Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune"

Transkript

1 Side 1 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 253 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Greve Boligselskab Greveager 1 3 Tjørnelyparken Tjørnelyparken Greve kommune Rådhusholmen Greve 2670 Greve 2670 Greve Strand Telefon Fax Telefon Fax Telefon Fax E-postadresse E-postadresse E-postadresse CVR-nr.(SE-nr.) Afdelingens status* 1 *(Boligafdeling = 1. Institution, erhverv og lign = 2. Ikke gået i drift = 3.) Antal Bruttoetage- lejemåls Lejemål areal i alt (m 2 ) Antal lejemål a lejemåls enhed enheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/Carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt

2 Side 2 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 15 a Kildebrønde By, Kildebrønde Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Bruttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for Støtteart lejemål areal i alt m 2 offentlig støtte eksisterende ejendom m.fl. Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Antal Bruttoetage Byggeart lejemål areal i alt m 2 Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer mv. Opvarmning Beboerhus Nej Vaskeinstallation (fælles/vaskemask. install. i de Ja fjernvarme Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej enkelte boliger) Ja / Nej Nej centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (fast brændsel Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) eller olie) (individuel/kollektiv): Nej / Ja Nej / Nej Nej centralvarme fra eget Varmemåling Spildevand (Rodzoneanlæg/bioværk) anlæg (naturgas) (individuel/kollektiv): Nej / Ja Nej / Nej Nej ovne Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej elpaneler (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Ja Nej Nej Nej solvarmeanlæg varmepumpeanlæg biogasanlæg Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: ,14 Forhøjelse pr. m 2 : 62,8 %: 8,58 Årsbasis:

3 Side 3 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER * Nettokapitaludgifter , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskat , Vandafgift , Kloakbidrag , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme, fællesarealer , Målerpasning m.v , Konto 111 i alt: , * Bidrag til selskabet: 1. Administrationsbidrag , Konto 112 i alt: , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: , VARIABLE UDGIFTER: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af henlæggelser , Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter ,00 2. Heraf dækkes af henlæggelser , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Konto 118 i alt: , * Diverse udgifter , VARIABLE UDGIFTER I ALT: ,

4 Side 4 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kt. 401) , * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kt. 402) , HENLÆGGELSER I ALT: , SAMLEDE ORDINÆRE UDG. I ALT: , EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (kt ) , Renter m.v , Administrationsbidrag , Ydelsesstøtte og tilskud fra selskabet , Konto 125 i alt: , Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: 1. Afskrivninger (kt. 406) , Konto 126 i alt: , EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT: , UDGIFTER I ALT: , Årets overskud, der anvendes til: 2. Afsk. på forbedringsarbejder (kt.303) 1.381,61 1. Overf. til resultatkonto (kt. 407) , UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT: ,

5 Side 5 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Konto 201 i alt: , * Renter , * Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri , Overført fra opsamlet resultat , ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT: , INDTÆGTER I ALT: , INDT. OG EVT. UNDERSKUD I ALT: ,

6 Side 6 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Balance pr Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontant ejendomsværdi pr : Heraf grundværdi kr ANSKAFFELSESSUM INCL. EVT. INDEKSREGULERING: , * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v , Andre anlægsaktiver: 1. Driftstabslån , Driftslån, selskabet , ANLÆGSAKTIVER I ALT: , OMSÆTNINGSAKTIVER: 305 * Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 449, Fraflytninger , Andre debitorer , Forudbetalte udgifter 8.208,15 16 Konto 305 i alt: , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos selskabet , OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: , AKTIVER I ALT: ,

7 Side 7 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Balance pr Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved flytninger m.v , * Andre henlæggelser , HENLÆGGELSER I ALT: , * Opsamlet resultat +/ , HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT , LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark , Landsbyggefonden , Konto 408 i alt: , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM: , Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v , Konto 413 i alt: , Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning , Konto 414 i alt: , Driftsstøttelån: 1. Driftstabslån , Driftslån, selskabet ,00 Konto 415 i alt: , * Anden langfristet gæld , LANGFRISTET GÆLD I ALT: ,

8 Side 8 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Balance pr Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) KORTFRISTET GÆLD: 421 * Skyldige omkostninger , Forudbetalte boligafgifter og leje , Banklån * Anden kortfristet gæld: 3. Afsluttede forbrugsregnskaber , Anden kortfristet gæld i alt: , KORTFRISTET GÆLD I ALT: , PASSIVER I ALT: ,

9 Side 9 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag , Prioritetsrenter (-morarenter) , Administrationsbidrag , Rentesikring fra staten , Andel til Landsbyggefonden , Nettokapitaludgifter i alt: , Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål 2.550, Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt , Tillægsydelser, i alt (Varme) 9.360,00 Administrationsbidrag i alt , Renholdelse Ejendomsfunktionærer, løn incl. feriepenge ,13 Ejendomsfunktionærer, pension ,02 Arb.tøj, telefon og ulykkesfors. m.m ,64 Renholdelsesudgifter i alt , Almindelig vedligeholdelse (29) Primære bygningsdele 3.488, (39) Kompletterende bygningsdele , (49) Overflader, belægning og beklædning , (59) Vvs - anlæg , (69) El - anlæg , (79) Inventar og udstyr , (89) Øvrige bygningsdele og anlæg , (99) Diverse ,28 Almindelig vedligeholdelse i alt ,

10 Side 10 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele , (49) Overflader, belægning og beklædning , (59) Vvs - anlæg , (69) El - anlæg , (79) Inventar og udstyr , (89) Øvrige bygningsdele og anlæg , Planlagt og per. vedligeholdelse i alt: , Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri ,88 Konto 118 i alt: , Indtægt fællesvaskeri (kt ) , Nettoudgift/- indtægt , Diverse udgifter Kontingent BL 7.646,40 Afdelingsbest, kørsel, tlf. og rengøring ,81 Kontorhold, gaver, it-udgifter og telefon ,19 Beboeraktiviteter 678,60 Gebyrer og kurser 1.157,01- Diverse udgifter i alt ,

11 Side 11 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra Til Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse, beløb pr. m2 51,34 Samlet henlæggelse i alt , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Henlæggelsesbeløb pr. m2 21,33 Samlet henlæggelse i alt , Renter Renter af bankbeholdning ,77 Renter af individuelle forbedringer ,62 Renteindtægter i alt: ,

12 Side 12 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Balance pr Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 303 Forbedringsarbejder m.v.: Renovering ( ): Saldo primo , Årets tilgang , Afdrag , Afskrivning overskud 1.381,61 + Låneomlægning ,88 Saldo ultimo , Tagrenovering, tjenestebolig (1999): Saldo primo , Afdrag ,54 9 Saldo ultimo , Skure ( ): Saldo primo ,00 + Årets tilgang , Indgået fra lejere ,00 + Forrentning 8.249,95 Saldo ultimo ,95 14 Individuelle køkkener/bad ( ): Saldo primo , Årets tilgang , Forrentning, selvfinansiering , Indgået fra lejere , Saldo ultimo , Saldo ultimo i alt , Tilgodehavender Fraflytninger Tilgodehavende, enkeltpersoner , Konto i alt: , Heraf til incasso , Andre debitorer Tjørnelyparkens varmecentral , Skana ,00 Dong / forsikringssag Vand og kloak 8.468,99 7 Konto i alt ,05 328

13 Side 13 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Balance pr Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo , Forbrugt i året (kt ) , Årets henlæggelse (kt. 120) , Saldo ultimo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo , Forbrugt i året , Årets henlæggelse (kt. 121) , Saldo ultimo , Henlæggelser til tab ved fraflytninger m.v. Saldo primo , Saldo ultimo , Andre henlæggelser Facaderenovering 2010/2012 Saldo primo , Ovf. fra kt. 421, hensat driftstabslån 376 +Årets henlæggelse (kt. 126) , Saldo ultimo , Opsamlet resultat Saldo primo (overskud) , Årets overskud (kt. 140) , Afv. overskud tidl år. (kt.203) ,00 Saldo ultimo (overskud) , Anden langfristet gæld Forbedringsarbejder, selskabet , Deposita, almene boliger ,00 13 Konto 416 i alt: ,98 144

14 Side 14 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Balance pr Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 421 Skyldige omkostninger Period.terminsydelse 7.171,00 7 Feriepenge, feriefridagsforpl. og pension ,66 48 Rentesikring , Renovation og YouSee m.v ,50 22 Byggekreditorer, renovering ,91 71 Konto 421 i alt: , Afsluttede forbrugsregnskaber (kt ) Varme , Antenne ,95 65 Konto 425 i alt: , Antenneregnskab: Saldo fra foregående år ,13 51 Signallevering , Copy-Dan 25- Administrationshonorar 2.518,23-8- Indgået fra lejere , Saldo ultimo ,95 65

15 Side 15 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Påtegninger til årsregnskab Forretningsførers påtegning: Foranstående årsregnskab for 2012 for afdeling 3 Tjørnelyparken er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Greve den 22. februar 2013 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 3- Tjørnelyparken for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen revisionskonklusion herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

16 Side 16 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Påtegninger til årsregnskab DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. København den 22. februar 2013 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2012 for afdeling 3 - Tjønelyparken har været forelagt på afdelingsmøde den 29. april 2013 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10 Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/10 Regnskabsperiode fra 01.10.09 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode til 30.09.10 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune 4 Aalborg Kommune Boligorganisationsnr.:

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1601 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN Boligorganisationsnr. 153 Afdelingsnr. 157-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0865 LBFnr. 00501 kommunenr. 153 Beliggenhed Lejerbo, Brøndby Daruplund

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2008 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2007 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014 402 Boligkontoret Fredericia Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2005 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr.

Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr. Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 31. december Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdel ngsnunrimer: 101 Egedal Kommune v/ubsbolig A/S

Læs mere

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven Regnskab 2013 Afdeling 1.05 Fælledhaven Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 153 LBF-nr.: 10201 Kommunenr.: 101 fsb Fælledhaven Københavns Kommune Rådhuspladsen 59 Tom Kristensens

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2009 Regnskabsperiode til 30-06-2010 Regnskab for afdeling DER ER EN DIFF I RESULTATOPGØRELSEN. CHECK 0 KONTROL DER ER EN DIFF

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere