NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK"

Transkript

1 NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

2 VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt. Hvis du ikke forstår oplysningerne, eller hvis du har et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i manualen, bedes du spørge din Bontrager-forhandler eller kontakte os.

3 Sikkerhed under kørslen Når du kører på cyklen, skal du ikke kigge på computeren i længere tid ad gangen (Figur 1). Hvis du ikke holder øjnene på vejen, kan du ramme en forhindring, der kan bevirke, at du mister herredømmet over cyklen og styrter. Anvendte betegnelser Holde nede Holde en knap nede i ca. tre sekunder Trogkke Nulstille (slette indstillinger) Genstart af tur Navigere Skifte Tryk kortvarigt på en knap én gang Indstille alle værdier i hukommelsen til 0 (nul) og slette alle indstillinger Indstille (udelukkende) Tur-værdier i hukommelsen til 0 (nul) Tryk flere gange på en knap for at skifte mellem en liste med værdier eller skærmelementer Skifte frem og tilbage mellem to værdier eller skærmelementer Figur Se ikke på computeren i længere tid ad gangen.

4 Skærmelementer og forkortelser NODE-computeren findes i to modeller: NODE 1 NODE 2 UR ALARM TEMPERATUR CYKELVALG cykel1 cykel2 Begge modeller kan bruges på to cykler, der har forskellige størrelser hjul, og alligevel beregne alle data korrekt. Du skal indstille hjulstørrelserne og vælge, hvilken indstilling der er relevant for den pågældende Cykel, før du begynder at køre. BATTERI HASTIGHED (hoveddisplay) PACER VISNING AF SEKUNDÆR FUNKTION VALG AF HASTIG- HEDS- FUNKTION aktuel gennemsnit maksimal AKTIVE SENSOR- INDIKATORER hastighed kadence kraft puls TILSTANDS- INDIKATORER kørsel indstilling VALG AF SEKUNDÆR FUNKTION aktuel gennemsnit maksimal Figur Skærmelementer.

5 Turdata (kan genstartes til 0, uden at de har indflydelse på samlede data) Kadence AVG og MAX Længde (TRP) Puls AVG, MIN og MAX. Plus zone 1 til 5 Energi AVG, MIN og MAX Hastighed AVG og MAX Højde (ALT) +, - og Hældning (%) AVG og MAX Forkortelser og betegnelser på skærmen Forkortelse Betydning Forkortelse Betydning ALT Højde NUTRI Forsogninger AVG Gennemsnit ODO Kilometertæller BIKES Cykler, inkl. bike1 (cykel1) og bike2 (cykel2) OFF Fra CAL Kalorie ON Til CLOCK Ur PWR Energi CUR Aktuel eller nu REPS Gentagelser DV Dobbeltvisning, hvor to sekundære funktioner vises samtidig REST Hvile SENS Sensorer F Hunkøn SOgSTEM Sogstem FT Fod TIME Tid HR Puls TRP Tur INT Interval TTL I alt M Hankøn UNITS Enheder MAX Maksimum WGT Vægt MIN Minimum MT Meter

6 Tilstande NODE-computeren har to tilstande: Kørsel Indstilling KØRSEL Dette er den tilstand, du bruger, når du kører på cyklen (Figur 3). Tilstanden Kørsel viser de funktioner og oplogsninger, der er indsamlet af computeren. Disse oplysninger kan være aktuelle data (din aktuelle hastighed, aktuel temperatur eller data fra andre funktioner), eller for nogle funktioner kan NODE vise dine gennemsnits-, total- eller minimum-/maksiumdata. Du kan få mere at vide om hver enkelt af disse funktioner i det afsnit, hvor de beskrives. Figur Tilstanden Kørsel. INDSTILLING (SETTING) Denne tilstand bruger du til at forberede computeren til den første tur eller til at indstille mere avancerede funktioner (Figur 4). I tilstanden Indstilling (SETTING) kan du programmere computeren, og du kan vælge de enheder, du foretrækker (f.eks. miles eller kilometer), angive den korrekte tid eller højde eller indstille alarmer, så du får besked, hvis du overskrider din valgte minimum- eller maksiumpuls. Hvis computeren efterlades, mens den er i indstillingstilstand, skifter den automatisk til tilstanden Kørsel. Figur 4. Tilstanden Indstilling. Skift af tilstand Hvis du vil skifte mellem tilstanden kørsel og indstillingstilstand, skal du holde nede i tre sekunder (Figur 5). Dvale Hvis sensorerne ikke sender signal til NODE i 20 minutter, skifter computeren til dvaletilstand for at spare strøm. Efter ogderligere 10 minutter, skifter NODE til Fra. (3 sekunder) Figur 5. Knapper.

7 Sensorer NODE kan beregne oplogsninger fra fire sensorer: Kadence Hastighed Puls Energi Sensorernes funktion Sensorernes registrerer impulser fra enten passerende magneter, der er fastgjort på en eger eller en pedalarm, elektriske impulser, der genereres af dit hjertes banken, eller impulser fra energimåler. Når sensoren registrerer input, sender den et radiosignal til NODE-computeren. Signalet har en rækkevidde på ca. 1,5 meter. Sensorer skal bruge strøm Sensorer har brug for strøm. Hver enkelt sensor får strøm fra eget batteri. Hvis batteriet løber tør, vil sensoren ikke længere sende signaler til computeren. Ikke alle NODE-computer har alle sensorerne inkluderet. Hvis din cykel har det relevante udstyr, kan du købe en sensor, der kan måle både hastighed og kadence. Du kan også tilpasse computeren ved at købe ogderligere Bontrager NODE-sensorer eller et valgfrit energimålings system hos din Bontrager-forhandler.

8 Før din første tur Parring (Pair) Vejledning Før Node-enheden kan vise data, skal den identificere hvert af de radiosignaler, der sendes af sensorerne (figur 6). Denne procedure, der tager mindre end et minut, kaldes parring (Pair). Når Node opretter et par, husker den signalerne, så dette vil normalt kun ske én gang (i forbindelse med opsætningen). Bemærk Sensorerne sender kun signaler, når de er aktiverede: Hjulet skal dreje rundt, for at hastighedssensoren aktiveres Pedalarmen skal dreje rundt, for at kadencesensoren eller energisensoren aktiveres Du skal have pulsbæltet på, for at hjertesensoren aktiveres. (3 sekunder) (3 sekunder) Mens parringen gennemføres, blinker nullet 0 på hastighedsviseren. Denne procedure kan tage op til 60 sekunder. Når dette er fuldført, vises ikonerne for sensorer, der er tilsluttet, nederst på skærmen. Hvis et ikon for en sensor forsvinder, er der ikke blevet oprettet et par for den pågældende sensor. Gennemtving parring Node behøver kun at udføre parringen én gang. Hvis parringen mislykkedes, eller hvis du tilføjer en sensor senere, kan du også gennemtvinge parringen. Vælg tilstanden Kørsel, hold og dnede i tre sekunder, mens du får sensorerne til at sende signaler. Figur 6. Låsning til radiosignaler fra sensorer.

9 Tilslutning Vejledning Hver gang Node-enheden tændes, vil den automatisk forsøge at oprette forbindelse til (låses til) de signaler, den kan huske fra parringsproceduren. På samme måde som under parringsproceduren skal du aktivere sensorerne (få dem til at sende signal), for at Node kan oprette forbindelse til signalerne. Mens tilslutningen, gennemføres blinker nullet (0) på hastighedsviseren. Når der er oprettet forbindelse til hastighedssensoren, holder nullet op med at blinke, men ikonerne for de andre tilknyttede sensorer vil blinke, indtil tilslutningsproceduren er fuldført. Dette kan tage op til 60 sekunder. Når dette er fuldført, vises ikonerne for sensorer, der er tilsluttet, nederst på skærmen (Figur 7). Gennemtving tilslutning Hvis tilslutningsproceduren mislykkes, vises - på skærmen i hver af de funktioner, hvor sensoren er slået TIL, men hvor tilslutningen er mislykket. Desuden vil ikonet for den pågældende sensor forsvinde. Disse indikationer sker, når Node-enheden ikke modtager et signal under tilslutningsproceduren. Du kan gennemtvinge tilslutningsproceduren: (3 sekunder) Vælg tilstanden Kørsel, hold nede i tre sekunder, mens du får sensorerne til at sende signaler. Figur 7. Ikonerne viser, at sensorerne er tilsluttet.

10 Slå sensorer over på OFF (Fra) eller ON (Til) Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand. Når BIKES, vises, skal du navigere med til SENS.. (3 sekunder) 4. Hvis du vil skifte Kadence til ON eller OFF (TIL / FRA), skal du trykke på eller. for at vælge indstillingen Hvis du vil skifte Energi til ON eller OFF (TIL / FRA), skal du trykke på eller. for at vælge indstillingen. 5.

11 6. PHvis du vil skifte Puls til ON eller OFF (TIL / FRA), skal du trykke på eller for at vælge for at gemme og afslutte. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde sekunder nede i tre 7.

12 Automatisk opsætning Når du slår Node-enheden TIL første gang (eller skifter batterier eller udfører nulstilling), vil computeren automatisk gennemføre procedurerne til parring og tilslutning og indstille enhederne for én cykel. Bemærk Før du påbegynder denne procedure, skal du placere Node-enheden inden for 1,5 meter fra alle sensorer og være klar til at aktivere sensorerne, som beskrevet under vejledningen til Parring. (3 sekunder) Hold nede i tre sekunder for at tænde computeren. NODE-enheden skifter automatisk til indstillingstilstand, og bike1 og bike2 vises med en af de to fremhævet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du trykke på knappen Nulstil (slet indstillinger) bag på computeren. eller for at skifte mellem bike1 og bike for at vælge. Du kan gå tilbage fra alle valg.. eller for at ændre hjulstørrelsen. for at vælge. Bemærk Du kan også angive en brugertilpasset hjulstørrelse. ODO vises først, og herefter samlet kørsel (kan være nul) med det første ciffer understreget. 4. eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. 4.

13 5. Gentag trin 4 for at ændre og vælge de øvrige cifre, og tryk derefter på. 6. eller for at skifte mellem MPH og KMH. for at vælge eller for at skifte mellem C og F. for at vælge eller for at skifte mellem 12hr og 24hr. for at vælge. 8.

14 9. eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 9 for at ændre og vælge de øvrige cifre. Hvis du har valgt indstillingen 12hr, skal du også vælge AM (efter midnat) eller PM (efter middag) Når PAIR vises, skal du få sensoren eller sensorerne til at sende signal (dreje hjulet, pedalarmen osv.). Computeren viser, at den udføre parringsproceduren. 10. Når NODE-enheden skifter til tilstanden Kørsel, hvor hastigheden vises (Figur 8), er den klar til brug. Hvis der ikke vises et ikon efter parringsproceduren, skal du gøre et af følgende: Gennemtving parring knappen Nulstil (slet indstillinger) for at starte forfra Se afsnittet Fejlfinding. Figur 8. Tilstanden Kørsel med visning af hastighed.

15 Avanceret opsætning I dette afsnit beskrives det, hvordan du kan udføre opsætningen for endnu en cykel eller angive en brugertilpasset hjulstørrelse. Sådan udfører du opsætning for endnu en cykel Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand. (3 sekunder), når BIKES vises. eller for at skifte mellem bike1 og bike for at vælge. 4. eller for at ændre hjulstørrelsen. for at vælge for at gemme og afslutte. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde sekunder. nede i tre 5.

16 Angivelse af en brugertilpasset hjulstørrelse Mål rulleomkredsen. Bemærk Rulleomkredsen er den afstand, som din cykel kan køre på nøjagtigt én hjulomdrejning. Hvis cyklens ene hjul er større end det andet, skal du måle det hjul, der har magneten monteret Sæt dig på cyklen med hjulets ventil placeret lige over gulvet (Figur 9). Lad en hjælper sætte et mærke på gulvet, hvor ventilen er placeret. Rul cyklen fremad, indtil hjulet er rullet én omgang, så ventilen igen er placeret lige over gulvet. Sæt et mærke på gulvet ved ventilens nye placering. Mål afstanden mellem mærkerne. Omregn målingen til millimeter, hvis det er nødvendigt. Resultatet er lig med den brugertilpassede hjulstørrelse.? mm Figur 9. Rulleomkreds. Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand., når BIKES vises. eller for at skifte mellem bike1 og bike (3 sekunder)

17 for at vælge. 4. Naviger med eller til CUSTOM, og tryk derefter på eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 6 for de øvrige cifre for at gemme og afslutte. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde sekunder. nede i tre 6.

18 Alle ture efter den første Hvis du vil slå NODE Til, skal du blot trykke på en vilkårlig knap eller sende hastigheds- eller kadencedata til NODE-enheden: drej pedalarmen eller drej hjulet rundt. Tilslutningsproceduren vil begynde med det samme. Sådan genstarter du (ændre turdata til 0) Gå til tilstanden Kørsel, og hold nede i tre sekunder. Bemærk Turdataene omfatter følgende oplysninger: Kadence AVG og MAX Længde (TRP) Puls AVG, MIN og MAX. Plus zone 1 til 5 Energi AVG, MIN og MAX Hastighed AVG og MAX Højde (ALT) +, - og Hældning (%) AVG og MAX (3 sekunder) Sådan vælger du cykel NODE-enheden kan beregne data for to forskellige cykler, også selv om de har forskellige størrelser hjul. Hvis du ikke har gennemført indstillingsproceduren for den anden cykel, skal du se afsnittet Avanceret opsætning. (3 sekunder) Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand., når BIKES vises. eller for at skifte mellem bike1 og bike for at vælge. 4. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde nede i tre sekunder. 4.

19 Forklaring til node-enhedens funktioner HASTIGHED Hastighed er en måling af, hvor hurtigt cyklen kører. Hastighedsfunktionens egenskaber Hastigheden vises altid i tilstanden Kørsel (Figur 10). NODE-enheden kan også vise din aktuelle (CUR), gennemsnitlige (AVG) og maksimale (MAX) hastighed. NODE-enheden kan gøre dette for to cykler, bike1 og bike Hvis hastigheden skal vises korrekt, skal du vælge den korrekte cykel, før du kører, og hjulstørrelsen skal være angivetg. Bemærk Hastighedssensor Sensoren til hastighed er monteret på cyklens forgaffel eller kædestræber. For at sensoren kan registrere hastigheden, skal hastighedsmagneten være placeret korrekt på en eger, og hjulet skal dreje rundt. Figur 10. Hastighedsskærmen. Visning CUR AVG MAX for hastighed Gå til tilstanden Kørsel (Figur 3), og naviger til. CUR skifter til AVG, og denne skifter til MAX.

20 KADENCE (CAD) Kadencen angiver, hvor hurtigt du drejer pedalerne, og tælles som antallet af hele pedalomdrejninger pr. minut (RPM). Kadencefunktionens egenskaber Når kadencefunktionen vises, vises CAD i den nederste del af skærmens (Figur 11). Node-enheden kan vise aktuel (CUR), gennemsnitlig (AVG) og maksimal (MAX) kadence. Bemærk Kadencesensor Sensoren til kadence er monteret på cyklens venstre kædestræber. Kadencemagneten skal være placeret korrekt på pedalarmen. Sensoren skal være ON og sende signal. Figur 1 Kadencefunktion. Visning af CUR AVG MAX for kadence Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med til CAD. Naviger med. CUR skifter til AVG, og denne skifter til MAX.

21 ENERGI (PWR) Energi er en måling af det arbejde, du udfører, dvs. hestekræfterne. Den tilsvarende måleenhed efter metersystemet er joule. Energifunktionens egenskaber Hvis der sendes energidata til NODE-enheden, vises PWR i den nederste del af skærmen (Figur 12). NODE-enheden kan vise aktuel (CUR), gennemsnitlig (AVG) og maksimal (MAX) energi. Bemærk Energisensor NODE-enheden kan modtage signaler fra flere forskellige energimålere (-sensorer), der benytter protokollen ANT+. Bontrager fremstiller dog ikke en energimåler. Sensoren skal være ON og sende signal (drej pedalerne rundt). Figur 1 Energifunktionen. Visning af CUR AVG MAX for Energi CUR = Aktuel AVG = Gennemsnit MAX = Maksimum Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med til PWR. Naviger med. CUR skifter til AVG, og denne skifter til MAX.

22 Kalibrering af Energi Du får de mest nøjagtige data, hvis du kalibrerer energifunktionen, før hver tur. Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med til PWR.. CALIB? (Kalibrer?) vises., hvis du vil kalibrere. Efterhånden som NODE kalibreres, blinker hver del af nullet (0) i et cirkelformet bevægelsesmønster. Herefter vises DONE (fuldført), og efter et sekund vender NODE tilbage til PWR-funktionen. Bemærk Hvis CALIB? vises, vender Node tilbage til kalibreringsskærmen, fordi kalibreringsproceduren er mislykket. Gentag trin 2 og 3, eller se afsnittet Fejlfinding. hvis du vil vende tilbage til PWR. 4.

23 PULS (HR) Pulsen er en måling af, hvor mange gange dit hjerte slår på et minut. Pulsfunktionens egenskaber Hvis der sendes pulsdata til Node-enheden, vises HR i den nederste del af skærmen (Figur 13). Node-enheden kan vise aktuel (CUR), gennemsnitlig (AVG) og maksimal (MAX) puls. Du kan også angive fem zoner. Hver zone er en målpuls, som ligger inden for en øvre og nedre grænse. Node-enheden beregner, hvor lang tid du har været i hver enkelt zone. Bemærk Pulssensor Den sensor, der bruges til pulsmåling, er NODE-pulsbæltet. Pulsbæltet skal være placeret korrekt på dit bryst (Figur 14), med kontakt til huden, og den virker bedre, hvis kontaktområdet er en smule fugtigt. Pulsbæltet skal sidde tæt for at blive på plads. Forskyd spænderne for at justere selens længde. Sensoren skal være ON og sende signal. Figur 1 Pulsfunktionen. Figur 14. Brystselens placering.

24 Visning af CUR AVG MAX for puls Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med til HR. Naviger med. CUR skifter til AVG, og denne skifter til MAX. Hvis du har angivet pulszonerne, vil der vises et tal ved siden af den aktuelle CUR puls. Dette tal er den aktuelle pulszone. Visning af zoner Node kan beregne og vise den tid, som din puls har været i hver enkelt zone. Før den kan indsamle disse data, skal du angive zonerne. Zone 1 Indstilling for % af maksimal puls ZONE = zone CAL = kalorie Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med til HR.. Når CAL vises, skal du trykke på igen.

25 4. Zone 1 vises med angivelse af, hvor lang tid, der er tilbragt i Zone 1 siden sidste genstart af tur. Naviger med for at se Zone 1 til hvis du vil vende tilbage til HR Angivelse af pulszoner MIN = minimum MAX = maksimum Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand. Når BIKES vises, skal du navigere med eller til HR.. (3 sekunder) Hvis du vil ændre tallet for MIN, skal du trykke på. Hvis du vil gå til MAX, skal du trykke på og gå videre til trin 6. eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 5 for de øvrige cifre

26 6. 7. for at gå til MAX. Hvis du vil ændre tallet for MAX, skal du trykke på eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 9 for de øvrige cifre for at gemme og afslutte. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde nede i tre sekunder. 9.

27 KALORIEFORBRÆNDING (CAL) Denne funktion beregner, hvor mange kalorier du forbrænder, baseret på arbejde og kropsvægt (Figur 15). CAL er baseret på pulsen, så sensoren skal være ON og sende signal. Figur 15. Funktionen Kalorieforbrænding. Sådan vises kalorieforbrænding Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med til HR.. for at vende tilbage til Puls.

28 Indstilling af kalorieforbrænding M = hankøn F = hunkøn WGT = vægt kg = kilogram lb = pund Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand. Når BIKES vises, skal du navigere med til CAL.. (3 sekunder) 4. eller (hankøn) eller F (hunkøn). 5. for at vælge. 6. eller for at skifte enhed for WGT mellem kg og lb for at vælge. 8. eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 6 for de øvrige cifre

29 INTERVALLER (INT) Intervaller er tidsperioder af en indstillet længde, adskilt af indstillede tidsperioder. Intervalur Intervaluret kører separat i forhold til tidsfunktionen, så du kan stadig bruge stopursfunktionen og navigere gennem standardfunktioner uden at stoppe intervaluret. På skærmbilledet til INT vises to ure over et felt (Figur 16). Når uret til venstre kører, tæller det ned, hvor lang tid der er tilbage af intervallet. Når uret til højre kører, tæller det ned, hvor lang tid der er tilbage af hvileperioden. Feltet viser det antal af intervaller, der er tilbage af det samlede antal gentagelser, og gennem feltet bevæger der sig en bjælke, som angiver statussen for hhv. interval- og hvileuret. Figur 16. Intervalfunktion. Sådan vises intervaluret Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med til INT.

30 Sådan startes intervaluret eller genstartes fra 0 Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med eller til INT. Hvis du vil starte uret fra urets aktuelle tilstand, skal du trykke på. Hvis du vil genstarte uret ved 00:00, skal du holde nede i tre sekunder. Sådan stoppes intervaluret Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med eller til INT..

31 Sådan indstilles intervaller Indstillingen af intervaller er opdelt i fire sektioner: ON/OFF (Til/Fra) TIME (varigheden af intervallet) REST (varigheden af tiden mellem intervaller) REPS (antallet af gentagelser) Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand. Når BIKES vises, skal du navigere med eller til INT. (3 sekunder). 4. Hvis du vil skifte fra ON eller OFF, skal du trykke på eller. for at vælge. 5. Hvis du vil ændre intervaltiden, skal du trykke på. Hvis du vil springe videre til REST, skal du trykke på og gå videre til trin eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. 7. Gentag trin 6 for de øvrige cifre. for at gå til REST

32 8. Hvis du vil ændre hviletiden, skal du trykke på. Hvis du vil springe videre til REPS, skal du trykke på gå videre til trin 1 og 9. eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 9 for de øvrige cifre for at gå til REPS. Hvis du vil ændre antallet af gentagelser, skal du trykke på eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 12 for de øvrige cifre. 1 for at gemme og afslutte. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde nede i tre sekunder. 1 1

33 TUR (TRP) En tur er den distance, du har kørt siden sidste nulstilling. Kilometertæller viser den samlede distance siden sidste nulstilling (nulstilling af indstillinger). Node-enheden lægger distanceværdier for Tur og Kilometertæller fra bike1 til værdierne for bike Turfunktionens egenskaber I Turvisning vises TRP i den nederste del af skærmen (Figur 17). Hvis kilometertælleren vises i displayet, vises der ingen bogstaver. Bemærk Sensor for turdata Hastighedssensoren indsamler data om turens længde. Hvis hastighedssensoren skal kunne registrere, at magneten på hjulet passerer, skal sensoren være placeret korrekt. Figur 17. Turfunktion. Visning af Tur TRP og kilometertæller Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med til TRP. Skift med. Displayet skifter fra TRP til kilometertæller (ingen forkortelse på skærmen).

34 Indstilling af kilometertælleren SYSTEM = System Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand. Når BIKES vises, skal du navigere med til SYSTEM.. (3 sekunder) 4., når ODO vises. 5. eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 5 for de øvrige cifre. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde nede i tre sekunder

35 HØJDE (ALT) Node 2 kan beregne ALT, dvs. højde. Højde er højden over havets overflade. Node lægger højdeværdier fra bike1 til værdierne for bike Højdefunktionens egenskaber Højdefunktionen kan beregne ændringer i højden under en tur, herunder fald, stigning og samlet ændring (Figur 18). Højdefunktionen kan også beregne den aktuelle og den maksimale stigning, den procentvise stigning over en distance. Figur 18. Højdefunktion. Sådan vises stigning (%), Tur (TRP) og I alt (TTL) MT = Meter FT = Fod Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med til ALT. Naviger med. Stigning (%) vises, derefter vises Turhøjde (TRP+), og derefter vises Højde i alt (TTL+).

36 Hvis du vil se stigningen (+) eller faldet (-) for turen eller i alt, skal du navigere til den pågældende funktion og skifte med. 4. Når % vises, skal du skifte med maksimale (MAX) værdi. for at se den aktuelle (CUR) og 4. Indstilling af aktuel højde Højdemåleren måler højden baseret på lufttryk og temperatur. Lufttrykket ændres med vejret, så du for det mest nøjagtige resultat ved at indstille den aktuelle højde, før du bruger funktionen første gang, og hver gang du er i nærheden af et referencepunkt, hvor du kender højden. Hold nede i tre sekunder for at gå til Indstillingstilstand. Når BIKES vises, skal du navigere med eller til SYSTEM.. (3 sekunder)

37 Når ODO vises, skal du navigere med til ALT.. Hvis du vil skifte fra FT eller MT, skal du trykke på eller for at vælge. 7. Hvis du vil skifte fra eller, skal du trykke på eller. for at vælge eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 8 for de øvrige cifre. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde nede i tre sekunder. 8.

38 DOBBELTVISNING (DV) Ved dobbeltvisning opdeles den nederste del af skærmen, så den kan vise to sekundære funktioner på samme tid (Figur 19). Hastighed, der er den primære funktion, vises altid i tilstanden Kørsel. I dobbeltvisning kan Node-enheden også vise f.eks. Energi og Puls samtidig med Hastighed. Der er fire tilgængelige funktioner i dobbeltvisning: HR (Puls) TRP (Længde) CAD (Kadence) PWR (Energi) Disse funktioner skal være slået TIL, parret og tilsluttet, før de bliver tilgængelige i dobbeltvisning. Se Parring -Vejledning, Tilslutning -Vejledning, og Slå sensorer FRA eller TIL ovenfor. Figur 19. Dobbeltvisningsfunktion Sådan slås dobbeltvisningsfunktionen til, konfigureres skærmen Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand. Når BIKES vises, skal du navigere med eller til DV.. (3 sekunder)

39 4. eller for at skifte mellem ON og OFF. for at vælge. 5. Hvis du vil ændre funktionen til venstre, skal du navigere med Hvis du vil ændre funktionen til højre, skal du navigere med. 7. for at gemme og afslutte. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde nede i tre sekunder Sådan vises dobbeltvisning (DV) Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med til DV.

40 TID Node-enheden bruger tid på to måder: Klokkeslæt (ur) HH:MM; timer og minutter Køretid (stopur) HH:MM:SS; timer, minutter og sekunder I tilstanden Kørsel vises tidsfunktionen altid (Figur 20). Køretidsdata slettes ved genstart af tur, men indstillingen for uret slettes ikke. Når uret for køretid overskrider 9:59:59,, skifter det første ciffer til H ved siden af timer og minutter (H:00:00). Figur 20. Tidsfunktion Visning af ur og køretid Gå til tilstanden Kørsel, og hold Ur og Køretid. nede i tre sekunder for at skifte mellem

41 Indstilling af tid 12hr = 12-timers ur 24hr = 24-timers ur Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand. Når BIKES vises, skal du navigere med eller til SYSTEM.. (3 sekunder) 4. Når ODO vises, skal du navigere med til CLOCK. 5. for at skifte eller for at skifte mellem 12hr og 24hr. for at vælge. 6.

42 7. eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 7 for de øvrige cifre. Hvis du har valgt indstillingen 12hr, skal du også vælge AM (efter midnat) eller PM (efter middag) for at gemme og afslutte. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde nede i tre sekunder. 8.

43 FORSYNINGSTIMER Forsyningsalarmen viser en alarmklokke (Figur 21) for at minde dig om at spise med de intervaller, du selv vælger. Intervallerne baseres på køretidsuret og ikke på klokkeslættet, så forsyningstimeren viser tiden som timer og minutter (HH:MM). Figur 2 Forsyningstimeralarm. Indstilling af forsyningsalarm ON = Til OFF = Fra Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand. Når BIKES vises, skal du navigere med til NUTRI.. (3 sekunder)

44 eller for at skifte mellem ON og OFF. 4. for at vælge. igen eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 6 for de øvrige cifre. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde nede i tre sekunder. 5.

45 BAGBELYSNING Node 2 har bagbelysning af skærmen. Bagbelysningen er en lyskilde bag skærmen, som gør tallene mere synlige. Sådan indstilles bagbelysningen til ON Gå til tilstanden Kørsel, og hold nede i tre sekunder. Bagbelysningen slås automatisk Fra efter fem sekunder for at spare batteri. (3 sekunder)

46 Montering I dette afsnit beskrives det, hvordan computeren monteres på styret, og hvordan sensorer og magneter fastgøres de relevante steder. Der er ingen ledninger. Nødvendigt værktøj Skruetrækker til lille kærv Lille stjerneskruetrækker 2,5mm unbrakonøgle (hvis der skal monteres en SpeedTrap- eller DuoTrap-sensor) Sådan monteres computeren på styret Find styrets diameter (25,4 mm, 26,0 mm, eller 31,8 mm). Sæt det korrekte beslag ind i computerholderen (Figur 22). Figur 2 Beslag bag på computerens bund. Figur 2 Polstring sat ind i computerens bund. Skyd beslagets forende til bunden af rillen i holderen. 4. Indfør gummipolstring B bag i holderen (Figur 23). 5. Sæt beslaget omkring styret. 6. Indsæt skruen fra forsiden af computeren, og skru den fast (Figur 24). 7. Skyd computeren ind i holderen (Figur 25). Figur 24. Skruen strammes. Figur 25. Computeren skydes ind i holderen.

47 Sådan monteres computeren på frempinden 4. Indfør gummipolstring B bag i computerholderen. Placer holderen på frempinden. Fastgør holderen på frempinden med strips. Skyd computeren ind i holderen (Figur 25). Sådan monteres hastighedsmagneten Vend B-etiketten væk fra hjulet (Figur 26), og sæt magneten omkring en eger. Figur 26. Skruen strammes. Figur 27. Egerrille og -klemme. Luk magneten, så egeren ligger i den rille, der går gennem magneten (Figur 27). Klem magneten, indtil klemmen låses. Skyd magneten op eller ned på egeren, så sidder på linje med sensoren (Figur 28). 4. Fastgør klemmeskruen bag på magneten (Figur 29), så magneten bliver på plads. Figur 28. Magneten tilpasses. Figur 29. Klemmeskruen strammes.

48 Sådan monteres Kadencemagneten 4. Fjern den venstre pedal. Skub kadencemagneten (Figur 35) på pedalarmen med magneten på indersiden. Monter pedalen igen. Tilpas magneten, så den er på linje med kadencesensoren Sådan monteres sensorer Visse Trek- og Gary Fisher racercykler har en specialdesignet lomme, hvor du kan montere en SpeedTrap-sensor direkte i forgaflen eller en DuoTrap-sensor (Figur 32) direkte i kædestræberen. Hvis du skal montere en SpeedTrap- eller DuoTrap-sensor (sælges begge separat), skal du følge den monteringsvejledning, der følger med sensoren. Figur 30. Kadencemagnet på pedalarm. Figur 3 Hastighedssensor på forgaffel. For cykler, der ikke er kompatible med SpeedTrap- eller DuoTrap: Placer sensoren på forgaflen (Figur 31) eller kædestræberen, så den er placeret korrekt i forhold til magneten (Figur 28). Flyt eventuelt magneten. Når delene er tilpasset korrekt, skal du føre en strip gennem sensoren og rundt om forgaflen eller kædestræberen (Figur 33). Fastgør endnu en strip. Kontroller sensorens tilpasning igen, og stram begge strips. Brug en saks til at klippe de overskydende strip-ender af. Figur 3 DuoTrap-sensor i kædestræber. Figur 3 Strip.

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta C-350 cykelcomputer. Enhver cykelentusiast vil have glæde af C-350, der er udstyret med de faciliteter og funktioner, som

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

CATEYE MICRO Wireless

CATEYE MICRO Wireless CC-MC200W DK 1 CATEYE MICRO Wireless CYCLOCOMPUTER CC-MC200W Læs denne brugsvejledning igennem inden computeren tages i brug. Gem vejledningen som reference for fremtiden. Besøg venligst vores web-sted

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 Indhold Velkommen 4 Nyheder 5 Hvad er det nye i denne udgivelse... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Brug af uret... 8 Rengøring af

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Nortoft Electronic A/S Sejrupvej 38 Sejrup DK-7323 Give Denmark

Nortoft Electronic A/S Sejrupvej 38 Sejrup DK-7323 Give Denmark Konstant Regn 7 Brugsanvisning Version 4.5. 1 1-04. Funktioner: Hastighedsregulering For og eftervanding Total vandingstid Længde af slangen Aktuel hastighed Batteri volt Laderegulator Tryksensor Stopsensor

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning Dansk Brugervejledning E-Fly Premium Series 2014 1 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863 BRUGSNVISNING PULSR DIGITL QURTZ PV4 - KL. W863 Funktioner Digital ur. Tid og kalender. Stopur med hukommelse. Nedtællingstimer. 3 daglige alarmer. Verdenstid. LED Baggrundslys - Tryk på knap D for at

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere