ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisning"

Transkript

1 ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til brug i undervisning Særudstillingen FORMEN FARVEN FLADEN kan opleves på ARoS i perioden 27. marts august. Ib Geertsen: Komposition, orange: (1956) Skal kunst nødvendigvis forestille noget konkret fra den virkelige verden, for at have en effekt på sin beskuer Og kan kunst måske ikke godt have effektfulde referencer til virkeligheden, selvom det ikke nødvendigvis er bygget op om genkendelige motiver fra vores omgivelser I særudstillingen FORMEN, FARVEN, FLADEN vil du møde over 60 forskellige eksempler på maleri, skulptur, installation og offentlige udsmykninger, som netop har løsrevet sig fra konkrete figurgengivelser og i stedet undersøger virkningen af former, farver og flader - det man kalder non-figurative udtryk. Malene Landgreen: Red Blue Motion Totem (2010) Værkerne på udstillingen tager dig med på en rejse ind i brugen af former, farver og flader gennem 85 år. Værkudvalget spænder således fra 1930 ernes danske avantgardekunstnere til nutidens installationskunstnere.

2 Figurativt fravær og tematisk nærvær Når vi iagttager et figurativt maleri f.eks. fra den danske guldalder, er det som at stå foran et vindue åbent til datidens Danmark. Vi kan genkende landskabet samt stemningen, og gennem kunstnerens detaljerige gengivelse af sin omverden inviteres vi øjeblikkeligt ind i fortolkningen af det valgte motiv. I hvilke sammenhænge fra din hverdag er du bevidst om at farver har en indflydelse på dig I hvilke konkrete sammenhænge bruger du selv farver Flere steder i udstillingen er væggene beklædt med fototapeter. Disse er eksempler på en række udsmykningsopgaver, hvor de pågældende kunstnere har valgt at lade former, farver og flader spille sammen med rum. I udstillingens indgangsrum er en gengivelse af Paul Gadegaards ( ) ud-smykning af skjortefabrikken Angli (det nuværende TEKO) i Herning. Peter Bonnén: Sommerfugl (1967) Vi vil gerne udfordre vores vante følelser og syn på det genkendelige. Det gør vi genem en form for seriøs leg med værker fra museets samling, fortæller museets direktør Erlend Høyersten. Væsentligt anderledes forholder det sig imidlertid med den non-figurative kunst, som ofte har ofte ry af at være svær tilgængelig, fordi den jo ikke forestiller noget. Men hvordan kan det være, at vi tilsyneladende har nemmere ved at forstå det vi kan genkende For til trods for at den non-figurative kunst ofte opleves som udtryk, der er lukket om sig selv, så var udgangspunktet for de kunstnere, der i sin tid gik forrest i denne udvikling netop et dybtfølt tro på, brugen af rene former, farver og flader måtte kunne ændre verden. De rædsler, som 1. og 2. Verdenskrig havde ført med sig, skubbede nemlig kunsten i en stærk ideologisk retning og skabte et stigende håb om at man gennem et nyt og mere enkelt billed sprog baseret på form, farve og flade i kunsten kunne lægge fortiden bag sig og begynde på en frisk med at konstruere et nyt og bedre samfund. Fakta er derfor også, at de geometriske konstruktioner, de rene flader og de klare farver netop havde en stærk forbindelse til den omkringliggende verden. I udstillingen FORMEN, FARVEN,FLADEN er det derfor Emil Gregersen: Relief (1962) vores ønske at understrege, hvordan mennesket nok er figurativt fraværende i disse værker men altså samtidig i høj grad nærværende. Undervejs i udstillingen har vi forsøgt at trække tråde fra disse udtryk til en række design- og brugsgenstande og derved give dig indblik i, hvordan non-figurativ kunst til stadighed påvirker vores måde at indrette os på. Joe Tilson: 3-D Geometri (1965) Paul Gadegaard beskriver selv sin vægudsmykning på Anglifabrikken på følgende måde: Jeg skal lave Danmarks største socialrealistiske maleri og det skulle være som moderne jazzmusik, musik for øjnene. Den multifarvede gulvmosaik i udstillingens indledende rum er skabt er den danske kunstner Erik A. Frandsen i forbindelse med hans soloudstilling på museet i 2008.

3 Alberto Magnelli: Konversation nr.3 Inspirationen til Peinture Murale havde Clausen bl.a. hentet i den konstruktivisme, der fandt form i russiske kunstnerkredse i begyndelsen af 1900-tallet. Udsagnet Less is more er blevet en form for slogan for kunstnere, der ønsker at skabe udtryk, som fremstår helt enkelt og rent i sin form: det man også kalder minimalistisk. Less is more" tanken ses praktiseret både indenfor kunst, design og arkitektur. Se dig fx omkring i museets arkitektur og indretning. Hvor og hvordan er den moderne arkitektur reduceret i sine former, farver og flader Find eksempler på nettet som viser stilistiske kontraster. Peter Louis-Jensen: Tre elementer ( ) Bauhaus Udstillingens ældste værk Penture Murale (1930) er malet af den danske kunstner Franciska Clau-sen ( ). Peinture Murale er et tydeligt eksempel på udtryk, der konsekvent har fjernet sig fra det figurative og i stedet rettede fokus mod farvernes samspil og formernes stramhed. Franciska Clausen: Peinure Murale (1930) Franciska Clausen havde sans for tidens kunststrømninger og aktivt søgte hun inspiration og dygtiggørelse hos aktuelle kunstnerkolleger og på verdens kunstneriske kraftcentre. En af tidens mest betydningsfulde kaftcentre var f.eks. den tyske Bauhausskole. Skolen åbnede i 1919 og var her særdeles nyskabende i sin måde at tænke grafisk design, brugsgenstande, tekstiler og arkitektur sammen i en helhed. Samtidig revolutionerede Bauhaus samfundets syn på disse produkter ved at fokusere mere på det funktionelle og simple end på det udsmykkede og kunstneriske - en tilgang som viste sig at få omfattende betydning for udformning af kunst, arkitektur og design fra mellemkrigstiden og helt frem til i dag. Find eksempler fra udstillingen, hvor former, farver eller flader er anvendt til at skabe hhv. stabilitet og balance eller dynamik og bevægelse. Placer dig foran et værk i udstillingen. Skriv alt, hvad du tænker, når du står foran værket. Det er vigtigt, at du holder skrivningen i gang ved simpelthen at skrive det ned, der falder dig ind. Du har 5-10 minutter til opgaven Bauhausskolen blev grundlagt af arkitekten Walter Gropius i Weimar Den flyttedes til Dessau 1925 og endelig til Berlin i 1932, før den lukkedes af nazisterne i Hos Bauhaus var filosofien, at alle produkter, industrielle så vel som håndlavede, kunne være kunst i sig selv. Er det en tanke, du oplever, der skinner igennem i dag - og i så fald på hvilke måder og på hvilke områder Richard Mortensen: Maleri (1939)

4 Niels Guttormsen: Stokkene (1967) Hvilken sammenhæng mellem flader og farver oplever du i Hornungs billede Er der en logik i billedets opbygning, eller er flader og farver blot placeret rent tilfældigt i forhold til hinanden Komplementærfarver, er de farver, der ligger overfor hinanden i farvecirklen - og som derved giver hinanden størst muligt kontrast og størst muligt liv. Find eksempler i udstillingen og undersøg hvad brugen af kontrastfarver gør ved vores samlede oplevelse af motiver Kunstnerisk konstruktivisme Konstruktivisme er en betegnelse, der bruges til at beskrive den del af efterkrigstidens kunstnere, som brugte deres kunst til at tydeliggøre ønsket om at lægge rædslerne fra de to verdenskrige bag sig og starte forfra. Dette ønske kom til udtryk i en kunst, der bestod af enkle former og klare farver som rene og rensede kunstneriske konstruktioner. En sådan non-figurativ stil fik dog først for alvor fodfæste i Danmark fra midten af 1900-tallet. Udstillingsværker som bl.a. Niels Guttormsens Stokke (1967) og Preben Hornungs Brede former ( ) er i udstillingen begge eksempler på en sådan stilart og hvis titler end ikke refererer til andet end de former og materialer, som værkerne helt konkret er bygget op af. Konkret kunst i Danmark De danske billedkunstnere Richard Mortensen, Robert Jacobsen og Ib Geertsen var alle aktive i 1940 ernes danske avantgardemiljø. I kunstnergruppen Linien II, som blev sammenslutningen for konkret kunst i Danmark, eksperimenterede de med kunstens formelle kvaliteter: De geometriske former og klare farver. Du er velkommen til at sidde i de udstillede stole, du møder rundt omkring i udstillingen. Gå på opdagelse i museets samling af guldalderbilleder. Hvilke elementer fra perioden ville en møbelarkitekt mon understrege i et design inspireret af guldalderen Hvordan tænker du en sådan guldalder stol helt konkret ville tage sig ud (linjer, materialer, former) Lav evt. skitser Hvilke ligheder falder dig i øjnene, ved sammenstillingen af f.eks. Verner Pantons Flower Pot og maleriet, som det tog sig ud i 1960 erne Gå sammen to og to og opstil argumenter for to forskellige måder at tænke design på: Et design bestående af enkle og rene linjer kontra et design der består af detaljerigdomme og historiske referencer. Hvilken en af de to tilgange tiltaler dig mest Herfra kan du bl.a. opleve Geertsens Bevægelig kegleskulptur (1989), som er et eksempel på den udvikling, hvor Geertsen gik fra at dyrke linjen, cirklen og kvadratet i maleriet til et ønske om at gøre linjen tredimensionel og derved skabe bevægelige skulpturer. Geertsens rene farver og nøje tilpassede former er hele vejen igennem valgt med henblik på at skabe glæde og påvirke mennesket i positiv retning. Ib Geertsen: Bevægelig kegleskulptur (1989)

5 Tag en tur forbi en interiørbutik og find eksempler på designeres fokus på brugen af rene former farver og flader. Oplever du eksempler, hvor et sådant fokus måske mindsker genstandens reelle brugsværdi Richard Mortensens April Ved daggry. En genfødselsfest i nærheden af Cambodia (1975) er ligeledes skabt i en positiv ånd her som en hyldest til frihed umiddelbart efter Vietnamkrigens afslutning. Men alene ved at iagttage den eksplosion af farver og dansende former, der bevæger sig i billedets eget formsprog giver os en umiddelbar fornemmelse af glæde og dynamik. Hvordan ville du omsætte en udvalgt personlig oplevelse til et kreativt udtryk, hvis du ikke gør brug af genkendelige figurer og tegninger, men i stedet begrænser dig til brugen af former, farver og flader 1) Lav hver jeres mindmap ved at skrive værkets data i en cirkel i midten af papiret 2) Vælg nøgleord, I synes, knytter sig til oplevelsen af værket og placer dem i hver deres cirkel. Forbind nøgleordene med værktitlen vha streger eller pile. 3) Byg videre på jeres mindmap med nye associationer placeret i cirkler. I skal ikke holde jer tilbage med evt. at bruge skæve / fjollede ord - måske kan de hjælpe jer videre til nye associationer. På hvilken måde udfordrer Jeppe Heins skulptur On Trail vores sanser og forestillingsevne Richard Mortensen: April Ved daggry. En genfødselsfest i nærheden af Cambodia (1975) Rent, enkelt og minimalistisk Hein Heinsen, Niels Guttormsen, Claus Jensen og Jeppe Hein er alle eksempler på kunstnere, der arbejder med en kunst, der skal fremstå ren, enkel og objektiv. De eksperimenterer hver i sær med at slette spor af værkernes tilblivelse og i stedet skabe udtryk, der fremstår som systemer og moduler - ofte i råmaterialer af industriel karakter. I Heinsens Sinuskurver (1967) kommer denne minimalistiske tanke f.eks. til udtryk i de geometriske gentagelser af ni lilla stål forhøjninger.hos Guttormsen er det rå jern omsat til en form for løssluppede grønne pixels, der synes at leve deres eget liv. Og i Jensens To ens masser, linie (1987) er to jernplader placeret i forlængelse af hinanden: den ene plade er dobbelt så lang som den anden, der til gengæld er dobbelt så tyk som den første. Endelig præsenterer Jeppe Heins skulptur On Trail (2009) os for en konstruktion, der sætter geometri og balance i fokus, når han lader den skinnende metalkugle balancere fra den ende af den samlle stang til den anden. Sæt fokus på at opleve de forskellige udstillingsrum med kroppen, så du undervejs lægger mærke til den følelse, det enkelte rum giver dig i kroppen. Hvor på kroppen mærkes de forskellige rum og hvorfor I Juniorgalleriet kan du sætte form på en farve og give dit bidrag til en konstant voksende farve-og-form-mosaik.

6 FORMEN FARVEN FLADEN viser blot et udpluk af de kunstnere, som gennem tiden har undersøgt virkning af former, farver og flader. Gå på jagt i museets øvrige udstillinger og find eksempler der supplere eller kontrasterer dem, du har set på særudstillingen. Olafur Eliasson: The inverted panorama house (2004) Individuelle oplevelser Den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson er kendt for at skabe momumentale installationer, der kobler kunst og naturvidenskab. Siden sin studietid har Eliasson bl.a. beskæftiget sig med farver, kontraster og efterbilleder, ligesom han vedvarende har interesseret sig for måden, hvorpå vi oplever vores omgivelser. Dette kommer tydeligt til udtryk i installationen The inverted panorama house (2004), hvor din fysiske tilstedeværelse vil præge de roterende cirklers farve- lys- og skyggespil - og derved gøre din krop til en uundværlig del af værket. For en kunstner som Paul Gernes ( ) var det kun- Dewasne ville med sin totaludsmykning af Gori-fabrikken hypnotisere folk og give stens rolle at gøre verden mere dem en unik oplevelse, som farvestrålende og inspirerende. de fornemmer med kroppen. Kunsten skulle derfor ud til Han beskriver udsmykningen som en anti-skulptur, folket, og hans farvestrålende total udsmykninger af offentlige frembragt af tingenes egne former. Fabriksdirektøren rum og institutioner tæller over beskriver kunstværket som hundrede fantastiske eksempler. en farvekondibane, der træner medarbejderne i at se på kunst. I museets Juniorværksted kan du opleve en grafisk gengivelse af den udsmykning, Jean Dewasne havde lavet til Gori fabrikken i Kolding (1979). Farver til folket Til slut på udstillingen FORMEN FARVEN FLADEN ledes du i gennem et boligmiljø bestående af en række møbelelementer og designikoner, som vi i moderne tider omgiver os med. Her er du velkommen til at slå dig ned og tage et hvil. Men inden du bevæger dig helt ud af udstillingen, anbefaler vi, at du lægger vejen forbi den særlige formidlingsboks opstillet ved udgangen. Her opfordres du til selv at eksperimentere med former, farver, linjer og mønstre - nøjagtigt ligesom kunstnerne, der er repræsenteret på udstillingen. Gennem dine valg og dine bevægelser kan du undersøge hvordan selv små ændringer i dit skaberværk får hele udtrykket til at ændre sig både på fladen og i rummet. God Fornøjelse Paul Gernes var overbevist om, at farven kunne besidde en helbredende kraft og derfor kunne have en positiv indvirkning på hospitalspatienter. Farveorgiet skulle mindre patienterne om livet udenfor, udstråle optismisme og livslyst, få dem til at glemme deres bekymringer og gøre dem hurtigere raske. Kunsten skulle ud af museet og ud i folks hverdag. Paul Gernes: Variationer over det schweiziske flag (1976) ARTiFAKTi er udarbejdet af Formidlingsafdelingen, ARoS Tekstudvælgelse og layout: Anne Mette Høncke YDERLIGERE INFORMATION Har du spørgsmål til materialet eller ønsker råd og vejledning om brug af udstillingen i undervisningssammenhæng, er du naturligvis velkommen til at kontakte os: Formidlingsafdelingen på ARoS Aros Allé 2 DK-8000 Tlf: eller

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til undervisere. God fornøjelse!

ARTiFAKTi. Inspirationsmateriale til undervisere. God fornøjelse! ARTiFAKTi Inspirationsmateriale til undervisere Sex Shop (2013) Udstillingen TAL R - THE VIRGIN kan opleves på ARoS i perioden 23. nov. 2013-21. april 2014. Tal R har de seneste 10 år udstillet på en lang

Læs mere

Asger Jorn: Lettre á mon fils, 1956-57, 130 x 195,5 cm. Tilhører Tate. Foto @Tate, London, 2010 Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.

<artifakti> Asger Jorn: Lettre á mon fils, 1956-57, 130 x 195,5 cm. Tilhører Tate. Foto @Tate, London, 2010 Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst. Asger Jorn: Lettre á mon fils, 1956-57, 130 x 195,5 cm. Tilhører Tate. Foto @Tate, London, 2010 Donation Jorn, Silkeborg/billedkunst.dk Inspirationsmateriale for folkeskole og gymnasieklasser

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Leif Djurhuus ved siden af Rory Macbeths skulptur Hamlet fag break (Foto: Martin Bubandt) Inspirationsmateriale til folkeskole og gymnasie

Leif Djurhuus ved siden af Rory Macbeths skulptur Hamlet fag break (Foto: Martin Bubandt) <artifakti> Inspirationsmateriale til folkeskole og gymnasie Leif Djurhuus ved siden af Rory Macbeths skulptur Hamlet fag break (Foto: Martin Bubandt) Inspirationsmateriale til folkeskole og gymnasie Særudstillingen CON AMORE - Leif Djurhuus Samling

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning

ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning ARTiFAKTi inspirationsmateriale til brug i undervisning Jesper Just er født i 1974 og tog sin afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2003. Han bor og arbejder i New York og er repræsenteret i en

Læs mere

Når museet krydser teatret

Når museet krydser teatret Når museet krydser teatret Skrifter fra KulturPrinsen Udviklingscenter for kultur med børn og unge nr. 5 Når museet krydser teatret Skrifter fra KulturPrinsen nr. 5 Redaktion og tilrettelæggelse: Claus

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Nr. 2 Oktober 2009. Ting

Nr. 2 Oktober 2009. Ting Nr. 2 Oktober 2009 Ting Indhold Vi lever i en verden af ting Niels Henrik Helms, Knowledge Lab, Syddansk Universitet 4 Ting, det er da noget, vi printer Interview med Jesper Damvig, Damvig Develop A/S

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH PSYKOTERAPEUT METTE BANG fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Psykoterapeut Mette Bang fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Fra traume til recovery Copyright FORLAGET BRINCH Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT)

Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Tredje bølge kognitiv adfærdsterapi (TKT) Handlingens kraft kognitiv adfærdsterapi og mindfulness En manual til psykiske vanskeligheder Udarbejdet af Janus Jakobsen Udgave d 12/1 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RUMTID. - en eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum og hvordan dette formidles, defineres og iscenesættes.

RUMTID. - en eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum og hvordan dette formidles, defineres og iscenesættes. RUMTID RUMTID - en eksperimenterende undersøgelse af bevægelse i rum og hvordan dette formidles, defineres og iscenesættes. RUMTID Firedimensionalt rum, hvori tre dimensioner repræsenterer det sædvanlige

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

Sort side som i hvidbogen

Sort side som i hvidbogen Sort Dette side er som ikke en i hvidbogen blå 1 2 Sort side som i hvidbogen Skal vi lege? 4 Invitation Denne indledning er ikke en indledning. Den er som bogen i sin helhed; en invitation. Dette er ikke

Læs mere

Skab dig i fællesskabet

Skab dig i fællesskabet HÅNDBOG MED ØVELSER TIL LÆRERE Skab dig i fællesskabet TIL AT FREMME ELEVERS SELVFORSTÅELSE OG EVNE TIL AT INDGÅ I FÆLLESSKABER Hvem er vi og hvad vil vi? mere om det pågældende emne. Denne e-bog er primært

Læs mere