EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK"

Transkript

1 EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1

2 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7 Røgfri arbejdsplads...7 KOMPETENCER TIL UDVIKLING Introduktion til dit job...8 DIN TRIVSEL ER VIGTIGST Vi vil så gerne ha du bli r lidt længere...9 Hvis du bliver syg...9 Fravær ved barsel, omsorgsdage eller barns 1. sygedag...10 Frihed i særlige situationer...10 Jubilæum og receptioner...11 Lej et sommerhus...11 Intranettet giver dig svar...12 Dine kompetencer skal udvikle kommunen!...8 Dialog...8 HR OG ORGANISATION 2007 OPLAG: LAYOUT & TRYK: filtenplus.com

3 KÆRE MEDARBEJDER I ROSKILDE KOMMUNE! Du sidder nu med en pjece, der kort beskriver de vigtigste elementer i vores personalepolitik. Når vi har valgt at give dig denne pjece, er det fordi vi ønsker, at alle medarbejdere har mulighed for at få et hurtigt og letlæst indblik i, hvad vores personalepolitik egentlig handler om. Det er Hovedudvalget i vores medindflydelsessystem, der har udarbejdet personale politikken, som til stadighed er under udvikling. Grundlaget for politikken er Roskilde Kommunes tre overordnede værdier, som er: Synlighed Åbenhed Fokus på resultater Værdierne er et slags skelet for hele organisationen. De er og skal være i spil i hele tiden, når vi løser vores opgaver og omgås hinanden på arbejdspladserne. Dialogen mellem medarbejdere og ledere er i fokus. Personalepolitikken er værdibaseret. Det betyder, at den ikke indeholder en masse regler, men derimod åbner den op for, at den bedste beslutning er den, der tager højde for den konkrete situation. Desuden tager personalepolitikken afsæt i følgende personalepolitiske værdier: Engagement Medindflydelse og medbestemmelse At vi opfører os ordentligt over for hinanden og tager hinanden alvorligt At der er balance mellem ressourcer og målsætninger, samt fokus på sammenhængen mellem familie og arbejdsliv. Jeg håber, at du vil tage godt imod denne lille pjece. Tal med din leder, hvis du er i tvivl om, hvad de enkelte forhold betyder konkret for dig. Du kan finde hele personalepolitikken på og på vores intranet. Med venlig hilsen Henrik Kolind, kommunaldirektør 3

4 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Arbejdsmiljø- og trivselspolitikken sætter rammen for målsætningen om, at man som ansat i Roskilde Kommune skal have et sundt arbejdsmiljø, hvor man forebygger nedslidning og hvor sygefravær og arbejdsskader følges nøje. Målsætningerne er: At forebygge arbejdsbetinget sygefravær og arbejdsskader. At skabe rummelige arbejdspladser med plads til medarbejdere med nedsat arbejdsevne. At vi opfører os ordentligt overfor hinanden og tager hinanden alvorligt. Den sunde arbejdsplads Som ansat i Roskilde Kommune kan du benytte dig af de mange sundhedstilbud, som er gratis og er for alle medarbejdere. Du betaler dog selv den tid, du bruger i sundhedsordningen. 4

5 Du kan få: Sundhedstjek med rådgivning i forhold til resultatet af sundhedstjekket. Tilbud om fysioterapi, kostvejledning og massage i sundhedsklinikkerne Motion (motionscenter for alle i rådhusets kælder). Diverse kursustilbud, efter behov fx rygestop, kostplanlægning, motion og helbred. Temamøder om sundhed, fx stress, trivsel, kultur. Arrangeres som gå hjem møder. Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med! Medarbejdere og ledere har et fælles ansvar for at arbejdsmiljøet og trivselen på arbejdspladsen fungerer. Derfor bliver der jævnligt udført en såkaldt Arbejdspladsvurdering (APV), der både kortlægger fysiske og psykiske forhold på din arbejdsplads. Efterfølgende laves en handlingsplan som er værktøjet til et systematisk arbejdsmiljøarbejde. Stress i fokus Roskilde Kommune har vedtaget en stresspolitik. Alle institutioner og afdelinger skal på den baggrund vurdere, hvordan man kan forebygge og håndtere stress på den enkelte arbejdsplads. 5

6 6

7 Du får hjælp, hvis det går galt Roskilde Kommune har også indgået en aftale med Falck Healthcare om, at medarbejdere, der udsættes for vold og trusler i forbindelse med arbejdet, kan tilbydes hurtig psykologhjælp. Efter en konkret vurdering, kan der også af andre årsager ydes psykologhjælp. Det er din nærmeste leder, der vurderer muligheden for at tilbyde psykologhjælp til andet end vold og trusler. Røgfri arbejdsplads Roskilde Kommune har vurderet, at en sund arbejdsplads også handler om ren luft. Derfor er det ikke tilladt at ryge på arbejdspladsen. Følgende regler gælder: Rygning er alene tilladt i det fri Der må ikke ryges i forbindelse med arbejde med børn heller ikke i det fri Der må ikke ryges i borgerens hjem Borgeren må ikke ryge når medarbejderen er i hjemmet. Ved festlige lejligheder kan ledelsen på en arbejdsplads dispensere fra rygepolitikken. 7

8 KOMPETENCER TIL UDVIKLING Introduktion til dit job Når du bliver ansat i Roskilde Kommune er der en række introduktionskurser, hvor du vil høre mere om dit eget fagområde og om Roskilde Kommune som helhed. Din leder skal tilmelde dig. Dine kompetencer skal udvikle kommunen! Alle medarbejdere skal løbende lære nyt og udvikle deres kompetencer. Dels lærer man fra arbejdsopgaver og kolleger, men det er også vigtigt at få inspiration udefra. Derfor har Roskilde Kommune en stor kursusaktivitet i forhold til mange forskellige emner. Kig i kursuskataloget som udkommer hvert halve år. Dialog En gang om året bliver du indkaldt til en medarbejderudviklingssamtale (MUS) af nærmeste leder, hvor I bl.a. drøfter din arbejdssituation og kompetenceudvikling. Samtalerne skal sikre, at der er sammenhæng mellem din udvikling og arbejdspladsens langsigtede udvikling. På mange af Roskilde Kommunes arbejdspladser løses en stor del af opgaverne i grupper og team. Det vil være muligt, at udviklingssamtalerne suppleres med gruppeudviklingssamtaler (GRUS), der giver mulighed for at drøfte krav og forventninger til opgaver og kompetencer, som gruppen løfter i fællesskab. 8

9 DIN TRIVSEL ER VIGTIGST Vi vil så gerne ha du bli r lidt længere Seniorernes viden, erfaring og arbejdsindsats er nødvendig og værdifuld for organisationen. Med seniorpolitikken vil Roskilde Kommune skabe en arbejdsplads, hvor seniorerne kan og får lyst til at blive længere. Roskilde Kommune vil bestræbe sig på, at den enkelte senior får opfyldt ønsker og behov, så arbejdslivet passer til den enkeltes situation. Hvis du bliver syg Når vi bliver syge har det konsekvenser både for den syge og for arbejdspladsen. Kommunen vil arbejde aktivt for at sikre medarbejderens fastholdelse/tilbagevenden til arbejdspladsen. Proceduren for sygemeldinger og raskmeldinger fastlægges lokalt. For at understøtte medarbejderen i jobbet vil lederen sørge for, at syge medarbejdere bliver indkaldt til omsorgssamtaler. Lederen vil i det konkrete tilfælde vurdere, hvornår omsorgssamtaler skal afholdes. I tilfælde af misbrugsproblemer har kommunen mulighed for at tilbyde og indgå aftale med medarbejderen om behandlingsforløb og genoptagelse af arbejdet. 9

10 Det er lederen, der afgør, om der er behov for en lægeerklæring. Roskilde Kommune betaler for lægeerklæringen. Fravær ved barsel, omsorgsdage eller barns 1. sygedag Aftalen om fravær af familiemæssige årsager regulerer bla. retten til fravær ved barsel, ved akut opstået sygdom i den nærmeste familie, ved pasning af børn med nedsat funktionsevne og ved pasning af døende i hjemmet. I de enkelte overenskomster findes reglerne om frihed ved barns første sygedag. Frihed i særlige situationer Herudover findes der en lang række akutte, personlige og familiemæssige situationer, som ikke kan planlægges på forhånd. I de situationer kan der være behov for særlig fleksibilitet i form af frihed uden at behovet på forhånd kan defineres. Der er mulighed for fornøden frihed med løn ved: læge- og tandlægebesøg (også når det gælder mindreårige børn) sygdom, død og begravelse blandt nærtstående deltagelse i mærkedage på arbejdspladsen og andre særlige begivenheder (fx jubilæum) andre situationer hvor der er et behov for frihed i en kortere periode Den fornødne frihed fastlægges, så det er foreneligt med forholdene på arbejdsstedet. 10

11 Det er din nærmeste leder, der afgør, om det kan lade sig gøre. Derudover vil det være muligt at få fri uden løn. Jubilæum og receptioner Ved 25, 40 og 50 års jubilæer ydes et gratiale på kr Ved disse jubilæer og ved pensionering afholder arbejdsstedet udgiften til receptionen. Lej et sommerhus Feriefonden for medarbejdere i Roskilde Kommune har seks sommerhuse og ferielejligheder, som alle medarbejdere i Roskilde Kommune kan leje. På intranettet kan du se billeder af ferieboligerne og få oplysninger om leje, priser og huse. 11

12 Intranettet giver dig svar På intranettet finder du uddybende information om alle de emner, denne folder kort beskriver. Det kan fx være ansættelsesvilkår såsom arbejdstid, barsel, sygdom, mm. Du kan også læse hele personalepolitikken og samtlige delpolitikker fx seniorpolitik, rygepolitik, osv. Desuden kan du se ledige interne stillingsopslag og læse mere om vores sundhedsordning. Klik > PERSONALE nederst på intranettets forside. Du kan også finde hele personalepolitikken på kommunes hjemmeside.

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere personalepolitik 1. Indledning 5 2. Samarbejde og udvikling 6 2.1 Sådan samarbejder og udvikler vi os 7 2.2 At være ansat i Hørsholm Kommune 7 2.3 MED-strukturen 7 2.4 Sådan arbejder vi med kompetenceudvikling

Læs mere

Randers Kommunes personalepolitik

Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Intro... 4-5 Forord... 6-7 Om personalepolitikken... 8-9 Bærende værdier... 10-13 Den attraktive arbejdsplads... 14-17 Rekruttering

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole 1 Indhold Formål... 3 Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Rekruttering og ansættelse... 3 Rekrutteringsproces... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Ansættelser i begrænset

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune ELEVHÅNDBOG En hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune Indhold Uddannelsen....5 Vejledning... 11 Personalemæssige forhold...13 Praktiske oplysninger....17 Skoleophold....27 Videreuddannelse....31

Læs mere

Personalehåndbog Københavns Fængsler

Personalehåndbog Københavns Fængsler Københavns Fængsler Indhold Formålet med håndbogen... 4 Københavns Fængsler... 5 Organisation... 7 Intranettet... 8 Samarbejdsudvalg... 8 Vision og værdigrundlag... 9 Hovedopgave... 10 Principprogram...

Læs mere