Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk"

Transkript

1 UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: P Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk 0. Indledning Ballerup Kommune beder om tilbud på konsulentassistance til udvikling og udarbejdelse af ny hjemmeside for kommunen. Vi forventer at anvende maksimalt kr. til projektet, og hjemmesiden skal stå klar i marts Der vil være tale om et agilt forløb, som starter med en teknisk afklaring af løsningen, en gennemgang af den eksisterende løsning, en top task-analyse og løbende involvering af sitets interne og eksterne interessenter. Ballerup Kommunes digitale kommunikationsstrategi føder i høj grad ind til denne proces, og denne strategi vil ligge klar, før arbejdet påbegyndes. Det er vores håb at finde en leverandør med en gennemgribende forståelse af de kommunale udfordringer og med erfaring fra lignende projekter. Vi håber at finde en langsigtet samarbejdspartner, som kan kvalificere og udfordre vores ønsker og krav til gavn for kommunens borgere, virksomheder, ansatte og øvrige interessenter. Ballerup Kommune har valgt en annonceringsmodel, hvor første del består af en prækvalificering, og anden del af tilbudsgivning, hvor de prækvalificerede leverandører indbydes til at afgive tilbud og give en præsentation af deres løsning hos Ballerup Kommune. Dette materiale beskriver første del, prækvalificeringen. 1. Om Det digitale mødested i Ballerup Kommune Mediebilledet har ændret sig de seneste år, og de nye digitale medievaner betyder, at vi som kommune ikke automatisk møder borgerne på samme måde, Side 1

2 som vi gjorde tidligere. Det betyder også, at vores borgere og interessenter stiller nye krav til, hvor og hvordan de gerne vil møde Ballerup Kommune. For at imødekomme udviklingen skal Ballerup Kommune derfor kommunikere modtagerorienteret og målrettet. Vi skal møde borgerne der, hvor de er både fysisk i dialogen, socialt, digitalt og på tryk. Samtidig skal det blive lettere for ansatte i kommunen at hjælpe og understøtte brugerne af hjemmesiden med de værktøjer, kommunen stiller til rådighed. Politiske målsætninger om øget digitalisering, selvbetjening og personalisering og målgruppernes krav om vedkommende information og funktionalitet taler for, at kommunens hjemmeside får et endnu stærkere fokus på målgruppernes individuelle behov og mulighed for hjælp og selvbetjening. Det gælder også hjemmesidens tilgængelighed på mobile enheder, som flere og flere borgere foretrækker at anvende i deres informationssøgning. Hvis Ballerup.dk skal leve op til de nye krav og medievaner, vurderer vi, at der er behov for en ny hjemmeside med ny informationsarkitektur og søgefunktion samt nyt design og layout. Den ny hjemmeside tænkes som et digitalt mødested for borgere, virksomheder, foreningsliv, mulige tilflyttere osv. Hjemmesiden skal understøtte Ballerup Kommunes vision om, at borgeren er i centrum, og med fokus på medborgerskab fremme deres aktive deltagelse i det lokale demokrati. Løsningen skal bygge på den nuværende platform OS2Web og gentænke og genbruge fra den nuværende løsning, hvor det giver mening. Leverandøren skal således være OS2Leverandørpartner senest ved indgåelse af aftalen og levere med udgangspunkt i OS2 Code of Conduct. Udviklingen inden for webområdet betyder også, at Ballerup Kommunes webplatform skal være fleksibel og let at bygge om, og at indholdselementer fra eksterne systemer let kan hentes ind og integreres med webplatformen. Opgaven omfatter således: Beskrivelse og implementering af ny informationsarkitektur Beskrivelse og implementering af ny søgefunktion Beskrivelse og implementering af nyt design og layout 2. Målsætning Målsætningen er at skabe en lettilgængelig hjemmeside, der tager udgangspunkt i borgernes behov og har et moderne visuelt udtryk, som skaber sammenhæng og genkendelse. At brugerne oplever, at selvbetjening er lig med god service, og at Ballerup.dk tilbyder relevant information til lige netop deres behov og livssituation. Målet er, at Ballerup.dk skal: Være Ballerup-borgernes digitale indgang til Ballerup Kommune og til det offentlige. Kunne tilgås fra flere browsere og enheder (responsivt design). Give borgere og virksomheder adgang til nemme og attraktive selvbetjeningsmuligheder. Side 2

3 Give borgere og virksomheder overblik over Ballerup Kommunes arbejdsområder. Understøtte Ballerup Kommunes vision om, at borgeren er i centrum, og med fokus på medborgerskab fremme deres aktive deltagelse i det lokale demokrati. Understøtte visionen om det digitale mødested og den digitale kommunikationsstrategi for Ballerup Kommune. Tilbyde borgerne god funktionalitet samt intuitiv navigation og søgning. Understøtte den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Målet er endvidere, at Ballerup.dk skal have færre sider, end det er tilfældet i dag. Ballerup Kommune ønsker at gå i luften med en ny hjemmeside marts Formalia og tidsplan Ballerup Kommune er ikke ansvarlig for omkostninger, som leverandør måtte have i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgning om prækvalifikation og senere tilbudsmateriale eller demonstrationer. 3.1 Konsortium Såfremt flere leverandører byder i sammenslutning/konsortium, hæfter deltagerne solidarisk i forhold til Ballerup Kommune. Det skal af ansøgning om prækvalifikation fremgå, med hvilken leverandør Ballerup Kommune kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for den/de øvrige leverandører. Ved sammenslutninger af leverandører (konsortium) skal oplysningerne under prækvalifikationsmaterialets afsnit 4.1 og 4.2 gives for hver deltager i konsortiet. 3.2 Formkrav prækvalifikation Ansøgning om prækvalifikation sendes pr. mail til teknisk projektleder og webmaster Hamid Tayoni og IT-projektleder Jette Brøndum Alle punkter i afsnit 4.1 og 4.2 ønskes besvaret. 3.3 Sprog Ansøgning om prækvalifikation skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter må være på dansk, svensk, norsk og engelsk. Ved bilagsmateriale af generel karakter forstås produktblade, regnskaber mv. 3.4 Ejendomsret Ansøgning om prækvalifikation betragtes som Ballerup Kommunes ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. 3.5 Tidsfrist Ansøgning om prækvalifikation skal være teknisk projektleder og webmaster Hamid Tayoni og IT-projektleder Jette Brøndum i hænde senest d. 11. september. Side 3

4 3.6 Projektets overordnede tidsplan År Uge Dato Kl. Aktivitet september 12:00 Annoncering september 12:00 Deadline for aflevering af ansøgning om prækvalifikation september 17:00 Svar på prækvalificering september 12:00 Udsendelse af tilbudsmateriale til de prækvalificerede, som udarbejder tilbud oktober 12:00 Deadline for spørgsmål til udbudsmateriale oktober 12:00 Deadline for publicering af spørgsmål og svar oktober 12:00 Deadline for aflevering af tilbudsmateriale , 20. og 21. oktober Demonstration af løsningen/tilbudspræsentation (ca. 2½ time pr. leverandør) oktober 15:00 Valg af leverandør Indgåelse af kontrakt oktober november Opstart af projektet 2016 marts Det digitale mødested går i luften 4. Prækvalificering Ansøger bedes i forbindelse med prækvalifikationen indsende de oplysninger, som fremgår af afsnit 4.1 og 4.2 nedenfor. 4.1 Dokumentation/oplysninger Tro og love-erklæring vedrørende forfalden gæld til det offentlige samt erklæring om, at ansøger ikke befinder sig i situationer omfattet af udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2: o Underskrevet tro og love-erklæring om, at leverandør ikke er omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2. o Underskrevet tro og love-erklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr Udviklingskompetencer: Leverandør indsender CV er, som dokumenterer, at denne råder over egne udviklere. CMS: Løsningen skal være baseret på den eksisterende CMS-platform OS2Web. Der ønskes dokumentation i form af referencer på, at leverandør har erfaring med udvikling af løsninger i Drupal helst til OS2-kunder. Agil projektudvikling: Der ønskes dokumentation i form af referencer på, at leverandør har erfaring med agil udvikling i kommunale hjemmesideprojekter. 4.2 Skriftlig redegørelse for leverandør Leverandør skal være en implementeringspartner for Ballerup Kommune. Leverandør skal vedhæfte regnskab for de seneste 3 år og kunne dokumentere udbredelse i markedet ved at fremsende referencer. Derudover skal den skriftlige redegørelse indeholde følgende: Side 4

5 Oplysninger om virksomhed: Virksomhedsnavn, ejerforhold og organisation, adresse, CVR-nummer, , telefonnummer og kontaktperson. Hvis der benyttes underleverandør(er) eller samarbejdspartner(e), ønskes også en kort redegørelse for dennes/deres historie, herunder baggrund, antal ansatte etc. Oplysninger om udviklingsmiljøet omkring systemet (antal udviklere, eventuelt frivilligt udviklingsmiljø etc.). Oplysninger om leverandørs system for kvalitetssikring af det færdige produkt. Blandt de prækvalifikationsansøgere, som opfylder ovenstående dokumentationskrav, udvælges minimum 3 ansøgere på baggrund af de mest egnede referencer og medarbejderkvalifikationer i forhold til opgaven. Udvalgte leverandører vil efterfølgende få tilsendt det tilbudsmateriale, der skal udarbejdes tilbud på grundlag af. Side 5

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside i hht. Bekendtgørelse af lov om indhentning af

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité Nye visuelle identiteter og websites til Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Indhold Introduktion... 3 Om Det Etiske Råd... 3 Om Den Nationale Videnskabsetiske Komité... 4 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune 09.10.2014 Offentligt udbud Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune Tids- og handleplan 09.10.2014 Offentliggørelse af annonceringsmateriale

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Prækvalifikations materiale

Prækvalifikations materiale Prækvalifikations materiale Kapitel 1 i forbindelse med Begrænset udbud på vin til Gentofte Kommune i henhold til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 Indhold 1. Ansøgningsfrist og formkrav...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere