Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://conservationbytes.com/2014/12/15/an-open-letter-to-environmentalists-on-nuclear-energy/"

Transkript

1 Først vil jeg dele dette åbne brev og hovedstudiet det bygger på. Det er underskrevet af de mennesker her i verden som ved mest om hvordan den fungerer og hænger sammen, altså mennesker der kan se mere af helheden end de fleste. De skriver reelt hvad vi bør satse på af energi kilder nu og her og hvorfor. 95ABC0B4.f01t02 Dette brev giver dog ikke det hele billede, og jeg vil prøve på at give det her. Som man kan læse ligger de meget vægt på areal forbrug af energikilden. Det virker måske mærkeligt for mange mennesker fordi hvad har det areal vi fylder og bruger med drivhusgasser og klima at gøre, og det er også en længere kompliceret forklaring. Mange mennesker har et meget forsimplet billede af at hvis vi f.eks. brænder et træ af, så frigiver det kulstoffet og det er helt ok, fordi når der gror et nyt træ op så bruger det samme mængde kulstof, så net resultatet i atmosfæren er lig med 0. Det er også hvad vi bygger vores antagelser på at det er grønt at vi brænder træflis af. Virkeligheden er bare at det faktisk ikke er meget bedre en hvis vi brændte kul af. Desværre er tilstanden lige nu, at vi eksporterer det meste af vores vindmølle strøm og brænder træflis af(inkl. træflis fra UNESCO beskyttet skov), fordi det er primært hvad vores kraftvarme værker kører på og afgift systemet gør at det ikke kan betale sig at bruge overskuds el til opvarmning(og slet ikke på en fornuftig måde)(det er i øvrigt også en derating af energi kvaliteten, da varme har meget lavere exergi(læs termodynamikkens love) end el). Her er et par artikler der beskriver pænt meget problematikkerne i det vi har gang i og som vi kalder grønt. Igen fra førende personer på områderne:

2 Som du kan se i den anden artikel, så indeholder de første 3 meter jord på planeten, estimeret mere kulstof end hele atmosfæren og alle planter tilsammen. Når vi dyrker fødevarer i dag, eller brænder træflis af eller simpelthen bare fælder skov for at opstille vindmøller, solcelle parker or whatever, jamen så frigiver vi dette kulstof som er lagret i jorden. F.eks. når vi brænder et træ af på et split sekund, så er et nyt træ en hel menneskealder om at binde den CO2 igen, fordi i meget af træets første tid, der bruges der meget af kulstoffet som er lagret i jorden. En anden ting er at når vi brænder træet af så får det ikke muligheden for at blive nedbrudt af et helt specielt økosystem som er fintunet til at nedbryde ligninen i træet og består f.eks. af svampe og bakterier osv., dermed tager vi det kulstof ud som ellers skulle gå videre i økosystemet og forsyne det. (og nej når træet rådner, frigiver det ikke alt sit kulstof til atmosfæren).(man kunne også hurtigt forestille sig at alt det natur vi har omlagt til landbrug igennem tiderne, har frigivet mere kulstof til atmosfæren end alt vores afbrænding af fossile brændsler siden industrialiseringen). Som man også kan se i det sidste link, jamen så bliver vi ikke kun får alvor ramt af klimaproblemerne om ca. 30år, nej vi bliver også ramt af mangel på mineraler og næringsstoffer som er helt essentielle for vores fødevare dyrkning. Simpelt fordi vi hæmmer naturen og økosystemerne så meget at de ikke naturligt kan genforny disse næringsstoffer i jorden. Det jeg prøver at vise er at hvis vi skal have en fremtid, jamen så skal vi ikke kun omlægge vores energiproduktion, vi skal også omlægge langt det meste af vores fødevarer, foder, og råstof produktion. Men heldigvis har vi faktisk teknologien til det, og det vil jeg prøve at give et indblik i her. Vi har dyrkningsmetoder som er langt mere effektive i dag. De kræver heller ikke pesticider og griber meget lidt ind i økosystemerne. Hydropondic og endnu bedre aeropondic, er disse metoder. De er langt mere effektive, foruden at man kan dyrke året rundt(da det er indendørs), så er vækst perioden også forkortet med faktor 3 og udbyttet er som regel også bedre end andre metoder. Med disse metoder kunne man reelt dyrke hele verdens fødevare forbrug på et areal nok mindre end Sjælland. Problemet med disse metoder er at de kræver en billig og stabil energi forsyning og også en forsyning af demineraliseret vand, f.eks. afsaltet havvand. Hvis strømmen forsvinder til fødepumperne i bare 10-15min, jamen så mister man en hel produktion, fordi rødderne tørrer ud. Problemet med vores grønne omlægning, er klart at vi fokuserer på såkaldt VE som primær forsyning. Det vil reelt aldrig kunne lade sig gøre, det ved vi så også godt i planlægningen, fordi vores omlægning afhænger af Svensk og Norsk akraft og vandkraft til grundlast. Det går jo så bare helt i kludder fordi vi netop gør os fysisk afhængig af andre landes energiplanlægning og lige nu giver det jo allerede problemer, da de grønne i Sverige nu har fået lukket 2 fuldt funktionelle reaktorer. Vi bliver dermed endnu mere afhængige

3 af træflis og fossile brændsler til grundlast og prisen på dem stiger samtidigt pga. stigende ustabil energi, hvilket medfører flere udgifter til slid samt mindre produktion i alt, dermed mindre omsætning til at drive produktionen(som bliver mere og mere nødvendig med mere ustabil energi). Vindkraft er ikke en dårlig energi kilde i forhold til klima, men som med alle andre energikilder afhænger det af hvordan vi bruger den. Vind energi er ustabil så den kan per definition ikke stå alene og den bruger altså også ret meget areal og ressourcer samt har også en vis miljø påvirkning, så den er altså heller ikke egnet til at vi bare kaster vindmøller op overalt fordi det ville påvirke naturen meget negativt(mange arters ynglepladser bliver faktisk påvirket drastisk i nærheden af vindmøllefarme). Der er også et andet problem med vindmøller som mere er et politisk markedsproblem(muligvis på grund af politikers manglende indsigt i hvad de laver og beslutter). De er et direkte sugerør ned i statskassen for investorer. Som et godt eksempel har vi jo Dong sagen, hvor GS meget fordelagtigt får ejerskabet over disse vindparker med fuldstændigt uhørt statsstøtte per produceret kwh, og staten og vi skatteydere får råderet over den termiske backup kapacitet som bliver mere og mere urentabel og reelt bare er en udgift. Vi mangler en fornuftig energikilde der kan supplerer vindkraften, heldigvis er den opfundet, læs evt. artiklen her fra Wiki over forsøgene som blev udført i 1960erne: Det er denne type reaktor designs(og lignende) alle disse professorer og andre videnskabsmænd fremhæver som nøglen til en omstilling i verden, når de mener at vi skal satse på advance nuclear power. Nu vil jeg prøve at gå ind i de tekniske detaljer for at vise hvorfor lige præcis disse reaktorer er så meget anderledes end dem vi har opstillet indtil videre. De reaktorer vi kører med nu er alle baseret på fast beriget uran brændsel og vand under højt tryk som moderator til at drive fissionsprocessen. De udnytter for det første kun omkring 3% af energien i brændslet, så når brændslet er brugt, indeholder det stadigvæk 97% af energien, derfor skal det brugte brændsel gemmes væk i mange titusindvis af år før det reelt er sikkert at håndterer uden beskyttelses udstyr osv.

4 Så er der også hele problematikken omkring produktion af våben materiale. Da de f.eks. kører på beriget uran, jamen så kræver det jo hele berigelses udstyret til at producerer brændsel og dette kan også bruges til at producerer våben materiale. Der findes så visse tungtvandsreaktorer som den canadiske CANDU, de kan køre på uberiget brændsel, til gengæld er disse reaktorer så temmelig egnet til at producerer våben egnet plutonium, i modsætning til de andre mere almindelige letvandsreaktorer. Så er der problematikken med at de bruger vand under højt tryk som moderator. Det er det som giver risikoen for spredning af radioaktive materialer over et stort område ved havari. Man kan jo forestille sig at når man har vand som er kontamineret med fissionsprodukter under høje temperaturer og tryk, så kræver det væsentlige sikkerhedsforanstaltninger for at holde dette inde, og dette er også hvad der primært gør akraft til en massiv kapital investering i dag. Simpelthen alle sikkerhedsforanstaltningerne. En molten salt reaktor som den i forsøget fra 1960erne er helt anderledes end de reaktorer vi kører med i dag. For det første kører den ikke med fast brændsel og vand som moderator. Den kører i stedet med brændsel opløst i stabile salte som er faste ved stuetemperaturer men bliver flydende når du varmer dem op. Derudover kører de med en fast moderator. Det giver mange fordele overfor de eksisterende reaktorer, ikke mindst i forhold til sikkerhed. Hvis nu vi siger at der sker en fejl og reaktoren overopheder og en nedsmeltning er på vej. Jamen så fordi du kører med flydende brændsel, så kan du lave en meget simpel passiv sikkerhedsforanstaltning, som går ud på, at du simpelthen i bunden af reaktoren har et hul som leder ned i en køletank, som ikke er termisk isoleret, hullet er så stoppet med en klump af brændslet, som meget simpelt bliver holdt fast ved at køle det ned udefra. Denne klump smelter så ved overophedning og hele reaktoren bliver tømt ned i køletanken, hvor brændslet passivt bliver kølet, og når man vil genstarte reaktoren, varmer man bare brændslet op igen og pumper det op i reaktoren. En anden fordel er at reaktoren kører under atmosfærisk tryk. Det betyder at der ikke rigtigt er nogen risiko for udslip der forurener store områder. Hvis der sker et brud på et rør, så løber reaktor saltet bare ud på jorden og køler af til en fast klump, som man så kan samle op igen og komme ind i reaktoren igen når den er repareret. Denne type reaktor er så sikker at du vil kunne bygge den midt i en storby uden nogen decideret risiko for byens indbyggere. I forsøget fra 1960erne, byggede de 2 af disse reaktorer i kælderen på Oak Ridge. Når de havde fyraften, slukkede de bare for reaktoren og gik hjem, og startede den op næste morgen når de mødte.

5 Så er der selve risikoen for produktion af våben materiale. Reaktoren skal forsynes med grundstoffet thorium(den kan også køre på brugt brændsel fra de nuværende reaktorer, en såkaldt wasteburner, hvilket er hvad Copenhagen Atomics arbejder på), det omformerer den via neutroner til uran233. Selve uranet er hvad selve reaktoren primært fissionerer, og neutronerne fra denne proces er så hvad producerer mere Uran233 til at holde reaktoren i gang, altså den producerer sit eget brændsel, det er en såkaldt breeder reaktor. Da den kører på thorium reelt direkte fra minen, jamen så er der ikke nogen berignings proces involveret, så hele den risiko faktor er reelt pillet ud. Uran233 kan reelt teoretisk bruges til avåben, men vi har ikke opfundet et design der kan udnytte det, og desuden er det jo også nødvendigt for at reaktoren kan kører. Reaktoren er så effektiv at meget af tiden er den i stand til at producerer mere brændsel end den bruger, det kan man lave fysiske forhindringer for, men uran233 er slet ikke egnet direkte fra reaktoren, da det er forurenet med andre isotoper som gør det svært at arbejde med og i øvrigt først skal fjernes før det kan bruges til våben materiale. Reaktoren er i stand til at udnytte over 90% af energien i brændslet, det betyder at den er den absolut mest effektive energi kilde vi har til rådighed pt over for alt(under et kg rent thorium ville kunne forsyne hele en persons livsforbrug af energi, og det er ikke bare energi til ipad og transport, men hele personens energi forbrug). Det betyder også at det affald den producerer er harmløst efter små 300år. Men dertil skal det siges at meget af det affald den producerer er ret værdifuldt industrielt og medicinsk. F.eks. producerer den et radioaktivt isotop som ikke findes i naturen. Dette isotop binder kun til visse kræfttumorer i kroppen, hvilket vil sige at det virker som et målsøgende missil på visse kræfttumorer, så det kun skader dem. Fordi reaktoren er baseret på salte som er stabile op til flere 1000 grader celsius, så er det en såkaldt højtemperatur reaktor. Det betyder at den kører med meget højere temperaturer end de reaktorer vi kører med i dag. Når en energikilde producerer energi ved højere temperaturer, så har energien en langt højere exergi eller kvalitet. Det betyder at vi kan udnytte denne varme meget mere effektivt. F.eks. i stedet for i dag hvor akraftværker har brug for en masse vand(typisk havvand) til køling for at kunne producere strøm effektivt ved lavere temperaturer med vanddamp). Det problem har du ikke med en højtemperatur reaktor, der kan du udnytte advance supercritical gas power cycles teknologi, hvor du i stedet for vand, bruger en gas, i et lukket kredsløb. Det er meget mere effektivt, og det har ikke brug for en masse vand til køling. I en molten salt reaktor, kan du reelt på samme tid, producerer elektricitet, rent vand, fjernvarme og varme egnet til mange processer som ikke er rentable i dag pga. energi forbrug(f.eks. at lave brændstof ud af co2 og vand). Ikke nok med det, men fordi den er bygget på salte, så kan den samtidigt fungere som et meget effektivt energilager for de ustabile kilder, den har jo allerede produktionsenheder til at udnytte denne overskuds energi effektivt, så det er bare sådan en lille sidegevinst. Hvor mange år energi er der så thorium til? Thorium er et meget almindeligt grundstof og findes praktisktalt overalt. Vi har ikke særligt meget at bruge thorium til, derfor er det praktisktalt også værdiløst på markedet. At thorium er værdiløst, er grunden til at f.eks. at mange andre grundstoffer er dyre, f.eks. sjældne jordmetaller(som vindmøller og elbiler er storforbrugere af), fordi når man miner efter dem, får

6 man som regel mest af de værdiløse metaller som thorium og det er der ikke et marked for, derfor er det praktisk talt kun Kina der sidder på markedet over mange af disse stoffer hvilket jo selvfølgeligt driver prisen skyhøjt op, med sådan et monopol. I Nevada ørkenen i USA har man begravet tusindvis af tons af rent thorium, hvis vi lige gravede det op vil det muligvis være nok til at forsyne verdens energi forbrug de næste år brugt i molten salt reaktorer suppleret med f.eks. vindkraft. Så et thorium marked ville virkeligt være et stimuli for hele verdens markedet. Hvorfor har vi så ikke disse reaktorer i dag? Jo fordi, i slutningen 60erne var der en hvis Nixon som stoppede og lukkede forsøget og den fremtidige udvikling, primært pga. dens uegnethed til våbenproduktion og at det den primært var tiltænkt var et atomdrevet bombefly, hvilket af gode grunde viste sig ikke at være en god ide. Men inden for det sidste årti er mange lande gået i fuld gang med udviklingen af disse reaktorer, blandt andet Kina i samarbejde med forskere fra USA, og er så vidt jeg ved godt i gang. I USA, Canada og England er man også godt i gang med projekter, samt det vidst endeligt er gået op for de gumbetunge politikere i EU hvor vigtig denne teknologi er for fremtiden, så vi starter også et meget begrænset forsøg op i EU her i år. Og ja så nævnte jeg Copenhagen Atomics som er privat fritids drevet(fordi politikerne her i landet, jo er helt væk i forhold til realiteterne). Nu har jeg ikke snakket så meget om solkraft, men det vil jeg lige slutte af med fordi det er pænt meget med til at give et helhedsbillede af hvad der er godt og hvad der er skidt. F.eks. solpaneler i dag, de har en effektivitet på 16-20%, det betyder at de kun omdanner 20% af solens energi til elektricitet, næsten de sidste 80% bliver direkte til varme, og det er jo reelt vores problem i dag, altså opvarmning af atmosfæren. Det er ikke fordi det gør nogen forskel at hr. og fru. Jensen installerer solpaneler på deres i forvejen mørke tag. De ville muligvis have gjort mere for klimaet for et meget mindre beløb hvis de bare have malet taget lidt lysere, men i det store hele er det ikke skidt. Det som er ret skidt, er når folk mener at det ville løse vores problemer hvis vi installeret store solfanger parker steder hvor naturen ellers ville trives godt, eller f.eks. i Sahara. Vi kunne sikkert producere meget elektricitet hvis vi plantede Sahara til med sådanne parker, men nu er der en grund til Sahara er som den er. Det er jo ikke for sjov at disse store lyse ørkner ligger omkring ækvator hvor solens indstråling er på sit højeste, og at de som regel er meget kolde om natten. De virker reelt som et stort spejl som sender meget af solens stråler ud i rummet igen, og dermed er med til at afkøle atmosfæren betydeligt, det er det vi kalder jordens albedo. Det ønsker vi absolut ikke at ændre på. De solfangere vi skal bruge til at redde vores røv, er naturens. Kort og godt, vi skal slet ikke bruge flere penge på VE kilder her i Danmark, vi har allerede mere VE end vi kan udnytte forsvarligt. Vi skal bruge penge på de energi kilder der faktisk kan gøre det muligt at vi klima og

7 miljø -mæssigt forsvarligt kan bruge mere VE og vi kan omlægge meget af vores produktion til næste teknologiske niveau, hvilket er helt essentielt hvis vi skal have en fremtid på denne planet også om få 100år. Og så har jeg ikke engang kommet ind på problemerne med vores finanssektor, som også er nødvendigt at gøre noget ved og har været nødvendigt siden 1973, hvor oliekrisen satte Roosevelt's politiske regulering af finanssektoren efter depressionen, ud af kraft. På forhånd undskyld hvis min skrivelse medfører mentalt nedbrud.

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Geotoper 3 Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Redaktion: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivan Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere til de enkelte

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt

www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt Hvordan ør vi det www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt 21 Klimaforandringer og landbruget 4 Landbrugets udslip og muligheder 6 Udfordringer for et klimavenligt

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

SKOV. Indhold SKOV klima og mennesker. klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING SIDE 4 2 ØKOSYSTEMER I FORANDRING SIDE 18 SIDE 34

SKOV. Indhold SKOV klima og mennesker. klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING SIDE 4 2 ØKOSYSTEMER I FORANDRING SIDE 18 SIDE 34 Indhold SKOV klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING NATURGEOGRAFI / SAMFUNDSFAG / HISTORIE / SPROGFAG 1A Menneskets udledninger af drivhusgasser i skoven - Et historisk perspektiv 1B Introduktion

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

TEST: TØRKE I ETIOPIEN: 16-årige Husseen Ali spiser kun en gang om dagen. [s. 33] Vores land er ved at forsvinde i havet. Tataua Pese fra Tuvalu

TEST: TØRKE I ETIOPIEN: 16-årige Husseen Ali spiser kun en gang om dagen. [s. 33] Vores land er ved at forsvinde i havet. Tataua Pese fra Tuvalu Vores land er ved at forsvinde i havet. Tataua Pese fra Tuvalu TØRKE I ETIOPIEN: 16-årige Husseen Ali spiser kun en gang om dagen OL FOR ORKANER: Se, hvem der har fyret den mest af de sidste ti år DE VÆRSTE

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir Forfatter: Trine Bang Hansen Medforfattere: Asbjørn Wejdling, Christian Ege & Philipp von Hessberg Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge 1 Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*):

Læs mere