UDKAST. Rudersdal Kommune. Birkerød Parkvej og Bregnerødvej Analyse og skitseprojekt BILAG Rev marts 2015 tfk/jvl/brj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Rudersdal Kommune. Birkerød Parkvej og Bregnerødvej Analyse og skitseprojekt BILAG Rev marts 2015 tfk/jvl/brj"

Transkript

1 UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Parkvej og Bregnerødvej Analyse og skitseprojekt BILAG Rev marts 2015 tfk/jvl/brj

2 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse Baggrund Opsummering af løsningsforslag Analyse af nuværende trafik Bregnerødvej/Birkerød Parkvej Kajerødvej/Tornevangsvej Kajerødvej/Banevangen Birkerød Parkvej/Bistrupvej Løsningsforslag Løsningsforslag 1: Ændring af krydset Bregnerødvej/Birkerød Parkvej Løsningsforslag 2: Ændring i signal ved Duemosevej/Birkerød Parkvej Løsningsforslag 3: Birkerød Parkvej/Bistrupvej Nedprioriterede projekter Projekt 4: Foranstaltninger på Bregnerødvej Projekt 5: Ændret vigepligt ved Bregnerødvej/Datavej Projekt 6: Tydeliggjort vigepligt ved Datavej/Teglgården Projekt 7: Indkørselsforbud på Bregnerødvej Projekt 8: Højresvingsbane på Bregnerødvej ved Birkerød Parkvej Projekt 9: To højresvingsbaner på Duemosevej ved Birkerød Parkvej 22 Side 2

3 1 Baggrund Rudersdal Kommune ønsker at reducere mængden af gennemkørende trafik på Bregnerødvej på strækningen mellem Birkerød Parkvej og Kajerødvej. Det er tidligere foreslået at opnå reduktionen ved at gøre det lettere at svinge til højre fra Bregnerødvej Vest til Birkerød Parkvej samt ved at ændre eksisterende fartdæmpere på Bregnerødvej. Ved en besigtigelse i morgenspidstimen er det registreret, at højresvingende bilister kan svinge i hvert omløb uden at være nødsaget til at vente til næste omløb. En højresvingsbane vil således ikke give en tidsgevinst. Derfor er det vurderet, at en højresvingsbane ikke vil få flere til at svinge til højre. Da en svingbane samtidig kræver arealerhvervelse, anbefales denne løsning ikke. Trafikflowet i området er blevet analyseret i morgenspidstimen for at finde ud af, hvilke andre tiltag der kan reducere trafikken. Følgende data indgår: Krydstælling af Bregnerødvej / Birkerød Parkvej i spidstimen Krydstælling af Kajerødvej / Tornevangsvej i spidstimen Slangetællinger på omkringliggende veje Manuelle registreringer i kortere perioder City Sense for kørselsmønstre og rejsehastighed I morgenspidstimen belastes Bregnerødvej primært af trafik til og fra: Erhvervsområdet ved datavej Omkringliggende boligområder og institutioner Det overordnede vejnet (bla. trafik til og fra Farum og motorvejen) Især trafik på det overordnede vejnet er hensigtsmæssig at lede via Bistrupvej frem for Bregnerødvej. Afstanden er omtrent den samme mellem fx motorvej og Birkerød Bymidte, men rejsetiden er formentlig kortest via Bregnerødvej frem for Bistrupvej i myldretiden. Trafik relateret til erhvervsområdet kan i nogen grad flyttes, mens institutions- og boligtrafik er svær at flytte. Selvom det kun er morgenspidstimen, der er vurderet i dette notat, så forventes løsningerne også have en effekt om eftermiddagen. Omfanget af gennemfartstrafik som følge af bilister fra Kongevejen, der skyder genvej via byen, er yderst begrænset hele døgnet. Buslinjerne 198 og 199 kører i dag på Bregnerødvej Side 3

4 2 Opsummering af løsningsforslag Der er i dette notat foreslået tre løsningsforslag, som vurderes at kunne flytte gennemkørende trafik fra Bregnerødvej øst for Birkerød Parkvej til Bistrupvej eller forbedre forholdene for den trafik, der allerede vælger alternative ruter. I dette notat er de enkelte tiltag konkretiseret, og en skitse af projektet er vist. De tre løsningsforslag er listet herunder: Løsningsforslag 1. Signalfaser ændret i krydset Bregnerødvej/Birkerød Parkvej samt indsnævring af tilfart på Birkerød Parkvej mod Bregnerødvej 2. Højresving på Duemosevej til Birkerød Parkvej og venstresving på Birkerød Parkvej til Duemosevej forbedret ved hjælp af signalteknik 3. Forlængelse af svingbaner på Birkerød Parkvej i krydset Birkerød Parkvej/ Bistrupvej Ud over de tre løsningsforslag er nedenstående projekter vurderet i en indledende fase. De indledende projekter er dog nedprioriteret. Nedprioriterede projekter 4. Fartdæmpende foranstaltninger på Bregnerødvej vest for Birkerød Parkvej 5. Vigepligt ændret ved Bregnerødvej/Datavej 6. Vigepligt tydeliggøres ved Datavej/Teglgården 7. Forbud for indkørsel på Bregnerødvej Øst i krydset ved Birkerød Parkvej 8. Ny højresvingsbane på Bregnerødvej vest i krydset Bregnerødvej/Birkerød Parkvej 9. Dobbelt højresvingsbane på Duemosevej ved Birkerød Parkvej/Duemosevej Placeringen af de tre løsningsforslag er vist på figur 1 med nummer og blå markering. De nedprioriterede projekter er vist udelukkende med nummerering Trafik ønskes begrænset Løsningsforslag på strækning Løsningsforslag i kryds 3 Figur 1: Løsningsforslag til mindre gennemkørende trafik på Bregnerødvej (markeret med rød). Løsningsforslag 1-3 er vurderet nærmere i forhold til, hvad der er nødvendigt for at udføre tiltaget. Side 4

5 3 Analyse af nuværende trafik Trafikken på Bregnerødvej består hovedsageligt af trafik i forbindelse med: Erhvervsområdet ved Datavej Omkringliggende boligområder og institutioner Det overordnede vejnet (bla. trafik til og fra Farum og motorvejen) Ovenstående er registreret ved at sammenholde trafiktællinger og udtræk af data fra City Sense. Resultatet af trafiktællingerne er gengivet herunder. 3.1 Bregnerødvej/Birkerød Parkvej Der er foretaget en krydstælling i krydset mellem Birkerød Parkvej og Bregnerødvej den Resultatet fra krydstællingen i morgenspidtimen er vist herunder: Figur 2: Tælling fra morgenspidstimen i krydset Birkerød Parkvej / Bregnerødvej den Morgenspidstimen i krydset er registreret til at ligge i tidsrummet Tællingen viser alle motorkøretøjer. Af krydstællingen ses, at der i spidstimen kører ca. 420 bilister på den østlige del af Bregnerødvej. Dette stemmer overens med en slangetælling fra april Spidstimen udgør ca. 10% af døgntrafikken på vejen. Side 5

6 I figur 3 er der vist, i hvilke svingbevægelser trafikken er størst på den østlige del af Bregnerødvej i morgenspidstimen. Tællingen viser, at ca. 60 % af trafikken kører mod vest og ca. 40 % af trafikken kører mod øst i morgenspidstimen. Figur 3: Procentvis trafikfordeling i morgenspidstimen til og fra den østlige gren af Bregnerødvej. Der er i tillæg til tællingen foretaget en manuel registrering af antallet af bilister, der kører ad Bregnerødvej mod vest og videre af Lyngborghave. Dette er vist på figur 4 på næste side. Tællingen er udført for at finde ud af, om hvor stor en andel af trafikken gennem krydset, der forventes at være lokal trafik. Side 6

7 Manuel trafiktælling Onsdag den Antal bilister (røde pile) 7:30-8:30 18 Der tælles antal bilister, der kører ligeud på Bregnerødvej, og som svinger til venstre ved Lyngborghave. Bilisten registreres som én bilist for hele bevægelsen. Der registreres biler, varebiler og lastbiler. Cykler, knallerter og motorcykler registreres ikke. Figur 4: Der er foretaget en manuel registrering af hvor mange bilister, der kører ad Bregnerødvej mod vest og videre af Lyngborghave, som det er vist på figuren, i morgenspidstimen. Der er registreret, at 18 bilister foretager denne bevægelse i morgenspidstimen. De 18 bilister forventes at være lokale, der skal til institutionen ved Lyngborghave. Der kørte ved krydstællingen 144 bilister lige ud i krydset mod vest på Bregnerødvej. Det svarer til, at ca % af den ligeudkørende trafik fra Bregnerødvej skal til institutionen ved Lyngborghave. Ligeledes er der også registreret antallet af bilister, der kører fra Lyngborghave og ad Bregnerødvej mod øst. Dette kan ses i figur 5 på næste side. Side 7

8 Manuel trafiktælling Onsdag den Antal bilister (blå pile) Antal bilister (gule pile) 7:30-8: Der tælles antal bilister, der svinger til højre fra Lyngborghave, og som fortsætter ligeud af Bregnerødvej. Bilisten registreres som én bilist for hele bevægelsen. Der registreres biler, varebiler og lastbiler. Cykler, knallerter og motorcykler registreres ikke. Figur 5: Der er foretaget en manuel registrering af hvor mange bilister, der kører ad Lyngborghave mod øst. Derudover er der registreret, om bilisten kører lige over krydset eller svinger til højre. Dette er vist på figuren. Registreringen er foretaget i morgenspidstimen. Der er registreret, at 20 bilister foretager højresving fra Lyngborghave og kører ligeud ad Bregnerødvej mod øst i morgenspidstimen. Fra krydstællingen blev der registreret 90 bilister lige ud i krydset mod øst på Bregnerødvej. Det svarer til, at ca % af den ligeudkørende trafik på Bregnerødvej mod øst kommer fra Lyngborghave. Længere mod vest findes Børneinstitutionen Pilegården. Institutionen er lidt mindre end Lyngborghave 1. Det vides ikke, hvor mange der kører hertil via Bregnerødvej, men der er foretaget en kort registrering af trafikken til institutionen i morgenspidstimen. Ved en ti-minutters tælling er der talt 7 indkørende biler. Det forventes på baggrund af overvejelser omkring placering af Pilegården, boliger i nærheden, mulige adgangsvej, størrelse af institution mm., at de to institutioner er sammenlignelige i forhold til antal bilister via Bregnerødvej. 1 Lyngborghave har ca. 150 børn. Pilegården har ca. 140 børn. Side 8

9 3.2 Kajerødvej/Tornevangsvej Der er foretaget en krydstælling i krydset mellem Kajerødvej og Tornevangsvej den Resultatet fra krydstællingen i morgenspidstimen er vist herunder: Figur 6: Tælling fra morgenspidstimen i krydset Kajerødvej/Tornevangsvej den Morgenspidstimen i krydset er registreret til at ligge i tidsrummet Tællingen viser alle motorkøretøjer. Side 9

10 I figur 7 er der vist i hvilke svingbevægelser trafikken er størst på den sydlige del af Kajerødvej i morgenspidstimen. Tællingen viser, at ca. 60 % af trafikken kører mod syd, og ca. 40 % af trafikken kører mod nord i morgenspidstimen. Figur 7: Procentvis trafikfordeling i morgenspidstimen til og fra den sydlige gren af Kajerødvej. I samme tidsrum som krydstællinger er foretaget, er der udført en manuel tælling. Her er der talt, hvor mange af de 162 højresvingende fra Kajerødvej mod Tornevangsvej, der kører ad Rolighedsvej. Manøvren er vist på figur 8 på næste side. Det er også registreret, hvor mange af de venstresvingende, der sætter en passager af ved stationen. Side 10

11 Figur 8: Der er foretaget en manuel registrering af hvor mange bilister, der kører ad Kajerødvej, Tornevangsvej, Stationsvej og Rolighedsvej, som det er vist på figuren, i morgenspidstimen. Der er registreret, at 78 bilister kører denne rute ud af de 162 højresvingende. Det svarer til, at ca. 50% af de højresvingende bilister fra Kajerødvej fortsætter videre af Rolighedsvej. Det må formodes, at den anden halvdel af de højresvingende fortsætter til krydset med Bistrupvej. Resultatet fra den manuelle tælling kan ses i figur 9. Højresving fra Kajerød syd til Stationsvej Afsætning ved stationen Højresving fra Kajerød syd til Stationsvej Venstresving fra St.vej til Rolighedsvej 7:30-8: Figur 9: Resultat fra manuel trafiktælling torsdag den Der er talt antallet af motorkøretøjer. Side 11

12 3.3 Kajerødvej/Banevangen Der er foretaget en manuel tælling af trafikken i morgenspidstimen ved Kajerødvej/Banevangen. Tællingen er foretaget torsdag den Figur 10: Krydstælling ved Kajerødvej/Banevænget. Pilene viser i hvilke bevægelser, der er talt. Resultatet af den manuelle tælling kan ses i figur 11. Her ses, at den svingende trafik er langt mindre end den ligeudkørende trafik på Kajerødvej. Kajerødvej mod syd. Venstresving til Banevænget Kajerødvej mod nord. Højresving mod Banevænget. Banevænget mod vest. Højresving til Kajerødvej. Banevænget mod vest. Venstresving til Kajerødvej. Kajerødvej mod syd. Ligeudkørende. Kajerødvej mod nord. Ligeudkøremde. 7:30-8: Figur 11: Resultat fra manuel trafiktælling torsdag den fra 7:30 8:30. Der er talt antallet af motorkøretøjer. Side 12

13 3.4 Birkerød Parkvej/Bistrupvej Der er foretaget en manuel tælling af trafikken i morgenspidstimen ved Birkerød Parkvej/Bistrupvej. Tællingen er foretaget onsdag den Tællingen er vist i figur 12. Højresving fra Birkerød Parkvej til Bistrupvej Venstresving fra Birkerød Parkvej til Bistrupvej 7:30-8: Højresving Bistrupvej til Birkerød Parkvej 149 Figur 12: Resultat fra manuel trafiktælling onsdag den fra 7:30 8:30. Der er talt antallet af motorkøretøjer. Når den manuelle tælling sammenholdes med eksisterende grøntider i krydset, så er der ledig kapacitet til de undersøgte svingbevægelser. Dette stemmer overens med, hvad der er registreret i krydset, da bilisterne kommer over i hvert omløb. Det er i stedet svingbanens længde for de venstresvingende fra Birkerød Parkvej til Bistrupvej, der først sætter begrænsningen i krydset. Der er plads til ca. 4 ventende bilister, hvilket svarer til det gennemsnitlige antal bilister i hvert omløb i dag. Omløbet i krydset er 80 sekunder, hvilket svarer til 45 omløb pr. time. Der er registreret 184 venstresvingende bilister fra Birkerød Parkvej til Bregnerødvej i morgenspidstimen. Det svarer til gennemsnitligt 4 venstresvingende pr. omløb, hvilket er i samme størrelse som kapaciteten af venstresvingsbanens længde, hvor der er plads til ca. 4 holdende biler. I gennemsnit tager det ca. 8 sekunder at afvikle de venstresvingende, da en bilist i et venstresving i gennemsnit tager 2 sekunder at afvikle. B-retning har 17 sekunders grønttid i signalet, og derfor er det vurderet, at der er ledig kapacitet i krydset. Dette stemmer overens med den fysiske registrering, hvor alle bilister kommer over i hvert omløb. Side 13

14 4 Løsningsforslag I følgende afsnit er løsningsforslagene 1-3 uddybet. Løsningsforslagene skal være med til at fjerne trafik på Bregnerødvej samt at forbedre forholdene for den trafik, der allerede vælger alternative ruter. Løsningsforslagene kan dog forventes at være til gene for den del af lokaltrafik, der ikke kan vælge alternative ruter til Bregnerødvej. Det vil være nødvendigt, er der er god fremkommelighed på de alternative ruter til Bregnerødvej. Det gælder fx Bistrupvej og Birkerød Parkvej. 4.1 Løsningsforslag 1: Ændring af krydset Bregnerødvej/Birkerød Parkvej I krydset Bregnerødvej/Birkerød Parkvej ændres signalfaserne for at indføre en selvstændig fase for den dobbeltrettede cykelsti. Samtidig indsnævres tilfarten på Birkerød Parkvej mod Bregnerødvej. De to tiltag er beskrevet enkeltvis, men forventes udført samtidig. Signalfaser ændret i krydset I signalet ved Bregnerødvej/Birkerød Parkvej er der en dobbeltrettet cykelsti i vejens vestlige side. Cyklisterne på den dobbeltrettede cykelsti kører på samme fase som biltrafikken. Dette er ikke lovligt jf. Vejreglerne. Der bør derfor ændres i signalfaserne i krydset, så den dobbeltrettede cykelsti har egen fase. En ekstra fase til cyklister er yderst relevant på grund af cyklende elever til Birkerød Skole, som ligger lige nord for krydset. Signalet kører i dag med driftsformen rød-hvile. Det kan være svært for skolebørn at forstå, at de skal trykke sig ind for at få grønt i trafiksvage perioder. Det kan overvejes, om denne driftsform skal erstattes med fx præference af den dobbeltrettede cykelsti, så cyklisterne på stien har grønt i trafiksvage perioder. Dette vil være en prioritering af cykeltrafik frem for biltrafikken. Den grøntid, som benyttes til den dobbeltrettede cykelsti, bør tages fra trafikken fra Bregnerødvej. Det gør det mindre attraktivt at benytte Bregnerødvej øst for Birkerød Parkvej. Bilisterne vil opleve, at de oftere skal vente for rødt lys. Der forventes behov for følgende justeringer i signalanlægget: Indførelse af to nye signalgrupper til cyklister Evt. ændring af rød-hvile der kan være svær at forstå for skolebørn Evt. ny krydsgeometri på hjørner Afdækning af hvilke spoler, der fungerer i dag Kabling ændres Signalplan (eksisterende er forældet) Detektorplan (eksisterende er forældet) Konflikt- og mellemtidsmatrix (ingen i dag) Signalgruppeplan Detektorfunktionsskema (indgår ikke i eksisterende dokumentation) Funktionsbeskrivelse (indgår ikke i eksisterende dokumentation) Fasediagram (indgår ikke i eksisterende dokumentation) Side 14

15 Indsnævring af tilfart på Birkerød Parkvej mod Bregnerødvej Sporet på Birkerød Parkvej frem mod Bregnerødvej er meget bredt og rummer i praksis plads til en højresvingende og en ligeudkørende ved siden af hinanden. Dette øger incitamentet til at svinge til højre ad Bregnerødvej. Det er foreslået at fjerne denne højresvingsbane ved at indsnævre tilfarten. Tilfarten indsnævres ved at udvide den eksisterende helle mod øst og gøre det røde midterareal bredere. Det vil betyde mindre kapacitet og mere ventetid for Birkerød Parkvej Syd, og dermed gøre det mindre attraktivt at benytte Bregnerødvej Øst. Højresvinget fra Birkerød Parkvej til Bregnerødvej vil blive sværere for store køretøjer, når vejen indsnævres. Der er i dag et forbud mod højresvinget for gennemkørende lastbiler, der vejer mere end kg. Der kan være situationer, hvor store køretøjer foretager højresvinget, da de ikke er gennemkørende. For at få et sættevogntog igennem højresvinget, er det nødvendigt at trække stopstregen på Bregnerødvej tilbage. Følgende er ændret på skitsen i forhold til nuværende udformning: Hellen i den sydlige gren af Birkerød Parkvej gøres bredere mod øst Cykelstien forlænges helt frem til stoplinjen med kantstensafgrænsning Stoplinjen for bilister trækkes 5 meter tilbage Rødt midterareal er udvidet på Birkerød Parkvej Tilbagetrækning af stopstreg på Bregnerødvej i den østlige gren En skitser af det samlede løsningsforslag med ændring af signalfaser samt indsnævring af tilfart i krydset er vist på figur 13 på næste side. Side 15

16 Figur 13: Løsningsforslag 1 med ændret signalfaser og indsnævring af Bregnerødvej i den sydlige gren af krydset mellem Bregnerødvej/Birkerød Parkvej. Side 16

17 4.2 Løsningsforslag 2: Ændring i signal ved Duemosevej/- Birkerød Parkvej Højresving på Duemosevej forbedret vha. signalteknik Trafik fra Duemosevej (fx fra Farum/Hillerødmotorvejen) bør kun i beskedent omfang køre via Bregnerødvej. Derfor er det foreslået at give mere grøntid til højresvinget fra Duemosevej til Birkerød Parkvej, samtidig med at venstresvinget fra Birkerød Parkvej til Duemosevej får mere grøntid. I klemmerækketegningen for krydset er det tjekket, at der er plads til at indføre nye signalfaser. Dette vil give trafikanterne en tidsgevinst ved at svinge til højre fra Duemosevej i stedet for venstre mod Bregnerødvej. Idet venstresvinget fra Duemosevej får mindre grønt lys, er det muligt at give mere tid til krydsende fodgængere på tværs af Birkerød Parkvej. Samtidig med højresvinget fra Duemosevej kan venstresvingende fra Birkerød Parkvej til Duemosevej få ekstra grøntid. Retninger, der tildeles mere grøntid, er vist i figur 14. Figur 14: Forslag til forbedret højresving fra Duemosevej til Birkerød Parkvej samt forsinkelse af venstresvinget ved hjælp af nye pilsignaler. Det er ved besigtigelse i morgenspidstimen registreret, at højresvingende bilister fra Duemose til Birkerød Parkvej kan svinge til højre i hvert omløb uden at være nødsaget til at vente til næste omløb. Derfor forventes det ikke at være nødvendigt at ændre udformningen af højresvingsbanen. Signalanlægget er i dag trafikstyret. Det kan overvejes, hvorvidt trafikstyringen skal videreføres på samme form, eller om anlægget skal omlægges til en mere driftsvenlig løsning. Der forventes behov for følgende justeringer i signalanlægget: Indførelse 1-lys venstresvingspil fra Bregnerødvej mod Duemosevej, der indkobles som efter-grønt Indførelse af 1-lys højresvingspil fra Duemosevej til Birkerød Parkvej, der indkobles som før-grønt Side 17

18 Omfordeling af grønttid til fodgængere, der krydser Birkerød Parkvej Afdækning af hvilke spoler, der fungerer i dag Kabling ændres Signalplan ændres Detektorplan ændres Konflikt- og mellemtidsmatrix ændres Signalgruppeplan ændres Detektorfunktionsskema Funktionsbeskrivelse Fasediagram Det er tjekket med kørekurver, at en sættevogn kan foretage venstresving fra Birkerød Parkvej til Duemosevej samtidig med, at en anden sættevogn kan foretage højresving fra Duemosevej til Birkerød Parkvej. 4.3 Løsningsforslag 3: Birkerød Parkvej/Bistrupvej Kryds ændret ved længere svingbane Det er foreslået ikke at ændre krydset Birkerød Parkvej/Bistrupvej, før at der registreres kapacitetsproblemer. Det skyldes, at der stadig er ledig kapacitet i grøntid i de svingbevægelser, hvor der kan forventes mere trafik. Hvis der opstår behov for mere kapacitet, så forventes det, at behovet først opstår for bilisterne fra Birkerød Parkvej til Bistrupvej i venstresvingsbanen, og at det skyldes svingbanens længde. Kapaciteten kan derfor øges ved at forlænge venstresvingbanen fra Birkerød Parkvej til Bistrupvej. På figur 15 ses en skitser af hvordan svingbanernes længde kan øges. Figur 15: I krydset Birkerød Parkvej/Bistrupvej er der mulighed for at forlænge svingbanerne på Birkerød Parkvej. Højresvinget fra Bistrupvej til Birkerød Parkvej er ikke belastet, og bilisterne kommer igennem krydset i hvert omløb. Det skyldes, at Bistrupvej i forvejen er tildelt meget grøntid. Derfor ændres der ikke på krydset her. En ændring kan desuden have negativ indflydelse på Bistrupvej og samordningen med Side 18

19 eksisterende kryds. Det er ligeledes undersøgt, om højresvingsbanen kan forlænges. Det er ikke vurderet muligt på grund af arealforholdene på stedet. Følgende er ændret på skitsen i forhold til nuværende udformning: Venstresvingsbane på Birkerød Parkvej er forlænget Græsrabat er på en kortere strækning benyttet til at udvide vejen Stopstregen på Birkerød Parkvej er trukket 5 meter tilbage 5 Nedprioriterede projekter Ud over de skitserede løsningsforslag, er der overvejet en række projekter, der dog er nedprioriteret. Projekterne er nedprioriteret af forskellige årsager som fx trafiksikkerhedsmæssige overvejelser, overvejelser omkring kapacitet, pladsforhold på stedet eller lokale hensyn. De nedprioriterede projekter er beskrevet herunder. 5.1 Projekt 4: Foranstaltninger på Bregnerødvej Nye foranstaltninger på Bregnerødvej vest for Birkerød Parkvej Det er foreslået at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger mellem Birkerød Parkvej og Datavej samt at udvide hastighedszonen med 40 km/t på strækningen. Foranstaltningerne vil begrænse trafikken, men det kan også opleves som en gene for den lokale trafik, som har ærinde i området. Der er mulighed for, at etablere fire sæt pudebump uden indsnævring. Udformningen med pudebump sikrer, at busser kan benytte strækningen uden gener for chaufførerne. Da vejens forløb er karakteriseret ved et kurvet forløb med bakker, så anbefales det ikke at indsnævre ved foranstaltningerne. Følgende vil blive ændret i forhold til nuværende udformning: Opsat hastighedsbegrænsning til 40 km/t (E68,4) samt ophør af hastighedszone (E69,4) på strækningen. Zonen kan evt. være en udvidelse af eksisterende hastighedszone og indføres fra Birkerød Parkvej syd for Bregnerødvej Etablere fire foranstaltninger som pudebump med ca meter mellem hinanden svarende til anbefalingerne for hastighedsbegrænsning på 40 km/t 5.2 Projekt 5: Ændret vigepligt ved Bregnerødvej/Datavej Vigepligt ændret ved Bregnerødvej/Datavej Det er overvejet at ændre vigepligten ved Bregnerødvej/Datavej. Således pålægges vigepligten trafikken på Bregnerødvej øst i stedet for Datavej. Dermed bliver den ligeudkørende trafik på Bregnerødvej nedprioriteret, mens den svingende trafik til og fra Datavej opprioriteres. Dette kaldes knækket prioritet. Det er ikke anbefalet at arbejde videre med en ændret vigepligt. Vejreglerne anbefaler, at der ikke etableres knækket prioritet i kryds. Den knækkede prioritet medfører en forringelse af trafiksikkerheden. Det gælder specielt for cyklister og gående, der kommer fra vest og skal mod øst ad Bregnerødvej. Cyklisterne og de gående pålægges vigepligten modsat i dag, Side 19

20 hvor Datavej har vigepligt. Det betyder, at de kommer til at krydse i et sving, og her er oversigten begrænset. Hvis kurverne i svinget skal opfylde Vejreglerne, så kræver det desuden, at der arealerhverves. Det kan ligeledes blive nødvendigt med en støttemur i den nordlige del af krydset, hvor der er et fald mod eksisterende parkeringspladser. Der skal desuden opsættes hastighedsbegrænsning på det pågældende sted på 30 km/t med de viste kurveradier, og der bør etableres to hastighedsdæmpende foranstaltninger. Da kurven er skarp kræver denne løsning, at der etableres betydelig overhøjde i kurvens yderside. Hvis der arbejdes videre med denne løsning, skal den gennemgås detaljeret ift. anlægsteknik herunder overhøjde-, tvær- og længdefald og tilpasning af niveauforskelle. Bilister, der kører mod vest på Bregnerødvej, bør gøres ekstra opmærksomme på den nye vigepligt. Dette gøres med en overkørsel. Da svinget ligger på en bakketop, bør der ligeledes forvarsles med ubetinget vigepligt. Følgende er ændret på skitsen i forhold til nuværende udformning: Ændring af vej-, sti- og fortovsforløb Arealerhvervelse på ca kvadratmeter på tilstødende matrikler Etablering af venteareal for venstresvingende Etablering af to hastighedsdæmpende foranstaltninger Lokal nedsættelse af hastighed til 30 km/t Forvarsling af vigepligt med tavler på Bregnerødvej 5.3 Projekt 6: Tydeliggjort vigepligt ved Datavej/Teglgården Vigepligt markeret Hvis vigepligten ved Datavej/Bregnerødvej ændres, så kan der forventes flere bilister via Datavej end i dag. Der er en årsdøgnstrafik på Datavej på ca biler i dag (2014). Krydset mellem Datavej/Teglgården er vigepligtsreguleret. Vigepligten er markeret ved vejafmærkning og vigepligtstavler. Når trafikmængderne på Datavej øges, kan det overvejes, om det vigepligtsreguleret kryds bør ændre udformning for at tydeliggøre vigepligten yderligere. Det kan fx være ved at indføre fuldt stop eller ved at etablere en overkørsel. Da der er mange store køretøjer i krydset ved Datavej/Teglgården kan etablering af en overkørsel dog medføre store driftsomkostninger, da stenene i overkørslen kan blive vredet rundt, når de store køretøjer svinger. Det anbefales, at stedet overvåges, og at vigepligten markeres yderligere, hvis trafikmængderne ændrer sig væsentlig eller der opleves andre gener som stigning i antal af uheld i krydset. Side 20

21 5.4 Projekt 7: Indkørselsforbud på Bregnerødvej Motorkøretøjer forbudt på Bregnerødvej Øst Hvis trafikken på Bregnerødvej Øst ønskes nedbragt, kan motorkøretøjer forbydes adgang på Bregnerødvej i østgående retning. Dette medfører dog, at flere svingretninger vil blive påvirket, en fare for at Mosevangen og Kajerødvej benyttes i stedet samt gener for den lokale trafik. På figur 16 ses en illustration af forbuddet. Figur 16: Krydset Bregnerødvej og Birkerød Parkvej med motorkøretøjer forbudt på Bregnerødvej mod øst. Pilene indikerer ny signalfase til den dobbeltrettede fællessti. Der opsættes undertavler til forbuddet, der tillader kørsel med bus i rute ( Bybus undtaget eller Bus i rute undtaget ). Dermed påvirkes bussen ikke af forbuddet (faktisk forbedres bussens fremkommelighed). Kørselsforbuddet kan eventuelt begrænses til kun at gælde for specifikke tidsrum som fx 7-9 eller Dette fungerer bedst med variable tavler. Løsningen kan med fordel kombineres med ændrede signalfaser, jf. afsnit 4.1. Dette forslag kan desuden suppleres med skiltning ved højresvinget fra Bregnerødvej Vest til Datavej. Højresvinget kan også suppleres med en decideret højresvingsbane. Dette forventes dog at kræve arealerhvervelse. Side 21

22 5.5 Projekt 8: Højresvingsbane på Bregnerødvej ved Birkerød Parkvej Det er tidligere foreslået at opnå reduktionen ved at gøre det lettere at svinge til højre fra Bregnerødvej Vest til Birkerød Parkvej. Dette er vurderet til at give en meget lille effekt, da det er registreret, at alle højresvingende bilister kommer gennem krydset i hvert omløb. Dermed opnås ingen tidsgevinst ved at anlægge en højresvingsbane. Der er desuden ikke plads til at etablere en højresvingsbane i den vestlige gren af Bregnerødvej inden for det nuværende vejareal. Derfor skal der erhverves areal, hvis der skal være plads til en ny højresvingsbane. Skelforholdene kan ses på figur 17. Birkerød Parkvej (nord) Birkerød Parkvej (syd) Figur 17: Skelforhold ved Bregnerødvej og Birkerød Parkvej fra En højresvingsbane vil omvendt forbedre trafiksikkerheden, da der ikke opstuves ligeudkørende trafik bag de højresvingende, som kan få dem til at foretage deres svingbevægelse uden tilstrækkelig orientering efter cyklister. 5.6 Projekt 9: To højresvingsbaner på Duemosevej ved Birkerød Parkvej Det er tidligere overvejet at opnå reduktionen ved at gøre det lettere at svinge til højre fra Duemosevej til Birkerød Parkvej ved en dobbelt højresvingsbane. Dette er vurderet til at give en lille effekt, da det er registreret, at alle højresvingende bilister kommer gennem krydset i hvert omløb. Det forventes, at ændringer i signalet kan give tilsvarende virkning jf. 4.2 Løsningsforslag 2: Ændring i signal ved Duemosevej/Birkerød Parkvej. I denne løsning tilgodeses venstresvinget fra Birkerød Parkvej til Duemosevej samtidig. Side 22

23 Det er muligt etablere dobbelt højresving fra Duemosevej til Birkerød Parkvej inden for det kommunale areal. Skelforholdene kan ses på figur 18. Det kræver dog, at højresvinget reguleres separat i forhold til cykeltrafikken. Figur 18: Skelforhold ved Duemosevej og Birkerød Parkvej fra Hvis der etableres en separatreguleret højresvingsbane i krydset, så vil kapaciteten i krydset blive mindsket grundet omfordeling af grøntider. Samtidig vil fodgængerfeltet over Duemosevej blive længere på grund af de to højresvingsbaner. Det vil ligeledes kræve, at frafarten i den sydlige del af Birkerød Parkvej udvides, for at der er plads til to højresvingende køretøjer i frafarten samtidig. Side 23

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1.

Vejdirektoratet. Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen. Signalregulering af rampekryds. 4429not002, Rev. 2, 24.1. Vejdirektoratet Rampekryds på Slagelse Omfartsvej ved E20 Vestmotorvejen Signalregulering af rampekryds 4429not002, Rev. 2, 24.1.2013 Udført: MWE Kontrolleret: PBH Godkendt: TW Side 1 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper:

6 Anmeldelse og forlængelse 4. Signalanlægget har følgende signalgrupper: VEJDIREKTORATET FUNTIONSBESKRIVELSE FOR NYT SIGNALANLÆG VED KOLLEKOLLEVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Signalgrupper

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune

UDKAST. Rudersdal Kommune UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Bymidte Vurdering af ændringer på vejnettet NOTAT REV. 1 22. august 2014 JVL/uvh 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Skiltning og P-ring rundt om Birkerød

Læs mere

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling:

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling: Notat Dato: 17.07.2015 Projekt nr.: 1004095-001 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Krydsombygning Højnæsvej Emne: Kapacitet og signaloptimering Notat nr.: Rev.: Fordeling: Birgit Knudsholt Ramus Peter

Læs mere

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015

Intelligente løsninger i lyskryds. v/ Dennis Bjørn-Pedersen. Workshop, 4. februar 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Fremkommelighed på Supercykelstier Intelligente løsninger i lyskryds Workshop, 4. februar 2015 v/ Dennis Bjørn-Pedersen Tiltag til forbedring af fremkommelighed

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane.

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Allerød - faglig sparring Trafikanalyse i Horsemosen 8. juni 2010 Projekt: 21.8344.01

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse

Dansk Projekt Invest Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse Dagligvarebutik på Kongevejen i Blovstrød Supplerende trafikanalyse NOTAT 28. november 2007 MKK/MM Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Grundlag... 3 1.2 Afgrænsning af projektområdet... 3 2 Sammenfatning...

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune

UDKAST. Gladsaxe Kommune UDKAST Gladsaxe Kommune Værebrovej Trafikregulerende tiltag ved omlægning af bus 400S NOTAT REV. 3 6. juli 2011 MKK/jvl Indholdsfortegnelse 0 Baggrund og forudsætninger... 1 1 Reduktion af eksisterende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013 Sikre Skoleveje ved 4 skoler Borgermøde 06.06.2013 1 Udpegede områder (Mellem Zoner) 2 2 Udpegede områder (Signalanlæg og Amagerbrogade) 3 3 Udvalgte projekter (Signalanlæg og Mellem Zoner) Smyrnavej Parmagade

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Bilag 00-3 FrederiksborgCentret Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Indholdsfortegnelse Trafikanalyse... 1 0 Indledning... 3 1 Konklusioner... 5

Læs mere

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM?

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. november 2012 Adriaan Schelling ahs@vd.dk 7244 3462 SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? EN UDTALELSE FRA VEJDIREKTORATET, SIKKERHEDSAFDELINGEN Niels Juels Gade

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Holbækmotorvejen 1150 Fløng Roskilde Vest Vej- og trafikteknik

Holbækmotorvejen 1150 Fløng Roskilde Vest Vej- og trafikteknik Vejdirektoratet Holbækmotorvejen 1150 Fløng Roskilde Vest Vej- og trafikteknik Trafikteknisk detailprojekt for 3 signalregulerede kryds på Udgivelsesdato : 18. november 2010 Projekt : 21.9090.01 Version

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2014-09-17 Til Noreen Ilyas Din Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Kapacitetsvurdering af krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 12.09.2016 Version: 6 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

Cykel ITS løsningskatalog ITS løsninger for signalanlæg

Cykel ITS løsningskatalog ITS løsninger for signalanlæg for signalanlæg CVR 48233511 for signalanlæg Udgivelsesdato : 19. maj 2015 Vores reference : 22.2790.01 Udarbejdet : Dennis Bjørn-Pedersen, Sara Elisabeth Svantesson Kontrolleret : Ute Stemmann 1 for signalanlæg

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Vejdirektoratet Dato: Maj 2017 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen, Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 20.12.2016 Version: 8 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for anlægspakke 1, som indeholder 13 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og -strækninger samt en hastighedszone. Projekterne

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Dyssegårdsskolen, Kildegård Privatskole, Munkegårdsskolen og Rygårds Skole Cyklistprøve Rute 1 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat Søndergård Passage Trafiknotat NOTAT 5. juli 2016 mkk 1 Baggrund og konklusion GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag med titlen Fra shared space til safe space omfattende trafikale

Læs mere

Trafikanalyse for Haslev

Trafikanalyse for Haslev Trafikanalyse for Haslev Hovedrapport, Februar 2015 Side 1 Udgivelsesdato : 17. februar 2015, version 2 Vores reference : 22.5044.01 Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen og Bo Brassøe Kontrolleret : Irene

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. Bascon. 1 Indledning. Sofieskolen, Bosted på Damsagervej. 1.1 Damsagervej. Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO

UDKAST. Bascon. 1 Indledning. Sofieskolen, Bosted på Damsagervej. 1.1 Damsagervej. Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO UDKAST Bascon Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO 1 Indledning Bascon har anmodet Via Trafik om at vurdere de trafikale konsekvenser af at udvide bostedet på Damsagervej fra 9 til 18 lejligheder. Herudover

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning Computercity Kapacitetsberegning NOTAT Rev. 1-29. august 2016 Rev. 2-4. januar 2017 RAR 0 Indledning Der er foretaget en vurdering af de trafikale konsekvenser ved udbygning af computercity med en discountbutik

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

Den grønne stis krydsning af Rolighedsvej

Den grønne stis krydsning af Rolighedsvej Den grønne stis krydsning af Rolighedsvej Vejcenter Syddanmark UDUUKAST Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problem... 4 3. Løsningsforslag... 6 4. Forslag til Løsninger... 10 5. Konklusion.

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anvendt Metode* Gen. forsinkelse og forventede reducering i ventetid Gen. forsinkelse og forventede reducering i ventetid 9 5 4

Anvendt Metode* Gen. forsinkelse og forventede reducering i ventetid Gen. forsinkelse og forventede reducering i ventetid 9 5 4 nr.: Kommune: Rødovre Rødovre Parkvej/Brandholms Alle () Nyt eller allerede foreslået tiltag Der er i dag busstyring af signalanlægget ved Brandholms Alle, men denne vurderes at kunne udvides med mere

Læs mere

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3 ÅRSTIDERNE ARKITEKTER TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere