Vækstbarometer. Juni Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus"

Transkript

1 Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1

2 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner der indgår i Vækstbarometeret er indtil nu kommet rimelig pænt gennem den økonomiske udvikling de sidste par år. Aktuelt tegner sig et lidt broget billede, men med tendens til et niveau, hvor der endnu er et stykke vej op til niveauet før finanskrisen. Vejle har konsolideret sin position som den største turistkommune i Trekantområdet. Det skyldes i særlig grad, at erhvervsturismen er vokset betydeligt i Vejle. Vejle har en samlet omsætning i turisterhvervet på ca. 1,5 mia. kr. og er nu uden for København en af landets største konference- og messebyer. Ledigheden har været svagt stigende siden august 2010, men er generelt ikke højere end for et år siden. Vejle har sammen med Århus stadig den laveste ledighed blandt de 5 kommuner. Vejle er stadig den største iværksætterkommune i Trekantområdet, men antallet af nye virksomheder er steget pænt især i Kolding og Århus. Omsætningen på Vejle havn har varieret noget, men er dog steget knap 20% i Udviklingen er forløbet lidt forskelligt i de enkelte Kommuner, men generelt er beskæftigelsen fastholdt lidt over niveauet i Antallet af videnstunge arbejdspladser, for eksempel indenfor rådgivningsbranchen er steget, mens antallet af ufaglærte arbejdspladser, som indenfor rengøring er faldet. Generelt er beskæftigelsen også steget lidt indenfor handel. De nyeste beskæftigelsestal bekræfter således tendensen til, at det er de videnstunge arbejdspladser, der er de mest konkurrencedygtige, også i krisetider, og at det er disse arbejdspladser, der særlig kan bidrage til vækst og en konsolidering af skattegrundlaget i kommunen. Tabellen nedenfor viser kommunernes placering ved sammenligninger af væksten for hver af de sammenlignelige indikatorer. Det østjyske område klarer sig ganske godt i forhold til landsgennemsnittet. Specielt har Århus det sidste års tid på flere punkter haft en udvikling, som tyder på, at følsomheden overfor den økonomiske afmatning ikke er så stor som i mange andre kommuner. Niveaumæssigt er Århus naturligvis klart størst blandt de 5 Kommuner i analysen, efterfulgt af Vejle. Den aktuelle vækstplacering for de 5 kommuner Indikatorer 1. plads 2. plads 3. plads 4. plads 5. plads 1. Befolkning Århus Horsens Vejle Fredericia Kolding 2. Udskrivningsgrundlag Kolding Vejle Fredericia Århus Horsens 3. Huspriser Fredericia Århus Vejle Horsens Kolding 4. Byggesager Havneudvikling Kolding Fredericia Århus Vejle Arbejdspladser Fredericia Horsens Århus Kolding Vejle 7. Erhvervsudvikling Ledighed Kolding Horsens Århus Fredericia Vejle 9. Nye virksomheder Kolding Århus Fredericia Vejle Horsens 10. Hotelovernatninger Vejle Kolding Århus Fredericia Horsens Vækstbarometeret giver et billede af den aktuelle udvikling indenfor de sidste par år i Vejle Kommune, sammenlignet med nabokommunerne, Århus og på landsplan, hvor det er muligt. Barometeret består af en række udvalgte indikatorer indenfor befolkning, erhverv og arbejdsmarked, hvor de fleste oplysninger er opdateret til og med 1. kvartal Vækstbarometeret sammenligner både niveauet og væksten i kommunerne indenfor de enkelte indikatorer. Det er hurtigt at sammenligne kommunerne pga. den ensartede grafik indikatorerne imellem. Vejle kommune er i alle figurer markeret som en sort graf. 2

3 101,5 1. Befolknings udvikling - 1. kvartal 2010 til 4. kvartal ,0 100,5 100,0 99,5 99,0 1. kvt kvt kvt kvt 2010 Hele landet 100,0 100,1 100,3 100,4 Vejle 100,0 100,2 100,3 100,6 Kolding 100,0 99,9 100,0 100,1 Fredericia 100,0 100,2 100,3 100,3 Horsens 100,0 100,1 100,5 100,9 Aarhus 100,0 99,9 101,2 101,2 1. kvt kvt kvt kvt 2010 Hele landet Vejle Kolding Fredericia Horsens Århus Befolkningsudviklingen er vist kvartalsvis fra ultimo 1. kvartal 2010 til ultimo 4. kvartal Befolkningstallet stiger som sædvanligt markant i 3. kvartal i Århus, hvor nye studerende starter uddannelse. Det giver en vækst på knap 4.000, svarende til 1,2 %. Horsens og Vejle har haft pæne stigninger på henholdsvis ca. 700 og 600. I Kolding og Fredericia ligger befolkningstallet nogenlunde uændret indenfor det sidste år. 3

4 112,0 2. Vækst i udskrivningsgrundlag pr. indbygger, (indeks 2007=100) 110,0 108,0 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 96,0 94,0 92, Hele landet 100,0 100,3 103,8 107,1 110,3 Vejle 100,0 100,6 102,6 106,5 109,5 Fredericia 100,0 99,6 103,0 107,5 109,0 Kolding 100,0 100,5 102,8 106,7 110,2 Horsens 100,0 98,8 101,5 104,8 106,4 Århus 100,0 99,5 103,1 105,3 108,7 Udskrivningsgrundlag pr. indbygger, Hele landet Vejle Fredericia Kolding Horsens Århus er regnskabstal er oplysninger på grundlag af vedtagne budgetter. Udskrivningsgrundlaget udtrykker den skattepligtige indkomst pr. indbygger, og er de mest aktuelle oplysninger, der er tilgængelige som indikator på indkomstudviklingen. Udskrivningsgrundlaget for Århus, Vejle og Fredericia ligger nogenlunde på samme niveau, med landsgennemsnittet lidt over og niveauet i Kolding lidt under. Udskrivningsgrundlaget i Horsens ligger markant lavere end de fire andre kommuner i hele perioden Stigningstakten i udskrivningsgrundlaget har været nogenlunde parallel, dog med Horsens noget lavere i budgetåret

5 115,0 3. Vækst i kvm. priser på parcel- og rækkehuse 1. kvartal 2010 til og med 4. kvartal 2010 (indeks 1. kvartal 2010=100) 110,0 105,0 100,0 95,0 Hele landet Vejle Fredericia Kolding Horsens Århus 90,0 85,0 1. kvt kvt kvt kvt 2010 Kilde: Realkreditrådet Gennemsnitlig kvm. pris på parcel- og rækkehuse 1. kvt kvt kvt kvt 2010 Hele landet Vejle Kommune Fredericia Kommune Kolding Kommune Horsens Kommune Århus Kommune Ejendomspriserne er stærkt konjunkturfølsomme, og efter finanskrisen er prisudviklingen i de enkelte kommuner forløbet meget forskelligt de sidste par år. Som det fremgår af figur 3, er de største prisudsving i 2010 sket i de to nabobyer Kolding og Feredericia. Priserne i Kolding er faldet knap 8 % til det laveste niveau i Trekantområdet og Horsens. Til gengæld er priserne i Fredericia steget næsten 13 % til det højeste niveau i samme område. I Vejle, Horsens og Århus har udviklingen været mere jævn med stigende tendens igennem Særlig Århus har vist en stabil vækst, og er tilbage på samme prisniveau som da finanskrisen startede i efteråret Til gengæld er antallet af hushandler faldet markant i alle kommuner i 4. kvartal af

6 Byggesager i Vejle kommune jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Ekstern Byg, TF, Vejle Kommune Figur 4 viser, at antallet af byggesager i Vejle Kommune de første 4 måneder af 2011 ligger lige under niveauet for de to foregående år. Den aktuelle udvikling ser nogenlunde stabil ud, men der er stadig langt op til niveauet for byggeboomet op til finanskrisen i

7 5. Udviklingen i gods undtaget olie + gas og færgegods (løbende år) 1. kvartal 2010 (indeks 100) - 4. kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal 2010 Vejle Havn Fredericia Havn Kolding Havn Århus Havn Kilde: * Tallene omhandler de sidste 4 kvartaler Ekspederet gods i alt (undt. olie og gas og færgegods*) i tons 1. Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal 2010 Vejle Havn Fredericia Havn Kolding Havn Århus Havn *Udviklingen i havne af en hvis størrelse kan i nogle byer give et fingerpeg om den lokale vækst. Ekspedition af olie og gas foregår alene i Fredericia og færgegods hovedsagelig kun i Århus, hvorfor det ikke er medtaget af sammenligningsårsager. Horsens havn har ikke tilstrækkelig stor omsætning af gods til at oplysningerne er medtaget i Danmarks Statistik. Udviklingen i ekspederet gods er forløbet meget forskelligt frem til 4. kvartal 2010 i de 4 havne, som er vist på figur 5. Alle 4 havne har haft stigende omsætning fra kvartal, men efter meget ujævne forløb. Vejle havn oplevede en meget kraftig vækst i 2. kvartal, men efterfulgt af faldende omsætning i årets to sidste kvartaler. Efter stagnation i 2. kvartal har Fredericia og især Kolding havn haft pæn stigende omsætning i sidste halvdel af året. Omsætningen på Århus havn har været pænt stigende hen over året. Omsætningen af gods i absolutte tal er klart størst i Århus havn med sin store containertrafik. Oplysningerne er de senest tilgængelige omsætningstal for havnene. 7

8 Udvikling i antallet af arbejdspladser Hele landet ,3 100,3 Vejle ,4 100,9 Fredericia ,4 102,8 Kolding ,4 100,9 Horsens ,7 102,4 Århus ,4 101,3 Kilde: Danmarks Statistik Udvikling i antal arbejdspladser Hele landet Vejle Fredericia Kolding Horsens Århus På trods af finanskrisen har alle 5 østjyske Kommuner i Vækstbarometeret haft et stigende antal arbejdspladser fra , selvom udviklingen har været stagnerende i Det vil sige, at den negative udvikling for beskæftigelsen i 2009 trods alt har været så afdæmpet, at den ikke har sat hele væksten i 2008 over styr. I Fredericia er der netto over de 3 år skabt ca. 800 flere arbejdspladser, en stigning på 2,8%, og i Horsens ca flere, en stigning på 2,4%. I Vejle, Kolding og Århus ligger nettostigningen omkring 1%. Vejle Kommune repræsenterer med godt arbejdspladser stadig det største arbejdsmarked blandt de 4 store østjyske nabokommuner. 8

9 Arbejdspladser fordelt på hovedbrancher i Vejle Kommune Landbrug, industri og Håndværk Offentlig adm. og service Privat handel og service Kilde: Danmarks Statistik Med godt arbejdspladser i 2009 holder Vejle Kommune skindet på næsen i forhold til finanskrisen. Der er sket en mindre stigning fra -07 til -08 og igen et mindre fald fra -08 til -09. Beskæftigelsen i det private erhvervsliv er faldet en smule, men har overordnet set ikke ændret sig meget over de 3 år. Generelt er der sket en stigning i beskæftigelsen indenfor de videnstunge erhverv, som f.eks rådgivningsbranchen, som har skabt ca. 200 nye jobs til godt 1500 arbejdspladser. Detailhandlen har også haft en stigning på næsten 350 flere medarbejdere til godt medarbejdere i Omvendt er beskæftigelsen faldet indenfor de ufaglærte områder, som f.eks. rengøring. Jern- og metalindustrien har haft mindre stigninger, mens fødevare-, møbel-, plast-, glas- og betonindustrien har haft et mindre fald. Den offentlige sektor har haft en mindre stigning, som generelt er et fald i de "kolde hænder", offentlig administration til flere "varme hænder", som primært er indenfor sundhedsvæsenet. Det er også slået igennem, at Kommunen har ansat flere i fleksjob og flere elever. Den positive udvikling for beskæftigelsen indenfor handel og videnstung service slår også igennem især i Århus og Kolding, som ligeledes oplever faldende beskæftigelse indenfor de ufaglærte serviceområder. De nyeste beskæftigelsestal bekræfter således tendensen til, at det er de videnstunge arbejdspladser, der er de mest konkurrencedygtige, også i krisetider, og at det er disse arbejdspladser, der særlig kan bidrage til vækst og en konsolidering af skattegrundlaget i kommunen. 9

10 8 8. Ledige i pct. af arbejdsstyrken april 2010 til marts apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 Hele landet 6,1 5,8 5,8 5,4 5,2 5,5 5,6 5,8 5,9 6,5 6,5 6,4 Vejle 5,1 4,8 4,8 4,5 4,2 4,5 4,6 4,7 4,9 5,4 5,5 5,5 Fredericia 6,9 6,7 6,5 6 5,6 6,2 6,4 6,6 6,6 7,1 7,2 7,2 Kolding 5,9 5,6 5,7 5,2 4,8 5,4 5,4 5,5 5,6 6 5,9 5,9 Horsens 6,7 6,5 6,5 6 5,8 6,5 6,6 6,7 6,7 7,1 6,9 6,9 Aarhus 5,2 5,1 5,2 4,8 4,9 5 4,9 4,9 4,9 5,4 5,4 5,5 Kilde: Danmarks Statistik Ledigheden er stort set på samme niveau i alle de viste kommuner i foråret 2011 som den var et år tidligere i foråret Efter et fald i ledigheden frem til august 2010, er der generelt sket en stigning på godt en procent frem til marts Ledigheden på 5,5% i Vejle er sammen med Århus fortsat den laveste blandt de 5 kommuner. Selvom ledigheden i Århus er steget lidt hen over foråret, så har niveauet her været meget stabilt den senere tid. Som nævnt under figur 7 kan det tyde på, at kommuner der har mange videnstunge arbejdspladser, ikke er så konjunkturfølsomme overfor ledighed som andre brancher. Fredericia har stadig den højeste ledighed, som også ligger lidt højere end landsgennemsnittet. 10

11 20,0% 9. Udvikling i nye virksomheder fra maj 2010 til maj ,0% Kolding; 15,5% 10,0% Aarhus; 7,1% 5,0% Fredericia; 4,1% Vejle; 1,2% 0,0% -5,0% Horsens; -4,8% -10,0% Vejle Fredericia Kolding Horsens Aarhus Procentvis udvikling 1,2% 4,1% 15,5% -4,8% 7,1% Vejle Fredericia Kolding Horsens Århus Maj Maj Kilde: CVR-data fra Selskabsstyrelsen. Oplysningerne omfatter samtlige registrerede nye virksomheder, herunder også en del som af forskellige grunde ikke bliver reelt aktive. En del virksomheder lukker ret hurtigt igen, så oplysningerne ovenfor skal mere opfattes som en indikator på udviklingen. Grundlaget for oplysningerne er dog ens for alle kommuner og tallene dermed sammenlignelige I figur 9 er medtaget oplysninger om antal nystartede virksomheder i 2009 og i I både Vejle, Fredericia, Kolding og Århus ligger niveauet for nystartede virksomheder højere i maj 2011 end på samme tidspunkt året før. I Kolding og Århus er antallet af nye virksomheder endda oppe på samme niveau som før finanskrisen i Her er der stadig et stykke vej for de øvrige 3 kommuner. Fredericia er klart den mindste iværksætter kommune, og Århus er lige så klart den største af de 5 kommuner. Efter Århus, der har et universitet, er Vejle dog fortsat den kommune, der har flest iværksættere. Århus ligger også i spidsen målt i forhold til indbyggertallet, efterfulgt af Kolding og Vejle. Blandt de nystartede virksomheder er der i alle kommuner en klar tendens til, at forretningsservice er den dominerende branche, og især den videnstunge del af branchen, som IT og virksomhedsrådgivning. 11

12 10. Vækst i hotel- og feriecenterovernatning 1. kvartal , 2010 og kvartal kvartal kvartal 2011 Hele landet Vejle Kolding Fredericia Horsens Århus Hotelovernatninger* 1. kvartal kvartal kvartal 2011 Hele landet Vejle Kolding Fredericia Horsens Århus Tallene dækker Hoteller med mindst 40 faste senge og omhandler nye kommuner Hotelovernatninger er medtaget som en indikator på turismen. Figuren viser et indeks for antallet af overnatninger i 1. kvartal 2009, 2010 og Vejle har haft en markant stigning på næsten 20 % i perioden, og har som i de senere år klaret sig forholdsvis bedst blandt de 5 kommuner i Vækstbarometeret. Fredericia, Horsens og Århus ligger på nogenlunde samme niveau som 1. kvartal 2009, mens Kolding har haft en pæn stigning på 12%. Vejle er stadig klart den største turistkommune blandt de 4 store nabokommuner i lokalområdet. Det kan også bemærkes, at selvom Århus har næsten tre gange så mange indbyggere som Vejle, så er antallet af hotelovernatninger i Vejle forholdsvis højt sammenlignet med Århus. Det skyldes i særlig grad, at erhvervsturismen er vokset betydeligt i Vejle. Vejle er nu uden for København en af landets største konference- og messebyer. 12

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader Marts 2013 Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader 2005-2010 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Iværksættere og nye virksomheder

Iværksættere og nye virksomheder Tema 5 Iværksættere og nye virksomheder Af Dorte Koch og Peter Bøegh Nielsen Flest nye virksomheder bliver etableret i 2000 Nye virksomheder udvikler nye produkter Figur 1 I perioden 1990 til 2000 blev

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster. af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink

Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster. af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink Akademikernes arbejdsløshed og indtjening brikker til et mønster af Nils Groes Anders Holm Fane Groes Tina Honoré Kongsø Kristian Brink akf forlaget November 2004 Forord Denne rapport stiller skarpt på

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 2 2014 BEDREOverblik Temperaturen på Aalborg Sol og sommer smitter helt automatisk af på mit humør. Og humøret bliver endnu bedre, når jeg

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere