Oplevelser i Faaborg området Det sydfyenske ø-hav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplevelser i Faaborg området Det sydfyenske ø-hav"

Transkript

1 Lyø I ø-havet syd for Faaborg finder du Lyø. En lille ø med en storslået natur. Her er bakker og dale, mose, strandeng og levende hegn, og småveje med stynede popler. Midt på øen ligger Lyø By med gamle bindingsværkshuse og gadekær. Her bor de fleste af øens ca. 150 beboere. Lyø er på ca 1100 tdr. land. Agerjorden er at regne for særdeles god. Selv i ørre somre går det godt. Lyø By Midt på øen ligger den meget store landsby. Den er bemærkelsesværdig med sine stengærder og gårde. Byen har naturligvis ændret sig meget gennem årene, men der er tradition for at bevare det gamle. Byen er karakteristisk med store træer, 5 gadekær (oprindelig 12) og en tæt bebyggelse. Gårdene Ved udskiftningen blev gårdene alle liggende i byen. Først senere er der sket en opdeling af jorden, så der ude på øen er skudt mindre ejendomme op. Enkelte af disse har, ved forpagtning af arealer, siden udviklet sig, så de er ret store. Jorden ejes af Lyboer, der har haft gårdene i mange generationer. Kun en enkelt gård har været handlet af folk udefra. (Han har så giftet sig med naboens datter- så er det på plads). Byen er blevet pålagt en bevarende lokalplan, der sætter grænser med hensyn til valg af vinduer og tagbeklædning, opsætning af parabolantenner og andet, der kan være skæmmende. En af de gamle lyøgårde: DAMGAARDEN er i dag en selvejende institution med fælles lokaler, arkiv samt sundhedsklinik. Andet Øen har et rigt dyreliv og en aktiv jagtforening, der værner om dyrene. Lyø har kirke og egen præst, der har bistandsforpligtelse i Faaborg. Skolen har børn fra såvel Lyø som naboøen Avernakø. I 2006 er der ca. 14 børn i skolen. Pasningsordningen er desværre blevet nedlagt pga. for få børn. Kroen driver en købmandsforretning. Der er yderligere en selvstændig købmandsforretning ud over den på kroen. Øen har egen lystbådehavn (ca. 50 pladser) med et meget stort besøgstal. Endvidere bringer færgen i sommertiden mange endagsturister til øen. Det gavner købmændene. Der er ikke bygget sommerhuse, men en del huse bruges som sommerhuse, fortrinsvis af familiemedlemmer til øboerne. Ø-Færgen Den lille færge mellem Faaborg, Lyø og Avernakø sejler ca. 6-7 gange hver dag hele året. Hver morgen lægger den til med mælkebil og skolebørn, og tager de øboere med, der arbejder i Faaborg

2 Om sommeren er der masser af liv og turister på soldækket - om vinteren kan man varme sig i salonen med en kop kaffe eller cacao fra automaten. På ca. halvdelen af afgangene sejler færgen først til Lyø. Det tager ca. 40 minutter - Hvis det er "den lange" tur, hvor man først skal omkring Avernakø, tager det ca. 1 time

3 Avernakø Prisen for at besøge begge øer er den samme, kr. da man rejser gratis mellem de to øer. Det anbefales at tage cykler med eller lave en forhåndsaftale om leje af cykel hos købmanden på henholdsvis Lyø og Avernakø. Selvom det er små øer, kan det være svært at nå at se det man vil, spadserende, og i bil kan man hverken høre eller dufte det helt specielle ved at være på en ø. Juni er den tid,hvor syrenen blomstrer og klokkefrøen fylder luften med sin specielle sang. Klokkefrøerne er totalt fredet og der er etableret og reetableret mange vandhuller for at sikre bestanden, idet de kun findes få steder i Danmark. Jeg foreslår at turen starter på Faaborg havn, hvorfra færgen sejler kl Første stop er Lyø med en idyllerisk tur fra havnen til Lyø by, med alle de hyggelige gamle huse. Atmosfæren i byen er værd at indsnuse og der er flere muligheder for at gøre holdt og endda købe en forfriskning. Ved en cykeltur ud af byen, kan man opleve Lyøs berømte klokkesten med de mange toner, som man selv frembringer ved at banke med sten de helt specielle steder. Torsdag og lørdag er der mulighed for at komme videre til Avernakø kl På Avernakø er der mulighed for at indtage frokost i Havnecafeen, få skridt fra færgen. Avernakø er to øer forbundet med en dæmning, derfor er der brug for cykler for at nå ud og opleve Korshavn med den lille romantiske havn. Vejen til Korshavn foreslår jeg ad Skallevejen ( starter ved Majtræet). Skallevejen er en fredet grusvej, hvor klokkefrøerne er talrige i vandhullerne langs vejen. Tilbage fra Korshavn følger man Hovedvejen og kommer på den måde forbi kirken og har mulighed for at kigge indenfor i Gårdbutikken - Avernakø Geder. Her kan købes alt indenfor gedeproduktion samt lam og kanin opdrættet på øen. Picnickurve kan forudbestilles i gårdbutikken mindst 2 dage før ankomst. Færgen sejler til Faaborg igen kl

4 Bjørnø Færge: Lillebjørn Oplevelser i Faaborg området Bjørnø er en af de mindste øer i det sydfynske øhav. Man kan spadsere rundt langs kysten på et par timer. Turen byder på flade strandenge med fugleliv og høje klinter, og smukke udsigter mod fastlandet. Der er levende hegn, stendiger og i den lille landsby -smukke gamle bindingsværksgårde. En lang række ande- og vadefugle yngler på strandengene og i mosen midt på øen. Det tager en lille halv time med færgen, der ikke medtager biler. Man sejler fra Faaborg. Bjørnø er blot 150 ha stor, så man kan spadsere øen rundt langs kysten på et par timer. Turen byder på flade strandenge med et rigt fugleliv og høje klinter med den smukkeste udsigt til Fyn og naboerne i det sydfynske øhav. Der er levende hegn, stendiger og - i den lille landsby - smukke, gamle bindingsværksgårde. Vandet omkring Bjørnø tiltrækker både lystfiskere og badegæster. Der er ingen egent-lig havn på Bjørnø, men en anløbsbro med 10 pladser. Her mødes man om aftenen til molekaffe, mens man nyder solnedgangen, ser lysene tændes i Faaborg og sludrer om dagens tildragelser. Hvis man har medbragt et telt, kan man slå sig ned på teltpladsen, der ligger 50 meter fra stranden. Men der er også mulighed for at leje værelser eller en ferielejlighed hos Bjørnø Bed & Breakfast. Paradis for tudser Bjørnø er meget kuperet med et højeste punkt på 24 meter over havoverfladen. En lang række ande- og vadefugle yngler på strandengene og i mosen midt på øen. Og på Bjørnø kan man også møde de sjældne og fredede grønbrogede tudser, strandtudser og skrubtudser. Krudt og kugler I midten af 1700-tallet var Bjørnøboerne i tide og utide på kant med myndighederne, som - formodentlig med rette - mistænkte øboerne for smugleri. Men da tolderne forsøgte at gå i land på øen for at få syn for sagen, blev de så kraftigt chikaneret, at de måtte opgive deres forehavende. Men de snu toldere vendte tilbage en dag, hvor de vidste, at alle mand var af øen. De havde ikke glemt den ublide behandling, de fik ved deres første besøg, og som hævn var de ualmindelig grove overfor de kvinder og børn, der var på øen. Bjørnøboerne blev så arge, at de anmeldte sagen, og så måtte tolderne betale en bod på 50 rigsdaler til øboerne og 5 rigsdaler til staten. Siden har myndighederne behandlet Bjørnøboerne med respekt. Under Englandskrigene i begyndelsen af 1800-tallet var Bjørnøboerne vidne til et mindre søslag. To engelske brigger var grundstødte, og den lille kanonbåd fra Faaborg gik straks til angreb. Den løb dog hurtigt tør for krudt og kugler og måtte forlade kamppladsen for at laste ammunition. Da den vendte tilbage, var englænderne væk, og Bjørnøboerne havde indsamlet de kanonkugler, der var slået ned i klinterne, for at bruge dem til at male sennep med. Siden har der været fredeligt på Bjørnø, også under besættelsen, hvor øen husede en del eftersøgte frihedskæmpere. Her kunne de være sikre, for tyskerne var end ikke opmærksomme på Bjørnøs eksistens. Men Bjørnøboerne er ganske fredelige, og de kan lide at organisere sig. Øen huser aftenskole, skytteforening, jagtforening, beboerforening, bådelaug og som det seneste skud på stammen: et færgeselskab. Det er ganske godt klaret på en ø med knap 40 indbyggere, der dog også har tid til at pusle om gæster fra nær og fjern

5 Drejø Færge: Højestene både Drejø og Skarø Den 426 ha store Drejø, som ligger mellem Fyn og Ærø, måler 5 km. fra de stejle lerskrænter i vest til den fladere østkyst. Fra Knappen i nord til Søndersø i syd er der 2 km. Der er omkring 50 pladser for lystsejlere, 15 i den gamle havn mod nord og 35 i den nye havn ved færgebroen, som har gode toilet- og badeforhold. Men man kan også komme til Drejø med færgen fra Svendborg. En rask vandretur er oplagt for gæsten på Drejø. Få et kort over Drejøs trampestier, der fører langs de store udyrkede arealer omkring moser, søer, vandhuller og strandenge og som byder på et rigt og varieret plante- og dyreliv. Drejø har fine badestrande og fiskevande, men man må også sætte tid af til et besøg i kirken, der blev indviet i Kirken er fra 1. maj til 1. september åben fra solopgang til solnedgang, resten af året kan nøglen lånes hos graveren eller præsten. Ved kirkegårdsmuren nord for kirken ligger en flyvergrav fra 2. verdenskrig. Hos Drejø købmandshandel kan man proviantere til den smukke tur rundt på øen, og efter de mange indtryk og den friske luft kan man lægge turen om Drejø Kro, hvor der serveres i den hyggelige krostue. Hvis man ønsker at lade Drejø være rammen om et større arrangement, er det muligt at leje forsamlingshuset. Der er rige muligheder for overnatning, teltslagning, sommerhusudlejning, privat indkvartering, eller man kan indlogere sig på Drejø Feriekoloni, der fungere som lejerskole, men også lejes til overnatning for større grupper. Rigt fugleliv Drejø ligger i Ramsar-naturbeskyttelsesområdet og er ynglested for bl.a. hejrer, musvåger, svaner, grågæs, spurvehøg, tårnfalk samt strand- og engfugle. Det vigtigste yngleområder er Mejlhoved på øens vestside, men også engene ved Tørvegravene og Søndersø er spændende fuglelokaliteter. Fra fællesskabets tid Der er fundet flinteredskaber, som vidner om menneskelig beboelse på Drejø årtusinder til-bage. Øen har fået navn efter den smalle tange, Drejet, der forbinder øens mindre vestlige del med den større østlige. På et anlæg midt i Drejø by står en stor mindesten med indskriften Fra fællesskabets tid. Øverst på stenen er der indhugget et billede af oldermandens tromme. På begge sider, i hele stenens højde, er der 27 bomærker, et for hver af øens gårde. Mindestenen blev opført i 1923, og bomærkerne er overført fra Byssens bræt fra Sct. Hansaften 1942 nedbrændte det meste af Drejø by, 11 gårde og 7 huse, og på mange af gårdene der siden er opført, finder man mær-kerne fra mindestenen. Drejø har haft eget teglværk, som man stadig kan se rester af, og når man besøger kirkegården, kan man på gravstenene se, at Drejøs indbyggere har været beskæftiget med en lang række forskellige erhverv. I dag har 75 mennesker adresse på Drejø, og de byder hjertelig velkommen til gæster fra nær og fjern

6 Skarø Skarø ved udsejlingen fra Svendborgsund er en succes-ø. Efter voldsom tilbagegang er beboertallet fordoblet på få år. Øen er smuk, varieret og med et rigt fugleliv - og med bænke, vandrestier og udsigter der gør ø-mødet til en god oplevelse. 2 km2, 38 beboere Landskab og geologi Skarø er en forholdsvis flad ø. Det højeste punkt rager dog 9 meter op over havet. Det bærer det pompøse navn Vesterbjerg og fra stedet deromkring - ved øens lille kapel - er smukke udsigter over ø og hav. Også Skarø er dannet af den sidste is der skød frem over Øhavet fra sydøst og blev bremset af de store jordmasser på Fyn, så isen ændrede bane i mere vestlig retning. Øen er præget af opdyrkning. Flere landmænd driver stadig markerne og kun indenfor Skarø Odde og engene mod syd er enge, strandsøer og strandoverdrev. Særlig iøjnefaldende er det sandrev der stikker op over vandet vest for havnen. Det ændrer form efter strøm og vind. Det er materiale der af vestenvindens bølger brydes ned på øens vestkyst som føres herop og lægger sig. Byen er centralt placeret på øen, og her ligger også de fleste gårde. På sydøen og Østerhoved er enkelte husmandsbrug. De fik de yderste og dårligste jorder. Overalt er kysten smal og stenet. Der er lavt vand mod øst og syd og gode muligheder for en dukkert for enden af Alhovedvej ved vestkysten eller fra Skarø Rev og Odde. Nogle steder er der anlagt diger. På sydvestsiden af øen er brugt de traditionelle diger: På en cementstøbning lagdes tang og foran - mod havet - støbtes kampesten sammen med cement til en lille vold, mens der landværts er små volde af jord og tang blandet sammen. Natur Skarø er rig på natur, såvel planter som fugle. Det er på strandengene naturen er mest mangfoldig. På den sydlige del af øen vokser mange planter på engene lige vest for den smalle Kalveodde. Druegåsefod, stilket kilebæger, stivhåret ranunkel, strandstenkløver og tangurt. Det er alle planter der i Danmark er ret sjældne. På de samme enge yngler stormmåger, gråand og rødben og på Kalveodden ses havterner og stor præstekrave. I vandhullerne på engene er der ofte ske- og spidsænder. Følger du vejen mod syd - Søndre Stænge - kan du på engen til højre for vejen helt ude ved kysten se andre rige plantesamfund, for eksempel knæbøjet rævehale, strandtrehage, engelskgræs, jordbærkløver, spydmælde, smalbladet kællingetand og stivhåret ranunkel. Vest for havnen, ved Revet og de store enge og strandsøer syd for er kolonier af hættemåger, ynglende grågæs, viber, rødben, skeænder, gravænder og spidsænder. Du kan være heldig at se den sjældne knarand også. Rørhøgen flyver over rørskovene i hele sommerhalvåret på jagt efter føde til sin mage eller unger. På Skarø Odde kan de sårbare hav- og dværgterner yngle. Det er derfor du bør holde dig væk, for æg og unger er næsten umulige at få øje på. Østerhovedvej er nok Svendborg Kommunes smalleste vej. Den løber helt nede ved kysten og på det lavvandede havområde er der altid knopsvaner og om vinteren den gulnæbbede sangsvane, hvinænder og måske mørkbugede knortegæs

7 Der drives lidt jagt på øen. Også efter haren, der før i tiden blev fanget op til jul og solgt til andre områder i landet hvor bestanden var truet. Der er også mange lækatte og mår på Skarø. Historie Kong Valdemars Jordebog fra 1231 fortæller at der er hjorte på øen, men intet jagthus. Hvornår folk har bosat sig på Skarø ved ingen. Men i 1480 er her beboet. Da klager Svendborg nemlig over at beboerne ulovligt driver handel med Tyskland udenom Svendborgs købstadsrettigheder. Øen hører senere under Hvidkilde Gods. Den udskilles derfra i Da var der 12 gårde og 14 husmandsgårde og 200 beboere. I Skarø by kan du se steder hvor gårdene er næsten sammenbyggede to og to. Jorden gik fra gården ud mod kysten og markerne blev bredere og bredere. Det er en såkaldt stjerneudstykning. Ud over marker nær gården - bylodder - havde bønderne også jord ude ved kysten - udlodder. Under Svenskekrigene var det ikke fjenden, men et par danske søofficerer der i 1659 gjorde langgang og ødelagde og plyndrede øen. Bagefter smadrede de døre, karme, skabe og vinduer på Hjortø. Begge øers befolkninger rejste sag mod vandalerne, der dog senere blev pure frifundet. Ellers er historien gået let hen over ø-idyllen. Fremtid I mange år så fremtiden for denne sydfynske ø trist ud. Som alle andre steder raslede befolkningstallet ned. I midten af 1990-erne var det på blot 18. men så fik Skarø i 1999 nyt købmandspar der tog søn, svigerdatter og deres fire børn med. Vupti var der pludselig sket en forøgelse af befolkningen med 42 procent. Det blev der skrevet om i aviserne og siden har 4-5 familier med mindreårige børn fundet ro på Skarø. Erhvervsaktive har fundet bopæl på denne plet, der ligger så nær på Svendborg at det er muligt at pendle med færgen gennem Svendborgsund. Der er i kølvandet på tilflytningen åbnet en hyggelig sommercafe, en kunstbutik og årligt afholdes der en lille musikfestival. Skarø er center for en virksomhed der arbejder på en fælles markedsføring af danske ø-produkter. Og så er en gruppe af beboerne på eget initiativ gået i gang med naturpleje af øens enge. Græsningslauget "Muuhligvis" har skotsk højlandskvæg gående på græs året rundt. Hver sommer er der ø-lejr på Skarø

8 Hjortø Færge: Hjortøboen Oplevelser i Faaborg området Hjortø er med sin beliggenhed i det Sydfynske Øhav et yndet udflugtsmål. Med sine 90 ha og ca. 15 fastboende er Hjortø en af de mindste beboede øer i Danmark. De fastboende lever hovedsageligt af landbrug og fiskeri. Hjortø nåes med færge fra Svendborg, der sejler to gange dagligt - dog maksimalt 12 passagerer pr. overfart. Overfartstiden gennem det smukke Svendborgsund tager 1 time, og er en oplevelse i sig selv. Det skal bemærkes, at Hjortø er bilfri. Hjortø har hverken købmand, kro eller kirke. Den er imidlertid rig på naturoplevelser. Hjortø er kendt for sin sunde harebestand, harejagten og sin gæstfrihed. Med de gamle bindingsværkshuse er Hjortø symbol på det hyggelige danske landsbymiljø. Endvidere kan øen tilbyde rent og fint badevand, samt børnevenlige strande. Ønsker man overnatning på Hjortø, er der mu-lighed for teltslagning eller at leje forsamlingshuset til skoler, fester og private ferier. I lystbådehavnen er der plads til 25 både. Klokkefrøernes paradis Hjortø er meget flad - højeste punkt befinder sig ikke mere end 3,5 meter over havets overflade. Dette er årsagen til, at store dele af øen er inddiget. Omkring Hjortø er havet kun få meter dybt. Når det er stormvejr hænder det, at vandet blæses væk, Hjelmshoved bliver landfast med Hjortø, og man kan gå halvvejs til Mejlholm. Der findes strandenge på øens syd- og østside. Den lavvandede bugt ved Halen giver mulighed for at nyde udsigten til de små holme Vibeholm og Danmark. Hjortø har et meget rigt dyre- og planteliv, og floraen på Hjortø indeholder noget så sjældent som den mangeblomstrede ranunkel. Blandt dyrearterne kan nævnes den sjældne klokkefrø. Klokkefrøen, der tillige findes på Avernakø og Ærø, har overlevet i de Sydfynske Øhav på grund af de mange vandhuller og et mildt klima. Klokkefrøens karakteristiske kvækken lyder som fjerne kirkeklokker. Harefangst og oldermanden Hjortø var kendt for den årlige harefangst, som foregik med net. Dette var en festdag, hvor over 100 jægere fra Fyn og Jylland strømmede til øen for at deltage i fangsten. Harerne stoppedes i kasser og blev solgt til jagtforeninger i hele landet som nyt blod til vildtbestanden. Ansvaret for harejagten havde oldermanden, der i den forbindelse luftede Hjortøs oldermandstromme fra Tidligere blev older-mandstrommen brugt, når der skulle kaldes til samling på øen. I dag er det oldermandens opgave at skrive øens vigtigste begivenheder ned i Oldermandsbogen. Traditionen tro er forsamlingshuset altid reserveret til det årlige oldermandsgilde den 4. eller 5. maj - et gilde, hvor de fem gårde bl.a. vælger ny oldermand

9 Strynø Færge: Strynøboen Oplevelser i Faaborg området Strynø ligger i det sydfynske øhav, syd for Tåsinge. Øen er 3 km lang og 2 km bred og har et areal på 488 ha. Midt på øen ligger Strynø by med sine ca. 120 ejendomme, hvoraf de fleste er små, kønne murstenshuse bygget for et århundrede siden til øens mange søfolk. Byens smalle, snoede gader mellem de gamle huse og små, velholdte haver udgør tilsammen et landsbymiljø, som i manges øjne er øens fineste attraktion. Der er flere gadekær og en velassorteret brugs. Det Gamle Mejeri er indrettet som kursuscenter og ferielejligheder. Her kan man også som 1-dags turist efter forudgående aftale nyde et måltid. Kirken, der er opført i 1867, er åben fra morgenringning til aftenringning. Midt i byen står øens majstang - majtræet - som hvert år males og pyntes med blomster og kranse efter en tradition, der har rødder tilbage i oldtiden. Kun to andre steder i Danmark findes majtrætraditionen bevaret, nemlig i to landsbyer på Avernakø. Ved havnen, som har 40 pladser, er der badebro og en anlagt sandstrand. Øhavets Smakkecenter nær havnen rummer bl.a. et spændende småbådsmuseum, en naturskole og en teltplads. Centret udlejer desuden smakkejoller velegnede til både kortere og længere ture i øhavet. Jollerne har plads til 5 personer og kan lejes med eller uden bådfører, telt og et hensigtsmæssigt lejrudstyr. Vest for Strynø ligger øen Strynø Kalv med tre gårde. Den fraflyttedes i 1970 og bruges nu kun til græsning og som privat feriested. Ved det gamle overfartssted til Strynø Kalv ligger Strynø Mølle, bygget i Der er ikke adgang til møllen, men fra stedet er der en meget fin udsigt mod Ærø og mange andre øer og småholme. Nogle af øens huse kan lejes som ferieboliger. Rigt fugleliv Strynøs højeste punkt er blot 10 meter over havet, og øen er omgivet af lave diger, der beskytter de yderste marker mod oversvømmelse ved højvande. Jorden er god og intensivt dyrket. Et rigt fugleliv findes i landsbyens haver med de gamle træer, samt ved kysterne og på de fladvandede områder omkring øen. I øens vandhuller findes stor og lille salamander, grøn frø og den sjældne grønbrogede tudse. Landbrug og søfart Som de sydfynske småøer fik Strynø først en-gang i middelalderen en fast befolkning, hvis vigtigste næringsvej altid har været landbruget. Men til forskel fra de øvrige øer udviklede Strynø i løbet af 1800-tallet en så stræk tilknytning til søfarten, at dette erhverv omkring århundredskiftet var eksistensgrundlaget for lige så mange familier som landbruget. Det gjorde Strynø med sine 800 indbyggere til den tættest befolkede ø i Danmark næst efter Amager. Strynø by med sine mange små skipperhuse, såvel som øens stort byggede kirke, skole og lægebolig, er synlige resultater af denne glansperiode. I dag har Strynø ca. 200 indbyggere, der byder sine gæster hjerteligt velkommen

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø

Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision...4 Målsætninger...5 Livet på øerne i dag...6 Transport og besejling...7 Erhverv...10 Turisme... 13 Bosætning...16

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

1998 Tunø 1 1999 Lyø 2 2000 Mors 3 2001 Ærø 4 2002 Fanø 5 2003 Samsø 6 2004 Læsø 7 2005 Langeland 8 2006 Bornholm 9 2007 Sejerø 10 2008 Agersø 11

1998 Tunø 1 1999 Lyø 2 2000 Mors 3 2001 Ærø 4 2002 Fanø 5 2003 Samsø 6 2004 Læsø 7 2005 Langeland 8 2006 Bornholm 9 2007 Sejerø 10 2008 Agersø 11 1998 Tunø 1 1999 Lyø 2 2000 Mors 3 2001 Ærø 4 2002 Fanø 5 2003 Samsø 6 2004 Læsø 7 2005 Langeland 8 2006 Bornholm 9 2007 Sejerø 10 2008 Agersø 11 2009 Als / Kegnæs 12 2010 Bogø 13 2011 Fur 14 2012 Rømø

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Hotel Rügen Park ligger på den rolige vestside af Rügen, hvor der er færrest turister.

Hotel Rügen Park ligger på den rolige vestside af Rügen, hvor der er færrest turister. Hotel Rügen Park Hotel Rügen Park ligger på den rolige vestside af Rügen, hvor der er færrest turister. Introduktion Besøg Tysklands største og nok smukkeste ø, Rügen. Øen er et sandt naturparadis, hvor

Læs mere

Turismeområde. Agersø - ændring af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Agersø - ændring af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Agersø - ændring af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

Samsø rundt i kajak. Distance: 70 km. Tre etaper med overnatning i Klitgaard camping og Sælvig bugtens camping. Sværhedsgrad: EPP 2.

Samsø rundt i kajak. Distance: 70 km. Tre etaper med overnatning i Klitgaard camping og Sælvig bugtens camping. Sværhedsgrad: EPP 2. Samsø rundt i kajak. Distance: 70 km. Tre etaper med overnatning i Klitgaard camping og Sælvig bugtens camping Sværhedsgrad: EPP 2. http://www.klitgaardcamping.dk/ http://www.saelvigbugtenscamping.dk/

Læs mere

Faaborg Kommune. Horne Sommerland.

Faaborg Kommune. Horne Sommerland. Faaborg Kommune Horne Sommerland. 1 Horne Sommerland Udvidelsesområdet ligger i Faaborg Kommune på den sydlige side af halvøen Horne Land umiddelbart bag ved det nuværende Horne Sommerland. Horne Sommerland

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Hotel Restaurant Schützenhof auf Fehmarn Sol, strand, golf og natur på Tysklands vidunderlige solskinsø, Femern.

Hotel Restaurant Schützenhof auf Fehmarn Sol, strand, golf og natur på Tysklands vidunderlige solskinsø, Femern. Hotel Restaurant Schützenhof auf Hotel Restaurant Schützenhof tilbyder familiære omgivelser i kort afstand til havnen. Introduktion Med et ophold på Hotel Restaurant Schützenhof, vil I befinde Jer lige

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juni - august 2015. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juni - august 2015. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juni - august 2015 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø, Tlf. 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og Aktiviteter Juni - august Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og Aktiviteter Juni - august Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og Aktiviteter Juni - august 2016 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø, Tlf. 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Kystlandskabet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 12 1 Sammenfatning rummer

Læs mere

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Velkommen til Feriecenter Samsø!

Velkommen til Feriecenter Samsø! Feriecenter Samsø Velkommen til Feriecenter Samsø! Introduktion Det skønne Feriecenter Samsø byder på noget for enhver smag. Der tilbydes et hav af aktiviteter som f.eks. bowling, bueskydning, fodboldgolf,

Læs mere

500 meter øst på. Diger og levende hegn skal bevares i vides muligt omfang. Hop Sø

500 meter øst på. Diger og levende hegn skal bevares i vides muligt omfang. Hop Sø Sønderballe landdistrikt - Topografi & natur En af de største ressourcer i Sønderballe Landdistrikt er landskabet, som udgøres af topografi, kultur og natur. I det følgende ses nærmere på topografien og

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

SAMSØ 1:10.000 VEJEN TIL OMRÅDET ANKOMST OMRÅDET MØGELSKÅR ESPEDAL FREDNINGSLINIE 1:500 SITUATIONSPLAN FRA PARKERINGEN FRA MØGELSKÅR FRA ESPEDAL

SAMSØ 1:10.000 VEJEN TIL OMRÅDET ANKOMST OMRÅDET MØGELSKÅR ESPEDAL FREDNINGSLINIE 1:500 SITUATIONSPLAN FRA PARKERINGEN FRA MØGELSKÅR FRA ESPEDAL N AT U R C E N T E R VEJEN TIL ORÅDET it valg af afgangsprojekt tager udgangspunkt i fascinationen af Samsøs smukke og særlige natur. Naturen spiller en stor rolle for livet på Samsø, og mange turister

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 23 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Dyreborg en naturperle

Dyreborg en naturperle Dyreborg en naturperle rapport til styregruppen for Den Blomstrende Landsby på Horne Land, sommeren 2012.. Kystlandsbyen Dyreborg er en kystlandsby, der ligger trygt helt nede i bunden af Horne Land. Uden

Læs mere

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Kom til Hullehavn Camping (5806) og nyd pinsen. Traditionen tro afholdes der Pinsetræf på Hullehavn Camping ved Svaneke. Turen går til Bornholm en ø, der har alt.

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Cykelruter på Nordøen

Cykelruter på Nordøen Cykelruter på Nordøen Cykeltur på Nordøen Starter turen i Tranebjerg, køres nordpå mod Onsbjerg. Lige efter Tranebjerg på venstre hånd ligger Kongehøjen med et bronzerelief af Frederik VII, sat af samsinger

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Topografisk beskrivelse

Topografisk beskrivelse (19-04-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 02.doc Side 1 Topografisk beskrivelse Side : 1 Faaborg-Midtfyn Kommune blev etableret den 1. januar 2007 ved sammenlægning af Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag

Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik med retning og resultater, side

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf Kili safari 8 dage Kontakt os for pris Amboseli - Lake Naivasha - Masai Mara I Masaiernes Kenya kunne man fristes til at sige om denne safari. Fra udsigten til Kilimanjaro via Rift Valley søen Naivasha

Læs mere

Egon Hotel Hamburg City

Egon Hotel Hamburg City Egon Hotel Hamburg City Egon Hotel Hamburg City har en central beliggenhed i Hamburg lige ved forlystelsesgaden Reeperbahn. Introduktion Hamburg er en af de mest populære storbyer i Europa. Den moderne

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Kystområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 35 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Søen øst for Drejø by ligger dybt med smukke kig til nogle af de mest velbevarede dele af landsbymiljøet.

Søen øst for Drejø by ligger dybt med smukke kig til nogle af de mest velbevarede dele af landsbymiljøet. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Søen øst for Drejø by ligger dybt med smukke kig til nogle af de mest velbevarede dele af landsbymiljøet. Drejø Gl. Havn er lille, men må have krævet meget arbejde

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Omø - udvidelse af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf Tanzanias hemmeligheder 13 dage Kontakt os for pris De Sydlige Parker Selous, Ruaha & Mikumi Mange har det fejlagtige indtryk, at man kun i lande som Botswana og Zambia kan finde områder, der kun i meget

Læs mere

FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST

FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST Det vestlige hjørne af Nationalpark Mols Bjerge er Følle Bund, der fra gammel tid har hørt under Kalø. Følle Bund ligger syd for Strandvejen, sydvest for

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Baggrund Historien Gadekær har igennem århundreder haft en central funktion i landsbysamfundet, dels som et naturligt samlingssted, men også med praktiske

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 15 1 Sammenfatning området

Læs mere

Dagsprogram. Søndag 20.9. (ca. 4½ t. inkl. pauser)

Dagsprogram. Søndag 20.9. (ca. 4½ t. inkl. pauser) Dagsprogram Lørdag 19.9. Afgang København kl. 14.30. Efter mellemlanding i Istanbul ankommer vi til Dalaman kl. 21.25 (måltider er ikke inkluderet på flyene). Transfer fra lufthavnen i Dalaman til pensionen

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann Notat Til: KFU Fra: Karen Mann Naturskolen på Bågø På KFU mødet d. 8. august blev der præsenteret fire modeller for den fremtidige naturskole på Bågø. I dette notat redegøres kort for to af modellerne

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig.

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen ligger lige uden for Middelfart. Det er et dejligt sted med mange muligheder.

Læs mere

Gjøl. Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion

Gjøl. Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion Gjøl Kulturmiljø nr. 56 Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion Emne(-r) Fiskerleje, marina, ophalersteder, udskibningssted, kystvendt herregård, fiskeri og minkavl Sted/Topografi

Læs mere

3 DAGE ÅRET RUNDT TAQUILE LEV LOKALT OG BESØG DE FLYDENDE SIVØER EN UNIK MULIGHED FOR AT LEVE LOKALT HOS EN OPRINDELIG KULTUR

3 DAGE ÅRET RUNDT TAQUILE LEV LOKALT OG BESØG DE FLYDENDE SIVØER EN UNIK MULIGHED FOR AT LEVE LOKALT HOS EN OPRINDELIG KULTUR 3 DAGE ÅRET RUNDT TAQUILE LEV LOKALT OG BESØG DE FLYDENDE SIVØER EN UNIK MULIGHED FOR AT LEVE LOKALT HOS EN OPRINDELIG KULTUR 01 ARQUIPA TIL TAQUILE I hentes af en minivan og køres den korte strækning

Læs mere

Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande

Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande Namibia: Fugleflokken skal passere Sahara-ørkenen. Det har været et usædvanligt tørt år uden megen regn, så vandhullerne er udtørrede. Flokken

Læs mere

På træk med ryleflokken

På træk med ryleflokken Cases til de forskellige lande Snak om svære ord undervejs. Namibia: Fugleflokken skal flyve over Sahara-ørkenen. Det har været et meget tørt år uden regn, så der er intet vand i vandhullerne. Flokken

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Naturforvaltning 2007 2012

Naturforvaltning 2007 2012 Naturforvaltning 2007 2012 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Naturovervågning Naturpleje og naturgenopretning Pleje af fortidsminder Guidede naturture Formidling og skiltning Svendborg Kommune ønsker med

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf På opdagelse i Dansk Vestindien 10 dage fra kr. 11.948,- pr. person Inkl. fly, hotel m.m. Der er mange øer man kan vælge at besøge i det Caribiske hav, så hvorfor skal det så lige være Dansk Vestindien?

Læs mere

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Med den ensomt beliggende kirke Himmerland er så rig på prægtige

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk Frederikssund Naturpleje På skrænterne er Due-skabiose og Knoldet Mjødurt ved at blive udkonkurreret af buske som Slåen og Rynket Rose. Gennem en veltilrettelagt naturpleje, hvor dominerende arter holdes

Læs mere

Info omkring ophold på Lundsgaard

Info omkring ophold på Lundsgaard Velkommen til Ferie på Lundsgaard Vi har lavet denne folder i håb om at give jer et bedre overblik over de mange ferieoplevelser der er mulighed for på Sydfyn/ Fyn og lidt information om Lundsgaard. Har

Læs mere

VELKOMMEN TIL HESSELAGER

VELKOMMEN TIL HESSELAGER VELKOMMEN TIL HESSELAGER Hesselager kommer man ikke uden om. Der er det hele skov, mark, strand og by. Uanset hvilken indfaldsvej der vælges, havner man midt i hovedgaden - trods det er en gennemgående

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 339-4 Landsbyen Hjembæk Beskrivelse Byen har kun 6-7 gårde liggende i byen (26 gårde i 1682), men mange gode eksempler på gadehuse langs gaden i en karakteristisk bebyggelse omkring

Læs mere

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på

HJØRRING TURISTFART. Forslag til 1-dagsture. Oplev dejlige Danmark... med HJØRRING TURISTFART. For yderligere information: Ring på Oplev dejlige Danmark... med Forslag til 1-dagsture 2017 For yderligere information: Ring på 98 92 86 46 Oplev dejlige Danmark... med Rømø/Sylt/Tyskland Torsdag 4. maj + Tirsdag 30. maj Tag med til skønne

Læs mere

Skiekspedition på indlandsisen

Skiekspedition på indlandsisen Skiekspedition på indlandsisen Indhold... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og bygden Qassiarsuk... 5 Dag 2. Qaleralik-fjorden...

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

SSFs tur til Bornholm

SSFs tur til Bornholm SSFs tur til Bornholm Program Torsdag d. 22.9.16 Afgang Medborgerhuset kl. 7.00 Færge Puttgarten-Rødby og videre over Sjælland til Øresundbroen. Sverige bytur i Malmø 2-3 timer Videre til Ystad. Færgen

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 1 Indholdsfortegnelse Præsentation og historie... 3 Banjen... 4 Lohals / Hou... 5 Lohals Havn i dag... 6 Projektet... 7 Fremtidsønsker...

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Velkommen til Gundersted

Velkommen til Gundersted Velkommen til Gundersted Byen som ligger lige midt i et smørhul i Vesthimmerlands kommune www.gundersted.dk Gundersted og omegn Gundersted ligger midt i trekanten mellem Nibe, Aars og Løgstør og grænser

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik:

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik: Ud og se 2012 Turens overblik: 9.20 - Kalø Gods og slot 10.00 Agri Baunehøj (Morgenkaffe) 11.30 Tinghulen gå-tur (Frokost) 13.30 Stenhuset dysse i Strands 14.00 Tre høje (Kaffe) Turen går først gennem

Læs mere