Zakarias' bog Kapitel 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Zakarias' bog Kapitel 1"

Transkript

1 Profeten Zakarias og hans budskab Af Samuel Roswall Zakarias' bog Kapitel 1 En kærkommen og engagerende hjælp til at tilegne sig profetens anliggende. Det kan være fristende at gå uden om bibeltekster, der er svære at forstå. Men dermed risikerer man også at gå glip af sider af evangeliets rigdomme. Til de svære bibeltekster hører profeten Zakarias' bog. Denne kommentar er en kærkommen hjælp til at tilegne sig profetens anliggende. På en engagerende måde kaster den lys også over tilsyneladende uforståelige dele af profetens budskab. Bogen er desuden aktuel med tanke på verdenssituationen. Jerusalem er i allerhøjeste grad blevet et varmt emne i den mellemøstlige fredsproces. Zakarias afdækker noget af det, der finder sted på et dybere plan. 1. kap af bogen er lagt på med tilladelse. Bogen kan købes enten via Logos Media eller vi Ordet og Israels forlag. Prisen er mellem 50 og 85 kr. Vi vil først tidsfæste profeten og hans virke. Angivelsen i kapitel 1 er ret nøjagtig ("I den ottende måned..."), Det todelte Israel, Nordriget og Sydriget gik på et tidspunkt i opløsning, og dele af befolkningerne blev ført i landflygtighed i Assyrien/Babylon. Zakarias optræder på et tidspunkt, hvor ca af de landflygtige er vendt tilbage for at genopbygge templet - Zerubbabels tempel. Zakarias var iøvrigt samtidig med en anden profet, nemlig Haggaj. Netop de to spillede en rolle, når det drejede sig om at motivere folk til at tage fat på byggeriet. Nogle husker måske Haggajs ord i Hagg 1,4. Om profeternes rolle kan vi iøvrigt læse i Ezra 5,1-2 og 6,14. Ud fra tidsangivelserne kan vi fastslå, at Haggaj holdt sin første tale i september 520. Efter tre måneder forstummede hans røst, og så tog Zakarias over med at opmuntre til byggeriet - formentlig i forventning om Messias' snarlige komme. Udgivet i sider Haggaj og Zakarias var altså samtidige og stod sammen. Men de var nok så forskellige. Haggaj var en praktisk, handlingens mand, enkel, ligefrem og folkelig i sin stil. Han var en profetisk vækkelsesprædikant. Anderledes med Zakarias, en ung mand (2,8) som var af præsteslægt og fulgte i sin bedstefar, Iddos spor. Han var de store syners mand. Hans sprog er rigt på billeder og gådefuldt (ligesom Åb). Zakarias kunne ligesom Haggaj også være vækkende i sin forkyndelse.

2 Samtidig havde han gave til at formidle evangeliets hemmeligheder. Efter disse indledende bemærkninger, vil vi gå til teksten. I første del af bogen fortæller profeten om sine nattesyner. Men som en slags indledning, der angiver formålet med bogen, kommer han med en inderlig appel til folket om at vende om. Kapitel 1,1-6 Herren taler til profeten om sin vrede, sådan som den kom til udtryk ved, at Herren lod landet gå nationalt i opløsning. Nu får han besked på at opmuntre folket til omvendelse. Ikke for at de kan få lov at komme hjem, men altså efter at tilhørerne er kommet hjem. Det er altså ikke meningen, at man skal opnå noget ved omvendelse. Men vi skal omvende os, fordi Herren har gjort vel imod os, jfr Rom 2,4, hvor der tales om, at Guds godhed leder til omvendelse. Vær nu ikke som jeres forfædre, siger Herren ved profeten. Forfædrene mødte også Herrens kald til omvendelse. Men de fortsatte deres onde færd og gerninger. F.eks. havde Jeremias advaret om, at det ville gå ad Babylon til, hvis ikke de omvendte sig. Men de lod det ikke få konsekvenser. Men Gud lod det få konsekvenser. Hvad blev konsekvenserne? Det svarer Zakarias på ved at spørge: Hvor er jeres forfædre, levede profeterne evigt? Nej, de er ikke mere. Men der er noget, som består, nemlig det ord som var blevet talt. Det var nemlig gået i opfyldelse. Det udrettede, hvad det nævnte. Og noget tyder på, at det nu begyndte at bære frugt. For mens forfædrene lod hånt om Herrens advarende ord, så landet gik i opløsning, så er en ny generation - her kaldet fædrene (ikke forfædrene) - som har oplevet at komme hjem, begyndt at lytte. Ordet har nået fædrene til den unge generation, som Zakarias tilhører. Og det har tilsyneladende bragt fornyelse. Derfor ser vi også, at de syner, som profeten fik og forkyndte for folket, var en forkyndelse til trøst og opmuntring. Kapitel 1,7-17 Profeten beskriver herefter 8 nattesyner. Tidsangivelsen i v. 7 siger, at vi nu er kommet 3 måneder længere frem i tiden. En nat befinder Zakarias sig i nærheden af Jerusalem - i en kløft, hvor der voksede myrter. Vi må forstå det sådan, at han denne nat fik alle 8 syner (ej drøm,4,1) I det første syn så han en mand sidde på en rød hest. Rytteren var standset midt i bevoksnin-gen. Bag denne rytter var der yderligere røde, rødbrune og hvide heste. Hvad skulle det syn betyde? Profeten ved det ikke, hvorfor han spørger: Hvad betyder det, Herre? Og han får svar. En engel, der kaldes "Herrens engel", står blandt myrterne og tolker synet for ham. Hvem er Herrens engel? I GT generelt er han Guds sendebud for at udføre hans gerning eller være hans talerør. Nogle steder taler han ikke alene i Guds navn men som Gud. Han omtales også som Herrens åsyn - et udtryk som i jødisk teologi har været forstået som navnet på Messias. I Zakarias' bog optræder han netop som Herren selv, jfr. 3,1 og 12,8. Det er derfor nok Herren selv, der står her blandt myrterne i dalen og besvarer Zakarias' spørgsmål om synet. Han er iøvrigt også den, som rytterne aflægger regnskab for; og - som vi skal se - går han i forbøn for folket overfor Hærskarers Herre,

3 som er Gud selv. På den måde begynder vi at ane den identitet, han i NT har som "mellemmanden", og den der går i forbøn for os. Hvem er så rytterne? Deres identitet afdækkes ved, at de oplyser om deres funktion. De er sendt af Herren for at drage omkring på jorden. Netop sådan arbejder englene - usynligt og alle steds nærværende - det ligger i deres arbejdsbeskrivelse. Hvad konstaterede de så på deres netop overståede mission? "Hele jorden er rolig og stille". Den afrapportering var tilsyneladende et foruroligende budskab, for det udløste straks et spørgsmål fra Herrens engel om, hvorlænge Guds vrede skal vare. Hvornår vil han gribe ind og ændre tingenes tilstand? Englenes foruroligende melding skal iøvrigt ses i sammenhæng med Haggajs budskab 4 måneder tidligere, jfr. Hagg 2,6-9. Hvorfor var roen og stilheden anfægtende? Jo, var den ikke udtryk for, at Gud ikke kærede sig om Jerusalem og templet - ja om folket? Er det ikke netop noget af det, som kan være den største grund til anfægtelse for troens folk: Der er ikke sammenhæng mellem det, Gud lover, og det som sker! Har Gud glemt os? Er han der i virkeligheden slet ikke? Når bønneråbene i virkeligheden kun til lønkammerets loft? Vi ved i teorien, hvad vi skal sige i sådanne situationer, f.eks. at Herren tøver og venter til vort eget bedste. Men selv en rolig dal med myrter i Jerusalem kan opleves som en åndelig ørken. Smerten kan brænde. Hvorfor? Uanset om man er profet eller almindelig hverdagskristen kan man føle sig så alene - overladt til sig selv. Ved Haggaj havde Gud lovet, at han ville sætte Himmel og jord i bevægelse for landet Israels skyld. Ikke alene himlen og jorden skulle skælve - det ville også ramme folkene. Vi kan sige, at disse ord på en måde peger langt længere frem. For ham, der her optræder i myrtedalen som Herrens engel, han talte efter sit første komme om sin genkomst. Og om den brugte han lignende ord, f.eks. Luk 21, Men her i myrtedalen er han mere kortsigtet. Han minder Gud om, at han har været vred på Jerusalem og Judas byer i 70 år. Det er jo en henvisning til, hvad Gud havde sagt ved Jeremias, Jer 25,11. De 70 år var faktisk gået, hvis man regner fra den første bortførelse af judæere. Ca var vendt tilbage for at genopbygge templet. Men endnu havde de ikke fået gang i projektet, især fordi nogle andre i området søgte at hindre det. Regner man fra denne hjemkomst var de 70 år faktisk udløbet før Zakarias' nattesyner. Så - Gud, hvor er du blevet af, har du glemt os? Hvad svarer du din egen søn, her hvor han går i forbøn for dit eget folk? Hvad er svaret fra Hærskarers Herre? En hel masse begivenheder? Nej, først og fremmest et ord! Men hvilket ord ville han da binde Zakarias til? Han får følgende besked: "Råb: Dette siger Hærskarers Herre..." (v.14-17). I disse ord er der flere budskaber, men alt er ment som "gode og trøstende ord". I første del af budskabet får vi sat ord på Guds helt grundlæggende forhold til Jerusalem. Andre byer behøver ikke være misundelig, for hele jorden hører Herren til, alle steder er ham vedkommende, og alle steder kan man møde ham. Men Jerusalem er altså på en særlig måde Herrens by.

4 Det viste han senere ved sit 1. komme, og det vil han vise også ved sit andet komme, når han kommer og sætter sine fødder på Oliebjerget. Herren er ikke alene nidkær for denne by, han brænder af nidkærhed for den. Han har sat sit hjerte i brand for den - en kærlighedens glød. Den kærlighed er åbenbart større end hans vrede over byens synd og frafald. Herren havde brugt andre folk for at tugte byens synder. Men læg mærke til, hvordan Herren ordlægger sig: Mod sorgløse folkeslag føler han "stor vrede", medens han på Jerusalem kun er "lidt vred". Gud bruger enkeltmennesker til at fremme sin vilje. Han bruger også hele folk. Men hedningefolkene overspillede deres rolle som redskab for Guds tugt overfor Israel. Derfor var Herren storvred på folkene. - Vi ser her noget helt grundlæggende i Guds forhold til dem, som står ham nær. På Israel var han kun lidt vred. Hvad ligger der i det? Når Gud er vred på sine, er det for at give dem fremtid og håb. Herren tugter dem, han har kær - ikke for at fremme deres ulykke - men for at lutre og rense for at sætte tjenerne bedre i stand til at gøre fyldest i den opgave, de er udvalgt til. Med tanke på Herrens tugt overfor sine må vi prøve at holde os hans formål for øje: ikke ødelæggelse, men lutring og vintræsbeskæring. Og sådan skal vi åbenbart også tænke, når det drejer sig om Guds forhold til Israel og Jerusalem. Hvad er konsekvensen af, at Herren brænder for Jerusalem? Hvordan var det dengang? Jo, han siger, han vil vende tilbage til Jerusalem - i barmhjertighed. En del af folket var vendt tilbage til Zion, men det var ikke gået alt for godt, f.eks. lå templet stadig i ruiner. Men nu siger Herren altså, at fordi hans hjerte brænder for byen, så vil han selv vende tilbage. Ikke alene skal templet rejses, men Jerusalem skal måles med målesnor, dvs. at der skal planlægges og sættes af til byggeri. Og det kom faktisk til at ske. Zerubbabel stod for templet og politikeren Nehemias kom fra fangenskabet og tog hånd om byens genrejsning. Men genrejsningen skulle ikke alene være materiel, som man kan se for sine øjne. For Zakarias skulle yderligere råbe: "På ny skal alt godt strømme..." Også i dette budskab siges noget om Guds forhold til landet. Der står ikke, at velsignelsen skal strømme i Judas' byer. Men Herren siger: Det skal ske i mine byer. Herren vender tilbage, Herren kommer, alt godt skal strømme i hans byer. Hvad mon Zakarias selv har tænkt om dette budskab i hans råb? Det siger han ikke her. Men ikke for ingenting er Zakarias kaldt for adventsprofeten - en profet der er optaget af Herrens komme. Det er tydeligt også længere fremme i hans skrift, specielt når vi læser kap , hvor han taler om alle de kommende begivenheder, der skal indtræffe "på den dag", som han siger - bl.a. at Herren skal komme og sætte sin fod på Oliebjerget, øst for byen. Men Herrens komme lyser også klart i hans første nattesyn, hvor der forkyndes om Herrens hjerteglød for Jerusalem og hans andre byer, og at hjertegløden vil få den konsekvens, at han vender tilbage i barmhjertighed. Herren kommer. Det budskab klinger med - også helt frem til vor tid. Historien har jo gentaget sig. Folket er igang med at vende hjem fra alle de lande, hvortil de blev spredt - idag ikke blot fra det babyloniske fangenskab. Og bemærk: Det er sket i barmhjertighed. - ikke for Israels brune øjnes skyld.

5 Folkets hjemvenden for 2500 år siden var ikke belønning for god opførsel i Babylon. Nej, den var et resultat af, at Herren havde hånd om situationen - som Esajas skrev: "Hvem vækkede ham i østen" - altså Persiens Kyros? Og svaret er: "Han, som fra begyndelsen kaldte slægterne frem, Jeg, Herren, som er den første og den sidste". Sådan også i vort eget århundrede. Gennem alle historiens begivenheder ser vi - i bibelsk ovenlys - Herrens hånd og barmhjertighed i dette, at folket vender hjem. Men netop fordi det er Herrens værk, lader han sig ikke nøje med en fysisk, nationale genrejsning. Nej, ikke alene vender folket tilbage. Herren vil selv vende tilbage og lade alt godt strømme i sine byer. Så når vi - også i dag - ser Jerusalems fysiske genrejsning, så gør vi det i forventning om netop en sådan åndelig genrejsning under Herrens nærvær. Studieoplæg til kap. 1: Tænkt som igangsættende. Overvej, hvad der er begrundelsen for at vende om til Herren. Hvorfor var roen åndeligt smertelig? Overvej i lyset af teksten, hvordan Herren svarer på nøden. Er landets byer alene Israels byer? Hvar er årsagen til Guds kærlighed? Når Gud lader sin profet tale til os om Jerusalem, fortæller han os samtidig noget om, hvad der bor i hans hjerte overfor sine udvalgte. Lad os runde af med det. Guds brændende kærlighed til byen skyldes ikke, at indbyggerne er særligt elskværdige. Nej, Guds kærlighed har sin begrundelse i sig selv. Lad os minde hinanden om den kærlighed, så vi ikke tvivler om den, den dag vi falder. Guds kærlighed er iøvrigt så stærk, at den kan sætte os under tvang, som der står skrevet: "Kristi kærlighed tvinger os..." Måtte den få magt i vore liv, så vi får overskud til at elske også de uelskværdige. Det gør Herren nemlig.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Dejlig er den himmel blå

Dejlig er den himmel blå Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers 53 DEN FJERDE VISMAND Oversat fra amerikansk af Johs. Terkelsen, Ry Højskole I kender historien om de tre vismænd fra Østen. Har hørt om, hvordan de

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere