A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12"

Transkript

1 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl Islands Brygges Kulturhus I alt var repræsenteret stemmeberettigede 65 andele, heraf 11 ved fuldmagt ud af en total på 219 andele. Et yderligere medlem ankom til dagsordenens punkt 5. Boligexperten Administration A/S var repræsenteret ved administrator Ken Jeppesen (KJ). 1. Valg af dirigent og referent Rasmus Strange Petersen (RSP) blev valgt til dirigent, mens Ken Jeppesen blev valgt til referat. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med A/B Bergthoras vedtægter og godkendte dagsordenen. Beslutninger om vedtægtsændringer skal jf. foreningens vedtægter godkendes af 2/3 af de stemmeberettigede andele. Da forslag 1-5 er behandlet og vedtaget med 2/3 flertal på en tidligere generalforsamling, kan disse således endelig godkendes såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for. Forslag 6 er ikke behandlet tidligere og skal endeligt behandles på en kommende generalforsamling, såfremt de vedtages med 2/3 af de fremmødte. Forslag 7-10 er ikke vedtægtsændringer og kan besluttes ved simpelt flertal. 2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning var som følger: Gårdfest sommer 2010 I år fejrede vi foreningens 15 års fødselsdag med en fantastisk fest, med musik, teater, mad og drikke i gården. Teatergruppen Batida opførte stykket Grande Finale, om et orkester der er blevet hyret til at spille ved et bryllup; på den store dag lader brudeparret så vente på sig. I ventetiden lever orkestret sit eget liv. Både børn og voksne morede sig kosteligt. Efter teaterstykket fik vi, som bonus, Cubansk musik fra et orkester, der lige var på besøg hos teaterfolkene. Det hele blev skyllet ned med sodavand og fadøl og afsluttet med fællesspisning i gården og i teltet, som var sat op i tilfælde af regn SELVFØLGELIG regnede det ikke, solen skinnede fra en skyfri himmel (vi havde faktisk ramt en af de få dage uden regn i sommeren 2010). BATIDA Den Cubansk Troupé Der var helt fyldt op i gården, og bestyrelsen takker for den fantastiske gode stemning ved festen. Alle hyggede sig, mange hjalp til, de skal selvfølgelig specielt takkes, endelig en stor tak til Katrine som var formand for fest-komiteen, og til folkene fra Varmemester kontoret som endnu engang brugte masser af energi og godt humør på at vi alle kunne hygge os sammen. Mange var enige om, at vi skulle gøre det til en tradition med en sommerfest.

2 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 2 af 12 Drift og vedligeholdelse (Varmemesterkontoret) Ingen generalforsamling uden en hilsen fra varmemesterkontoret. Indeværende år har budt på diverse aktiviteter og projekter. Postkasserne er sat op i alle opgange og væggene er blevet pudset og malet.. Vi husker jer lige på, at selv om man har fået postkasse i bunden af opgangen, skal man stadigvæk smide sine reklamer i aviscontainerne i gården, og ikke oven på postkasserne eller på gulvet. I år har det igen været svært at holde trapperne pæne gennem den hårde vinter, men nu hvor det er forbi med saltning af fortovene, er trapperne begyndt at se pænere ud igen. Vi er gået i gang med at beskære/klippe buskene i gården, dermed kan vi også komme til træværket der skal males. Havemøblerne er malet, og vi sætter dem ud, når de er helt klare og vejret lidt bedre. Området omkring sandkassen er blevet færdiggjort med fliser og kunststen. Så er vi nået til cykler i gården. Vi har efterhånden fået så mange cykler i gården, at det er blevet et problem. Det er svært at passere ved cykelkælderen i enden ved Artillerivej, hvis man skal forbi med en cykel, barnevogn eller fejemaskine. Alm. cykler, cykel-anhængere, trækvogne eller lign. skal stå i cykelkældrene eller på gaden. Ladcykler der er i brug, kan holde i gården. Ladcykler, der ikke er i brug, må ikke tage pladsen, de må flyttes enten ud på gaden eller i kælderen. Det lovede afmærkede område i gården, hvor der må holde ladcykler, er endnu ikke blevet afmærket, det vil vi gøre snarest. Er der ikke plads, henvises til cykelkælderen eller gaden. Vi holdt i det forgangne år en cykelindsamling af de cykler, der ikke længere var i brug, og vi havde besøg af Operation Dagværk som hjalp os med oprydning. Igen i år havde vi et smukt juletræ. Træet var specielt højt, helt så højt bliver det nok ikke igen, da vi så må have en kran til at sætte det op. Efter utallige opfordringer lod vi træet stå noget længere; mange beboere synes, at det var smukt at have det flotte træ med lys stående i den mørke vintertid. Vaskeriet Vi har 2 gange haft hærværk på betalingsautomaten. Snak med Varmemesterkontoret hvis der er problemer, det er dyrt at få betalingspanelet repareret. Facaderenovering og loftprojekter Loftbyggernes lån af stillads og deres betaling heraf er endnu ikke helt afsluttet. Den nuværende bestyrelse har brugt megen tid på at udrede hvad der egentlig skete under renoveringen af facaden mht. til stilladsudgifter. Denne udredning er ikke kommet meget længere end sidste år, men som besluttet har loftbyggerne betalt det beløb de oprindeligt var blevet stillet i udsigt stilladset ville koste som et á konto beløb, restbeløbet vil vi ved hjælp af BoligExpertens juridiske afdeling søge fra A/B Bergthoras byggerådgiver. Denne sag fortsætter og bestyrelsen vil holde foreningen underrettet via bestyrelsesmøde referaterne. Tilstandsrapport og nye renoveringer Bestyrelsen indgik en aftale med Kuben Drift og Vedligeholdelse om teknisk rådgivning omkring ejendommen samt styring af fremtidige byggesager i begyndelsen af Vi har bedt Kuben foretage en tilstandsvurdering på tag, facader og vinduer samt udarbejde et forslag til en vedligeholdelsesplan for de næste 20 år. I tilstandsrapporten er ejendommen beskrevet som fremstående i generelt pæn og vedligeholdt tilstand, nogle af de vedligeholdelsesarbejder som foreningen må forvente der skal arbejdes videre med er ejendommens facader inkl. Vinduer. Reparation af murværk op til 1. sal samt de nederste karnapper skal igangsættes nu, og bestyrelsen har bedt Kuben om indhente tilbud på projektet samt styre arbejdet når det går i gang. Bestyrelsen er, med udgangspunkt i vedligeholdelsesplanen, gået i gang med at undersøge mulighederne for udskiftning af de nuværende vinduer, til termovinduer. Flere beboere har givet udtryk for at de godt kunne tænke sig termovinduer, og Kuben har fortalt os, at vi kan få termovinduer der fuldstændigt ligner vores nuværende vinduer. Et umiddelbart overslag på prisen er 15 millioner. Såfremt GF finder det interessant, vil vi få sat et prøvevindue op i en af opgangene i løbet af sommeren. En endelig godkendelse af økonomien og projektet som helhed vil først ske på GF i Bestyrelsen vil gerne diskutere et muligt vindueskift på GF under eventuelt.

3 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 3 af 12 Økonomi Ifølge vores regnskab er finanskrisen officielt ovre. Såvel den offentlige, som vores valuarvurdering er steget i forhold til sidste år. Endda så meget at vi kan få andelskronen tilbage på niveauet fra Teknisk kan andelskronen stige endnu mere, men bestyrelsen anbefaler at Generalforsamlingen kun lader den stige til 32, så ingen andelshavere har tabt værdi på deres lejligheder. Den resterende værdi ønsker vi at beholde i fælleskassen, blandt andet for at kunne låne penge til nye vinduer, uden at det får negative konsekvenser for andelskronen. Året resultat er ligeledes en god historie, med et overskud på ca kroner, mod de budgetteret kroner, en del af ekstra overskuddet skyldes dog et noget konservativt budget for Den opmærksomme læser af årsregnskabet vil notere sig, at vi har fået ny valuar og nyt revisionsfirma. Valuar skiftet skyldes at vores tidligere valuar ikke længere foretager vurderinger; vores nye valuar er Erik Wiborg, der også vurderer A/B Leif. Eriks grundige gennemgang af huset og diverse papirer på huset, gør at bestyrelsen føler, at vi har fået en bedre valuar ikke at vi var utilfreds med vores tidligere valuar at ejendommen så også er steget i værdi gør jo ikke noget. Revisorskiftet skyldes at vores tidligere revisionsfirma er fusioneret, så heller ikke her har vi haft noget valg. Det er dog den samme revisor som tidligere, der har revideret vores regnskab. Køb og salg af lejligheder Foreningen har, gennem en ejendomsmægler, solgt én lejlighed efter eksklusion af et medlem (2009/2010) og én leje-lejlighed, uden ejendomsmægler, til fuld pris. Bestyrelsen vil lige minde om at salg gennem ejendomsmæglere stadig skal følge foreningens vedtægter og alle salgskontrakter skal godkendes og underskrives af bestyrelsen. Betaling af boligafgift og eksklusion Ved manglende betaling af boligafgift er proceduren: 1. En måneds manglende huslejebetaling udløser en påmindelse/rykker. 2. To måneders manglende huslejebetaling medfører inkasso. Derefter 3. Eksklusion. Bestyrelsen inddrages først ved punkt 3 (alle eksklusionsskrivelser skal underskrives af bestyrelsen). Indgår beboeren i en afdragsordning, faldes der tilbage til trin 1, såfremt afdrags-ordningen ikke misholdes. Foreningen har ikke haft nogen eksklusioner siden sidste generalforsamling. Bestyrelsen Vi har ikke haft nogen udskiftning i bestyrelsen i det forløbne år. Bestyrelsesmøderne afholdes en gang om måneden med fuldt fremmøde af både medlemmer og suppleanter. Bestyrelse holder åbent hus for beboerne en gang om måneden: Den sidste mandag i måneden mellem 17:30 og 18:00. Bestyrelsen arbejder som én gruppe; vi diskuterer og tager fælles beslutninger enten på møderne eller via mails. For at lette arbejdsbyrden og for at give et større overblik har bestyrelsen besluttet at fordele opgaverne mellem sig. Mari-Anne: 1. Svarer løbende på beboerhenvendelser til bestyrelsen 2. Køb og salg, fremleje. Katrine: 1. Beboerhenvendelser 2. Personale. Lisette: 1. Referater og indkaldelser. 2. Byggesager. Rasmus: 1. Følger økonomi. 2. Tager sig af hjemmesiden. Thomas og Steen: ad hoc opgaver. Heldigvis synes der ikke at være mange problemer mellem beboerne, men i tilfælde af beboerklager går de gennem BoligExperten, som i 2009 overtog alt arbejdet omkring klager, advarsler og medfølgende eksklusioner, hvis husordenen ikke overholdes. Vi henstiller selvfølgelig til alle, at de selv prøver at ordne deres problemer fredeligt ved at tale sammen, før der klages videre. Vi bruger stadig noget tid på at behandle klager i enkelte tilfælde, hvor vi mener problemet kan løses ved en hurtig snak. Som bestyrelse vil vi meget hellere koncentrere os om, for foreningen, mere produktive ting. Som eksempler er der økonomien, ejendommens vedligeholdelse, og vi vil stadig gerne jævnligt udsende et Nyhedsbrev, og håber at vi får sådan et Nyhedsbrev op at stå i den kommende periode. Vi vil også gerne bruge mere tid til at organisere gården, legepladsen, fester osv. Henstillinger til beboerne Efter flere henvendelser fra beboere, besluttede vi i januar-februar 2011 at gøre noget ved opbevaring af ting på fællesområderne. Vi er glade for at kunne fortælle at denne oprydning gik fint, selvfølgelig med en stor indsats fra Storm, Gert og Karsten. Personalet vil herefter hver gang de ser noget på trapperne fjerne det uden henvendelse til beboerne, dette ekstra arbejde vil blive faktureret med 500 kroner, der opkræves

4 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 4 af 12 sammen med huslejen. HUSK at både for- og bagtrappe også skal fungere som brandudgang. Ligeledes må der IKKE ryges ude på trapperne; der følger selvfølgelig lugtscener med røgen; men nok mere vigtigt er, at vores trapper er af træ og at rygning på trapperne derfor er en virkelig brandfare. Mht barnevogne i opgangen, må disse ikke blokere postkasserne; af to grunde: 1. hvis postkasserne er blokerede går postbuddet igen 2. alle skal frit kunne tømme sin postkasse uden at skulle flytte eller støde ind i barnevogne. I de fleste opgange har man selv løst det, ved at barnevognsejerne stiller deres barnevogne pænt helt ind bag postkasserne. Når dette ikke er muligt for eksempel pgr af for mange barnevogne, har bestyrelsen sørget for at der i cykelkældrene, i begge ender af gården, er indendørsplads til barnevogne. Ved Artillerivej er rummet frit tilgængeligt, mens rummet i Leifsgade er aflåst, nøglen udleveres på varmemesterkontoret. Bestyrelsen A/B Bergthora Formanden satte et par ord på den udsendte beretning som vedlægges nærværende. Man appellerede til at flere medlemmer viste interesse i at deltage i planlægningen af sommerfest og lignende arrangementer. Ingen bemærkninger til aflagte årsberetning som dermed var taget til forsamlingens efterretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse samt godkendelse af årsregnskabet samt værdiansættelsen RSP gennemgik årsregnskabet for 2010 med uddybende kommentarer til de poster i regnskabet, der afviger markant fra budgettet. Resultatopgørelse: Forsikringer: Varslet en stigning midt på året. Der blev skiftet forsikringsselskab. Viceværter m.v.: Var bevidst overbudgetteret, idet man aldrig ved hvor meget sne der falder på året og gerne vil være på den sikre side. Reparation og vedligeholdelse: Overskredet, idet man har besluttet at få lavet nye hoved elkabler i kælderen, i forbindelse med flytning af elmålere fra opgangene til kælderen. Flytningen var nødvendig for at gøre plads til postkasserne. Vedligehold iht. vedligeholdelsesplan: Der er ikke sat så mange arbejder i gang som håbet, da det nye samarbejde med Kuben som byggerådgiver mm. har taget lidt længere tid at få i gang, end forventet. Kuben har hjulpet foreningen med en udarbejdelse af vedligeholdelsesplan, således at foreningen har et fornuftigt værktøj at disponere efter. Denne bliver selvfølgelig offentliggjort, når den er gennemarbejdet med Kuben og bestyrelsen. Kontorhold, porto og gebyrer: Det er dyrere at holde kontoret, herunder porto etc. Alt sammen småting. Aktiver: Foreningen har mange penge stående på en driftskonto i banken. Bestyrelsen ønsker, under punkt 9: Eventuelt, en tilkendegivelse fra forsamlingen omkring medlemmernes eventuelle ønske om nye vinduer. Alternativt kan nogle af lånene nedbringes ud fra den mest økonomisk fordelagtige løsning for andelsboligforeningen.

5 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 5 af 12 Omkring vaskeriregnskabet gjordes opmærksom på, at vandudgiften ikke indgår i dette regnskab. Der kunne etableres en separat måler, således at vandet indgår og at vaskeriprisen dermed vil stige. Selv uden vandprisen, skal prisen stige, hvis vaskeriet skal løbe rundt i sig selv. Bestyrelsen vil regne på hvor lille en stigning, der skal til for at få vaskeriregnskabet til at løbe rundt inklusiv vandprisen. Bryggenet garanti udløber og vil ikke fremgå fremadrettet. Passiver: Der står i regnskabet nævnt de samme lån to gange grundet regnskabspraksis. Der skyldes i alt 35 mio. Øvrige spørgsmål: Et medlem fik på forespørgsel bekræftet, at de to lejeboliger er solgt til andelskronen og dermed i størrelsesordenen Ingen yderligere bemærkninger til årsregnskab 2010 der blev enstemmigt godkendt. Beregning af andelsværdien: I 2010 var andelskronen 28,00, men bestyrelsen indstiller en andelskrone på 32,00 opgjort på baggrund af den udfærdigede valuarvurdering. Det blev stemt om en andelskrone på 32,00. Forslaget blev vedtaget med flertal, idet 62 medlemmer stemte for og tre medlemmer stemte imod. Andelskronen er således 32,00 og gældende frem til næste ordinære generalforsamling. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften RSP gennemgik budgetforslag for 2011, der medfører en stigning i boligafgiften på 4,0 % pr. 1/ Viceværter m.v.: Ønsker stadig at bibeholde en pæn buffer, idet man ikke vil være afhængig af om vejret bliver med sne eller ej. Vedligeholdelsesplan, nederste del af facaden: Kuben har via vedligeholdelsesplanen bl.a. omtalt, at facaden ikke har det så godt. Der er i planen afsat kr. 1,1 mio. til dette. Der er ved at blive indhentet priser fra Kuben. Projektet burde være lavet i forbindelse med facaderenoveringen, men dette blev ikke gjort. Der er tale om udvendigt facadearbejde op til første sals højde. Administrationshonorar: Der er kommet moms på administrationshonorar. Et medlem undrede sig over, at den nederste del af facaden ikke var blevet udbedret. Dette burde være sket da stilladset var oppe. Der er alene tale om den nederste del af facaden og ikke den øvrige del af facaden. Kuben nævner dog facaden generelt og bestyrelsen vil vende denne problematik med dem. Netop en sådan problematik er baggrunden for, at bestyrelsen har valgt at ansætte professionel hjælp via Kuben. Det foreslåede arbejde af Kuben, er af væsentlig større og mere dybdegående karakter, herunder udkradsning af fuger etc. Er det nødvendigt med at boligafgiften årligt skal stige? ja såfremt man ikke vil have en større regning ved større renoveringsarbejder.

6 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 6 af 12 Budgettet for 2011 blev godkendt med kvalificeret flertal og en stigning i boligaften pr. 1. juli 2011 med 4,0%, idet et medlem stemte imod mens alle øvrige stemte for. 5. Forslag Vedtægtsændringer, der er godkendt ved 1. behandling Forslag 1 Medlemmer Tilføjes som nyt stykke: 3 (3.5) Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købet andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne er andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i 14. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 15. To medlemmer stemte blankt. Ingen imod. Alle øvrige medlemmer stemte for. Således er forslaget endeligt vedtaget. Forslag 2 Andel Nuværende 7.1: Der kan foretages arrest og udlæg i en andel, og andelshaveren kan pantsætte sin andel. Andelshaverens ret til at pantsætte sin andel kan ikke begrænses. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens 4 a. 7 Erstattes af: Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæringer til brug for tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning i henhold til andelsboligforeningslovens 4 a, ligesom foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v. Tre medlemmer stemte blankt. Ingen imod. Alle øvrige medlemmer stemte for. Således er forslaget endeligt vedtaget.. Forslag 3 Overdragelse af andelen

7 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 7 af 12 Tilføjes nyt stykke: 14 (14.4) Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, udgifter til besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmægler m.m., samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller -auktion. To medlemmer stemte blankt. Ingen imod. Alle øvrige medlemmer stemte for. Således er forslaget endeligt vedtaget.. Tilføjes nyt stykke: Forslag 4 Overdragelse af andelen 14 (14.5) Andelen bliver kun tilbudt ventelisterne én gang. Såfremt der ikke kan findes en køber til den udbudte pris, men udbydes andelen derimod på ny til en lavere pris, vil andelen ikke blive tilbudt ventelisterne. Et medlem stemte blankt. Ingen imod. Alle øvrige medlemmer stemte for. Således er forslaget endeligt vedtaget. Tilføjes nyt stykke: Forslag 5 Overdragelsessummen 15 (15.5) Såfremt overdragelsesaftale indgået mere end 3 uger før overtagelsesdagen, skal køber senest 1 uge efter aftalens indgåelse enten deponere købesummen eller stille standardbankgaranti for denne. Det deponerede/det garanterede beløb skal frigives til andelsboligforeningen senest 2 uger før overtagelsesdagen. To medlemmer stemte blankt. Ingen imod. Alle øvrige medlemmer stemte for. Således er forslaget endeligt vedtaget. Nye vedtægtsændringer Forslag 6 Bestyrelsen 27 Tilføjes:

8 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 8 af 12 (27.2) Bestyrelsen er bemyndiget til, i samråd med administrator, at foretage omprioriteringer, indfrielser, løbetidsændringer, ændringer i renteperioder m.m. af andelsboligforeningens prioritetslån og banklån med eller uden pant i ejendommen. 8 medlemmer stemte blankt. 11 medlemmer stemte imod. Alle øvrige medlemmer stemte for. Forslaget således vedtaget med 2/3 flertal og skal endeligt behandles på en kommende generalforsamling. Øvrige forslag Forslag 7 Bestyrelsen, 1 årig bemyndigelse Bestyrelsen er frem til den ordinære generalforsamling 2012 bemyndiget til, i samråd med administrator, at foretage omprioriteringer, indfrielser, løbetidsændringer, ændringer i renteperioder m.m., af andelsboligforeningens prioritetslån og banklån med eller uden pant i ejendommen. 1 medlem stemte blankt. 1 medlem stemte imod. Alle øvrige medlemmer stemte for. blank og 1 imod. Forslaget således vedtaget 2/3 flertal og skal endeligt behandles på en kommende generalforsamling. Forslagsstiller: Stine og Gustav Gunløgsgade 56, st. th. Forslag 8 Forøgelse af antallet af sammenlagte lejligheder For at imødegå samfundsudviklingen, som tilsyneladende går i retning af at flere og flere vælger at blive boende i byen efter at have stiftet familie, foreslår vi, at vi i andelsforeningen hæver loftet for sammenlægning af lejligheder fra i dag 43% dvs. 101 store og mellem lejligheder til 50% dvs. ca. 110 store og mellem lejligheder. Det er i dag vanskeligt for børnefamilier med en "almindelig" indkomst at finde ordentlige boligforhold. Vores forening er imidlertid ideel for familier, både pga. den forholdsvis lave husleje, den gode beliggenhed - tæt på by, havn og fælled og ikke mindst pga. vores skønne gård. Desuden vil det være et aktiv for foreningen at få mulighed for at sammenlægge bl.a. de små mørke stuelejligheder, som i dag er de mindst attraktive i foreningen. Gennem sammenlægning vil netop disse lejligheder kunne blive oplagte og attraktive familielejligheder. Diskussion og kommentarer under behandling af forslaget: Hvis man øger antallet af sammenlagte lejligheder, bliver der også færre små lejligheder, således at der kan komme unge med familie eller ønske herom ind i ejendommen. Lejligheden skal vel i første omgang tilbydes til dem der står på ventelisten? Skal ventelisten have lov at købe til sammenlægning efterfølgende. Sidste gang kom man foran ventelisten.? Er stuelejlighederne svære at afsætte? Det er meget forskelligt. Der sker ikke det store ved en sådan tilladelse. Nye tider man vil gerne have større lejligheder. Det er nye tider.

9 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 9 af 12 Beslutninger under behandling af forslaget: Samme regler som tidligere, altså at det kun er to værelses lejligheder der kan lægges sammen. Potentielle sammenlægninger springer ventelisterne over. Loftet for antallet af store lejligheder, dvs. større end 67 kvm, sættes til 110 lejligheder der er i dag 101 store lejligheder. Otte medlemmer stemte blankt. Tre medlemmer stemte imod. Alle øvrige medlemmer stemte for. Forslaget dermed vedtaget. Forslagsstiller: Stine og Gustav Gunløgsgade 56, st. th. Forslag 9 Dispensation til sammenlægning af lejligheder Udgår da punkt 8 blev vedtaget. Forslagsstiller: Kasper og Gitte Anderskov Gunløgsgade 54 st. th. Forslag 10 Trappe mod gården Vi er ved at være på plads i Gunløgsgade 54 st th og føler os godt hjemme i A/ B Bergthora. Vi skriver for at søge godkendelse til etablering af glasdør og trappe til gården, hvor der idag er vindue. Det drejer sig specifikt om det oprindelige vindue i værelset ved siden af køkkenet i lejligheden i Gunløgsgade 54 st th. Hvis det bliver godkendt påtænker vi at foretage etableringen i foråret 2012 i samme fine stil som de øvrige glasdøre og trappeudgange der er etableret. Der er idag et bed foran det relevante vindue. Vi vil naturligvis gerne dække omkostninger til evt fliser under en fremtidig trappe og/eller evt genetablering af bedet et andet sted langs facaden. Diskussion og kommentarer under behandling af forslaget: Et udmærket forslag, men hvis det breder sig skrumpes gården ind. Det er svært at undgå at komme til at kigge ind hos de pågældende. Er meget glad for børn i gården. Hvis trappen etableres er det fællesareal og det skal man huske på ved opsætning.

10 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 10 af 12 Kommer til at ligge forholdsvis tæt på to allerede etablerede trapper og vil efter medlemmets opfattelse ødelægge lidt af gårdens indtryk. Hvor går grænsen så? Hvis det bliver et problem kan legepladsen (sandkassen) måske klemmes lidt? Bordene går længere ud end trapperne. Dybden på trapperne ca. 1,0 m. Kan man ikke lave en helhedsplan for gården? Hvordan vil det se hvis der laves flere trapper generelt, så man ikke skal beslutte fra gang til gang. 12 medlemmer stemte blankt. 7 medlemmer stemte imod. Alle øvrige medlemmer stemte for. Forslaget dermed vedtaget. Forslag 11 Når den sidste udlejede beboelseslejlighed bliver ledig, skal generalforsamlingen tage stilling til, om boligen skal overdrages til en person, der optages som medlem af foreningen i overensstemmelse med 3, om der fortsat skal ske udlejning. Forslaget blev fra medlemsstiller side accepteret, at skal være en opfordring til bestyrelse, til at undersøge juraen og økonomien samt eventuelt få arbejdet en korrekt formulering ind som et vedtægtsforslag til kommende generalforsamling. 6. Valg af repræsentanter til Bryggenet, alle vælges for 1 år. Nuværende repræsentanter er: Storm, Rasmus Strange Petersen samt Søren Ottesen genvalgt. Gert blev endvidere valgt. Søren Kvist er efterfølgende, af bestyrelsen, udpeget som foreningens sidste repræsentant. 7. Valg af bestyrelse, bestyrelsen vælges for 2 år, suppleanter for 1 år. Bestyrelsen er genvalgt for 2 år. Formand: o Mari-Anne Newman blev genvalgt for en periode af 2 år Bestyrelsesmedlemmer: o Thomas Neumann ikke på valg o Katrine Wallevik ikke på valg o Lisette Andersen, genvalgt for en periode af to år o Steen Gravesen, genvalgt for en periode af to år Suppleanter: o Rasmus Strange Petersen blev genvalgt for 1 år o Thomas Ter-Borch blev genvalgt for 1 år Boligexperten Administration A/S blev genvalgt for 1 år som administrator Revisor: - Nielsen & Christensen blev genvalgt for 1 år som revisor 8. Eventuelt. Gården:

11 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 11 af 12 Forsamlingen syntes at bestyrelsen skal arbejde videre med et samlet indtryk af gården, herunder herunder forhåndstilladelser til flere trapper fra stuelejlighederne. Bestyrelsen opfordrer til, at en del af gårdbrugerne indgår aktivt i dette arbejde. Repræsentanter fra alle type brugere. Helle Helsinghorff. Stine, Liselotte meldte sig til et mini udvalg og vil kigge på dette sammen med bestyrelsen. Vinduer: Hvordan ønsker generalforsamlingen at bestyrelsen arbejder videre med planer omkring udskiftning af vinduer? Hvilke vinduer sidder der i dag og hvilke vil der komme fremover? Det blæser næsten ind af vinduerne. Alene af energimæssige hensyn bør man udskifte disse. De nuværende vinduer holder også meget på energien. Ja hvis de er behandlet korrekt og det er de nuværende vinduer ikke. Kuben anbefaler udskiftning. Bedre indeklima og der kan spares på varmen. Man kan måske få et prøvevindue isat. Der er ikke fra Kubens side udmeldt en decideret besparelse i kr. Kan man undersøge om en snedkermester eventuelt kan rette op de eksisterende? Tilhænger af genbrug. Men da vinduerne sidste gang blev behandlet, fik de en yderst hårdhændet behandling, så de kan formentlig ikke genbruges. Sidste gang kostede det alene 5,0 mio. kr. at få vedligeholdt vinduerne. Man skal dog være yderst kritisk med valget af vinduer. Konklusion: Bestyrelsen går videre med de indledende undersøgelse til udskiftning af vinder og vil få isat et prøvevindue i en udvalgt opgang. Bestyrelsen vil endvidere undersøge om der nogle snedkere der kan redde vore nuværende vinduer og hvad det vil koste. Den endelige beslutning om en eventuel udskiftning af vinduer, vil blive fremlagt på en kommende generalforsamling. Bryggenet: Der skulle være problemer med ComX, så nødkald ikke fungerer. De 19 beboere der er berørt, er blevet orienteret omkring, at der skal skiftes til TDC således at tingene kan fungere igen. Vedligeholdelse: Er der en plan for vedligeholdelse af opgangene? indgår i vedligeholdelsesplanen udarbejdet af Kuben. Bestyrelsen vil gerne have gennemarbejdet denne ordentligt først. De vigtigste ting må komme først og efterfølgende de kosmetiske. Køkkentrapperne ser heller ikke pæne ud. Er en del af den samlede vedligeholdelse og vi må se hvornår der er plads. Gårdfest: Gårdfest vil igen blive taget op. Måske ikke i samme størrelsesorden, men der kommer et nyt arrangement. Gustav tilbød sin hjælp har ejendommen 100 år på bagen.

12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 12 af 12 Rasmus takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl København, den / 2011 Dirigent I bestyrelsen:

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat Referat A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat År 2003, lørdag den 30. august kl. 13.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i gården til AB Ingolf Dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt.

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Gunløg tirsdag den 29. april 2014, kl. 20.00 i Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Onsdag den 21. februar 2008 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - onsdag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administrator: Advokat

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014 Bonnie Mürsch blev valgt som dirigent. Anne-Marie Sigaard blev valgt som referent. Der var 24 fremmødte andelshavere og en havde givet fuldmagt.

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 jcn/idj GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundglimt

Andelsboligforeningen Sundglimt Med henvisning til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til generalforsamling i Andelsboligforeningen Sundglimt Generalforsamlingen afholdes i caféen på Nørrevang den 26. maj, 2009, kl. 1900 Generalforsamlingen

Læs mere

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger

A/B Jæger Generalforsamlingsmateriale 2008. Hæfte med praktisk information og. Forslag. til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Hæfte med praktisk information og Forslag til generalforsamlingen 2008 i A/B Jæger Nørrebrohallen Mandag d. 30. juni, kl. 19:00 (18:30) Registrering og uddeling af stemmesedler fra kl. 18:30 Generalforsamlingen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj DATEA Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 28. april 2011 afuoldtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Tagenshave Ejd.nr.: 1-622 Dato: 26. oktober 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 26. september kl.

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 Referat af ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2006 i A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 i Niels Steensens Gymnasiums kantine, Australiensvej 38, 2100 København Ø. Der var følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Humlegården Mandag, den 9. januar 2012 kl. 18:30 i forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads, ved Halmtorvet Dagsorden for generalforsamlingen var

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II. Ejerforeningen E/F Åhavnen II REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II Dato: 28. april 2009 Sted: Emne: Deltagere: Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge Referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken En bestyrelsesberetning handler om det år, der er gået siden sidste generalforsamling. Lad os tænker et år tilbage til sidste generalforsamling. På det tidspunkt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

Til andelshaverne i. AB Paludan Müllers Vej 9. Skibby, den 24.03.2015 J.nr. 1053 Initialer: BN/- Vedrørende: Referat af ordinær generalforsamling i

Til andelshaverne i. AB Paludan Müllers Vej 9. Skibby, den 24.03.2015 J.nr. 1053 Initialer: BN/- Vedrørende: Referat af ordinær generalforsamling i Til andelshaverne i AB Paludan Müllers Vej 9 Ejendomsrådgivning og -administration ApS Ejendomsmægler/valuar og administrator MED Røgerupvej 4 DK 4050 Skibby Telefon +45 36 44 11 74 Telefax +45 36 44 11

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere