Helhedsplan for Snaptun og omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan for Snaptun og omegn"

Transkript

1 Helhedsplan for Snaptun og omegn En havneby, rig på natur, og som fokuserer på fastholdelse og udvikling, og hvor information er en vigtig kilde til formidling af budskabet

2 Indhold; 1. Mål 2. Formål 3. Indledning 4. Snaptun dengang 5. Snaptun i dag 6. Foreninger 7. Snaptuns udviklingsperspektiv 8. Erhverv i Snaptun 9. Infrastruktur a. Offentlig vej b. Stisystemer og vandreruter c. Vandreruter vest for havnen 10. Gadebelysning 11. Udstykninger 12. Hedensted Kommune Snaptun Lokalråd er en forening med hjemsted i Snaptun, under Hedensted Kommune Lokalrådets formål er: At varetage Snaptuns interesser over for kommunale og andre offentlige myndigheder. At formidle samarbejde mellem nabobyer og foreninger, institutioner m.v. i Snaptun. At støtte initiativer i anliggender, der skønnes at have almen betydning for Snaptun. Snaptun Lokalråds informationskilde er infoskabet på Havnen, samt hjemmesiden som er upolitisk, og fremstå etisk og nobelt i sin fremtræden. Bilag: Swotanalyse Lokalrådets ønsker til området Vejchikaner Tønballe stisystem Sti kort Gadebelysning Byudvikling Kilder: Navn Snaptun Søren Knudsens bog Museumsbestyrer Glud Tønballe Naturcenter Kort: Hedensted kommune Tønballe Naturcenter Fotos: Snaptun dengang er udlånt af Jørn Henriksen Luftfoto er udlånt af Jesper Nielsen Snaptun i dag er udlånt af Henrik Thomsen Tekst Snaptun lokalråd Layout: Henrik Thomsen Dato: Helhedsplan for Snaptun og omegn version

3 1. Mål Medvirke til formidling af borgernes ønsker og ideer til områdets udvikling i form af udfærdigelse af en helhedsplan. Planen skal være tilgængelig på Lokalrådets hjemmeside. 2. Formål Anvendes som udviklingsperspektiv for de næste år samt danner ramme og grundlag for den videre dialog med Hedensted Kommune. Indgår som bidrag til den kommende kommuneplan, lokalplaner samt er inspirator for potentielle tilflyttere. 3. Indledning Hermed foreligger helhedsplanen for Snaptun og omegn. Planen er et resultat af en længere proces, drevet af Lokalrådet med inspiration fra borgernes ønsker og ideer, som blev afgivet ved et etableringsmøde på Snaptun Færgegaard onsdag den 10. maj Ønsker du dialog med Lokalrådet, kan du altid sende en mail til eller benytte infoskabets postkasse. Se løbende nyheder på Lokalrådet forventer, med udgangspunkt i helhedsplanen, at blive inddraget i væsentlige kommunalpolitiske tiltag og aktiviteter, der måtte påtænkes for området samt at være medvirkende til prioriteringen af samme. Lokalrådet har ligeledes en forventning til, at Hedensted Kommune aktivt medvirker til en sikring af planens gennemførelse. Det er et utroligt vigtigt signal over for Hedensted Kommune, at borgerne engagerer sig i og støtter op om helhedsplanen. Hedensted Kommune har opfordret sine 26 lokalråd til at udarbejde disse planer for at kunne kende til områdernes ønsker om udvikling og tiltag. Det er Lokalrådets overbevisning, at helhedsplanen bliver et nyttigt redskab for borgere, tilflyttere, foreninger, virksomheder, og sidst men ikke mindst Hedensted Kommune i arbejdet med at sikre fortsat positiv udvikling af området. En af Lokalrådets målsætninger med helhedsplanen er, at Snaptun skal være et godt sted at bo, hvor ressourcer og værdier i det lokale miljø fastholdes og udvikles, og hvor der skal være en moderat og konstant vækst af private ejerboliger. Lokalrådet er kommet frem til placeringer, hvor man kan udstykke nye boligog erhvervsområder, uden at ødelægge områdets karakter og særpræg. Der er her tale om forslag, som naturligvis kun kan realiseres, hvis de pågældende grundejere er indforstået hermed. Snaptun lokalråd opkræver ikke kontingent, omkostninger til daglig drift finansers af lokale erhvervsdrivendes annoncer. Du kan altid få en adresse med Lokalrådet vil medvirke til, at den nuværende positive dialog mellem områdets borgere og erhvervsinteresser opretholdes og videreudvikles, således at der fortsat kan foretages forventningsafstemning med hensyn til områdets udvikling. Lokalrådet vil sammen med Lokalrådet for Glud og omegn medvirke til Glud skoles fortsatte udvikling, idet skolen udgør en af de mest essentielle grundpiller i et lokalsamfund. Med fundament

4 i en god funktionel skole med tilhørende idrætsfaciliteter muliggøres opretholdelse af de nuværende servicefaciliteter, såvel offentlige som private. GLUD SKOLE Lokalrådet forventer, at helhedsplanen er et dynamisk værktøj, som løbende justeres, ændres og udvikles, og som mindst en gang om året i forbindelse med generalforsamlingen i maj måned tages op til revurdering.

5 4. Snaptun dengang "Snaptun Vjl. (Vejle) 1810 Snaptun, muligvis et imperativnavn af at snappe, snuppe, hugge snappe med munden samt muligvis substantiv af torn tjørn, der her udtales [tu n]. Spidstjørn vil kunne opfattes som et nedsættende navn, sigtende til knaphed på mad. Navnet har betegnet husene ved færgestedet til Hjarnø". Nostalgi i Snaptun Snaptun er en ganske ung handelsplads. Navnet er oprindelig et marknavn, sammen med ordet torn, der i stedets dialekt udtales med u-lyd. Snap: Spids af ager, skovstrimmel der strækker sig ind i marken Tun: Salt-ughn >>Saltovn<< Citat fra Søren Knudsens bog Museumsbestyrer Glud Navnet Snaptun er, trods sin nye oprindelse, allerede en uløselig gåde, vistnok ingen kan gøre rede for, hvorledes det er fremkommet. Et sagn derom siger at en stor Tjørn (Som på stedsmålet hedder Tuun skulde passeres (eller fra søen holdes over et med en anden genstand, så var man snart ved stedet, hvor der kunne fåest Snaps). Broen: I 1856 blev pakhuset (også kaldet Handelspladsen) med anløbsbro opført, så man kunne ud-/indskibe korn, kul, tømmer, brædder m.m. Ligeledes blev broen brugt til anløb for dampskibsbådene fra Horsens morgen og aften. Broen havde skinner, så man kunne fragte varer fra skibe ind til pakhuset med troljer (vogne) - der var 3 troljer og drejeskammel ved pakhuset, så man kunne få varerne under halvtag. Havnen: Denne påbegyndtes i 1933 og blev færdiggjort i Det indledende møde blev holdt hos fisker Anders Henriksen (han boede, hvor Jørn Henriksen bor i dag ). Fiskerne købte broen af pakhuset for kr. 3000,00. Der var nu bolværk mod vest og øst, nogenlunde som vi ser i dag, men med strand mod land. Det var et stort arbejde - alle pæle, der skulle i vandet, skulle fyldes med 1,5" trådsøm, flere tusinde. Træet kom fra Tønballe Skov, da der havde været en stærk storm den 8. februar, der væltede mange træer. Det blev så købt billigt. I 1935 havde brødrene Helbæk deres båd på beddingen, som var etableret i 1927 på Hjarnø Odde. Omkring påsken 1935, da deres båd igen skulle i vandet, var beddingen efterhånden tilsandet så meget, at de skulle have en anden fiskerkutter til at trække dem fri. Herefter blev det besluttet at flytte beddingen til Snaptun. Det hele blev afmonteret og slæbt på en flåde til Snaptun. I den nye havn, hvor der var fladstrand, blev beddingen placeret. Det er der, hvor den også er i dag. Helbækkene passede beddingen i 45 år.

6 I 1956 blev der etableret bolværk på ca. halvdelen af fladstranden. Fiskerhuset afsluttede bolværket med et slæbested. Hjarnø færgen I 1959/1960 blev der lavet færgeleje, så Endelave-færgen "Ravnsborg" kunne komme til land og få køretøjer ombord uden slisker (planker som man lagde fra færgen til land). I 1966 blev Hjarnø-færgen ændret fra at være privatejet (ombygget fiskerkutter) til at være en kommunalt ejet bilfærge, og der blev etableret færgeleje nr. 2. I 1990 blev Snaptun Lystbådehavn etableret på andelsbeviser. Den 3. august samme år påbegyndtes byggeriet, og den blev indviet den 4. maj Etableringsomkostninger var ca. kr. 1,1 mio., og derudover blev der lavet meget frivilligt arbejde. Endelave færgen I 1993 den 4. januar påbegyndtes arbejdet med at bygge klubhus, havnekiosk samt offentlige toiletter på havnen. Det var Snaptun Lystbådehavn, som var bygherre. Alrø cykelfærge

7 5. Snaptun i dag Som en del af Hedensted kommune, 15 km til Horsens og på den anden side Juelsminde, er Snaptun placeret, så begge byer falder naturligt som støttepunkt der er ca. 20 km til motorvejen, som nås på minutter. Snaptun havneområde udgør en natur- og miljømæssig perle, som med lystbådehavn og en mindre erhvervshavn er med til at skabe en hyggelig atmosfære med et ældre fredet toetagers pakhus opført i kløvede kampesten, et miljø som naturligt koncentrerer de fleste aktiviteter omkring vandet. Foreningslivet med Sejlklubben, Surfklubben, Kajakklubben samt Tennisklubben er nogle af de foreninger, som Snaptun byder ind med, hvorimod fodbold, håndbold og diverse indendørs sportsaktiviteter udøves i Glud, mindre end 4 km fra Snaptun. Fra havneområdet er der en storslået udsigt over indsejlingen til Horsens Fjord og til Hjarnø. Havneområdet og kysten er meget værdifulde elementer for Snaptun og unikke for lokalbefolkningen. De mindre motorbåde trækkes også til Snaptun, da slæbestedet hører til et af de få steder i området, hvor det er muligt at isætte mindre motorbåde. Daglige færgeafgange til øerne Hjarnø og Endelave betyder, at Snaptun besøges af mange på gennemfart. Ud over disse forefindes der i sommermånederne en cykelfærge til Alrø samt fjordsejlads. Snaptun Færgegaard er grundlagt i 1876 og har lige siden været kendt for sit fine køkken, en udsøgt betjening og en uovertruffen beliggenhed i hyggelige omgivelser direkte ned til havnen. Snaptun grænser op til privat og offentlig skov, som med flere udlagte stier indbyder til lange traveture, hvor det rige dyreliv ofte kan opleves. Skov- og naturstyrelsen, som ejer dele af skoven, tilbyder oplevelser på Tønballe Naturcenter i form af kurser, udstillinger, udflugter etc. det er også muligt at leje en del af området på dagsbasis til udendørs arrangementer - et Østjylland i miniformat med løvskove, agerjorder og kyst. Der er ca. 400 beboere i Snaptun, som hovedsageligt bor i private parcelhuse; kun et mindre antal lejligheder forefindes til udlejning - i det gamle pakhus på havnen. Skoledistriktet er Glud med ca. 170 elever fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. Børnehaven Giraffen i Glud samt Idrætsbørne haven Skjold benyttes af børnene fra 3 til 5 år. Flere dagplejemødre forefindes i området, og der er pasningsgaranti i kommunen.

8 Der findes ingen ældreboliger i Snaptun, men i Glud og på Hjarnø. Fiskeparken er med områdets ca. 20 andelsboliger den nyeste udstykning. Brugsen i Glud Der findes 2 sommerhusområder i Snaptun, placeret med udsigt til vandet på fjordsiden. Der kan foretages supplerende indkøb af dagligvarer i Havnebistroen; større indkøb foretages i Glud og As Vig. Der forefindes et velfungerende bredbåndsnet, således at der er mulighed for både telefoni, TV, radio samt bredbånd op til 20MB. As Spar købmand Udbyder af bredbånd

9 6. Foreninger Skjold Idrætsforening Sportssammenslutningen Skjold blev stiftet i 1968 ved en sammenlægning af Sejet - Skjold - Glud idrætsforeninger. To år forinden havde Skjold og Glud lagt sig sammen, så da Sejet kom med, dannede man klubben Sportssammenslutningen Skjold. Foreningen er i dag en sund og bæredygtig forening med ca. 450 medlemmer inden for fodbold, håndbold, gymnastik og badminton - fordelt på sommer- og vinteraktiviteter. Sidste nye tiltag er senior-idræt i hallen om vinteren hver torsdag. Foreningens fremtidsplaner: Opførelse af ny fodboldbane med lys på, da anlægget ved Skjold Skole ikke kan klare det antal seniorer, der spiller fodbold Opførelse af multibane og 2-3 petanque-baner, da petanque-banerne i Glud ligger på privat jord mindre tilbygning til hallen i form af flere omklædningsrum omrokering af cafeteria, så det kun er ét sted hele året opvarmningslokale, så hallen udnyttes bedre Foreningens sunde økonomi skyldes, at lokalsamfundet samt erhvervslivet er utroligt gode til at bakke op om klubbens aktiviteter, samt alle de frivillige hænder, der hjælper støtteforeningen under havnefesten og med cafeteria-driften i hallen. Glud Skøtteforening Snaptun Kajakklub Er en forholdsvis ny forening, der startede i 2004, og som i dag har ca. 40 medlemmer, der forsøger at mødes hver torsdag for at padle sammen. Snaptun Tennisklub Startede i 1992 og har i dag ca. 30 medlemmer. Banerne er beliggende ved Tønballevej i Snaptun. Snaptun Surfklub Startede for ca. 15 år siden og består af ca. 40 medlemmer. Klubben har i en del år taget sig af de unge skolebørn i 1-2 uger i sommerferien, hvor børn fra hele kommunen har kunnet prøve kræfter med at surfe. KFUM-spejdere Glud/Snaptun Startede for 25 år siden og består af ca. 25 friske drenge og piger. De holder til på Glud Engvej, hvor man har en stor naturgrund med tilhørende hytte. Foreningen har en sund og bæredygtig økonomi og er delt op i 3 områder. Det er en fond, der driver

10 grund og hytte, og en støtteforening skaffer midlerne. En spejdergruppe tager sig af børnene. Glud-Skjold Jagtforening Glud Skytteforening Der er ca. 100 medlemmer, og der skydes på 15 m, 50 m, 200 m baner, samt terrænskydning. Øvrige oplysninger om de respektive klubber forefindes på

11 7. Snaptuns udviklingsperspektiv Spor i landskabet Snaptun er stedet med de mange naturoplevelser. Lokalrådet har overordnede ønsker om at bevare og synliggøre vandreruter i området. Havneområdet Bibeholde den eksisterende badestrand og gøre den mere attraktiv ved at øge stranddybden ved beskæring af vegetation samt etablering af en badebro i samråd med bestyrelsen for Erhvervshavnen. Tidsplan for årlig strandrensning aftales med Hedensted Kommune. Der ønskes oprydning og forskønnelse af området med respekt for det gamle miljø og ved at rykke det maritime præg ind i landet samt etablering af bord/bænke-miljøer. Parkeringsforholdene forbedres i form af optimering af det eksisterende areal samt ved optegning af båse ved erhvervsdelen og skiltning. Legepladsen ved lystbådehavnen ønskes udbygget i samråd med bestyrelsen for lystbådehavnen. Infrastruktur Cykelsti mellem Glud og Snaptun etableres. Den eksisterende cykelsti ønskes forbedret samt forlænges til Tønballevej, kombineret med fortov. Der etableres mobile fartdæmpende foranstaltninger med tilhørende fartbegrænsning (Se bilag) I forbindelse med den forestående kloakering ønskes fortov og vejnet forbedret. Gadebelysningen ønskes forbedret og udbygget (Se bilag). Forbedring af områdets vandreruter.

12 8. Erhverv i Snaptun Sponsorer Følgende erhverv er registreret i Snaptun: Asger Feldt Skov Truck Service Hjarnø Dambrug HM Byg ApS JH Tømrer & Snedker A/S Juelsminde Glas KR Teknik VVS Kurt Christensen Fiskeri Lars Sørensen Fiskeri Multicon - Betonværk Peter Jørgensen - Tømrer Poul Henning Lauersen Tømrer Preben Rasmussen Tømrer Salon Vi Ses - Frisør Snaptun brolægning Snaptun Frys A/S Snaptun Fiske Eksport Snaptun Frugtplantage Snaptun Færgegaard Snaptun Havnebistro Snaptun Vinkælder Sol-Ren - Rengøringsfirma Stig Wittrup - Fiskeri Tony Hede Fiskeri Vignetten Grafisk Tegnestue VVS Snaptun

13 9. Infrastruktur a. Offentlig vej Se bilag for fartdæmper Snaptun er geografisk placeret ved vandet, med adgang fra Tønballevej og Snaptunvej, hvor ikke mindst den tunge trafik til og fra havnen kræver sin plads. Dagligt er der en del trafik til og fra færgerne samt offentlig trafik og desuden erhvervstrafik med transport af muslinger samt ørreder fra dambrugene. Indfaldsvejene har i dag ikke bredde til, at den tunge trafik kan afvikles forsvarligt, og med beskadigelse af vejbelægningen til følge. Fartdæmpende foranstaltninger i den nederste del af Snaptun er et stort ønske, som vil være med til at dæmpe farten, da de smalle veje med indsnævring ved havnen ikke gør området mere sikkert. Et mere maritimt miljø ønskes. Fartdæmpende foranstaltninger 1A og 2A projekteres som en platform i form af en farvning/hævning af kørebanen, 1A med start ved Vinkelvej og slutning ved indkørsel til havneområde 2A som en platform ved T-kryds Tønballevej/Havnevej. Platform 2A kunne indeholde en kompasrose indbygget i vejbelægningen. Fartdæmpende foranstaltninger 1B 2B 3B 4B er vejbanechikaner, som placeres i højre vejside, så de virker fartdæmpende på trafikken ind i byen. Udformningen er ikke designmæssigt besluttet, men de skal være mobile, så de eventuelt kan flyttes.

14 b. Stisystemer og vandreruter Snaptun er et naturskønt område, som tiltrækker mange turister, der benytter stisystemerne, skovvejene og stranden til traveture i den varierende natur. Flere stier er tinglyst eller oprettet for årtier siden, men de kræver i dag vedligeholdelse samt afmærkning, for at de respekteres og benyttes. Tønballe natur guide En vandretur langs kysten giver udsigt til i alt syv øer: Mod vest og nord i Horsens Fjord ses Vorsø, Alrø og Hjarnø. Mod øst i Kattegat ses Endelave. Bag den ligger Samsø mod nord, som kan ses fra skrænterne i godt vejr. Mod syd ses Æbelø og Fyn. Tønballe Naturcenter. Tønballe Naturcenter har udarbejdet en folder, hvor 3 km vandreruter i Tønballe Skov er afmærket. Oversigten fremgår af følgende tegning fra Se bilag. Tønballe skov ligger syd for Snaptun ud til Hjarnø Sund, som er indsejlingen til Horsens Fjord. Skoven drives naturvenligt med en blanding af skov, græsningsskov, eng og tidligere marker med juletræer. I skoven kan ses rådyr, grævlinger, harer og ræve. - Man kan færdes til fods og på cykel i skoven. Flere steder på vandreruterne er opstillet informationstavler, hvor man blandt andet kan læse om Svenskeskansen fra 1658 med 2 kanoner. Lillebatteri ligger vest for havnen og er nærmest forsvundet i dag. Det blev opstillet på ordre fra Kong Frederik d. II i På Hundshage syd for Snaptun lå tidligere Storebatteri opført under Englandskrigen i Er i dag skyllet i havet. Der er flere informationstavler rundt på vandreruterne i Tønballe Skov. - Her ligger også Tønballe Naturcenter, som er et viden- og oplevelsescenter om natur- og miljøforhold. Der er en naturskole med bl.a. naturværksted og et kursuscenter - anvendes til skolebørn, institutionspersonale og erhvervsfolk. Der er en landskabsudstilling med offentlig adgang. c. Vandreruter vest for havnen Vest for havnen kan man gå over det grønne areal forbi bådpladsen for mindre både og fortsætte hen over friarealer og i strandkanten, indtil man kommer til et mindre sommerhusområde. Herfra går man op mod Sahara og vejen mod Glud. På vandreturen går man med udsigt til Borre Knob og indsejlingen til Horsens Fjord med flere af tidligere omtalte øer. Den beskrevne rute ønskes forbedret, så den kan passeres under alle vejrforhold, da strandkanten kan være vanskelig at passere ved højvande.

15 Hvor Lillebatteri var og ved bådpladsen ønskes indrettet et mere rekreativt område med borde/bænke og forbedring af stien. Det er et ønske at få en kortlægning af stierne, med mulighed for efterfølgende at udgive en vandretursfolder, som også fortæller lidt om historien. Der etableres kontakt til Hedensted Kommune. Markering af stier Vandreruterne benyttes hyppigt af lokalbefolkningen. 10. Gadebelysning Se bilag Snaptun er som en del af tidligere Juelsminde kommune med private gadelysforeninger. I skrivende stund er de ved at blive overdraget til kommunen. Gadebelysning Område 4A 5A private gadelysforeninger, hvor lgadebelysningen er opstillet optimalt. Område 1A Strandlystvej hvor der stadigvæk forefindes luftledninger, samt ældre master til gadelys. Kabelanlæg ønskes. Område 3A Havnevej er med ca. 65 meter mellem masterne, ligeledes er standerne 8 meter høje. en lavere belysning, samt med standard afstand på 35 meter etableres. Se bilag Område 2A Tønballevej gadelys med 35 meters afstand, ingen ændring ønskes. Område 6A der findes ingen gadelys i område Sahara og der ønskes gadebelysningsanlæg ordning som forbinder Havnevej/Snaptunvej til byskilt.

16 11. Udstykninger Fiskeparken er Snaptuns nyeste udstykning til beboelse, hvor der kun er få ledige grunde tilbage. Se bilag for udstykning Her gives en oversigt over, hvor der med fordel kan etableres nye boliger samt erhvervsaktiviteter. Boligområde Område 1 placeret Snaptunvej matr. 18d Område 2 - placeret Snaptunvej matr. 21al Erhvervsudstykning Se bilag Område 5A Placeret ved nuværende erhvervsområde matr. 21ai -Snaptunvej Område 5B Placeret ved nuværende erhvervsområde matr. 18i - Snaptunvej Det er vigtigt for udviklingen i Snaptun, at der kontinuerligt kan tilbydes muligheder for udstykning, ikke mindst for at nytilflytterne har noget at vælge imellem, samt for den positive udvikling byens erhverv er inde i. Snaptun er placeret i landzone i kystområde, og der ønskes ikke ændringer i bestemmelserne fra lokalplan 09.B1.02, kun med udvidelse af rammeområder til de nye udstykninger.

17 12. Hedensted Kommune Dette afsnit indeholder i uprioriteret rækkefølge emner til dialog mellem Hedensted Kommune og Snaptun Lokalråd. Cykelsti til Glud Strandrensning efter behov Rengøring af havnearealet, med en optimeret plan for fejning Busventeskur til havneområde opsættes Forbedret gadebelysning Trafiktælling til understøttelse af kommende infrastruktur Hastighedsmåling Forbedring af fortov og vejnet Fartdæmpende foranstaltninger Legeplads ved Lystbådehavnen udbygges Luftledninger ændres til kabelanlæg Udstykninger

18 Cykelsti fra Snaptun til Glud Stærke sider Sikkerhed for de bløde trafikanter. Mere fleksibel dagligdag, for de blødetrafikanter Tiltrække børnefamilier Binde lokal områder sammen Cykelfærge rundt om Horsens, eneste strækning som mangler for at binde ruten sammen. Svage sider Klassificeret som farlig vej af politiet Manglende økonomi. Stigende tung trafik på strækningen Mindre attraktiv område Muligheder En del af cykelstien er etableret. Har været på dagsorden i gl. Juelsminde kommune i mere end 25 år Trafiksikkerhedsplan har den med. Der er etableret cykelsti Glud til Juelsminde. Trusler Kommunal nedprioritering Økonomi mangler Børnefamilier fravælger Snaptun Fartdæmpende foranstaltninger/forskønnelse af fortov og vejnet Stærke sider Sikkerhed for de bløde trafikanter Sikkerhed for de gående Lokal engagement til udførelses Mere Turisme, attraktiv bymiljø Eneste Fiskeri/erhvervshavn i kommunen Muligheder Lokalråd har projekteret placeringerne, og været i dialog med teknisk forvaltning. Dialog med Vej og Park er etableret, sags nr Svage sider Vejen mangler bredde Manglende økonomi Stigende tung trafik Stigende trafik til Øerne Mindre attraktiv område Trusler Manglende økonomi Nedprioritering Stisystemer / Vandretursfolder Stærke sider Turisme Tøndballe Naturcenter binder skoven sammen. For lokalbefolkningen betyder det sundhed og velvær Muligheder Stiudvalg etableret i kommunal regi Stort lokal engement til vedligehold og etablering Svage sider Manglende Vedligeholdelse Manglende information uden folder Mindre attraktivområde Trusler Manglende prioritering

19 Forbedret gadebelysning/luftledninger ændres til kabelanlæg. Stærke sider Større trafiksikkerhed Mere trykhed i nærområdet Byforskønnelse Muligheder Dialog med Vej og Park er etableret, sags nr Svage sider Manglende trafiksikkerhed Manglende trykhed Trusler Manglende prioritering Udstykninger privat og Erhverv Stærke sider Sikre forsat udvikling Medvirker til bevaring af skole i lokalområdet Styrker foreningslivet Bevarelse samt udbygning af lokale arbejdspladser Muligheder Arealet er tilstede Tæt på hovedfærdselsvejen Arealet vil binde byen naturligt sammen. Bedre udnyttelse af infrastrukturen Svage sider Ingen udvikling Manglende elever til skole og fritidsordninger Trusler Kommunalplan/lokalplan ikke tilgodeser ønskerne, eller at de ikke medtages.

20 Ønske/plan Mål Samarbejdspartner Tages op Forventes realiseret Ansvarlig i lokalrådet Kommunal afdeling Politisk udvalg Cykelsti til Glud Sikring af de bløde trafikanter samt sikring af skolevej, da den tunge trafik fra Glud til Snaptun er Hedensted Kommune, Glud kraftig tiltagende. Den smalle vej giver ikke tilstrækelig beskyttelse til de bløde trafikanter. Cykelstien Skole, Glud og Hjarnø kommer til at indgå i den kommende trafiksikkerhedsplan Lokalråd Per Rosendal Teknisk Afdeling Teknik- og Forsyning Strandrensning behov efter Et mere attraktivt strandareal Hedensted Kommune og Snaptuns borgere Løbende Jørn Henriksen Teknisk Afdeling Teknik- og Forsyning Rengøring af Der ønskes oprydning og forskønnelse af området med respekt for det gamle miljø.der etableres havnearealet, med en bord/bænke-miljøer og det maritime præg rykkes ind i landet. optimeret plan for fejning Hedensted Kommune, Snaptun Havn og Snaptun Sejlklub Løbende Jørn Henriksen Teknisk Afdeling Teknik- og Forsyning Busventeskur havnearealet på At buspassagerer kan opholde sig i ventetiden ved holdepladsen, også i vintermånederne Hedensted Kommune Er etableret Per Rosendal Teknisk Afdeling Teknik- og Forsyning Forbedret gadebelysning Snaptun er en mørk by, og der er ingen gadelys fra Snaptun byskilt ved Havnevej til Tønballevej. Hedensted Kommune og Energi Horsens Trafiktælling til Et hjælpemiddel til at underbygge de kommende beslutninger om fartdæmpende foranstaltninger understøttelse af samt cykelsti. kommende infrastruktur samt hastighedsmåling Opstilling af badebro øst Bedre badeforhold for havnen Forbedring/forskønnelse af fortov og vejnet Dialog er startet op med Vej- og Park - Sags nr Niels Jørn Henriksen Teknisk Afdeling Teknik- og Forsyning Hedensted Kommune, Politiet Er udført - Carsten Lauritsen Teknisk Afdeling Teknik- og Resultat findes på tun.dk Forsyning Hedensted Kommune, Snaptun Havn, Farvandsdirektoratet og Sommerhusejerne At forbedre fortovene blandt andet for gangbesværede Hedensted Kommune Dialog er startet op med Vej- og Park - Sags nr Fartdæmpende Hastigheden fra Tønballevej til havnen nedsættes til 30 km, og skal understøttes af forskellige foranstaltninger på fartdæmpende foranstaltninger. Tønballevej og Havnevej fra byskiltene Hedensted Kommune Dialog er startet op med Vej- og Park - Sags nr Henrik S. Thomsen Teknisk Afdeling Plan- og Miljø Efter Preben Rasmussen Teknisk Afdeling Teknik og kloakering forsyning Forår 2009 Per Rosendal Teknisk Afdeling Teknik- og Forsyning Legeplads ved Så det er mere aktraktivt for børnene at opholde sig på havnen Snaptun Sejlklub Løbende, Niels Jørn Henriksen Teknisk Afdeling Lystbådehavnen udbygges og der er blevet foretaget udvidelser Luftledninger ved Strandlystvej ændres til kabelanlæg Byforskønnelse af Snaptun Energi Horsens Dialog er startet op med Vej- og Park - Sags nr Teknik- og Forsyning Henrik S. Thomsen Teknisk Afdeling Teknik- og Forsyning

21 Ønske/plan Mål Samarbejdspartner Tages op Forventes realiseret Ansvarlig i lokalrådet Kommunal afdeling Politisk udvalg Udstykninger boligområder Udstykninger erhvervsområder til Fiskeparken er Snaptuns nyeste udstykning til beboelse,hvor der kun er få ledige grunde tilbage. Her gives en oversigt over, hvor der med fordel kan etableres nye boliger for at sikre der kan komme flere nye borgere til Snaptun Boligområde 1 Snaptunvej matr. 18d Boligområde 2 Snaptunvej matr. 21al Se et detaljeret kort i Lokalrådets helhedsplan til Det er vigtigt at sikre der kontinuerligt kan udvides og tilbydes nyetablering til erhvervsvirksomheder. Her gives en oversigt over, hvor der med fordel kan etableres nye erhvervsarealer. Område 5A ved det nuværende område Snaptunvej matr. 21ai Område 5B ved det nuværende område Snaptunvej matr. 18i Se et detaljeret kort i Lokalrådets helhedsplan Hedensted Kommune Carsten Lauritsen Teknisk Afdeling Plan- og Miljø Hedensted Kommune Preben Rasmussen Teknisk Afdeling Plan- og Miljø Stisystemer Eksisterende kræver i dag vedligeholdelse samt afmærkning. Hedensted Kommune Niels Mikkelsen Teknisk afdeling Teknik- og Forsyning Vandretursfolder Det er et ønske at få en kortlægning af stierne, med mulighed for efterfølgende at udgive en Hedensted Kommune Niels Mikkelsen Kultur- og vandretursfolder, som også fortæller lidt om historien. Der etableres kontakt til Hedensted Kommune Erhvervsafdelingen Kultur- og Erhverv Forbedring af grusvejene Forbedring af vejene og forskønnelse af området Hedensted Kommune, Snaptun Vejforening Efter Per Rosendal Teknisk afdeling Teknik- og kloakering Forsyning

22

23

24

25

26

Vedrørende ansøgning til årets projektområde 2008

Vedrørende ansøgning til årets projektområde 2008 Hedensted Kommune Att.: Teamudvalget Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 25. februar 2008 Vedrørende ansøgning til årets projektområde 2008 Kimen til projekt udvikling er opstået på basis af ønsker fra borgerne

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Snaptun Lokalråd. Afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 kl på True North Efterskole Snaptun Havnevej 11, Snaptun

Snaptun Lokalråd. Afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 kl på True North Efterskole Snaptun Havnevej 11, Snaptun Snaptun Lokalråd Afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 kl. 19.30 på True North Efterskole Snaptun Havnevej 11, Snaptun Med venlig hilsen Snaptun Lokalråd 1 Snaptun Lokalråd Afholder

Læs mere

VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn. X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404

VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn. X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404 Lene Stegemejer Fra: Sendt: 2. februar 2015 08:44 Til: Lene Stegemejer Emne: VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn Nr. 1 Journaliseret: JournaliseretInfo: X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404 Planlægger

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dialogmøde 2007 Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dagsorden Velkomst og præsentation af lokalrådets arbejde i den forgangne periode. Forslag til opstart af Skads/Andrup info dag.

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN REGISTRERING OG ANALYSE AARHUS KOMMUNE, Bilag 3 MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE

FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN REGISTRERING OG ANALYSE AARHUS KOMMUNE, Bilag 3 MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN Bilag 3 REGISTRERING OG ANALYSE MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE AARHUS KOMMUNE, Center for Byudvikling og Mobilitet i samarbejde med OPDRAG

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

Grundejerforeningen Bastebjerg

Grundejerforeningen Bastebjerg Grundejerforeningen Bastebjerg Delrapport II fra Trafikudvalget Resume over udvalgets arbejde, konklusion og indstilling Trafikudvalget under Grundejerforeningen Bastebjerg Marlene Dansøn Flemming Ravn

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Ansøgning om en cykelsti mellem Snaptun og Glud er nu fremsendt til Hedensted Kommune.

Ansøgning om en cykelsti mellem Snaptun og Glud er nu fremsendt til Hedensted Kommune. Ansøgning om en cykelsti mellem Snaptun og Glud er nu fremsendt til Hedensted Kommune. Hvis du har brug for yderligere oplysninger kan du kontakte Henrik Due eller Hanne Mikkelsen. Med venlig hilsen Side

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse Informationer om Vonge-Kollemorten Er du tilflytter, eller tænker du på at flytte til vores område, så se her! Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation God fornøjelse Indhold

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

10 Brændkjær - Dalby - Tved. 1013 Højhusene. 1014 Brændkjærgård. 1015 Mariesminde SÆRLIGE ANVENDELSES- BESTEMMELSER

10 Brændkjær - Dalby - Tved. 1013 Højhusene. 1014 Brændkjærgård. 1015 Mariesminde SÆRLIGE ANVENDELSES- BESTEMMELSER Bydelen markerer sig med Brændkjærkirkens stejle tagform og højhusene ved fjorden. Herfra breder bebyggelsen sig op over terrænet til den højtliggende Agtrupvej og videre mod syd til Dalby Møllebæk. Bydelens

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Kalvehave Strandpark. Foreningen Den Gule Stald - Kalvehave Havn - www.dengulestald.dk - tlf. +45 26212703 19. oktober 2013

Kalvehave Strandpark. Foreningen Den Gule Stald - Kalvehave Havn - www.dengulestald.dk - tlf. +45 26212703 19. oktober 2013 Kalvehave Strandpark Havneomdannelse i et yderområde Der har været meget N fokus på omdannelsen af de store havne, hvor man har kunnet profitere af beliggenheden midt i større byer. De små havne som f.eks.

Læs mere

Borgerplan for Klejtrup

Borgerplan for Klejtrup Revideret november 2008 1 Foreningerne i Klejtrup afholdt et borgermøde den 3. november 2008 om udviklingen i lokalområdet jf.: Klejtrup borgerplan - Helhedsplan for Klejtrup by juni 2005, som opfølgning

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

Det fremsendte materiale Bløde trafikanter, Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling blev gennemgået side for side.

Det fremsendte materiale Bløde trafikanter, Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling blev gennemgået side for side. Referat fra møde mellem Vej & Park/Vejle Kommune og arbejdsgruppen/jelling Lokalråd den 18. juni 2014 Bløde trafikanter Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling Til stede: Camilla Mølgaard, Anlæg & Infrastruktur/Vejle

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Rødkærsbro Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Rødkærsbro Borger- og Handelsstandsforening Fmd. Kurt Madsen Bjerrevej 77 8840 Rødkærsbro Tlf. 20 33

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 1 Indholdsfortegnelse Præsentation og historie... 3 Banjen... 4 Lohals / Hou... 5 Lohals Havn i dag... 6 Projektet... 7 Fremtidsønsker...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune 24. september 2015 Ved Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Jens Erik Larsen er civilingeniør og

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Udviklingsplan for. Paarup. Vision Paarup 2012+ under PGIF

Udviklingsplan for. Paarup. Vision Paarup 2012+ under PGIF Udviklingsplan for Paarup Vision Paarup 2012+ under PGIF Oktober 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremt tidens landsby

17 eksklusive grunde i fremt tidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.350.000,- 17 eksklusive grunde i fremt tidens

Læs mere

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 Oversigt over ideer og forslag fra workshop på Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 alfabetisk med navn og kontaktoplysninger Ideer / forslag Kontaktperson m.m. Adgangsveje / stier, Rørvig

Læs mere

PARCELHUSGRUNDE OG STORPARCELLER

PARCELHUSGRUNDE OG STORPARCELLER PARCELHUSGRUDE OG STORPARCELLER BRUBJERGPARKE LØJT KIRKEBY E D U R G E Ø K S R U T A! U - KØB LØJT BYPARK / BRUBJERGPARKE PARCELHUSGRUDEE V Ø S SOLGT PRISER OG FAKTA Grundpriserne er ekskl. tilslutningsbidrag

Læs mere

Bord 1 Else og Johs. Klog, Vera Hansen, Aliss Hansen, Rosa og Jørgen Damsbo, Inga og Ejler Svan

Bord 1 Else og Johs. Klog, Vera Hansen, Aliss Hansen, Rosa og Jørgen Damsbo, Inga og Ejler Svan Bord 1 Else og Johs. Klog, Vera Hansen, Aliss Hansen, Rosa og Jørgen Damsbo, Inga og Ejler Svan 1 En indvendig stige til den nye badebro ved Skåningen, med rækværk på bro og stige. 2. En ny vej fra Ålborgvej

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand Middelfart Kommune Båring d. 2/4-2013 Att.: Jacob Kloch Østergade 21 5580 Nr. Åby Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand På vegne af foreningen Båring Vig Kystaktiviteter

Læs mere

Referat fra møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 25. maj 2016.

Referat fra møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 25. maj 2016. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 30. maj 2016 Journal nr. 16/1335 Sagsbehandler Jes Seerup Møller Mobil 40 20 72 12 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Notatark. Administrationens kommentarer til bemærkningerne til forslag til lokalplan 1081

Notatark. Administrationens kommentarer til bemærkningerne til forslag til lokalplan 1081 Notatark Sagsnr. 01.02.05-P16-8-13 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 22.9.2014 kommentarer til bemærkningerne til forslag til lokalplan 1081 Nr. Navn Resumé 1 Jørgen Broch, Peter Holstvej 9, a) Forslaget

Læs mere

Følgende beboere på Østervang og Østermark gør indsigelse mod lokalplan og tillæg 25 til Silkeborg Kommuneplan:

Følgende beboere på Østervang og Østermark gør indsigelse mod lokalplan og tillæg 25 til Silkeborg Kommuneplan: 1 Følgende beboere på Østervang og Østermark gør indsigelse mod lokalplan 42-009 og tillæg 25 til Silkeborg Kommuneplan: Undertegnede 13 hustande har bidraget til indsigelserne, læst indsigelserne igennem

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Generalforsamling tirsdag 11. maj kl. 19.00 2011 Dagsorden: Referat af Generalforsamling 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf. 3. Regnskabsfremlæggelse og godkendelse heraf.

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere