Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug"

Transkript

1 980205_Rev Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse, håndtering og analysering af urin på kliniske laboratorier. Produktbeskrivelse: VACUETTE urinrør er plastikrør med et bestemt vakuum til opsugning af en nøjagtig prøvevolumen. Urinrørene er udstyret med farvede VACUETTE sikkerhedslåg (se nedenstående oversigt). Mængden af konserveringsmiddel i urinrørene afhænger af, hvor meget vakuum der er i dem. VACUETTE urinrør, VACUETTE urinsæt og urinbægre er tætsluttende og er praktisk talt brudsikre. Urinrørene og bægrene er sterile indvendigt. VACUETTE sikkerhedslåg med farvekoder Beskrivelse Sikkerhedslågets farve Ringskivens farve Urinrør uden konserveringsmiddel Rund bund Gul Gul Konisk bund Gul Gul Urinrør med konserveringsmiddel Rund bund Gul Sort Konisk bund Gul Sort VACUETTE urinrør VACUETTE urinrør anvendes som opsamlingsbeholdere og/eller transportbeholdere. Urinrørene er sterile, lækagesikre og fremstillet af klar, brudsikker plastik til engangsbrug. VACUETTE urinrør anvendes til kemisk analyse af urin. Urinrør med konisk bund anvendes til mikroskopisk undersøgelse af urinsediment. VACUETTE urinrør med konserveringsmiddel VACUETTE urinrør med konserveringsmiddel anvendes som opsamlingsbeholdere og/eller som transportbeholdere. Urinrørene er sterile, lækagesikre og fremstillet af klar, brudsikker plastik til engangsbrug. VACUETTE urinrør med konserveringsmiddel anvendes til urinprøver, der ikke analyseres inden 2 timer efter opsamlingstidspunktet, til urinprøver, der testes for en på anden vis ustabil analysekomponent eller til prøver, der skal stabiliseres til mikrobiologiske undersøgelser. VACUETTE urinbægre VACUETTE urinbægre anvendes til opsamling af urinprøver. Bægrene er sterile, brudsikre og lækagesikre iht. ÖNORM. VACUETTE urinoverføringsdel Urinoverføringsdelen sikrer en ren overførsel af urinprøven direkte ned i et VACUETTE urinrør. VACUETTE URINOPSAMLINGSSYSTEM - Håndtering Opbevaring af urinrør inden anvendelse Urinrørene opbevares ved 4-25 C. BEMÆRK: Opbevar ikke urinrør i direkte sollys. Hvis urinrørene opbevares ved temperaturer, der er højere end den anbefalede maksimumtemperatur, kan det forringe urinrørenes kvalitet (f.eks mindre vakuum, misfarvning). Fyldte urinrør kan opbevares ned til 20 C. VACUETTE forholdsregler/forsigtighed Forholdsregler Anvend ikke urinrør/bægre med urenheder. Forsigtig Alle biologiske prøver og alt opsamlingsudstyr (VACUETTE urinbægre, VACUETTE urinoverføringsdele) skal håndteres som beskrevet i laboratoriets forskrifter og procedurer. Søg lægehjælp i tilfælde af direkte kontakt med biologiske prøver, da disse kan overføre smittefarlige sygdomme. Kassér alt opsamlingsudstyr i godkendte beholdere til farligt biologisk affald. Konserveringsmidlet er hvidt pulver. Må ikke anvendes, hvis det har taget farve. Anvend ikke urinrørene efter udløbsdatoen. Urinrørene kan anvendes indtil den sidste dag i den måned, der er angivet som udløbsdato. Brug aldrig rør/bægre i hvilke der befinder sig fremmedlegemer. Bægrene egner sig ikke til forsendelse med rørpost. (iht. ÖNORM EN 14254) For at beskytte dig selv mod nålestik fra kanylen bør du aldrig stikke hånden ind i urinopsamlingssystemet.

2 Nødvendigt udstyr til urinopsamling Sørg for, at nedenstående materiale er let tilgængelig inden urinopsamling: 1. Evt. urinbæger og urinoverføringsdel. 2. Alle nødvendige urinrør i den rigtige størrelse, med det rigtige vakuum og konserveringsmiddel. 3. Etiketter til sikker patientidentifikation af prøver. Generelle anvisninger LÆS HELE ANVISNINGEN INDEN URINOPSAMLING PÅBEGYNDES: BEMÆRK: Korrekt håndtering af urinprøver er vigtig for at undgå henfald. Urinprøver opsamles og håndteres ofte af andet personale end laboratoriepersonalet. Personale, der hjælper med urinopsamling, bør instrueres eller læse brugsanvisningen for at sikre korrekt opsamling og håndtering af urinprøver. Skriftlige eller grafiske brugsanvisninger bør foreligge for at sikre korrekt opsamling af rent ladt urin. Denne brugsanvisning bør også være tilgængelig for enhver, der opsamler urinprøver på hospitaler eller andre steder. Skriftlige eller grafiske brugsanvisninger bør også foreligge til korrekt opsamling af urin inden for bestemte tidsintervaller. Brugsanvisningen bør indeholde oplysninger om korrekt opbevaring og konservering af urin, der skal analyseres for specielle analysekomponenter. I. Anvisninger til patienten Patienter bør følge nedenstående anvisninger til opsamling af korrekt taget midtstråleurin i et sterilt urinbæger: Ved brug af urinbæger og/eller urinbæger med prop: a. Vask hænderne grundigt og afvask derefter genitalområdet. Tør efter med papirserviet. b. Åbn låget til urinbægeret ved at dreje det mod uret. Læg låget til urinbægeret med indersiden opad på et hygiejnisk sted. Sørg for, at lågets inderside ikke berøres eller på nogen måde kontamineres. c. Efter at en mindre mængde af den første urinstråle er ladt ud i toilettet, skal urinbægeret fyldes 2/3 op uden at stoppe urinstrålen. Eventuel resterende urin i blæren lades i toilettet. d. Sæt låget på urinbægeret, og undgå lækage ved at lukke det tæt ved at dreje det med uret. Vær opmærksom på ikke at kontaminere lågets inderside. e. Aflevér straks det tætlukkede urinbæger med urinprøve til det ansvarlige personale. Ved brug af urinbægre med indbygget urinoverføringsdel: a. Vask hænderne grundigt og afvask derefter genitalområdet. Tør efter med papirserviet. BEMÆRK: Advar patienten mod at fjerne beskyttelsesetiketten på låget, der beskytter mod stik fra den skarpe genstand i den indbyggede overføringsdel. b. Åbn låget til urinbægeret ved at dreje det mod uret. Læg låget til urinbægeret med indersiden opad på et hygiejnisk sted. Sørg for, at lågets inderside med den indbyggede overføringsdel ikke berøres eller på nogen måde kontamineres. c. Efter at en mindre mængde af den første urinstråle er ladt ud i toilettet, skal urinbægeret fyldes uden at stoppe urinstrålen. Eventuel resterende urin i blæren lades i toilettet. BEMÆRK: I et åbent bæger skal prøvevolumenen være min. 20 ml og maks. 90 ml. f. Sæt låget på urinbægeret, og undgå lækage ved at lukke det tæt ved at dreje det med uret. Vær opmærksom på ikke at kontaminere lågets inderside og den indbyggede overføringsdel. d. Aflevér straks det tætlukkede urinbæger med urinprøve til det ansvarlige personale. II. Håndtering af prøver BRUG HANDSKER VED HÅNDTERING AF URINOPSAMLINGSBÆGRE FOR AT BEGRÆNSE RISIKOEN FOR SMITTEFARE. Sørg for at have de urinrør parat, der skal bruges til urinprøven. Sørg for at have en urinoverføringsdel parat ved brug af urinbægre og/eller urinbægre med prop. Affaldsbeholder til sikker bortskaffelse af brugte urinoverføringsdele. 1. Klargør urinbægeret med urinprøve til opsugning i VACUETTE urinrør. Ved brug af urinbæger: Åbn urinbægeret. Sænk spidsen af urinoverføringsdelen ned i urinprøven. Ved brug af urinbæger med prop: Bægeret må ikke åbnes. Sænk spidsen af urinoverføringsdelen ned i urinprøven ved at skubbe nålespidsen gennem opslidsningen i lågets prop. Ved brug af urinbæger med indbygget urinoverføringsdel: Bægeret må ikke åbnes. Løft beskyttelsesetiketten øverst på bægeret, hvorved den indbyggede overføringsdel bliver synlig. Når urinen er overført til urinrøret, skal etiketten klæbes på plads over hullet igen. BEMÆRK: I et lukket bæger skal prøvevolumenen være min. 20 ml, hvis kun ét urinrør skal analyseres. Ved analysering af mere end ét urinrør skal prøvevolumenen være min. 40 ml. Den maksimale prøvevolumen er 100 ml _Rev

3 2. Stik VACUETTE urinrøret ned i den separate urinoverføringsdel / indbyggede overføringsdel. Urinrørets sikkerhedslåg skal vende nedad. Sørg for, at nålen stikker igennem urinrørets prop. Urinen flyder automatisk i en mængde, der er bestemt af vakuumet i urinrøret. Hvis urinen ikke flyder over i urinrøret eller hvis der ikke overføres tilstrækkelig urinvolumen, bør følgende anvisning følges for at sikre tilfredsstillende urinopsamling: a. Skub urinrøret fremad, indtil nålen er trængt helt igennem urinrørets låg. Hold urinrøret på plads ved at presse på det med tommelfingeren og derved opnå et fuldt vakuumsug. b. Hvis urinen stadig ikke flyder over i røret, fjernes røret, og et nyt rør skubbes ind i overføringsdelen. 3. Hold røret på plads, indtil der ikke flyder mere urin over i urinrøret. Hvis der skal opsamles urin i flere urinrør, herunder urindyrkningsrør, skal dyrkningsrørene fyldes først. 4. Fjern urinrøret fra overføringsdelen. Urinrør med konserveringsmiddel skal vendes 8-10 gange for at sikre en homogen blanding af urinprøve og konserveringsmiddel. 5. Bortskaf overføringsdelen og urinbægeret i en godkendt beholder til smittefarligt affald. 6. Patient og patientens urinprøve skal identificeres positivt på opsamlingstidspunktet. Prøven skal forsynes med etikette straks efter opsamling og blanding. 7. Urinprøven skal straks sendes til laboratoriet. III. Centrifugering Kontrollér, at urinrørene sidder korrekt i centrifugeholderen. Hvis de ikke sidder korrekt, kan VACUETTE sikkerhedslåget springe af. Det anbefales at centrifugere VACUETTE urinrør ved 400g i 5 minutter. Centrifugering skal ske ved stuetemperatur på C. Anbefalinger til at bibeholde prøvekvalitetens stabilitet: 1. Hvis urinprøven opbevares i urinbægeret i mere end 1-2 timer, skal prøven blandes grundigt ved at hvirvle den rundt i bægeret eller ved at røre rundt i prøven med urinoverføringsdelen, så sedimentet fordeles godt i prøven, inden den opsuges i urinrøret. 2. Udelukkende brug af sterilt urinbæger til urinopsamling vil forsinke bakterievækst, hvilket har indflydelse på prøvens kvalitet. 3. Det anbefales, at urinprøven analyseres inden 2 timer efter opsamling. Hvis den analyseres på et senere tidspunkt, kan prøver, der skal testes for kemiske analysekomponenter opbevares i køleskab (opbevaring i køleskab kan være en god måde at forhindre bakterievækst, men prøven skal i så fald efterses for krystallisering, som kan fremkaldes ved opbevaring i køleskab) eller urinprøven skal være konserveret korrekt. Konserveringsmiddel kan anvendes til bakteriologisk undersøgelse, men hvis prøvenmængden er så lille, at krystallerne ikke opløses, anbefales det at anvende et almindeligt urinrør. VACUETTE sikkerhedslåg VACUETTE urinopsamlingssystem har et unik sikkerhedslåg, der reducerer aerosoldannelse. VACUETTE sikkerhedslåg med en diameter på 16 mm træk låget af urinrøret i én bevægelse VACUETTE sikkerhedslåg med en diameter på 13 mm fjern låget fra røret ved i én bevægelse at trække og vride låget mod uret. Bortskaffelse Almindelige hygiejniske retningslinjer og lovbefalede bestemmelser om korrekt bortskaffelse af infektiøst materiale skal iagttages og følges. Brug af engangshandsker forebygger smitterisiko. Kontaminerede eller fyldte urinopsamlingsrør skal bortskaffes i egnede beholdere til smittefarligt affald, som kan steriliseres i autoklave eller brændes. Oplysninger på etiketten Bestillingsnummer LOT-nummer, chargebetegnelse Brugbar til; kan anvendes frem til slutningen af den anførte måned Sterilisation som følge af bestråling Steriliseret med ethylenoxidgas Ikke til genbrug Overhold brugsanvisningen In vitro-diagnostik Producent Bibliografi: Clinical and Laboratory Standards Institute GP16-A Urinalysis and Collection, Transportation, and Preservation of Urine Specimens; Approved Guideline Steriliseringsstandarder: ISO 11137, EN 552, EN 556 Producent: REF/ LOT-specifik. Se mærkningen på emballagen _Rev

System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug

System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug System til blodprøvetagning Til in-vitro-diagnostisk brug Tilsigtet brug: VACUETTE blodprøveglas, prøvetagningsholdere og kanyler. Samlet er disse dele beregnet til venøs blodprøvetagning. VACUETTE rørene

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer

Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer Håndbog Opbevaring & håndtering af tilsatsmaterialer Beklædte elektroder, massiv Mig/mag tråd, rørtråd, tig tråd og saw/esw tråd, Bånd og flux Indhold: Miljøbevidsthed ved svejsning side 3 Beklædte MMA

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Handy Glidlet, model 100, 110, 120

Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Brugsanvisning Dansk 7DK160188-02 Handy Glidlet Lang Handy Glidlet Kort Handy Glidlet Bred Produktoversigt Produkt Model Varenr. Størrelse Mål (a x b) Handy Glidlet Kort,

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere