7. Andersen, Poul Houman; Bøllingtoft, Anne; Christensen, Poul Rind: Erhvervsklynger under pres, Landsplankontoret, Miljøministeriet, 2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. Andersen, Poul Houman; Bøllingtoft, Anne; Christensen, Poul Rind: Erhvervsklynger under pres, Landsplankontoret, Miljøministeriet, 2006."

Transkript

1 Professor Poul Rind Christensen List of publications ranked by year 1. Christensen, Poul Rind, Evald Majbritt, R.: Iværksætteri ved knopskydning - en tredje vej til regional vækst og udvikling? Erhvervs- & Byggestyrelsen (mere) 2. Christensen, Poul Rind; Klyver, Kim: Exporting Entrepreneurs: Do they activate their Social Network in different Ways than Domestic Entrepreneurs?, International Journal of Globalization and Small Business,, vol. 2, no. 2. pp , [mere] 3. Christensen, Poul Rind; Johnsen, Sanne; Eggert Hansen, Martin og Rønn Sørensen, Signe: Fra god praksis til næste praksis - Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner. Erfaringer fra erhvervsservicesystemet. Erhvervs- & Byggestyrelsen, Christensen, Poul Rind; Lauring, Jakob; Klitmøller, Anders: Medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor. I: Ledelse & Erhvervsøkonomi. 2007; Vol. 71, No p. [mere] 5. Christensen, Poul Rind; Klyver, Kim: Management Consulting in Small Firms, Journal of Small Business and Enterprise Development, vol 13, no 3, pp , July, [mere] 6. Christensen, Poul Rind: På sporet af entreprenørskab og innovationsledelse, Ledelse og Erhvervsøkonomi, vol. 70, no. 2, juni, pp 61-73, [mere] 7. Andersen, Poul Houman; Bøllingtoft, Anne; Christensen, Poul Rind: Erhvervsklynger under pres, Landsplankontoret, Miljøministeriet, [mere] 8. Christensen, Poul Rind; Poulfelt, Flemming (Red.): Managing Complexity and Change in SMEs, Frontiers in European Research. Edward Elgar, Bager, Torben; Christensen, Poul Rind; Neergaard, Helle; Svendsen, Susanne Gren (Red.): Iværksætterrådgivning i Danmark. Børsens Forlag, Kbh., [mere] 10. Christensen, Poul Rind; Bager, Torben, Neergaard, Helle: Iværksætterrådgivning i Danmark Indledning; I: Iværksætterrådgivning i Danmark, Christensen, Bager, Neergaard, Svendsen (Red.). pp Børsens Forlag, Kbh., [mere] 11. Christensen, Poul Rind: Den regionale erhvervsservice i en brydningstid, I: Bager, et. al. (Red.): Iværksætterrådgivning i Danmark, pp Børsens Forlag, Kbh., [mere]

2 12. Christensen, Poul Rind; Kirketerp, Anne: Breaking the Waves: Entrepreneurial Action in shaping Education for Entrepreneurship. International Entrepreneurship Education Conference (IntEnt), Sct. Paulo, Andersen, Poul Houman; Christensen, Poul Rind; Damgaard, Torben: Danish SMEs sourcing in China: business contexts, expectations and the emergence of relationship norms, IMP - International Marketing and Purchasing Conference, Milano, Lauring, Jakob, Christensen, Poul Rind: Understanding the entrepreneurial process: What can we learn from anthropology? Konferencebidrag: Research in Entrepreneurship (RENT), Bruxelles, nov Christensen, Poul Rind; Blenker, Per: Made in Denmark - Global Perspectives, I: Askehave og Norlyk (Red.): Meanings and Messages, pp , Academica, [mere] 16. Christensen, Poul Rind; Kirketerp Linstad, Anne: Entrepreneurial Action in Shaping Education for Entrepreneurship, NCGE Working Paper Series, 052, [mere] 17. Christensen, P. R. and Andersen, P. H.: From localized to corporate excellence: How do MNCs extract, combine and disseminate sticky knowledge from regional innovation systems? Working Paper Christensen, Poul Rind; Andersen, Poul Houman: Bridges over troubled water: suppliers as connective nodes in global supply networks, Journal of Business Research, No 9, vol 58, pp , Christensen, Poul Rind; Munksgaard, Kristin Balslev: Værdifuld læring mellem underleverandører og deres kunder, Ledelse i dag, Forår, vol. 60, pp 60-63, forår, Andersen, Poul Houman; Christensen, Poul Rind: Kap. 3 Værdiskabelse i Danmark - Den globale arbejdsdeling. Kap. 4 Global arbejdsdeling og værdiskabelse i udvalgte brancher. Kap. 5 Globaliseringens konsekvenser for fremtidens ledelses- og organisationsformer, I: Conradsen (Red.): Værdiskabelse i fremtidens virksomhed, ITEK, Dansk Industri, Kbh Christensen, Poul Rind: Ordinær og ekstraordinær innovationsledelse, I: Øhlenschlæger Madsen 0g Flor Nielsen (Red.): Andre vinkler på ledelse og organisation, Århus Universitetsforlag, pp , Århus, Christensen, Poul Rind: International Entrepreneurship - En ny gren på træet, I: Christensen og Poulfelt (Red.): Mod nye entrepreneurielle ledelsesformer, pp , Forlaget Samfundslitteratur, Christensen, Poul Rind; Poulfelt, Flemming (Red.): Mod nye entrepreneurielle ledelsesformer, Forlaget Samfundslitteratur, 2005.

3 24. Christensen, Poul Rind; Damgaard, Torben; Munksgaard, Kristin Balslev: Leverandørsammenslutningen, I: Bukh (Red.): Underleverandører, Børsens Ledelseshåndbøger, Kbh Christensen, Poul Rind; Andersen, Poul Houman: From Localized to Corporate Excellence: How do MNCs extract, combine and disseminate sticky knowledge from regional innovation systems? DRUID Working Paper, No , [mere] 26. Madsen, Mona Toft; Christensen, Poul Rind: Little Boxes: An explorative study of entrepreneurship processes in the light of leadership versus management. The 2.th International Conference on Small and Medium Sized Enterprises, Christensen, Poul Rind; Andersen, Poul Houman (2005): Bridges over troubled water: suppliers as connective nodes in global supply networks, Journal of Business Research, vol. 58, no. 9, pp [mere] 28. Christensen, Poul Rind; Bager, Torben; Eriknauer, Anders; Hougaard, Søren; Pamsgaard, Preben; Thorball, Jørgen; Clausen, Jørgen Mads: De danske intraprenører - debatoplæg, pp 1-34, Banff, Poul-Erik; Jørgensen, Gunnar E.; Christensen, Poul Rind: Regional vækst gennem global sourcing er der en sammenhæng? I: Bager, T.; Hancock, M. og Madsen, T. K. (Red.): Danske Iværksættere i den globale økonomi, pp Børsens Forlag, København, Christensen, Poul Rind; Damgaard, Torben; Jørgensen, Thorkild B. (Red.): Iøjnefaldende anderledes? Forandringsprocesser og ledelse i mindre virksomheder, Jurist- & Økonomforbundets Forlag, [mere] 31. Christensen, Poul Rind; Piihl, Jesper; Møller, J.V.: Om at skabe lommer af stabilitet i en foranderlig verden, I: Christensen; Damgaard og Jørgensen (Red.): Iøjnefaldende anderledes? Forandringsprocesser og -ledelse i mindre virksomheder, pp , Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Kbh., Damgaard, T., Munksgaard, K.B. & Christensen, P.R. (2004): Tidens Leverandør udvikling af underleverandørers kompetencer. CESFO Årsrapport 2003/2004, Syddansk Universitet, Kolding, pp Christensen, Poul Rind; Piihl, Jesper: Interorganizational Management in Entrepreneurial Economies, Research in Entrepreneurship XVIII (RENT), december, Christensen, Poul Rind: Kompetenceudvikling i den rustfri stålindustri. Prioriteringsanalyse. Udarbejdet for Stålcentrum, Kolding, 2004 (mere) 35. Christensen, Poul Rind: Hvad er nyt i "det nye samfund"?, I: Flarup (Red.): Solsteder, Ankerhus Forlag, Hinnerup, [mere] 36. Christensen, Poul Rind; Damgaard, Torben; Munksgaard, Kristin B.: Organising for Learning - Adaptive and Innovative Learning in Customer- Supplier Relationships, Research in Entrepreneurship XVII (RENT),

4 november, Christensen, P. R. (2004): Underleverandørernes fremtidige positioner i globale produktionsnetværk. Bidrag til Fremtidens produktion i Danmark, antologi redigeret af J. O. Riis og J. Johansen. Center for Industriel Produktion. DI s Forlag. [mere] 38. Christensen, P. R. og Damgaard, T. (2003): Den relaterede virksomhed en ny organisationsform i netværksøkonomien. Bidrag til CESFOs Årsrapport 2002/2003. Kolding, juni. 39. Christensen, Poul Rind et al. (2003): Regional Innovation Policy for Small- Medium Enterprises. Co-ordinating editors: Asheim, B., A. Isaksen, C., Nauwelaers and F. Tödtling. Edward Elgar, Cheltenham. 40. Christensen, Poul Rind: International Entrepreneurship - A New Concept and its Research Agenda, I: Genescá, E., Urbano, D. and Capelleras, J. L. (Red.): Entrepreneurship - A reader, Universitat Autonoma de Barcelona, pp Servei de Publicacions, Christensen, P. R. Andersen, P. H., Damgaard, T. (2003): Internationalisation of sourcing and knowledge development: An organisational routine perspective. Bidrag til LOK-forskningskonference, Middelfart, dec. 42. Christensen, P. R. og Kim Klyver (2003): På sporet af den entreprenante pædagogik - et eksemplarisk baseret oplæg til nye fortolkninger af relevansen af undervisningen i entreprenørskab. Bidrag til Workshop om uddannelser i entrepreneurship, RESMA, Århus, november. 43. Christensen, P. R. og Piihl, J. (2003): Tidens & geografiens ormehuller - et tilbud til en ny forståelse af inter-organisatorisk ledelse. I antologien Viden om ledelse redigeret af John Ulhøi, pp Børsens Forlag, primo Christensen, P. R.; Andersen, P. H. and Damgaard, T. (2003): Global Integrators Creating Managerial Reach in Global Production Networks. Contribution to the 13 th Nordic Workshop on Interorganizational Research. Helsinki. 45. Christensen, P. R., Cornett, A. and Philipsen, K. (2003): Coherence of innovation policy instruments, Chapter 7 in Asheim, B., A. Isaksen, C. Nauwelaers and F. Tödtling (eds.) (2003), Regional Innovation Policy for Small-Medium Enterprises, Edward Elgar, Cheltenham. 46. Christensen, P. R. (2003): Danske underleverandørers vækst gennem global sourcing. Sagkyndigt notat til Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet. Januar. 47. Christensen, P. R. og Damgaard, T. (2002): Leverandørsammenslutninger en nøgle til styrket konkurrenceevne. Håndbog og guidelines for konsulenter. Syddansk Universitet Center for Småvirksomhedsforskning. Kolding. 48. Christensen, P. R. og Bager, T. (2002): Fra iværksætteri til entreprenørskab

5 perspektiver for forskningen. CESFOs Årsrapport, 2001/2002. Kolding. 49. Andersen, Poul Houman; Christensen, Poul Rind: Tapping local contexts for global excellence, Research conference, Kolding, Christensen, P. R. and Klyver, K. (2002): Management Consultancy in Small firms How does Interaction Work? Papers and Proceedings, RENT XVI, Barcelona, November. 51. Christensen, P.R. og Munksgaard, K.B. (2002): Når mælk bliver til stål Den rustfri stålklynge i Trekantområdet. Syddansk Universitets Forlag, Kolding. 52. Christensen, P. R. og Munksgaard, K.B. (2001): Transformationspres & inerti i netværk af små virksomheder: Den rustfri stålindustri klynge i Trekantområdet, Danmark. Nordiske Organisasjons Studier, vol. 3, nr. 4, pp Christensen, P. R. & Damgaard, T. (2001): How to catch the bird s flight. Methodological issues in evolutionary studies of collaborative patterns in supply systems. Bidrag til LOK-temakonference. 54. Christensen, P. R. (2001): Internationalisering af kompetenceklynger, Bidrag til CESFOs Årsrapport, 2000/ Christensen, P. R. (2001): Er den innovative aktivitet i stålindustrien rustfri? Artikel til brugerkonference for erhvervslivet i Trekantområdet arrangeret af CESFO i november. Syddansk Universitet Kolding 56. Christensen, P. R. (2000): Den Glokale erhvervsudvikling. Silkeborg Erhvervsråd - Erhvervsnyt. 57. Christensen, P. R. and Andersen, P. H (2000): Inter-partner Learning in Global Subcontractor Relationships. European Journal of Purchasing and Supply Management, vol. 6, no. 2, pp Christensen, P. R. (2000): Challenges and Pathways for Small Sub- Contractors in an Era of Global Supply Chain Restructuring. I: The Networked Firm in a Global World. Small Firms in New Environments. Red. Eirik Vatne og Michael Taylor. Aldershot: Ashgate, pp Christensen, P. R. and Damgaard, T. (2000): Tilblivelse af netværkssamarbejde mellem virksomheder. In: Effektiv tilblivelse af projekter. Håndbog fra Symposiet Projektledelse Ed. Morten Fangel, Hillerød: Foreningen for Danske Projektledere, pp Christensen, P. R. and Damgaard, T. (2000): Adaptive and Innovative Learning in Supplier Associations. In Papers & Proceedings of the 11th Nordic Conference on Small Business Research. Århus 61. Christensen, P. R. og Philipsen, K. (2000): Når hverdagen spænder ben for fornyelsen. Artikelbidrag til CESFOs Årbog Christensen, P. R., Philipsen, K. and Cornett, A. (1999): Innovation in SMEs

6 and the regional innovation support system - the Triangle Region of Denmark. Country study funded by the European Community (DG XII) under the Targeted Socio -economic Research Programme (TSER). CESFO Report Serie nr. 1. Kolding. 63. Christensen, P. R. and Andersen, P. H. (1999): The Pen & the Needle: Technological development and interpartner diversity in international subcontracting. Asian Journal of Case Research, No. 3 vol. 2, pp Christensen, P. R. (1999):Industriens rolle for den regionale udvikling arbejdsdeling og lokalisering i et globalt perspektiv. Bidrag til Nordic Section of Regional Science Association, Svinkløv, September. 65. Christensen, P. R. and Andersen, P.H. (1999): Internationalization in Loosely Coupled Business Systems - The Danish Case. I: Mobilizing resources and Generating Competencies. Ed.: P. Karnøe, P. Hull Kristensen and P. H. Andersen. Handelshøjskolens Forlag, [more] 66. Christensen, P. R. (1999): Godt Begyndt! Casesamling om danske iværksættere og deres erfaringer. Århus: Systime. Redaktør og medforfatter. 67. Christensen, P. R. (1999): Nero Plast. Iværksætter-case i: Christensen, P. R. (red.) Godt Begyndt - Casesamling om danske iværksættere og deres erfaringer. Systime, Århus. 68. Christensen, P. R. (1999): Lux Lamper. Iværksætter-case i: Christensen, P. R. (red.) Godt Begyndt - Casesamling om danske iværksættere og deres erfaringer. Systime, Århus. 69. Christensen, P. R. (1999): Den Gyldne Ovn. Iværksætter-case i: Christensen, P. R. (red.) Godt Begyndt - Casesamling om danske iværksættere og deres erfaringer. Systime, Århus. 70. Christensen, P. R. (1999): Ono Design. Iværksætter-case i: Christensen, P. R. (red.) Godt Begyndt - Casesamling om danske iværksættere og deres erfaringer. Systime, Århus. 71. Christensen, P. R. and Philipsen, K. (1998): Evolutionary Perspectives on the Formation of Small Business Cluster - the Case of a Stainless Steel District in Denmark. Contribution to the DRUID-Conference, January. 72. Christensen, P. R. og Andersen, P. H. (1998): Underleverandørernes veje til de internationale markeder. Virksomhedens internationale aktiviteter. Børsens Ledelseshåndbøger no. 5, oktober [mere] 73. Christensen, P.R. og Andersen, P. H. (1998): Danske underleverandører på fremtidens globale, virtuelle industrielle markeder. Virksomhedens internationale aktiviteter. Børsens Ledelseshåndbøger nr. 4, september [mere] 74. Christensen, P.R. og Andersen, P. H. (1998): Den globale udfordring - Danske

7 underleverandørers internationalisering. Erhvervsfremme Styrelsen, København. December. [mere] 75. Christensen, P. R. (1998): Collaborative Practices in Strategic Subcontractor Relationships. Contribution to DRUID/DISKO-seminar, Aalborg University, June. 76. Christensen, P. R. og Philipsen, K. (1998): Den rustfri stålindustri i Trekantområdet et eksempel på et industrielt distrikt. Artikel til CESFOs Årbog Christensen, P. R. and Philipsen, K. (1998): Entrepreneurship as organizing, Contribution to the Xth Nordic Conference on Research in Small Business, Växjö, June. 78. Christensen, P.R., Andersen, P. H. and Blenker, P. (1997): Generic Routes to Subcontractors Internationalization. Udgivet i: I. Björkman & M. Forsgren (eds.): The Nature of the International Firm. Handelshøjskolens Forlag. Kbh pp Christensen, P. R. (1997): Når danske underleverandører internationaliseres. Artikelbidrag til CESFOs årbog 1996/ Christensen, P. R. (1997): Eksportens rolle for nye virksomheder. Artikelbidrag til CESFOs årbog 1996/ Christensen, P.R. et al. (1997): Globalisation of Economic Activities and Small and Medium-sized Enterprises (SME) Development. Country Report - Denmark. OECD Country and Summary report. Paris, Co-author and liaison officer to the Danish country study. 82. Christensen, P. R. and Axelsson, L. (1997): How Entrepreneurial is the Research in Small Business and Entrepreneurship in Denmark? I: European Research in Entrepreneurship and Small business. Ed.: H. Landström, Halmstad University. Routledge, pp Christensen, P. R. (1996): Interorganizational Dynamics of Transnational Supply Systems - Concepts, Analytical Frame and Key Issues. Research Note. DRUID - Theme B Christensen, P. R. and Jacobsen, L. (1996): The Role of Export in New Enterprise Formation - An Entrepreneurial Perspective. Bidrag til RENT X Conference i Bruxelles, Nov. 85. Christensen, P. R. (1996): Entrepreneurship - begreber, teorier og perspektiver. Undervisningsnotat til HA-SMV linien. Faget virksomhedsudvikling. HHS undervisningsnotat, Kolding. 86. Christensen, P. R. and Blenker, P. (1995): Interactive Strategies in Supply Chains. A Double Edged Portfolio Approach to SME Subcontractors Positioning, Entrepreneurship and Regional Development, vol. 7, no. 2, pp [mere] 87. Christensen, P.R. og Axelsson, L. (1995): Fælles Planindikatorer for Trekant-

8 området. Plandata, analyser og fremtidsperspektiver. Miljøministeriet. København. 88. Christensen, P.R., Lindmark, L., Vatne, E., Eskelinen, H., Forsström, B., Sørensen, O.J. (1994): Småföretagens Internationalisering - en Nordisk Jämförande Studie. Co-ordinating Editor: Lindmark, L. NordREFO, 1994:7. Copenhagen. 89. Christensen, P. R. (1994): Mindre virksomheders deltagelse i forsknings- og udviklingssamarbejde. I: Innovation i erhvervsøkonomisk perspektiv. Handelshøjskole Syd. Jubilæumsskrift, bind 2. Freytag, P. et al. (eds.). Samfundslitteratur. 90. Christensen, P. R. og Strandskov, J. (1993): Konkurrence- og samarbejdsstrategier i samspil. I: Strategi og Ledelse - Veje og Visioner mod år 2000". Hildebrandt, S. (Red.).Systime. 91. Christensen, P. R. and Lindmark, L. (1993): Location and Internationalization of Small and Medium-Sized Enterprises. I: Visions & Strategies in European Integration - A North European Perspective. Lundqvist, L. and L.O. Persson (eds.). Springer Verlag, Heidelberg, pp Christensen, P. R. og Sørensen, O. J. (1993): Spændingsfelter mellem regional erhvervsudvikling og international konkurrence. I: "Teknologiudvikling og social forandring". Lorentzen, A. (ed.), AKFs Forlag, København. 93. Christensen, P. R. (1993): Småindustriens internationalisering - findes der en nordisk opskrift? I: Norden udfordres - internasjonaliseringens mange ansikter. NordREFO: 1993: Christensen, P. R. (1992): Ledelse af virksomhedens samarbejdsrelationer i et internationalt perspektiv. I: Virksomhedsledelse i international belysning. Ulhøi, J.P. (Red.) Forlaget SYSTIME, Århus, pp Christensen, P. R. og Andersson, J. (1992) Underleverandører i Østjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse om industrielle underleverandører i Østjylland. Århus. 96. Christensen, P. R. (1992): Kommunernes erhvervspolitik. Kompetence, samvirke og ansvar. Kommunernes Landsforenings Erhvervsundersøgelse. København. 97. Christensen, P. R., Blenker, P. og Andersson, J. (1992): Industriens brug af underleverandører - Internationale erfaringer og danske perspektiver. Industri- og Handelsstyrelsen. København. 98. Christensen, P. R (1991): Udvikling af samarbejde mellem virksomheder. Redaktør og medforfatter. Dansk Teknologisk Instituts Forlag. København. 99. Christensen, P. R., Blenker, P. og Andersson, J. (1992): Industriens brug af underleverandører - Cases om brugen af underleverandører. Institut for små og mellemstore virksomheder, Auning Christensen, P. R. (1992): Horizontal Evaluation of Small and Medium Sized

9 Enterprises' Participation in International R&D Projects in the EC Framework Program. Country Report on Denmark. The European Community, DG IX., Cambridge Christensen, P. R. og Lindmark, L. (1991): Lokal Resursmobilisering för internationell konkurrenskraft. In: Småforetaket - økonomiens nye motor?. Veggeland, N. (ed.) NordREFO, 1991: Christensen, P. R. (1991): The small and medium-sized exporters' squeeze: Empirical evidence and model reflections. Entrepreneurship & Regional Development, vol. 3, no. 3, (1991) [mere] 103. Christensen, P. R (1991): Udvikling af samarbejde mellem virksomheder. Redaktør og medforfatter. Dansk Teknologisk Instituts Forlag. København Christensen, P. R., Sverdrup-Jensen, S. and Nielsen, B. (1991): Ex-ante Evaluation. Objective 2 Community Support Framework. Vestlolland, Denmark. EU-Commission, DG XXIII. Bruxelles Christensen, P. R. og Bisgaard, H. (1991): Kommunal erhvervspolitik. Fremme af den lokale udvikling gennem øget offentligt - privat samarbejde. Kommunernes Landsforening. København Christensen, P. R. og Bisgaard, H. (1991): Kommunal erhvervspolitik. Indhold, organisation, rådgivning og service. Kommunernes Landsforening. København Christensen, P. R. (1990): Local Obstacles to Decentralization - The Case of Industrial Policy in Denmark. In: Decentralization and Regional Transformation. Engås, B. and Sabel, C. (Red.). NordREFO, 1990: Christensen, P. R. and Overgaard, B.O. (1990): Export Expansion and Change in the Acquiring of Information in Small and Medium-sized Enterprises. Contribution to the 16th annual EIBA conference. Madrid, December Christensen, P. R. (1990): Industrial Networks and Flexible Production Systems. Working Paper no. 5. Department of International Business. The Aarhus School of Business Christensen, P. R. (1990): Industrielle Netværk og "Strategi 92". In: Virksomhedens internationale aktiviteter, No. 3. Børsens Forlag. København Christensen, P. R, Lindmark, L., Vatne, E., Forsström, B. and Eskelinen, H. (1989): Firms in Network and Regional Development. Concepts and Policy Implications. I: Network and Regional Development. Illeris, S. (red.) NordREFO, 1989: Christensen, P. R. (1989): Danimarca - Il ruolo svolto dalle piccole e medie imprese nel processo di ristrut-turazione economica. Invited keynote paper. I: The CNA Conference-report. Bologna Christensen, P. R. (1988): Lokal og regional erhvervsfremme - dansk praksis

10 og udenlandske erfaringer. Bilag til Indenrigsministeriets betænkning om "Kommunerne og Erhvervspolitikken". Betænkning No Indenrigsministeriet. København Christensen, P. R. (1988): Østjyllands eksport - en undersøgelse af servicesektorens betydning for eksporterhvervene. Undersøgelsesrapport for Århus Amt. Institut for Udenrigshandel, Handelshøjskolen i Århus Christensen, P. R. (1988): Enterprise Flexibility and Regional Networks. In: Industrial Flexibility and Work. Judét, P. (Red.), Cahiers IREP. Grenoble Christensen, P. R. (1987): Industriel fleksibilitet og lokalisering i et netværksperspektiv. In: Regionalpolitik i en netværksøkonomi. Helsingfors, NordREFO, 1987: Christensen, P. R. (1987): Omgivelsernes betydning for eksportvirksomheden. Ledelse og Erhvervsøkonomi, 51. årgang, No. 3, Christensen, P. R., Heilesen, S. og Storgaard, K. (1986): Betingelser for lokal industriudvikling. Planstyrelsens Rapport, No. 5. København Christensen, P. R.: Metodiske problemer ved studiet af småindustri i en regional sammenhæng. I: "Nordisk Småvirksomhedsforskning", vol. I. Danmarks Tekniske Højskole, København, Christensen, P. R. (1985): Globalitet og lokalitet. Antologi fra Dansk Byplanforskningskonference. Redaktør og medforfatter. GI-Skrifter, No. 43. Århus Universitet Christensen, P. R. (1985): Støtten til egnsudvikling bør være mere målrettet. Sparekassen, No. 2, februar Christensen, P. R. (1985) Kommunal og amtskommunal industriplanlægning. Temanummer om erhvervs-planlægning. KDM-Plannyt, No Christensen, P. R. (1984): Eksport og regional udvikling. I: "Industrien - koncentration eller spredning?" Illeris, S. and P. O. Pedersen (eds.). AKF's Forlag, København Christensen, P. R. (1984): Regional erhvervsudvikling og teknisk forandring. Nye undersøgelseserfaringer. I "Byplanforskning i 80'erne". Kristensen, H. (ed.) SBI, Hørsholm Christensen, P. R. (1984): Den regionale industriplanlægning. Rapport til projekt Industrilokalisering, Planstyrelsen, Miljøministeriet. København Christensen, P. R. (1983): Erhverv og beskæftigelse i Århus Amtskommune 1972 til Working Paper, Arbejdsmarkedsnævnets projektgruppe. Århus Christensen, P. R. og Christiansen, E. (1983): Statistisk grundmateriale og sammenfattende analyser om teknologi og kvalifikationsstrukturer på arbejdsmarkedet i Århus Amt. Arbejdsmarkedsnævnets projektgruppe Christensen, P. R. (1983): Industriens regionale produktionsbetingelser.

11 Teorier om virksomhedernes beliggenhed og lokaliseringsadfærd. Projekt Industrilokalisering. Planstyrelsen, Miljøministeriet & Geografisk Institut, Århus Universitet Christensen, P. R. (1982): Regionale delarbejdsmarkeder. I Teknologi & Arbejdsmarked. Kristensen, H (ed.). SBI, København Christensen, P. R. og Sørensen, O. J. (1982): Forskellige indfaldsvinkler til analyser af erhvervsstrukturen. Undervisningsnotat. Institut for Produktion. Aalborg Universitets Center Christensen, P. R. (1982): Træk af den Nordjyske erhvervsstruktur. Undervisningskompendium baseret på REGUS-projektet. Institut for Produktion. Aalborg Universitets Center Christensen, P. R. (1982): Småindustriens rolle i produktionsstrukturen. I: "Arbejdsplatser i Kommunal Planering", Raitanen, P. (ed.). VTT 17/1982. Technical Research Centre of Finland, Espoo, Finland Christensen, P. R. (1982): Strukturelle langtidstendenser i den nordjyske erhvervs-struktur. BYPLAN, No Christensen, P. R. (1982): Problemer ved erhvervskonsulenttjenesten - set i et lokalt beskæftigelsesfremmende perspektiv. Artikel til Dansk Byplanlaboratoriums Årskonference - konferencerapport. Herning Christensen, P. R. (1982): Industripolitik og erhvervsfremme - pension eller fornyelse? Koordinations- og Initiativgruppen. Århus Amtskommune og Centre for Employment Initiatives, London. Dansk og Engelsk version. Århus/London Christensen, P. R. og Maskell, P. (1982): Regional selvtillid 'ernes erhvervspolitiske ledestjerne? Publiceret i NordREFO, 1983:2-3. Stockholm Christensen, P. R. (1981): Den nordjyske industri og egnsudviklingspolitikken. Serien om industriel udvikling, Aalborg Universitetsforlag. Aalborg Christensen, P. R. (1981): Den nordjyske industri. Arbejdsdeling, markedsforhold og filialproblemer. Serien om industriel udvikling, Aalborg Universitetsforlag. Aalborg Christensen, P. R. (1981): Småindustriens rolle i produktionsstrukturen. Arkitekten, No Christensen, P. R. og Maskell, P. (1981): Regionen mellem selvstændighed og afhængighed. I NBS-Samplan, specialnummer, Stockholm Christensen, P. R. and Sverdrup-Jensen, S. (1979): Regional Development and Planning. Acta Sociologica, vol. 22, No.2, Christensen, P. R. (1979): Serviceindustrien på Hirtshals Havn. Afsluttende Rapport fra et analyseprojekt finansieret af Handelsministeriet. AUC, Aalborg Christensen, P. R. (1979): Teorier om den regionale produktionsstruktur.

12 Working Paper, REGUS-projektet. Institut for Produktion, Aalborg Universitets Center Christensen, P. R. and Sverdrup-Jensen, S. (1978): The Aalborg University Centre - A Regional Experiment. Paedagogica Europaea, vol. XII, No. 3. pp Christensen, P. R., Sverdrup-Jensen, S., Tonboe, J. og Christensen, A. (1978): Regional udvikling og styring. Fire kronikker i Aalborg Stiftstidende Christensen, P. R., Lundvall, B-Å., Sverdrup-Jensen, S. og Ibsen, F. (1978): Lønniveau og konkurrenceevne. Aalborg Universitetsforlag. Aalborg Christensen, P. R. og Heding, C. (1978) En lille brik i det store fiskeri. Artikel i Tidsskiftet Udvikling. September Christensen, P. R. (1977): En oversigt over input-outputtabellernes begreber, opbygning og umiddelbare anvendelse. Undervisningsnotat. Institut for Produktion, Aalborg Universitets Center, Aalborg Christensen, P. R. (1976): Egnsudvikling i perspektiv. Bidrag til forskningsseminar om egnsudvikling. SSFs Nordjyllandsinitiativ. Working Paper, Institut for Produktion. Aalborg Universitets Center Christensen, P. R. (1976): AUC's samspil med samfundet - på lokalt plan og på landsplan. Konference rapport fra Aalborg Universitets Center. Medredaktør og medforfatter. Aalborg Universitetsforlag Christensen, P. R. (1976): En oversigt over den internationale virksomheds organisatoriske problemer. Working Paper, Institut for Produktion, Aalborg Universitets Center. Aalborg Christensen, P. R. (1975): Produktion og produktionsforhold i organisatorisk belysning. Kapitel III: I: Christensen, A. (red.): Samfundsvidenskabeligt Grundkursus. Den Teknisk Naturvidenskabelige basisuddannelse. Aalborg Universitets Centers Forlag. Aalborg Christensen, P. R. (1975): Regional Planlægning. Undervisningsnotat - Det samfundsvidenskabelige Fællesforløb. Aalborg Universitets Center Christensen, P. R. (1974): The Livestock Marketing System in the South-West Region of Ireland and its Role for Rural Planning in the Region. The Institute of Social Studies. Final Thesis for Post Graduate Study in Regional Development Planning. The Hague, the Netherlands Christensen, P. R. (1974): The Relevance of the Export Base Theory for the South-West Region of Ireland. Paper to Research Seminar at the University of Cork, Ireland. May. Institute of Social Studies, The Hague, the Netherlands. Working Papers 74/ Christensen, P. R. (1974): Preliminary Strategy Elements for the Development

13 of the South-West Region of Ireland.. Research Thesis for the Pg. Research Diploma of Institute of Social Studies, The Hague, the Netherlands Christensen, P. R. (1973): Four Regional Types - a Hypothesis of their Development in the light of the Domination Theory. Workshop Report. Institute of Social Studies, The Hague, the Netherlands Christensen, P. R. (1973): Introduktion til konfliktteoriens emne. Bidrag til videnskabsteoretisk seminarrække ved Det Erhvervsøkonomiske fakultet. Handelshøjskolen i Århus.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende enheder: Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Det Entreprenørielle Universitet Aarhus Universitet 1. april 2011-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-22-1-11 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Publications. The list of publication is divided into:

Publications. The list of publication is divided into: Publications The list of publication is divided into: a list with publications in English, divided into Book(s)/monographs published Forthcoming books Articles in refereed journals Articles in other journals

Læs mere

Knudsen, GH & Lemmergaard, J 2013, 'TO DO, OR NOT TO DO - organisationens liv på de sociale medier' Ledelse og Uddannelse, vol 11, nr. 1, s. 5-7.

Knudsen, GH & Lemmergaard, J 2013, 'TO DO, OR NOT TO DO - organisationens liv på de sociale medier' Ledelse og Uddannelse, vol 11, nr. 1, s. 5-7. Jeanette Lemmergaard Lektor, Institutleder Strategisk Kommunikation & Ledelse Institut for Marketing & Management Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

Publications. Loyaliteter i transition Etnisk loyalitet og den institutionelle udfordring

Publications. Loyaliteter i transition Etnisk loyalitet og den institutionelle udfordring Associate Professor The Department of Society and Globalisation Changing Societies: Welfare and Diversity Postal address: Universitetsvej 1 25.3 DK-4000 Roskilde Denmark Postal address: Universitetsvej

Læs mere

Professor of Comparative Political Economy

Professor of Comparative Political Economy 1 CV for Ove K. Pedersen January 2013 Curriculum Vitae for Ove K. Pedersen (R.) Professor of Comparative Political Economy Copenhagen Business School December 2014 2 CV for Ove K. Pedersen January 2013

Læs mere

Publikationer. Loyaliteter i transition Etnisk loyalitet og den institutionelle udfordring

Publikationer. Loyaliteter i transition Etnisk loyalitet og den institutionelle udfordring Lektor Institut for Samfund og Globalisering Changing Societies: Welfare and Diversity Postaddresse: Universitetsvej 1 25.3 DK-4000 Roskilde Danmark Postaddresse: Universitetsvej 1 25.3 DK-4000 Roskilde

Læs mere

Nordisk turisme i et regionalt perspektiv. Redaktør Anne-Mette Hjalager

Nordisk turisme i et regionalt perspektiv. Redaktør Anne-Mette Hjalager Nordisk turisme i et regionalt perspektiv Redaktør Anne-Mette Hjalager Nordregio 2001 Nordregio Working Paper 2001:11 ISSN 1403-2511 Nordregio - the Nordic Centre for Spatial Development PO Box 1658 S-111

Læs mere

Professor of Comparative Political Economy

Professor of Comparative Political Economy 1 CV for Ove K. Pedersen January 2013 Curriculum Vitae for Ove K. Pedersen (R.) Professor of Comparative Political Economy Copenhagen Business School December 2013 2 CV for Ove K. Pedersen January 2013

Læs mere

Steen Hildebrandt. Bibliografi

Steen Hildebrandt. Bibliografi Steen Hildebrandt Bibliografi Udarbejdet af: Cand. mag. Sara Kyed Jensen, Cand. it. Johnni Brobak Nielsen, Bibliotekar Tina Wollbrecht, Stud. mag. Josefine Wolthers og Steen Hildebrandt Indhold 1. Bøger,

Læs mere

CURRICULUM VITAE FOR NIELS ÅKERSTRØM ANDERSEN

CURRICULUM VITAE FOR NIELS ÅKERSTRØM ANDERSEN CURRICULUM VITAE FOR NIELS ÅKERSTRØM ANDERSEN Født: 27/4-1964 i Glostrup Civilstand: Gift med Hanne Knudsen, to børn Ida og Asger UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE 2005: 2001: 1997: 1995: 1995: 1994: 1990: Professor

Læs mere

CURRICULUM VITAE. NINA SMITH Personal data

CURRICULUM VITAE. NINA SMITH Personal data CURRICULUM VITAE NINA SMITH Personal data Title: Professor Private address: Kastrupvej 11, 8544 Mørke Private phone: +45 86 997172 Birth date: 17 October 1955 Family: Married, 4 children Education Msc

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Liste over tilhørende institutter Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi Institut

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Teknologisk Fremsyn i Danmark Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Claus Larsen-Jensen Kjeld Rahbæk Møller Peter Elvekjær Peter Frank Lisa Dahl Christensen Andrew Jamison Arne Skov Andersen

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT)

Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Nordisk Kulturfond Ved Stranden 18 DK-1061, København K DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER DERES REFERENCE / JOURNALNUMMER

Læs mere

DEN STORE OMSTILLING

DEN STORE OMSTILLING REG LAB DEN STORE OMSTILLING 2.900 MIA. DOLLARS I BESPARELSER I 2030 VED AT HØSTE POTENTIALET I RESSOURCEPRODUKTIVITET 44 MIO. MENNESKER ER DREVET IND I FATTIGDOM PÅ GRUND AF STIGENDE FØDEVAREPRISER I

Læs mere

Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet

Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet Økonomisk Institut Center for Sundhed og Samfund (CSS) Øster Farimagsgade 5, Bygning 26 1353 København K Telefon 35323010 2 INDHOLD Indledning...4

Læs mere

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring WORKING PAPER 2006-02 Per Blenker Poul Dreisler John Kjeldsen Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring En ramme til forståelse og udvikling af entrepreneurielle universitetsmiljøer

Læs mere

2014 Projektleder for projektet: Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelser på Bornholm

2014 Projektleder for projektet: Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelser på Bornholm Stenbrudsvej 55 DK-3730 Nexø Tlf. +45 5644 1144 Fax: +45 5649 4624 crt@crt.dk www.crt.dk CV Tage Petersen Nationalitet Dansk Fødselsår 1960 Profession (grad) Cand. comm i geografi og kommunikation 1994

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Center for Småvirksomhedsforskning, CESFO. Tema: Virksomhedsudvikling

ÅRSRAPPORT 2007. Center for Småvirksomhedsforskning, CESFO. Tema: Virksomhedsudvikling ÅRSRAPPORT 2007 Center for Småvirksomhedsforskning, CESFO Tema: Virksomhedsudvikling Af; Freytag, P.V., Evald, M.R. og Jensen, K.W. (red.) Center for Småvirksomhedsforskning, CESFO, Syddansk Universitet

Læs mere

Curriculum vitae. Peter Plougmann Nationalitet: Dansk Fødselsdato: 12. oktober 1953 Titel: Navn: Direktør, New Insight A/S.

Curriculum vitae. Peter Plougmann Nationalitet: Dansk Fødselsdato: 12. oktober 1953 Titel: Navn: Direktør, New Insight A/S. Curriculum vitae Navn: Peter Plougmann Nationalitet: Dansk Fødselsdato: 12. oktober 1953 Titel: Direktør, New Insight A/S Uddannelse 1980 Københavns Universitet Mag.scient.soc. Ansættelser Aug. 2000 -

Læs mere

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder Nr. 2 september 2005 innovation i virksomheder Indhold Leder 3 Lars Qvortrup Den innovative organisation 4 Bo Eriksen Iværksætteres betydning for virksomheders 9 internationale udbredelse Tage Koed Madsen

Læs mere

CESFO Center for Entreprenørskab rska og Småvirksomhedsforskningmh. rsknin AF PER VAGN KENT WICKSTRØM JENSEN OG MARTIN SENDEROVITZ (RED.

CESFO Center for Entreprenørskab rska og Småvirksomhedsforskningmh. rsknin AF PER VAGN KENT WICKSTRØM JENSEN OG MARTIN SENDEROVITZ (RED. CESFO Center for Entreprenørskab rska og Småvirksomhedsforskningmh rsknin 1 AF PER VAGN FREYTAG, KENT WICKSTRØM JENSEN OG MARTIN SENDEROVITZ (RED.) 2 Forord Siden år 2000 har en spirende grøn plante prydet

Læs mere

ILISIMATUSARFIK LEKTIONSKATALOG FORÅRSSEMESTER 2015 SAMF F-2015

ILISIMATUSARFIK LEKTIONSKATALOG FORÅRSSEMESTER 2015 SAMF F-2015 Version enligt 06.01.2015 ILISIMATUSARFIK Inuiaqatigiilerinermut Immikkoortortaq Afdeling for Samfundsvidenskab LEKTIONSKATALOG FORÅRSSEMESTER 2015 SAMF F-2015 1 Inuiaqatigiilerinermut Immikkoortortaq

Læs mere

Erhvervsklynger under pres

Erhvervsklynger under pres Erhvervsklynger under pres Globaliseringens indflydelse på dynamikken i udvalgte danske erhvervsklynger Analyserapport udarbejdet til Landsplankontoret Skov og Naturstyrelsen, Miljøministeriet Poul Houman

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

Det Danske Ledelsesakademi 2009. Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer. Forskningsbaseret artikel

Det Danske Ledelsesakademi 2009. Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer. Forskningsbaseret artikel Det Danske Ledelsesakademi 2009 Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer Forskningsbaseret artikel Jan Stentoft Arlbjørn Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere