Mødereferat. Kolding Uddannelsesråd. Emne Kolding Uddannelsesråd. Mødedato Mødested Møde start/slut 25. februar 2009 Kolding Gymnasium 13.00/15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Kolding Uddannelsesråd. Emne Kolding Uddannelsesråd. Mødedato Mødested Møde start/slut 25. februar 2009 Kolding Gymnasium 13.00/15."

Transkript

1 Børne- og Uddannelsesforvaltningen Dato 26. februar 2009 Mødereferat Referent Ulla Lykke Rasmussen Direkte telefon Møde mellem/i Kolding Uddannelsesråd Møde nr. Emne Kolding Uddannelsesråd Mødedato Mødested Møde start/slut 25. februar 2009 Kolding Gymnasium 13.00/15.00 Deltagere Marlene B. Lorentzen, Mette Balsby, Jesper Kjølhede (IBC), Annie Kallerup (Kolding Gymnasium), Lene Nordby Nielsen (Designskolen),Lene Hauge (Munkensdam Gymnasium), Jan Hyldig (VUC), Bjarne Stolten Thomsen (Hansenberg), Kirsten Skaastrup (UC-Syd), Jette Olsen (SDU), Birgitte Jaritz (SDU) Bjarke Wolmar (Business Kolding), Mario Volkmann (Business Kolding), Kirsten Wilbour Christiansen (Business Kolding) Siff Pristed Nielsen (Studenterhuset), Ib Hansen (KK), Ellen Tingleff Holm (KK), Tina Maagaard (KK), Lotte Rosing Videbæk (KK), Miloud Yousfi (KK) og Ulla Lykke Rasmussen (KK) Fraværende Asbjørn Lyby (LærDansk), Hanne Dam Bilagsoversigt/referat 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Ingen bemærkninger 3. DesignKolding Lotte Rosing Videbæk orienterede om Kultur- og Fritidsforvaltningens satsning i forhold til Design. I marts 2008 vedtog Kolding Byråd en vision for den fremtidige udvikling af Kolding Kommune. Visionen er udformet i 7 punkter, som tilsammen udtrykker de værdier, ambitioner og særlige styrker, som Byrådet vil lægge til

2 grund for arbejdet med at udvikle kommunen. Disse 7 punkter er: Kvalitet, Omsorg, Læring, Design, Initiativ, Nærhed og Globalisering. Som et af de første overordnede initiativer i forlængelse af vedtagelsen af Vision Kolding har Kolding Kommune koordineret forskellige initiativer på designområdet. Der findes i kommunen en lang række aktører - private såvel som offentlige inden for området design såvel som inden for områderne kunst, kunsthåndværk og arkitektur. Målsætningen med en samlet designsatsning er gennem etablering af nyskabende samarbejdsflader og - former mellem de forskellige aktører, at skabe synergi og merværdi for alle parter inden for disse områder. Designsatsningen skal således understøtte og udbygge Koldings unikke designprofil - regionalt, nationalt og internationalt. Indsatsområdet DesignKolding er funderet på fire "ben": Kultur Uddannelse Byrum Erhverv. I regi af Kolding Uddannelsesråd har der været nedsat en arbejdsgruppe, der skulle komme med en række anbefalinger til, hvordan Design kan tænkes ind i uddannelsesområdet. Arbejdsgruppen fremkom bla. med følgende anbefalinger: Design i 10. klasse (BUF) Ide med Inno camps blandt uddannelsesstederne i Kolding og i samarbejde med erhvervslivet Markedsføring fælles pjece i forhold til design på uddannelsesstederne Hjemmeside om design - der skal samle og dele viden Deltagelse i events/aktiviteter vedr. design Internt samarbejde mellem uddannelsesstederne om f.eks. fælles konferencer, gæstelærer, netværk blandet lærer med designinteresser etc. Ovenstående har været et godt grundlag for det videre arbejde i forhold til konkrete initiativer. Pt. er der gang i forskellige initiativer: Designbørnehave Ghost læseplan om design på folkeskoleområdet Biennalen Kolding som energiby El- biler på Designskolen i samarbejde med Dong Mm. Der er gang i rigtig meget vedr. i Kolding. Udfordringen er at binde de forskellige initiativer sammen, så de fremstår som en samlet pakke et brand, der kan sælge byen på Designområdet. Side 2

3 Der er oprettet en hjemmeside om Design adressen er Hjemmesiden er indtil videre et internt arbejdsredskab, som senere skal udbredes. På hjemmesiden er der blandt andet en aktivitetskalender, som alle er velkommen til, at melde aktiviteter ind på. Lotte Rosing Videbæk foreslog i den forbindelse, at der på uddannelsesstederne udstedes en konkurrence om, at finde et layout/et grafisk udtryk til hjemmesiden, som også vil kunne bruges i andre sammenhænge. Designskolen melder tilbage med, om det kunne være en god ide. Marlene B. Lorentzen supplerede med, at der netop er igangsat et designprojekt i en SFO. Hun understregede samtidig vigtigheden af, at design bliver en integreret del af Campus Kolding, som skal emme af kreativitet og samarbejde. Hun fortalte desuden, at Kulturudvalget forgæves har forsøgt at finde andre steder i verden, hvor der sker lignende ting. Hun oplyste desuden, at også Undervisningsministeren har vist interesse for projektet. Ib Hansen supplerede med, at han allerede har sendt Kolding Kommunes strategi vedr. design videre til Bertel Haarder. Han understregede desuden, at det er vigtigt at vide, at design er andet og mere end tekstiler og håndarbejder. Design handler om den tilgang man arbejder med/efter. Design handler således om kreativitet, innovation, samarbejde og problemløsning. Mette Balsby kvitterede for, at uddannelsesstederne har været en aktiv medspiller i forhold til designsatsningen. Hun opfordrede til, at der sammen med referatet bliver sendt en oversigt over designinitiativer og et notat om designpædagogik i folkeskolen til alle rådets medlemmer. Marlene B. Lortenzen understregede vigtigheden af en bred definitionen af design, men samtidig en definition der er så skarp, at den ikke bliver udvandet. Ib Hansen foreslog i den forbindelse, at vi kunne lave en fælles konference om Design om det at lære at være kreativ. Lotte Rosing Videbæk oplyste, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har fået lidt donationer fra erhvervslivet til at igangsætte et projekt omkring bæredygtighed og transport. Det kunne evt. være udgangspunktet for en fælles event. Det var flere uddannelsessteder interesseret i. Når der foreligger noget konkret vil materialet blive sendt til alle rådets medlemmer. Lotte Rosing Videbæk oplyste også, at de er blevet kontaktet at en filmproducent, som gerne vil se på processen omkring DesignKolding. I første omgang vil de se på folkeskoleområdet og senere vil de være interesseret i at se på design på uddannelsesstederne. Der vil være Kick Off konference vedr. design i slutningen af april. Mere følger. 4. Studenterhuset: Tina Maagaard fortalte, at der er ansat en halvtidsmedarbejder i Studenterhuset. Medarbejderen er ansat i Business Kolding, men bliver halvtid finansieret af de videregående uddannelsessteder. Han hedder Mario Volkmann og skal sørger for den daglige drift af huset. Side 3

4 Mario Volkmann oplyste, at Studenterhuset har indgået en aftale med Godset om 3 koncerter i foråret og 3 koncerter i efteråret. Studenterhuset har fået lavet nye vedtægter for foreningen, som skal behandles på den kommende generalforsamling. Det fremgår af de nye vedtægter, at der til bestyrelsen skal vælges et bestyrelsesmedlem fra det politisk niveau og en repræsentant fra de videregående uddannelser. Jette Olsen foreslog, at de videregående uddannelsessteder efter mødet kan vælge deres repræsentant til studenterhusets bestyrelse. Siff Nielsen oplyste, at der fortsat er et ok fremmøde i huset, men at det fortsat er de samme uddannelsessteder der er repræsenteret. 5. Universitetsbyggeriet Ib Hansen oplyste, at der er valgt et universitetsprojekt, og at vinderprojektet har været udstillet på biblioteket. Det er nu UBST som tager over i forhold til selve projekteringen. Det er en langsommelig proces, der først og fremmest kræver godkendelse af finansieringen i et aktstykke. Jette Olsen supplerede med, at der er valgt et meget spændende projekt, som blandt andet har meget vidtgående og nytænkende energikrav. Hun oplyste desuden, at der er stort fokus på, at bygningen skal kunne bruges af andre. Selve byggeriet forventes at gå i gang i begyndelsen af Marlene B. Lorentzen oplyste, at vinderprojektet også var det projekt, der lagde mest op til, at bygningen skulle blive en integreret del af byen. Et samlingssted og et mødested for byens studerende og øvrige borgere. 6. Talenter til Bruxelles Ib Hansen orienterede om, at Borgmesteren har anbefalet 3 unge studerende fra Hansenberg til en konference for kreative unge i Bruxelles. Ib kvitterede for Hansenbergs velvillighed i forhold til at anbefale elever. Bjarne Stolten Thomsen syntes, at det var en god chance for deres studerende og ser frem til tilbagemeldingen fra Bruxelles. 7. Fælles studiedag. Der har siden sidste møde i Kolding Uddannelsesråd været nedsat en arbejdgruppe, der skulle se på et koncept for afvikling af en fælles studiedag i Kolding. Resultatet af gruppens arbejde var et notat, der blev rundsendt med dagsordenen. Notatet er et oplæg til, hvordan man kan tilrettelægge en fælles studiedag i Kolding enten som et supplement til eller som en erstatning for de aktiviteter, der allerede foregår i dag. Marlene B. Lorentzen fortalte, at det er vigtigt, at vi står sammen som by, og at det er vigtigt, at vi kan vise hele paletten af hvad Kolding kan tilbyde. Marlene B. Lortenzen nævnte i den forbindelse flere aktiviteter, som byen Side 4

5 kan bidrage med ved en sådan dag. Feks. Mungo Park, Business Kolding (studiejob), bibliotek, byen, cafeer etc. Bjarne Stolten Thomsen fortalte, at Hansenberg gerne vil holde arrangementet adskilt fra deres normale åbent hus arrangement. Han syntes derfor at det er vigtigt, at arrangementerne ikke falder for meget sammen. Han syntes desuden, at arbejdsgruppen skal være mere skarp på, hvad formålet med dagen skal være. Men at de er meget positive overfor initiativet. Lene Hauge oplyste, at de i forvejen har 2 åbent hus arrangementer. Hun syntes også, at det skal være mere klart hvad formålet er. Jette Olsen syntes det vil være rigtig godt med et fælles arrangement, hvor hele byen er med. Det er vigtigt at proilere både uddannelserne og byen som uddannelsesby. Marlene B. Lortentzen oplyste, at hele hovedformålet med en fælles studiedag er, at alle uddannelsesstederne deltager. Det er det, der er hovedformålet og det som vil skabe synergi. Jesper Kjølhede oplyste, at IBC vil være indstillet på at hoppe med på ideen, som han syntes er rigtig god. Jan Hyldig syntes også rigtig godt om ideen. Det vil fremme den gode vejledning og vise samarbejde. En samordnet og ensartet indsats i hele byen vil være en fordel. Lene Hauge mente, at det kunne blive et problem at fylde huset med elever, lærer, studevejledere etc. på en lørdag fra Jesper Kjølhede syntes også, at en åbeningtid fra kl vil være passende. Marlene B. Lorentzen opfordrede arbejdsgruppen, til at arbejde videre med konceptet, med henblik på, at være mere mere skarp på fokus/formålet med dagen. Punktet vil blive taget op på næste møde i Kolding Uddannelsesråd. 8. Uddannelse til alle. Miloud Yousfi oplyste, at Kolding Kommune har vedtaget en strategi, der skal få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse. I den forbindelse er der nedsat en styregruppen, der skal igangsætte initiativer, der skal sigte mod at nå målet. Styregruppen har foreløbig igangsat følgende projekter: - Uddannelse til alle pris til den/eller dem der har gjort noget særligt. Der er søgt om finansiering hos Business Kolding. - Konference vedr. unge med sociale og psykiske problemer. Finansiering skal komme fra det Lokale Beskæftigelsesråd. - Reform af mentorordningen: Mentorerne er knyttet til det enkelte uddannelsessted. Ville det være bedre at mentorerne tilknyttes den enkelte unge? Side 5

6 - Erhvervsliv mere samarbejde. - Etniske unge forskellige initiativer rettet særligt mod denne målgruppe. 8. Eventuelt Ib Hansen fortalte, at Tina Maagaard fratræder Kolding Kommune ved udgangen af februar 2009, for at tiltræde en ny stilling som områdechef i Århus Kommunes Børne- og Ungemagistrat. Side 6

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 deltag i debatten på www.vejlesfremtid.dk Vejle vil Vækst Erhvervspolitisk forår i Vejle 2 Indledning Erhvervspolitisk forår i Vejle Vejle vil vækst og

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Kommentar til Driftige Designkommune

Kommentar til Driftige Designkommune Kommentar til Driftige Designkommune B For at skabe vækst skal vi have en fysisk planlægning med bredere rammer, højere til loftet og en længere tidshorisont. B Den dejlige designkommune B Lad være med

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Portræt af studiebyen Kolding 2014. Jagten på det

Portræt af studiebyen Kolding 2014. Jagten på det Portræt af studiebyen Kolding 2014 Jagten på det særlige DNA JAGTEN PÅ det særlige DNA! Portræt af en studieby anno 2014 er en status på relevante områder, der har indflydelse på Kolding som studieby.

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg Deltagere Peter Rindebæk Torben

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Kortlægning af Kolding kommunes autentiske identitet

Kortlægning af Kolding kommunes autentiske identitet Kortlægning af Kolding kommunes autentiske identitet Rapporten er udarbejdet i juli og august 2012 af Stagis A/S Rapporten er udarbejdet i juli og august 2012 af Stagis A/S Stagis A/S Kompagnistræde 14b,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere