2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009"

Transkript

1 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans Gregersen. Afbud: Helen Bernt Andersen, Vibeke Nørholm, Lisbeth Høgh Referent: Preben U. Pedersen Dato: Onsdag den 25. februar 2009, Kl Sted: Århus Universitetshospital, Skejby, Brendstrupgårdsvej 100. Mødelokale 2. Dagorden for mødet: 1. Velkomst (formand for Rådet) 2. Kort orientering om status Center for Kliniske Retningslinjer - etablering af videnskabeligt råd - hvordan kan hospitalerne aktiveres til at melde ind til centret? 3. Økonomi - godkendelse af regnskabsprocedure - budget for 2009 udleveres ved mødet 4. Revideret aftale med Aarhus Universitet 5. Indstilling af medlemmer til Videnskabeligt råd 6. Referat Videnskabeligt råd v/ Hans Gregersen, formand videnskabeligt råd 7. Strategi for Centret faglige/tværfaglige retningslinjer - samarbejde med andre professioner - samarbejde med uddannelses institutioner - internationalt samarbejde

2 8. Indhold af kommende nyhedsbreve - orientering om nyt layout - forslag til emner v/ Preben U. Pedersenl 9. Dokumentationskonference - overskudsdeling - indhold 10. Kursus virksomhed v/preben U. Pedersen 11. Eventuelt 12. Dato for næste møde På hjemmesiden kan I finde information om kliniske retningslinjer under udarbejdelse og fra uge 8 kan I se navne på medlemmerne i Videnskabelig råd. Med venlig hilsen Vibeke Krøll, formand Preben Ulrich Pedersen, leder af centret Referat Ad. 1 Vibeke Krøll bød velkommen og orienterede kort nye medlemmer om kommissoriet for rådets arbejde. Ad 2. Status for centret: Kliniske retningslinjer: Seks kliniske retningslinjer er under bedømmelse. Og 11 er under udarbejdelse. VKR understregede at medlemmerne kun får det maksimale udbytte at centret, hvis medlemmerne sender noget ind til centret. I den anledning har VKR tidligere i februar sendt et brev til chefsygeplejerskerne for hospitalsenhederne der er medlemmer og opfordret dem til at til at sende ind til centret, når en klinisk retningslinje er under udarbejdelse. Uddannelsesinstitutionerne: Det blev drøftet om det er muligt at formalisere et

3 samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og Center for Kliniske retningslinjer. Professionshøjskolerne ville være oplagte som fremtidige medlemmer, hvad de ikke er for nuværende. Det kan være en barriere for et samarbejde, som ellers ville kunne være til gensidig gavn. Et medlemskab ville kunne bidrage til økonomien og ansættelse af personale, der kan servicere og udbygge samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, samtidig med at medlemskab giver adgang for institutionernes personale til at deltage i centrets kursusvirksomhed til reduceret pris. I den forbindelse skal VKR rette en formel henvendelse til formand for rektorerne på professionshøjskolerne (Erik Knudsen CVU Lillebælt). Ad 3. VKR orienterede om at centret selv styrer sin økonomi fra 1. januar Revision foretages af dasys s revisorer. Formanden for dasys har udarbejdet en regnskabsprocedure som følges. Foreløbigt budget for 2009 blev fremlagt. Budgettet skal afspejle rådets prioriteringer. Efter drøftelsen, som gav vigtige input, udarbejder VKR og PUP et detaljeret budget for 2009 som fremsendes til godkendelse. Ad 4. VKR orienterede om, at der er foretaget en revision i aftalen med Aarhus Universitet. Dette blev taget til efterretning. Ad 5. Der er nu foretaget indstilling af medlemmer til Videnskabeligt Råd. Rådet for Center for Kliniske retningslinjer udpegede alle indstillede medlemmer for perioden frem til 25. februar Navne på medlemmer og hvem de er indstillet af, fremgår af centrets hjemmeside. Der mangler stadig et medlem indstillet af dasys. Forslag om indstilling vil komme fra VKR og PUP. Ad 6. Hans Gregersen, formand Videnskabeligt Råd, orienterede om at rådet havde hold sit første møde og blandt andet havde drøftet: Kommissoriet for rådets arbejde. På dette område ønskede medlemmer af Videnskabeligt Råd at få præciseret kommissoriet. Der kommer et udspil om et mere præcist kommissorium fra Råd for Center for Kliniske retningslinjer. PUP er ansvarlig for oplæg, som afklares med HG inden fremsendelse til rådet. Kvalitet af bedømmerne: Videnskabeligt Råd lægger stor vægt på bedømmernes kvalifikationer og at denne kan dokumenteres. Der er indtil nu lavet introkursus for ca. 90 bedømmere. Af disse kan uddannes superbrugere. PUP skal udarbejde et forslag til, hvordan dette sikres. Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer, bevilgede at der i budgettet blev afsat midler til dette arbejde. Ejerskab af retningslinjer: Copyright, ejerskab af retningslinjer, medforfatter erklæring. Disser forhold bør undersøges og afklares. PUP kommer med et oplæg.

4 Skabelon for kliniske retningslinjer: Nuværende skabelon for udformning af kliniske retningslinjer skal revideres. PUP kommer med forslag. Ad 7. Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer bad VKR og PUP udarbejde en strategi. Der blev lagt vægt på følgende områder: - at der skulle udarbejdes en kortsigtet handlings plan (for et år) der bygger på: - at konsolidere arbejdet med kliniske retningslinjer inden for egen profession, - knytte kontakter til centre der arbejder med udarbejdelse af systematiske review (Joanna Briggs Institute, Adelaide, Australien, oa), af kliniske retningslinjer o. lign., med henblik på indhentning af erfaringer i opbygning af et center og udvikling af metoder. Langsigtet plan: - at fremtidig tværfagligt samarbejde skal rettes mod samarbejdspartnere i sundhedsvæsnet, frem for andre professioners Clearinghouses. Ad 8. Nyhedsbrevet har nu fået sit endelige layout. Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer bakkede op om den valgte strategi med kort leder og 2-3 faglige artikler i nyhedsbrevet. Det blev besluttet, at forfatterne skal have en lille erkendtlighed for deres arbejde. Ad 9. VKR orienterede om, at der er indgået aftale mellem dasys s dokumentationsråd og Centeret om at planlægge de årlige dokumentationskonferencer i et samarbejde. Overskudet af konferencerne deles ligeligt mellem dokumentationsrådet og Centret. Forslag til indhold i dette års konference (den 1. dag) blev taget til efterretning. Ad 10. PUP orienterede om at der til efteråret vil blive udbudt kursus i at udarbejde kliniske retningslinjer. Ad 11. Det skal undersøges om der er behov for at publicere en pjece om klinisk retningslinjer inspireret af Royal College of Nursing, UK. AD 12. Næste møde blev aftalt til: 14. september kl i Odense. Referent Preben Ulrich Pedersen

5 Budget for Aktiver: Indtægter: Medlems indbetaling 27 sygehuse * ,00 kr DSR stipendiefond ,00 Overskud undervisning ,00 Transportgodtgørelse ,00 Overskud konference ,00 Overført overskud ,00 For meget forudbetalt Århus Uni ,00 Indtægter i alt ,00 kr Passiver: Udgifter: Skyldig løn mm Århus Universitet (2008) ,00 kr. Løn, annuum + administrations afgift ,00 Løn videnskabelig medarbejder 15 t/uge ,00 Rejse Joanna Briggs Institute, Adelaide (2 person.) ,00 Rejse og befordring ,00 Kursus for bedømmere ,00 Hensættelse feriepenge m.m ** ,00 Web master ,00 Andre hensættelser ,00 Div, (erkendtligheder, forplejning ved møder, andet) , ,00 kr Budgetteret overskud ,00 kr. Noter: * 28 sygehuse er medlemmer men et sygehus har indbetalt hele medlemsafgiften i ** Ved uændrede indtægter vil der i 2012 mangle indtægter på kr. til dækning af feriepenge, derfor hensættes der på nuværende tidspunkt et beløb, til dækning af denne omkostning. Budgettet er godkendt via mail korrespondance efter rådsmødet.

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE REFERAT Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 10.00-13.00 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Rigshospitalet - direktionsgangen Helen Bernt Andersen, Margit Roed,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notat Forvaltning: Skoleafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 7. november 2006 17.00.00.A15 Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notatet sendes/sendt til: Mødedeltagerne

Læs mere

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014 BERETNING 2015 Blodprøver i Aarhus åbner øjne Det korte og nye Langstrakt overenskomst i lægepraksis Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea Aabybro...

Læs mere