ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED"

Transkript

1

2 ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED SKEMATISK OVERSIGT OVER BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIENS ORGANISATION 1 OVERSIGT OVER DE ENKELTE ENHEDER (AFDELINGER/AFSNIT, TEAMS OG SPECIAL-TEAMS) I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIEN I AUGUSTENBORG/KOLDING 2 BU AUGUSTENBORG/KOLDING MED PLACERING I AUGUSTENBORG 2 BU AUGUSTENBORG/KOLDING MED PLACERING I KOLDING 2 RELATION TIL MÅLBESKRIVELSEN FOR UDDANNELSEN 3 UDDANNELSESANSVARLIGE SPECIALPSYKOLOGER, HOVEDVEJLEDERE OG VEJLEDERE 3 BESKRIVELSE AF BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK AFDELING AUGUSTENBORG/KOLDING 4 BØRNEAMBULATORIERNE 5 UNGDOMSAMBULATORIERNE 5 SPISETEAMS 6 AKUTTEAMET 6 DØGN-/DAGAFSNITTENE 6 UDDANNELSESPROGRAM 8 BESKRIVELSE AF SPECIALET 9 UDDANNELSE TIL SPECIALPSYKOLOG I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI 9 UDDANNELSESTEDET 10 UDDANNELSESANSVARLIG, HOVEDVEJLEDERE OG VEJLEDERE 10 HOVEDVEJLEDER 11 VEJLEDERE/SUPERVISORER 11 ANSVARS- OG ROLLEFORDELING MELLEM UDDANNELSESANSVARLIG, HOVEDVEJLEDER OG VEJLEDERE/SUPERVISORER OG UDDANNELSESSØGENDE 11 UDDANNELSESPROGRAM 13 ROLLE OG ARBEJDSFUNKTIONER FOR UDDANNELSESØGENDE PSYKOLOG 14

3 DEN UDDANNELSESSØGENDES ARBEJDSOPGAVER/FUNKTIONER 14 INTRODUKTIONSUDD ÅR HOVEDUDD ÅR HOVEDUDD ÅR HOVEDUDD. 14 KURSER OG TEORETISK KOMPETENCETILEGNELSE 15 LÆRINGSSTRATEGIER 15 DEFINITION OG OMFANG AF VEJLEDNING OG SUPERVISION 16 VEJLEDNING 16 SUPERVISION 16 EVALUERINGSSTRATEGIER 17 EVALUERINGS- OG PLANLÆGNINGSSAMTALER PÅ INTRO- OG HOVEDUDDANNELSEN 17 MÅLBESKRIVELSER 18 INTRODUKTIONSUDDANNELSEN 19

4 !" # $% & ' # $% ( "' # %" () *(%" +,-'. +,-/) *(" # %) ' ) & '. ) *(%'

5 !"#$"%!#$&'#%'%(# )*"!"' #%'"!"#' "%"#'*((' 0%1# # #) 3) #! #'" #'" ) 6 '' # # $% #! # & -

6 #++,-. / # #,-( # #-/+,( +. "7 8+/ #-/+,( 2 9! #%2 3 ) (# 6 " )! : & ' # #,-+( 2 # $ #--;( /2 $ < ; #,-( $ -/ / #--;( +. $ 6 '<-+( --;(. (' ( =>(? # 4. "!--;(" (' 4 # +

7 % ' ' 3 ) (# ' 6 " )! : & '. ) ' ) "(' '. ) (& ' " "9 & //" ( >, 9 = "-7(?'&! ' 0!"#'!"0 10"$0'2#((''0' 2 ) " $ $" () '1 " ' ) ( " ( $ ) '. ) ( " ( ) " ) ' ( ) "( " ' ((''0'$0"%)3"0)*#0#%. 4#$($50(#%$50( # $%(- = -?"'. ( +7"+, '2 =A "?'B ) ( (. 'B ) ( '. ( ("!!' & #B..# &40..#49 #%+,--"+,-+&5B 9 &C ' +,-- 9 < ' +,-+ /1 B ( ' B /1 ( / ( B ( '( )

8 + : # $%(,+,(" (,-('(-/+,('%$,-(=<;?" # ( ") %' ( (( ) $ =7+/# -//%?' # # <) "/) " -=-, "- '" '?'1% >) "+) " -D=-, "- '" '?'(# %!"!"("$ ") " ) " ) $ ' #"( = ) &?" (" (1 6 '(: # % ) ) ) ' C ". $ =?(# % =()?" " ) 'E) ( =)?" ) ' 1 F F" : " " ' 1 ) " ( ) ' ( G ) "(' (: # '-+(( + ( % H'-,( 3"( 3 9 # ( ) '# () ( + (.. '2(.. ) ' ( '( (. '1(( ) /

9 ( ) '1 (G ' @( ( " (! $ ) '# (' ' : %! ( " H ( ' ( # % " " '( " ") #.."#. 6."4 3. '. $! ) " ) "' )! ) " (! )!""" " $ ' '1 ( ) $ ) '4 ( ) " ) " '# " ) '4 " $ '9 '. ) #. 6." ) ) '1 ( $" #. 6." #. 6." " " " ' "& I."" ) " ) ) " ( ) $ " '4 ( ' 1 ( " "( ") ) " ) " " ' ( # % " " "& I." " D

10 " "" " "#.."#. 6. "4 3. '! )! ) " "!" " ' '. ) ) ( " ) ) " ) ") " " ) '! ) ( $ " " " " $ ' (!. $ ) "(" " $ '!! " )!! ' ' 1 ( " H( " ) H H H '. ( )!. $ ' #! " '.!( '% " () "") "!"( '% ' ' B)! $$J J J' ''! # # + ( ) " "! " +/ ( " '. )! $ ' # %" % " % "( #%2'( #!) "('. # $ % $ ') ( " $ ' <

11 $ $! '. ' ) ) ) "() " " ( ') ) '(! ') " '. ) " (!! '.!! " ( ") " ) '1 ( ( '.! $ $ '. '. " ' >

12 +! 7

13 + ) " "" ) ) '1! ( ) '. " ) ) ' ( '. " " (' " ) ( ) ( "( 'K ) ) " ' 9 ( ) ( "'. ) ( " ) ( ' 9 ( " ( (> ($" ) ( %! 3$ # ( ) '. " ( ' (1 =-+ '? 6 =< '?' ;

14 B ) ( ) ' ) ) ( ' "( ( ( () ' B) # $% " " (! $$J J J' '' # # <) "+) " -"-, ' =?" '1%>) "+ ) -D"-, ' 'B# $% ) ( (. '( ) ( '. (("!!' +.,++6+6 C # $% %6 '%6 ' '" " = -?'. ) ($ (! $'( () ) " ) '. "! ( ) ' ) )!!'C (! '6 )!) '. ( ( ( ") '1 -,

15 ( ) )!! "! 'B "!!" ( ' #!' 9!"'-(=' "-'("+'('(( '?'6! " -? " '!! "+?!$! "?"/? "D?! "<? ( ">? ) ' #" '+() D(!$ ( ') ) ) " ) "()! ' B ( %! 6! C!$! C) ' %'! 9 6 ' '! '' '' '! '' ''! 1(! ' ' '' ) '!!' 9 0 0!$!$! ' L5' ' L5' C) '!'! '' & ' ''.!$ ' L5! '!' --

16 = ' G(? L9 = G(?' '!!$!' L (! '' L& ' '! ' L ''!$ L# ( '' ' L1 ' ) ' ' ( ' L3!' L5 ' '' $ ' ' L5 (' ' ( ' -+

17 -'( 1 6 -'( ( ( - & ) 2 " ) ) $- 9 +'( + C M ( ) " ('( '( M ( ) " (+'( # + C -'( -'( +'( '( - & ) ( + C ( M ( ) " (+'( 2 " ) ) $- 9 M( ) "('( + C ( ) # %" ) "( " ) ' ( ' ) ' " "'') ) " ' " ) )!(() " 'B *( $) '. " ( '-+ (( " '-+ (( '< (( '

18 6. ( " " 1I. -,F '9 ( (( " ( ) 'C ) () < (H ) -+ '"" ( ' ( ( " $ ' "( $ ) ( '.! ) ' ( (! " )!'C-'( )! $ ) " "(!( ) '1 +'( (!"(!" '1 '(! ) ' ) ") " '.! (!!'. ( ( ' 1 (!$ ( (6+!"# $#% # &#% # '#% # J $ J $ J $ J$ $ $ $ $ $ $ ( ( ( ( E E E E B B B -/

19 # ) " 3 ) 3 ) 3 ) # " # " # " 3! $(' : B $( ' ' : B $($! ' :! ) B " $ $! ' : "!(! B " 2)...! C!$!" C!$!" ( ' C!$!" "( -'(' ' % % 3! 3! B( B) B$ 3. ( " H!'. ='B) B B -/'"?" =-' '")?" =-' '?" " ='- '?") ='/(?" ' ' 07 B) (!" " " " " ) "'! '. ) "!!'1 " ) ) )!" ") " " " "" ) '(!!" ' ' -D

20 6!! () ) "! ( ('. /(( +,,!$ ('-,, '!"( ) '(!(" " ( "(' $6 " ) (!"! '.!( (" "! "!( 'C! ( ' + ) " ) 'C ) (!$ ( ' A '' "" "( ) ' ) " ) " ' )!' ( '. ) ) ( ''() '' " )!! '.!) " (! )! " (! ) '. " -!$ L +,, /(" - = '-M?'. ) " (!$! - ( '1 ) "!$(!'.!$!!" "! ' -<

21 + B " ( =? =?'. ( (" "! '. ( " ( '1 ( " H!' (N B!"" "!!"()!" "!" ( "!"!<,= ) ) -,-+' " )! '. 'B(!'?' +7 8,+ - ( ) - ( )! ' ' M ( '( '! 'C ' "" " ( ' C (( "!"' (" " (" ) '. " ( () (" ) ' 6 ) "!) ('C (! ' ->

22 8+ # ( ( ( " ) ((' ' "( ) H!' F! F' 9 ( (! F& FF9 (F J J J''$ 8$ O O D' -7

23 !" Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling i undersøgelse/behandling af børn og unge. Kunne anvende viden om: -milepæle i det normale barns udvikling -risikofaktorer i barndom og ungdom (biologiske-, psykologiske- og sociale) i forhold til psykopatologisk udvikling (som temperament, tilknytning, familierelationer og opdragersstil, kognitive, sproglige og indlæringsvanskeligheder mm) Teoretisk introduktionskursus i Psykopatologi I med fokus på diagnostik og komorbiditet. Casebaseret undervisning. Godkendelse af introduktionskursus i Psykopatologi I med fokus på diagnostik og komorbiditet, samt (og) struktureret vejlederbedømmelse. -resilliens og beskyttende faktorer i forhold til psykopatologisk undvikling -kontekstuelle forhold (familie, skole sociale og kultur forhold) Kunne indhente relevante oplysninger vedrørende børn og unge. Kunne: -optage patientens anamnese og vurdere udviklingsmæssige milepæle på basis af samtale med Supervision ved vejleder og feedback fra tværfaglige team. vejlederbedømmelse eller vurdering af portefølje. -;

24 forældre eller andre nære personer. -indhente, sammenfatte og vurdere andre relevante oplysninger fra familien, skolen og andre instanser Kunne udføre psykopatologisk undersøgelse af børn/unge. Have kendskab til ICD-10 og multiaksial diagnostik. Under supervision kunne: -observere og beskrive barnet/den unge under anvendelse af psykopatologiske grundbegreber -administrere struktureret diagnostisk interview og diagnostiske ratingscales. +, Teoretisk introduktionskursus i ratingscales, observation og strukturerede interviews I. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision, herunder oplæring i diagnostiske redskaber. Casebaseret undervisning. Oplæring i diagnostiske redskaber. Godkendelse af introduktionskursus i Ratingscales, observation og strukturerede interviews I. vejlederbedømmelse eller vurdering af portefølje. Audit på minimum 10 cases.

25 1.1.4 Kunne udføre basal psykologisk undersøgelse af børn og unge. Under supervision kunne: -sammenfatte anamnestiske oplysninger og tværfaglige undersøgelsesresultater i en diagnostisk formulering ifølge gældende WHO retningslinjer, herunder også vedrørende multiaksial diagnostik. -administrere psykometriske tests, projektive tests, dimensionale rating scales, strukturerede interviews samt adfærds- og legeobservation. -sammenfatte resultaterne i rapport vedr. barnets psykologiske funktion -formidle resultaterne til kolleger, patient og familie Kunne udføre diagnostisk formulering. +- Under supervision kunne: -sammenfatte objektiv psykologisk undersøgelse, anamnestiske oplysninger og psykologisk Teoretisk introduktionskursus i Psykologisk testmetode I og Neuropsykologisk testmetode I. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Oplæring i psykometriske metoder (tests og dimensionale ratingscales). Oplæring i projektive tests. Oplæring i klinisk interview og legeobservation. Teoretisk introduktionskursus i Psykopatologi I med fokus på diagnostik og Godkendelse af teoretisk introduktionskursus i Psykologisk testmetode I og Neuropsykologisk testmetode I vejlederbedømmelse eller vurdering af portefølje. Audit på minimum 10 cases. Godkendelse af introduktionskursus i Psykopatologi I med fokus på

26 undersøgelse i en diagnostisk formulering ifølge gældende WHO retningslinier samt multiaksial diagnostik -formidle diagnoses indhold til patient, familie og samarbejdspartnere Kunne udføre klinisk case formulering som grundlag for valg og planlægning af behandlingen. Under supervision kunne: -sammenfatte diverse informationer og undersøgelses resultater i en klinisk case formulering på basis af valgt teoretisk ramme (fx udviklingspsykopatologi) -udarbejde behandlingsplan på basis af case formuleringen -formidle case formuleringens indhold til patient og familie og ++ komorbiditet. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Casebaseret undervisning. Teoretisk introduktionskursus Psykopatologi I, med fokus på diagnostik og komorbiditet, samt teoretisk introduktionskursus Psykopatologi II med fokus på udviklingsprocesser om normal og afvigende udvikling, herunder indre og ydre risikofaktorer, der har indflydelse på individets patologiske og diagnostik og komorbiditet. Audit på minimum 10 cases. vejlederbedømmelse eller vurdering af portefølje. Godkendelse af introduktionskursus i Psykopatologi I med fokus på diagnostik og komorbiditet, samt Psykopatologi II med fokus på udviklingsprocesser om normal og afvigende udvikling herunder indre og ydre risikofaktorer, der har indflydelse på individets patologiske og psykosociale udvikling.

27 samarbejdspartnere. psykosociale udvikling. Mesterlære./klinisk arbejde under supervision Casebaseret undervisning Kunne udarbejde behandlingsplan for patienten i samarbejde med det tværfaglige team. Kunne udarbejde behandlingsplan sammen med team. Kunne informere og indhente samtykke fra patient og forældre vedrørende behandlingsplan. Feedback fra tværfaglige team Kunne redegøre for psykiatrilov, forvaltningslov Kunne redegøre for psykiatrilov og relevante områder af forvaltningslov, herunder Introduktionskursus om Psykiatrilov, forvaltningslov og + Audit på minimum 10 cases. vejlederbedømmelse eller vurdering af portefølje. vejlederbedømmelse. Godkendelse af introduktionskursus om Psykiatrilov, forvaltningslov og

28 og klagesystemer. servicelovens bestemmelser om skærpet underretningspligt (delvis på HOVED) Kunne redegøre for rationale og principper for psykofarmakologisk behandling af børn og unge. Kunne redegøre for rationale og principper for behandling med de hyppigst anvendte former for psykofarmaka i børne- og ungdomspsykiatrien Kunne redegøre for rationale og principper for de psykoterapeutiske hovedtraditioner. Kunne redegøre for -rationale og principper i de psykologiske behandlingsformer der anvendes i forhold til børn, unge og familier i børne- og ungdomspsykiatrien +/ klagesager. klagesager. Teoretisk introduktionskursus om Biologiske behandlingsprincipper. Godkendelse af introduktionskursus om Biologiske behandlingsprincipper Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Feedback fra tværfaglige team. vejlederbedømmelse. Teoretisk introduktionskursus om Psykologisk behandling. Godkendelse af introduktionskursus om psykologisk behandling. Selvstudier. vejledersamtale.

29 -den forskningsbaserede viden og status om disses metoders virkning ift børn, unge og familier. Forudsættes kendt fra grunduddannelsen Kunne varetage psykologisk behandling med barnet/den unge og familien. Under supervision kunne: -anvende psykoterapeutiske principper i individuel terapi med børn og unge samt i familieterapi. vejlederbedømmelse Kunne varetage psykoedukativ behandling med barnet/den unge og familien. Under supervision kunne: -udføre psykoedukativ behandling af patienten/familien. Supervision af vejleder. vejlederbedømmelse. Kommunikator Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne informere patient og pårørende om formål/forløb med undersøgelse/behandling, og sikre at informationen er forstået korrekt. Kunne: -informere klart og forståeligt vedrørende forløb og formål med undersøgelse og behandling -indhente informeret samtykke til undersøgelse/ behandling Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. vejlederbedømmelse.. +D -koordinere oplysninger til Feedback fra tværfaglige

30 patient/familie og samarbejds partnere, således at disse modtager konsistent information Kunne engagere børn og unge i undersøgelse og behandling. Kunne: -engagere og motivere pt. uanset udviklingstrin for psykologisk undersøgelse og behandling Kunne lede samtaler med patient/pårørende og samarbejdspartnere. Kunne: -etablere en atmosfære af tryghed og åbenhed i forbindelse med undersøgelse og samtaler -disponere og styre en samtale i forhold til tid og formål -gennemføre vanskelige samtaler, grundet alvorligt indhold, kulturel barriere eller psykisk instabilitet hos samtalens deltagere. +< team. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision Klinisk arbejde under supervision. Undervisning med rollespil eller Videobaseret feedback. Kollegial bedømmelse eller feedback fra tværfaglige team under vejlederansvar. kollegial bedømmelse/struktureret vejledersamtale. vejlederbedømmelse.. vejlederbedømmelse.

31 1.2.4 Kunne foretage skriftlig formidling af den kliniske case formulering til relevante samarbejdspartnere. Kunne formulere kort skriftlig klinisk case formulering som del af samlet erklæring. Vurdering af skriftligt arbejde eller vurdering af portefølje Kunne foretage skriftlig formidling af den psykologiske undersøgelse til relevante samarbejdspartnere. Kunne udforme skriftlig fremstilling af psykologisk undersøgelse som del af samlet erklæringsskrivelse. Vurdering af skriftligt arbejde på minimum 10 cases Kunne foretage skriftlig formidling af patientforløb til relevante samarbejdspartnere. Kunne udfærdige udtalelser/erklæringer mm til brug for undervisningssektoren og den sociale sektor. Vurdering af skriftligt arbejde på minimum 10 cases Samarbejder Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Under supervision kunne: -etablere samarbejdsrelationer, der er præget af respekt for den enkelte partners faglige og personlige Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Vurdering af portefølje. +>

32 ressourcer -indgå konstruktivt i løsning af konflikter Kunne redegøre for samarbejdsflader og ansvarsområder mellem forvaltninger, kommune og region. Have kendskab til relevante samarbejdsflader og ansvarsområder og arbejdsmåder forvaltninger imellem (regioner og kommuner). Teoretisk introduktionskursus i Forvaltningslov og klagesager. Godkendelse af kursus i Forvaltningslov og klagesager samt struktureret vejledersamtale. Case-baseret undervisning. Leder/administrator Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne redegøre for sundhedsvæsenets struktur og funktion. Kunne beskrive organisationens struktur på afdelings-, hospitalsog forvaltningsniveau. Selvstudium. vejlederbedømmelse. samtale. +7

33 Sundhedsfremmer Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne beskrive principper og indsatsområder for primær og sekundær profylakse og kunne identificere disse i forhold til patienter. Kunne: -beskrive faktorer, der kan gøres til genstand for profylakse inden for børne- og ungdomspsykiatrien -identificere disse faktorer, hvor de er til stede hos patienten og dennes familie. Teoretisk introduktionskursus i Psykopatologi II, med fokus på udviklingsprocesser om normal og afvigende udvikling, herunder indre og ydre risikofaktorer, der har indflydelse på individets patologiske og psykosociale udvikling. Godkendelse af introduktionskursus i Psykopatologi II, med fokus på udviklingspeocesser om normal og afvigende udvikling, herunder indre og ydre risikofaktorer, der har indflydelse på individets patologiske og psykosociale udvikling. vejlederbedømmelse. Akademiker Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne indhente og anvende ny viden i forhold til relevante problemstillinger. Kunne -holde sig ajour med den nyeste viden indenfor klinisk børne og Deltage i vejlederbedømmelse. +;

34 ungdomspsykologi og psykiatri -kunne foretage litteratursøgning og kritisk litteraturvurdering -kunne arbejde stringent og metodekritisk -formidle faglig viden til kolleger og andre faggrupper., litteraturkonferencer. Kollegial diskussion under vejlederansvar.

35 Professionel Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne agere i henhold til gældende etiske principper som Etiske principper for nordiske psykologer. Under supervision kunne varetage etiske spørgsmål i forbindelse med tavshedspligt, indhentning og udlevering af oplysninger. Supervision ved vejleder. vejlederbedømmelse Kunne etablere, fastholde og afslutte en professionel relation til patient/familie. Kunne: -skabe tillid hos patient og forældre Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. -afgrænse egne behov og eventuelle personlige problematikker i forhold til patient og forældre. Supervision ved vejleder. Kollegial bedømmelse under vejlederansvar. vejlederbedømmelse. -

36 Hoveduddannelsen Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne varetage psykopatologisk vurdering. Kunne foretage psykopatologisk vurdering af barnet/den unge. Teoretisk specialespecifikt kursus i Psykopatologi III. Godkendelse af specialespecifikt kursus i Psykopatologi III. Kunne udføre projektive og kognitive testninger observation, legeobservation, struktureret diagnostisk interview og anvende andre diagnostiske redskaber som ratingscales. Teoretisk specialespecifikt kursus i Ratingscales, observation og strukturerede interviews II. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Casebaseret undervisning. Godkendelse af specialespecifikt kursus i Ratingscales, observation og strukturerede interviews II. vurdering af portefølje og struktureret kollegial bedømmelse eller 360 evaluering. +

37 2.1.2 Kunne vurdere behov for supplerende undersøgelse. Kunne vurdere behov for supplerende: -psykologisk undersøgelse -somatisk undersøgelse -speciallægeundersøgelse Kunne varetage specialiseret psykologisk og neuropsykologisk undersøgelse af børn og unge. Med overblik og faglig ekspertise kunne bedømme: -mental retardering, intelligens- og udviklingsniveau -indlæring, sprog og kognition -kontakt og kommunikation -affekt forvaltning og personlighed -tilknytning og tidlig relationer. Kunne vælge og sammensætte Mesterlære/klinisk arbejde under suppervision. Casebaseret undervisning. Specialespecifikt kursus om Psykologisk undersøgelsesmetode II, samt Neuropsykologisk undersøgelsesmetode II. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Case-baseret undervisning. vejlederbedømmelse eller vurdering af portefølje. Godkendelse af specialespecifikt kursus om psykologisk undersøgelse II o Neuropsykologisk undersøgelse II. vurdering af portefølje audit på minimum 10 cases og struktureret vejlederbedømmelse.

38 testsystem: -ud fra klinisk problemstilling -ud fra psykometriske oplysninger om instrumentet -ud fra ressourcemæssig vurdering. Kunne varetage forståelig formidling til forældre, barnet/den unge og samarbejdspartnere Kunne varetage diagnostisk formulering. Kunne varetage sammenfatning af anamnestiske oplysninger og undersøgelsesresultater i diagnostisk formulering. Kunne varetage forståelig formidling til forældre, barnet/den unge og samarbejdspartnere om diagnosen og betydningen af denne Kunne varetage klinisk case- Med overblik og faglig ekspertise kunne udarbejde en klinisk case formulering: / Specialespecifikt kursus i Psykopatologi III inkl. neuropædiatri og/neurologi. Klinisk arbejde. Casebaseret undervisning. Specialespecifikt kursus i Psykologisk undersøgelses metode II.. Godkendelse af specialespecifikt kursus i Psykopaologi III inkl. Neuropædiatri/neurologi. kollegial bedømmelse og vurdering af portefølje. Audit på minimum 10 cases. Godkendelse af specialespecifikt kursus i psykologisk

39 Formulering. -på basis af sagsinformationer -og/eller i samarbejde med patient og/eller familie -indenfor anerkendt teoriramme Kunne varetage udarbejdelse af behandlingsplan. Kunne varetage udarbejdelse af behandlingsplan på basis af diagnostisk formulering og alle foreliggende oplysninger: -i samarbejde med team -i samarbejde med pt. og/eller familien -i samarbejde med psykiater Kunne anvende principperne i evidensbaseret praksis i psykologisk behandling af børn, unge og familien. Med overblik og faglig ekspertise kunne: tilrettelægge den psykologiske behandling på basis af (1) den individuelle case formulering, (2) videnskabelig funderet viden om forskellige behandlingsformers D Mesterlære/Klinisk arbejde under supervision. Casebaseret undervisning. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Supervision af vejleder. undersøgelsesmetode II. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje og/eller gennem statusvurdering (fremlæggelse og revurdering af behandlingsforløb) på

40 effektivitet i forhold til forskellige kliniske problemstillinger og (3) lydhørhed overfor patientens og familiens ønsker samt (4) klinisk ekspertice Kunne varetage psykologisk behandling med barnet, den unge og familien. Med overblik og faglig ekspertise kunne: -vurdere egnethed til psykoterapi -formulere behandlingsmål -vælge relevante psykoterapeutiske metode -udføre individuel psykoterapi af børn og unge -udføre familie- og gruppeterapi -udføre psykoedukativ behandling af patienter/familie. Kunne vurdere effekt/manglende effekt af behandlingen og foreslå justering af behandlingsplan Kunne videregive observationer om effekt og bivirkninger af psykofarmakologisk behandling af kunne redegøre for psykofarmakas virkemekanismer og grundlæggende kontraindikationer hos børn og unge, herunder viden om < Specialespecifikt kursus i Psykologisk behandling II. Case-baseret undervisning. Klinisk arbejde og supervision ved vejleder og/eller supervision ved psykoterapeutisk supervisor /eller gruppesupervision. Specialespecifikt kursus i Biologiske behandlingsbehandlingsmetoder. konference. Godkendelse af kursus i Psykologisk behandling II vurdering af portefølje og/ eller gennem statusvurdering (fremlæggelse og revurdering af behandlingsforløb) på konference. Godkendelse af kursus i Biologiske behandlingsmetoder.

41 barnet eller den unge. forventet effekt. Have viden om hvordan psykofarmakologisk behandling af børn og unge monitoreres og afsluttes Kunne supervisere og yde konsulentbistand til interne og eksterne samarbejdspartnere. Kunne varetage supervision af miljøterapeutisk behandling Kunne yde konsulentfunktion -eksterne samarbejdspartnere Kunne foretage vurdering af akutte børne- og ungdomspsykiatriske lidelser. Kunne vurdere behovet for akut indlæggelse, farlighed og suicidal risiko. Kunne varetage psykologisk behandling af børn og unge med selvmordsforsøg Kunne identificere afvigende mor/barn Kunne identificere afvigende mor/barn-relationer hos det 0-3- > vejlederbedømmelse. Specialespecifikt kursus om Konsulentfunktion og vejledning af andre. Godkendelse af kursus om Konsulentfunktion og vejledning af andre. Mesterlære/klinisk arbejde og supervision ved vejleder. vejlederbedømmelse. Specialespecifikt kursus om Psykopatologi III inkl. Neuropædiatri/neurologi. Godkendelse af kursus i Psykopatologi III inkl. Neuropædiatri/neurologi. vejlederbedømmelse. Studiebesøg ved akutmodtagelse/skadestue. Specialespecifikt kursus Psykopatologi III, inkl. Neurolpædiatri og neurologi Godkendelse af kursus i Psykopatologi III, inkl.

42 relationer hos 0-3-årige. årige barn. Kunne vejlede patient/familie. Kunne medvirke til at henvise til relevant behandling Kunne identificere og psykologisk behandle belastnings reaktioner hos børn og unge. Kunne identificere og behandle akutte og/eller posttraumatiske belastningsreaktioner hos børn/unge (herunder børn og unge udsat for seksuelle og andre overgreb). Kunne vejlede og varetage formidling til patient/familie og netværk Kunne varetage afklaring af misbrug hos børn og unge. Kunne identificere alkohol- og stofmisbrug hos børn/unge. Kunne medvirke til henvisning til relevant behandling. 7 og/eller case-baseret undervisning. Studiebesøg ved spædbørnsafsnit. Specialespecifikt kursus i Psykopatologi III inkl. Neuropædiatri /neurologi. Case-baseret undervisning. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Casebaseret undervisning. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Neuropædiatri (neurologi og vurdering af portefølje). Godkendelse af kursus i Psykopatologi III inkl. Neuropædiatri og neurologi. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje.

43 Kunne udføre misbrugsbehandling. Kunne udføre psykologisk misbrugsbehandling af børn og unge Kunne afgrænse psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri mht. målgrupper og overordnede problemstillinger og befordre sammenhæng i patientforløbene. Kunne redegøre for praksis vedr. psykiatrisk behandling. Kunne medvirke til henvisning til relevant behandling Kunne anvende relevante love og forordninger vedrørende børn og unges forhold. Kunne redegøre for: -lov om Frihedsberøvelse og anden Tvang i psykiatrien. -lov om Social Service og Myndighedsloven. -psykiatrilov og relevante områder af forvaltningslov, herunder servicelovens bestemmelser om skærpet underretningspligt (delvist på hoveduddannelsen). ; Klinisk arbejde under supervision. vejlederbedømmelse. Specialespecifikt kursus om voksenpsykiatrisk behandling og fokuseret ophold i voksenpsykiatrien. Godkendelse af kursus i voksenpsykiatri og fokuseret ophold i voksenpsykiatrien. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje. Casebaseret undervisning.

44 Kunne vejlede og supervisere yngre kollegaers arbejde med psykologisk undersøgelse og behandling. Kunne anvende faglig viden samt viden om supervisionsmodeller. specialespecifikt kursus om vejledning/supervision. Godkendelse af kursus i vejledning og supervision. vejlederbedømmelse. Kommunikator Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne informere patient/ pårørende og samarbejdspartnere om forløb og formål med undersøgelse/ behandling, og sikre at informationen er forstået korrekt. Med overblik og faglig ekspertise: -kunne informere klart og forståeligt vedrørende forløb og formål med undersøgelse og behandling -kunne indhente informeret samtykke til undersøgelse/ behandling -kunne koordinere indsatsen vedr. Mesterlære /klinisk arbejde under supervision. Feedback fra tværfaglige team. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje. /,

45 oplysninger til patient/familie og samarbejdspartnere, således at disse modtager enslydende, konsistent information Kunne lede samtaler med patient/ pårørende og samarbejdspartnere, også under vanskelige forhold. Med overblik og faglig ekspertise - kunne disponere og styre en samtale i forhold til tid og formål -kunne gennemføre vanskelige samtaler, der indebærer formidling af alvorlige oplysninger med hensyn til diagnose og prognose -kunne gennemføre vanskelige samtaler, der indebærer sproglige, kulturelle eller religiøse barrierer, eller vanskeliggøres p.g.a. psykisk instabilitet hos patient/pårørende Kunne udføre skriftlig formidling af patientforløb til relevante samarbejdspartnere. Med overblik og faglig ekspertise kunne: -udfærdige erklæringer til brug for undervisningssektoren og den sociale sektor -udfærdige erklæringer til brug for civile eller retslige myndigheder. Samarbejder /- Specialespecifikt kursus i ledelse, administration og samarbejde. Klinisk arbejde. Feedback fra tværfaglige team. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision og supervision ved vejleder. Godkendelse af kursus i Ledelse, administration og samarbejde. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje. Feedback på skriftligt arbejde Og vurdering af portefølje.

46 Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Kunne etablere samarbejdsrelationer til interne og eksterne samarbejdspartnere, præget af viden om og respekt for den enkeltes faglige og personlige kompetencer. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Supervision ved vejleder og feedback fra tværfaglige team og/eller kollegial bedømmelse under vejlederansvar. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje Kunne indgå konstruktivt i konfliktløsning internt og eksternt. Kunne beskrive og analysere - og indgå konstruktivt i løsning af - konflikter i samarbejdsrelationer internt og eksternt. Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Feedback fra tværfaglige team og/eller kollegial bedømmelse under vejlederansvar. Godkendelse af kursus i Ledelse, administration og samarbejde. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje. Leder/administrator Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne fungere inden for sundhedsvæsenets struktur og Kunne fungere inden for sundhedsvæsenets struktur og Kursus i Ledelse, administration og Godkendelse af kursus i Ledelse., administration og /+

47 funktion. bidrage til dets fortsatte udvikling. samarbejde. Deltagelse i: - organisatorisk arbejde - administrativt arbejde Kunne udføre ledelsesfunktion i afgrænsede sammenhænge. Have erfaring med forskellige ledelsesopgaver, såsom teamledelse, sagsledelse, konferenceledelse og andet. Teoretisk kursus i Ledelse, administration og samarbejde. Mesterlære. Feedback fra tværfaglige teams og/eller kollegial bedømmelse under vejlederansvar Kunne disponere i en tidsmæssig sammenhæng. Kunne prioritere mellem patientvaretagelse, uddannelse, forskning og eksterne aktiviteter. Kunne varetage arbejdstilrettelæggelse, herunder arbejdsfordeling. Supervision ved vejleder og/eller supervision ved afdelingsleder og/eller feedback fra kollegial bedømmelse under vejlederansvar Kunne formidle ledelsesfunktioner skriftligt. Kunne udforme instruks for arbejdsopgaver i afdelingen, f.eks. undersøgelses- og evalueringsprogrammer for Projektarbejde og supervision ved vejleder og/eller supervision ved afdelingsleder. / samarbejde. vejlederbedømmelse eller vurdering af portefølje. Godkendelse af kursus i Ledelse, administration og samarbejde. vejlederbedømmelse eller vurdering af portefølje. vejlederbedømmelse eller vurdering af portefølje. Vurdering af skriftligt materiale og vurdering af portefølje.

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Juli 2012 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer En ny uddannelse i psykiatrien Uddannelsen af specialpsykologer 1 Side 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 16 18 21 1. Indledning 1.1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatrien

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015 Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Midtjylland 2015 Uddannelsesforløb 1,2 og 3 Introduktions- og hoveduddannelse Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

Målbeskrivelser og logbøger;

Målbeskrivelser og logbøger; ISBN nr. 87-9109-7-6 Retningslinier for udfærdigelse af: Målbeskrivelser og logbøger; Den lægelige videreuddannelses kompetencemål, lærings- og evalueringsstrategier Sundhedsstyrelsen 2001 Forord Anbefalingerne

Læs mere

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland Psykiatri og Social Indhold Indhold...2 Organiseringen af Århus Universitetshospital Risskov

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Sundhedsstyrelsen Dansk Dermatologisk Selskab Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af specialet 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Klinisk Onkologi december 2013 1 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk onkologi Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune 2010 Version 1.2 1 1. Indledning Dette uddannelsesprogram dækker

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

Uddannelsesprogram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Sygehus og Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital

Uddannelsesprogram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Sygehus og Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital Uddannelsesprram for HOVEDUDDANNELSEN i klinisk genetik ved Klinisk Genetik, Odense Universitetshospital Beskrivelse af uddannelsen: Århus, Afd. Skejby, Pædiatrisk Afd. Odense Universitetshospital, Afd.

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Ortopædisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af specialet... 4 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Turnus i Almen Medicin. Turnuslæge (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Turnus i Almen Medicin. Turnuslæge (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprogram Turnus i Almen Medicin Turnuslæge (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen Udgave: 17. juli 2005

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord 24-04-2008 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det e speciale... 3 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning... 2 1. Beskrivelse af det e speciale... 2 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI HOVEDUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013 i DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens opbygning...4 2.1

Læs mere

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Blok 11

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Blok 11 Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri Hoveduddannelse Blok 11 Ansættelsessteder: N: Neonatalafsnittet, Hvidovre Hospital, 6 mdr. H1: Børneafdelingen, Hvidovre Hospital, 12 mdr. H2: BørneUngeKlinikken,

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Neurokirurgi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Neurokirurgi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Neurokirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Neurokirurgisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Specialet neurokirurgi 3 1.1.1 Neurokirurgi i

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for socialrådgivere i den palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for socialrådgivere i den palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for socialrådgivere i den palliative indsats Lisbeth Langkilde Marianne Marie Vinther Karen Margrethe Nielsen Malene Hoxer Juul Anne Nissen 7. maj 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere