Masterplan Geografisk Have

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masterplan Geografisk Have"

Transkript

1 Masterplan Geografisk Have

2 Indhold Masterplan Geografisk Have Udarbedet af GBL gruppen for by og landskabsplanlægning og Landskabsarkitekt MDL Kirsten Lund-Andersen for Kolding Kommune i samarbede Geografisk Haves Venner og Geografisk Have og Plan. Juni 2013 Kortmateriale Udlånt af Kolding Kommune Fotos GBL samt Geografisk Have Layout GBL Forord Behov for en Masterplan Rammeplan for de næste 100 år Indsatsplan for udvikling af Geografisk Have Baggrund for planen Plan og proces Kulturarv og haven Resen som brand Havens historie Haven som folkeee Beliggenhed i Kolding Oplevelsen af Geografisk Have Beplantning Topografi og vand

3 Forord Geografisk Have er en botanisk have med et høt fagligt gartnerisk niveau og et væld af attraktioner og aktiviteter, hvilket et spækket sæsonprogram hvert år vidner om. Det er vigtigt, at haven er til for publikum, uden at tabe den værdi, der ligger i den kulturhistorie, haven også fortæller om Kolding som centrum for udvikling og fremsynethed. Det er Kolding Kommunes ambition at udvikle og forny haven i takt med de nye udfordringer, haveeere i almindelighed og Geografisk Have i særdeleshed står overfor, samt at sikre de værdier der allerede nu er i haven. På opfordring af Geografisk Haves Venner blev det derfor vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 19. ma 2011 at udforme en masterplan for de næste 100 år for Geografisk Have. Masterplanens kommissorium fastlagde, at udviklingen af haven skulle ske med respekt for Aksel Olsens tanker og idéer samt for havens nuværende kvaliteter, og med så meget udsyn, at haven stadig udvikler sig som den kulturinstitution og turistattraktion den er. Det særlige ved Geografisk Have er, at vi netop kan arbede med et 100 årigt perspektiv, og at mange af planterne allerede er fuldt udvoksede, hvilket man ikke ser mange andre steder. Vi har nogle af de ældste træer og buske i Danmark her i Geografisk Have i Kolding. Nogle af træerne er næsten 100 år allerede. Masterplanen skal være med til at sikre, at Geografisk Have er bæredygtig, og at den og dermed Kolding Kommune bliver kendt så vel nationalt, som internationalt. Kolding, den 12. uni 2013 H.C. Jensen Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 3

4 Behov for en Masterplan Masterplanen for Geografisk Have er både et produkt og et redskab. En masterplan er en samlet overordnet beskrivelse af behov for udviklingen af haven. Masterplanen skal danne et sammenhængende grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger til varetagelse af havens fremtidige planlægning, omdannelse og brug. Masterplanen indeholder en beskrivelse af havens historie og baggrund, en rammeplan for den fysiske udvikling samt en række indsatsområder, der anbefales realiseret indenfor de kommende 10 år. Herefter bør planen fornyes med 5-10 års mellemrum. Rammeplanen omfatter Geografisk Have samt tilstødende naboarealer, der enten tilhører Kolding Kommune i dag eller historisk har udgort starten på den oprindelige have. Masterplanens høeste prioritet er at udvikle havens landskab for deri at skabe en ny, stærk fortælling, der markedsfører Geografisk Have som vartegn for kulturarv og design i Kolding. Planens tilblivelse udspringer af Kolding Kommunes eerskab. Rosenhaven. Kultur- og Erhvervsudvalget besluttede i foråret 2011 at iværksætte arbedet med en masterplan, der sikrer og beskriver et udviklingsperspektiv for Geografisk Have og som kulturværdi for Kolding. Masterplanen skal således danne grundlag for, at Geografisk Have også fremover vil være en publikumsmæssig attraktion af hø kvalitet såvel lokalt og internationalt. Foruden det politiske ønske er der også et konkret behov for at udvikle en robust masterplan for haven. Geografisk Have er en kulturinstitution gennem snart 100 år, hvor der i dag er store problemer med vandlidende orde og et generelt behov for at forynge havens planter. Vanskelige ordbundsforhold og problemer med overfladevand er en trussel for mange eksoter og historiske planter. Derfor er en snarlig indsats nødvendig for planternes overlevelse og deri sikre grundlaget for Geografisk Haves fremtid. Masterplanen omfatter både en beskrivelse af haven i dag, en illustrationsplan for havens fremtidige udformning samt en indsatsplan med konkrete Fuldkronede træer og buske i blomstring. forslag til havens renovering og udvikling anført i prioriteret rækkefølge. Masterplanen er dermed både en visionær haveplan og en implementering heraf, der bør iværksættes indenfor en kortere årrække. Derved sikres overlevelsen og udviklingen af én af Kolding bys fire store kulturinstitutioner. Sammen med Trapholt, Koldinghus, Designskolen bliver Geografisk Have fremtidens vartegn og brand for Kolding by og for design. 4

5 Geografisk Have - luftfoto 5

6 Rammeplan for de næste 100 år Hovedgrebet i Rammeplanen for Geografisk Have er at skabe et nyt, stærkt brand ved at bevare kulturarven og udvikle nye landskabskvaliteter, der baseres på eksisterende planter og stedets herlighed. Rammeplanen er den fremtidige overordnede disposition af havens rum, planter, stier, hegn, bygninger samt øvrige elementer, der tilsammen danner havens landskab. Det anbefales at realisere rammeplanens indsatsområder i de kommende 10 år for at bevare planens 100- årige perspektiv. Fremtidens potentiale Masterplanen indeholder et stort perspektiv for de næste 100 år, som det også fremgår af Rammeplanen. De omkringliggende attraktioner som Amfiscene, Miniby, Naturskole, Aksel Olsens hus og have samt stiforbindelse til Hylkedalen, rummer alle muligheder, der vil kunne indgå i en fremtidig helhedsplanlægning for Geografisk Have og de nærmeste omgivelser. Der er ingen konkrete muligheder eller planer for dette, men det vil være gavnligt at udvikle en synergi både for det lokale bymilø og for Geografisk Have om 50 og 100 år. Rammeplanen opdeler haven i to områder, Landskabshaven og Designhaven. Den gamle planteskole deles i to og omdannes længst mod nordvest til Designhaven. Længst mod sydøst omdannes den til skov, der sammen med ådalen forenes til Landskabshaven. Landskabshaven er anlagt i landskabelig stil i det kuperede terræn og adskiller sig fra Designhaven i aktivitet og formgivning. Designhaven udformes efter nyere tids dansk havetradition. Rækken med egetræer er en veldefineret akse, der i fremtiden tydeligere adskiller Designhaven og Landskabshaven og peger ud mod det store landskab. Ankomst og indgang I fremtidens Geografisk Have er hovedindgangen samme sted som i dag. Det giver mening i oplevelsen af Aksel Olsens have, der er bygget op om en nøe afstemt vandring fra nord mod syd gennem de forskellige haverum. Det giver også mening i forhold til Designhaven, der med sin nye placering danner en harmonisk symmetri med den oprindelige geografiskehave. Ved ankomst til Geografisk Have opføres nyt indgangsparti med cafébutik. Butikken vil kunne kombinere servicefunktioner som salg af billetter, havebøger og planter samt drikke og let spise i et hyggeligt milø. Cafébutikken kan blive det ferde væksthus i Geografisk Have med gode opholdsmuligheder sommer og vinter og forbinde det nye indgangsparti med de eksisterende væksthuse, så man kan færdes gennem en række forskellige vinterhaver. Fra den ny indgang ledes man direkte ind i haven, hvor trærækken med egetræer både speler og deler Designhaven og Landskabshaven i en symmetrisk akse. Rækken med egetræer fortsætter ind gennem planteskolen og danner en naturlige afgræsning mellem Designhaven og Landskabshaven. Landskabshaven Landskabshaven er Aksel Olsens oprindelige haveanlæg med Syvdalen og Plænen og skovbrynene omkring denne, der omfatter havens primære kulturarv samt det tidligere planteskoleareal. 6

7 kæ rga de ve as ve ls Ve n dk æ rga Sigbritsve Br æ be yr ga Th rtu Ny hovedstruktur as He yr Hertug Abels Ve Th nu ds Christoffer 2 Ve Ve 4 Ve t. K tian Sc de ris Ch tof fe G sv e ing Amfiscene lip p Miniby Planteskolen Naturskolen Er ik r2 Ve P Designhaven Egetræs række Ch ris Rosenhaven tia P n4 Volmersve Ve Egetræs række PHovedindgang Dr. D oroth e eas V Landskabshaven Plænen tian 3 Ve Chris tian 3 Ve Syvdalen Aag ærd Fred erik 2 et Ve Aagærd et k Ran tzaus indeve Mariesm Lund gærd et Ve t Lundgærde Aagærd et Aagærdet Henri Dævlekløften Chris Chris 1:4000 7

8 I Designhaven kan staudehave og leg forenes som i parken Les Tuileries i Paris. Lys og skygge skaber stemningsfulde steder i haven. Landskabshaven er anlagt med bløde landskabsformer og slyngede stiforløb, der passerer gennem en variation af tætte og åbne rum. Landskabshaven genskabes og gøres harmonisk ved at styrke skovbrynet på begge sider af Plænen og derved danne en tydelig kant mellem de mindre haverum og plænens åbne vidder. Der etableres kiler ind i brynet for at skabe gode kig til det store landskabs rum. I masterplanen skal Landskabshaven i hovedtræk følge Aksel Olsens oprindelige plan for haven, hvorfor der således nærmere er tale om en restaurering af haven fremfor en forandring. Bevaring eller omlægning af nyere haveanlæg bør vurderes i forhold til den samlede restaureringsplan. Rosenhaven og Rosarium er dog så forskellige fra den oprindelige haveplan og virker særdeles felplacerede i Landskabshaven og slører det oprindelige, helstøbte landskabsbillede. Derfor flyttes de to rosenhaver og placeres i et nyt, samlet anlæg. Vandlidende stiforløb og plantesamfund renoveres. Derved sikres planternes overlevelse og udgifter til vedligehold reduceres. Det gøres ved at omlægge plantesamfund og skabe åbne render eller bassiner til håndtering af overfladevandet. Lokal håndtering af overfladevandet (LAR) er en række metoder til at udvikle og optimere løsninger, der nyttiggør overfladevand og opstigende grundvand. I LAR kan vandet blive en landskabsarkitektonisk attraktion og funktionel kvalitet i haven. En del af planteskolen omdannes til skov og indlemmes i Landskabshaven. Skoven danner sammen med ådalen en spændende scenografi for oplevelsen af dyr, som inspirerer til leg og læring. Der etableres en dyrehave, der strækker sig gennem skoven ned til Dævlekløften i et dramatisk landskab, der vil give dyrene gode leveforhold. Det vil også give rig mulighed for nye, spændende og robuste aktiviteter til glæde og udfordring for havens gæster. I skoven og langs åen vil man kunne gå på opdagelse og udforske planter og dyr. Området inviterer til god fysisk leg og bevægelse. Stier og stenter give god adgang mange steder. Der vil være shelters og udsigtstårne til at studere åens fiskeliv. Sammen med pædagogiske og undervisningsmæssige formål vil området tene Koldings naturelskende borgere. Forbindelsen til Dalby Møllebæk styrker Geografisk Have som landskabsattraktion, og forbinder haven med en overordnet regional grøn struktur. Udviklingen af haven vil derigennem kunne styrkes som en del af den strategiske planlægning af Kolding Kommunes natur og rekreative tilbud. Designhaven Designhaven er en moderne komposition af havens klassiske elementer. Designhaven udgøres af velafgrænsede mindre haverum som Rosenhaven, temahaver, antistresshave og krydder- og lægeurtehave. Der er også en voliere og en lille legeplads diskret integreret et centralt sted. Rosenhaven 8

9 kæ rga de ve as ve ls Ve n dk æ rga Sigbritsve Br æ be yr ga Th rtu Ny detailstruktur as He yr Hertug Abels Ve Th nu ds Christoffer 2 Ve Ve 4 Ve t. K tian Sc de ris Ch tof fe G Designhaven Rosenhaven Væksthus Egetræs række ris tia P n4 Ve Voliere Egetræs række Hovedindgang Geografisk tema Geografisk tema oroth Skoven Ch Dr. D Amfiscene sv e ing lip p Miniby Planteskolen Naturskolen Er ik r2 Ve P Volmersve e eas V Ådal Plænen Ve tian 3 Geografisk tema Chris Ve Syvdalen Aag ærd Fred erik 2 et Ve Aagærd et k Ran tzaus indeve Mariesm Lund gærd et Ve t Lundgærde Aagærd et Aagærdet Henri Dævlekløften tian 3 Landskabshaven Chris Chris 1:4000 9

10 I Designhaven kan der være ny havekunst som her fra slotsparken Chaumont sur Loire, Frankrig. Farvestrålende løgplanter kan byde velkommen i Designhaven som her fra Wisley, England. mod nord byder gæsterne velkommen med rige dufte og smukke farvespil. Designhaven udformes med velafgrænsede, smukke former, der giver plads til stor variation og forskellighed i de mindre haverum. Det er her, man vil overraskes og opleve fremmedartede materialer og sove måder at kombinere farver, former, figurer og teksturer på. I Designhaven kan man hente den nyeste inspiration til at designe sin egen, private have. Designhaven er en eksperimenterende have, der kan inspirere til at skabe nye haver og trends i tiden. Designhaven kan være en platform for at teste de mest fremmedartede planter og fremdyrke nye oplevelseskvaliteter. Her er plads til at skabe den personlige, individuelle have. I Designhaven er der årlig kåring af den mest interessante, nyskabende have. Eksperimenter om havens design udvikles sammen med Koldings øvrige kulturinstitutioner som Designskolen, Nicolai, Trapholt, Naturskolerne, Koldinghus og foreningslivet. 10 En del af det tidligere areal for planteskolen omdannes til Designhaven. I ly af trækronerne fra eksoter vil havekunstnere og designere udvikle helt unikke skovhaver, der bliver eksempler på fremtidens nytænkning for den moderne skovhave. Afgrænsningen mod Amfiscene og Miniby kan udformes på en måde, så området fremtræder harmonisk og sammenhængende men får velafgrænsede, rumlige og funktionelle afgrænsninger. I Landskabshaven kan vand reguleres på enkel og smuk vis.

11 Nye pavilloner kan give ly i Designhaven, som her i Les Tuileries, Paris. I Designhaven kan vand omdannes til at blive en funktionel og æstetisk kvalitet. Vand og leg kan kombineres i Designhaven som det ser her i Fornebu, Oslo. Skulpturel leg kan danne spændende former i Designhaven, som her i Les Tuileries, Paris. Stauder og cortenstål skaber en spændende kontrast i materialerne. Havekunst kan danne særlige steder til ophold og nydelse i Desginhaven. 11

12 Indsatsplan for udvikling af Geografisk Have Indsatserne er opdelt i 7 overordnede områder. Hvert område har enten en særlig strategisk relevans eller en markant betydning for havens fremtidige udvikling og identitet. Indsatsområderne er en prioriteret rækkefølge. For at sikre tilstrækkelig fremdrift i havens forandring, anbefales det at realisere de 7 etaper indenfor en kortere tidshorisont på 5-10 år. Forudsætningen for indsatsplanen er, at der foreligger en stedspecifik registrering af samtlige af havens planter, deres vækstbetingelser og bevaringsværdige plantesamfund. Dette arbede er allerede påbegyndt og vil danne grundlag for en kvalificeret forandring af haven, der sikrer eksisterende botaniske kvaliteter og hidtidige økonomiske investeringer. 1. Markedsføringsplan. 2. Vand i haven omdannes. 3. Rosenhaver og dyrefold flyttes. 4. Nyt indgangsparti med nye faciliteter. 5. Nye rum og ny geografi i Landskabshaven. 6. Dævlekløften inddrages i Landskabshaven. 7. Sekundær indgang placeres ved Amfiscenen. Den logiske, mest rationelle og strategiske begrundelse for rækkefølgen fremgår som følger. Indsatsområde 1: Markedsføringsplan Masterplanens markedsføring består i genskabe en stærk fortælling om Geografisk Have som Koldings vartegn, der forener kulturarv med design i en af Danmarks smukkest beliggende haver. Det geografiske tema er et stærkt koncept. Det var visionært af Aksel Olsen at importere eksoter og gøre det til en havefortælling om ferne egne med Geografisk Have som en rese gennem fremmedartede kulturer. Det svarer til, at vi i vor tid reser til eksotiske egne og møder fremmede kulturer og ukendt natur. I dag tænker, lever og reser vi lokalt og globalt. Derfor er Geografisk Have som et 100 årigt historisk koncept unikt. Det kan aldrig blive mere vedkommende end nu og er et fremtidigt, bæredygtigt koncept. Forudsætningen for Geografisk Haves drift og økonomi er kunderne. Det er derfor afgørende, at der sikres en dynamisk udvikling af haven, som ikke kun fastholder, men øger besøgstallet og dermed indtægtsgrundlaget. I 2012 var der ca besøgende. Besøgstallet foreslås øget indenfor en kortere årrække. Såfremt man udvikler et stærkt koncept for ny markedsføring af Geografisk Have, kan man sætte det ambitiøse mål, at der kommer gæster i Forudsætningen for at øge havens besøgstal med på knap 3 år nødvendiggør, at der straks udvikles og iværksættes en klar plan for markedsføring af Geografisk Have. Planen bør forene økonomisk optimering med havens identitet, således af kommercielle interesser integreres direkte i det geografiske havetema. 12

13 tzaus k Ran et Aagærd Ve et gærd Lund Mariesm indeve 13 1:4000 Henri t Lundgærde Aagærdet erik 2 Fred et Aagærd Ve et ærd Aag tian 3 Chris tian 3 Chris 5 Ve Ve e eas V oroth Dr. D 4 n4 tia ris Ve Ch ris tof fe r2 Ve Er ik G lip p ing sv e Ch Volmersve Christoffer 2 Ve ds nu Ve ls be ga rtu He Ve n Br æ Sigbritsve dk æ rga de t. K 4 Ve Sc tian Chris ve as Hertug Abels Ve yr Th Indsatsplan ve as yr Th de rga kæ

14 Betagende rosenblomstring. Fint kig gennem indgangsparti til en hollandsk have. I markedsføringsplanen indgår analyser af omkostninger for og effekt på forskellige tiltag, belyst i forhold til kommercielle interesser, markedsgrundlag og vitale eksterne samarbeder. Kommunikation er en væsentlig del af markedsføringen, herunder at identificere kernekunder og samarbedsrelationer for at positionere Geografisk Have som lokal have, national attraktion og international seværdighed. Udvikling af Geografisk Have indenfor haveturisme bør være en del af et selvstændigt mål for markedsføring. I tæt samarbede med de øvrige kulturinstitutioner skal der dannes grundlag for en stærk, kommerciel bevidsthed for haven som produkt. Indsatsområde 2: Vand i haven omdannes Indsatsområde 2 består i at afklare problemer, der vedrører overfladevand og høtliggende grundvand. Overalt i Geografisk Have er de topografiske forhold kombineret med vandforholdene en faktor, hvor arealer uden væsentligt fald eller arealer med dramatiske terrænfald har forskellige problemer. Der er stedsvist vandlidende områder hvor overfladevand skyller stierne væk og hvor stående vand ødelægger i plantebedene. Forbedringen af vand- og ordbundsforhold kan gøres gennem forskellige, konkrete miløtiltag, der kan løse vandproblemet og samtidig blive demonstrationsproekter for bæredygtigt brug af vand. Forudsætningen for at reducere vandproblemet og deri bedre vækstbetingelserne er, at der gennemføres en stedspecifik registrering af problemområder med overfladevand og grundvand. På grundlag af registreringen kan iværksættes en kvalificeret plan for LAR tiltag, der betyder Lokal Afledning af Regnvand. Udvikling af gode LAR løsninger kan blive eksperimenterende forsøgshaver, der udvikles i tæt samarbede med Kolding Kommunes miløfolk og andre fageksperter. Demonstrationsproekterne kan bruges som led i undervisningen men også til inspiration for havefolket, der i Geografisk Have kan se gode eksempler på at integrere vand på nye måder i private haver. Indsatsområde 3: Rosenhaver og dyrefold flyttes Når man ankommer til Geografisk Have, skal det første indtryk være en smuk, sanselig haveoplevelse og ikke lugten af husdyr. Derfor er det afgørende for implementeringen af Masterplanen, at man hurtigst muligt etablerer dyrehave i skoven på arealet for den gamle planteskole og flytter husdyrene derhen. Roserne fra de to rosenhaver Rosenhaven og Rosarium samles på en ny, fælles lokalitet syd for indgangspartiet, hvor deres blomstring og pryd vil vække stor fryd, når havens gæster træder indenfor. Rosenhaven indeholder klassiske havelementer som voliere, spelbassin, væksthuse og små pavilloner til ophold. Det tidligere areal for Rosenhaven omdannes til et nyt geografisk tema. Det tidligere areal for Rosariet føres tilbage til plæne og skovbryn ævnfør den oprindelige plan, så Plænen får et mere harmonisk, samlende udtryk. 14

15 Syvdalen i det tidlige forår. Eksperimenterende haver under trækronerne, fra slotsparken Chaumont sur Loire, Frankrig. Der udarbedes en plan for ny dyrehave med dyrefold, indhegning og overdække. Der udvikles stier, der giver gode adgangsforhold for børn og voksne i alle aldre og med forskellige fysiske behov. Tilknyttet dyrehaven hører læringsfaciliteter, redskaber og andre elementer, der kan udvikle kendskab til dyreverdenen og lære god omgang med dyr. Indsatsområde 4: Nyt indgangsparti med cafébutik Anlæg af nyt indgangsparti effektiviserer og integrerer en række forskellige servicefunktioner som salg af billetter, bøger, drikke og let spise. Det virker indbydende at ankomme til haven gennem en bygning, der er rig på fortællinger om havelivet og inspirer til at hembringe lidt af Geografisk Have. Det nye bygningsanlæg bør udformes i respekt for og samklang med de omkringliggende bygninger som restaurant Den Gyldne Hane og Væksthusene. Havens afgræsning mod nord tilpasses den ny bygning, så Geografisk Have fremtræder smuk, helstøbt og harmonisk. Som en led i udviklingen af et nyt indgangsparti, anbefales det, at man belyser behovet for at facilitere særlige kunde- og besøgsgrupper og deres behov. Det kunne være flerfunktionelle lokaleforhold, der kombinerede forskellige aktiviteter og behov for at informere og fortælle om haven. Kundeservice, havens åbningstider og sæsonperiodens længde kan ligeledes revideres, så man optimerer kundebetening og personaleressourcer i overensstemmelse med havens forskellige blomstringsperioder og almene herlighed. Indsatsområde 5: Nye rum og ny geografiske temaer Etablering af nye rum og ny geografi i Landskabshaven omfatter restaurering af Syvdalen, reetablering af skovbryn omkring Plænen samt en generel styrkelse af de geografiske temaer. Forudsætningen for indsatsområde 5 er en forudgående, botanisk registrering. Syvdalen er den oprindelige geografiske have, men der er sket ændringer gennem årene, som det anbefales at føre tilbage til de oprindelige intentioner. Afveningen af bevarelse og fornyelse bør ske gennem en restaureringsplan for Syvdalen, der i fremtiden vil blive det særlige historiske afsnit som Aksel Olsens museale have. Arealet nord for Syvdalen fremtræder sammensat med en række nye haveanlæg. Det anbefales, at man også her udarbeder en plan for renovering af havearealet, så det fremover virker mere sammenhængende og indgår i helheden. Skovbrynet omkring Plænen bør tilsvarende styrkes, idet brynet på visse strækninger virker meget åbent. For fremtiden bør brynet fremtræde som en varieret helhed med åbninger i bevoksningen, der giver nogle fine kig ud til Plænen men også fremtræder som sammenhængende, karakterfuldt landskabstræk. Den gamle planteskole renoveres så eksisterende værdifulde planter kan opleves. For at skabe et tilstrækkeligt attraktivt milø skal der ske en radikal foryngelse, der bevarer karakterfulde træer, buske og særlige eksoter for eftertiden. 15

16 Der skal være god adgang til alle grupper og typer havegæster. God kontakt til dyrene er et vigtigt element i Landskabshaven. Der skal udvikles nye geografiske temaer på arealet for den tidligere rosenhave og på det tidligere planteskoleareal. Der skal også ske en modernisering og genfortolkning af de eksisterende geografiske temaer og deres placering i haven som afstemmes med havens botanik, plantesamfund og landskab. Derved udnytter man bedst planternes oprindelsessted og fortælleværdi. I fremtidens Geografisk Have foreslås at nye geografiske temaer tager afsæt i de eksisterende geografiske temaer, så både nye og gamle temaer udvikles på tværs. Det anbefales at styrke synligheden af de forskellige geografiske temaer, så der dannes en tydeligere forskel mellem de enkelte arealer og dermed en større visuel varieret oplevelse. Temaerne anbefales at tage et bredt afsæt i klodens 5 kontinenter, Europa, Afrika, Asien, Australien samt Nord- og Sydamerika indenfor det tempererede klima. Indsatsområde 6: Udvidelse af haven med Dævlekløften Geografisk Have udvides mod syd og indlemmer Dævlekløften i Landskabshaven. God adgang til havens dallandskab i syd er væsentlig for at sikre rekreation for lokale borgere, naturvandrere og som godt udeliv for Naturskolens brugere. Indsatsområdet omfatter flytning og ændring af hegn med god adgang til brink og eng langs Dalby Møllebæk, stier, shelters, undervisningsfaciliteter samt udtynding af Geografisk Haves eksisterende bevoksning ned mod dalkløften. Området er velegnet til både at undersøge og udforske stedets naturkvaliteter. I Dævlekløften anbefales det at udvikle nye faciliteter til fysisk aktivitet og god motion og dermed indarbede sundhed som et aspekt i brugen af fremtidens Geografisk Have. Adgangsforhold mellem det sammenhængende stisystem gennem Dævlekløften og Geografisk Have kan udvikles, så man optimerer oplevelserne både for Geografisk Haves besøgende og brugerne af det sammenhængende stisystem, gennem Dævlekløften. Det danske landskab og den østyske ådal og skov kunne blive Dævlekløftens lokale, geografiske danske tema. Indsatsområde 7: Etablering af sekundær adgang ved Amfiscenen Syd for Geografisk Have etableres adgang for særlige gæster som besøgende fra lokalområdet, kommunens institutioner og andre med årskort med hyppigt behov for adgang til haven. Indgangen etableres også med en udgang, der kan fungere som en sluse for alle havens gæster. Praktiske forhold som tilpasning af den eksisterende parkeringsplads, trådhegn og skiltning indgår i opgaven. Den optimale disponering af nærarealerne ved den nye adgang tilrettelægges under hensyn til Amfiscenens arrangementer, publikumsflow og parkeringsbehov i forhold til de fremtidige behov. Den sydlige adgang er uden personlig betening. 16

17 Baggrund for planen 17

18 Plan og proces I masterplanen er der netop lagt vægt på at forankre planen i det lokale kulturmilø i Kolding men også inddrage eksperters viden både lokalt og nationalt. Processen har derfor været tilrettelagt i to parallelle spor, en produktionsproces med registrering og udarbedelse af selve planen samt en brugerproces. I brugerprocessen har der været afholdt 2 workshops og en botanisk konference samt proektgruppemøder mellem kommunens administration, havens ledelse, Geografisk Haves Venner og rådgivere. Workshops og konference er i fællesskab afholdt af Kolding Kommune og Geografisk Haves Venner. I workshop 1 deltog en bred repræsentation af brugere og eksperter indenfor Koldings kulturliv, skoler og naturskoler samt turisme- og erhvervslivet. Workshop 1 var en arbedende og inspirerende workshop med brainstorm, idégenerering og debat. Engagement og visionær ånd prægede Daglig drift er afgørende for havens herlighed. dagen, og resultatet var meget frugtbart, der gav god peling på fremtidens Geografisk Have som både en folkelig og national kulturarv og et meget stærkt brand i Kolding. I den botaniske konference deltog et udvalg af landets faglige eksperter indenfor planter, botanik, have og landskab. Der var tilsvarende et stærkt engagement, hvor mange visioner og konkrete problemer blev drøftet. På basis af en planteteknisk viden blev Geografisk Haves fremtid perspektiveret, og alle enedes om at haven både har potentiale og betydning på nationalt niveau. Den afsluttende workshop 2 afholdes som offentlig præsentation og debat af den endelige masterplan. Byens borgere inviteres på lige fod med workshopdeltagere, konferencedeltagere og havens driftsfolk til møde om Geografisk Haves fremtid. I skrivende stund er mødet endnu ikke afviklet, men tilrettelægges som et folkeligt arrangement, der inviterer til god dialog med alle fremmødte borgere og haveelskere. Et kig gennem trækronerne mod den blå himmel. De eksterne konsulenter for udarbedelsen af Masterplanen, Lise Thorsen, Gruppen for by- og landskabsplanlægning og Landskabsarkitekt MDL Kirsten Lund- Andersen vil sammen med Geografisk Haves leder Tine Meide Kierkegaard svare på spørgsmål og uddybe tankerne bag Masterplanen. 18

19 Kulturarv og have Geografisk Have er omtrentlig 100 år gammel og repræsenterer kulturarven på forskellige niveauer. Begyndelsen på anlæggelsen af den have, som vi kender i dag, påbegyndte Aksel Olsen i Den botaniske kulturarv er stærk med en rig og særlig bestand af eksoter og plantevækster, der i sin tid var pionerplanter i Danmark og i dag havens særkende. Endelig repræsenterer Geografisk Have den folkelige kulturarv. I løbet af sæsonen afvikles mange begivenheder for kultur- og havefolket. Gennem årerne har udviklet sig traditioner og trends for planteelskende gæster og andre, der nyder de kulturelle arrangementer i haven. Aksel Olsen har med skovl, spade og hestespand og sit mhyggelige plantevalg formgivet en have, for at hembringe planter og skabe stiliserede gengivelser af verden udeomkring. Disse landskaber oplever man bedst ved at vandre på nøe, planlagte stier, der præcist styrer os hen, hvor vi får de bedste kig og mest betagende overraskelser. Duetræet har en særlig graciøs blomstring. Aksel Olsens Geografisk Have fortæller om fremmede egne både i scenografi og plantevalg. Haven er udformet således, at man skal pirres og sanse underves, at man oplever det tætsluttede løv og de store åbne vidder, grotten og klippefremspringet, det labyrintiske rum og stele, dramatiske slugter. Haven er fortsat under udvikling og forandring. I hovedtræk forandres haven efter Aksel Olsens idé, men der er behov for en samlet plan der fastholder og udvikler Geografisk Have. Haven skal fortsat være geografisk temahave, der repræsenterer både det globale og det lokale, den store verden og Koldings landskab og særkende. Dronningebusken med rosahvid blomstring. 19

20 Manuelt arbede har skabt haven. Resen som brand Aksel Olsen var ikke kun en passioneret og kyndig kender indenfor planter, men også poet og tegner. Hans bog Op ad Chinas blaa flod paa planteagt der er udgivet i 1934, er et godt eksempel på dette særlige talent. Her beskriver Aksel Olsen landskabelige, botaniske og folkloristiske detaler om sin rese langs Kinas floder. Reseoplevelsen indledes med følgende sætning: Har læseren lyst til at følge med en Tur til China Himalaya, Landet mellem Tibet og China, som vi nys saa et Glimt af, det Land, der mere end alle andre lande maa ligne hvad vi forestiller os som Paradisets Have. Resebeskrivelser er i dag velkendt som dagbogsform, der formidler mødet med fremmede egne. Det særlige ved denne bog er imidlertid, at Aksel Olsen aldrig har været på denne rese. Bogen er alene en gengivelse af hans egen forestilling om det ferne, eksotiske land og dets folk. Derfor er hans minutiøst, medrivende resebeskrivelse enestående, ikke kun for sin tid, men som en betagende landskabsfortælling, der også er vedkommende i dag. Talent og brand Aksel Olsen beherskede mange talenter som botanisk ekspertise, praktisk viden og flid men også mere kunstneriske talenter. Aksel Olsen kan også i vor tid være et inspirerende forbillede for botanikere og hverdagslivets haveelskere, men også for vor tids udøvere af kunst og poesi. Med nutidens begreber var Aksel Olsen trendsætter af have og landskab. Gennem viden og omhu formede Aksel Olsen en have med metoder, hvor man bruger blomster og planter som palet i et tredimensionelt landskabsbillede. Haven er således ikke kun historisk og botanisk interessant, men afspeler en pionérånd for inspirerende formgivning af havedesign. Derfor er Aksel Olsens Geografisk Have unik og repræsenterer en særlig kulturarv for Kolding og for Danmark. Den arv bør bevares, udvikles og formidles til nutidens og fremtidens brug og behov. Det geografiske tema er omdreningspunktet for havens fortælling og skal fortsat være det bærende tema. Men også formgivning af en enestående have er grundstenen for Geografisk Have. Derfor bør haven i fremtiden markeres som en af landets betydelige kulturværdier indenfor have- og landskabstraditionen og fremstå som fyrtårn for fremtidens attraktioner i Kolding. 20

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

oplev SOrgenfri VED mølleåen

oplev SOrgenfri VED mølleåen oplev SOrgenfri slotshave LANDSKABSHAVEN VED mølleåen Skovbrynet FUGLEVAD STATION N MØLLEÅEN Kongevejen SORGENFRI SLOT Lyngby Hovedgade LYNGBY SØ sorgenfri SLOT Den gamle køkkenhave MØLLEÅEN DRONNINGEKILDEN

Læs mere

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens

Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Fredningsforslag Kbh. den 11. april 2011 Vitus Berings Park i Horsens Identification: Region: Midtjylland Kommune: Horsens Kommune Adresse: Andreas Flensborgs gade, Kongensgade og Claus Cortsens gade Matr.nr.:

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Liv & lys i Søndermarken. Byens Netværk Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning

Liv & lys i Søndermarken. Byens Netværk Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning Liv & lys i Søndermarken Byens Netværk 31.05.12 Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning Søndermarken er ved at gennemgå en spændende udvikling og renovering. Parkens kulturhistoriske landskaber og bygningsværker

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Natur - H.C. Andersen Haven

Natur - H.C. Andersen Haven Natur - H.C. Andersen Haven Park med ådal og bymæssigt præg Eventyrhaven er på 2,8 ha (28.000 kvm) og hovedindtrykket af en stille og frodig park er bevaret fra parkens tidligste år. En stor kvalitet ved

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Samarbejdsaftale Geografisk Have og Kolding Kommune

Samarbejdsaftale Geografisk Have og Kolding Kommune Samarbejdsaftale Geografisk Have og Kolding Kommune Gældende for perioden 1/1 2017 31/12 2020 Indhold Samarbejdsaftale mellem den selvejende institution Geografisk Have og Kolding Kommune... 1 Kolding

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

FRØKÆRPARKEN 2030. en visionsplan for de grønne områder

FRØKÆRPARKEN 2030. en visionsplan for de grønne områder FRØKÆRPARKEN 2030 en visionsplan for de grønne områder FORORD/ INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er en vision? Et billede af en foretrukken fremtidig tilstand, en beskrivelse af hvordan noget vil se ud om et antal

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

Velkommen til Comwell Kolding!

Velkommen til Comwell Kolding! Comwell Kolding Velkommen til Comwell Kolding! Introduktion Det 4-stjernede Comwell Kolding ligger centralt placeret og er bygget højt over vandet, så I har en flot udsigt over byen. Hotellet tilbyder

Læs mere

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven oplev FREDERIKSBORG SLOTShave BAROKHAVEN OG LANDSKABSHAVEN N ØDAM BADSTUEDAM SLOTSSØ 0 100 200 METER frederiksborg slot terrasserne i barokhaven monogrammerne kaskaden Optisk bedrag egestykket bygningerne

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

1.0 Projektbeskrivelse

1.0 Projektbeskrivelse Åben Vand i Rønde Forord Den selvejende institution Åben vand blev stiftet i 1996, med det formål at tilføre kunstværker af høj kvalitet til borgerne i den daværende Rønde kommune (nu Syddjurs Kommune),

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på design Omsorg globalisering Kvalitet læring nærhed initiativ Visionsdokument for Kolding Kommune forord Dette er Kolding Byråds vision for den fremtidige udvikling af Kolding Kommune. Visionen er udformet

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

INDHOLD INDHOLD AFSÆT 3 VISION 4 RÅSTOF 6 FOKUSOMRÅDER: IDENTITET 8 OPLEVELSER 10 FÆLLESSKAB 12 SYNLIGHED 14 BÆREDYGTIGHED 16

INDHOLD INDHOLD AFSÆT 3 VISION 4 RÅSTOF 6 FOKUSOMRÅDER: IDENTITET 8 OPLEVELSER 10 FÆLLESSKAB 12 SYNLIGHED 14 BÆREDYGTIGHED 16 VISION HEDELAND 1 INDHOLD INDHOLD AFSÆT 3 VISION 4 RÅSTOF 6 FOKUSOMRÅDER: IDENTITET 8 OPLEVELSER 10 FÆLLESSKAB 12 SYNLIGHED 14 BÆREDYGTIGHED 16 Kolofon: Vision Hedeland er udarbejdet i et samarbjede mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

FOLKETS PARK IDÉ: NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN FOLKETS PARK Folkets Park har allerede en stærk historie: Fortællingen om Naturen som bryder gennem stenbroen. Vi bevarer og forstærker denne historie om at naturen gør sit indtog i byen. En vulkan symboliserer

Læs mere

Gladsaxe kommune, Nordvand. Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN

Gladsaxe kommune, Nordvand. Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN Gladsaxe kommune, Nordvand Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN Gladsaxe kommune, Nordvand Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN Rekvirent Rådgiver Anja Friis-Christensen Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Korsør Fyldplads i dag. Stedet i dag: - Gocartbane - Ligger ved Noret

Korsør Fyldplads i dag. Stedet i dag: - Gocartbane - Ligger ved Noret Korsør Fyldplads i dag Stedet i dag: - Gocartbane - Ligger ved Noret Plan for fremtidige forhold Mål: - Smukt landskab - Ny rekreativ anvendelse Kort på nettet ANALYSE Find et sted, / FORUNDERSØGELSER

Læs mere

Naturplan Granhøjgaard marts 2012

Naturplan Granhøjgaard marts 2012 1 Naturplan Granhøjgaard marts 2012 Jørgen & Kirsten Andersen Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Rydning af

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Fredningsforslag i Nyborg kommune Juelsberg Slotspark Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf. 39 17 40 00 dn@dn.dk

Læs mere

På kanten mellem by og land

På kanten mellem by og land På kanten mellem by og land Indhold Diagrammer Ryslinge Skulpturpark 3 Inddeling af områder 4 Indgang 5 Stisystem 6 Beplantning 7 Indkig 8 Udsigt 9 Ophold 10 Beplantning Generelt 11 Indgang 12 Hegn 13

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Tilgang og principper for Grøn Strategi Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Byudvikling Pres på arealer/fortætning / stigende grundpriser Udviklingsbehov Klimatilpasning Udviklingsbehov Sundhed fysisk

Læs mere

NY KIOSK OG TOILETTER I FREDERIKSBERG HAVE 28.03.2014 Bertelsen & Scheving arkitekter MAA aps

NY KIOSK OG TOILETTER I FREDERIKSBERG HAVE 28.03.2014 Bertelsen & Scheving arkitekter MAA aps NY KIOSK OG TOILETTER I FREDERIKSBERG HAVE 28.03.2014 Bertelsen & Scheving arkitekter MAA aps 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 05-11 EKSISTERENDE FORHOLD 05 / HISTORISK RIDS 07 / PAVILLONER I HAVEN 9/ STEDET

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter

Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter Rapport om Ringsted Krisecenters haveprojekt Udarbejdet af forstander Kirsten Hejnfelt, august 2015 på vegne

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Bevaringsplan for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Vedtaget på Det Grønne Knæs generalforsamling d. 25. maj 2004 Beskrivelse af områdernes historie og

Læs mere

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle!

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Kender du det lille private skovområde Råen i Vetterslev? I den sydligste del af Ringsted Kommune, lidt øst for Vetterslev findes

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Program for efteråret 2015 Temaet er: Beskyttelse og benyttelse af historiske haver

Program for efteråret 2015 Temaet er: Beskyttelse og benyttelse af historiske haver Program for efteråret 2015 Temaet er: Beskyttelse og benyttelse af historiske haver Helt tilbage på generalforsamlingen i 2013 blev det foreslået, at der blev holdt et møde, hvor anvendelse, indretning

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1 Vedsted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn Beliggenhed Vedsted Kirke ligger i byen Birkelse sydøst for Vedsted Kær i den sydvestlige del af Vendsyssel. Birkelse

Læs mere

oplev frederiksberg have

oplev frederiksberg have oplev frederiksberg have Den romantiske landskabshave SØNDRE FASANVEJ N SCHWEIZERHUS ROSKILDEVEJ ELEFANTHUS ZOO FASANGÅRD 4 5 SØNDERMARKEN FREDERIKSBERG SLOT DET KGL. DANSKE HAVESELSKABS HAVE FREDERIKSBERG

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne På kanten mellem by og land Belægning på stierne Indhold Fonden Ryslinge Skulpturpark Vision og mål 3 Projektbeskrivelse Ryslinge Skulpturpark 4 Stiforløb Siddepladser Budget Hovedstier 5 Bistier 6 Trædestier

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk Miljørapport Lokalplan 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk 1. Indledning 2. Resumé af miljørapport Lokalplanen giver mulighed for boliger i et område nord for Sejs/Svejbæk

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Frodige uderum ved stier og huse

Frodige uderum ved stier og huse Frodige uderum ved stier og huse Blomstrende sommerfuglebuske, tæt grønt bunddække og et væld af stauder lad os få mangfoldigheden tilbage. Buske og stauder sætter sanserne i spil og giver afslappende

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Oddesund - oplevelser

Oddesund - oplevelser Oddesund - oplevelser Udgangspunkt for natur, kultur og fritid Hvad er særligt ved Oddesund? Uudnyttede potentialer - Et sted fuld af fortællinger og oplevelser - Natur-, kultur- og fritidsoplevelser i

Læs mere

HAVEHISTORISK SELSKAB

HAVEHISTORISK SELSKAB Beretning fra Havehistorisk Selskabs udflugt til Sydsjælland lørdag 6. juni 2015. Programmet for udflugten indeholdt - ud over oplysninger om planter og haver - også plads til supplement af vores kulturhistorisk

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

På baggrund af Oplæg til Fremtidig organisering af skole, SFO og klub i forhold til at ændre strukturen på skoleområdet i Esbjerg Kommune, vil vi

På baggrund af Oplæg til Fremtidig organisering af skole, SFO og klub i forhold til at ændre strukturen på skoleområdet i Esbjerg Kommune, vil vi På baggrund af Oplæg til Fremtidig organisering af skole, SFO og klub i forhold til at ændre strukturen på skoleområdet i Esbjerg Kommune, vil vi gerne præsentere vores forslag til en ny struktur i Darum.

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Efterår Brøndby kommune Naturbeskrivelse I løbet af efteråret skifter skoven karakter. Grønne blade skifter farve og gule, orange, røde og brune nuancer giver et fantastisk

Læs mere

Forslag til Plejeplan for. Bronzealderlandskabet ved Madsebakke

Forslag til Plejeplan for. Bronzealderlandskabet ved Madsebakke Forslag til Plejeplan for Bronzealderlandskabet ved Madsebakke Udarbejdet forår 2012 Titel: Forslag til plejeplan for bronzealderlandskabet ved Madsebakke. Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KALUNDBORGVEJ, HOLBÆK Historie Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere