Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse"

Transkript

1 Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller lignende. I en redegørelse skal man udvælge relevante tekstdele eller emner, som man forklarer med sine egne ord. Hvis man for eksempel bliver bedt om at redegøre for synspunkterne i en tekst, skal man ikke referere hele teksten, men fokusere på det vigtigste og eventuelt bytte om på rækkefølgen i forhold til den oprindelige tekst, hvis det er relevant. Analyse I dansk analyserer man forskellige former for tekster, fx noveller, romaner, digte, tv-udsendelser, nyhedsartikler, radioprogrammer og websites. Når man analyserer, slår man ned på bestemte elementer i teksten, fx fortælleforhold, billedsprog, kameraføring eller appelformer. En analyseopgave kræver oftest, at man selv udvælger, hvad der er interessant at analysere i teksten. En vigtig del af en analyse er valget af elementer, der er interessante i netop den tekst, man arbejder med, og som kan føre frem til en fortolkning. Det er ofte en god ide at stille analysen op, så hvert element, man analyserer, får et selvstændigt afsnit. Afsnittet skal bestå af en række analytiske betragtninger, som man argumenterer for ved hjælp af eksempler og citater fra teksten. En analyse af billedsprog i et digt kunne indeholde følgende formulering: I digtet bruges metaforer, hvilket blandt andet kommer til udtryk i følgende citat:. På samme måde kunne en analyse af appelformer i en tale indeholde følgende formulering: Villy Søvndal gør brug af appelformen patos. Det kommer blandt andet til udtryk i sætningen:. En typisk fejl i en analyse er, at man kommer til at referere i stedet for at analysere. I et referat gengiver man tekstens handling fra start til slut, mens man i en analyse fordyber sig i bestemte elementer af teksten og udvælger bestemte dele af teksten, som vil lægge særlig vægt på. Hvis man i en analyseopgave er i gang med at gengive tekstens handling fra start til slut, er det ofte et tegn på, at man er kommet til at referere i stedet for at analysere. Karakteristik En karakteristik er en mini-analyse med fokus på et bestemt aspekt af teksten, fx argumentationsform eller sproglige virkemidler. Man kan karakterisere en person, et miljø, argumentationsformen i en tekst osv. Fortolkning En analyse af en tekst afsluttes ofte med en fortolkning. I fortolkningen kommer man med et bud på, hvad tekstens overordnede mening eller budskab er. Fortolkningen skal samle op på de pointer, man er nået frem til i løbet af analysen, og få dem til at hænge sammen i en helhed.

2 Diskussion I dansk er en diskussion knyttet til et danskfagligt emne/stof. Diskussionen går ofte ud på at argumentere for og imod nogle synspunkter. Diskussionen skal være nuanceret, og man skal sætte sig ud over sin personlige holdning. Man må gerne inddrage personlige erfaringer, men man skal kunne distancere sig fra dem og bruge dem til at illustrere nogle mere generelle pointer. En typisk fejl i en diskussion er, at man låser sig fast på nogle personlige holdninger og ikke kan se ud over dem. Diskussionen afrundes med en nuanceret konklusion, som giver læseren mulighed for selv at tage stilling. Perspektivering En perspektivering optræder ofte efter en analyse og fortolkning. Af og til vil man blive bedt om at perspektivere sin analyse til en anden tekst, og perspektiveringen går her ud på at finde relevante forskelle og ligheder mellem de to tekster. Ofte skal man perspektivere mere generelt, fx litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssigt. Perspektiveringen går her ud på at placere sin tekst i en større danskfaglig ramme ved at inddrage sin viden fra danskundervisningen, fx om romantikken eller om novellegenren. Prøvegenrer på stx Oversigt over prøvegenrerne i skriftlig dansk stx Den litterære artikel har som sit centrale indhold en analyse og fortolkning af en eller flere skønlitterære tekster. Der lægges vægt på faglig præcision og metodisk grundighed. Der vil endvidere som oftest stilles krav om fx litteraturhistorisk eller genremæssig perspektivering eller om sammenligning med anden litteratur. Kronikken indeholder en redegørelse for en teksts synspunkter, en karakteristik af tekstens argumentation eller virkemidler og en diskussion af en problemstilling. Redegørelsen og diskussionen er knyttet til et danskfagligt emne/stof, og diskussionen føres først og fremmest på grundlag af en neutral, argumenteret afvejning af sit emne eller sin problemstilling. Essayet er karakteriseret ved, at man ud fra en tekst og sin egen almene og faglige viden og indsigt undersøger, overvejer og reflekterer over et emne eller et begreb. Mens kronikkens behandling af et emne er nært knyttet til synspunkterne i teksten, løfter essayet sig op over teksten. Der er således ikke noget krav om en analyse af teksten i essayet; man udvælger relevante dele af teksten og bruger disse som udgangspunkt for generelle refleksioner over emnet. Mens kronikken arbejder sig ned mod en afsluttethed, en form for konklusion, er essayets struktur mere åben.

3 Litterær artikel Kronik Essay Analyse Redegørelse Fremherskende fremstillingsformer Fortolkning Perspektivering Karakteristik Diskussion Undersøgelse Refleksion Stof En eller flere tekster Problemstilling eller emne samt tekst Emne eller begreb Typisk formulering Skriv en litterær artikel om <tekst(er)>. Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af <tekst(er)>, hvor du bla.fokuserer på <bestemt aspekt>. Giv en perspektivering. Skriv en kronik om <problemstilling>. Kronikken skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentation/virkemidler i <tekst>. Diskuter synspunkterne. Skriv et essay om <emne>. Essayet skal tage udgangspunkt i <tekst(er)>. Fokus/bevægelse Tekstfokus Emnet behandles mod afsluttethed/konklusion Emnet behandles mod åbning Linjetal ved citater Angivelse af andre kilder som fx Litteraturens Veje eller andet materiale fra undervisningen. Noteapparat Titel Underrubrik og mellemrubrikker bør bruges brug ikke brug ikke ja, indflettet i tekst eller evt. i parentes brug ikke brug opgavens titel brug evt. brug evt. brug ikke

4 Prøvegenrer på hf Der er tre forskellige genrer til skriftlig eksamen i dansk på hf, nemlig den introducerende artikel, det analyserende oplæg og den argumenterende artikel. Fælles for de tre opgaver er: At man selv skal formulere en overskrift og skrive opgavens nummer foran overskriften At man gerne må inddele opgaven i afsnit og formulere overskrifter/mellemrubrikker til de enkelte afsnit At man skal nævne forfatter, titel, årstal og evt. avisnavn, når man inddrager tekster fra opgavehæfterne At man ikke skal bruge fodnoter. Introducerende artikel En introducerende artikel går ud på at give læseren en viden om et bestemt emne ved præsentere læseren for emnet, gøre ham/hende interesseret i det og skabe overblik over det. En introducerende artikel skal som regel indeholde følgende elementer: En behandling af en tekst. Ofte skal man karakterisere noget i teksten og bruge karakteristikken til at sige noget om emnet En videre introduktion, hvor man inddrager tekster og eventuelt billeder fra hæfte 1 og stof fra undervisningen, alt sammen for at give læseren indsigt i emnet En afslutning, hvor man sammenfatter sin introduktion. Argumenterende artikel I en argumenterende artikel skal man redegøre for og debattere synspunkterne i en tekst. Ofte skal man også karakterisere noget i teksten, fx argumentationsformen, brugen af humor eller lignende. En argumenterende artikel skal som regel indeholde følgende elementer: En redegørelse for synspunkterne i en tekst og evt. en karakteristik af teksten. En diskussion af synspunkterne i teksten, hvor man forholder sig til dem ved at komme med argumenter for og imod. Argumenterne skal man finde i teksterne fra hæfte 1, fra danskundervisningen og fra sin egen hverdag og erfaringer. En konklusion, hvor man sammenfatter og afvejer de forskellige synspunkter i sin diskussion og kommer med et nuanceret bud på, hvordan man selv forholder sig i debatten. Analyserende oplæg I et analyserende oplæg skal man analysere og fortolke en tekst og anvende fortolkningen til at belyse et emne. Et analyserende oplæg skal som regel indeholde følgende elementer: En analyse og fortolkning af en tekst. Ofte skal man lægge vægt på noget særligt i analysen, der har noget at gøre med emnet

5 En inddragelse af tekster og eventuelt billeder fra hæfte 1, som man bruger til at sammenligne eller perspektivere sin analyse og fortolkning En konklusion, hvor man sammenfatter sin analyse, fortolkning og perspektivering og dermed siger noget om opgavens emne.

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Den skal jeg lige have en kop kaffe til at tygge på" - om skriftlig dansk på stx

Den skal jeg lige have en kop kaffe til at tygge på - om skriftlig dansk på stx Den skal jeg lige have en kop kaffe til at tygge på" - om skriftlig dansk på stx Udvidet udgave af en artikel fra Dansk Noter 2, 2012 Af: Nicolai Rekve Eriksen Kim Toft Hansen formulere det således: Det

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

F-modul 3: Sprog og argumentation

F-modul 3: Sprog og argumentation F-modul 3: Sprog og argumentation Den måde vi kommunikerer på, ændrer sig hele tiden, afhængigt af situationen. Vores sprog afhænger af hvem vi taler med. Vi taler anderledes til børn end til voksne, ligesom

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen

Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen Elisabeth Arnbak & Trine Gandil For Statens Styrelse for Uddannelsesstøtte Marts 2010 1 1. Introduktion...3

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere