DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl på Social- og Sundhedsskolen. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat"

Transkript

1 Skole-praktikforum møde D. 11. november 2014 kl på Social- og Sundhedsskolen TILSTEDE: GITTE SCHJØTLER, NINA JEXEN, EVA PEDERSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, ANNE HØYRUP, KAREN M LUND, TOVE HUSUM, RUTH SKRIVER, GITTE B JENSEN, ILSE SØRENSEN, SUSANNE AAS, ULLA LAURSEN INDTIL KL. 13, DORTE M SØGAARD INDTIL REFERENT: BERIT BORGÅ GAMEMASTER: ANNE HØYRUP DAGSORDEN Mødeindledning, hvor vi aftaler de praktiske rammer for dagens møde og prioritering af dagsordenen. Idé- og udviklingsforum Kl. 9 til 11 inkl. kaffepause Dette forum er et åbent forum, hvor alle forbereder sig på følgende oplæg: Overvej og medbring de 2 temaer/spørgsmål/udfordringer du er mest optaget af lige nu. Der tilrettelægges en proces på mødet, hvor vi har fokus på at ideudvikle erfaringsudveksle og reflektere. Der blev drøftet i 2 grupper og flg. emner kom frem: Gruppe 1: - EUD reform konference 2/12-14 FOA Kolding - Thisted Kommune udviklingsplan 4 centre lukker ned specialisering i centrene indenfor kommunen. Det betyder omrokering på 22 pladser - Øgede faglige udfordringer Skive Kommune alle udførende skal være uddannede - Udfordringer i somatikken Sygehus Thy/Mors reduktion i afsnit dette betyder 17 elever til fordeling på 3 afsnit. Gruppe 2: - Forberedelse til praktikken udvikle materiale til eleverne - EUD-reform hvordan og hvorledes? - Det tværfaglige samarbejde optimering på SOSU trin 2 og Fys./Ergo og Sygeplejerskeudd. - Dimensionering fremadrettet Gitte B Jensen holdt et oplæg omkring EUD reformen Slides sendes med dette referat ud Kl Skolen er optaget af tre hjørnesten ud fra vores pædagogiske intension om at alle elever færdiggør deres uddannelse på højest mulig faglige niveau nemlig Praksisnærhed, Øget differentiering & 1

2 Synlig læring. Vi har afholdt en konference med James Nottingham den 20/ James Nottingham arbejder ud fra John Hatties forskning og har bl.a. skrevet bogen nøglen til læring. Oplæg fra skolen herom. Gitte holdt et kort oplæg om konferencen med James Nottingham pp medsendt dette referat 2 bøger: Nøglen til Synlig læring James Nottingham Dafolo Synlig læring - for lærere John Hattie oversat af Søren Søgaard- Dafolo Indsatsforum Kl. 11 til (inkl. ½ times frokost) Indsatsområde Effekt Evt. oplæg Tidsramme Aftaler Fra dette forum vil vi generere indsatsområder, vi vil arbejde i dybden med. Dette sættes på dagsordenen i nedenstående forum Indsatsforum - på et af de efterfølgende møder. I dette forum arbejdes med forhåndsaftalte indsatsområder enten genereret fra Ide og Udviklingsforum eller fra Aktuelt forum. I dette forum vil der være en eller flere tovholdere for arbejdet med de forskellige indsatstemaer. Tovholderne har ansvaret for at forberede oplæg og tilrettelægge processen. Mødedeltagerne forbereder sig ud fra tovholdernes eventuelle oplæg. Praktikprojektet Ruth Skriver og Dorte M S Erfaringsudveksling Udveksling af erfaringer i forhold til afprøvning i praksis Hvordan kommer vi videre 30 min Udsættes til næste møde Indsatsområde Effekt Evt. oplæg Tidsramme Aftaler Videreudvikling af temaeftermiddage Arbejdsgruppen Afklaring af det videre arbejde ift. temaeftermiddage Fra sidste mødes ideforum: Temaeftermiddage og hvordan vi kan udvikle disse. Er det godt med 3 workshops hvor man kun kan vælge 2? Bedre med ens for alle. Stor ros til arbejdsgruppen. 30 min. Drøftelse i to grupper: Gruppe 1 Bibeholde temaeftermiddage gode for vejlederne De får konkrete redskaber Emner 2015: 2

3 EUD reform James Nottingham/synlig læring Gruppe 2 Temaeftermiddage prioriteres meget højt Vejlederne er glade for det fælles afsæt og den fælles platform Fælles temaer ønskes i stedet for 3 workshops så alle har hørt det samme Emner 2015: James Nottingham/Synlig læring EUD-reform Ny arbejdsgruppe: Ulla L?, Anne H, Ilse S, GJ/DMS, Ruth S? Tema: EUD-reform, Synlig læring Skolen indkalder til første møde i januar/februar 2015 Indsatsområde Logbog Styregruppen (Eva P, Ulla L, Inge-Marie, Birte S, Dorte M S og Gitte) At få lavet aftaler omkring det videre forløb Effekt Evt. oplæg af logbogsgruppemøde - Se bilag 1 Tidsramme 30 min. Aftaler Eva fortæller om styregruppens arbejde. Arbejdsgruppen arbejder videre med dette. Der indkaldes til et nyt møde og det sættes på dagsordenen til næste møde. Indhold/emner i Lærebog i praktikken kan tænkes med ind i dette Er behovene i skole- og praktikdelen sammenfaldende? Elevblogs kunne være en mulighed Skolen indkalder til næste møde først i det nye år Aktuelt forum Kl til 15 Inkl. Kaffe Punkt 1 Bemærkninger til referat fra sidste møde I dette forum orienteres, drøftes og besluttes aktuelle indkomne dagsordenspunkter. Ingen bemærkninger Punkt 2 Gensidig information Alle 3

4 Punkt 3 20 min Information fra skolen: - Udviklingsprojekt Trin 1 erfaringer hermed - Regionsmesterskaberne DM i Skills Information fra praktikken: Udsat til næste møde Praktikuddannelsens organisering Ulla L, Ilse, Ruth, Karen Marie 10 min. Seneste nyt fra Netværksgruppen Ulla fortæller fra sidste møde i netværksgruppen. Det vil være godt at kunne forberede eleverne på praktikken tidligere i forløbet. Hvordan skaber vi den gode forberedelse for eleverne til praktikken? Det blev besluttet at nedsætte to arbejdsgrupper bestående af: Gruppe 1: Anne Høyrup, Karen M Lund, Susanne Aes, Dorte M Søgaard og Ilse Sørensen. Gruppe 2: Gitte Schjøtler, Inge Marie Kristiansen, Nina Jexen og Ulla Laursen, Dorte M Søgaard. Dorte M S indkalder til møde i grupperne Punkt 4 Punkt 5 Lærebog i praktikken Anne Høyrup 10 min. Afklaring af skolens opgave i forhold til at introducere Lærebogen i praktikken for eleverne Skolen giver eleverne en kort introduktion til bogen med særlig fokus på det, der handler om uddannelsessamtaler. Regionshospitalet i Midt har deres materiale omkring uddannelsessamtaler til at ligge på hjemmesiden Karen Marie følger op på, hvordan det matcher det, der står i bogen. Mødeorganiseringen i Skole/Praktikforum Gitte B. Jensen 10 min. Afklaring af om der er behov for udvikling 4

5 Beslutning: 3 møder om året fremadrettet med ligelig fordeling af arbejdsuger imellem Kun ide og udviklingsforum 1 gang om året 1 dagsmøde og 2 halvdages møder de to halvdagsmøder med mulighed for at mødes i arbejdsgrupper samme dag. Ønske om færre arbejdsgrupper Aftalerne iværksættes fra 2015 Punkt 6 Skole/praktikplan juli 14 og nov 14 Nina Jexen 10 min På Juli 14 og nov. 14 er der indlagt evt. ferie efter aftale med arbejdsgiver i 1 praktik Er der behov for at vi udarbejder en proces plan for dette så der tages hensyn til de forskellige perspektiver som status over læringsudvikling prøvetid ferieafvikling Skole/praktikplaner er fælles i hele regionen Der kommer ikke til at mangle praktikdage der er taget højde for det i skole/praktikplanen. Når der står Evt. ferie på skole/praktikplanen = 6. ferieuge Punkt 7 Pass erklæringer Inge-Marie Kristiansen 10 min Forståelse og tydelighed i forhold til niveauer igennem uddannelsen Er afklaret under punkt 3 Punkt 8 Årshjul 2015 og fremtidige mødedatoer Gitte B. Jensen 20 min - Afklaring af næste års indsatsområder eksempelvis elevplan, simulation, teknologi/velfærdsteknologi, Overgange/Skolepraksisdage/Forberedelse til praktikken, Elevernes faglige forudsætninger EUD reform, James Nottingham, Praksisnærhed 5

6 ønskes medtaget i årsplanen EUD-reform på hvert møde fælles vidensdeling Første møde mandag den 23. februar Andet møde onsdag den 3. juni Tredje møde torsdag den 12. november Punkt 9 Eventuelt - Uddannelsesaftaler man må ikke rette 20 min - Litteraturliste Trin 2 Der sker nogle gange rettelse af dato i uddannelsesaftaler GJ afklarer nærmere Litteraturliste Trin 2 Munksgaard Elever skal købe bøger, så de har en brugbar e-kode derfor giver det store udfordringer når elever køber brugte bøger, da denne kode kun gælder i 2 år og ikke kan aktiveres mere end 1 gang. ÅRSPLAN møde mandag den møde onsdag den 3. Juni februar møde torsdag den 12. november Igangværende arbejdsgrupper Logbog Styregruppe Eva P, Ulla L, Inge- Marie, Birte S, Dorte M S og Gitte Kommende aftaler Skolen indkalder til nyt møde først i det nye år 6

7 Dokumentation pilotprojekt Thisted Praktikuddannelsens organisering/forberedelse til praktikken Ulla L, Nina J, Gitte S, Inge-Marie K, Gitte Gruppe 1: Anne Høyrup, Karen M Lund, Susanne Aes, Dorte M Søgaard og Ilse Sørensen. Gruppe 2: Gitte Schjøtler, Inge Marie Kristiansen, Nina Jexen og Ulla Laursen, Dorte M Søgaard. Der er nedsat 2 arbejdsgrupper på mødet den 11/ Skolen indkaldes til møde først i det nye år Praktikmålsprodukt Ruth, Eva P, Nina J, Karen Marie, Gitte og Inge Marie Temaeftermiddage Ulla L?, Anne H, Ilse S, GJ/DMS, Ruth S? Afventer 2. møde Skolen indkalder til møde i januar/februar 2015 Før mødet: Fremsendes af mødeafvikleren. Reminder til dagsorden indeholdende skabelon til sagsfremstilling fremsendes ca. 14 dage før mødet. Endelig dagsorden udsendes af mødeafvikleren 1 uge før mødet Under mødet: er et konklusionsreferat referatet oplæses og godkendes på mødet. Endelig godkendelse af referatet sker på næstkommende møde. Hvem der er Gamemaster på næstkommende møde aftales. 7

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen)

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00 Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole LEJRE LÆRERFORENING Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole Skriftlig beretning Den skriftlige beretning er udarbejdet af Kredsstyrelsen, vedtaget

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Deltagere: Anette Dippel Larsen, Anette Søgaard, Annette Teilmann Demant, Birgitte Sønderborg, Britta Starup, Dorte

Læs mere

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever

Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelsesområdet Sundhed og omsorg Torvet 3 8500 Grenå Praktikuddannelsesplan for Social og sundhedsassistentelever Uddannelseskoordinator Line Kristensen Østergade 36 8500 Grenå Tlf. 8959 2120 Mail

Læs mere

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser...

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser... Mødereferat Mødedato: Onsdag den 10. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Helle Kehlet, Jennifer Olsen, Susanne Lønborg Friis,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Referat fra ESB-styregruppemøde 3. juni 2015 kl. 10.00 15.00 på SOSU Sjælland, Selandia Park 8, 4100 Ringsted

Referat fra ESB-styregruppemøde 3. juni 2015 kl. 10.00 15.00 på SOSU Sjælland, Selandia Park 8, 4100 Ringsted Deltagere ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Kristina Birch, TEC (KBI) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) o Ole Rømer, SOSU C (OR)

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Deltagere: Uddannelseskonsulent Jonna Thuesen, Områdeleder Bente Bruun Jørgensen, Ældrechef Lisbeth Schmidt, Sektorformand Connie Geisler, Områdeleder

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere