Oplevelser i Faaborg området Det sydfyenske ø-hav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplevelser i Faaborg området Det sydfyenske ø-hav"

Transkript

1 Lyø I ø-havet syd for Faaborg finder du Lyø. En lille ø med en storslået natur. Her er bakker og dale, mose, strandeng og levende hegn, og småveje med stynede popler. Midt på øen ligger Lyø By med gamle bindingsværkshuse og gadekær. Her bor de fleste af øens ca. 150 beboere. Lyø er på ca 1100 tdr. land. Agerjorden er at regne for særdeles god. Selv i ørre somre går det godt. Lyø By Midt på øen ligger den meget store landsby. Den er bemærkelsesværdig med sine stengærder og gårde. Byen har naturligvis ændret sig meget gennem årene, men der er tradition for at bevare det gamle. Byen er karakteristisk med store træer, 5 gadekær (oprindelig 12) og en tæt bebyggelse. Gårdene Ved udskiftningen blev gårdene alle liggende i byen. Først senere er der sket en opdeling af jorden, så der ude på øen er skudt mindre ejendomme op. Enkelte af disse har, ved forpagtning af arealer, siden udviklet sig, så de er ret store. Jorden ejes af Lyboer, der har haft gårdene i mange generationer. Kun en enkelt gård har været handlet af folk udefra. (Han har så giftet sig med naboens datter- så er det på plads). Byen er blevet pålagt en bevarende lokalplan, der sætter grænser med hensyn til valg af vinduer og tagbeklædning, opsætning af parabolantenner og andet, der kan være skæmmende. En af de gamle lyøgårde: DAMGAARDEN er i dag en selvejende institution med fælles lokaler, arkiv samt sundhedsklinik. Andet Øen har et rigt dyreliv og en aktiv jagtforening, der værner om dyrene. Lyø har kirke og egen præst, der har bistandsforpligtelse i Faaborg. Skolen har børn fra såvel Lyø som naboøen Avernakø. I 2006 er der ca. 14 børn i skolen. Pasningsordningen er desværre blevet nedlagt pga. for få børn. Kroen driver en købmandsforretning. Der er yderligere en selvstændig købmandsforretning ud over den på kroen. Øen har egen lystbådehavn (ca. 50 pladser) med et meget stort besøgstal. Endvidere bringer færgen i sommertiden mange endagsturister til øen. Det gavner købmændene. Der er ikke bygget sommerhuse, men en del huse bruges som sommerhuse, fortrinsvis af familiemedlemmer til øboerne. Ø-Færgen Den lille færge mellem Faaborg, Lyø og Avernakø sejler ca. 6-7 gange hver dag hele året. Hver morgen lægger den til med mælkebil og skolebørn, og tager de øboere med, der arbejder i Faaborg

2 Om sommeren er der masser af liv og turister på soldækket - om vinteren kan man varme sig i salonen med en kop kaffe eller cacao fra automaten. På ca. halvdelen af afgangene sejler færgen først til Lyø. Det tager ca. 40 minutter - Hvis det er "den lange" tur, hvor man først skal omkring Avernakø, tager det ca. 1 time

3 Avernakø Prisen for at besøge begge øer er den samme, kr. da man rejser gratis mellem de to øer. Det anbefales at tage cykler med eller lave en forhåndsaftale om leje af cykel hos købmanden på henholdsvis Lyø og Avernakø. Selvom det er små øer, kan det være svært at nå at se det man vil, spadserende, og i bil kan man hverken høre eller dufte det helt specielle ved at være på en ø. Juni er den tid,hvor syrenen blomstrer og klokkefrøen fylder luften med sin specielle sang. Klokkefrøerne er totalt fredet og der er etableret og reetableret mange vandhuller for at sikre bestanden, idet de kun findes få steder i Danmark. Jeg foreslår at turen starter på Faaborg havn, hvorfra færgen sejler kl Første stop er Lyø med en idyllerisk tur fra havnen til Lyø by, med alle de hyggelige gamle huse. Atmosfæren i byen er værd at indsnuse og der er flere muligheder for at gøre holdt og endda købe en forfriskning. Ved en cykeltur ud af byen, kan man opleve Lyøs berømte klokkesten med de mange toner, som man selv frembringer ved at banke med sten de helt specielle steder. Torsdag og lørdag er der mulighed for at komme videre til Avernakø kl På Avernakø er der mulighed for at indtage frokost i Havnecafeen, få skridt fra færgen. Avernakø er to øer forbundet med en dæmning, derfor er der brug for cykler for at nå ud og opleve Korshavn med den lille romantiske havn. Vejen til Korshavn foreslår jeg ad Skallevejen ( starter ved Majtræet). Skallevejen er en fredet grusvej, hvor klokkefrøerne er talrige i vandhullerne langs vejen. Tilbage fra Korshavn følger man Hovedvejen og kommer på den måde forbi kirken og har mulighed for at kigge indenfor i Gårdbutikken - Avernakø Geder. Her kan købes alt indenfor gedeproduktion samt lam og kanin opdrættet på øen. Picnickurve kan forudbestilles i gårdbutikken mindst 2 dage før ankomst. Færgen sejler til Faaborg igen kl

4 Bjørnø Færge: Lillebjørn Oplevelser i Faaborg området Bjørnø er en af de mindste øer i det sydfynske øhav. Man kan spadsere rundt langs kysten på et par timer. Turen byder på flade strandenge med fugleliv og høje klinter, og smukke udsigter mod fastlandet. Der er levende hegn, stendiger og i den lille landsby -smukke gamle bindingsværksgårde. En lang række ande- og vadefugle yngler på strandengene og i mosen midt på øen. Det tager en lille halv time med færgen, der ikke medtager biler. Man sejler fra Faaborg. Bjørnø er blot 150 ha stor, så man kan spadsere øen rundt langs kysten på et par timer. Turen byder på flade strandenge med et rigt fugleliv og høje klinter med den smukkeste udsigt til Fyn og naboerne i det sydfynske øhav. Der er levende hegn, stendiger og - i den lille landsby - smukke, gamle bindingsværksgårde. Vandet omkring Bjørnø tiltrækker både lystfiskere og badegæster. Der er ingen egent-lig havn på Bjørnø, men en anløbsbro med 10 pladser. Her mødes man om aftenen til molekaffe, mens man nyder solnedgangen, ser lysene tændes i Faaborg og sludrer om dagens tildragelser. Hvis man har medbragt et telt, kan man slå sig ned på teltpladsen, der ligger 50 meter fra stranden. Men der er også mulighed for at leje værelser eller en ferielejlighed hos Bjørnø Bed & Breakfast. Paradis for tudser Bjørnø er meget kuperet med et højeste punkt på 24 meter over havoverfladen. En lang række ande- og vadefugle yngler på strandengene og i mosen midt på øen. Og på Bjørnø kan man også møde de sjældne og fredede grønbrogede tudser, strandtudser og skrubtudser. Krudt og kugler I midten af 1700-tallet var Bjørnøboerne i tide og utide på kant med myndighederne, som - formodentlig med rette - mistænkte øboerne for smugleri. Men da tolderne forsøgte at gå i land på øen for at få syn for sagen, blev de så kraftigt chikaneret, at de måtte opgive deres forehavende. Men de snu toldere vendte tilbage en dag, hvor de vidste, at alle mand var af øen. De havde ikke glemt den ublide behandling, de fik ved deres første besøg, og som hævn var de ualmindelig grove overfor de kvinder og børn, der var på øen. Bjørnøboerne blev så arge, at de anmeldte sagen, og så måtte tolderne betale en bod på 50 rigsdaler til øboerne og 5 rigsdaler til staten. Siden har myndighederne behandlet Bjørnøboerne med respekt. Under Englandskrigene i begyndelsen af 1800-tallet var Bjørnøboerne vidne til et mindre søslag. To engelske brigger var grundstødte, og den lille kanonbåd fra Faaborg gik straks til angreb. Den løb dog hurtigt tør for krudt og kugler og måtte forlade kamppladsen for at laste ammunition. Da den vendte tilbage, var englænderne væk, og Bjørnøboerne havde indsamlet de kanonkugler, der var slået ned i klinterne, for at bruge dem til at male sennep med. Siden har der været fredeligt på Bjørnø, også under besættelsen, hvor øen husede en del eftersøgte frihedskæmpere. Her kunne de være sikre, for tyskerne var end ikke opmærksomme på Bjørnøs eksistens. Men Bjørnøboerne er ganske fredelige, og de kan lide at organisere sig. Øen huser aftenskole, skytteforening, jagtforening, beboerforening, bådelaug og som det seneste skud på stammen: et færgeselskab. Det er ganske godt klaret på en ø med knap 40 indbyggere, der dog også har tid til at pusle om gæster fra nær og fjern

5 Drejø Færge: Højestene både Drejø og Skarø Den 426 ha store Drejø, som ligger mellem Fyn og Ærø, måler 5 km. fra de stejle lerskrænter i vest til den fladere østkyst. Fra Knappen i nord til Søndersø i syd er der 2 km. Der er omkring 50 pladser for lystsejlere, 15 i den gamle havn mod nord og 35 i den nye havn ved færgebroen, som har gode toilet- og badeforhold. Men man kan også komme til Drejø med færgen fra Svendborg. En rask vandretur er oplagt for gæsten på Drejø. Få et kort over Drejøs trampestier, der fører langs de store udyrkede arealer omkring moser, søer, vandhuller og strandenge og som byder på et rigt og varieret plante- og dyreliv. Drejø har fine badestrande og fiskevande, men man må også sætte tid af til et besøg i kirken, der blev indviet i Kirken er fra 1. maj til 1. september åben fra solopgang til solnedgang, resten af året kan nøglen lånes hos graveren eller præsten. Ved kirkegårdsmuren nord for kirken ligger en flyvergrav fra 2. verdenskrig. Hos Drejø købmandshandel kan man proviantere til den smukke tur rundt på øen, og efter de mange indtryk og den friske luft kan man lægge turen om Drejø Kro, hvor der serveres i den hyggelige krostue. Hvis man ønsker at lade Drejø være rammen om et større arrangement, er det muligt at leje forsamlingshuset. Der er rige muligheder for overnatning, teltslagning, sommerhusudlejning, privat indkvartering, eller man kan indlogere sig på Drejø Feriekoloni, der fungere som lejerskole, men også lejes til overnatning for større grupper. Rigt fugleliv Drejø ligger i Ramsar-naturbeskyttelsesområdet og er ynglested for bl.a. hejrer, musvåger, svaner, grågæs, spurvehøg, tårnfalk samt strand- og engfugle. Det vigtigste yngleområder er Mejlhoved på øens vestside, men også engene ved Tørvegravene og Søndersø er spændende fuglelokaliteter. Fra fællesskabets tid Der er fundet flinteredskaber, som vidner om menneskelig beboelse på Drejø årtusinder til-bage. Øen har fået navn efter den smalle tange, Drejet, der forbinder øens mindre vestlige del med den større østlige. På et anlæg midt i Drejø by står en stor mindesten med indskriften Fra fællesskabets tid. Øverst på stenen er der indhugget et billede af oldermandens tromme. På begge sider, i hele stenens højde, er der 27 bomærker, et for hver af øens gårde. Mindestenen blev opført i 1923, og bomærkerne er overført fra Byssens bræt fra Sct. Hansaften 1942 nedbrændte det meste af Drejø by, 11 gårde og 7 huse, og på mange af gårdene der siden er opført, finder man mær-kerne fra mindestenen. Drejø har haft eget teglværk, som man stadig kan se rester af, og når man besøger kirkegården, kan man på gravstenene se, at Drejøs indbyggere har været beskæftiget med en lang række forskellige erhverv. I dag har 75 mennesker adresse på Drejø, og de byder hjertelig velkommen til gæster fra nær og fjern

6 Skarø Skarø ved udsejlingen fra Svendborgsund er en succes-ø. Efter voldsom tilbagegang er beboertallet fordoblet på få år. Øen er smuk, varieret og med et rigt fugleliv - og med bænke, vandrestier og udsigter der gør ø-mødet til en god oplevelse. 2 km2, 38 beboere Landskab og geologi Skarø er en forholdsvis flad ø. Det højeste punkt rager dog 9 meter op over havet. Det bærer det pompøse navn Vesterbjerg og fra stedet deromkring - ved øens lille kapel - er smukke udsigter over ø og hav. Også Skarø er dannet af den sidste is der skød frem over Øhavet fra sydøst og blev bremset af de store jordmasser på Fyn, så isen ændrede bane i mere vestlig retning. Øen er præget af opdyrkning. Flere landmænd driver stadig markerne og kun indenfor Skarø Odde og engene mod syd er enge, strandsøer og strandoverdrev. Særlig iøjnefaldende er det sandrev der stikker op over vandet vest for havnen. Det ændrer form efter strøm og vind. Det er materiale der af vestenvindens bølger brydes ned på øens vestkyst som føres herop og lægger sig. Byen er centralt placeret på øen, og her ligger også de fleste gårde. På sydøen og Østerhoved er enkelte husmandsbrug. De fik de yderste og dårligste jorder. Overalt er kysten smal og stenet. Der er lavt vand mod øst og syd og gode muligheder for en dukkert for enden af Alhovedvej ved vestkysten eller fra Skarø Rev og Odde. Nogle steder er der anlagt diger. På sydvestsiden af øen er brugt de traditionelle diger: På en cementstøbning lagdes tang og foran - mod havet - støbtes kampesten sammen med cement til en lille vold, mens der landværts er små volde af jord og tang blandet sammen. Natur Skarø er rig på natur, såvel planter som fugle. Det er på strandengene naturen er mest mangfoldig. På den sydlige del af øen vokser mange planter på engene lige vest for den smalle Kalveodde. Druegåsefod, stilket kilebæger, stivhåret ranunkel, strandstenkløver og tangurt. Det er alle planter der i Danmark er ret sjældne. På de samme enge yngler stormmåger, gråand og rødben og på Kalveodden ses havterner og stor præstekrave. I vandhullerne på engene er der ofte ske- og spidsænder. Følger du vejen mod syd - Søndre Stænge - kan du på engen til højre for vejen helt ude ved kysten se andre rige plantesamfund, for eksempel knæbøjet rævehale, strandtrehage, engelskgræs, jordbærkløver, spydmælde, smalbladet kællingetand og stivhåret ranunkel. Vest for havnen, ved Revet og de store enge og strandsøer syd for er kolonier af hættemåger, ynglende grågæs, viber, rødben, skeænder, gravænder og spidsænder. Du kan være heldig at se den sjældne knarand også. Rørhøgen flyver over rørskovene i hele sommerhalvåret på jagt efter føde til sin mage eller unger. På Skarø Odde kan de sårbare hav- og dværgterner yngle. Det er derfor du bør holde dig væk, for æg og unger er næsten umulige at få øje på. Østerhovedvej er nok Svendborg Kommunes smalleste vej. Den løber helt nede ved kysten og på det lavvandede havområde er der altid knopsvaner og om vinteren den gulnæbbede sangsvane, hvinænder og måske mørkbugede knortegæs

7 Der drives lidt jagt på øen. Også efter haren, der før i tiden blev fanget op til jul og solgt til andre områder i landet hvor bestanden var truet. Der er også mange lækatte og mår på Skarø. Historie Kong Valdemars Jordebog fra 1231 fortæller at der er hjorte på øen, men intet jagthus. Hvornår folk har bosat sig på Skarø ved ingen. Men i 1480 er her beboet. Da klager Svendborg nemlig over at beboerne ulovligt driver handel med Tyskland udenom Svendborgs købstadsrettigheder. Øen hører senere under Hvidkilde Gods. Den udskilles derfra i Da var der 12 gårde og 14 husmandsgårde og 200 beboere. I Skarø by kan du se steder hvor gårdene er næsten sammenbyggede to og to. Jorden gik fra gården ud mod kysten og markerne blev bredere og bredere. Det er en såkaldt stjerneudstykning. Ud over marker nær gården - bylodder - havde bønderne også jord ude ved kysten - udlodder. Under Svenskekrigene var det ikke fjenden, men et par danske søofficerer der i 1659 gjorde langgang og ødelagde og plyndrede øen. Bagefter smadrede de døre, karme, skabe og vinduer på Hjortø. Begge øers befolkninger rejste sag mod vandalerne, der dog senere blev pure frifundet. Ellers er historien gået let hen over ø-idyllen. Fremtid I mange år så fremtiden for denne sydfynske ø trist ud. Som alle andre steder raslede befolkningstallet ned. I midten af 1990-erne var det på blot 18. men så fik Skarø i 1999 nyt købmandspar der tog søn, svigerdatter og deres fire børn med. Vupti var der pludselig sket en forøgelse af befolkningen med 42 procent. Det blev der skrevet om i aviserne og siden har 4-5 familier med mindreårige børn fundet ro på Skarø. Erhvervsaktive har fundet bopæl på denne plet, der ligger så nær på Svendborg at det er muligt at pendle med færgen gennem Svendborgsund. Der er i kølvandet på tilflytningen åbnet en hyggelig sommercafe, en kunstbutik og årligt afholdes der en lille musikfestival. Skarø er center for en virksomhed der arbejder på en fælles markedsføring af danske ø-produkter. Og så er en gruppe af beboerne på eget initiativ gået i gang med naturpleje af øens enge. Græsningslauget "Muuhligvis" har skotsk højlandskvæg gående på græs året rundt. Hver sommer er der ø-lejr på Skarø

8 Hjortø Færge: Hjortøboen Oplevelser i Faaborg området Hjortø er med sin beliggenhed i det Sydfynske Øhav et yndet udflugtsmål. Med sine 90 ha og ca. 15 fastboende er Hjortø en af de mindste beboede øer i Danmark. De fastboende lever hovedsageligt af landbrug og fiskeri. Hjortø nåes med færge fra Svendborg, der sejler to gange dagligt - dog maksimalt 12 passagerer pr. overfart. Overfartstiden gennem det smukke Svendborgsund tager 1 time, og er en oplevelse i sig selv. Det skal bemærkes, at Hjortø er bilfri. Hjortø har hverken købmand, kro eller kirke. Den er imidlertid rig på naturoplevelser. Hjortø er kendt for sin sunde harebestand, harejagten og sin gæstfrihed. Med de gamle bindingsværkshuse er Hjortø symbol på det hyggelige danske landsbymiljø. Endvidere kan øen tilbyde rent og fint badevand, samt børnevenlige strande. Ønsker man overnatning på Hjortø, er der mu-lighed for teltslagning eller at leje forsamlingshuset til skoler, fester og private ferier. I lystbådehavnen er der plads til 25 både. Klokkefrøernes paradis Hjortø er meget flad - højeste punkt befinder sig ikke mere end 3,5 meter over havets overflade. Dette er årsagen til, at store dele af øen er inddiget. Omkring Hjortø er havet kun få meter dybt. Når det er stormvejr hænder det, at vandet blæses væk, Hjelmshoved bliver landfast med Hjortø, og man kan gå halvvejs til Mejlholm. Der findes strandenge på øens syd- og østside. Den lavvandede bugt ved Halen giver mulighed for at nyde udsigten til de små holme Vibeholm og Danmark. Hjortø har et meget rigt dyre- og planteliv, og floraen på Hjortø indeholder noget så sjældent som den mangeblomstrede ranunkel. Blandt dyrearterne kan nævnes den sjældne klokkefrø. Klokkefrøen, der tillige findes på Avernakø og Ærø, har overlevet i de Sydfynske Øhav på grund af de mange vandhuller og et mildt klima. Klokkefrøens karakteristiske kvækken lyder som fjerne kirkeklokker. Harefangst og oldermanden Hjortø var kendt for den årlige harefangst, som foregik med net. Dette var en festdag, hvor over 100 jægere fra Fyn og Jylland strømmede til øen for at deltage i fangsten. Harerne stoppedes i kasser og blev solgt til jagtforeninger i hele landet som nyt blod til vildtbestanden. Ansvaret for harejagten havde oldermanden, der i den forbindelse luftede Hjortøs oldermandstromme fra Tidligere blev older-mandstrommen brugt, når der skulle kaldes til samling på øen. I dag er det oldermandens opgave at skrive øens vigtigste begivenheder ned i Oldermandsbogen. Traditionen tro er forsamlingshuset altid reserveret til det årlige oldermandsgilde den 4. eller 5. maj - et gilde, hvor de fem gårde bl.a. vælger ny oldermand

9 Strynø Færge: Strynøboen Oplevelser i Faaborg området Strynø ligger i det sydfynske øhav, syd for Tåsinge. Øen er 3 km lang og 2 km bred og har et areal på 488 ha. Midt på øen ligger Strynø by med sine ca. 120 ejendomme, hvoraf de fleste er små, kønne murstenshuse bygget for et århundrede siden til øens mange søfolk. Byens smalle, snoede gader mellem de gamle huse og små, velholdte haver udgør tilsammen et landsbymiljø, som i manges øjne er øens fineste attraktion. Der er flere gadekær og en velassorteret brugs. Det Gamle Mejeri er indrettet som kursuscenter og ferielejligheder. Her kan man også som 1-dags turist efter forudgående aftale nyde et måltid. Kirken, der er opført i 1867, er åben fra morgenringning til aftenringning. Midt i byen står øens majstang - majtræet - som hvert år males og pyntes med blomster og kranse efter en tradition, der har rødder tilbage i oldtiden. Kun to andre steder i Danmark findes majtrætraditionen bevaret, nemlig i to landsbyer på Avernakø. Ved havnen, som har 40 pladser, er der badebro og en anlagt sandstrand. Øhavets Smakkecenter nær havnen rummer bl.a. et spændende småbådsmuseum, en naturskole og en teltplads. Centret udlejer desuden smakkejoller velegnede til både kortere og længere ture i øhavet. Jollerne har plads til 5 personer og kan lejes med eller uden bådfører, telt og et hensigtsmæssigt lejrudstyr. Vest for Strynø ligger øen Strynø Kalv med tre gårde. Den fraflyttedes i 1970 og bruges nu kun til græsning og som privat feriested. Ved det gamle overfartssted til Strynø Kalv ligger Strynø Mølle, bygget i Der er ikke adgang til møllen, men fra stedet er der en meget fin udsigt mod Ærø og mange andre øer og småholme. Nogle af øens huse kan lejes som ferieboliger. Rigt fugleliv Strynøs højeste punkt er blot 10 meter over havet, og øen er omgivet af lave diger, der beskytter de yderste marker mod oversvømmelse ved højvande. Jorden er god og intensivt dyrket. Et rigt fugleliv findes i landsbyens haver med de gamle træer, samt ved kysterne og på de fladvandede områder omkring øen. I øens vandhuller findes stor og lille salamander, grøn frø og den sjældne grønbrogede tudse. Landbrug og søfart Som de sydfynske småøer fik Strynø først en-gang i middelalderen en fast befolkning, hvis vigtigste næringsvej altid har været landbruget. Men til forskel fra de øvrige øer udviklede Strynø i løbet af 1800-tallet en så stræk tilknytning til søfarten, at dette erhverv omkring århundredskiftet var eksistensgrundlaget for lige så mange familier som landbruget. Det gjorde Strynø med sine 800 indbyggere til den tættest befolkede ø i Danmark næst efter Amager. Strynø by med sine mange små skipperhuse, såvel som øens stort byggede kirke, skole og lægebolig, er synlige resultater af denne glansperiode. I dag har Strynø ca. 200 indbyggere, der byder sine gæster hjerteligt velkommen

Ure. hoved. Borgnæs nakke SYGEHUS- VEJEN BORGNÆS. Vrå BY- TIVOLI STOKKEBY NOR. Vinde balle. Ornum. Tranderup. Stokkeby. Lille. Olde. Tranderup.

Ure. hoved. Borgnæs nakke SYGEHUS- VEJEN BORGNÆS. Vrå BY- TIVOLI STOKKEBY NOR. Vinde balle. Ornum. Tranderup. Stokkeby. Lille. Olde. Tranderup. ÆRØ GUIDE 07 ØVERSTE SKOVBYMARK SKOVBRYNET 2 ÆRØ GUIDE 2007 Velkommen til Ærø Ærø er en ø i Det Sydfynske Øhav med 6900 indbyggere. Øen har 3 byer Marstal, Ærøs købing og Søby. Ærø er et dynamisk og levende

Læs mere

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse De sydfynske godser Brahetrolleborg, Holstenshuus og Steensgaard har åbnet deres ejendomme for ryttere på en række anlagte ridestier. Sammen med

Læs mere

Regentparrets besøg på Aarø den 6. juni 2013

Regentparrets besøg på Aarø den 6. juni 2013 Regentparrets besøg på Aarø den 6. juni 2013 Besøgssteder Aarø Aarø også kaldet Lillebælts perle ligger cirka 1,5 kilometer fra fastlandet. Der bor i øjeblikket 164 personer på Aarø. Øens eneste forbindelse

Læs mere

Stier omkring Ryslinge

Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Udgivet af Stigruppen under Ryslinge Lokalråd: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Ulla Christensen, Ruth Jepsen og Karl Top, 2009. Tekst Biolog Jesper Vagn Christensen

Læs mere

Frederikshavn. Frederikshavns hemmeligheder. CopyRight Leni Ravnild og Lisbeth Nørbygaard Derry

Frederikshavn. Frederikshavns hemmeligheder. CopyRight Leni Ravnild og Lisbeth Nørbygaard Derry Frederikshavn Frederikshavns hemmeligheder De afskårne hjørner Altertavle-drillerier Bangsbo Å Boolsens Stenhave Brysterne og Tubablæseren Cloostårnet Dronningestien Dyrehaven Endagstur til Hirsholmene

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Kulturen mellem kyst og land

Kulturen mellem kyst og land Kulturen mellem kyst og land Kulturarvens mønstre i landskabet I Stygge Krumpens fodspor By- og købstadskultur Landsbyer og hovedgårde Kystkulturen Hjørring kulturarvskommune 2006 / 07 Forsidefotos: Havnen

Læs mere

Alrø. en landfast ø i Horsens Fjord. Natur Fiskeri Vandsport Spisesteder Gårdbutikker

Alrø. en landfast ø i Horsens Fjord. Natur Fiskeri Vandsport Spisesteder Gårdbutikker Alrø en landfast ø i Horsens Fjord Natur Fiskeri Vandsport Spisesteder Gårdbutikker Velkommen til Alrø! Nyttige links: www.visitodder.dk / Cykelfærgens afgangstider samt aktiviteter i Odder kommune www.alroenet.dk

Læs mere

udviklingsplan TUNØ I BALANCE

udviklingsplan TUNØ I BALANCE udviklingsplan TUNØ I BALANCE 2011 2020 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Udviklingsplanen 3 2. Kort sammenfatning af konklusionerne/anbefalingerne 4 3. Baggrunden Hvorfor har Tunø valgt at udarbejde

Læs mere

Grundejerforeningen Stubbegård. 40 år. 11. marts 1974-2014

Grundejerforeningen Stubbegård. 40 år. 11. marts 1974-2014 Grundejerforeningen Stubbegård 40 år 11. marts 1974-2014 Grundejerforeningen Stubbegårds Jubilæumsskrift 2014 Redaktion: Kurt O. S. Hansen og Mogens Hansen Layout: Kurt O. S. Hansen og Pernille S. Rasmussen

Læs mere

OM KRETA 1 KRETA. Græsk gæstfrihed, charmerende landsbyer og smuk natur PRAKTISK INFORMATION SPISESTEDER OPLEVELSER & UDFLUGTER

OM KRETA 1 KRETA. Græsk gæstfrihed, charmerende landsbyer og smuk natur PRAKTISK INFORMATION SPISESTEDER OPLEVELSER & UDFLUGTER OM KRETA 1 KRETA Græsk gæstfrihed, charmerende landsbyer og smuk natur PRAKTISK INFORMATION SPISESTEDER OPLEVELSER & UDFLUGTER 2 OM KRETA Kære gæster Falk Lauritsen Rejser byder jer rigtig hjerteligt velkommen

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Samsø Kommune/Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Bilag Indholdsfortegnelse Årsag til positiv vurdering af Samsø som feriemål... 2 Sjælland og Jylland... 2 Årsag

Læs mere

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY EN CYKEL- OG VANDREGUIDE NATIONALPARKTHY.DK VELKOMMEN TIL NATIONALPARK THY GUIDENS INDHOLD Velkommen til Nationalpark Thy... 5 Sådan bruger du guiden... 7 KOLOFON Udgiverne

Læs mere

hals Sommeravis Så blev der for alvor dækket Historien om hunden Læs side 10 De går efter det gode liv Læs side 16-17

hals Sommeravis Så blev der for alvor dækket Historien om hunden Læs side 10 De går efter det gode liv Læs side 16-17 LOplevelser og information til hele sommeren 2009 NR. 01 Sommeren 2009 ÅRGANG 1 hals Sommeravis gem avisen Så blev der for Historien om hunden Læs side 10 alvor dækket op i Lohals I år kan besøgende vælge

Læs mere

Ferieguide. Gilleleje. Romantisk weekendophold eller fuldendt familieferie. Stor guide til de bedste hoteller og restauranter

Ferieguide. Gilleleje. Romantisk weekendophold eller fuldendt familieferie. Stor guide til de bedste hoteller og restauranter Gilleleje Tisvildeleje Helsinge Dronningmølle græsted Rågeleje Vejby Strand Tibirke GR ATIS 2008 Romantisk weekendophold eller fuldendt familieferie Vind Luksusweekend for to på Gilleleje Badehotel Se

Læs mere

Limfjorden V - i cykelhøjde

Limfjorden V - i cykelhøjde Limfjorden V - i cykelhøjde Frede Lauritsen - 2 - Forord: Årets cykeltur går omkring den vestlige del af Limfjorden og er en fuldførelse af sidste års cykeltur, hvor vi tog den østlige del af Limfjorden.

Læs mere

100 Naturoplevelser. i Sydvestjylland. Idé og Tekst: Marco Brodde

100 Naturoplevelser. i Sydvestjylland. Idé og Tekst: Marco Brodde 100 Naturoplevelser i Sydvestjylland Idé og Tekst: Marco Brodde 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (33) September 2008

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (33) September 2008 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (33) September 2008 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold:

Læs mere

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Gendarmstien Vandreguide og øjenåbner 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Vandrerute og kort 1:30.000 NYBØL NOR 1. version. 2013 Udgivet af: Sønderborg Erhvervs og Turistcenter

Læs mere

Læsøs nye vartegn i Vesterø Havn Læsø Kur & Helse Læsø Kattegats Perle - i cykelhøjde

Læsøs nye vartegn i Vesterø Havn Læsø Kur & Helse Læsø Kattegats Perle - i cykelhøjde Læsøs nye vartegn i Vesterø Havn Læsø Kur & Helse Læsø Kattegats Perle - i cykelhøjde Frede Lauritsen SIDE 2 Forord: Årets cykelferie, den fjortende i rækken, var noget kortere end i de tidligere år. Og

Læs mere

Kongeskibet Dannebrog

Kongeskibet Dannebrog September 2008 14. årgang, nummer 7. Kongeskibet Dannebrog Foto: Palle Nielsen Royale besøg på De sydfynske Øer. Onsdag den 17. september står Skarø for tur. Dronning Margrethe II og Prins Henrik besøger

Læs mere

Ø-historier fra Askø og Lilleø

Ø-historier fra Askø og Lilleø Ø-historier fra Askø og Lilleø Mie Lobedanz Fortællinger fra barne - og ungdoms - årene på Askø og Lilleø Forord. Først og fremmest tak til min tålmodige mand Jørgen, som gennem årene har måtte høre på

Læs mere

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Som i de fleste andre landsogne er der i Helligsø og Gettrup sket store forandringer op gennem dette århundrede. Især har affolkningen betydet meget for, hvordan

Læs mere

los... JAGT& JÆGERE Jagtkonsortium Så går det Andejagt Det gode D A N S K L A N D - S T R A N D J A G T O G

los... JAGT& JÆGERE Jagtkonsortium Så går det Andejagt Det gode D A N S K L A N D - S T R A N D J A G T O G D A N S K L A N D - 1991 O G S T R A N D J A G T JAGT& JÆGERE Januar / Februar 2015 www.dls-jagt.dk 24. årgang los... Så går det Andejagt Det gode Jagtkonsortium LEDER Betaling for at benytte naturen Af

Læs mere

KORSIKA. "Skønhedens Ø"

KORSIKA. Skønhedens Ø KORSIKA "Skønhedens Ø" Ruby Rejser Mejlgade 46 B 8000 Århus C. Tlf. 86 15 35 99 Fax 86 15 96 33 E-mail ruby@ruby-rejser.dk www.ruby-rejser.dk Giro 128 2522 Aps reg. nr. 220498 Reg. nr. 206 i Rejsegarantifonden

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Forsamlingshuset får en ny chance

Forsamlingshuset får en ny chance Forsamlingshuset får en ny chance 154, august 2013, pris 20,- Nu ejer Orøs borgere selv forsamlingshuset. Men hvad skal det så bruges til? Det er der borgermøde om den 26. september. Foto: Ib Ballisager

Læs mere

Husk i februar: Februar 2014 Nr. 1 årgang 20

Husk i februar: Februar 2014 Nr. 1 årgang 20 Februar 2014 Nr. 1 årgang 20 Husk i februar: Søndag den 2. februar kl. 14.00 Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 10. februar kl. 19.00 Sangaften Lørdag den 15. februar kl. 14.00 Mindehøjtidelighed ved

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker

Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker Udflugtsmål Nationalpark Mols Bjerge - til gavn for naturen og glæde for mennesker I vest står majestætiske skove som kulisse for Kalø Slotsruin. Mod øst ligger Jernhatten med udsigt fra toppen højt oppe

Læs mere