påbegyndelse omgående meddeles Feriepartner. Skulle det ikke være muligt ved ankomst, skal meldingen ske senest 48 timer herefter. Skader/mangler/reklamationer fører ikke nødvendigvis til rabat eller erstatning (s. 6 Almene forretningsbetingelser). Senge/sovepladser/skabsplads Sengestørrelserne varierer meget. Bredden på en dobbeltseng varierer fra ca cm. Længden varierer fra cm. Bredden af enkeltsenge varierer fra cm. og længden fra cm. Dobbeltsengene består ofte af en stor madras, nogle gange dog af to enkeltmadrasser. Ofte er der en skånemadras ovenpå af hensyn til hygiejne og udseende. Læg venligst eget lagen over skånemadrassen. Der er som regel ret begrænset skabsplads i ferieboligerne. Man kan derfor ikke regne med, at alt medbragt tøj kan lægges/hænges i skabe. Nogle skabe er åbne eller med forhæng. Slutrengøring Obligatorisk Er slutrengøringen obligatorisk betyder det, at du ikke skal bruge de sidste timer af ferien på rengøring, men huset skal dog ved afrejse være ryddeligt og opvaskemaskine, køleskab og affald skal være tømt. Bestilt rengøring Tillad dig selv afslapning den sidste dag af ferien, og overlad rengøringen af sommerhuset til Feriepartner. Du kan bestille rengøringen sammen med huset eller direkte i bureauet, dog senest tre dage før afrejse. Slutrengøring foretaget af lejer Sommerhuset skal før afrejse være rent og ryddeligt. Til rengøringen hører udvendig og indvendig pudsning af vinduer, støvsugning og afstøvning. Flise-, linoleum- eller trægulv skal både støvsuges og vaskes. Køkkenet (komfur, skabe, bestik osv.) og køleskabet skal være rent og tørt. Lad venligst køleskabet stå åbent. Madvarer må ikke efterlades i sommerhuset! Spabad Hygiejnen i et spabad er meget vigtig. Feriepartner sørger derfor for at spabadet ved hver lejerskifte bliver rengjort grundigt for at bekæmpe bakterier. Hvis spabadet benyttes, skal du pr. person lægge en klor-tablet i vandet. Tabletterne findes i alle huse med spabad. Tænd venligst først for spabadet, når vandet er 10 cm over dyserne. Sygeforsikring Det anbefales at medbringe dit sygesikringsbevis når du tager på ferie.

7 TV, Satellit-TV Mange sommerhuse har tv og satellitforbindelse. Satellitboksen er indstillet efter den enkelte ejers ønske, og man kan altså ikke gå ud fra, at man kan tage alle danske programmer. Der kan forekomme dårligt signal eller helt udfald i modtagelsen (vejrforhold). Skulle der opstå problemer med TV/satellitmodtagelsen eller lign., kan det ikke garanteres, at dette kan repareres i weekenden eller om aftenen. I tilfælde af fejlbetjening eller ændringer i indstillingerne fra lejerens side, forbeholder Feriepartner sig retten til at beregne lejeren reparationen/nyindstillingen. Læs venligst altid brugsanvisningen eller ring til Feriepartner, hvis du er i tvivl om betjeningen. Unge mennesker fra 3 personer Da Feriepartner desværre ofte har haft problemer i forbindelse med udlejning til unge mennesker (bl.a. beskadigelse af inventar eller manglende slutrengøring), har det været nødvendigt at fastsætte en aldersgrænse på 23 år ved mere end 2 personer. Dette gælder naturligvis ikke unge mennesker, som er på ferie med deres forældre, eller to unge mennesker, som sammen lejer et hus. Kontrolbesøg kan forekomme! Utøj/insekter Feriepartner gør særligt opmærksom på, at de danske sommerhuse ligger i naturområder. Naturligvis kan der forekomme myrer, fluer og edderkopper i disse naturområder. Dette kan der ikke gøres noget ved. Skulle der forekomme et ekstremt insektangreb i sommerhuset, kontakt da venligst Feriepartner. Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig. Vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine I mange sommerhuse er der vaskemaskine, tørretumbler og/eller opvaskemaskine. Skulle der opstå driftsforstyrrelser kan det ikke garanteres, at reparationen kan foretages i weekenden eller om aftenen. I forbindelse med fejlbetjening fra lejerens side, forbeholder Feriepartner sig retten til at beregne lejeren for evt. reparation. Læs venligst altid brugsanvisningen eller ring til Feriepartner, hvis du er i tvivl om betjeningen. Leje af feriehus i vintermånederne I tidsrummet fra 1. oktober til 31. marts bliver sommerhuset forvarmet således, at der ved ankomst er ca. 15 C varmt. I poolhuse har poolen en temperatur på mellem 24 og 28 C. XYZ Har du brug for flere informationer, står Feriepartner gerne til rådighed.

Vacasol International A/S

Vacasol International A/S Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

3.4 4. Lejeaftale 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6. Lejers annullering af lejeaftalen 6.

3.4 4. Lejeaftale 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6. Lejers annullering af lejeaftalen 6. DanCenter A/S generelle lejebestemmelser og feriebolig-abc Efterfølgende generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger i Danmark. For ferieboliger beliggende i -Danmark er DanCenter

Læs mere

DanCenter A/S, generelle lejebestemmelser og feriebolig-abc

DanCenter A/S, generelle lejebestemmelser og feriebolig-abc DanCenter A/S, generelle lejebestemmelser og feriebolig-abc Efterfølgende generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger i Danmark samt samtlige ferieboliger beliggende i Tyskland, Sverige,

Læs mere

Feriepartner Bornholm

Feriepartner Bornholm Feriepartner Bornholm Bornholms største sommerhusformidler Hans Rømersvej 1 3720 Aakirkeby Tlf. 5697 1220 Mail: bornholm@feriepartner.dk Online booking www.feriepartner.dk/bornholm Tel. +45 5697 1220 bornholm@feriepartner.dk

Læs mere

Feriepartner Bornholm

Feriepartner Bornholm Feriepartner Bornholm Bornholms største private sommerhusformidler Hans Rømersvej 1 3720 Aakirkeby Tlf. 5697 1220 Mail: bornholm@feriepartner.dk Online booking www.feriepartner-bornholm.dk Tel. +45 5697

Læs mere

Officiel firmaprofil

Officiel firmaprofil Officiel firmaprofil Alanya-hjem er et ejendomsformidlingsselskab der er startede i 2003 som service og udlejning. Vi er beliggende centralt ved Alanyas øst strand Oba, Vi har ikke forretnings kontor men

Læs mere

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti:

Hvilke betingelser skal tages i betragtning for denne garanti: Generelle vilkår og betingelser for lejer Du bedes venligst læse disse betingelser omhyggeligt igennem, hvor både dine og Club Villamars rettigheder og forpligtelser beskrives. Din betaling til Club Villamar

Læs mere

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at

Læs mere

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Nortlander Skitours A/S (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende

Læs mere

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s.

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s. Værd at vide Bestilling og betaling... 2 Forsikringer... 7 Flyrejsen... 10 Indkvarteringen... 18 På rejsemålet... 25 Efter hjemrejse... 27 s. 1 Bestilling og betaling Bestilling Sunweb er en online rejsearrangør,

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Vejen til succesrig ferieboligudlejning. Denne brochure hjælper dig trin for trin

Vejen til succesrig ferieboligudlejning. Denne brochure hjælper dig trin for trin Vejen til succesrig ferieboligudlejning Denne brochure hjælper dig trin for trin Hvorfor udleje din feriebolig? DER ANFANG Mange tak for din interesse for HomeAway, verdens største online-portal indenfor

Læs mere

SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

SMYRIL LINE A/S (SML) Generelle Betingelser 2016 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

DANMARK - TYSKLAND - ØSTRIG - ITALIEN - FRANKRIG - SPANIEN

DANMARK - TYSKLAND - ØSTRIG - ITALIEN - FRANKRIG - SPANIEN FERIEBOLIGER 2014 DANMARK - TYSKLAND - ØSTRIG - ITALIEN - FRANKRIG - SPANIEN VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2014 Du sidder nu med Lundbecks helt nye ferieboligkatalog for sæson 2014. Du vil her finde mange af vore

Læs mere

Hjemmeside. Ordensregler. Sikkerhed Prisliste. Udlejning April-nov. Red. 2014-1501

Hjemmeside. Ordensregler. Sikkerhed Prisliste. Udlejning April-nov. Red. 2014-1501 2014 Hjemmeside Ordensregler Sikkerhed Prisliste Udlejning April-nov. Red. 2014-1501 ORDENSREGLER FOR ENEBÆRODDE Skal efterkommes af alle, lejere og leverandører. Såfremt disse ordensregler ikke efterkommes

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER SUNWEB REJSER. Firmainformation. Din rejsearrangør: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH-8001 Zürich Schweiz

GENERELLE BETINGELSER SUNWEB REJSER. Firmainformation. Din rejsearrangør: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH-8001 Zürich Schweiz GENERELLE BETINGELSER SUNWEB REJSER Firmainformation Din rejsearrangør: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH-8001 Zürich Schweiz CH-020.4.049.544-0 CHE-178.977.909 MWST Tlf: +41-(0)44-2666274

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne.

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne. Vi anbefaler, at du læser disse betingelser. Det er til både din og vores fordel, at vi er enige om betingelserne. Faktisk forudsætter vi hos Grønlands Rejsebureau, at du som kunde har sat dig ind i de

Læs mere