NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK"

Transkript

1 NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

2 VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt. Hvis du ikke forstår oplysningerne, eller hvis du har et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i manualen, bedes du spørge din Bontrager-forhandler eller kontakte os.

3 Sikkerhed under kørslen Når du kører på cyklen, skal du ikke kigge på computeren i længere tid ad gangen (Figur 1). Hvis du ikke holder øjnene på vejen, kan du ramme en forhindring, der kan bevirke, at du mister herredømmet over cyklen og styrter. Anvendte betegnelser Holde nede Holde en knap nede i ca. tre sekunder Trogkke Nulstille (slette indstillinger) Genstart af tur Navigere Skifte Tryk kortvarigt på en knap én gang Indstille alle værdier i hukommelsen til 0 (nul) og slette alle indstillinger Indstille (udelukkende) Tur-værdier i hukommelsen til 0 (nul) Tryk flere gange på en knap for at skifte mellem en liste med værdier eller skærmelementer Skifte frem og tilbage mellem to værdier eller skærmelementer Figur Se ikke på computeren i længere tid ad gangen.

4 Skærmelementer og forkortelser NODE-computeren findes i to modeller: NODE 1 NODE 2 UR ALARM TEMPERATUR CYKELVALG cykel1 cykel2 Begge modeller kan bruges på to cykler, der har forskellige størrelser hjul, og alligevel beregne alle data korrekt. Du skal indstille hjulstørrelserne og vælge, hvilken indstilling der er relevant for den pågældende Cykel, før du begynder at køre. BATTERI HASTIGHED (hoveddisplay) PACER VISNING AF SEKUNDÆR FUNKTION VALG AF HASTIG- HEDS- FUNKTION aktuel gennemsnit maksimal AKTIVE SENSOR- INDIKATORER hastighed kadence kraft puls TILSTANDS- INDIKATORER kørsel indstilling VALG AF SEKUNDÆR FUNKTION aktuel gennemsnit maksimal Figur Skærmelementer.

5 Turdata (kan genstartes til 0, uden at de har indflydelse på samlede data) Kadence AVG og MAX Længde (TRP) Puls AVG, MIN og MAX. Plus zone 1 til 5 Energi AVG, MIN og MAX Hastighed AVG og MAX Højde (ALT) +, - og Hældning (%) AVG og MAX Forkortelser og betegnelser på skærmen Forkortelse Betydning Forkortelse Betydning ALT Højde NUTRI Forsogninger AVG Gennemsnit ODO Kilometertæller BIKES Cykler, inkl. bike1 (cykel1) og bike2 (cykel2) OFF Fra CAL Kalorie ON Til CLOCK Ur PWR Energi CUR Aktuel eller nu REPS Gentagelser DV Dobbeltvisning, hvor to sekundære funktioner vises samtidig REST Hvile SENS Sensorer F Hunkøn SOgSTEM Sogstem FT Fod TIME Tid HR Puls TRP Tur INT Interval TTL I alt M Hankøn UNITS Enheder MAX Maksimum WGT Vægt MIN Minimum MT Meter

6 Tilstande NODE-computeren har to tilstande: Kørsel Indstilling KØRSEL Dette er den tilstand, du bruger, når du kører på cyklen (Figur 3). Tilstanden Kørsel viser de funktioner og oplogsninger, der er indsamlet af computeren. Disse oplysninger kan være aktuelle data (din aktuelle hastighed, aktuel temperatur eller data fra andre funktioner), eller for nogle funktioner kan NODE vise dine gennemsnits-, total- eller minimum-/maksiumdata. Du kan få mere at vide om hver enkelt af disse funktioner i det afsnit, hvor de beskrives. Figur Tilstanden Kørsel. INDSTILLING (SETTING) Denne tilstand bruger du til at forberede computeren til den første tur eller til at indstille mere avancerede funktioner (Figur 4). I tilstanden Indstilling (SETTING) kan du programmere computeren, og du kan vælge de enheder, du foretrækker (f.eks. miles eller kilometer), angive den korrekte tid eller højde eller indstille alarmer, så du får besked, hvis du overskrider din valgte minimum- eller maksiumpuls. Hvis computeren efterlades, mens den er i indstillingstilstand, skifter den automatisk til tilstanden Kørsel. Figur 4. Tilstanden Indstilling. Skift af tilstand Hvis du vil skifte mellem tilstanden kørsel og indstillingstilstand, skal du holde nede i tre sekunder (Figur 5). Dvale Hvis sensorerne ikke sender signal til NODE i 20 minutter, skifter computeren til dvaletilstand for at spare strøm. Efter ogderligere 10 minutter, skifter NODE til Fra. (3 sekunder) Figur 5. Knapper.

7 Sensorer NODE kan beregne oplogsninger fra fire sensorer: Kadence Hastighed Puls Energi Sensorernes funktion Sensorernes registrerer impulser fra enten passerende magneter, der er fastgjort på en eger eller en pedalarm, elektriske impulser, der genereres af dit hjertes banken, eller impulser fra energimåler. Når sensoren registrerer input, sender den et radiosignal til NODE-computeren. Signalet har en rækkevidde på ca. 1,5 meter. Sensorer skal bruge strøm Sensorer har brug for strøm. Hver enkelt sensor får strøm fra eget batteri. Hvis batteriet løber tør, vil sensoren ikke længere sende signaler til computeren. Ikke alle NODE-computer har alle sensorerne inkluderet. Hvis din cykel har det relevante udstyr, kan du købe en sensor, der kan måle både hastighed og kadence. Du kan også tilpasse computeren ved at købe ogderligere Bontrager NODE-sensorer eller et valgfrit energimålings system hos din Bontrager-forhandler.

8 Før din første tur Parring (Pair) Vejledning Før Node-enheden kan vise data, skal den identificere hvert af de radiosignaler, der sendes af sensorerne (figur 6). Denne procedure, der tager mindre end et minut, kaldes parring (Pair). Når Node opretter et par, husker den signalerne, så dette vil normalt kun ske én gang (i forbindelse med opsætningen). Bemærk Sensorerne sender kun signaler, når de er aktiverede: Hjulet skal dreje rundt, for at hastighedssensoren aktiveres Pedalarmen skal dreje rundt, for at kadencesensoren eller energisensoren aktiveres Du skal have pulsbæltet på, for at hjertesensoren aktiveres. (3 sekunder) (3 sekunder) Mens parringen gennemføres, blinker nullet 0 på hastighedsviseren. Denne procedure kan tage op til 60 sekunder. Når dette er fuldført, vises ikonerne for sensorer, der er tilsluttet, nederst på skærmen. Hvis et ikon for en sensor forsvinder, er der ikke blevet oprettet et par for den pågældende sensor. Gennemtving parring Node behøver kun at udføre parringen én gang. Hvis parringen mislykkedes, eller hvis du tilføjer en sensor senere, kan du også gennemtvinge parringen. Vælg tilstanden Kørsel, hold og dnede i tre sekunder, mens du får sensorerne til at sende signaler. Figur 6. Låsning til radiosignaler fra sensorer.

9 Tilslutning Vejledning Hver gang Node-enheden tændes, vil den automatisk forsøge at oprette forbindelse til (låses til) de signaler, den kan huske fra parringsproceduren. På samme måde som under parringsproceduren skal du aktivere sensorerne (få dem til at sende signal), for at Node kan oprette forbindelse til signalerne. Mens tilslutningen, gennemføres blinker nullet (0) på hastighedsviseren. Når der er oprettet forbindelse til hastighedssensoren, holder nullet op med at blinke, men ikonerne for de andre tilknyttede sensorer vil blinke, indtil tilslutningsproceduren er fuldført. Dette kan tage op til 60 sekunder. Når dette er fuldført, vises ikonerne for sensorer, der er tilsluttet, nederst på skærmen (Figur 7). Gennemtving tilslutning Hvis tilslutningsproceduren mislykkes, vises - på skærmen i hver af de funktioner, hvor sensoren er slået TIL, men hvor tilslutningen er mislykket. Desuden vil ikonet for den pågældende sensor forsvinde. Disse indikationer sker, når Node-enheden ikke modtager et signal under tilslutningsproceduren. Du kan gennemtvinge tilslutningsproceduren: (3 sekunder) Vælg tilstanden Kørsel, hold nede i tre sekunder, mens du får sensorerne til at sende signaler. Figur 7. Ikonerne viser, at sensorerne er tilsluttet.

10 Slå sensorer over på OFF (Fra) eller ON (Til) Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand. Når BIKES, vises, skal du navigere med til SENS.. (3 sekunder) 4. Hvis du vil skifte Kadence til ON eller OFF (TIL / FRA), skal du trykke på eller. for at vælge indstillingen Hvis du vil skifte Energi til ON eller OFF (TIL / FRA), skal du trykke på eller. for at vælge indstillingen. 5.

11 6. PHvis du vil skifte Puls til ON eller OFF (TIL / FRA), skal du trykke på eller for at vælge for at gemme og afslutte. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde sekunder nede i tre 7.

12 Automatisk opsætning Når du slår Node-enheden TIL første gang (eller skifter batterier eller udfører nulstilling), vil computeren automatisk gennemføre procedurerne til parring og tilslutning og indstille enhederne for én cykel. Bemærk Før du påbegynder denne procedure, skal du placere Node-enheden inden for 1,5 meter fra alle sensorer og være klar til at aktivere sensorerne, som beskrevet under vejledningen til Parring. (3 sekunder) Hold nede i tre sekunder for at tænde computeren. NODE-enheden skifter automatisk til indstillingstilstand, og bike1 og bike2 vises med en af de to fremhævet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du trykke på knappen Nulstil (slet indstillinger) bag på computeren. eller for at skifte mellem bike1 og bike for at vælge. Du kan gå tilbage fra alle valg.. eller for at ændre hjulstørrelsen. for at vælge. Bemærk Du kan også angive en brugertilpasset hjulstørrelse. ODO vises først, og herefter samlet kørsel (kan være nul) med det første ciffer understreget. 4. eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. 4.

13 5. Gentag trin 4 for at ændre og vælge de øvrige cifre, og tryk derefter på. 6. eller for at skifte mellem MPH og KMH. for at vælge eller for at skifte mellem C og F. for at vælge eller for at skifte mellem 12hr og 24hr. for at vælge. 8.

14 9. eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 9 for at ændre og vælge de øvrige cifre. Hvis du har valgt indstillingen 12hr, skal du også vælge AM (efter midnat) eller PM (efter middag) Når PAIR vises, skal du få sensoren eller sensorerne til at sende signal (dreje hjulet, pedalarmen osv.). Computeren viser, at den udføre parringsproceduren. 10. Når NODE-enheden skifter til tilstanden Kørsel, hvor hastigheden vises (Figur 8), er den klar til brug. Hvis der ikke vises et ikon efter parringsproceduren, skal du gøre et af følgende: Gennemtving parring knappen Nulstil (slet indstillinger) for at starte forfra Se afsnittet Fejlfinding. Figur 8. Tilstanden Kørsel med visning af hastighed.

15 Avanceret opsætning I dette afsnit beskrives det, hvordan du kan udføre opsætningen for endnu en cykel eller angive en brugertilpasset hjulstørrelse. Sådan udfører du opsætning for endnu en cykel Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand. (3 sekunder), når BIKES vises. eller for at skifte mellem bike1 og bike for at vælge. 4. eller for at ændre hjulstørrelsen. for at vælge for at gemme og afslutte. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde sekunder. nede i tre 5.

16 Angivelse af en brugertilpasset hjulstørrelse Mål rulleomkredsen. Bemærk Rulleomkredsen er den afstand, som din cykel kan køre på nøjagtigt én hjulomdrejning. Hvis cyklens ene hjul er større end det andet, skal du måle det hjul, der har magneten monteret Sæt dig på cyklen med hjulets ventil placeret lige over gulvet (Figur 9). Lad en hjælper sætte et mærke på gulvet, hvor ventilen er placeret. Rul cyklen fremad, indtil hjulet er rullet én omgang, så ventilen igen er placeret lige over gulvet. Sæt et mærke på gulvet ved ventilens nye placering. Mål afstanden mellem mærkerne. Omregn målingen til millimeter, hvis det er nødvendigt. Resultatet er lig med den brugertilpassede hjulstørrelse.? mm Figur 9. Rulleomkreds. Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand., når BIKES vises. eller for at skifte mellem bike1 og bike (3 sekunder)

17 for at vælge. 4. Naviger med eller til CUSTOM, og tryk derefter på eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 6 for de øvrige cifre for at gemme og afslutte. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde sekunder. nede i tre 6.

18 Alle ture efter den første Hvis du vil slå NODE Til, skal du blot trykke på en vilkårlig knap eller sende hastigheds- eller kadencedata til NODE-enheden: drej pedalarmen eller drej hjulet rundt. Tilslutningsproceduren vil begynde med det samme. Sådan genstarter du (ændre turdata til 0) Gå til tilstanden Kørsel, og hold nede i tre sekunder. Bemærk Turdataene omfatter følgende oplysninger: Kadence AVG og MAX Længde (TRP) Puls AVG, MIN og MAX. Plus zone 1 til 5 Energi AVG, MIN og MAX Hastighed AVG og MAX Højde (ALT) +, - og Hældning (%) AVG og MAX (3 sekunder) Sådan vælger du cykel NODE-enheden kan beregne data for to forskellige cykler, også selv om de har forskellige størrelser hjul. Hvis du ikke har gennemført indstillingsproceduren for den anden cykel, skal du se afsnittet Avanceret opsætning. (3 sekunder) Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand., når BIKES vises. eller for at skifte mellem bike1 og bike for at vælge. 4. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde nede i tre sekunder. 4.

19 Forklaring til node-enhedens funktioner HASTIGHED Hastighed er en måling af, hvor hurtigt cyklen kører. Hastighedsfunktionens egenskaber Hastigheden vises altid i tilstanden Kørsel (Figur 10). NODE-enheden kan også vise din aktuelle (CUR), gennemsnitlige (AVG) og maksimale (MAX) hastighed. NODE-enheden kan gøre dette for to cykler, bike1 og bike Hvis hastigheden skal vises korrekt, skal du vælge den korrekte cykel, før du kører, og hjulstørrelsen skal være angivetg. Bemærk Hastighedssensor Sensoren til hastighed er monteret på cyklens forgaffel eller kædestræber. For at sensoren kan registrere hastigheden, skal hastighedsmagneten være placeret korrekt på en eger, og hjulet skal dreje rundt. Figur 10. Hastighedsskærmen. Visning CUR AVG MAX for hastighed Gå til tilstanden Kørsel (Figur 3), og naviger til. CUR skifter til AVG, og denne skifter til MAX.

20 KADENCE (CAD) Kadencen angiver, hvor hurtigt du drejer pedalerne, og tælles som antallet af hele pedalomdrejninger pr. minut (RPM). Kadencefunktionens egenskaber Når kadencefunktionen vises, vises CAD i den nederste del af skærmens (Figur 11). Node-enheden kan vise aktuel (CUR), gennemsnitlig (AVG) og maksimal (MAX) kadence. Bemærk Kadencesensor Sensoren til kadence er monteret på cyklens venstre kædestræber. Kadencemagneten skal være placeret korrekt på pedalarmen. Sensoren skal være ON og sende signal. Figur 1 Kadencefunktion. Visning af CUR AVG MAX for kadence Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med til CAD. Naviger med. CUR skifter til AVG, og denne skifter til MAX.

21 ENERGI (PWR) Energi er en måling af det arbejde, du udfører, dvs. hestekræfterne. Den tilsvarende måleenhed efter metersystemet er joule. Energifunktionens egenskaber Hvis der sendes energidata til NODE-enheden, vises PWR i den nederste del af skærmen (Figur 12). NODE-enheden kan vise aktuel (CUR), gennemsnitlig (AVG) og maksimal (MAX) energi. Bemærk Energisensor NODE-enheden kan modtage signaler fra flere forskellige energimålere (-sensorer), der benytter protokollen ANT+. Bontrager fremstiller dog ikke en energimåler. Sensoren skal være ON og sende signal (drej pedalerne rundt). Figur 1 Energifunktionen. Visning af CUR AVG MAX for Energi CUR = Aktuel AVG = Gennemsnit MAX = Maksimum Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med til PWR. Naviger med. CUR skifter til AVG, og denne skifter til MAX.

22 Kalibrering af Energi Du får de mest nøjagtige data, hvis du kalibrerer energifunktionen, før hver tur. Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med til PWR.. CALIB? (Kalibrer?) vises., hvis du vil kalibrere. Efterhånden som NODE kalibreres, blinker hver del af nullet (0) i et cirkelformet bevægelsesmønster. Herefter vises DONE (fuldført), og efter et sekund vender NODE tilbage til PWR-funktionen. Bemærk Hvis CALIB? vises, vender Node tilbage til kalibreringsskærmen, fordi kalibreringsproceduren er mislykket. Gentag trin 2 og 3, eller se afsnittet Fejlfinding. hvis du vil vende tilbage til PWR. 4.

23 PULS (HR) Pulsen er en måling af, hvor mange gange dit hjerte slår på et minut. Pulsfunktionens egenskaber Hvis der sendes pulsdata til Node-enheden, vises HR i den nederste del af skærmen (Figur 13). Node-enheden kan vise aktuel (CUR), gennemsnitlig (AVG) og maksimal (MAX) puls. Du kan også angive fem zoner. Hver zone er en målpuls, som ligger inden for en øvre og nedre grænse. Node-enheden beregner, hvor lang tid du har været i hver enkelt zone. Bemærk Pulssensor Den sensor, der bruges til pulsmåling, er NODE-pulsbæltet. Pulsbæltet skal være placeret korrekt på dit bryst (Figur 14), med kontakt til huden, og den virker bedre, hvis kontaktområdet er en smule fugtigt. Pulsbæltet skal sidde tæt for at blive på plads. Forskyd spænderne for at justere selens længde. Sensoren skal være ON og sende signal. Figur 1 Pulsfunktionen. Figur 14. Brystselens placering.

24 Visning af CUR AVG MAX for puls Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med til HR. Naviger med. CUR skifter til AVG, og denne skifter til MAX. Hvis du har angivet pulszonerne, vil der vises et tal ved siden af den aktuelle CUR puls. Dette tal er den aktuelle pulszone. Visning af zoner Node kan beregne og vise den tid, som din puls har været i hver enkelt zone. Før den kan indsamle disse data, skal du angive zonerne. Zone 1 Indstilling for % af maksimal puls ZONE = zone CAL = kalorie Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med til HR.. Når CAL vises, skal du trykke på igen.

25 4. Zone 1 vises med angivelse af, hvor lang tid, der er tilbragt i Zone 1 siden sidste genstart af tur. Naviger med for at se Zone 1 til hvis du vil vende tilbage til HR Angivelse af pulszoner MIN = minimum MAX = maksimum Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand. Når BIKES vises, skal du navigere med eller til HR.. (3 sekunder) Hvis du vil ændre tallet for MIN, skal du trykke på. Hvis du vil gå til MAX, skal du trykke på og gå videre til trin 6. eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 5 for de øvrige cifre

26 6. 7. for at gå til MAX. Hvis du vil ændre tallet for MAX, skal du trykke på eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 9 for de øvrige cifre for at gemme og afslutte. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde nede i tre sekunder. 9.

27 KALORIEFORBRÆNDING (CAL) Denne funktion beregner, hvor mange kalorier du forbrænder, baseret på arbejde og kropsvægt (Figur 15). CAL er baseret på pulsen, så sensoren skal være ON og sende signal. Figur 15. Funktionen Kalorieforbrænding. Sådan vises kalorieforbrænding Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med til HR.. for at vende tilbage til Puls.

28 Indstilling af kalorieforbrænding M = hankøn F = hunkøn WGT = vægt kg = kilogram lb = pund Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand. Når BIKES vises, skal du navigere med til CAL.. (3 sekunder) 4. eller (hankøn) eller F (hunkøn). 5. for at vælge. 6. eller for at skifte enhed for WGT mellem kg og lb for at vælge. 8. eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 6 for de øvrige cifre

29 INTERVALLER (INT) Intervaller er tidsperioder af en indstillet længde, adskilt af indstillede tidsperioder. Intervalur Intervaluret kører separat i forhold til tidsfunktionen, så du kan stadig bruge stopursfunktionen og navigere gennem standardfunktioner uden at stoppe intervaluret. På skærmbilledet til INT vises to ure over et felt (Figur 16). Når uret til venstre kører, tæller det ned, hvor lang tid der er tilbage af intervallet. Når uret til højre kører, tæller det ned, hvor lang tid der er tilbage af hvileperioden. Feltet viser det antal af intervaller, der er tilbage af det samlede antal gentagelser, og gennem feltet bevæger der sig en bjælke, som angiver statussen for hhv. interval- og hvileuret. Figur 16. Intervalfunktion. Sådan vises intervaluret Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med til INT.

30 Sådan startes intervaluret eller genstartes fra 0 Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med eller til INT. Hvis du vil starte uret fra urets aktuelle tilstand, skal du trykke på. Hvis du vil genstarte uret ved 00:00, skal du holde nede i tre sekunder. Sådan stoppes intervaluret Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med eller til INT..

31 Sådan indstilles intervaller Indstillingen af intervaller er opdelt i fire sektioner: ON/OFF (Til/Fra) TIME (varigheden af intervallet) REST (varigheden af tiden mellem intervaller) REPS (antallet af gentagelser) Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand. Når BIKES vises, skal du navigere med eller til INT. (3 sekunder). 4. Hvis du vil skifte fra ON eller OFF, skal du trykke på eller. for at vælge. 5. Hvis du vil ændre intervaltiden, skal du trykke på. Hvis du vil springe videre til REST, skal du trykke på og gå videre til trin eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. 7. Gentag trin 6 for de øvrige cifre. for at gå til REST

32 8. Hvis du vil ændre hviletiden, skal du trykke på. Hvis du vil springe videre til REPS, skal du trykke på gå videre til trin 1 og 9. eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 9 for de øvrige cifre for at gå til REPS. Hvis du vil ændre antallet af gentagelser, skal du trykke på eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 12 for de øvrige cifre. 1 for at gemme og afslutte. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde nede i tre sekunder. 1 1

33 TUR (TRP) En tur er den distance, du har kørt siden sidste nulstilling. Kilometertæller viser den samlede distance siden sidste nulstilling (nulstilling af indstillinger). Node-enheden lægger distanceværdier for Tur og Kilometertæller fra bike1 til værdierne for bike Turfunktionens egenskaber I Turvisning vises TRP i den nederste del af skærmen (Figur 17). Hvis kilometertælleren vises i displayet, vises der ingen bogstaver. Bemærk Sensor for turdata Hastighedssensoren indsamler data om turens længde. Hvis hastighedssensoren skal kunne registrere, at magneten på hjulet passerer, skal sensoren være placeret korrekt. Figur 17. Turfunktion. Visning af Tur TRP og kilometertæller Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med til TRP. Skift med. Displayet skifter fra TRP til kilometertæller (ingen forkortelse på skærmen).

34 Indstilling af kilometertælleren SYSTEM = System Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand. Når BIKES vises, skal du navigere med til SYSTEM.. (3 sekunder) 4., når ODO vises. 5. eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 5 for de øvrige cifre. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde nede i tre sekunder

35 HØJDE (ALT) Node 2 kan beregne ALT, dvs. højde. Højde er højden over havets overflade. Node lægger højdeværdier fra bike1 til værdierne for bike Højdefunktionens egenskaber Højdefunktionen kan beregne ændringer i højden under en tur, herunder fald, stigning og samlet ændring (Figur 18). Højdefunktionen kan også beregne den aktuelle og den maksimale stigning, den procentvise stigning over en distance. Figur 18. Højdefunktion. Sådan vises stigning (%), Tur (TRP) og I alt (TTL) MT = Meter FT = Fod Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med til ALT. Naviger med. Stigning (%) vises, derefter vises Turhøjde (TRP+), og derefter vises Højde i alt (TTL+).

36 Hvis du vil se stigningen (+) eller faldet (-) for turen eller i alt, skal du navigere til den pågældende funktion og skifte med. 4. Når % vises, skal du skifte med maksimale (MAX) værdi. for at se den aktuelle (CUR) og 4. Indstilling af aktuel højde Højdemåleren måler højden baseret på lufttryk og temperatur. Lufttrykket ændres med vejret, så du for det mest nøjagtige resultat ved at indstille den aktuelle højde, før du bruger funktionen første gang, og hver gang du er i nærheden af et referencepunkt, hvor du kender højden. Hold nede i tre sekunder for at gå til Indstillingstilstand. Når BIKES vises, skal du navigere med eller til SYSTEM.. (3 sekunder)

37 Når ODO vises, skal du navigere med til ALT.. Hvis du vil skifte fra FT eller MT, skal du trykke på eller for at vælge. 7. Hvis du vil skifte fra eller, skal du trykke på eller. for at vælge eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 8 for de øvrige cifre. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde nede i tre sekunder. 8.

38 DOBBELTVISNING (DV) Ved dobbeltvisning opdeles den nederste del af skærmen, så den kan vise to sekundære funktioner på samme tid (Figur 19). Hastighed, der er den primære funktion, vises altid i tilstanden Kørsel. I dobbeltvisning kan Node-enheden også vise f.eks. Energi og Puls samtidig med Hastighed. Der er fire tilgængelige funktioner i dobbeltvisning: HR (Puls) TRP (Længde) CAD (Kadence) PWR (Energi) Disse funktioner skal være slået TIL, parret og tilsluttet, før de bliver tilgængelige i dobbeltvisning. Se Parring -Vejledning, Tilslutning -Vejledning, og Slå sensorer FRA eller TIL ovenfor. Figur 19. Dobbeltvisningsfunktion Sådan slås dobbeltvisningsfunktionen til, konfigureres skærmen Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand. Når BIKES vises, skal du navigere med eller til DV.. (3 sekunder)

39 4. eller for at skifte mellem ON og OFF. for at vælge. 5. Hvis du vil ændre funktionen til venstre, skal du navigere med Hvis du vil ændre funktionen til højre, skal du navigere med. 7. for at gemme og afslutte. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde nede i tre sekunder Sådan vises dobbeltvisning (DV) Gå til tilstanden Kørsel, og naviger med til DV.

40 TID Node-enheden bruger tid på to måder: Klokkeslæt (ur) HH:MM; timer og minutter Køretid (stopur) HH:MM:SS; timer, minutter og sekunder I tilstanden Kørsel vises tidsfunktionen altid (Figur 20). Køretidsdata slettes ved genstart af tur, men indstillingen for uret slettes ikke. Når uret for køretid overskrider 9:59:59,, skifter det første ciffer til H ved siden af timer og minutter (H:00:00). Figur 20. Tidsfunktion Visning af ur og køretid Gå til tilstanden Kørsel, og hold Ur og Køretid. nede i tre sekunder for at skifte mellem

41 Indstilling af tid 12hr = 12-timers ur 24hr = 24-timers ur Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand. Når BIKES vises, skal du navigere med eller til SYSTEM.. (3 sekunder) 4. Når ODO vises, skal du navigere med til CLOCK. 5. for at skifte eller for at skifte mellem 12hr og 24hr. for at vælge. 6.

42 7. eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 7 for de øvrige cifre. Hvis du har valgt indstillingen 12hr, skal du også vælge AM (efter midnat) eller PM (efter middag) for at gemme og afslutte. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde nede i tre sekunder. 8.

43 FORSYNINGSTIMER Forsyningsalarmen viser en alarmklokke (Figur 21) for at minde dig om at spise med de intervaller, du selv vælger. Intervallerne baseres på køretidsuret og ikke på klokkeslættet, så forsyningstimeren viser tiden som timer og minutter (HH:MM). Figur 2 Forsyningstimeralarm. Indstilling af forsyningsalarm ON = Til OFF = Fra Hold nede i tre sekunder for at skifte til indstillingstilstand. Når BIKES vises, skal du navigere med til NUTRI.. (3 sekunder)

44 eller for at skifte mellem ON og OFF. 4. for at vælge. igen eller for at ændre, hvilket tal der er understreget. for at vælge. Gentag trin 6 for de øvrige cifre. Hvis du vil skifte til tilstanden Kørsel, skal du holde nede i tre sekunder. 5.

45 BAGBELYSNING Node 2 har bagbelysning af skærmen. Bagbelysningen er en lyskilde bag skærmen, som gør tallene mere synlige. Sådan indstilles bagbelysningen til ON Gå til tilstanden Kørsel, og hold nede i tre sekunder. Bagbelysningen slås automatisk Fra efter fem sekunder for at spare batteri. (3 sekunder)

46 Montering I dette afsnit beskrives det, hvordan computeren monteres på styret, og hvordan sensorer og magneter fastgøres de relevante steder. Der er ingen ledninger. Nødvendigt værktøj Skruetrækker til lille kærv Lille stjerneskruetrækker 2,5mm unbrakonøgle (hvis der skal monteres en SpeedTrap- eller DuoTrap-sensor) Sådan monteres computeren på styret Find styrets diameter (25,4 mm, 26,0 mm, eller 31,8 mm). Sæt det korrekte beslag ind i computerholderen (Figur 22). Figur 2 Beslag bag på computerens bund. Figur 2 Polstring sat ind i computerens bund. Skyd beslagets forende til bunden af rillen i holderen. 4. Indfør gummipolstring B bag i holderen (Figur 23). 5. Sæt beslaget omkring styret. 6. Indsæt skruen fra forsiden af computeren, og skru den fast (Figur 24). 7. Skyd computeren ind i holderen (Figur 25). Figur 24. Skruen strammes. Figur 25. Computeren skydes ind i holderen.

47 Sådan monteres computeren på frempinden 4. Indfør gummipolstring B bag i computerholderen. Placer holderen på frempinden. Fastgør holderen på frempinden med strips. Skyd computeren ind i holderen (Figur 25). Sådan monteres hastighedsmagneten Vend B-etiketten væk fra hjulet (Figur 26), og sæt magneten omkring en eger. Figur 26. Skruen strammes. Figur 27. Egerrille og -klemme. Luk magneten, så egeren ligger i den rille, der går gennem magneten (Figur 27). Klem magneten, indtil klemmen låses. Skyd magneten op eller ned på egeren, så sidder på linje med sensoren (Figur 28). 4. Fastgør klemmeskruen bag på magneten (Figur 29), så magneten bliver på plads. Figur 28. Magneten tilpasses. Figur 29. Klemmeskruen strammes.

48 Sådan monteres Kadencemagneten 4. Fjern den venstre pedal. Skub kadencemagneten (Figur 35) på pedalarmen med magneten på indersiden. Monter pedalen igen. Tilpas magneten, så den er på linje med kadencesensoren Sådan monteres sensorer Visse Trek- og Gary Fisher racercykler har en specialdesignet lomme, hvor du kan montere en SpeedTrap-sensor direkte i forgaflen eller en DuoTrap-sensor (Figur 32) direkte i kædestræberen. Hvis du skal montere en SpeedTrap- eller DuoTrap-sensor (sælges begge separat), skal du følge den monteringsvejledning, der følger med sensoren. Figur 30. Kadencemagnet på pedalarm. Figur 3 Hastighedssensor på forgaffel. For cykler, der ikke er kompatible med SpeedTrap- eller DuoTrap: Placer sensoren på forgaflen (Figur 31) eller kædestræberen, så den er placeret korrekt i forhold til magneten (Figur 28). Flyt eventuelt magneten. Når delene er tilpasset korrekt, skal du føre en strip gennem sensoren og rundt om forgaflen eller kædestræberen (Figur 33). Fastgør endnu en strip. Kontroller sensorens tilpasning igen, og stram begge strips. Brug en saks til at klippe de overskydende strip-ender af. Figur 3 DuoTrap-sensor i kædestræber. Figur 3 Strip.

Din brugermanual BONTRAGER NODE 1

Din brugermanual BONTRAGER NODE 1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide

NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide www.bontrager.com NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide DA NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide Om denne brugervejledning Læs venligst vejledningen grundigt. Hvis du ikke forstår vejledningen,

Læs mere

GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning

GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning DA GoTime Grundlæggende vejledning Om denne brugervejledning Læs venligst vejledningen grundigt. Hvis du ikke forstår vejledningen, eller du har spørgsmål, som denne vejledning ikke dækker, skal du spørge

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta C-350 cykelcomputer. Enhver cykelentusiast vil have glæde af C-350, der er udstyret med de faciliteter og funktioner, som

Læs mere

Indhold 2. Introduktion 3. Kom i gang 4. Hastighedssensorens dele 4. Montering af hastighedssensoren 4. Parring 5. Vigtige oplysninger 6

Indhold 2. Introduktion 3. Kom i gang 4. Hastighedssensorens dele 4. Montering af hastighedssensoren 4. Parring 5. Vigtige oplysninger 6 BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Indhold 2 Introduktion 3 Kom i gang 4 Hastighedssensorens dele 4 Montering af hastighedssensoren 4 Parring 5 Vigtige oplysninger 6 Pleje og vedligeholdelse 6 Batteri 6 Ofte stillede

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-50 cykelcomputer. V-50 er udstyret med de faciliteter og funktioner, som du har brug for, hvad enten du kører på landevej,

Læs mere

CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA100W. Montering af. computeren. Konfiguration af. computeren. Start afmåling. Ændring af indstillinger

CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA100W. Montering af. computeren. Konfiguration af. computeren. Start afmåling. Ændring af indstillinger CATEYE PADRONE CYCLOCOMPUTER CC-PA00W Montering af computeren Konfiguration af computeren Start afmåling Denne brugsanvisning kan ændres uden varsel. Du kan finde den nyeste brugsanvisning på vores websted

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Pulse Sonic K3555 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding

Pulse Sonic K3555 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding Pulse Sonic K3 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE /SET (Funktion/indstil) + Tænd display! MEM /EL (Hukommelse/lys) SAVE/RST/-

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

CATEYE MICRO Wireless

CATEYE MICRO Wireless CC-MC200W DK 1 CATEYE MICRO Wireless CYCLOCOMPUTER CC-MC200W Læs denne brugsvejledning igennem inden computeren tages i brug. Gem vejledningen som reference for fremtiden. Besøg venligst vores web-sted

Læs mere

CATEYE STRADA WIRELESS

CATEYE STRADA WIRELESS STRADA WIRELESS CC-RD310W DK 1 CATEYE STRADA WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-RD310W Læs denne brugsvejledning igennem inden computeren tages i brug. Gem vejledningen som reference for fremtiden. Besøg venligst

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

1. Displayfuktioner 181 2. Display-indhold 182 3. Navn og funktion for hver del 184

1. Displayfuktioner 181 2. Display-indhold 182 3. Navn og funktion for hver del 184 Cykelcomputer SC-6502 / SC-6501/ SC-M500 INDEKS Danish 1. Displayfuktioner 181 2. Display-indhold 182 3. Navn og funktion for hver del 184 Aktuel hastighed (VEL) 185 Gear-indikator (bar) Tidsdisplay (CLK)

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Hjerterytme 1. kalorier 3. Indstil den aktuelle højde Dele. Set hjem højde 5. Stignings-% 7. Dato. Gennemsnit VISNING. Maks.

Hjerterytme 1. kalorier 3. Indstil den aktuelle højde Dele. Set hjem højde 5. Stignings-% 7. Dato. Gennemsnit VISNING. Maks. - Danish - Content Hjerterytme 1 INTRODUKTION Data nulstilling 31 Indstil smart kalorier 3 Enheder 17 Gå til indstillingstilstand Indstil effekt 47 Indstil den aktuelle højde Dele 19 Indstil uret 33 Underfunktioner

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B).

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B). Bliv fortrolig med uret Modul No.3768/3769 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag.

Læs mere

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning DANSK Polar CS hastighedssensoren W.I.N.D er beregnet til at måle hastighed og afstand under cykling. Ingen andre former for anvendelse er tilsigtet. Den

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010 Vejledning til ur - DGT 2010 Indhold Knapper på uret... 2 Korrigere tiden - give ekstra tid... 3 Standard indstilling... 3 1 tids kontrol uden tillægs tid - program 3... 3 2 tids kontroller uden tillægs

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret

Modul No Bliv fortrolig med uret Modul No. 3425 Bliv fortrolig med uret Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF

Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Tillykke med din

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION Det Grafiske Display De forskellige træningsmuligheder vil fremstå i det grafiske vindue: MANUAL, WATT, USER, H.R.C. og PROGRAM 1. MANUAL Display = 16

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Developed and manufactured in Denmark. Nice to know! poingi. Device for counting..simplicity in itself! . no more doubts! poingi. www.poingi.

Developed and manufactured in Denmark. Nice to know! poingi. Device for counting..simplicity in itself! . no more doubts! poingi. www.poingi. . no more doubts! Device for counting..simplicity in itself! www.poingi.com Nice to know! Developed and manufactured in Denmark poingi Hvad nu hvis? En spiller er kommet til at trykke på knap på Sender

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri.

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. LCD Center Display... 4 2.1 LCD Center Display, Displaybeslag

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

SERIES DANSK INDEKS MED LEDNING MODEL MONTERING TRÅDLØS MODEL MONTERING BATTERI TYPE & LEVETID KUNDESERVICE-CENTRE

SERIES DANSK INDEKS MED LEDNING MODEL MONTERING TRÅDLØS MODEL MONTERING BATTERI TYPE & LEVETID KUNDESERVICE-CENTRE DANSK INDEKS 1 2 3 4 MED LEDNING MODEL MONTERING FARTSENSOR & MAGNET FORBUNDET HOLDER HOVEDENHEDEN KADENCESENSOR & MAGNET MONTERINGSAFPRØVNINGER TRÅDLØS MODEL MONTERING Wl2X TRÅDLØS FART & KADENCE SENDER

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Brugervejledning

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Brugervejledning POLAR CADENCE SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: A 2 A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Sensoren er kompatibel med Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

MAX C966 & J-T Manual // Dansk

MAX C966 & J-T Manual // Dansk MAX C966 & J-T 405-1 Manual // Dansk 1 MAX C966 1. Display 1.1 Specifikationer og parametre i displayet Strømforsyning: 36V Arbejdstemperatur: -18 ~ 60 Opbevaringstemperatur: -30 ~ 70 Opbevaring Luftfugtighed:

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise E Produktbeskrivelse: I henhold til figur A, B, C, D, E, 1. Højre barre Håndtag 2. Plade 3. Dækplade 4. Knæstøtter 5. Fødder 6. Kontrolpanel 7. Skruer Dækplade

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Watt i træning og konkurrence. Troels Panduro Panduro Cycling

Watt i træning og konkurrence. Troels Panduro Panduro Cycling Watt i træning og konkurrence Troels Panduro Panduro Cycling Dette får du med 1. Værktøjer til at forbedre din performance, bl.a. identificering af svagheder og styrker 2. Indsigt i, og forståelse af,

Læs mere

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 Indstilling af banelængde. 1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race) 2. Træk kronen ud i position 1 3. Tryk på knap A for at få vist YES tryk og hold knap M inde

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W

CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W STRADA SLIM CC-RD310W DK 1 CATEYE STRADA SLIM CYCLOCOMPUTER CC-RD310W Denne model leveres med en sensor med inspiration fra moderne landevejscykler. Den kan ikke anvendes på cykler, hvor afstanden mellem

Læs mere