Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006"

Transkript

1 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter, at Generalforsamlingen er varslet rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne. Rikard Jensen foreslås til stemmetæller i fald af afstemninger på GF. Rikard oplæser dagsordenen iht. vedtægter 2. Valg af referent Thomas Bryld foreslås til referent og modtager valget. 3. Formandens beretning Thomas orienterer. Da det er 2 år siden generalforsamlingen fandt sted på Sjælland, berettes om bestyrelsens arbejde de foregående 2 år. Der berettes om nogle af de 42 punkter som den nye bestyrelse skulle igennem ved første bestyrelsesmøde i februar Betalingsformen ifm. fish-in er blevet ændret i løbet af 2004 og 2005, således at der betales på separate konti forud for deltagelse af fish-in. Dette for at undgå folk der melder fra i sidste øjeblik eller blot udebliver, og derved ikke betaler. Det nye system, med separate fish-in konti, er bedre, men ikke godt nok. Vi arbejder derfor på at vi kan betale med Dankort via hjemmesiden. På den måde skal der blot købes en billet til vore arrangementer, ligesom dankortbetaling også vil være en fordel ved fællesindkøb, salg af trøjer og meget andet. Vi har undersøgt prisen på det omtalte Dankort system, og der ser ud til at indtægterne fra bannersalg kan dække disse udgifter.

2 Siden sidst har hjemmesiden været igennem en kraftig revidering, og næste trin er altså implementeringen af dankortbetaling. Når Dankort systemet er kørerne vil næste skridt på hjemmesiden blive salg af udgåede numre af KARPEN i PDF format. Vi har i mellemtiden også fået et nyt flot logo til foreningen. Vi har dog ikke opfyldt vores målsætning omkring implementering af logoet på nye trøjer og dette vil vi tage os af snarest. Vi har derfor afsat en mand i bestyrelsen der udelukkende skal koncentrerer sig om salg af hættetrøjer, Polo-shirt, cap, huer etc. Vi har endvidere opsat et ensartet regelsæt for vore sponsorer ved fish-in. Efter lidt reguleringer er det nu endt op med at det koster minimum kr. i form af præmier og startpakker at blive hovedsponsor ved vore fish-in, hvilket vi mener er passende. Med hensyn til salg af banner og annoncer er vi nået frem til at vi fremover dropper banner af 3 og 6 måneders varighed og fra dags dato sælges der kun banner for et år ad gangen til en værdi af kr. Dette banner har man så mulighed for at ændre så ofte man vil. Denne ændring skyldes det administrative arbejde, ved at registrerer hvem der har betalt hvornår, og hvilke der skal aktiveres eller inaktiveres, simpelthen er for besværligt. Fra nu af betales banner en gang om året og fakturaen sendes ud sammen med faktura for annoncer i forårsnummeret af KARPEN. Til orientering koster en hel sides annonce i bladet kr. For og bagside koster dog kr. En af målsætninger for Fiskeplejeudvalget var at lave nogle fælles oprydningsdage ved nogle af de mest belastede vande i Kbh. området. Alle virkede meget stemte på ideen og syntes det var nogle gode signaler at sende til vore omgivelser og ikke mindst Skov og Naturstyrelsen(SNS). Desværre dukkede der kun 2-3 deltager op foruden fiskeplejeudvalget. Fiskeplejeudvalget har derfor droppet at gentage disse oprydningsdage, som vi ellers havde håbet på kunne blive en tilbagevendende begivenhed hver vinter. Sagen omkring Kirkelte er nu sat i bero. Vores prøveperiode på et år er for længst overstået, og det ser ud til at karperne får lov at blive. Forbudet mod fodring gælder stadig, ligesom det i øvrigt gælder i alle SNS s søer Fiskeplejeudvalgets næste opgave er at lave en folder der oplyser om udvalgets arbejde, samt en lille reminder om

3 hvordan man bør opføre sig ved vore vande. I øvrigt står fiskeplejeudvalget altid standby, og opstår der lignende situationer som Kirkeltesagen er det klar til at reagere med det samme. Ovenstående var blot nogle ganske få punkter fra det første bestyrelsesmøde. Foruden ovenstående er der sket en masse ændringer og forbedringer af bestyrelsens daglige arbejdsrutiner som det almene medlem ikke mærker til. Men for bestyrelsen har det været vigtig at definere alle arbejdsopgaver og gøre dem så simple som mulig. Når det efter vores mening kører optimalt skrives arbejdsrutinerne ned og gemmes på en særlig admin database på hjemmesiden.. Så kan fremtidige bestyrelser benytte sig af de erfaringer vi har gjort os. Formandens beretning godtages af generalforsamlingen 4. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab Henrik B. Madsen præsenterer sig og beretter om foreningens økonomiske status og dispositioner. Annonceindtægterne har i år været temmelig store, hvilket bevirker at foreningens økonomi er rigtig god Faktisk har vi et problem idet vores egenkapital er alt for høj. Overskuddet for 2005 er på kr. Hvilket giver os en egenkapital på kr. Dette beløb er ALT for stort og i bestyrelsen mener vi, at en egenkapital på kr. ville være mere passende. Henrik foreslår at vi diskutere dette videre under punktet Eventuelt. Henrik kunne i øvrigt oplyse at vi har manglende annonceindtægter fra annoncører der har fået en vare men ikke betalt for denne. Disse åbne poster udgør kr. Flere af disse betalinger går tilbage til Vi følger op på de manglede betalinger og gør opmærksom på foreningens åbne regnskab, hvor i det klart fremgår, hvem der ikke har betalt for den leverede vare. Fremover skal nye annoncører betale inden bladet går i trykken. Der stilles ingen spørgsmål til kassererens fremlæggelse af regnskabet. Fremlæggelsen godkendes af generalforsamlingen.

4 5. Behandling af indkomne forslag Der er ingen indkommende forslag.. 6. Valg af bestyrelse og revisorer Formanden fortæller at alle bestyrelsesmedlemmer på nær Heinrich Hermansen og Niels Kjær Larsen genopstiller. Der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer. Peder Lichtenberg og Bjarne Christensen har ønsket at opstille til valg og vælges af generalforsamlingen. Revisorer: Jacob Riede Svendsen modtager genvalg og Thomas Ratzlaf ønsker ikke at modtage genvalg. Peter Schmahl stiller op til den ledige post. Rikard tæller alle stemmer sammen og Jacob Riedel Svendsen og Peter Schmal vælges som revisor af generalforsamlingen. 7. Eventuelt 1. Thomas Bryld beder om ordet, og fortæller lidt om fordelingen af arbejdsopgaver I den netop nyvalgte bestyrelse. Formand: Thomas Bryld fortsætter endnu et år som formand og har som formand foruden formandsposten ansvar for salg af annoncer til KARPEN, samt salg af bannerreklamer til hjemmesiden. Formanden er fra dagsdato også ansvarlig for at sende faktura, evt. rykkere og kontrollere om fakturaer betales til tiden. Derudover er han også ansvarlig for det årlige fællesindkøb. Næstformand: Kristian Tandberg fortsætter som næstformand, og er ansvarlig for alt det praktiske, såsom registrering af giroindbetalinger, opdatere medlemsdatabase, udbetale rejseudgifter og andre udlægsbilag, registrering af indbetalte faktura, samt at betale foreningens regninger.

5 Kassereren: Henrik B Madsen fortsætter som kasserer og har kun kiggeret til girokontoen. Henrik bogfører alle bilag, fakturaer med mere, samt afstemmer regnskab og momsregnskab en gang om året. Webmaster: Rikard fortsætter sit fremragende arbejde med hjemmesiden, som nok er det arbejder der er mest synligt for vore medlemmer. Næste opgave bliver implementering af det omtalte dankortsystem på hjemmesiden. Bladudvalg: I dette udvalg er der sket en masse ændringer siden sidste blad kom på gaden. Kim Nielsen har fra dags dato blevet bladudvalgets repræsentant i bestyrelsen. Kim arbejder sammen med redaktør Jesper Strømsted og layouter Martin Ejler Olsen, samt annoncesælger Thomas Bryld. Fiskeplejeudvalg: Mikkel W. Pedersen fortsætter som ansvarlig for fiskeplejeudvalget. Østudvalget: Tom Nielsen fortsætter som ansvarlig for Østudvalget. Vestudvalget: Nyindvalgte bestyrelsesmedlem Bjarne Christensen fra Esbjerg er fra dags dato blevet ansvarlig for Vestudvalget. Indkøbsudvalg: Nyindvalgte Peder Lichtenberg er fra dags dato ansvarlig for indkøb og salg af stofmærker, hættetrøjer, polo shirts, caps etc. Peder har nogle gode kontakter og masser af gode ideer til fornyelse på dette område. Desuden er det en af de målsætninger vi endnu ikke har nået. Der er derfor en masse nyt og spændende arbejde at tage fat på.

6 2. Diskussion af vores kassebeholdning. Hvad skal vi bruge pengene på? Bestyrelsen foreslår at vi bruger omkring kr. På at skabe et lager med forskellige beklædningsgenstande med foreningens nye logo. Kim foreslår at vi om nødvendigt kunne købe artikler hos kendte skribenter i udlandet, og oversætte disse til dansk. Rikard foreslår en fotokonkurrence på hjemmesiden. Præmierne skal være gavekort fordelt 50/50 mellem giver og foreningen. Idéen om DM blev under dette punkt taget op endnu engang. Nogle af pengene kunne i den forbindelse bruges til at sende et vinderhold af DM til VM og repræsentere Danmark i landsholdstrøjer. Sluttid: Da der ikke var særlig mange til stede ved Generalforsamlingen vil bestyrelsen, via hjemmesiden høre andre medlemmer om ideer, eller hvilke af ovenstående ideer der er mest opbakning omkring. Tråden startes et par dage efter offentliggørelsen af referatet

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts 2012. 1. Valg af dirigent Valgt: Ole Søager ole@soeager.dk Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere