ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED"

Transkript

1

2 ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED SKEMATISK OVERSIGT OVER BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIENS ORGANISATION 1 OVERSIGT OVER DE ENKELTE ENHEDER (AFDELINGER/AFSNIT, TEAMS OG SPECIAL-TEAMS) I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIEN I AUGUSTENBORG/KOLDING 2 BU AUGUSTENBORG/KOLDING MED PLACERING I AUGUSTENBORG 2 BU AUGUSTENBORG/KOLDING MED PLACERING I KOLDING 2 RELATION TIL MÅLBESKRIVELSEN FOR UDDANNELSEN 3 UDDANNELSESANSVARLIGE SPECIALPSYKOLOGER, HOVEDVEJLEDERE OG VEJLEDERE 3 BESKRIVELSE AF BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK AFDELING AUGUSTENBORG/KOLDING 4 BØRNEAMBULATORIERNE 5 UNGDOMSAMBULATORIERNE 5 SPISETEAMS 6 AKUTTEAMET 6 DØGN-/DAGAFSNITTENE 6 UDDANNELSESPROGRAM 8 BESKRIVELSE AF SPECIALET 9 UDDANNELSE TIL SPECIALPSYKOLOG I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI 9 UDDANNELSESTEDET 10 UDDANNELSESANSVARLIG, HOVEDVEJLEDERE OG VEJLEDERE 10 HOVEDVEJLEDER 11 VEJLEDERE/SUPERVISORER 11 ANSVARS- OG ROLLEFORDELING MELLEM UDDANNELSESANSVARLIG, HOVEDVEJLEDER OG VEJLEDERE/SUPERVISORER OG UDDANNELSESSØGENDE 11 UDDANNELSESPROGRAM 13 ROLLE OG ARBEJDSFUNKTIONER FOR UDDANNELSESØGENDE PSYKOLOG 14

3 DEN UDDANNELSESSØGENDES ARBEJDSOPGAVER/FUNKTIONER 14 INTRODUKTIONSUDD ÅR HOVEDUDD ÅR HOVEDUDD ÅR HOVEDUDD. 14 KURSER OG TEORETISK KOMPETENCETILEGNELSE 15 LÆRINGSSTRATEGIER 15 DEFINITION OG OMFANG AF VEJLEDNING OG SUPERVISION 16 VEJLEDNING 16 SUPERVISION 16 EVALUERINGSSTRATEGIER 17 EVALUERINGS- OG PLANLÆGNINGSSAMTALER PÅ INTRO- OG HOVEDUDDANNELSEN 17 MÅLBESKRIVELSER 18 INTRODUKTIONSUDDANNELSEN 19

4 !" # $% & ' # $% ( "' # %" () *(%" +,-'. +,-/) *(" # %) ' ) & '. ) *(%'

5 !"#$"%!#$&'#%'%(# )*"!"' #%'"!"#' "%"#'*((' 0%1# # #) 3) #! #'" #'" ) 6 '' # # $% #! # & -

6 #++,-. / # #,-( # #-/+,( +. "7 8+/ #-/+,( 2 9! #%2 3 ) (# 6 " )! : & ' # #,-+( 2 # $ #--;( /2 $ < ; #,-( $ -/ / #--;( +. $ 6 '<-+( --;(. (' ( =>(? # 4. "!--;(" (' 4 # +

7 % ' ' 3 ) (# ' 6 " )! : & '. ) ' ) "(' '. ) (& ' " "9 & //" ( >, 9 = "-7(?'&! ' 0!"#'!"0 10"$0'2#((''0' 2 ) " $ $" () '1 " ' ) ( " ( $ ) '. ) ( " ( ) " ) ' ( ) "( " ' ((''0'$0"%)3"0)*#0#%. 4#$($50(#%$50( # $%(- = -?"'. ( +7"+, '2 =A "?'B ) ( (. 'B ) ( '. ( ("!!' & #B..# &40..#49 #%+,--"+,-+&5B 9 &C ' +,-- 9 < ' +,-+ /1 B ( ' B /1 ( / ( B ( '( )

8 + : # $%(,+,(" (,-('(-/+,('%$,-(=<;?" # ( ") %' ( (( ) $ =7+/# -//%?' # # <) "/) " -=-, "- '" '?'1% >) "+) " -D=-, "- '" '?'(# %!"!"("$ ") " ) " ) $ ' #"( = ) &?" (" (1 6 '(: # % ) ) ) ' C ". $ =?(# % =()?" " ) 'E) ( =)?" ) ' 1 F F" : " " ' 1 ) " ( ) ' ( G ) "(' (: # '-+(( + ( % H'-,( 3"( 3 9 # ( ) '# () ( + (.. '2(.. ) ' ( '( (. '1(( ) /

9 ( ) '1 (G ' @( ( " (! $ ) '# (' ' : %! ( " H ( ' ( # % " " '( " ") #.."#. 6."4 3. '. $! ) " ) "' )! ) " (! )!""" " $ ' '1 ( ) $ ) '4 ( ) " ) " '# " ) '4 " $ '9 '. ) #. 6." ) ) '1 ( $" #. 6." #. 6." " " " ' "& I."" ) " ) ) " ( ) $ " '4 ( ' 1 ( " "( ") ) " ) " " ' ( # % " " "& I." " D

10 " "" " "#.."#. 6. "4 3. '! )! ) " "!" " ' '. ) ) ( " ) ) " ) ") " " ) '! ) ( $ " " " " $ ' (!. $ ) "(" " $ '!! " )!! ' ' 1 ( " H( " ) H H H '. ( )!. $ ' #! " '.!( '% " () "") "!"( '% ' ' B)! $$J J J' ''! # # + ( ) " "! " +/ ( " '. )! $ ' # %" % " % "( #%2'( #!) "('. # $ % $ ') ( " $ ' <

11 $ $! '. ' ) ) ) "() " " ( ') ) '(! ') " '. ) " (!! '.!! " ( ") " ) '1 ( ( '.! $ $ '. '. " ' >

12 +! 7

13 + ) " "" ) ) '1! ( ) '. " ) ) ' ( '. " " (' " ) ( ) ( "( 'K ) ) " ' 9 ( ) ( "'. ) ( " ) ( ' 9 ( " ( (> ($" ) ( %! 3$ # ( ) '. " ( ' (1 =-+ '? 6 =< '?' ;

14 B ) ( ) ' ) ) ( ' "( ( ( () ' B) # $% " " (! $$J J J' '' # # <) "+) " -"-, ' =?" '1%>) "+ ) -D"-, ' 'B# $% ) ( (. '( ) ( '. (("!!' +.,++6+6 C # $% %6 '%6 ' '" " = -?'. ) ($ (! $'( () ) " ) '. "! ( ) ' ) )!!'C (! '6 )!) '. ( ( ( ") '1 -,

15 ( ) )!! "! 'B "!!" ( ' #!' 9!"'-(=' "-'("+'('(( '?'6! " -? " '!! "+?!$! "?"/? "D?! "<? ( ">? ) ' #" '+() D(!$ ( ') ) ) " ) "()! ' B ( %! 6! C!$! C) ' %'! 9 6 ' '! '' '' '! '' ''! 1(! ' ' '' ) '!!' 9 0 0!$!$! ' L5' ' L5' C) '!'! '' & ' ''.!$ ' L5! '!' --

16 = ' G(? L9 = G(?' '!!$!' L (! '' L& ' '! ' L ''!$ L# ( '' ' L1 ' ) ' ' ( ' L3!' L5 ' '' $ ' ' L5 (' ' ( ' -+

17 -'( 1 6 -'( ( ( - & ) 2 " ) ) $- 9 +'( + C M ( ) " ('( '( M ( ) " (+'( # + C -'( -'( +'( '( - & ) ( + C ( M ( ) " (+'( 2 " ) ) $- 9 M( ) "('( + C ( ) # %" ) "( " ) ' ( ' ) ' " "'') ) " ' " ) )!(() " 'B *( $) '. " ( '-+ (( " '-+ (( '< (( '

18 6. ( " " 1I. -,F '9 ( (( " ( ) 'C ) () < (H ) -+ '"" ( ' ( ( " $ ' "( $ ) ( '.! ) ' ( (! " )!'C-'( )! $ ) " "(!( ) '1 +'( (!"(!" '1 '(! ) ' ) ") " '.! (!!'. ( ( ' 1 (!$ ( (6+!"# $#% # &#% # '#% # J $ J $ J $ J$ $ $ $ $ $ $ ( ( ( ( E E E E B B B -/

19 # ) " 3 ) 3 ) 3 ) # " # " # " 3! $(' : B $( ' ' : B $($! ' :! ) B " $ $! ' : "!(! B " 2)...! C!$!" C!$!" ( ' C!$!" "( -'(' ' % % 3! 3! B( B) B$ 3. ( " H!'. ='B) B B -/'"?" =-' '")?" =-' '?" " ='- '?") ='/(?" ' ' 07 B) (!" " " " " ) "'! '. ) "!!'1 " ) ) )!" ") " " " "" ) '(!!" ' ' -D

20 6!! () ) "! ( ('. /(( +,,!$ ('-,, '!"( ) '(!(" " ( "(' $6 " ) (!"! '.!( (" "! "!( 'C! ( ' + ) " ) 'C ) (!$ ( ' A '' "" "( ) ' ) " ) " ' )!' ( '. ) ) ( ''() '' " )!! '.!) " (! )! " (! ) '. " -!$ L +,, /(" - = '-M?'. ) " (!$! - ( '1 ) "!$(!'.!$!!" "! ' -<

21 + B " ( =? =?'. ( (" "! '. ( " ( '1 ( " H!' (N B!"" "!!"()!" "!" ( "!"!<,= ) ) -,-+' " )! '. 'B(!'?' +7 8,+ - ( ) - ( )! ' ' M ( '( '! 'C ' "" " ( ' C (( "!"' (" " (" ) '. " ( () (" ) ' 6 ) "!) ('C (! ' ->

22 8+ # ( ( ( " ) ((' ' "( ) H!' F! F' 9 ( (! F& FF9 (F J J J''$ 8$ O O D' -7

23 !" Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling i undersøgelse/behandling af børn og unge. Kunne anvende viden om: -milepæle i det normale barns udvikling -risikofaktorer i barndom og ungdom (biologiske-, psykologiske- og sociale) i forhold til psykopatologisk udvikling (som temperament, tilknytning, familierelationer og opdragersstil, kognitive, sproglige og indlæringsvanskeligheder mm) Teoretisk introduktionskursus i Psykopatologi I med fokus på diagnostik og komorbiditet. Casebaseret undervisning. Godkendelse af introduktionskursus i Psykopatologi I med fokus på diagnostik og komorbiditet, samt (og) struktureret vejlederbedømmelse. -resilliens og beskyttende faktorer i forhold til psykopatologisk undvikling -kontekstuelle forhold (familie, skole sociale og kultur forhold) Kunne indhente relevante oplysninger vedrørende børn og unge. Kunne: -optage patientens anamnese og vurdere udviklingsmæssige milepæle på basis af samtale med Supervision ved vejleder og feedback fra tværfaglige team. vejlederbedømmelse eller vurdering af portefølje. -;

24 forældre eller andre nære personer. -indhente, sammenfatte og vurdere andre relevante oplysninger fra familien, skolen og andre instanser Kunne udføre psykopatologisk undersøgelse af børn/unge. Have kendskab til ICD-10 og multiaksial diagnostik. Under supervision kunne: -observere og beskrive barnet/den unge under anvendelse af psykopatologiske grundbegreber -administrere struktureret diagnostisk interview og diagnostiske ratingscales. +, Teoretisk introduktionskursus i ratingscales, observation og strukturerede interviews I. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision, herunder oplæring i diagnostiske redskaber. Casebaseret undervisning. Oplæring i diagnostiske redskaber. Godkendelse af introduktionskursus i Ratingscales, observation og strukturerede interviews I. vejlederbedømmelse eller vurdering af portefølje. Audit på minimum 10 cases.

25 1.1.4 Kunne udføre basal psykologisk undersøgelse af børn og unge. Under supervision kunne: -sammenfatte anamnestiske oplysninger og tværfaglige undersøgelsesresultater i en diagnostisk formulering ifølge gældende WHO retningslinjer, herunder også vedrørende multiaksial diagnostik. -administrere psykometriske tests, projektive tests, dimensionale rating scales, strukturerede interviews samt adfærds- og legeobservation. -sammenfatte resultaterne i rapport vedr. barnets psykologiske funktion -formidle resultaterne til kolleger, patient og familie Kunne udføre diagnostisk formulering. +- Under supervision kunne: -sammenfatte objektiv psykologisk undersøgelse, anamnestiske oplysninger og psykologisk Teoretisk introduktionskursus i Psykologisk testmetode I og Neuropsykologisk testmetode I. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Oplæring i psykometriske metoder (tests og dimensionale ratingscales). Oplæring i projektive tests. Oplæring i klinisk interview og legeobservation. Teoretisk introduktionskursus i Psykopatologi I med fokus på diagnostik og Godkendelse af teoretisk introduktionskursus i Psykologisk testmetode I og Neuropsykologisk testmetode I vejlederbedømmelse eller vurdering af portefølje. Audit på minimum 10 cases. Godkendelse af introduktionskursus i Psykopatologi I med fokus på

26 undersøgelse i en diagnostisk formulering ifølge gældende WHO retningslinier samt multiaksial diagnostik -formidle diagnoses indhold til patient, familie og samarbejdspartnere Kunne udføre klinisk case formulering som grundlag for valg og planlægning af behandlingen. Under supervision kunne: -sammenfatte diverse informationer og undersøgelses resultater i en klinisk case formulering på basis af valgt teoretisk ramme (fx udviklingspsykopatologi) -udarbejde behandlingsplan på basis af case formuleringen -formidle case formuleringens indhold til patient og familie og ++ komorbiditet. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Casebaseret undervisning. Teoretisk introduktionskursus Psykopatologi I, med fokus på diagnostik og komorbiditet, samt teoretisk introduktionskursus Psykopatologi II med fokus på udviklingsprocesser om normal og afvigende udvikling, herunder indre og ydre risikofaktorer, der har indflydelse på individets patologiske og diagnostik og komorbiditet. Audit på minimum 10 cases. vejlederbedømmelse eller vurdering af portefølje. Godkendelse af introduktionskursus i Psykopatologi I med fokus på diagnostik og komorbiditet, samt Psykopatologi II med fokus på udviklingsprocesser om normal og afvigende udvikling herunder indre og ydre risikofaktorer, der har indflydelse på individets patologiske og psykosociale udvikling.

27 samarbejdspartnere. psykosociale udvikling. Mesterlære./klinisk arbejde under supervision Casebaseret undervisning Kunne udarbejde behandlingsplan for patienten i samarbejde med det tværfaglige team. Kunne udarbejde behandlingsplan sammen med team. Kunne informere og indhente samtykke fra patient og forældre vedrørende behandlingsplan. Feedback fra tværfaglige team Kunne redegøre for psykiatrilov, forvaltningslov Kunne redegøre for psykiatrilov og relevante områder af forvaltningslov, herunder Introduktionskursus om Psykiatrilov, forvaltningslov og + Audit på minimum 10 cases. vejlederbedømmelse eller vurdering af portefølje. vejlederbedømmelse. Godkendelse af introduktionskursus om Psykiatrilov, forvaltningslov og

28 og klagesystemer. servicelovens bestemmelser om skærpet underretningspligt (delvis på HOVED) Kunne redegøre for rationale og principper for psykofarmakologisk behandling af børn og unge. Kunne redegøre for rationale og principper for behandling med de hyppigst anvendte former for psykofarmaka i børne- og ungdomspsykiatrien Kunne redegøre for rationale og principper for de psykoterapeutiske hovedtraditioner. Kunne redegøre for -rationale og principper i de psykologiske behandlingsformer der anvendes i forhold til børn, unge og familier i børne- og ungdomspsykiatrien +/ klagesager. klagesager. Teoretisk introduktionskursus om Biologiske behandlingsprincipper. Godkendelse af introduktionskursus om Biologiske behandlingsprincipper Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Feedback fra tværfaglige team. vejlederbedømmelse. Teoretisk introduktionskursus om Psykologisk behandling. Godkendelse af introduktionskursus om psykologisk behandling. Selvstudier. vejledersamtale.

29 -den forskningsbaserede viden og status om disses metoders virkning ift børn, unge og familier. Forudsættes kendt fra grunduddannelsen Kunne varetage psykologisk behandling med barnet/den unge og familien. Under supervision kunne: -anvende psykoterapeutiske principper i individuel terapi med børn og unge samt i familieterapi. vejlederbedømmelse Kunne varetage psykoedukativ behandling med barnet/den unge og familien. Under supervision kunne: -udføre psykoedukativ behandling af patienten/familien. Supervision af vejleder. vejlederbedømmelse. Kommunikator Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne informere patient og pårørende om formål/forløb med undersøgelse/behandling, og sikre at informationen er forstået korrekt. Kunne: -informere klart og forståeligt vedrørende forløb og formål med undersøgelse og behandling -indhente informeret samtykke til undersøgelse/ behandling Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. vejlederbedømmelse.. +D -koordinere oplysninger til Feedback fra tværfaglige

30 patient/familie og samarbejds partnere, således at disse modtager konsistent information Kunne engagere børn og unge i undersøgelse og behandling. Kunne: -engagere og motivere pt. uanset udviklingstrin for psykologisk undersøgelse og behandling Kunne lede samtaler med patient/pårørende og samarbejdspartnere. Kunne: -etablere en atmosfære af tryghed og åbenhed i forbindelse med undersøgelse og samtaler -disponere og styre en samtale i forhold til tid og formål -gennemføre vanskelige samtaler, grundet alvorligt indhold, kulturel barriere eller psykisk instabilitet hos samtalens deltagere. +< team. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision Klinisk arbejde under supervision. Undervisning med rollespil eller Videobaseret feedback. Kollegial bedømmelse eller feedback fra tværfaglige team under vejlederansvar. kollegial bedømmelse/struktureret vejledersamtale. vejlederbedømmelse.. vejlederbedømmelse.

31 1.2.4 Kunne foretage skriftlig formidling af den kliniske case formulering til relevante samarbejdspartnere. Kunne formulere kort skriftlig klinisk case formulering som del af samlet erklæring. Vurdering af skriftligt arbejde eller vurdering af portefølje Kunne foretage skriftlig formidling af den psykologiske undersøgelse til relevante samarbejdspartnere. Kunne udforme skriftlig fremstilling af psykologisk undersøgelse som del af samlet erklæringsskrivelse. Vurdering af skriftligt arbejde på minimum 10 cases Kunne foretage skriftlig formidling af patientforløb til relevante samarbejdspartnere. Kunne udfærdige udtalelser/erklæringer mm til brug for undervisningssektoren og den sociale sektor. Vurdering af skriftligt arbejde på minimum 10 cases Samarbejder Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Under supervision kunne: -etablere samarbejdsrelationer, der er præget af respekt for den enkelte partners faglige og personlige Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Vurdering af portefølje. +>

32 ressourcer -indgå konstruktivt i løsning af konflikter Kunne redegøre for samarbejdsflader og ansvarsområder mellem forvaltninger, kommune og region. Have kendskab til relevante samarbejdsflader og ansvarsområder og arbejdsmåder forvaltninger imellem (regioner og kommuner). Teoretisk introduktionskursus i Forvaltningslov og klagesager. Godkendelse af kursus i Forvaltningslov og klagesager samt struktureret vejledersamtale. Case-baseret undervisning. Leder/administrator Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne redegøre for sundhedsvæsenets struktur og funktion. Kunne beskrive organisationens struktur på afdelings-, hospitalsog forvaltningsniveau. Selvstudium. vejlederbedømmelse. samtale. +7

33 Sundhedsfremmer Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne beskrive principper og indsatsområder for primær og sekundær profylakse og kunne identificere disse i forhold til patienter. Kunne: -beskrive faktorer, der kan gøres til genstand for profylakse inden for børne- og ungdomspsykiatrien -identificere disse faktorer, hvor de er til stede hos patienten og dennes familie. Teoretisk introduktionskursus i Psykopatologi II, med fokus på udviklingsprocesser om normal og afvigende udvikling, herunder indre og ydre risikofaktorer, der har indflydelse på individets patologiske og psykosociale udvikling. Godkendelse af introduktionskursus i Psykopatologi II, med fokus på udviklingspeocesser om normal og afvigende udvikling, herunder indre og ydre risikofaktorer, der har indflydelse på individets patologiske og psykosociale udvikling. vejlederbedømmelse. Akademiker Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne indhente og anvende ny viden i forhold til relevante problemstillinger. Kunne -holde sig ajour med den nyeste viden indenfor klinisk børne og Deltage i vejlederbedømmelse. +;

34 ungdomspsykologi og psykiatri -kunne foretage litteratursøgning og kritisk litteraturvurdering -kunne arbejde stringent og metodekritisk -formidle faglig viden til kolleger og andre faggrupper., litteraturkonferencer. Kollegial diskussion under vejlederansvar.

35 Professionel Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne agere i henhold til gældende etiske principper som Etiske principper for nordiske psykologer. Under supervision kunne varetage etiske spørgsmål i forbindelse med tavshedspligt, indhentning og udlevering af oplysninger. Supervision ved vejleder. vejlederbedømmelse Kunne etablere, fastholde og afslutte en professionel relation til patient/familie. Kunne: -skabe tillid hos patient og forældre Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. -afgrænse egne behov og eventuelle personlige problematikker i forhold til patient og forældre. Supervision ved vejleder. Kollegial bedømmelse under vejlederansvar. vejlederbedømmelse. -

36 Hoveduddannelsen Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne varetage psykopatologisk vurdering. Kunne foretage psykopatologisk vurdering af barnet/den unge. Teoretisk specialespecifikt kursus i Psykopatologi III. Godkendelse af specialespecifikt kursus i Psykopatologi III. Kunne udføre projektive og kognitive testninger observation, legeobservation, struktureret diagnostisk interview og anvende andre diagnostiske redskaber som ratingscales. Teoretisk specialespecifikt kursus i Ratingscales, observation og strukturerede interviews II. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Casebaseret undervisning. Godkendelse af specialespecifikt kursus i Ratingscales, observation og strukturerede interviews II. vurdering af portefølje og struktureret kollegial bedømmelse eller 360 evaluering. +

37 2.1.2 Kunne vurdere behov for supplerende undersøgelse. Kunne vurdere behov for supplerende: -psykologisk undersøgelse -somatisk undersøgelse -speciallægeundersøgelse Kunne varetage specialiseret psykologisk og neuropsykologisk undersøgelse af børn og unge. Med overblik og faglig ekspertise kunne bedømme: -mental retardering, intelligens- og udviklingsniveau -indlæring, sprog og kognition -kontakt og kommunikation -affekt forvaltning og personlighed -tilknytning og tidlig relationer. Kunne vælge og sammensætte Mesterlære/klinisk arbejde under suppervision. Casebaseret undervisning. Specialespecifikt kursus om Psykologisk undersøgelsesmetode II, samt Neuropsykologisk undersøgelsesmetode II. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Case-baseret undervisning. vejlederbedømmelse eller vurdering af portefølje. Godkendelse af specialespecifikt kursus om psykologisk undersøgelse II o Neuropsykologisk undersøgelse II. vurdering af portefølje audit på minimum 10 cases og struktureret vejlederbedømmelse.

38 testsystem: -ud fra klinisk problemstilling -ud fra psykometriske oplysninger om instrumentet -ud fra ressourcemæssig vurdering. Kunne varetage forståelig formidling til forældre, barnet/den unge og samarbejdspartnere Kunne varetage diagnostisk formulering. Kunne varetage sammenfatning af anamnestiske oplysninger og undersøgelsesresultater i diagnostisk formulering. Kunne varetage forståelig formidling til forældre, barnet/den unge og samarbejdspartnere om diagnosen og betydningen af denne Kunne varetage klinisk case- Med overblik og faglig ekspertise kunne udarbejde en klinisk case formulering: / Specialespecifikt kursus i Psykopatologi III inkl. neuropædiatri og/neurologi. Klinisk arbejde. Casebaseret undervisning. Specialespecifikt kursus i Psykologisk undersøgelses metode II.. Godkendelse af specialespecifikt kursus i Psykopaologi III inkl. Neuropædiatri/neurologi. kollegial bedømmelse og vurdering af portefølje. Audit på minimum 10 cases. Godkendelse af specialespecifikt kursus i psykologisk

39 Formulering. -på basis af sagsinformationer -og/eller i samarbejde med patient og/eller familie -indenfor anerkendt teoriramme Kunne varetage udarbejdelse af behandlingsplan. Kunne varetage udarbejdelse af behandlingsplan på basis af diagnostisk formulering og alle foreliggende oplysninger: -i samarbejde med team -i samarbejde med pt. og/eller familien -i samarbejde med psykiater Kunne anvende principperne i evidensbaseret praksis i psykologisk behandling af børn, unge og familien. Med overblik og faglig ekspertise kunne: tilrettelægge den psykologiske behandling på basis af (1) den individuelle case formulering, (2) videnskabelig funderet viden om forskellige behandlingsformers D Mesterlære/Klinisk arbejde under supervision. Casebaseret undervisning. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Supervision af vejleder. undersøgelsesmetode II. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje og/eller gennem statusvurdering (fremlæggelse og revurdering af behandlingsforløb) på

40 effektivitet i forhold til forskellige kliniske problemstillinger og (3) lydhørhed overfor patientens og familiens ønsker samt (4) klinisk ekspertice Kunne varetage psykologisk behandling med barnet, den unge og familien. Med overblik og faglig ekspertise kunne: -vurdere egnethed til psykoterapi -formulere behandlingsmål -vælge relevante psykoterapeutiske metode -udføre individuel psykoterapi af børn og unge -udføre familie- og gruppeterapi -udføre psykoedukativ behandling af patienter/familie. Kunne vurdere effekt/manglende effekt af behandlingen og foreslå justering af behandlingsplan Kunne videregive observationer om effekt og bivirkninger af psykofarmakologisk behandling af kunne redegøre for psykofarmakas virkemekanismer og grundlæggende kontraindikationer hos børn og unge, herunder viden om < Specialespecifikt kursus i Psykologisk behandling II. Case-baseret undervisning. Klinisk arbejde og supervision ved vejleder og/eller supervision ved psykoterapeutisk supervisor /eller gruppesupervision. Specialespecifikt kursus i Biologiske behandlingsbehandlingsmetoder. konference. Godkendelse af kursus i Psykologisk behandling II vurdering af portefølje og/ eller gennem statusvurdering (fremlæggelse og revurdering af behandlingsforløb) på konference. Godkendelse af kursus i Biologiske behandlingsmetoder.

41 barnet eller den unge. forventet effekt. Have viden om hvordan psykofarmakologisk behandling af børn og unge monitoreres og afsluttes Kunne supervisere og yde konsulentbistand til interne og eksterne samarbejdspartnere. Kunne varetage supervision af miljøterapeutisk behandling Kunne yde konsulentfunktion -eksterne samarbejdspartnere Kunne foretage vurdering af akutte børne- og ungdomspsykiatriske lidelser. Kunne vurdere behovet for akut indlæggelse, farlighed og suicidal risiko. Kunne varetage psykologisk behandling af børn og unge med selvmordsforsøg Kunne identificere afvigende mor/barn Kunne identificere afvigende mor/barn-relationer hos det 0-3- > vejlederbedømmelse. Specialespecifikt kursus om Konsulentfunktion og vejledning af andre. Godkendelse af kursus om Konsulentfunktion og vejledning af andre. Mesterlære/klinisk arbejde og supervision ved vejleder. vejlederbedømmelse. Specialespecifikt kursus om Psykopatologi III inkl. Neuropædiatri/neurologi. Godkendelse af kursus i Psykopatologi III inkl. Neuropædiatri/neurologi. vejlederbedømmelse. Studiebesøg ved akutmodtagelse/skadestue. Specialespecifikt kursus Psykopatologi III, inkl. Neurolpædiatri og neurologi Godkendelse af kursus i Psykopatologi III, inkl.

42 relationer hos 0-3-årige. årige barn. Kunne vejlede patient/familie. Kunne medvirke til at henvise til relevant behandling Kunne identificere og psykologisk behandle belastnings reaktioner hos børn og unge. Kunne identificere og behandle akutte og/eller posttraumatiske belastningsreaktioner hos børn/unge (herunder børn og unge udsat for seksuelle og andre overgreb). Kunne vejlede og varetage formidling til patient/familie og netværk Kunne varetage afklaring af misbrug hos børn og unge. Kunne identificere alkohol- og stofmisbrug hos børn/unge. Kunne medvirke til henvisning til relevant behandling. 7 og/eller case-baseret undervisning. Studiebesøg ved spædbørnsafsnit. Specialespecifikt kursus i Psykopatologi III inkl. Neuropædiatri /neurologi. Case-baseret undervisning. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Casebaseret undervisning. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Neuropædiatri (neurologi og vurdering af portefølje). Godkendelse af kursus i Psykopatologi III inkl. Neuropædiatri og neurologi. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje.

43 Kunne udføre misbrugsbehandling. Kunne udføre psykologisk misbrugsbehandling af børn og unge Kunne afgrænse psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri mht. målgrupper og overordnede problemstillinger og befordre sammenhæng i patientforløbene. Kunne redegøre for praksis vedr. psykiatrisk behandling. Kunne medvirke til henvisning til relevant behandling Kunne anvende relevante love og forordninger vedrørende børn og unges forhold. Kunne redegøre for: -lov om Frihedsberøvelse og anden Tvang i psykiatrien. -lov om Social Service og Myndighedsloven. -psykiatrilov og relevante områder af forvaltningslov, herunder servicelovens bestemmelser om skærpet underretningspligt (delvist på hoveduddannelsen). ; Klinisk arbejde under supervision. vejlederbedømmelse. Specialespecifikt kursus om voksenpsykiatrisk behandling og fokuseret ophold i voksenpsykiatrien. Godkendelse af kursus i voksenpsykiatri og fokuseret ophold i voksenpsykiatrien. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje. Casebaseret undervisning.

44 Kunne vejlede og supervisere yngre kollegaers arbejde med psykologisk undersøgelse og behandling. Kunne anvende faglig viden samt viden om supervisionsmodeller. specialespecifikt kursus om vejledning/supervision. Godkendelse af kursus i vejledning og supervision. vejlederbedømmelse. Kommunikator Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne informere patient/ pårørende og samarbejdspartnere om forløb og formål med undersøgelse/ behandling, og sikre at informationen er forstået korrekt. Med overblik og faglig ekspertise: -kunne informere klart og forståeligt vedrørende forløb og formål med undersøgelse og behandling -kunne indhente informeret samtykke til undersøgelse/ behandling -kunne koordinere indsatsen vedr. Mesterlære /klinisk arbejde under supervision. Feedback fra tværfaglige team. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje. /,

45 oplysninger til patient/familie og samarbejdspartnere, således at disse modtager enslydende, konsistent information Kunne lede samtaler med patient/ pårørende og samarbejdspartnere, også under vanskelige forhold. Med overblik og faglig ekspertise - kunne disponere og styre en samtale i forhold til tid og formål -kunne gennemføre vanskelige samtaler, der indebærer formidling af alvorlige oplysninger med hensyn til diagnose og prognose -kunne gennemføre vanskelige samtaler, der indebærer sproglige, kulturelle eller religiøse barrierer, eller vanskeliggøres p.g.a. psykisk instabilitet hos patient/pårørende Kunne udføre skriftlig formidling af patientforløb til relevante samarbejdspartnere. Med overblik og faglig ekspertise kunne: -udfærdige erklæringer til brug for undervisningssektoren og den sociale sektor -udfærdige erklæringer til brug for civile eller retslige myndigheder. Samarbejder /- Specialespecifikt kursus i ledelse, administration og samarbejde. Klinisk arbejde. Feedback fra tværfaglige team. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision og supervision ved vejleder. Godkendelse af kursus i Ledelse, administration og samarbejde. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje. Feedback på skriftligt arbejde Og vurdering af portefølje.

46 Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Kunne etablere samarbejdsrelationer til interne og eksterne samarbejdspartnere, præget af viden om og respekt for den enkeltes faglige og personlige kompetencer. Mesterlære/klinisk arbejde under supervision. Supervision ved vejleder og feedback fra tværfaglige team og/eller kollegial bedømmelse under vejlederansvar. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje Kunne indgå konstruktivt i konfliktløsning internt og eksternt. Kunne beskrive og analysere - og indgå konstruktivt i løsning af - konflikter i samarbejdsrelationer internt og eksternt. Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Feedback fra tværfaglige team og/eller kollegial bedømmelse under vejlederansvar. Godkendelse af kursus i Ledelse, administration og samarbejde. vejlederbedømmelse og vurdering af portefølje. Leder/administrator Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Kunne fungere inden for sundhedsvæsenets struktur og Kunne fungere inden for sundhedsvæsenets struktur og Kursus i Ledelse, administration og Godkendelse af kursus i Ledelse., administration og /+

47 funktion. bidrage til dets fortsatte udvikling. samarbejde. Deltagelse i: - organisatorisk arbejde - administrativt arbejde Kunne udføre ledelsesfunktion i afgrænsede sammenhænge. Have erfaring med forskellige ledelsesopgaver, såsom teamledelse, sagsledelse, konferenceledelse og andet. Teoretisk kursus i Ledelse, administration og samarbejde. Mesterlære. Feedback fra tværfaglige teams og/eller kollegial bedømmelse under vejlederansvar Kunne disponere i en tidsmæssig sammenhæng. Kunne prioritere mellem patientvaretagelse, uddannelse, forskning og eksterne aktiviteter. Kunne varetage arbejdstilrettelæggelse, herunder arbejdsfordeling. Supervision ved vejleder og/eller supervision ved afdelingsleder og/eller feedback fra kollegial bedømmelse under vejlederansvar Kunne formidle ledelsesfunktioner skriftligt. Kunne udforme instruks for arbejdsopgaver i afdelingen, f.eks. undersøgelses- og evalueringsprogrammer for Projektarbejde og supervision ved vejleder og/eller supervision ved afdelingsleder. / samarbejde. vejlederbedømmelse eller vurdering af portefølje. Godkendelse af kursus i Ledelse, administration og samarbejde. vejlederbedømmelse eller vurdering af portefølje. vejlederbedømmelse eller vurdering af portefølje. Vurdering af skriftligt materiale og vurdering af portefølje.

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi. Casebaseret undervisning. Supervision ved vejleder.

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi. Casebaseret undervisning. Supervision ved vejleder. Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 2: Børnepsykiatriskambulatorium Blok 3: Ungdomspsykiatrisk ambulatorium Blok 4: Dag-/døgnafsnit for unge, herunder fokuseret ophold i

Læs mere

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller

Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Målbeskrivelser for uddannelse af specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Juli 2012 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse:

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syddanmark Introduktions-

Læs mere

! " " " # # " "$% & "" "' ($ # " "$% & "" "'

!    # #  $% &  ' ($ #  $% &  ' Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri 1 er specialpsykologen

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Introduktions- og hoveduddannelsesforløb: Uddannelsessted: Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 2: Lukket/intensivt afsnit/akutmodtagelse/psykiatrisk skadestue BLOK 3: Ambulatorium/distriktspsykiatrisk center og/eller dagenhed for ikke-psykotiske lidelser BLOK 4: Fokuseret ophold i BUP samt

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Bilag 1 Kompetenceskema for introduktionsuddannelsen Tilføjelser skrevet med kursiv i vurderingsstrategi er supplerende uddybninger Specialpsykologuddannelsen i psykiatri BLOK 1: INTRODUKTIONSUDDANNELSEN

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I.

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I. Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri Affektiv søjle I nedenstående skema er anført i hvilken søjle de enkelte mål i målbeskrivelsen kan indfries. P = Psykose søjle Q = Affektiv

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Juli 2011 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12 3 1. Vejledning

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Opdateret Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse. Programmet er opdateret pga. struktur ændring.

Opdateret Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse. Programmet er opdateret pga. struktur ændring. Opdateret Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse. Programmet er opdateret pga. struktur ændring. (Revideret 2017) Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne-

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion er en fagligt bredt funderet afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrien i Haderslev og Augustenborg arbejder frem mod sammenlægning af afdelingerne

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer En ny uddannelse i psykiatrien Uddannelsen af specialpsykologer 1 Side 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 16 18 21 1. Indledning 1.1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatrien

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted:

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted: Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted: Psykiatrisk Afdeling Kolding Vejle samt Psykiatrisk Afdeling i Middelfart. Psykiatrisk

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Hoveduddannelsen i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Uddannelsesforløb 1

Uddannelsesprogram. for. Hoveduddannelsen i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Uddannelsesforløb 1 Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord Uddannelsesforløb 1 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Herning Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Udarbejdet

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i. Børne og Ungdomspsykiatri. BUC Viborg og AUH, BUC Risskov. Målbeskrivelse 2008 Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Børne og Ungdomspsykiatri BUC Viborg og AUH, BUC Risskov Målbeskrivelse 2008 Godkendt den 5. februar 2014 DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Sundhedsstyrelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 BESKRIVELSE

Læs mere

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri

Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri DPS, VUU, marts 2008. Bilag 1. Chekliste H-uddannelse, psykiatri Læringsmetode og evalueringsstrategi er forslag. Der skal kun underskrift på hovedkompetence, men i nogle tilfælde kan det pga blokkens

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion Præsentation af uddannelsessted: Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion består af døgnbehandling

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning December 2014 indleder vi uddannelsesmæssigt et nyt kapitel i Regionspsykiatrien Horsens med ansættelsen af to psykologer,

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015 Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Midtjylland 2015 Uddannelsesforløb 1,2 og 3 Introduktions- og hoveduddannelse Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykolog i psykiatri Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent Irene

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsstyrelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK) Oktober 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Børne - og ungdomspsykiatri Region Syddanmark Børne- og ungdomspsykiatri Åbenrå- Kolding (Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Åbenrå resp Kolding) Marts 2015

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Kompetencer i hoveduddannelsen. Bilag 1

Kompetencer i hoveduddannelsen. Bilag 1 Kompetencer i hoveduddannelsen Bilag 1 Medicinsk ekspert Afsnit nr. 2: Diagnostiske færdigheder i behandling af personer med psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser Kompetencekrav Eksempler på relevante

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nord Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Udarbejdet januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Gynækologi og obstetrik er et meget alsidigt speciale med en bred grunduddannelse og mulighed for senere efteruddannelse indenfor bl.a. områderne reproduktiv

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Region Nordjylland ved Voksenpsykiatrisk Afdeling Syd, Aalborg Psykiatriske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning Denne version af uddannelsesprogrammet er udarbejdet februar 2015, efter vi i december 2014 indledte et uddannelsesmæssigt

Læs mere

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Århus Universitetshospital, Risskov Adfeling Syd 03/03/2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Børne- Ungdomspsykiatri Sundhedsstyrelsen Børne- Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark August 2008 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i børne- ungdomspsykiatri

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i psykiatri Regionspsykiatrien i Randers.

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i psykiatri Regionspsykiatrien i Randers. Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i psykiatri Regionspsykiatrien i Randers. 1 Indhold ANSØGNING OM GODKENDELSE SOM UDDANNELSESSTED FOR UDDANNELSEN TIL SPECIALPSYKOLOG I PSYKIATRI REGIONSPSYKIATRIEN

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD 29. juli 2010 1 1. Indledning 1.1.a Det børne- og ungdomspsykiatriske speciale i henhold til målbeskrivelsen

Læs mere

Forskningstræning Specialespecifik del Sygehusbaserede specialer. Region Syd

Forskningstræning Specialespecifik del Sygehusbaserede specialer. Region Syd Forskningstræning Specialespecifik del Sygehusbaserede specialer Region Syd Forskningstræning Lægerollen akademiker Du skal kunne: Identificere og afgrænse en klinisk problemstilling Foreslå og implementere

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelse. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelse. Børne - og ungdomspsykiatri. Region Syddanmark Uddannelsesprogram Hoveduddannelse Børne - og ungdomspsykiatri Region Syddanmark Børne- og ungdomspsykiatri Odense Universitetsfunktion + Børne- og ungdomspsykiatri Kolding- Augustenborg Marts 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Århus kommune Sociallægeinstitutionen

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

360-graders evaluering eller multiple peer review

360-graders evaluering eller multiple peer review 360-graders evaluering eller multiple peer review Den uddannelsessøgende vælger evt. i samarbejde med hovedvejleder - relevant personale til at indgå i 360-graders evalueringen. Det bør være personale,

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Nordsjælland 01.10.2013 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere