Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN"

Transkript

1 Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater 2 3. Generaliserbarhed 2 4. Demografi Kønsfordeling Aldersfordeling 2 5. Geografi Hvor er du vokset op? Primære bopæl de sidste 10 år Bopæl ved studiestart 4 6. Uddannelsesmæssig baggrund Ungdomsuddannelse Videregående uddannelser Årstal for gennemført ungdomsuddannelse 6 7. Søgning andre uddannelsesinstitutioner 6 8. Optagelsesforløbet Oplysninger om uddannelsen Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats Forventninger til ansættelse eller videreuddannelse efter endt uddannelse på DMJX Sprogkundskaber Nuværende bopæl Hvordan finansierer de studerende deres studietid 11 Bilag 1 13 Bilag

3 1. Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. februar 2014 på uddannelsen Kommunikation (Komm.F14) på Danmarks Medie-og journalisthøjskole(dmjx). Respondenterne er optaget via kvote 1 eller kvote 2 i forbindelse med optagelsesrunden ud af 50 nye studerende har svaret på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 86%. Men da Kommunikationsuddannelsen har 2 semesterstarter (E13 på Campus Øst og F14 på Campus Øst) betyder det, at der ikke kan generaliseres til hele årgangen ud fra disse resultater, men giver indikatorer af de studerende på E14 holdet. 2. Markante resultater 83,72% havde DMJX som deres første prioritet 23,6 % er mænd på holdet. Hele 86,05% bor i København ved studiestart 3. Generaliserbarhed Svarprocenten er som nævnt ovenfor 86 % i denne undersøgelse, men kun baseret på F14 - holdet. Derfor skal begge rapporter (E13 og F14) læses for at få overblik over hele årgangen. Det er ikke alle respondenter, der har besvaret samtlige spørgsmål, men i alle tabeller gælder det, at procentsatsen vises i forhold til det antal, som har besvaret. Der skal også tages højde for, at totalsummen kan overstige antal respondenter, når flere studerende har benyttet sig af flere svarmuligheder. 4. Demografi 4.1 Kønsfordeling I den nedenstående tabel 1 er der brugt databasetal for hele holdet pr. 1/ Disse tal er derfor ikke afhængig af svarprocenten, men viser kønsfordelingen på holdet pr. den pågældende dato. Tabel 1 Kønsfordeling. Her er anvendt databasetal MÆND KVINDER SAMLET Antal Fordeling i % 23,6% 76,4% 100,0% I denne undersøgelse er det kvinderne, der udgør flertallet. 17 ud af 24 respondenter er kvinder og 7 er mænd. I kommende undersøgelse vil der være fokus på en evt. udvikling af kønsfordeling på MPL. 4.2 Aldersfordeling I tabel 2 ses KOMM. studerendes aldersgennemsnit samlet set ud fra databasetal for hele holdet pr. 1/10-13: 2

4 Alderssnit Tabel 2: Oplysninger om de nye studerendes alder (oktober 2013). MÆND KVINDER SAMLET Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste Alderssnit Yngste og ældste 23,6 21 og og 37 23,18 19 og Geografi 5.1 Hvor er du vokset op? På dette hold er der studerende fra mange forskellige regioner i Danmark. Der er flest fra Region Hovedstaden, men ellers fordeler tallene sig på de forskellige regioner jf. tabel 3. Tabel 3. Geografisk fordeling REGION ANTAL PROCENT Nordjylland 1 2,33% Østjylland 7 16,28% Midt-og Vestjylland 5 11,63% Syd-og Sønderjylland 1 2,33% Fyn 5 11,63% København 15 35,88% Nordsjælland 3 6,98% Øvrige Sjælland 6 13,95% Bornholm - - Andet - - Total % 5.2 Primære bopæl de sidste 10 år Ved dette spørgsmål er der 1 studerende, som svarer: Pendlet mellem Sorø (4400) København (1700) og Shanghai ca. ligeligt fordelt. (Markeret som Andet i tabellen) Men ellers ligner tallene ovenstående. Næsten halvdelen af de studerende har boet i region København de sidste 10 år. Tabel 4 Primær bopæl de sidste 10 år (februar 2014) REGION ANTAL PROCENT Nordjylland 2 4,65% Østjylland 7 16,28% Midt- og Vestjylland 3 6,98% Syd-og Sønderjylland 1 2,33% Fyn 4 9,3% København 17 39,95% Nordsjælland 2 4,65% Øvrige Sjælland 6 13,95% Bornholm - - Andet 1 2,33% Total % 3

5 5.3 Bopæl ved studiestart Som det kan ses af tabel 5 er størstedelen af de studerende bosat i eller omkring København. Der er desuden en studerende, som angiver Østjylland som bopæl. Tabel 5. Bopæl ved studiestart POSTNUMMER LANDSDEL ANTAL Østjylland København Nordsjælland Øvrige Sjælland 4 6. Uddannelsesmæssig baggrund 6.1 Ungdomsuddannelse Alle studerende har en gymnasial baggrund. De fleste er blevet studenter i og der er 4 studerende, som fuldførte den gymnasiale uddannelse før Tabel 6 Afsluttet ungdomsuddannelse ÅRSTAL ANTAL RELATIV PROCENT ,3% ,3% ,86% ,63% ,95% ,65% ,3% 3 ud af de 43 studerende har også en anden ungdomsuddannelse jvf. Tabel 7. (* En studerende angiver HHX fagpakken som anden ungdomsuddannelse). Tabel 7 Anden ungdomsuddannelse UNGDOMSUDDANNELSE Grunduddannelsen Mad til mennesker Administrationselev hos Dansk Industri HHX fagpakken (Gymnasial suppleringsfag) Af de 3 blev 2 færdige i 2013 og 1 studerende i Ovenstående betyder, at antallet af år mellem ungdomsuddannelse (begge tabeller) og studiestart på DMJX fordeler sig således: Tabel 8 Antal år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på DMJX ANTAL ÅR MÆND KVINDER ANTAL PROCENT ANTAL PROCENT 0 år ,2% 4 11,1% 1 år ,9% 4

6 2 år ,3% 14 38,9% 3 år ,2% 3 8,3% 4 år ,1% 5 13,9% 5 år eller mere ,6% Total 9 100% % 6.2 Videregående uddannelser I nedenstående tabel fremgår det om de studerende tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse. Påbegyndt videregående uddannelse Tabel 9: Indskrevet på videregående uddannelser (februar 2014) MÆND KVINDER TOTAL Antal, som har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne Påbegyndt videregående uddannelse Antal, som har afsluttet denne. Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal 3 37,5% Ingen 19 55,88% 2 10,53% 22 51,16% 2 9,09% Nedenfor ses de uddannelser, som nogle af de nye studerende har påbegyndt tidligere: Asian Studies Program på CBS Engelsk og organisationskommunikation på CBS Humanistisk Informatik, Aalborg Universitet, Campus KBH International Business and Politics (IBP) på CBS Statskundskab KU Jura på KU Multimedia Design and communication - KEA International virksomhedskommunikation i engelsk og europæiske studier Antroplogi Sprog og Kommunikation på BSS, Aarhus Universitet Art & Technology Aalborg Universitet Læreruddannelsen, Odense Marketing Management CPH Business Statskundskab på KU HUM.BAS på RUC RUC Journalistik DPU, Niels Brock, Sociale højskole uddannet designteknolog og yogalærer Interkulturel Markedskommunikation (CBS) Uddannelsesvidenskab (DPU, Aarhus Universitet) Lærerseminariet (Zahle) De 2 studerende, som også fuldfører deres uddannelser er fordelt på følgende uddannelser: 5

7 UDDANNELSE Tabel 10 Anden uddannelse ANTAL Bachelorgrad i Humanistisk Informatik, Informationsvidenskab 1 Designteknolog, inden for marketing. Certificeret yogalærer (Blid Hatha) Årstal for gennemført ungdomsuddannelse Alle respondenter har afsluttet deres videregående uddannelse inden for de sidste 3 år. Tabel 11: Afsluttet videregående uddannelse ÅRSTAL ANTAL Total 2 7. Søgning andre uddannelsesinstitutioner 19 ud af 43 (44,19%) har søgt optagelse på andre uddannelser: Journalistik på hhv. DMJX og SDU Retorik, Humanistisk Informatik, Filosofi, Dansk Film og medievidenskab Humanistisk Informatik Kreativ Kommunikation, Tv- og medietilrettelæggelse Film- og medievidenskab Sociologi Antropologi - Humanistisk Informatik film- og medievidenskab, medievidenskab Kreativ kommunikation på DMJX og sam-hum på RUC statskundskab på KU, kreativ kommunikation på DMJX og projektledelse på CBS. HA.kom. på CBS og HA.psyk. på CBS Journalistik RUC - hum.bach interkulturel markedskommunikation på CBS - humanistisk informatik på Aalborg campus i KBH medievidenskab Sociologi - Psykologi Interkulturel markedskommunikation på CBS -Kommunikation og it på KU EOK CBS + IMK CBS Medieproduktion og ledelse, Dansk (KU), TVM Film -og Medievidenskab Dansk (Københavns Universitet) - Sygeplejerske 8. Optagelsesforløbet Ud af de 43 besvarelser har 1 studerende forsøgt at blive optaget 3 gange hos DMJX og 3 har forsøgt sig 2 gange og de restende 39 kom ind i første forsøg. 6

8 Ud af de 43 havde 36 Komm. (=83,72%) DMJX som deres første prioritet og 7 havde ikke. De 36, som havde uddannelsen som første prioritet angiver følgende grunde. Tabel 13 Oversigt over DMJX som 1 prioritet ANTAL PROCENT Faglige årsager 23 63,89% Uddannelses ry og omdømme 3 8,33% DMJXs ry og omdømme 9 25% Andre grunde 1* 2,78 % * (Da flere studerende har valgt at bruge kommentarfeltet, er det ikke muligt at beskrive, hvilke kommentar beskriver andre grunde ) Se bilag 1. De studerende der ikke havde Komm. som første prioritet og angiver følgende årsag: Faglige årsager Havde søgt Journalistik som 1. og 2. prioritet Retorik appellerede mere til mig rent fagligt. Jeg havde søgt Kreativ Kommunikation som 1. prioritet Jeg ville rigtig gerne ind på journalisthøjskolen, men fordi jeg søgte ind på kvote 2 var jeg ikke sikker på at komme ind. Derfor søgte jeg flere uddannelser der også har noget at gøre med kommunikation, samfundsvidenskabeligt og ledelse. Tvivl om hvilke ambitioner jeg havde med en given uddannelse. - Tingene har umiddelbart ændret sig, fra da jeg søgte. Jeg vidste/ved ikke endnu, hvilken vej der bedst for mig ifht. hvad jeg vil lave fremtidigt. 11. Oplysninger om uddannelsen I tabel 14 ses, hvor de studerende primært har fået oplysning om uddannelsen henne. Tabel 14 Oplysninger om uddannelsen VALG OKTOBER 2013 MÆND KVINDER TOTAL Studievejledning på Danmarks Medie- og 1 4,17% Journalisthøjskole Studievejledningen på tidligere 1 4,17% uddannelsessted Studievalg 1 4,17% Åbent hus på Danmarks Medie-og 5 20,83% Journalisthøjskole Andre steder på internettet 2 8,33% Danmarks Medie-og journalisthøjskoles 1 4,17% brochure om uddannelsen Familie og venner/bekendte ,17% Omtale af optagelsesprøven i dagspressen 1 4,17% Ug.dk ,67% Andet 1 4,17% Total % 7

9 De studerende har primært skaffet sig viden om uddannelse til åben hus eller hos familie og venner. Da undersøgelsen er et nyt tiltag, er der kun data for dette år og vi har ikke mulighed for at udtale sig om tendenser. Nedenfor er listet de nye studerendes kommentarer til ovenstående: venner min kæreste Har søgt på Journalisthøjskolen. Jeg har desuden også to venner på henholdsvis tv og medietilrettelæggelse og Medieproduktion og ledelse, der begge anbefalede DMJX. Studieordning Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside. De studerende er desuden blevet spurgt om der var informationer, som de savnede. Noget mere information om hvad man konkret laver, f. eks en beskrivelser af en almindelig dag, gerne fortalt med en studerendes øjne. Billeder, billeder af selve skolen, klasselokalerne osv. (Jeg havde ikke mulighed for at deltage i åbent hus) Information om efterfølgende lønniveau, chancer for job/hvor mange procent af nyuddannede, som er i gang med job, hvor mange, der vælger at læse videre på en kandidat, når de er færdige på MPL, hvilken alder de gennemsnitslige studerende ca. havde. Oplysninger om tidsperspektivet på modulerne. Altså hvor stort et omfang man skal vurdere at bruge på uddannelsen Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats De studerende havde følgende kommentarer til studievejledningen og oplysningsindsatsen: Konkret dato for studiestart hvilke kandidatuddannelser bacheloren åbner op for(komm) I kunne godt have solgt den mere på hvor kreativ, den egentlig er. Nej Informationer op til. Fx fik vi at vide at vi skulle regne med at bruge 3000 kr. på bøger. Efter bogpakkern er offentliggjort og vi havde købt bøgerne var der pludselig flere udgifter i forbindelse med diverse kompendier, som vi stadig ikke kender priser på. Information mht. praktisk og semester i udlandet. Rent praktisk, hvordan det gøres. Studiestart og introprogram. Meget information gik igennem facebook. Jeg var ikke medlem af facebookgruppen, da jeg ønskede at møde op med et åbent sind uden at have "mødt" folk på facebook inden start. Information om kandidatuddannelser var der ingenting om og det var også svært at få fra studievejledningen Hvordan foregår undervisningen? klasseundervisning, forelæsninger, grupper etc. Men jeg fik svar ved ta skrive til studievejlederen. Nej - jeg tror på nuværende tidspunkt at jeg har fået den information jeg havde brug for. Ingen overraskelser pt 8

10 Dybere forklaring om hvilke jobmæssige positioner man kan ende ud i. - Kommunikation bliver beskrevet meget bredt på hjemmesiden. Sæt gerne flere konkrete eksempler på eller informer om hvor bredt eller smalt arbejdsmarkedet er, når man er færdig. Studerendes gennemsnitsalder Et digitalt kort over skolen. Evt. På moodle, så det er restrektiv adgang. Studiestarten var sat til start februar. Ville gerne have vidst datoen for studiestart tidligere Mere info om evt. at læse videre på en kandidat og hvilke muligheder denne uddannelse giver Mere oplysning på mail og ikke på facebook. Jeg har været tilfreds med de informationer, jeg har fået indtil videre. Mere info om mulige kandidater Fx. et sted på hjemmesiden hvor en studerende beskriver hvordan det er at gå på uddannelsen. Hverdagen, studielivet osv Fra mit perspektiv mener jeg at DMJX burde gøre mere opmærksomme på sig selv på gymnasierne. Jeg kendte godt Journalisthøjskolen i Århus, men har aldrig hørt om skolen i København. Jeg var heldig at se uddannelsen på ug.dk, men kunne lige så godt have undgået at se den og dermed aldrig fundet uddannelsen. Mulighed for nemmere tilgængelighed af information om det jobmæssige resultat af uddannelsen 12. Forventninger til ansættelse eller videreuddannelse efter endt uddannelse på DMJX Til spørgsmålet hvilken type job vil du gerne have, når du er færdiguddannet er der en del studerende, som peger på et job som kommunikationsmedarbejder. For at kunne se en udvikling over tid er deres kommentarer her grupperet ud fra relevante overskrifter. I bilag 2 kan de oprindelige kommentarer aflæses. Fordelingen ses i nedenstående tabel: Tabel 17 Forventninger til beskæftigelse efter endt uddannelse. JOBFUNKTION ANTAL Journalist 4 Kommunikationsmedarbejder/-rådgiver/- 15 konsulent Reklame-/marketingsmedarbejder 3 Politisk kommunikatør/spindoktor 1 Tv-medarbejder/-producer 2 Ledende stilling 2 Andet/ved ikke 9 BRANCHE ANTAL Privat 10 Offentlige 2 NGO 4 Andet/ved ikke 23 Med hensyn til at læse videre er der 30 studerende, som gerne vil læse videre efter endt uddannelse og 13 som ikke vil. Tabel 18 Forventning til videre uddannelse efter endt uddannelse UDDANNELSE ANTAL Kandidat i Kognitiv Semiotik på KU 1 9

11 Cand. public 1 Journalistik 5 Måske retorik 1 Ved ikke endnu 6 Medievidenskab 1 Kaospilot eller en uddannelse i Malmø 1 Ledelse, Organisation og Marketing 1 Måske Cand. Soc i Politisk Kommunikation og Ledelse på CBS 1 Kandidat på Århus Uni. (Markedsføring og Kommunikation på engelsk) 1 Færdiggøre statskundskab eller jura 1 Tillægsuddannelsen Sprogkundskaber I tråd med strategimålet om øget udveksling og interesse i de studerendes forudsætninger for at klare den internationale modul på uddannelse er de studerende blevet spurgt om deres kundskaber inden for følgende sprog: Dansk Norsk Engelsk Fransk Spansk Andre Undersøgelsen har desuden fokus på de studerendes kvalifikationer inden for hvert sprog. Tabel 19, Niveauer 1: Ingen kendskab 2: En smule kendskab 3: En del kendskab 4: Stort kendskab 5: Taler/skriver flydende Dansk % 0% 0% 2,33% 97,67% 100% 0% 0% 0% 0,37% 15,73% 16,1% Norsk % 62,5% 20% 17,5% 0% 100% 0% 9,36% 3% 2,62% 0% 14,98% Engelsk % 0% 4,65% 34,88% 60,47% 100% 0% 0% 0,75% 5,62% 9,74% 16,1% Tysk % 37,5% 35% 7,5% 0% 100% 3% 5,62% 5,24% 1,12% 0% 14,98% Fransk ,97% 28,21% 7,69% 5,13% 0% 100% 8,61% 4,12% 1,12% 0,75% 0% 14,61% Spansk ,5% 27,5% 17,5% 5% 2,5% 100% 7,12% 4,12% 2,62% 0,75% 0,37% 14,98% Andre sprog angiv 68,18% 18,18% 9,09% 4,55% 0% 100% nedenfor 5,62% 1,5% 0,75% 0,37% 0% 8,24% Sum ,34% 24,72% 13,48% 11,61% 25,84% 100% *Sekvens af tal i en celle Sum 10

12 I kommentarfeltet hvor de studerende angiver andre sprog, er niveauerne ikke inddelt pr. sprog, men de angiver følgende: Latin på A i gymnasiet derfor også en smule italiensk Kinesisk - Taler flydende Shanghai dialekt og kan Mandarin til husbehov. Flydende i hollandsk Svensk. Lidt kendskab, forstår det, men skriver det ikke. Russisk Stort kendskab til svensk Svensk - en smule kendskab Svensk Færøsk Svensk 14. Nuværende bopæl De studerende bor i høj grad til leje, mens et fåtal har andre boligformer. I tabel 20 ses fordelingen: Tabel 20 Nuværende boligform BOLIGFORM ANTAL STUDERENDE Bor i egen(ejer)bolig 6 Bor til leje 26 Bor i forældres lejlighed (forældrekøb) 4 Andet (ses i listen her under) 10 Ønsker ikke at svare - Sum 46 Af andre boligformer nævnes følgende: Bor i fremlejet lejlighed Andelsbolig Bofællesskab Svigerfars lejlighed Bor hjemme hos forældre(hus) 15. Hvordan finansierer de studerende deres studietid I tabel 21 ses, hvordan de studerende finansierer deres studietid. En høj procentdel får SU og en del af dem har desuden et job. En del studerende bruger uddannelsesopsparing. Til tabel 21 har der været mulighed for flere svar. Tabel 21 Finansiering af studiet INDKOMST ANTAL SU 34 SU og SU - lån 7 Banklån 1 Støtte fra forældre eller andre 7 Opsparing 12 Andet 15 11

13 Sum 76 De studerende har følgende kommentarer til dette spørgsmål: Jeg er ansat som Producer hos STORIES Comunications ved siden af studiet. Vikararbejde Deltidsjob i detailbranchen studiejob og vikararbejde Deltidsjob Vikar i vuggestue, tjener, børnepasser Job efter 1. semester. Arbejde. Fritidsjob SU og deltidsjob Og studiejob Arbejde Regner med at søge et studiejob senere i uddannelsens forløb. Arbejde Job Studiejob Lønnet arbejde. Den første tid arbejder jeg ved siden af, da jeg har et job, som jeg afslutter til sommer. Studiejob Løn fra mit arbejde. 12

14 Bilag 1 Kommentar til førsteprioritet: Fordi det var den uddannelse der var mest relevant i forhold til mit nuværende job- og hvor jeg ser mig selv (om 5-10 år) på arbejdsmarkedet. uddannelsen lød spændende, men det betød også noget at jeg ikke behøvede at forlade København. havde uddannelsen kun været udbudt i Århus havde jeg ikke søgt den. Uddannelsens sammensætning. Sammensætningen af praktisk og teoretisk erfaring. De fag der gennemgåes på studiet.skolens ry mht. uddannelser. Jeg har en forventning til at uddannelsen er kreativ og praktikken spiller også en stor rolle i mit valg + Faglige årsager + uddannelsens ry og omdømme + størst kendskab til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Ikke prioriteret rækkefølge. +udd. ry og omdømme - +skolens ry og omdømme - +praktisk erfaring, gennemført info Det sociale grundlag, der er skabt for de studerendedet créative univers, skolen cirkulerer omkring. + Spændende fag. - + fedt at skulle i praktik + uddannelsens ry og omdømme - + faglige årsager En blanding af de overstående. Kombinationen af teori og praksis 13

15 Bilag 2 Kommentarer til ansættelse efter endt uddannelse En type hvor jeg kan være i en ledende stilling og gerne i udlandet. Det ville være ideelt, hvis jeg kunne få et arbejde i reklame branchen eller i en anden kunstnerisk branche, da det er der jeg har følt mig bedst tilpas før. Kommunikationsstilling i en privat virksomhed f.eks. et pr-bureau Måske spindoktor? Jeg ved det ikke :) Journalist, kommunikations- eller medierådgiver Tv-producer, pr, marketing Noget indenfor kommunikation. Kulturformidling eller journalistik art director i en ngo tror jeg. eventuelt i uddlandet, men jeg har ikke lagt mig fast på noget. det kan jo være at jeg bliver inspireret til noget andet i løbet af uddannelsen. Job i mediebranchen PR/marketing journalist Et job hvor det er muligt at tænke ud af boksen, kreativt, nyt, sjovt og spændende. Så kort sagt: det ved jeg ikke lige, men jeg skal nok vende tilbage med et svar... Det ved jeg ikke præcist endnu. Kommunikationsrådgivning, ledelse Konsulent. Journalist eller kommunikationsmedarbejder Jeg vil gerne arbejde med formidling i et kreativt miljø, evt indenfor musik eller dans. Jeg vil gerne have et job inden for pressehåndtering. Gerne et kommunikationsjob i Tv-branchen indenfor medie eller reklamebranchen PR, eventkommunikation, presserådgiver, journalist Konsulentarbejde, men er meget åben for hvilke andre muligheder jeg bliver præsenteret for gennem uddannelsen. Intet er lagt fast. Kommunikationsrådgiver i en NGO eller i staten Jeg er på nuværende tidspunkt ikke helt sikker på, hvilket job jeg vil have i fremtiden. kommunikationsjob PR, magasin/aviser, forbrugerrådet Mulighederne er mange. Et job inden for PR, eller projektkoordinering. Freelance journalist eller på en tv redaktion kommunikationschef PR og branding konsulent krig og krise rapporter kommunikation og ledelse. gerne i det offentlige eller i ngo'er Kommunikationsmedarbejder/planner i reklamebureau Markedsføringskonsulent på PR-bureau, gerne i en virksomhed hvor produktet tiltaler mig. F.eks. Noget inden for ski. Det 14

16 kunne være Oakley som eks. Eller noget inden for radio/tv branchen, i form af, at kommunikere et bestemt program eller film. Højst sandsynligt journalistik arbejde - sprogligt/fotografisk bereau, selvstændig, kreativ branche PR Konsulent/rådgiver... men jeg har ikke sat mig fast på noget endnu. Kommunikationsmedarbejder hos en NGO eller organisation 15

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen Epinion for Undervisningsministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...5 1.1 Projektets opdrag og grundlag...5 1.2 Rapportens

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 af Steen Scheuer, Torben Andersen og Kristian Rune Hansen Marts 2010 1 Erhvervsøkonomi

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende D E T S U N D H E D S V I D EN S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Undersøgelse blandt humanister. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse blandt humanister. Sammenfatningsrapport Undersøgelse blandt humanister Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 95% (N=744)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 406 Kvinde 338 Svar i alt 744 600 Er du: 400 200 000 800 600 338 400 200 0 406 Mand Kvinde

Læs mere

Pitstop-undersøgelse 2014:

Pitstop-undersøgelse 2014: Pitstop-undersøgelse 2014: Statusbillede på pitstop-elever på de danske folkehøjskoler fra årgangene E11 til F14 Af Sofie Dragsted og Marie Ørbæk Christensen, FFD 1. Konklusioner Ud fra besvarelser på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Hvem er vi? En opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen 2002

Hvem er vi? En opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen 2002 Hvem er vi? En opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen 2002 Af Susanne van Deurs Planen om denne opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen kom i stand i tilslutning til foreningens

Læs mere

MOTIVATION OG STUDIEINTENSITET HOS UNIVERSITETETSSTUDERENDE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE I DANMARK, SVERIGE, TYSKLAND OG ENGLAND

MOTIVATION OG STUDIEINTENSITET HOS UNIVERSITETETSSTUDERENDE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE I DANMARK, SVERIGE, TYSKLAND OG ENGLAND MOTIVATION OG STUDIEINTENSITET HOS UNIVERSITETETSSTUDERENDE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE I DANMARK, SVERIGE, TYSKLAND OG ENGLAND INDHOLD 1 Forord 2 Konklusioner 3 Metode 3.1 Baggrund 3.2 Spørgeskema og

Læs mere

AARHUS HERNING KØBENHAVN

AARHUS HERNING KØBENHAVN AARHUS HERNING KØBENHAVN e bach l or bachelor studieguide 91 måder at starte på På Aarhus Universitet vil du blive inspireret, glemme tid og sted, blive fanget og drevet til den fordybelse, som gør studielivet

Læs mere

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer Socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere