~< ibenh21v[!ls. Plan & Arkitektur København V l-elefon Telefax pian}9arkiteklurcgj tmf.kk.dk. fljs.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~< ibenh21v[!ls. Plan & Arkitektur. 1550 København V l-elefon 33 66 290 Telefax 33 6670 pian}9arkiteklurcgj tmf.kk.dk. fljs."

Transkript

1 ~< ibenh21v[!ls Plan & Arkitektur 1550 København V l-elefn Telefax pian}9arkiteklurcgj tmf.kk.dk fljs Beberfaciliteter

2 Frefindes ikke Ejendmsskatter Vandafgift Renvatin 179.' U F'rsikrJnger El g varme fælles2tea;ei' G-Indskud ffentlige g yaste Renhcldelse Heraf dækkes af henlæggels8,' Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Dnft al møde- g seisk30sikaler Diverse udgifter -84.4(; i ::1.684 u 31.4' CU46 Henlæggelser Planlagt g peridisk vedligehldelse g frnyelser (401) Istandsættelse ved fraflytning A-rdning (402) Tab ved lejeledighed g fraflytning (405) Henlæggelser i alt Samlede rdinære udgifter Side 2 af 14

3 lægefreningens Bliger, Afd. 2 Resultatpgørelse fr periden 1. januar december 2007 Frefindes ikke Resultat Budget Budget Nte Ekstrardinære udgifter Afdrag (303.1 ) 126 Afskrivning på frbedringsarbejder Frbedringsarbejder m.v (303.1) Tab ved lejeledighed m.v. Knstateret tab Dækket af henlæggelse 130 Tab ved fraflytninger Knstateret tab Dækket af henlæggelse 131 Andre renter Renter af gæld til freningen Mrarenter vedr. priritetsydeiser Diverse renter Krrektiner vedr. tidligere år 137 Ekstrardinære udgifter i alt Udgifter i alt Side 3 af 14

4 Bliger, 2 Frefindes ikke Erhven! Garager 7, Særlig!ejefrhøjelse 1Cl?383 " Cl Arets unde,skud, der verføres til knt Side 4 af 14

5 E.iendmmens anskaffelsessum Kntantværci pr. 1tl 20D7 k , ;~era-r giundva':j(di: kr Frbedringsarbejder m.v. 4. Gdtgjrte frbedringer af enkelte lejemå! i g (1 6. Andre debitrer 94 I. Frudbetalte udgifter Likvide behldninger: i. Kassebehldning _.-.._--,----- ~._,#_~~-,-' i Side 5 af 14

6 Lægefreningens Bliger, Afd. 2 Balance pr. 31. december 2007 Nte Passiver Henlæggelser Balance Balance i tusind kr Planlagt g peridisk vedligehldelse Istandsættelse ved fraflytning, A rdning Indvendig vedligehldelse B-rdning Tab ved lejeledighed g fraflytning Henlæggelser i alt Underskud Henlæggelser underskud langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum prindelig priritetslån: 408 Øknmistyrelsen 409 Beberindskud 410 Kapitalindskud til lejligheder fr mindstebemidlede 412 Byggefndsindestående Finansiering af anskaffelsessum 2. Frhøjet indskud ved genudlejning Anden langfristet gæld 417 langfristet gæld i alt Krtfristet gæld 418 Gæld til bligrganisatin 419 Uafsluttedefrbrugsregnskaber Skyldige mkstninger 423 Depsita g frudbetalt leje m.v. 424 Banklån 425 Anden krtfristet gæld 425 lån lægefreningens Bligers Fnd 426 Krtfristet gæld i alt 430 Passiver i alt Side 6 af 14

7 2 '01-10b W41 Pr"uritetsafdrag inde;ks ~ (ritetsrenter indek:s Ydelser vedr.afv Vcndafgifi --~.._,-- 940" Anden Løn (knvertering) Arbejdstøj, ejd.funktinærer Rengøringsløn Trappevask Snerfdning Rengøringsartik!er Diverse abnnementer Diverse " (I \;:-~-~:::.-:;;;:-~~ Kmp!etterende bygnin~lsdele 4. verfladebelægninger 5. \!\is-anlæg 6. El-anlæg 7 Inventar g udstyr 8. Øvrige bygningsdele g anlæg 9. Fraflytninger 48.40~}" 23.93':;' B Side 7 af 14

8 Lægefreningens Bliger, Afd. 2 Resultatpgørelse 1. januar. december Resultat Budget Budget Nte i tusind kr g g 2. Primære bygningsdele Kmpletterende bygningsdele verfladebefægninger WS-anlæg El-anlæg Inventar g udstyr Øvrige bygningsdele g anlæg Heraf dækket af henlæggelser aktivitete, Drift af fællesvaskeri ~,~~~_,,~~~~~ Fæl!esfaci!iete~ Andel i fællesfaciliteters drift Selskabslkale Drift af møde- g selskabslkaler Beberfacilieteter (kllegier) Fællesantenne (kllegier) ~---- Diverse LL Møder afd. bestyrelsen Gebyrer PBS Kntingent grundejerfrening 2 JuridiskAssistance Diverse Henlæggelser til planlagt vedligehldelse Henlæggelse til Drifts- & Vedligeh!delsesplan istandsættelse ved fraflytning - A-rdning Arets henlæggelser ~,-~-~ Tab ved fraflytning g leje!edighed Arets henlæggelser Side 8 af 14

9 Krrektn tidl. Si 3 3 Vaskell Drift af fæl:esvaskeri c G52 45 SelskabsllsALEl Drift af møde- g selskabsikaler c 45 Side 9 af 14

10 Lægefreningens Bliger, :2 balancen pr, a decem Nte i tusind kr anskaffelsessum Sald pr. 1i Frbedringsarbejder m.v. Vinduer Sald pr 1/ Tilgang Sald pr. 1/ Hegu!ering Afd rag!afskrivninger ~~ m.v af enkelte Sald pr. 1/ Afskrivninger Fraflytninger Fraflytninger Frfalden sald fraflyttere Sald fraflyttere (udlæg) Afsluttet Andre debitrer Andre tilgdehavender Planlagt g peridisk vedligehldelse Sald pr. 1/1 Arets henlæggelse Anvendt i året Arets verskud Istandsættelse ved fraflytning ~ A-rdning Sald pr. 1/1 Arets henlæggelser Anvendt i året Indvendig vedligehld - B-rdning Sald pr. 1/ Side10af14

11 l_ægefreningens Bliger, AfL 2 ~! t "'" i J'\i! er th, 31 = december Tab ved lejeledighed g \t~" ti""ii...,,.,,... Sald pr. 1/1 Arets henlæggelser Anvendt i året, Tab ved lejeledighed (knt 129) Anvendt j året, Tab ved fraflytning (knt 130) Unciel'sfltudssald Arets underskud 'i ' Skyldig mkstninger Skyldig A skat Skyldig feriepenge Skyldig ATP Skyldig AM Bidrag Skyldige mkstninger i<redftfe~r P 2rideafgrænsningspster Andre skyldige Ff:;;rbrugsregnskaber Altenneregnskab Afsluttet vandregnskab Varmeregnskab fraflyttere _._ n U ~ N<~ Side 11 af 14

lægeforeningens Boliger clo Kuben Ejendomsadm. AIS Jarmers Plads 2 1551 København V Afdeling 1

lægeforeningens Boliger clo Kuben Ejendomsadm. AIS Jarmers Plads 2 1551 København V Afdeling 1 LBF-nr. 0820 lægeforeningens Boliger clo Kuben Ejendomsadm. AIS Jarmers Plads 2 1551 København V Telefon 88 33 22 11 Telefax 88332222 kuben@ kuben.dk CVR-nr.15111615 LBF-nr. 00101 Afdeling 1 Nyborggade

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

17.610,40 279 279 "'~"~

17.610,40 279 279 '~~ Almene boligorganisationer Regnskabsperiode:,Regnskab for afdeling 5501 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: 101 Københavns Kommune Lægeforeningens

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager:

Læs mere

l.r,.~~"-_=~=="._ IBoliger i alt 8.432,40 116 123j IFamilieboliger 2.368,80 28 ~-~ ~~~~'-<'---r-< ø E-mail: jha@dan-ejendomme.dk

l.r,.~~-_=~==._ IBoliger i alt 8.432,40 116 123j IFamilieboliger 2.368,80 28 ~-~ ~~~~'-<'---r-< ø E-mail: jha@dan-ejendomme.dk ~~ ~ "~"=~~~~ "~~~~ Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 5502 Regnskabsperiode: 1. januar 2009 31. december 2009 Boli organisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: Lægeforeningens

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2011 Afd. 12, Houlkærvænget Maj 2010 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1972-1974 Boliger: 504 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 42.026,40 Garager:

Læs mere

, 11 ilieboliger 3 4.848,80 68

, 11 ilieboliger 3 4.848,80 68 O~ -~,==--------- Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 5502 Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: V/Dan Ejendomme

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 20, Sct. Mogensbo (ungdomsboliger) Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1989 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål:

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården

Andelsboligforeningen Filipsgården Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej 38-52 m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie 112 2100 Kbenhvn Ø 1611 9040 +45 3929 0800 +45 3929

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Regnskab for afdeling DER ER EN DIFF I RESULTATOPGØRELSEN. CHECK 0 KONTROL DER ER EN DIFF

Læs mere

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21 Almene bongorgani$atiof(h~r R.egnskab!ilper~ode: Regns~ab for afde.llq lc~ ~~;:;;""" ~~. 1. janl!.ar}008 31. dec~mber Bon-o~r-g-a-n~i-s-at~i'~on~'~...~.-----~~_~A~f_d~e_n~n~g~~ ~~~--_-~ _,_ _ c _~_T~iI~syLn~s~"f~i~r~e~n~d~e~k~o~m~m~u~n~e~

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010 Boligorganisation: Administrator: Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 LBF nr. : 8027 Kommunenr. 185 Postfunktionærernes

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere