Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri"

Transkript

1 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri BAI s skolekonference for bygge- og anlægsskolerne Tirsdag den 20. november og onsdag den 21. november 2012 på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding tlf.: Program Tirsdag den 20. november 2012 Tidspunkt: Emne: Grupper / oplægsholder: Kl Frokost (kaffe kan medbringes i plenum) Alle Kl Velkomst og præsentation af program Bodil Rasmussen, BAI Fra året, der var gået var der en henvisning til den ny AMUkontraktuddannelse som Maskinfører, til den ny service som PensionDanmark har udviklet i samarbejde med UNI-C, således at virksomheder, der tilmelder deltagere til AMU-kursus ikke behøver at genintaste oplysningerne om VEUgodtgørelse, når der søges supplerende tilskud gennem BAUF. Der var derudover henvisning til AMU-statistikken, som hvert kvartal lægges på BAI s hjemmeside: Kl Kl Efter kulegravningen af AMU nye rammer for AMU Med spørgsmål og debat Kaffepause Specialkonsulent Hong Quang Ha, Ministeriet for Børn og Undervisning, Departementet Der henvises til vedlagte præsentation. Såfremt skolerne finder, at der er behov for en sanering i de mål, der er tilkoblet de enkelte FKB, kan der rettes henvendelse til BAI. Alle

2 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Kl Kl Kl Introduktion til Åbent værksted - Fag, tværfaglighed og flerfaglighed, et igangværende projekt Udfordringerne i det åbne værksted Debat Hvordan kan det åbne værksted implementeres? Rasmus Zier Bro Søren Beikes, EUC-Nord Der henvises til vedlagte præsentation, der også omfatter eksempler på planlægningsskemaer og kursist-materiale Grupper Kl Kl Kl Opsamling på emnet Pause Hvad sker der politisk, indlæg fra BAI s formandskab Fra ufaglært til faglært, Finansloven, Kompetencekort Kl Fri (Kan bruges til indkvartering) Alle Kl Vi mødes i biblioteket Alle Kl Middag Alle Birgitte Grum-Schwensen Der henvises til vedlagte punkter fra debatten Alle Steen Boesen, 3F og Louise Pihl, Dansk Byggeri Der henvises til vedlagte præsentation Program Onsdag den 21. november 2012 Tidspunkt: Emne: Grupper / Oplægsholder: Kl Morgensang Alle Kl Hvordan kan AMU medvirke til at skabe en bedre byggeproces? Byggeriet i udvikling - medarbejderne som ressource Erfaringer fra en selvfungerende byggeplads. Jørgen Abildgaard Nielsen, Uddannelsesansvarlig i Jakon A/S og medlem af BAI. Der henvises til vedlagte præsentation Kl Hands on Bæredygtigt byggeri Bæredygtighed er blevet målbart og konkret med en række fælleseuropæiske standarder. Vi ser på, hvad dette får af konsekvenser på produktniveau og bygningsniveau i den nærmeste fremtid. Abelone Køster, Centerchef Teknologisk Institut Byggeri og Anlæg Der henvises til vedlagte præsentation

3 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Kl Kl Kl Kl Kl Kaffe pause Status for Den praktiske klimavejleder et tværfagligt samarbejde mellem flere udvalg og faggrupper, herunder - Knudepunkter i byggeriet - Vigtigheden af kundefokus Præsentation af kompetencekortet Afrunding Frokost Alle Lone Thrane Der henvises til vedlagte præsentation. De 2 uddannelsesmål, der er ansøgt om godkendelse om, er vedlagt Torsten Lindum Poulsen Præsentation af uddannelseskortet er vedlagt. Steen Boesen, 3F Steen Boesen afsluttede konferencen ved at nævne, at opgaven om et uddannelsesløft til de ledige og fra ufaglært til faglært samt jobrotation ikke kan løftes uden skolernes engagement, og opfordrede samtidig skolerne til også at have fokus på certifikatkurser og den generelle opkvalificering og ajourføring af kompetencer gennem AMU. Åbent værksted kan være én af vejene til at nå bredere ud.

4 Retur til program ULFBORG KJÆRGAARD Al undervisning finder sted på Ulfborg Kjærgaard. BLIV MASKINFØRER Ulfborg Kjærgård er beliggende 5 km fra Ulfborg by 18 km vest for Holstebro i kanten af et af de største sammenhængende naturområder i Danmark (Klosterheden skovdistrikt). Skolen blev etableret i midten af forrige århundrede med base på et større landbrug med fokus på entreprenørfaget, og gennem tiden er der udgravet mange store søer mellem fine beplantninger, således at der nu findes herlige naturperler mellem øvelsesområderne. BYGGETEK EN DEL AF MERCANTEC Efter flere fusioner er skolen blevet en del af Byggetek som er Mercantecs bygge og anlægsafdeling. Mercantec har base i Viborg. Bygningsmæssigt er Ulfborg Kjærgård løbende blevet udvidet, og senest er alle værelser blevet renoveret i Der er plads til ca. 150 boende kursister på skolen. FRITIDEN PÅ SKOLEN Der er på skolen en god kantine og gode fælles faciliteter, og alle værelser har TV og internetadgang. Der findes en lille sportshal, og der kan lånes cykler på skolen. Der er i et vist omfang mulighed for i fritiden at låne skolens minibus (med chauffør) for at komme til og fra Ulfborg eller Holstebro, eller blot på en sight-seeing tur i området.. Skolen har en aftale om anvendelse af svømmehal m.m. på Ulfborg Fritidscenter til en fordelagtig pris. TRANSPORT TIL SKOLEN Arriva driver togforbindelserne til Ulfborg station, hvor der er mulighed for at blive hentet eller bragt fra skolen søndag aften / mandag morgen / fredag eftermiddag. Bus rute 25 fra / til Holstebro kører forbi ca. 2 km fra skolen. MASKINFØRERUDDANNELSEN En alsidig og bred uddannelse, der gør din medarbejder til en kompetent maskinfører

5 MASKINFØRERUDDANNELSEN Dansk Byggeri og 3F har udviklet og sammensat en kontraktuddannelse Maskinføreruddannelsen. Med uddannelsen til maskinfører er det parternes hensigt, at Tiltrække unge mennesker Øge sikkerheden Give deltagerne et uddannelsesbevis, som branchen anerkender HVORFOR Entreprenørmaskiner bliver stadig større, dyrere og mere avancerede. Det er store værdier, der står på spil for den enkelte virksomhed. Det stiller krav om kompetente maskinførere, der kan sikre komplekse gravearbejder, der udføres med den nyeste teknologi, og hvor føreren samtidig sikrer hensigtsmæssig brændstoføkonomi og vedligehold af maskiner og undgår dyre graveskader, såsom brud på kabler og ledninger. UNDERVISNING Branchens parter har sammen med erfarne faglærere sammensat et uddannelsesforløb, der består af 9 skoleophold, hvor der i mellemperioderne arbejdes hjemme i virksomheden. Når det afsluttende projekt er fuldført, har man udover at have gennemført et antal AMU-kurser fået en kæmpe viden og forståelse ikke bare for entreprenørmaskiner og deres udstyr for hele bygge- og anlægsbranchen, hvor man vil få et godt fundament for tilrettelæggelse og opstart af bygge- og anlægsarbejder. Kort sagt en kompetent maskinfører. HVORDAN Deltagerne på uddannelsen er ansat på en virksomhed og har overstået prøvetiden. Uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik og forløber over 2 år. Der indgås en uddannelsesaftale mellem den enkelte virksomhed og deltageren. Kontrakten findes på hjemmesiden under AMU-kontraktuddannelser. Når deltageren er på skole har du som virksomhed mulighed for at søge om VEU-godtgørelse samt befordring. Læs mere om takster m.v. på Derudover er der mulighed for at søge støtte til uddannelsen gennem Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. På kan du læse mere om betingelserne samt takster for tilskuddet. HVOR Al undervisning finder sted på Byggeteks kursuscenter Ulfborg Kjærgaard. Byggetek er Bygge og anlægsafdelingen på erhvervsuddannelsesinstitutionen Mercantec. Skolen er beliggende 18 km vest for Holstebro i kanten af et af de største sammenhængende naturområder i Danmark. HVORNÅR Det første uddannelsesforløb til maskinfører starter i efteråret Som det er nævnt, har deltagerne overstået prøvetiden i virksomheden, når de starter på første skoleophold. MERE INFORMATION Kontakt Byggeteks kursussekretærer på tlf.: for mere information om uddannelsens opbygning og perioder for skoleophold. OVERSIGT OVER SKOLEOPHOLDENE TIL MASKINFØRERUDDANNELSEN I pilene er praktiktiden hjemme i virksomheden angivet i antal uger 2. del af 1. skoleophold 3 uger Kabel og ledningsarbejde med mindre maskiner samt branchekendskab del af 2. skoleophold 3 uger Mindre anlægsopgaver med rendegraver og entreprenørmaskiner 2. del af 3. skoleophold 2 uger Betj. af større maskiner samt kvalitetssikring af anlægsopgaver del af 4. skoleophold 2 uger Certifikater og specialudstyr Indgåelse af aftale del af 1. skoleophold 3 uger Kabel og ledningsarbejde med mindre maskiner samt branchekendskab 2. del af 2. skoleophold 3 uger Mindre anlægsopgaver med rendegraver og entreprenørmaskiner del af 3. skoleophold 4 uger Betj. af større maskiner samt kvalitetssikring af anlægsopgaver 2. del af 4. skoleophold 4 uger Certifikater og specialudstyr 3-4 Afsluttende projekt 2 uger Afsluttende projekt med efterfølgende bedømmelse OBS: Eleverne skal minimum have kørekort til traktor eller personbil Vi skal flytte holdninger i branchen Det er faglærer Jochi Bahats overordnede plan, da han gik i gang med at udvikle den nye maskinføreruddannelse. En maskinfører har meget stor betydning for byggepladsen, der er flere og flere selvstændige opgaver, og meget afhænger af, at maskinføreren har den nødvendige viden bl.a.om den rette behandling og betjening af maskinen, brændstoføkonomi, graveteknikker m.v. fortæller Jochi Bahat Det er derfor nødvendigt at maskinførerne i dag får en alsidig og bred uddannelse. AMU-KURSUSMÅL Kursusnr. Kursustitel Dage Individuel kompetencevurdering i AMU 5, Nivellering 5, Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3, Betjening af minigravere og minilæssere 2, Betjening af minidumpere og motorbører 1, Betjening af entreprenørmaskiner 5, Komprimering med entreprenørmaskiner 2, Kabelarbejde etablering af nyanlæg 5, Graveskader Forebyggelse 3, Vejen som arbejdsplads Certifikat* 2, Faglig regning og matematik 5, Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet 3, Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen 2, Betjening af rendegravere 5, Betjening af entreprenørmaskiner 5, Vejbygning Bygning af mindre veje ubundne mat. 10, Betjening af dumpere 2, Betjening af gummihjulslæssere 3, Betjening af hydrauliske gravemaskiner 5, Betjening af dozere 5, Betjening af entreprenørmaskiner 5, Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner 3, Økonomikørsel med entreprenørmaskiner 2, Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask 2, Kommunikation og konflikthåndtering service 3, Udfør. af kranløft med entreprenørmask. G-cert* 4, Teleskoplæsser med gafler betjening * 5, Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1, Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner 5, Digital maskinstyring af entreprenørmaskiner i 2D 5, GPS i 3D-maskinstyring af entreprenørmaskiner 5, Maskinudgravning til større anlæg, m. gravekasse 5, Praktisk kvalitetssikring af entreprenørarbejde 10,0 ADR Grund- og specialiseringskursus * 5,0 * Certifikatkurser

6 Efter kulegravningen af AMU nye rammer for AMU v. specialkonsulent Hong Quang Ha, Kontor for erhvervsrettet voksenuddannelse Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

7 Disposition Nye vilkår for udlicitering Ny annonceringspligt Justering af geografiske rammer for udbud Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 2

8 Nye vilkår for udlicitering af AMU Udmeldt med brev per 31. august 2012 Virkning for alle nye aftaler fra brevs dato Allerede indgåede aftaler skal opsiges med virkning fra den 1. december 2012 Baggrund Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 3

9 Nye vilkår for udlicitering af AMU 1. Ny standardkontrakt Hensyn: En bedre kontrakt, der klart regulerer rammerne for udlicitering Fastsatte minimumskrav Eventuelle nye kurser skal reguleres i ny kontrakt Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 4

10 Nye vilkår for udlicitering af AMU 2. Krav om offentligt udbud Henviser til konkurrencestyrelsens regler: Annonceringspligten bidrager til at udmønte traktatens princip om gennemsigtighed, dog kun for kontrakter der overstiger beløbsgrænsen på kr. Som hovedregel stilles der ikke krav om annoncering for kontrakter med en anslået værdi, der ligger under beløbsgrænsen. Traktatens principper betyder dog, at udbydere fra sag til sag skal vurdere, hvorvidt kontrakten har en sådan karakter og relevans for det indre marked, at der alligevel skal gennemføres en annoncering for at imødekomme det EU-retlige krav om gennemsigtighed Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5

11 Nye vilkår for udlicitering af AMU 3. Udlicitering vedrører konkrete opgaver og afregnes per opgave Hensyn: Institutionen skal være inde over alle udliciteringer undgå rammeaftaler. Institutionerne skal være omhyggelige i planlægningen af udbuddet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 6

12 Nye vilkår for udlicitering af AMU 4. Markedsføring af uddannelser skal altid ske i den godkendte institutions navn Hensyn: Den godkendte skole har hånd i hanke med markedsføringen af AMU Markedsføringsmateriale skal være godkendt af institutionen og være med institutionens navn og logo Eksterne sælgere kan ikke være ansatte i kursusvirksomheden (skal være 3. mand). Videredistribuering er OK, inden for institutionens geografiske dækningsområde (oplysningsvirksomhed) Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 7

13 Nye vilkår for udlicitering af AMU 5. Virksomhedsforlagt undervisning kan ikke udliciteres Hensyn: Bedre kontrol og undgå produktion/virksomhedsinterne kurser Undervisningen skal foregå på den private kursusvirksomheds uddannelsessted Ekskursioner er ok under visse forudsætninger Skolen har godkendt det af hensyn til tilrettelæggelse af tilsyn/kontrol Skal alene kunne begrundes i et læringsmæssigt formål Det overvejende flertal af deltagerne må ikke komme fra virksomheden, som lægger lokaler/grund til ekskursioner Hvad med timelærer? Statens løn og ansættelsesforhold Institutionerne skal have skærpet fokus på de praksisser, som førhen var en udlicitering Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 8

14 Nye vilkår for udlicitering af AMU 6. Uddannelsesmål i fælleskataloget kan ikke udliciteres Hensyn: stoppe udlicitering af de mål, som er meget brede, tværfaglige, og som mange udbydere er godkendt til. Alle de mål som har fælleskataloget som moder-fkb. Der er tale om tværgående uddannelser samt flygtninge-indvandrer kurser Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 9

15 Nye vilkår for udlicitering af AMU 7. Forbud mod levering af sammenlignelige ydelser samtidig med eller i umiddelbar tilknytning til udbud af AMU-kurser. Hensyn: AMU må ikke være løftestang for salg af private produkter - Sammenlignelige ydelser er ydelser, som kan erstattes af AMU. To situationer - Substitution: Der findes et tilsvarende AMU-kursus, men man vil hellere sælge det private produkt. - Opsplitning: AMU indgår som en del af en større pakke, men hvor de enkelte uddannelsesmoduler er betinget af hinanden - Tidsperspektivet: samtidig eller i umiddelbar tilknytning til - Ingen klar defineret tidsgrænse, da det afhænger af, om hensynet varetages tilstrækkeligt Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 10

16 Nye vilkår for udlicitering af AMU 8. Iagttagelse af mulige interessesammenfald Hensyn: Uvedkommende hensyn må ikke spille ind i Dette kan være: mellem alle parter der spiller en rolle i udliciteringen Indgåelse af kontrakten Selve afviklingen af forløbet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 11

17 Hvordan skal vi agere At handle indebærer risicis jo mere gråzone jo flere ricisis. Hvordan kan de håndteres? Hav programansvaret for øje Der er et hensyn bag hvert enkelt ny opstramning Vær ikke skræmte, men reflekteret. Kan det begrundes? Altid en konkret vurdering af den enkelte skole. Ekstra skarpe på dokumentation, hvor man bevæger sig ind i gråzonen MBU vil understøtte synligheden i regler og rammerne med: Ny opdateret AMU-vejledning Flere spørgsmål/svar på hjemmesiden En tilsynsportal Kom med gode råd til os vi lytter gerne Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 12

18 Ny skærpet annonceringspligt Annoncering af samtlige uddannelser, institutionen er godkendt til, minimum én gang årligt Skal ske på efteruddannelse.dk Pligten kan indfries på følgende måder: Institutionen annoncerer selv uddannelserne Aftaler med anden institution inden for det geografiske dækningsområde Inden for specialområder er det OK at samarbejde med en institution uden for det geografiske dækningsområde Samarbejde er muligt som en udlægning Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 13

19 Ny skærpet annonceringspligt Afbud OK, hvis færre tilmeldte end det annoncerede minimumsantal Derfor ikke tale om garantikurser Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 14

20 Ophævelse af reglen om kernemål / ikke-kernemål Ikke kerne-mål var før begrænset til hjemstedsregion Geografisk dækningsområde udgør stadig rammen for udbudsgodkendelsen Kun noget nyt i forhold til de udbudsgodkendelser, hvis geografisk dækningsområde omfatter flere end én region Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 15

21 Opsummering Vi har et fælles ansvar for at holde hånden under systemet! I skal fastholde kontrollen med udlicitering Mere synlighed og bedre planlægning og koordinering af udbuddet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 16

22 Tak for jeres opmærksomhed Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 17

23 Åbent værksted Søren Beikes 12

24 Åbent værksted er en måde at organisere undervisningen på - en organiseringsform Søren Beikes 12

25 Åbent værksted møder efterspørgslen på uddannelse Søren Beikes 12

26 Hvad kan åbent værksted? Hvilke fordele er der? Hvad er det nye? Søren Beikes 12

27 I højere grad Imødekomme kundernes ønsker om tidspunkter for uddannelse Der er udvalg - kunden har noget at vælge mellem Sikre gennemførelse, ingen aflysninger Dynamik - flere kurser samtidig, samme sted Økonomi i efteruddannelsen En mulighed for at styrke partnerskab/kunderelation til virksomheder, kursister og jobcentre. Søren Beikes 12

28

29

30 Hvilke udfordringer giver åbent værksted: Ledelsen? Organisationen? Logistikken? Lokalerne? Underviserne? Kursisten? Undervisningsmaterialerne? Søren Beikes 12

31 Ledelse Det er en selvstændig ledelsesopgave at starte og drive åbent værksted Organiseringsformen er kompleks det kræver uddelegering og gensidig tillid Det er en udfordring at skabe trykke rammer for medarbejderne Søren Beikes 12

32 Organisation Det er en udfordring at skabe en organisation der understøtter åbent værksted Der skal være kort og gennemskuelig vej for kursister og virksomheder til kursusdeltagelse Organisationen skal kunne håndtere ændringer med korte tidshorisonter Søren Beikes 12

33 Logistik Hvilke kursister er på hvilke kurser? Hvilke undervisere har hvilke oplæg? Hvem er i hvilke lokaler? Søren Beikes 12

34 Lokaler Åbent værksted stiller krav til fleksible lokaler og fleksibel anvendelse Søren Beikes 12

35 Underviseren Underviseren bruger hele paletten af metoder i åbent værksted. Søren Beikes 12

36 Kursisten i åbent værksted For kursisten er det en udfordring at skulle indgå i undervisning og uddannelse på en helt anden måde end tidligere oplevet. Det udfordrer den voksnes konsoliderede personlighed og selvforståelse som elev i et skolesystem. Søren Beikes 12

37 Indhold uv. materialer Det forudsatte indhold i undervisningen og uddannelsen skal understøttes af et undervisningsmateriale som er tilpasset den fleksible organisering. Derfor skal det udformes så det kan anvendes til forskellige; metoder, kursister, hold/gruppestørrelser m.m. Søren Beikes 12

38 Organisering Teamorganisering med uddelegerede opgaver og ansvar. Funktioner i og omkring åbent værksted: Uddannelseschef Ledende lærer & timeregistrator Sælger/opsøgende medarbejder Organisatorisk facilitator Kursussekretær Undervisere Søren Beikes 12

39 Styringsredskaber til logistik og organisering Timeplanlægning ledende lærer og timer. Bemandingsplan- Kursuskalender- Kursist/kursusoversigt- Søren Beikes 12

40 Søren Beikes 12 Lokaler

41

42

43

44

45

46

47

48 Indhold uv. materialer Søren Beikes 12

49 Tilrettelæggelsen tager udgangspunkt i pædagogiske overvejelser omkring undervisningsforlø bet program Søren Beikes 12

50 Diagram over undervisningsmaterialernes opbygning -Skabelon der anvendes til alle kursusmål Mappe med navn på kursus Uddannelsesmål med detaljer og forslag til undervisningsforløb Kompendium undervisningsdias inspirationsdias kursistopgave Eksempel på opgaveløsning

51 Søren Beikes 12 Kursisten

52

53

54

55 Den nye kursist håndterer nye opgaver Gennemgå de fire cases og besvar spørgsmålene ved hjælp af kompendiet Udvendig/indvendig muret trappe brug henvisninger, litteratur og links til relevant informationsøgning Herefter skal du udforme et eksempel på en udvendig muret trappe, tag udgangspunkt i din informationsøgning og de fire cases. Projektér trappen og udfør et udvalgt knudepunkt f.eks. afsætning og opsnøring af trin, et til flere trin, vanger, muret gelænder eller en anden speciel detalje Søren Beikes 12

56 Søren Beikes 12 Underviseren

57 Tværfaglighed i Åbent Værksted -Eksempler på forløb-- Søren Beikes 12

58 Titel Var Navn Isolering energirigtig Frederik Ejersted Isolering mursamlinger Glen Guldhammer Isolering anvendelse teglblokke Martin Høj Hansen Isolering teglblokke udførelse Henrik Nielsen Udvendig isolering Henrik Bakke Jensen Pudsning udv. Isolerede bygn Rasmus Bjergager Energioptimering Ulrich Pedersen Udvendig sokkel Christian Andersen Udvendig isolering tung Agnetes gut Sprøjtepuds Jesper Martin Jensen Slutpuds Niels Chr. Jensen Udvendig iso kreativ Brian A. Jensen Håndpuds Bastian Henriksen lærling Finn Toldbod Klinkerstorformat Natursten Iso-puds Fliser Muretema tung gulv Mo Terrazzo saik Vådrum Formdetaljer Dan Ritter Dekorationer i væg og gulv Johnni Olesen Klinkegulve Johnny Hedegaard Kristensen Avanceret flise- og klinkearbejde Jørn Thomsen Vådrum love og regl Kent Larsen Kvalitetssikr vådrum Henrik Frost Høyer Tung Gulvkonstrktioner Leif Andersen Spindeltrappe Søren Calundan Jensen Dekorationsmurværk Gene Rammekjær Rundt murværk Søren Møller Dekorativt fugearbejde Nick Fikser Nielsen Smighjørner Bjarne Poulsen Tø Murafslutninger Lasse Christiansen Murede og pudsede gesimser Kristian Sohrbeck Overlukninger Tobias Gregersen Natursten væg og gulv Micahel Lund Jensen Moasik Anvendelse af mørteltyper Kasper Sigtenborg Bruun, Tyndpuds frabriksfremstillet Claus Dam Andreasen Tyndpuds eget fremstillet Thomas Rudbæk Kalkning af murværk Michael Snebang Pedersen Puds intarsia John Rønnov Andersen Loft og vægpuds på rørvæv Tinus Leif Kristiansen Sgrafittopuds Peter Vittrup Kvadre/palæpuds Claus Dam Christensen Glitpuds Kin Høholt Puds med marmorstuk Thomas Bak Grov og finpudsede overflader Thobias Bredmose Gavl m/u gesims Lennart Linde Gipspuds håndp Gert Danielsen Gipspuds rund Nicolaj Rønnov Andersen Gipspuds maskine Nikolai Christensen tø Videndeling Jonas Nielsen tø CAD 2D på byggepladsen Christian Svendsen tø Storformatfliser Casper Thomsen tø IT i byggeprocessen for udføren Ronni Fjordvang tø Online kommunikation til jobbr Ole Ditlev Jensen tø Jens Hoven Terrazzo Flemming Mathiasen 0 Henrik Andersen Ny i rollen som sjakbajs Claus Andersen Sjakbajs planlægning og styring Søren Thomsen Sjakbajs proces og kvalitet Nick Fisker Nielsen Nicklas Madsen?? Systemstillads Mandrup Rulle/bukkestillads Mandrup Karsten Bruun Kvalitetssikring Kim Sindberg Kunde/leverandørforhold Anvendelse af tegninger Fokus på kvalitet i byggeri Opstart af byggeprojekter Bitumen og kold asfalt Udførelse af APV i små virks Arbejdsmiljø på byggepladsen Radonsikring i byggeriet Tag - grat og rygning IKV 40080

59 Temauge med fokus på energi og bæredygtighed i byggeriet (uge 46 og 47) Energiforbrug er allerede meget højt prioriteret når det gælder byggeri. Vi bygger lavenergihus og passivhuse i stor stil. Bæredygtighed er også kommet i fokus i forhold til alt hvad der har med byggeri og bygninger at gøre, uanset om det handler fremskaffelse eller bearbejdning af byggematerialer, indeklima, drift og vedligeholdelse af bygninger eller den af sluttende nedrivning og bortskaffelse. Her tilbyder HåndværkerAkademiet det nyeste omkring materialer, standarder, normer og udførelse inden for energirigtigt byggeri. Termografering af bygninger kursusnr BR10 indeklima og energiforbrug kursusnr Energioptimering af boliger kursusnr Bæredygtigt byggeri byggematerialernes livscyklus kursusnr Isolering energirigtige løsninger kursusnr efteruddannelse HåndværkerAkademiet 1 dag 1 dag 2 dage 3 dage 3 dag Temauge med fokus på renovering af vådrum i etageboliger (uge 49) Tunge konstruktioner til brug i vådrum og Tunge gulvkonstruktioner på træbjælkelag. Renoveringsopgaver omfatter som regel vådrum, som oftest kan være komplekse, når man bare når op i en tagetage. Med udgangspunkt i to kurser arbejdes der i ugen med projektering og tegning af eget vådrum ved hjælp af forud definerede byggekomponenter som sammensættes i et nemt tilgængeligt program på nettet. Der arbejdes i praksis med opbygning gulvkonstruktion med brug af eftex plader, herunder lyd og isoleringskrav. Kursisterne introduceres til brugen af Wedi byggeplader, som rummer en masse muligheder i forhold til nybyg/renovering og design i vådrum. Opstart af bygge- og anlægsopgaver kursusnr Tunge konstruktioner til brug i vådrum kursusnr Tung gulvkonstruktion på træbjælkelag kursusnr dag 2 dage 2 dage BygSoL Hvad nu hvis der ikke skete svipsere ved et byggeri?...eller hvis der ingen spildtid var? Er det ikke et par gode spørgsmål..? HåndværkerAkademiet tilbyder nu at bidrage til bedre byggeprocesser og dermed bedre bundlinje på byggeprojekter. Samarbejde og Læring i Byggeriet Vi har et værktøj, der hedder BygSoL, som er godt til formålet. BygSoL er et værktøj, der kan optimere planlægning og samarbejde mellem alle parter i en byggeproces. Den daglige kommunikation og det daglige samarbejde på byggepladsen understøttes, så arbejdet skrider bedre frem og fejl og mangler minimeres. Vi arrangerer Kick Off-møde for netop dit byggeri, så alle implicerede er velforberedte når man går i gang. Vi tilbyder også at styre byggepladsmøder, hvor håndværkerne inddrages i detailplanlægningen, hvilket er til stor nytte for byggeprocessen. Byggerier af alle størrelser og typer kan drage nytte af BygSol. Oktober M 1 40 T 2 O 3 T 4 F 5 L 6 S 7 M 8 41 T 9 O 10 T 11 F 12 L 13 S 14 M T 16 O 17 T 18 F 19 L 20 S 21 M T 23 O 24 T 25 F 26 L 27 S 28 (kviknr ) M 29 (kviknr ) 44 T 30 O 31 November T 1 F 2 L 3 S 4 M 5 (kviknr ) 45 T 6 O 7 (kviknr ) T 8 F 9 L 10 S 11 M 12 (kviknr ) 46 T 13 R (kviknr ) O 14 T 15 (kviknr ) F 16 L 17 S 18 M 19 E (kviknr ) 47 T 20 E B (kviknr ) O 21 (kviknr ) T 22 (kviknr ) F 23 L 24 S 25 M 26 (kviknr ) 48 T 27 O 28 T 29 F 30 R (kviknr ) kursuskalender Murerfaget December L 1 S 2 M 3 (kviknr ) 49 T 4 R (kviknr ) O 5 (kviknr ) T 6 F 7 L 8 S 9 M 10 E (kviknr ) 50 T 11 E O 12 T 13 F 14 L 15 S 16 M 17 (kviknr ) 51 T 18 O 19 T 20 (kviknr dag 2) F 21 L 22 S 23 M 24 Juleaften 52 T 25 Juledag O juledag T 27 F 28 L 29 S 30 M 31 Nytårsaften 1 eucnord.dk/hej-0171 august 2012 Tilmelding eller Claus Harboe Telefon Mail: eucnord.dk Yderligere oplysninger Finn Pedersen Telefon Mail: EUC Nord M.P. Koefoeds Vej 10 Box 330 DK-9800 Hjørring Telefon Fax eucnord.dk

60 energirigtigt byggeri Isolering energirigtige løsninger ved isolering kursusnr dage Isolering mursamlinger i.h.t. isoleringskrav kursusnr dage Udvendig isolering sokkel og tilslutning kursusnr dag Udvendig tillægsisolering på let underlag kursusnr dag Udvendig tillægsisolering på tungt underlag kursusnr dag Udvendig isolering kreativ udsmykning kursusnr dag Armeret håndpuds kursusnr dag Armeret sprøjtepuds kursusnr dag Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds kursusnr dage Murstensskaller og murstensmønster på isolering kursusnr dage efteruddannelse HåndværkerAkademiet Åbent værksted - uge overfladebehandling mørtel og puds Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds kursusnr dag Tyndpudsede overflader fabriksfremstillet mørtel kursusnr dag Tyndpudsede overflader egen fremstillet mørtel kursusnr dage Overfladebehandling med kalkning af murværk kursusnr dage Kvadre- og palæpuds udførelse kursusnr dage Pudsintarsia udførelse kursusnr dage Sgrafittopuds udførelse kursusnr dage Puds med marmorstuk udførelse kursusnr dage Grov- og finpudsede overflader udførelse kursusnr dage Gipspuds med håndværktøj kursusnr dage Gipspuds med maskine kursusnr dage Gipspudsning af hvælv og buede vægge kursusnr dage murværk Masseovn opførelse kursusnr dage Spindeltrappe muret kursusnr dage Udvendig/indvendig muret trappe kursusnr dage Catalansk trappe kursusnr dage Dekorationsmurværk udførelse kursusnr dag Rundt murværk udførelse kursusnr dag Dekorativt fugearbejde udførelse kursusnr dag Murede smighjørner udførelse kursusnr dag Murafslutninger udførelse kursusnr dage Murede og pudsede gesimser kursusnr dage Murede overlukninger udførelse kursusnr dage Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen kursusnr dag Murede kupler og hvælv kursusnr dage vådrum fliser og klinker Avanceret flise- og klinkearbejde udførelse kursusnr dage Designelementer i vådrum kursusnr dage Mosaikfliser på væg og gulv kursusnr dage Vådrum fliser og klinker på vådrumssikret underlag kursusnr dag Flisegulve udførelse kursusnr dage Tunge konstruktioner til brug i vådrum kursusnr dage Natursten på væg og gulv kursusnr dage Storformatfliser på gulv kursusnr dage Tung gulvkonstruktion på træbjælkelag kursusnr dage Glasbyggesten i boliger opmuring kursusnr dag It og kvalitetssikring CAD 2D på byggepladsen kursusnr dage Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg IT i byggeprocessen for udførende kursusnr dage kursusnr dag EPOXY OG FUGER Personlig sikkerhed ved E arbejde med epoxy og isocyanater kursusnr dage Sikkerhed ved udvendigt arbejde med asbestmaterialer kursusnr dag murerfaget TVÆRFAGLIGE TILBUD TIL BYGGEBRANCHEN passiv byggeri Bygningsreglement B fugt og energi kursusnr dag Energioptimering af boliger kursusnr dage Radonsikring i byggeriet R kursusnr dag STILLADS Rulle- bukkestillads (lovpligtig) kursusnr Systemstillads opstilling (lovpligtig) kursusnr dag 15 dage Arbejdsmiljø Udførelse af APV mv. i små byggeog anlægsvirksomheder kursusnr dage råd og svamp Råd og svamp mv. udbedring af skimmelsvampskade kursusnr dag R Hvem kan deltage? Uddannelserne henvender sig primært til håndværkere beskæftiget i byggebranchen. Du kan deltage uanset om du er ledig eller i arbejde. Ledige skal være opmærksom på reglen vedr. 6 ugers selvvalgt uddannelse inden for en dagpengeperiode. (Kontakt altid din A-kasse for en sikkerheds skyld) Økonomi Deltagergebyr udgør 118,00 kr./dag. Enkelte kurser dog 176,00 kr./dag. Ledige deltager gratis. Deltagere, med uddannelse højere end faglært, skal betale fuld pris for deltagelse. Der udbetales VEU-godtgørelse og befordingstilskud efter gældende regler. Ledige murere som er medlem af 3F får automatisk 30,00 kr./time i ekstraydelse. Virksomheden, der sender medarbejdere på uddannelse, skal søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud på For medarbejdere, der ikke modtager løn under kurset og ledige, gælder det dog fortsat, at de kan søge på skemaer udleveret fra EUC Nord. Langt de fleste virksomheder har mulighed for at søge tilskud ud over den ordinære VEU-godtgørelse på www. uddannelsesfonde.dk. Hvis der er mere end 60 km fra din bopæl til uddannelsesstedet refunderes 450,00 kr./døgn til kost og logi. tilmelding Virksomheder... skal tilmelde sine medarbejdere på hjemmesiden www. efteruddannelse.dk. Her finder man et fuldt overblik over kurserne. Brugervejledning til tilmelding kan hentes på virksomhed.pdf På EUC Nord er Claus Harboe ( ) også altid behjælpelig med tilmelding. Ledige... kan stadig tilmelde sig ved henvendelse til Claus Harboe eller Finn Pedersen ( ). Undervisningen Kurserne gennemføres på HåndværkerAkademiet, M.P. Koefoeds Vej 10, Hjørring systemstillads dog på Ringvejen 226, Hjørring. Der undervises normalt i tidsrummet

61 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Udvendig trappe - kursistopgave Gennemgå de fire cases og besvar spørgsmålene ved hjælp af kompendiet Udvendig/indvendig muret trappe brug henvisninger, litteratur og links til relevant informationsøgning Herefter skal du udforme et eksempel på en udvendig muret trappe, tag udgangspunkt i din informationsøgning og de fire cases. Projektér trappen og udfør et udvalgt knudepunkt f.eks. afsætning og opsnøring af trin, et til flere trin, vanger, muret gelænder eller en anden speciel detalje. Projektering: Undersøg bygningsreglementets krav til dit valg af eksempel sørg for at justere så reglerne er overholdt Tegn eksemplet Vælg konstruktionsmetode og materialer Tag stilling til den æstetiske udformning, skal trappen stå i facademur, skal den pudses, hvordan skal trinfladerne være udført og i hvilket materiale? Sørg for at dit eksempels omfang og sværhedsgrad passer til den tid du har til rådighed. Udførelse: Nødvendige værktøjer, hjælpemidler og materialer gennemgås sammen med underviser. Udførelsestekniske overvejelser fastholdes før, under og efter opmuring dette kan foregå ved f.eks. dialog med andre kursister og underviser, fotos og nedskrivning af overvejelser ved knudepunkter.

62 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Case 1 renovering af trappe Parret der bor i huset her, er meget glade for deres trappe. De har boet i huset i mange år og har snart guldbryllup. I den forbindelse vil de gerne have at hele trappen står rigtigt flot når gæsterne møder op. Trappen har ingen konstruktive svigt og ingen løse klinker. De har ringet til dig som murer da de mener du er den rigtige fagmand til at rådgive og udføre arbejdet Hvad skal der gøres ved; gelænder, vanger, trin, stødtrin og omgivelserne til trappen? Beskriv opgaven og hvad du vil udføre Find ud af hvilke materialer og produkter der findes til at udføre arbejdet Hvilke materialer og produkter vælger du? Begrund valget.

63 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Case 2 Reparation af trappe Trappen her er en særlig type, som kendetegner den by huset ligger i, derfor er kvarterets huse og naturligvis også trappen, omfattet af en bevarende lokalplan. Familien der bor her er lige flyttet ind og har lige overtaget huset efter et dødsbo, de har ikke særlig meget viden om byggeteknik, men de kan se at trappen har revner i pudsen flere steder og flere fuger er faldet ud, de er usikre og har nu ringet til dig, fordi de ønsker, at få råd og vejledning om vedligehold og anvendelse af murede trapper, men ikke mindst, at få trappen gået efter af en dygtig håndværker. Beskriv hvilke råd og vejledning du vil give familien Beskriv hvilket arbejde vil du udføre på trappen og hvordan Redegør for hvad du vil undersøge inden du udfører arbejdet Beskriv hvilke materialer og produkter du vil anvende

64 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Case 3 Ny trappe Butikken her ligger på et hjørne, det er i et kvarter vor det er blevet attraktivt at bo. Derfor bliver du kontaktet af den nye ejer som vil åbne frisørsalon her. Trappen er imidlertid ikke egnet til at trække kunder til som den ser ud, der er både skader fra saltning i murværket, afskallet og revnet puds samt uprofessionelt udført flisearbejde med manglende fald på trinnene. Der er tre trin men det nederste er med tiden forsvundet, som det ofte ses når belægningen omkring hæves med vejens niveau. Nu vil frisøren gerne have dit bud på hvordan en ny trappe kan udformes og udføres.. Tegn et skitseforslag til udformningen af trappen Beskriv hvordan du vil udføre trappen Redegør for hvad du vil undersøge inden du udfører arbejdet

65 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Beskriv hvilke materialer og produkter du vil anvende Skriv en vejledning til frisøren i brug og vedligehold af trappen så nye skader undgås Case 4 Restaurering af trappe Huset her er et fint hus med mange æstetiske og håndværksmæssige kvaliteter huset er fra 1920 og et typisk eksempel på en murermestervilla inspireret af Bedre Byggeskik bevægelsen. Familien har haft huset i fem år alt er blevet istandsat på de andre sider af huset og de nu er tiden kommet til at få indgangspartiet bragt i overensstemmelse med resten af husets fremtoning. Hvad er der galt? - Hvad skal der gøres? Opstil projektet

66 BAIs skolekonference for bygge- og anlægsskolerne 20. og 21. november 2012 på Hotel Koldingfjord. Input fra debatten om, hvordan Åbent Værksted kan implementeres Fast løn frem for time-tælleri Tydelig kommunikation om form og indhold Ugentlige nyhedsmails til målgruppen Valgfri specialefag sammen med AMU og påbygning Samle AMU-kurser og materiale Drejebog for Åbent Værksted (er under udarbejdelse i forbindelse med projektet) Faglærte er primær målgruppe Åbent Værksted i forbindelse med store byggeprojekter Vælg årstid med omhu - Anvend vejrudsigt Brug EMU Øget digitalisering

67 Temaer Finansloven 2013 Uddannelsesopgaver overfor AMUs målgrupper Bedre Bundlinje 2

68 Uddannelsesinitiativer i finanslov 2013 EUD området EUD området 12 anbefalinger som nu indgår i fase 2 Nyskabelse praktikcentre uddannelsesgaranti Attraktive tilbud i VEU systemet målrettet ufaglærte voksne (voksne fortrænger unge) Merit og godskrivninger IKV/ realkompetencevurderinger GVU og AMU forløb Praktikpladstilskuddet afskaffes Overgangsordning i 2013 max kr. målrettet unge under 25 år.

69 Uddannelsesinitiativer i finanslov 2013 VEU området Beskæftigelse og uddannelse Uddannelsesløft for ledige Ret til uddannelse i 26 uger efter udløb af dagpengeperioden En særlig ungeindsats Fleksibel voksenlærlingeordning Styrkelse af jobrotationsordninger Etablering af en uddannelsespulje Uddannelsesløft for ufaglærte ledige Ledige med forældede uddannelser Mere jobrotation i den private sektor Fremme brugen af jobrotation højere tilskud til ved brug i private virksomheder Bedre indsats for personer med læse og stavevanskeligheder Videreførelse af VEU centrene

70 Uddannelsesopgaver i forhold til AMUs målgrupper Arbejdsmarkedspolitiske Ufaglært til faglært niveau IKV GVU/VEUD AMU kontraktuddannelser Mange aktiviteter rundt omkring Medvirke til jobrotation Kloakområdet Kontraktuddannelser Udviklingsfonden vil støtte arbejdet som en del af det opsøgende arbejde fra fonden Kursuspakker se Overvejelser i fonden om vi kan støtte udviklingen yderligere Som ved GVU planer, ufaglært til faglært, længerevarende forløb. Generel efteruddannelse Ajourføre kompetencer Nye materialer, nyt udstyr, nye certifikatkrav, nye måder at organisere arbejdet på Igangsætter arbejdet med udvikling at en ny FKB» Planlægning, styring og samarbejde i Bygge og anlægsbranchen Åben værksteds modellen

71 Bedre bundlinje 2 Fokus på produktiviteten Medarbejderudvikling og ansvar i den enkelte virksomhed ses på bundlinjen Temaer Lean i virksomheden og optimering af flow Tillid, samarbejde og arbejdsmiljø Service og kundefokus Proces Virksomheder og medarbejder involveres Inddragelse af udvalgte skoler, m.m.

72 BAI s Skolekonference for Bygge- og Anlægsskolerne 21. november 2012 Jakon A/S Baltorpbakken 9 i Ballerup

73 Jørgen Abildgaard Nielsen Uddannelsesansvarlig

74 To temaer: Byggeriet i udvikling medarbejderne som ressource Hvordan kan AMU medvirke til at skabe en bedre byggeproces?

75 Om Jakon Jakon A/S er et af Danmarks største håndværksfirmaer. Vi udfører alle typer af opgaver inden for total-, hoved-, stor- og fagentrepriser. Stiftet i 1978 i dag 350 ansatte, heraf ca. 100 funktionæransatte og 180 timelønnede håndværkere, resten er ledere, funktionærer og adm. personale. Vores kunder er professionelle bygherrer i den offentlige og private sektor.

76 Om Jakon Vores medarbejdere er fordelt på en tømrer- og snedkerafdeling, en beton- og murerafdeling samt en service- og driftsafdeling. Desuden råder vi over et af landets mest avancerede snedkerværksteder, som udfører en lang række specialopgaver.

77 Jakons værdier - vi bygger på godt håndværk Tømrerprisen 2009 The Scandinavian Golfklub, Allerød

78 Efteruddannelse og personlig udvikling

79 Kvalificeret medarbejderstab Det er en betingelse for at kunne løse komplicerede byggeopgaver, at den enkelte medarbejder er veluddannet, fleksibel og beslutningsdygtig.

80 Kvalificeret medarbejderstab Vi lægger vægt på, at beslutninger kan tages så decentralt som muligt, og at de forskellige faggrupper kan arbejde i teams, samt at disse teams ikke nødvendigvis er de samme fra sag til sag, men bliver sammensat til hver enkelt opgave. Et godt arbejdsmiljø er en af forudsætningerne for, at vi kan levere denne indsats, og derfor gør vi en stor indsats for at sikre, at det gode arbejdsmiljø er tænkt ind i alle hverdagens aktiviteter. Det samme gælder den påvirkning, vi som byggevirksomhed har på det omgivende miljø via vores affaldshåndtering. Også her arbejder vi på at sikre, at samtlige medarbejdere kan levere en ansvarlig indsats.

81 Efteruddannelse og personlig udvikling Vi opsamler uddannelsesbehov og ønsker ved systematisk at afholde medarbejdersamtaler - MUS en gang årligt for alle medarbejdere. Af og til benytter vil mulighederne for at sende folkene på AMU-kursus i nedgangsperioder fremfor at afskedige dem.

82 Formandsudvikling - fælles uddannelse for alle tømrerformænd

83 Byggelederudvikling graders lederevaluering - selvvurdering og egenudvikling, (hjælp til selvhjælp)

84 Teambuilding for alle i Jakon Håndværkere Lærlinge Formænd Byggeledere Formål: At skabe en dynamisk, fleksibel og effektiv organisation, der leverer byggerier i høj kvalitet uden fejl og mangler, leveret til aftalt pris og tid. Byggerier foregår i et forpligtende samarbejde med alle involverede parter på byggesagen, både internt og eksternt. Alle Jakon-medarbejdere er Jakons ambassadører overfor vores samarbejdspartnere og kunder.

85 Logistik på byggepladsen - den selvfungerende byggeplads

86 5 overordnede mål Mere kundeværdi og en bedre udnyttelse af ressourcerne Logistik - En effektiv planlægning og styring af leverancer En effektiv affaldshåndtering med mindre miljøbelastninger og bedre hjælpemidler Et forbedret dagligt arbejdsmiljø Etablere et tættere samarbejde mellem byggeriets parter

87 Formålet med Byggelogistik At effektivisere: De samlede omkostninger til ekstern håndtering (administration og transport) De interne omkostninger (aflæsning, oplagring, svind, og spild) Produktion på byggepladsen (tilpasning og tildannelse)

88 Har vi så nået målene? Optimeret byggeprocessen?

89 Hvad har vi gjort Fokus på: Leveranceplaner Pakkelister til afgrænsede områder Levering på fixmål Affaldssortering og håndtering ved kilden på pladsen Marius Pedersen Teknologisk Institut

90 BEDRE LOGISTIK ER VEJEN TIL HØJERE PRODUKTIVITET

91 Logistikplanlægning pakkelister og leveranceplaner

92 Marius Pedersen Effektiv affaldshåndtering!

93 AL BESTILLING AF CONTAINERE OG TØMNING SKAL VÆRE PÅ FAX. ELLER MAIL. HOS JAKON A/S Tømningsadresse Rekvisitionsnummer / projektnummer Kontaktperson Faktura til: Ballerup Kontakttelefon BESTILLING Ny container Tømning af container Container nr. Hjemtagning af container Container nr. Lastbil/kran/grab 15 tm 23 tm 40 tm FRAKTION Containertype Åben Lukket Åben Lukket Brændbart Blandet bygnings Tegl og beton Pap og papir Trykimp. træ Asfalt Gips Isolering Andet Andet HOS MARIUS PEDERSEN BY fax mail telefon Rødby Rødovre BEMÆRKNINGER TIL MARIUS PEDERSEN

94 Sorteringsvejledning Marius Pedersen

95 Konsekvenser Eksempel: Ved en korrekt sortering ville en tømning have kostet 600 kr. Men pga. en fejl sortering kostede den i stedet kr. Marius Pedersen

96 Optimering af sikkerhed og sundhed i byggeprocessen Få arbejdsmiljøet til at køre på byggepladsen

97 Planer for trafik til og fra byggepladsen for alle

98 Svendemapper: Strukturering af produktionsmateriale til svendene Mappen er knyttet til en række specifikke arbejder inden for et bygningsafsnit

99 Vi startede med uddannelser til alle

100 Opstart af projekt Den selvfungerende byggeplads logistik på byggepladsen

101 Opstart af projekt Den selvfungerende byggeplads logistik på byggepladsen

102 Opstart af projekt Den selvfungerende byggeplads logistik på byggepladsen Opstart af bygge- og anlægsprojekter Varighed: 1 dage Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen Varighed: 3 dage Byggepladslogistik Varighed: 2 dage Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Introduktion til Byggeweb Varighed: 3 dage Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks. Varighed: 2 dage Anvendelse af 5-S modellen Varighed: 2 dage

103 Procestidsplan med kritisk vej - udarbejdet af håndværkerne i fællesskab

104 De 5 S'er - etablering af et rent, ryddeligt og attraktivt arbejdsmiljø Effektiv arbejdsplads! Selvdisciplin - vis respekt for standarder og forbedre dem løbende Standardiser lav standarder for arbejdets udførelse Systematisk rengøring og vedligeholdelse System i tingene alt har en plads alt på sin plads Sorter og smid væk fjern alt det unødvendige Det er vigtigt at følge processen trin for trin den er lige anvendelig på alle områder: - Byggeplads, kontorer, værksted, mødelokaler..

105 Logistik på byggepladsen for Stark og Marius Pedersen Indkørsel til byggeplads Klausdalsbrovej 601 Se side 1 Se side 2 SKURBY P-pladser for Håndværkere Kørevej til Bygn C og F1. Det Levende Hus Byggepladsplan Bygning C og F, Oversigt byggeplads NB: Se også BYGGEPLADS- INTRODUKTION vedr. regler for færdsel på byggepladen!!!!

106 Nord Offentlig Vej Ren pap adgang Personale Jordvold Side 1 Jordvold Ren Isol. Ren gips INDGANG i Brandbart i Container Det Levende Hus Byggepladsplan Bygning F 1.1, TERRÆN

107 Signaturforklaring til kørselsvejledning: Ingen adgang uvedkommende Støvvæg Hejs Jernplader byggepladsvej Byggepladskran Container Container Byggepladshegn. Område m. jern- Plader Affaldscontainer Materielcontainer EL Fælles adgangsvej Brandslukker Fodværn påbudt El-tavle Note: Placering af oplag på Byggepladsen aftales på Formandsmøder Alle materialer skal stå på Paller i Informationstavle Stopforbud. Håndværkere: Ingen adgang Uden tilladelse Afspærring 1,5 meter fra facade Ingen affald el materialer Vendeplads NB: Se også BYGGEPLADS- INTRODUKTION vedr. regler for færdsel på byggepladen!!!! WC Byggepladstoiletter Forbindingskasse / øjeskyl Affald oplag Materialer oplag Det Levende Hus Byggepladsplan Bygning C og F 1.1, Gangvej fra skurby Til byggeplads Stopforbud. Dato Rev: A: Ensretning på byggepladsvej er vendt.

108 Effektiv arbejdsplads - resultater Effektivitet optimeret arbejdsproces, der sparer tid og giver en bedre samlet økonomi - værdi for både bygherre, entreprenører og medarbejdere Færre fejl med en effektiv afhjælpning = bedre kvalitet i byggeriet Leverancestyring Materialeleverancer efter pakkelister og leveranceplaner Et forbedret tværfagligt samarbejde Gensidig respekt og tværfaglig forståelse Psykisk forbedret arbejdsmiljø Socialt godt miljø Et meget lavt sygefravær Fælles procestidsplan gav tillid og tro på tidsplaner Vi var færdige før aflevering En effektiv affaldshåndtering med mindre affald, mindre miljøbelastninger og bedre hjælpemidler En ren og ryddelig byggeplads videreført på alle byggepladser! - Rod koster kassen ryd op på pladsen!

109 ROD KOSTER KASSEN - RYD OP PÅ PLADSEN! EN RYDDELIG PLADS: ØGER EFFEKTIVITETEN NEDBRINGER ULYKKER SKABER ARBEJDSGLÆDE

110 Oprydningsstation

111 Og hvis vi ser det i sammenhæng med det efterfølgende arbejde Man havde det godt sammen Holdningerne blev ændret til sammenhold Større åbenhed og tillid Tid til fokus på miljø Udfordringer blev taget op løbende Fra problemer og bøvl til løsninger Lettere at snakke løsninger undervejs Bedre møder Tro på planen og et større engagement Man havde fælles ejerskab og mål Større opmærksomhed på aftaler Reduktion i fejl og mangler Hurtigere opfølgning/opretning Muligt at indarbejde bygherreønsker

112 Vi er alle i samme båd vi har ét fælles mål!! Ha Ha!! Der er et stort hul i jeres ende af båden

113 Udfordringer Vi havde aldrig fået så godt et resultat uden meget kompetent hjælp fra vores gennemgående underviser spændte vidt og bredt! Forløbet stiller store krav til faglærerkompetencer som faglærer skal man kunne overskue hele byggeprocessen! Kræver stor fleksibilitet at gennemføre uddannelserne på byggepladsen både fordele og ulemper Derudover kræver det gode pædagogiske evner, forståelse og respekt for de enkelte fags karakteristika, for at kunne trække på folks erfaringer ved opbygning af procestidsplan En stor udfordring lå særligt i mødet mellem de forskellige faggrupper - og at få dem til at samarbejde i undervisningen Rolleskift fra leverandør til konsulent/rådgiver

114 Ny virkelighed? Det er bedre at handle sig til en ny måde at tænke på, end at tænke sig til en ny måde at handle på! Ukendt

115 En huskeseddel! Udarbejdet på baggrund af er faringerne fra projektet Byggepladslogistik. Huskelisten indeholder selvfølgelig ikke alt, men giver forhåbentlig inspiration. Lige et par ting du skal huske inden du går i gang: Inddragelse af medarbejderne er nødvendig Logistik udarbejdes bedst af dem der skal følge den Ingen tiltag kan stå alene alle tiltag påvirker hinanden. Skab en engagerende opstart på byggepladsen Alle på pladsen skal med i opstarten - Hvis ikke alle er med skal de store fag føre an Bland folk fra de forskellige fag - Vi kan så bedre forstå de andres udfordringer Husk et socialt element - f.eks. en underholdende konkurrence - På den måde så lærer de hinanden at kende Træk på folks erfaringer og opbyg en procesplan - Vi kender herefter forløbet i store træk for alle fag AM, PSS skal på dagsordenen - Det kan let blive glemt når vi skal være effektive Indret en hensigtsmæssig byggeplads og få leverandører og affaldsfolk med - Der er gode ideer at hente hos leverandører og dem der henter containere Indgå aftaler med hinanden og skriv dem ned - F.eks. om krav til oplag og respektafstande til fælles hjælp Fasthold den gode opstart på pladsen Planlæg faste møder, jfr. Trimmet byggeri - Opsamling i forhold til planen er jo altid vigtig Fast dagsorden til møderne - Alle kan forberede sig og man ved hvornår hvad bliver behandlet Sørg for at aftaler er nedskrevet og hængt op - Det hjælper os med at huske og minde hinanden om aftaler Følg op på aftalerne holdes de? skal de ændres? - Dårlige aftaler ødelægger samarbejdet Sæt samarbejdet på dagsordenen - Et samarbejde skal vedligeholdes og udvikles Fasthold også arbejdet med leverandører mv. Efterspørg faste folk hos leverandører og affaldshåndteringsfirmaer - De kan bidrage til udvikling af logistikken på pladsen Afhold faste møder dem - Det giver fremdrift og vi hverken gemmer eller glemmer det vigtige Hold en fast procedure for det I tager op - Problem Ideer til løsning Afprøvning på pladsen færdig løsning

116 Tak for ordet spørgsmål?

117 Hands on bæredygtigt byggeri BAI skolekonference 2012 Abelone Køster

118 Hands on bæredygtigt byggeri Bæredygtighed er blevet målbart og konkret Der må skelnes mellem produktniveau og bygningsniveau 3 aspekter skal vægtes ligeligt: - Miljømæssige - Sociale - Økonomiske

119 Målbart og konkret det betyder standarder Produkt Bygning Bygning Bygning Bygning Produkt Produkt Bygning

120 Produktniveau og bygningsniveau Produktstandarder iht. CPR Bygninger: Frivillige certificeringssystemer indtil videre

121 3 ligeværdige aspekter og nogle indikatorer Miljøet Økonomi Det sociale Forsuring m.fl. Ressourcer Vand Affald Totaløkonomi Byggeomk. Vedligehold Driftsomk. Fleksibilitet for 3. parts bruger Indeklima Luftkvalitet Klimaforandringer Brugerindflydelse Komfort Adgangsforhold Livscyklus for byggevarer Energiforbrug Bygningens værdi Arkitektur og kunst

122 Bæredygtigheden er blevet målbar Standardisering gør det muligt at måle Måling fører til sammenligning, og konkurrence på de målte egenskaber Konkurrence fører til forbedringer Fra lovdrevet (produktstandarder, CE) til markedsdrevet (konkurrence) $

123 Bæredygtigheden er blevet målbar Effekten af standardisering er blevet undersøgt Sammenhæng mellem standarder og innovation

124 Produktniveau Fra Byggevaredirektiv CPD til forordning CPR Med CPD fik vi CE-mærkning af byggevarer Med CPR får vi tilføjet Miljøvaredeklarationer Hvordan: De 7 væsentlige krav: 1. Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet 2. Brandsikring 3. Hygiejne, sundhed og miljø 4. Sikkerhed ved anvendelsen 5. Beskyttelse mod støjgener og energibesparelser 6. Varmeisolering 7. Bæredygtighed

125 Produktniveau hvornår? CPR træder endeligt i kraft pr. 1. juli 2013, MEN Det 7. krav om bæredygtighed indføres i produktstandarderne i takt med at de revideres ca. hvert 5 år Miljøvaredeklarationer for alle byggevarer vil være fuldt implementeret i løbet af 5-7 år Det er muligt at begynde nu standarder er vedtaget De første MVD er er udarbejdet Markedet forventes at drive udviklingen de næste år

126 Miljøvaredeklaration hvad er det? Environmental Product Declaration (EPD) på dansk: miljøvaredeklaration (MVD) Verificerbare, præcise, ikke-misvisende miljøinformationer om et produkt og dets anvendelse MVD indeholder oplysninger om produktets miljøpåvirkninger MVD siger ikke noget om produktet er meget eller lidt miljøbelastende MVD er ikke en garanti for at produktet er miljøvenligt Man kan sammenligne med CE-mærket det er en deklaration, ikke et kvalitetsstempel!

127 Miljøvaredeklaration De 7 slemme Global opvarmning (CO 2 equiv) Kaldes også carbon footprint og måles i CO 2 -ækvivalenterden primære faktor for klimaforandringer. Nedbrydelse af ozonlaget (CFC-11 eq) Måles i chlorofluorocarbon-11- ævkivalenter, men lattergas samt andre forbindelser indgår også Forsuring (SO 2 equiv) Skyldes svovldioxid-udledning til atmosfæren, hvilket øger syreindholdet i fx vand. Eutrofiering (PO 4 equiv) Forårsager algevækst i søer m.m. pga. biprodukter fra landbrug, industri og husholdning. Overgødningen skyldes især nitrater og fosfater Fotokemisk ozondannelse (ethen/ethylen equiv) Fotokemisk ozondannelse er en følge af brug af opløsningsmidler og udledninger fra biler og kraftværker. Udtynding af abiotiske (uorganiske) ressourcer (Sb equiv) Ikke-fornyelige ressourcer som metaller, mineraler, sten, grus, jord etc. Sb er et grundstof kaldet antimon eller stibium. Udtynding af fossile brændsler (MJ) Målt som specifik brændværdi.

128 Hvad kan miljøvaredeklarationer bruges til? Sammenligne producenters (i samme branche) miljøprofil (hvilken teglproducent er mest miljøvenlig?) Sammenligne produkters miljøprofil (hvem laver de mest miljøvenlige mursten?) Sammenligne byggevarer med hinanden (Træ, beton, tegl hvad er bedst?) Input til beregning af bygværkers bæredygtighed ( mit domicil er grønnere end dit ) Hvad er MVD baseret på? Specifikke data Gennemsnitsdata Data fra databaser eller opslagsværker Pas på ved sammenligning: Funktionel enhed RSL Reference service life Data fra databaser eller opslagsværker

129 Bygningsniveau Frivillige certificeringsordninger Amerikanske Leed Engelske Breeam Franske HQE Tyske DGNB - i Danmark er DGNB etableret, tilpasset danske forhold

130 Bygningsniveau. DGNB i Danmark 22,5 % til hver af de 3: Miljø, økonomi, social 22,5 % til teknisk kvalitet 10 % til kvalitet i processen Ekstra kriterium:

131 Bygningsniveau. DGNB fortsat. Katalog med klart definerede kriterier inden for hvert område Kriterierne vægtes iht. vigtighed for den specifikke brugerprofil (bygningstype) og bruges til at designe en bedømmelses matrix Miljøaspektet: Eksempel fra en bygning i guldklassen

132 Bygningsniveau. DGNB øvrige kriterier 22,5 % 22,5 % 10 % 22,5 % 22,5 %

133 Hvordan kobles produktniveau og bygningsniveau Data fra miljøvaredeklarationer indgår i direkte bygningscertificering, specielt vedr. miljøaspektet Byggevarers egenskaber påvirker bygningens ydeevne: Varmeisolering Varmeakkumulering Byggevarens levetid og krav til vedligehold Vinduer/ruder påvirker varme, køling, dagslys Fugtakkumulerende, støjabsorberende etc. Byggevarers æstetik påvirker arkitektur og sociale faktorer Bygningscertificering kan laves med specifikke eller generiske data ligesom MVD

134 Teknologisk Instituts rolle

135 Dokumentation. Produktpakke Miljøvaredeklaration basis. Vugge til port. Deklarationen baseres på basis-pcr i EN 15804, og på de råvaredata, som findes i GaBi. Miljøvaredeklaration specifik. Vugge til port. Deklarationen baseres på basis-pcr i EN 15804, samt de specifikke data, som kunden ønsker medtaget. Product Category Rules (PCR). Vugge til grav. PCR udarbejdes specifikt for en branche/produktgruppe i samarbejde med en brancheorganisation og 2-3 virksomheder. PCR kvalificeres/verificeres efter de retningslinjer, der findes i ISO Miljøvaredeklaration, vugge til grav Tilbydes kun på baggrund af branchespecifik PCR som ovenfor beskrevet, enten udarbejdet af Teknologisk Institut eller andre. Verifikation af miljøvaredeklaration Instituttet etablerer en verifikationsordning, som sikrer uafhængig verifikation i overensstemmelse med retningslinjerne i ISO 14025, baseret på eksisterende organisation og ekspertise på Instituttet, for at sikre en konkurrencedygtig ordning.

136 Udvikling af ny teknologi Konstruktionsprincipper, indbygning af smarte byggevarer Dynamiske elementer i klimaskærmen Tolke effekten af tiltag og ændringer i produkter og bygninger Hvad betyder det for MVD? Hvad betyder det for bygningers bæredygtighed? Optimering vil i de næste år være rettet mod standardernes krav Det er ekstremt vigtigt at følge med i virkningerne af dette!! Derfor deltager Instituttet også i standardiseringsaktiviteter

137 Renovering Krav forventes, men på et senere tidspunkt end nybyggeri Eksisterende bygninger fylder meget mere i miljøbelastning, end det nye der bygges Store samfundsudfordringer med PCB, asbest, radon m.m. i eksisterende bygninger, som skal løses i forbindelse med bæredygtige renoveringer af bygningsmassen. Forurenede materialer: problemerne skal løses, så genbrugsbranchen vil kunne komme tilbage til tidligere tiders succesfulde store genanvendelsesrate.

138 Nogle eksempler på aktiviteter TailorCrete, FP7, fokuserer på det sociale aspekt af bæredygtighed, nemlig design og æstetik i industrialiserede processer. Energirenovering af murede facader med tegl EUDP, renovering af 70 er huse. Facaderne løftes til BR2015 niveau med nye smukke tegl byggebranchenformidling. innovationsnetværket InnoBYG, samler mere end 200 virksomheder og videninstitutioner i byggebranchen

139 Hvad nu kan vi ikke bare vente og se? Af S. Poulsen (Dyrup): På flere markeder ser vi allerede der udvikles EPD og uden en viden omkring et sådant tiltag, vil det være svært for branchen at gå i dialog omkring et sådant emne. Dette er bare et eksempel på, hvor vigtigt det er vi i Danmark tager alvorligt fat på netop dette emne omkring bæredygtighed og får det konkretiseret og gjort operationelt. Af Jacob Ursing CEO (Honeycore): De seneste års "drivere" for bæredygtigt byggeri.viser, at det er myndigheder og IKKE virksomheder, der reelt driver branchens udvikling. TI s udvikling af værktøjer til brug for sammenligning af løsningsforslag er derfor vigtige for at sikre, ikke mindst arkitekter, at bæredygtighedskvalitet ikke bliver for tungt at indtænke i skitse- og projekteringsfasen. Af Per Thomas Dahl (Branchefællesskabet Danske Byggematerialer): Bæredygtighed er et holistisk begreb som skal brydes ned og forstås ud hos alle byggeriets interessenter...

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2211: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne

Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsmateriale til Nedriveruddannelserne Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

AMU medvirker til en bedre byggeproces

AMU medvirker til en bedre byggeproces AMU medvirker til en bedre byggeproces Elsborg & Schantz Innovative læringsrum Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) det handler om at blive involveret og engageret i processen! Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Udbudskoordinering 2017 Opdateret: /BOCH VEU-MØ Koordineret: FKB Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Udbudskoordinering 2017 Opdateret: /BOCH VEU-MØ Koordineret: FKB Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Udbudskoordinering 2017 Opdateret: 02.05.2016/BOCH VEU-MØ Koordineret: 09.05.2016 FKB 2211 - Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Hvem udbyder hvad? --- Sæt kryds eller anfør dato --- 40611 Isolering

Læs mere

VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR FOR HÅNDVÆRKERE LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/AMU

VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR FOR HÅNDVÆRKERE LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/AMU VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR FOR HÅNDVÆRKERE LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/AMU VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR Vi udbyder spændende AMU-kurser for håndværkere. Udnyt den mørke tid og start i november 2015! ER

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr.

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 14 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 2 2018 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Uge 3 2018 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med asbestholdige

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag Torsdag

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag Torsdag NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 13 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 5 2017 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med Erik Urup Hansen 45845

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Nationale og internationale standarder og trends Dokumentation af bæredygtighed TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER BYGGECENTRUM, D. 11/11-2013

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Affaldshåndtering og -sortering

Affaldshåndtering og -sortering Affaldshåndtering og -sortering Undervisningsministeriet. 16-01-2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Ny byggevareforordning Den nye Byggevareforordning (CPR) har erstattet det gamle byggevaredirektiv

Læs mere

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag

Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge Mandag Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen Tirsdag Onsdag NEDRIVERUDDANNELSEN Modulplan Hold 12 Modul 1 Undervisning Underviser AMU-nr. Uge 2 2016 Nedrivning - Materialehåndtering Erik Urup Hansen 45642 Sikkerhedsuddannelse ved arbejde med Erik Urup Hansen 45845

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Emne: Skilleblad nr. 3 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 EUC Sjælland udlægger til anden skole i 2014 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer, FKB nr. 2211 Roskilde tekniske Skole 46672 Udvendig isolering

Læs mere

Til alle godkendte AMU-udbydere. Ændringer i vilkår for udbud af AMU. 26. oktober 2012 Sags nr.: H.391

Til alle godkendte AMU-udbydere. Ændringer i vilkår for udbud af AMU. 26. oktober 2012 Sags nr.: H.391 Til alle godkendte AMU-udbydere Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer

Læs mere

Projektet skal bidrage til en udvikling af byggebranchen som helhed og medvirke til en højnelse af kompetence, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Projektet skal bidrage til en udvikling af byggebranchen som helhed og medvirke til en højnelse af kompetence, sikkerhed og arbejdsmiljø. Teknologisk Institut Idé & Vækst Evalueringsrapport Byggepladslogistik Indledning Projektet er støttet af Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond og har som hovedformål at forbedre logistikken på byggepladsen.

Læs mere

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c.

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c. Markedsforingmors.dk T r A k u c a d e k I T hvem du er! Ligemeget T m i f I n L e d e g n a g i n g s n o v a t e l s e A r m e r K o m m f o r s t i n g i o n I L E A N u n i k a t i å e l s e eucnordvest.dk

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR FOR HÅNDVÆRKERE LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/AMU

VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR FOR HÅNDVÆRKERE LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/AMU VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR FOR HÅNDVÆRKERE LÆS MERE PÅ LEARNMARK.DK/AMU VINTERVEJR ER UDDANNELSESVEJR Vi udbyder spændende AMU-kurser for håndværkere. ER DU KLAR TIL DIGITALE BYGGEANSØGNINGER OG -ANMELDELSER?

Læs mere

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14

VALGFRI SPECIALEFAG for specialet MURER 2013-14 2 I forbindelse med din murer uddannelse skal du i samarbejde med din virksomhed vælge 1,5 ugers valgfri speciale. Skolens valgfri speciale undervisning er tilrettelagt hvert år i januar måned. Din kontaktlærer

Læs mere

BAI 2012 Analyse af behov for en maskinføreruddannelse omdisponeres til Evaluering af maskinføreruddannelsen

BAI 2012 Analyse af behov for en maskinføreruddannelse omdisponeres til Evaluering af maskinføreruddannelsen Projektnummer: 128829 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.90H.391 BAI 2012 Analyse af behov for en maskinføreruddannelse omdisponeres til Evaluering af maskinføreruddannelsen Marts 2014 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Oversigt over skoleopholdene til Maskinføreruddannelsen på Ulfborg Kjærgaard BYGGETEK en del af mercantec

Oversigt over skoleopholdene til Maskinføreruddannelsen på Ulfborg Kjærgaard BYGGETEK en del af mercantec Oversigt over skoleopholdene til Maskinføreruddannelsen på Ulfborg Kjærgaard BYGGETEK en del af mercantec 1. del af 1. skoleophold I pilene er praktiktiden hjemme i virksomheden angivet i antal uger Indgåelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer BEK nr 349 af 01/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.51T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

Skabelon 1: Aflæggelse af regnskab for midler til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v.

Skabelon 1: Aflæggelse af regnskab for midler til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v. Skabelon 1: Aflæggelse af regnskab for midler til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelse m.v. Samlet tilskud til ramme til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG

STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Stenhuggerfaget Det Faglige

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 frisuredesign, dame Erhvervsskole 2660 43410. 2211 44579 Murede overlukninger

FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 frisuredesign, dame Erhvervsskole 2660 43410. 2211 44579 Murede overlukninger FKB Uddannelses nr. Titel på uddannelse Godkendt skole 2660 43410 Aktuel klipning og frisuredesign, dame 2660 43410 Aktuel klipning og frisuredesign, dame 2660 33391-A Typebestemt make up aften 2660 43409

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC

AMU DIALOGMØDE. Den 27. februar 2014 hos TEC AMU DIALOGMØDE Den 27. februar 2014 hos TEC NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE FEBRUAR 2014 Ved Trine Nexmand Rofelt AMUKURS.DK I FORANDRING Oplev AMU Nye funktioner, blandt andet en nye sorteringsmuligheder

Læs mere

Efteruddannelsens rolle i forhold til arbejdskraft Eksempelvis byggeriet - Gødstrup

Efteruddannelsens rolle i forhold til arbejdskraft Eksempelvis byggeriet - Gødstrup Efteruddannelsens rolle i forhold til arbejdskraft Eksempelvis byggeriet - Gødstrup Efteruddannelseschef Leif Kloster Herningsholm Erhvervsskole LK 140515 1 Hvad kan virksomhederne bruge erhvervsskolen

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

6-ugers kursuspakke for byggebranchen

6-ugers kursuspakke for byggebranchen 6-ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg HANSENBERGteknia bygge & anlæg Efterår 2015 1 Tømrerkurser AMU-mål Dato Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 48 PUTAU 45362 23.11.15 24.11.15 25.11.15

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Aftaler om udlagt undervisning 2011

Aftaler om udlagt undervisning 2011 Aftaler om udlagt undervisning FKB Uddannelses Titel på uddannelse Godkendt Afholdende Periode nr. skole skole 2660 43410 Aktuel klipning og frisuredesign, AARHUS TECH dame 2660 43410 Aktuel klipning og

Læs mere

Bæredygtige byggevarer. Chefkonsulent Anette Berrig

Bæredygtige byggevarer. Chefkonsulent Anette Berrig Bæredygtige byggevarer Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Dansk Beton? Brancheforening for den samlede betonindustri Sektion i Dansk Byggeri (arbejdsgiverorganisation) Blevet stiftet

Læs mere

STÆRK EFTERUDDANNELSE. MASSER AF FORDELE. OPTIMAL TOTALØKONOMI. ARDEX PRÆSENTERER

STÆRK EFTERUDDANNELSE. MASSER AF FORDELE. OPTIMAL TOTALØKONOMI. ARDEX PRÆSENTERER STÆRK EFTERUDDANNELSE. MASSER AF FORDELE. OPTIMAL TOTALØKONOMI. ARDEX PRÆSENTERER NU VIL VI OGSÅ VÆRE MED PÅ DIT BYGGERI FLISEPARTNEREN partnerskab og stærk efteruddannelse Denne folder er et tilbud til

Læs mere

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed INVITATION TIL GRATIS ROADSHOW 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Lidt bedre på alle områder Ofte er det ikke så meget, der skal til for at øge produktiviteten.

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Center for Bygningsrestaurering

Center for Bygningsrestaurering Center for Bygningsrestaurering Den Gode Håndværker: Følgende kurser gennemføres i efteråret 2010 Grundlægende EDB på byggepladsen: 5 dage fra den 23-08 2010 til den 27-09 2010 AMU-nr. 44349-44371 Kursuskode

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Industrioperatør uddannelsen

Industrioperatør uddannelsen Skive Tekniske Skole Industrioperatør uddannelsen Industrioperatør En industrioperatør arbejder med produktionsmaskiner. På skolen lærer du om de forskellige typer maskiner og anlæg, der styres af computere.

Læs mere

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent

1. Kvartal 2015. Antal elever. Beståelsespr ocent CØSA formål Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsesp rocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 14 100 2411

Læs mere

AMU-KURSER UDVALGTE KURSER FRA NEXTKBH.DK - 1. SEPTEMBER 2017

AMU-KURSER UDVALGTE KURSER FRA NEXTKBH.DK - 1. SEPTEMBER 2017 HAR DU BRUG FOR HJÆLP? RING 33 88 09 00 AMU-KURSER Tjek nextkbh.dk om der er nye kurser, nye kursusdatoer eller om kurser er booket/aflyst. INDHOLDSFORTEGNELSE 01 02 03 04 06 AMU-kurser For ansatte og

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Din vej ind i byggebranchen

Din vej ind i byggebranchen Din vej ind i byggebranchen Dette forløb betragtes som en introduktion til branchen hvor man får den grundlæggende viden og forståelse for et byggeri. På dette forløb gøres det bl.a. i form af brugen af

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedelsesdato: 20. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S S. 2 Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S Lars Knudsgaard startede Byggefirmaet Knudsgaard A/S som en traditionel tømrervirksomhed i 1997. Virksomheden har siden fastholdt en ekspansiv vækst og har

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk BAGGRUND Forebyggelsesfonden udbyder fra 1. september 2013 forebyggelsespakker

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Bilag til aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser 1. Definition af udlicitering/indledning Ved udlicitering forstås, at en institution, der af Ministeriet for Børn

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 212 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Blomsterbinding kurser 2011

Blomsterbinding kurser 2011 Blomsterbinding kurser 2011 20 KOLD LEVNEDSMIDDEL LANDBRUGSVEJ 55 5260 ODENSE S 1 KOLD LEVNEDSMIDDEL LANDBRUGSVEJ 55 5260 ODENSE S Kursusoversigt Vi har i 2011 sammensat en varieret række blomsterbinderkurser,

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

40905 Anvend else af mørtelty per til murvær k og puds AARHUS TECH (751401) udførelse 44468 Udførelse af. badeværelse" 44564 Rundt murværk - udførelse

40905 Anvend else af mørtelty per til murvær k og puds AARHUS TECH (751401) udførelse 44468 Udførelse af. badeværelse 44564 Rundt murværk - udførelse 40905 Anvend else af mørtelty per til murvær k og puds AARHUS TECH 0110 til 3112 44467 Dekorationsmu rværk 44468 Udførelse af " tungt badeværelse" 44564 Rundt murværk 44570 Murede smighjørner opførelse

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærere Htx Byggeri

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2013

Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Tilmeldingsblanket Tømrerfagets kursusdage 29. juni 2. juli 2014

Tilmeldingsblanket Tømrerfagets kursusdage 29. juni 2. juli 2014 Tilmeldingsblanket Tømrerfagets kursusdage 29. juni 2. juli 2014 Deltagers navn Skolens adresse Skole CVR. Nr. EAN. nr. Postnummer og by Din e-mail OVERNATNING Sæt x ENKELTVÆRELSE M/BAD DOBBELTVÆRELSE

Læs mere

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis?

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Lean Construktion-DK Studiedag 2012 Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker Enemærke & Petersen a/s er et mellemstort entreprenørfirma med

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Orientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax:

Orientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax: Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 : dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 2 Februar 2013 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER OG UDSALGSSTEDER SAMT DM-ARBEJDSGIVER MEDLEMMER Invitation til DM-Arbejdsgiver Informationsmøder

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 377 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Tabel 1. Antal AMU-kursister - alle efteruddannelsesudvalg

Tabel 1. Antal AMU-kursister - alle efteruddannelsesudvalg Tabel 1. Antal AMU-kursister - alle efteruddannelsesudvalg 2011 2006 2007 2008 2009 1. kvartal 2010 2011 2. kvartal 2011 1. halvår 2011 Total 1. kvartal 2. kvartal 1. halvår Diff. 2. kvt 2011 ift Diff.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2211 Titel: Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer Kort titel: Byg i tunge mat Status: GOD Godkendelsesperiode: 12-05-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser Lisbeth Olander Rasmussen Chefkonsulent, Learnmark Erhverv lor@learnmark.dk Strategiske overvejelser udgangspunkt efteråret

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Petersmindevej Odense C C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Tlf

Petersmindevej Odense C C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Tlf For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere