De må undskylde den lange mail. Det skyldes at vi har meget på hjerte og at vi mener at disse oplysninger er vigtige.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De må undskylde den lange mail. Det skyldes at vi har meget på hjerte og at vi mener at disse oplysninger er vigtige."

Transkript

1 19. Maj 2010 Vi skriver til Dem i håb om at Venstre trækker sin aftale med Dansk Folkeparti tilbage og at Venstre vil sætte sit menneskelige præg ved udlændingelovens eftersyn. De må undskylde den lange mail. Det skyldes at vi har meget på hjerte og at vi mener at disse oplysninger er vigtige. Det er temmelig underligt, at borgere fra de andre EU-lande har flere rettigheder i Danmark end danskerne selv. Er det virkelig Venstres politik, at danskere skal udsættes for den form for diskrimination i vores eget land? Udlændingelovens 24 årsregel og tilknytningskravet blev indført for at forhindre tvangsægteskaber. Har De set SFI's (Det nationale Forskningscenter for velfærd) nye rapport, som er bestilt af integrationsministeriet? Den kan downloades fra SFI undersøgte betydningen af de gældende regler for ægteskabssammenføring (særligt 24årsreglen, tilknytningskravet og formodningsreglen om tvangsægteskab) på unge i alderen 15 til 30 år, som har oprindelse i Tyrkiet, Eksjugoslavien, Irak, Libanon, Pakistan, Somalia, Iran, Sri Lanka, Marokko og Afghanistan. Desværre blev lovens konsekvens ikke undersøgt for etniske danskere. Det havde ellers også været interessant at vide hvilke andre store utilsigtede konsekvenser loven har. Rapporten gør op med en del påstande om betydningen af de ændrede familiesammenføringsregler for pardannelsesmønstret blandt etniske minoriteter. SFI bekræfter at disse unge gifter sig senere end før stramningerne trådte i kraft, men de gifter sig stadigvæk med personer fra deres hjemland. For at undgå de danske ægtefællesammenføringsregler udvandrer de resursestærke og veluddannede unge, som er velintegrerede i det danske samfund, til Sverige. (Det kræver nemlig en vis økonomisk formåen at vælge denne løsning). Andre lever i et "pendlerægteskab", hvor den ene lever i Danmark og den anden i oprindelseslandet. Parret lever sammen når turistvisa giver dem muligheden. Denne familiemæssige turbulens har store konsekvenser for parret og ikke mindst for børnene, når de pendler frem og tilbage eller når moren eller faren er nødt til at forlade landet. Det er hårdt. Unge med etnisk minoritetsbaggrund - særligt pigerne - uddanner sig mere og mere og deres uddannelsesvalg ligner i større og større grad danskernes uddannelsesvalg. Dette er et udtryk for en generel assimilering, som var kendt inden De stramme ægtefællesammenføringsregler har til gengæld ikke påvirket deres uddannelsesmønster. I så fald ville man se en særlig stor stigning i uddannelsesomfanget efter Det samme gælder for de etniske minoriteters arbejdsmarkedstilknytning. Når der tages højde for den generelle beskæftigelsesudvikling er andelen, der er i beskæftigelse, ikke større efter stramningerne end før. Tvangsægteskaber, som er begrundelsen for stramningerne, er ifølge rapporten svære at afgrænse. Fagfolkene er uenige om der er flere, færre eller lige mange - men de peger på en del negative konsekvenser af loven for disse stakkels piger.

2 Det er interessant læsning og Ægteskab uden Grænser appellerer om at få fjernet 24årsreglen, tilknytningskravet og formodningsreglen om tvangsægteskab. Regler som desuden virker desintegrerende på mange mennesker. 24årsreglen og tilknytningskravet hjælper ikke de stakkels piger og drenge med at undgå et tvangsægteskab. Det ville social hjælp til gengæld gøre. Hvis skolerne ville fortælle disse potentielle ofre hvordan og hvor de kan få hjælp, så ville tvangsægteskabstruede piger og drenge kunne henvende sig til dygtige sociale medarbejdere, som med stor succes kunne mægle mellem forældre og børn. Udover disse meget kendte restriktioner findes en del økonomiske krav som også sætter en stopper for eget valg af ægtefælle, vel at mærke hvis man ønsker at bo Danmark. En af disse restriktioner er den økonomiske sikkerhedsstillelse, som bliver krævet ved ægtefællesammenføring og som er et stort problem for mange almindelige mennesker. Den økonomiske sikkerhedsstillelse begrundes med, at der skal være dækning for kommunernes eventuelle udgifter. Men et dansk-udenlandsk ægtepar betaler lige så meget i skat som alle andre. Hvorfor skal de ikke have de samme rettigheder? Rettigheder og pligter bør da følges ad. Så hvis en dansker med udenlandsk ægtefælle bliver syg eller uforskyldt arbejdsløs, burde parret have den samme ret til hjælp som alle andre. Ligesom det gælder for EU-borgere i Danmark. Selvfølgelig skal et ægtepar kunne forsørge sig selv. Det siger sig selv. Men at kræve en økonomisk sikkerhed på kroner er asocialt. Dem med formue kan få ægtefællesammenføring i Danmark. De andre bliver tvunget til at emigrere. Vi har sidste år talt med Danske Bank. De giver ingen banklån uden helt stensikre garantier. Da lånet er uopsigeligt i 7 år, kan personer med en super god løn i dag, måske blive arbejdsløs inden de 7 år er gået og banken vil ikke løbe nogen risiko. Sparbank skrev at finanskrisen ikke betyder noget i sig selv, men den kan have en indirekte indflydelse i forhold til udstedelse af bankgarantien. Forestil dig at familiens indtjening kommer fra job i en branche som er hårdt ramt, og at risikoen for arbejdsløshed derfor er stigende. Faldende ejendomspriser betyder at selv en sommerhusgrund måske ikke vil være værdifuld nok som garanti. Sparbank vurderer tre ting når de låner penge ud: - Tror de at kunden kan betale pengene tilbage - Tror de kunden vil betale pengene tilbage - Hvad er risikoen for at udefra kommende forhold kan påvirke de første to ting. De 2 første gode købmandsregler er jo afhængig af punkt 3 - udefra kommende forhold. Og i en tid med økonomisk krise og stigende arbejdsløshed, så er risikoen for ikke at få sine lån tilbagebetalt jo meget højere. Arbejdernes Landsbank har som "tommelfingerregel" sat, at rådighedsbeløbet til 2 voksne skal være kr ,00 om måneden. Er der børn, skal der tillægges kr ,00 for det første barn, og kr ,00 for de følgende. Men - igen - der vil altid være tale om en individuel vurdering, hvorfor der kan opleves tilfælde hvor beløbet er mindre eller højere. (Disse tal er fra 2009) Et rådighedsbeløb på kroner efter at de faste udgifter såsom skat, boligudgifter, vand, el, varme, telefon, forsikring, bidrag til fagforening, A-kasse og efterlønsbidrag mm. er betalt!!! I 2008 spurgte vi FOA hvor meget en social & sundhedshjælper eller en pædagogmedhjælper med 37 timer om ugen får. I gennemsnit tjente en social og sundhedshjælper kroner om året. Heraf betalte de kroner i skat. De beholdt kroner om året eller kroner om måneden. En pædagogmedhjælper tjente kroner om året, betalte i skat. Disponerede over kroner om måneden. En længere uddannet social- og sundhedsassistent med 37 timer havde en årsløn på cirka kroner.

3 Trak man skat fra, var nettoindkomsten cirka kroner om året, dvs kr. om måneden. Dengang skulle man have kroner til overs på månedslønnen for, at banken måske vil oprette en anfordringskonto på kroner. I 2009 skal man have kroner i rådighedsbeløb for et lån på kroner - hvis banken opretter lånet. Kan dette lade sig gøre??? Kan boligudgifter (når du enten skal eje eller have en treårs lejekontrakt), vand, el, varme, telefon, forsikring, bidrag til fagforening, A-kasse holdes under kroner om måneden? Kan en pædagog, en person der arbejder på kontor eller i salgs- og servicebranchen, i landbruget eller i et gartneri få et banklån? Det kan de lavtlønnede i hvert fald ikke! Vi husker stadigvæk forrige års strejker og demonstrationer foran Christiansborg for at få højere løn. Tænkte regeringen på, at mange af disse mennesker ikke ville kunne bo i Danmark, hvis de giftede sig med en tredjelands borger? Vil danskere, der har opholdt sig i udlandet, kunne "bestå" bankernes kreditvurdering? Bankerne kræver dokumentation for indkomstforholdet. 3 måneders lønsedler og den seneste skattemæssige årsopgørelse samt eventuelt PBS udskrift, som viser udgifterne.. eller... vil banken sowieso nægte ægtefællens opholdstilladelse. Vil studerende eller pensionister kunne få et banklån? Ville postbudet, skolelæreren, buschaufføren? Er det virkelig Venstres holdning, at det kun er de rige og højtuddannede, eller dem med rige forældre, der kan låne dem pengene, som må blive i Danmark, hvis de gifter sig med en tredjelands borger? Og kvinder har 18 % lavere løn end mænd. Vi hørte fra en, som kalder sig en helt almindelig dansker. Han er 25 år. Er lige blevet gift med en dejlig pige fra et tredje land. De har en lille baby på 3 måneder. Hun søgte ægtefællesammenføring og havde fået et positivt svar tilbage fra udlændingeservice. Det eneste de manglende var at stille bankgarantien på kroner. Han gik til sin bank. De ville ikke låne ham pengene. Han prøvede flere banker, med samme resultat. Han indså, at det ville ende med at hans kone ville blive smidt ud af Danmark, og at hans datter ville miste sin mor og spurgte: Hvad kan jeg gøre? Vi ved ikke, hvad Venstre ville have svaret, men Ægteskab uden Grænser fortalte ham om enkelte muligheder for dispensation for bankgarantien. Vi spurgte om han havde et barn fra et tidligere forhold, som bor i Danmark? Vi spurgte ham om han havde et job som står på positivlisten. Listen kan læses på: Vi spurgte, om han havde en sygdom, som ikke kunne behandles i hans partners hjemland. Eller han kunne måske i en tid emigrere til et andet EU-land og på denne måde få de samme rettigheder som EU-borgere. Det kunne han ikke. Han var heldigvis ikke syg. Han havde ikke et barn fra et tidligere forhold, og hans job stod ikke på positivlisten. Han kunne ikke tillade sig at tabe sit job og flytte til et andet EU-land, fordi han havde et ansvar. Han havde kone og barn at sørge for. Han troede, at det ville have været en glædens tid, men nu måtte hans kone forlade ham. Hvornår ville hun kunne få opholdstilladelsen? Ville barnet tage med moren? Eller blive hos ham? Hvornår vil han se dem igen? Depressionen bredte sig i hans hjerte. Livet stod stille. Savnet var umenneskeligt. I Danmark havde han sit arbejde, sin indkomst, som de alle tre kunne leve af. Ville han overhovedet kunne få et job, hvis han flyttede til sin kones land? Hvad ville de så leve af? Har Venstre tænkt på, at hvis alverdens lande havde den samme udlændingelov som Danmark, så ville loven ikke virke. Det er kun fordi de andre lande accepterer de unge eller mindrebemidlede transnationale par fordi de ikke skiller familier ad. Det kan gøres bedre. Familielivet og menneskerettighederne er grundlæggende værdier. Allerede i 2004 skrev den daværende menneskerettighedskommissær ALVARO GIL-ROBLES i hans rapport om Danmark:

4 "I was also informed of cases where the application of the law resulted in differentiated treatment depending on the economic situation of the persons concerned, which again raises serious concerns in terms of equality before the law and, in particular, regarding the respect for Article 14 of the Convention, which prohibits discrimination on grounds such as property. For instance, any person who has received assistance under the Act on an Active Social Policy or the Integration Act during the past year is, as a main rule, excluded from the possibility of bringing his or her spouse to the country. The requirement of a bank guarantee of DKK - which is only released after seven years and insofar as it has not been used for possible social assistance for the couple - can be very difficult to obtain for persons with low incomes and few possessions. Moreover, the requirements are re-assessed every two years, and if the person residing in Denmark has in the meantime become unemployed or had to move to a smaller apartment, the residence permit of his or her spouse can be discontinued. Being under a constant threat of separation from one s spouse or having to move abroad in order to continue family life, inevitably creates a significant strain and anxiety for the persons concerned. Such restrictive criteria risk conspiring against the efforts to encourage greater integration." Og Menneskerettighedskommissærens anbefalinger var: Reconsider some of the provisions of the 2002 Aliens Act relating to family reunion, in particular such economic conditions as the 50,000 DKK deposit and permanent employment for the granting and retention of residence permits for spouses, as may violate equality before the law; the minimum age requirement of 24 years for both spouses for family reunion and the 28 year citizenship requirement for the exemption from the condition of both spouses aggregate ties to Denmark; the maximum age limit of 14 for the family reunion of children, in favour of a limit of 17, in accordance with the principles of the UN Convention on the Rights of the Child Dette sidste punkt skriger imod børnekonventionen, som Danmark også har underskrevet. Menneskerettighederne er grundlaget for vort demokrati. De skal forsvares. Artikel 2 i FNs Menneskerettighedskonvention siger: "Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f.eks. på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling. Vi håber på at De vil bruge deres indflydelse indenfor partiet for at få ændret den nuværende udlændingelov og for at undgå yderligere stramninger. Indvandringsprøven for øjeblikket i lovforslag vil yderligere vanskeliggøre ægtefællesammenføringen. I praksis betyder det at udlændingen skal komme til Danmark på et visum med hensigt til et længerevarende ophold for at lære dansk og bestå prøven uden at vide om han/hun får opholdstilladelsen. At være væk fra sit job i nogle måneder betyder normalt at han/hun skal sige op. Har udlændingen en bolig, skal den lejes ud for 3 måneder, mere? - eller sælges? Flytter kæresten sit indbo til Danmark? Måske skal det sendes retur! Han/hun kommer til Danmark på visummet, følger dansk undervisning og skal lære om de danske normer, værdier og grundlæggende rettigheder, herunder de danske demokratiske principper, det enkelte menneskes frihed og personlige integritet, tros- og ytringsfrihed, kønnenes ligestilling og kvinders rettigheder, samt til mere praktiske og konkrete forhold, herunder forbud mod vold, omskæring og ulovlig tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab, opdragelse og forældreansvar over for børn, uddannelse, sundhed, arbejde, skat m.v.. (se lovforslaget L 87) Udlændingen går op til eksamen, dumper og rejser... Så bliver det danskerens tur til at flytte. De vil bo sammen og det er helt naturligt. Han/hun siger sit job op, opsiger lejemålet / sælger boligen, flytter sine personlige ting, søger arbejde i det nye land. Parret ved at de ikke må bo i Danmark. Det kan være vanskeligt at finde et arbejde i det nye land - uddannelsen skal anerkendes det tager tid bliver måske aldrig anerkendt måske er der ingen job, ikke engang et dårligt lønnet job.

5 Udlændingen har heller ikke mere et job og en bolig. Er det virkelig Venstres politik? Hvis den seneste aftale med Dansk Folkeparti bliver en realitet, så vil en del transnationale par, der har fået midlertidig opholdstilladelse, aldrig kunne få en permanent opholdstilladelse. De vil leve i uvisheden. De vil aldrig vide om de vil blive smidt ud af landet næste gang at de skal forny opholdstilladelsen. Prøv at forestille dig ikke at vide om du kan blive boende i Danmark. Ville du købe en lejlighed? Ville du starte egen forretning? Ville du integrere dig i samfundet? Tør du have børn og stifte en familie? Ville du stadigvæk elske dit fædreland, der står klar til at smide dig ud fordi du har giftet dig med en udlænding? Ægteskab uden Grænser mener at alle danske borgere selv bør kunne vælge deres ægtefælle uden at blive henvist til et liv i et andet land. Vi håber på Deres støtte.

Hvis du er blevet nødt til at flytte til Sverige med din udenlandske ægtefælle på grund af den danske udlændingepolitik, er du lige den jeg søger!

Hvis du er blevet nødt til at flytte til Sverige med din udenlandske ægtefælle på grund af den danske udlændingepolitik, er du lige den jeg søger! Nyhedsbrev nr. 52 - november 2009 Er du dansker i Sverige? Hvis du er blevet nødt til at flytte til Sverige med din udenlandske ægtefælle på grund af den danske udlændingepolitik, er du lige den jeg søger!

Læs mere

Åbent Hus. Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3.

Åbent Hus. Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3. Nyhedsbrev nr. 51 - august 2009 Åbent Hus Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3. sal VerdensKulturCentrets café

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966)

FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966) FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) Artikel 1 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre

Læs mere

Aflysning! The Quarrymen kommer. ikke. til København den 12. oktober.

Aflysning! The Quarrymen kommer. ikke. til København den 12. oktober. Nyhedsbrev nr. 42 - september 2007 Aflysning! The Quarrymen kommer ikke til København den 12. oktober. Vi havde bedt jer om at sætte kryds i kalenderen den 12. oktober fordi the Quarrymen ville komme til

Læs mere

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning...

Indgåelse af ægteskab... 6 Lige rettigheder og lige pligter i ægteskabet... 6 Fælleseje... 7 Særeje... 8 Skilsmisse - eksempel på indledning... RETTIGHEDSKAMPAGNE RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 2011 RETTIGHEDER OG LIGESTILLINGSTEMAER 1. INDLEDNING... 3 Undervisningens Temaer og budskaber... 3 Præsentation af undervisningen... 4 2. ÆGTESKAB,

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring 28. november 2013 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring I Ægteskab Uden Grænser har vi med stor interesse fuldt debatten om familien Iversens familiesammenføringssag, som har

Læs mere

Kontakt til medierne.

Kontakt til medierne. Nyhedsbrev nr. 38-7. Januar 2007 Kontakt til medierne. Bestyrelsen har igennem årene været kontaktet af journalister og studerende der gerne ville komme i kontakt med medlemmer. De søgte ganske specifikke

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Ret til kærlighed uden grænser

Ret til kærlighed uden grænser Nyhedsbrev nr. 47 oktober 2008 Ret til kærlighed uden grænser Støtte-arrangement på Rådhuspladsen i København Lørdag d. 18.oktober mellem 16.00 og 21.00 Jesper Klein åbner ballet, efterfulgt af RePeatles,

Læs mere

Flygtninge på starthjælp CASA 2006. Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen

Flygtninge på starthjælp CASA 2006. Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen Flygtninge på starthjælp CASA 2006 Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen Flygtninge på starthjælp Mette Blauenfeldt, Henning Hansen og Adam Johansen CASAs forlag, september 2006 Flygtninge på

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

Godt Nytår! Landsforening for Dansk-udenlandske Ægtepar. Ægteskab uden Grænser www.aegteskabudengraenser.dk. Medlemsmøder

Godt Nytår! Landsforening for Dansk-udenlandske Ægtepar. Ægteskab uden Grænser www.aegteskabudengraenser.dk. Medlemsmøder Nyhedsbrev nr. 27 Januar 2005 Landsforening for Dansk-udenlandske Ægtepar Ægteskab uden Grænser www.aegteskabudengraenser.dk Formand: Jannik Sahlholdt Næstformand: Ida Møller Nielsen RÅDGIVNING: Ida Møller

Læs mere

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende?

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Landsdommer Anne Louise Bormann, Danmark Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Maria Sarah David John Mahatma The Quarrymen Band Ægteskab uden Grænser

Maria Sarah David John Mahatma The Quarrymen Band Ægteskab uden Grænser Nyhedsbrev nr. 41 - august 2007 Maria Sarah David John Mahatma The Quarrymen Band Ægteskab uden Grænser David Ashton, der er gift med danske Solveig, var barndomsven med John Lennon, og David mindes deres

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007

Starthjælpen virker. Nyt fra April 2007 Nyt fra April 2007 Starthjælpen virker Indførelsen i juli 2002 af den nedsatte kontanthjælp den såkaldte starthjælp får flygtninge hurtigere i arbejde. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent - et oplæg til en ny indvandringspolitik for Venstre Indhold 1. Indledning...3 2. Generelle overvejelser...5 3. Arbejde i stedet for familiesammenføring...6

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Fædre er de store tabere ved skilsmisse. Tre årsager. Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også.

Fædre er de store tabere ved skilsmisse. Tre årsager. Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også. En skilsmisse koster jer meget let en halv million kroner! Det er dyrere at være fraskilt med børn, end at leve sammen i ægteskab. På 10 år koster det en almindelig lønmodtagerfamilie mindst 450.000 kr.

Læs mere