NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012"

Transkript

1 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

2 # METODE

3 METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne er gennemført af M3 Research ved hjælp af Computer Assisted Web Interview (CAWI). Der er i alt gennemført 1502 interviews. Data er efterfølgende vægtet repræsentative på køn, alder og geografi. BEMÆRK Spørgeskemaet er ændret ift. sidste år, derfor er det ikke alle spørgsmål der kan sammenlignes med tallene fra 2011 Det fremgår på de enkelte slides hvor der er ændringer i spørgsmålsformuleringerne.

4 # RESULTATER

5 FORTSAT LILLE FREMGANG I KENDSKABET I 2012 KENDER ALLE NEMID! KVALIFICERET KENDSKAB Hvor godt vil du sige at du kender til NemID? Kender meget til 48% 47% Kender noget til 39% 42% Kender lidt til 9% 1 Kender kun af navn 2% Kender slet ikke Ved ikke Bemærk: I 2011 var der tilføjet Den nye digitale adgang i spørgsmålsformuleringen Målgruppe: Alle (1502)

6 KVALIFICERET KENDSKAB - ALDERSGRUPPER DE YNGSTE OG DE ÆLDSTE ER DEM SOM SYNES DE KENDER MEST TIL NEMID. KVALIFICERET KENDSKAB Hvor godt vil du sige at du kender til NemID? Kender meget til Kender noget til % % 46% 58% år år år 60 år+ Kender lidt til 8% 1 1 9% Kender kun af navn Kender slet ikke Ved ikke 2% Målgruppe: Alle (1502)

7 LOGIN TIL NETBANK ER FORTSAT TOPSCORER KENDSKABET TIL NØGLEKORTET ER STEGET BETRAGTELIGT. KVALIFICERET KENDSKAB Hvad kender du NemID for? Log-in til Netbank Nøglekortet 58% 78% 93% 93% Adgang til offentlige 74% 8 Sikkerhed på nettet 45% 53% Digital signatur En fælles løsning om digital 34% 34% 5 5 Log-in på nettet 24% 32% Fælles adgang til alle netbanker Adgang til private hjemmesider Andet Ved ikke 2% 2% 9% 23% 18% 19% Bemærk: I 2011 var formuleringen for Nøglekortet Det nye nøglekort Målgruppe: Kender NemID min. af navn (1493)

8 KENDSKABET TIL INDHOLDET FALDER MED ALDEREN KVALIFICERET KENDSKAB Hvad kender du NemID for? år år år 60 år+ Log-in til Netbank Nøglekortet Adgang til offentlige hjemmesider Sikkerhed på nettet Digital signatur Log-in på nettet 27% 27% 34% 6 56% 45% 49% 55% 57% 49% 44% 42% % 72% 74% 76% 74% 74% 93% 94% 9 95% En fælles løsning om digital adgang på nettet Fælles adgang til alle netbanker Adgang til private hjemmesider Andet Ved ikke 12% 1 6% 6% 2% 2% 2% 2% 24% 2 24% 23% 22% 32% 37% 42% Målgruppe: Kender NemID min. af navn (1493)

9 BETYDELIG FREMGANG PÅ TILLIDEN LIGELEDES POSITIVE RESULTATER I OPFATTELSEN AF AT NEMID ER EN PRAKTISK DIGITAL ADGANG. HOLDNING TIL NEMID I hvilken grad er du enig nedenstående udsagn om NemID?... <I meget høj grad + I høj grad> Jeg har tillid til NemID 73% 85% Bemærk: * NemID er en praktisk digital adgang Jeg bruger NemID til andet end netbank, fx til offentlige hjemmesider * NemID er en sikker digital adgang Det er blevet nemmere at være på nettet i Danmark 44% 45% 62% 75% 73% 76% 72% 7 I 2012 er der kun 3 formuleringer som er identiske med formuleringerne er som følger (markeret med *) Jeg vil bruge NemID til andet end netbank, fx til offentlige services Det bliver nemmere at være på nettet i Danmark * NemID er svær at bruge 6% 19% NemID er en kompliceret digital adgang Målgruppe: Kender NemID min. af navn (1493)

10 SÆRLIG POSITIV MODTAGELSE BLANDT DE ÆLDRE HOLDNING TIL NEMID I hvilken grad er du enig nedenstående udsagn om NemID?... <I meget høj grad + I høj grad> Jeg har tillid til NemID NemID er en praktisk digital adgang Jeg bruger NemID til andet end netbank, fx til offentlige hjemmesider 73% 7 77% 72% 68% 72% 85% 84% 84% 88% 83% 83% år år år 60 år+ NemID er en sikker digital adgang 69% 7 75% 75% Det er blevet nemmere at være på nettet i Danmark 4 43% 44% 49% NemID er svær at bruge 8% 6% 6% 5% Målgruppe: Kender NemID min. af navn (1493)

11 97% I DEN BREDE MÅLGRUPPE BRUGER NEMID! BRUG AF NETBANK & NEMID 10 Har du netbank? 95% Bruger du NemID? 97% Målgruppe: Alle (1502) 5% 3% Ja Nej Ved ikke Ja Nej Ved ikke Bemærk: Bruger du NemID er et nyt spørgsmål ift Erstatter spørgsmålet Har NemID. 95% svarede i den sidste måling at de Har NemID

12 NÆSTEN ENS PENETRATION AF NETBANK & NEMID PÅ TVÆRS AF MÅLGRUPPER BRUG AF NETBANK & NEMID Har du netbank? <JA> Bruger du NemID? <JA> 10 98% 96% 93% 95% 10 98% 98% 95% 96% år år år 60 år år år år 60 år+ Målgruppe: Alle (1502)

13 LOGIN PÅ ANDRE HJEMMESIDER HALTER STADIG BAGEFTER BRUG AF NEMID Har du... Brugt NemID til log-in i din netbank? 97% 97% Brugt NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider? 84% 88% Bemærk: Brugt NemID til log-in på andre hjemmesider? 34% 38% I 2011 var basen Har NemID i 2012 er dette spørgsmål udgået og erstattet med Bruger NemID derfor er basen anderledes Målgruppe: Bruger NemID (1450)

14 FÅ FORSKELLE PÅ TVÆRS AF ALDER BRUGEN AF NEMID PÅ ANDRE HJEMMESIDER FALDER I TAKT MED AT ALDEREN STIGER. BRUG AF NEMID Har du... Brugt NemID til log-in i din netbank? 96% 96% 98% år år år 60 år+ 96% Brugt NemID til log-in på offentlige myndigheders hjemmesider? 9 86% 88% 88% 44% Brugt NemID til log-in på andre hjemmesider? 37% 39% 32% Målgruppe: Bruger NemID (1450)

15 TILFREDSHEDEN MED NEMID STIGER FORTSAT 4% SVARER DE I NOGEN GRAD ER UTILFREDSE TILFREDSHED MED NEMID Er du tilfreds med NemID? Meget tilfreds 3 36% Tilfreds 48% 52% Lidt/mindre tilfreds 8% 1 Lidt/mindre utilfreds 2% 3% Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 3% 2% Bemærk: I 2011 var basen Har NemID i 2012 er dette spørgsmål udgået og erstattet med Bruger NemID derfor er basen anderledes Målgruppe: Bruger NemID (1450)

16 SÆRLIGT DE YNGRE OG ÆLDRE ER MEGET TILFREDSE MED NEMID TILFREDSHED MED NEMID Er du tilfreds med NemID? Meget tilfreds Tilfreds 3 34% 37% 45% 47% 48% 55% 55% år år år 60 år+ Lidt/mindre tilfreds 4% 1 8% 7% Lidt/mindre utilfreds 2% 3% Utilfreds 2% 2% Meget utilfreds 2% Ved ikke Målgruppe: Bruger NemID (1450)

17 62% BRUGER NEMID 1-10 GANGE OM MÅNEDEN BRUG AF NEMID Hvor mange gange om måneden bruger du NemID? Ca. 1-5 gange om måneden 3 Ca gange om måneden 32% Ca gange om måneden 19% Mere end 16 gange om måneden Bruger ikke NemID 2 Bemærk: Nyt spørgsmål i 2012, derfor ingen sammenligning med Målgruppe: Bruger NemID (1450)

18 DE ÆLDSTE BENYTTER NEMID OFTEST BRUG AF NEMID Hvor mange gange om måneden bruger du NemID? Ca. 1-5 gange om måneden Ca gange om måneden 37% 3 28% 24% 3 33% år år år 60 år+ 15% Ca gange om måneden Mere end 16 gange om måneden 18% 22% 19% 17% 18% 19% 27% Bruger ikke NemID Målgruppe: Bruger NemID (1450)

19 NÆSTEN ALLE BENYTTER NEMID FRA EN PC/MAC BRUG AF NEMID Hvor benytter du NemID fra? En PC/Mac 99% En smartphone 14% En Ipad/tablet 8% Bemærk: Ved ikke Nyt spørgsmål i 2012, derfor ingen sammenligning med Målgruppe: Bruger NemID (1450)

20 FLEST UNGE BENYTTER NEMID FRA EN SMARTPHONE BRUG AF NEMID Hvor benytter du NemID fra? En PC/Mac 98% 99% 99% 99% år år år 60 år+ 26% En smartphone 8% 18% 5% 1 En Ipad/tablet 7% 9% 7% Ved ikke Målgruppe: Bruger NemID (1450)

21 45% AF DEN BREDE MÅLGRUPPE ER KLAR OVER MAN KAN KØBE EN DIGITAL NØGLEVISER DIGITAL NØGLEVISER Vidste du, at du kan købe en digital nøgleviser som supplement til nøglekortet (papkortet)? Ja 45% Bemærk: Nej 55% Nyt spørgsmål i 2012, derfor ingen sammenligning med Målgruppe: Kender NemID min. af navn (1493)

22 KENDSKABET TIL DEN DIGITALE NØGLEVISER ER STØRST BLANDT DE ÅRIGE. DIGITAL NØGLEVISER Vidste du, at du kan købe en digital nøgleviser som supplement til nøglekortet (papkortet)? 4 44% år år år 60 år+ Ja 48% 45% 6 56% Nej 52% 55% Målgruppe: Kender NemID min. af navn (1493)

23 22% MENER AT DET ER SANDSYNLIGT DE VIL KØBE EN DIGITAL NØGLEVISER DIGITAL NØGLEVISER Hvor sandsynligt er det, at du vil købe en digital nøgleviser inden for de næste tre måneder? Meget sandsynligt 6% Sandsynligt 16% Hverken eller 24% Usandsynligt 25% Bemærk: Meget usandsynligt 22% Nyt spørgsmål i 2012, derfor ingen sammenligning med Ved ikke 7% Målgruppe: Kender NemID min. af navn (1493)

24 DE HELT UNGE ER DEM SOM MINDST HAR TÆNKT SIG AT KØBE EN DIGITAL NØGLEVISER DIGITAL NØGLEVISER Hvor sandsynligt er det, at du vil købe en digital nøgleviser inden for de næste tre måneder? Meget sandsynligt Sandsynligt 5% 4% 7% 9% 14% 17% 17% 15% år år år 60 år+ Hverken eller Usandsynligt 22% 25% 25% 23% 23% 26% 23% 27% Meget usandsynligt 18% 2 23% 29% Ved ikke 6% 6% 8% 9% Målgruppe: Kender NemID min. af navn (1493)

25 NEMID ØNSKES I STOR GRAD AT KUNNE BENYTTES SOM FÆLLES LOGIN FORETRÆKKER NEMID I hvilken grad foretrækker du at logge ind med NemID frem for at have forskellige log-ins til de hjemmesider, du besøger? I meget høj grad 3 I høj grad 4 Hverken/eller 19% I lav grad 4% Bemærk: I meget lav grad 4% Nyt spørgsmål i 2012, derfor ingen sammenligning med Ved ikke 3% Målgruppe: Bruger NemID (1450)

26 SÆRLIGT DE ÆLDSTE ØNSKER AT BENYTTE NEMID I STEDET FOR AT HAVE FLERE LOG-INS FORETRÆKKER NEMID I hvilken grad foretrækker du at logge ind med NemID frem for at have forskellige log-ins til de hjemmesider, du besøger? I meget høj grad I høj grad 27% 29% 29% 37% 43% 35% 47% år år år 60 år+ Hverken/eller 14% 2 19% 22% I lav grad 2% 3% 3% 7% I meget lav grad Ved ikke 4% 5% 2% 3% 3% 3% 3% Målgruppe: Bruger NemID (1450)

27 FORSIKRINGSSELSKABER OG SUNDHEDSSEKTOREN ER TOPSCORERNE ØNSKER AT BRUGE NEMID Hvor vil du gerne kunne bruge dit NemID til log-in? Forsikringsselska ber 65% Læge/fysioterapeu ter/tandlæger/øvri ge behandlere 6 Fagforeninger og a-kasser 52% Energiselskaber 48% Teleselskaber 46% Boligselskaber 2 Bemærk: Sportsklubber og foreninger Frisøren/personlig pleje 7% 13% Nyt spørgsmål i 2012, derfor ingen sammenligning med Andet 1 Målgruppe: Bruger NemID (1450)

28 UDELUKKENDE FORSKELLE SOM ER ET RESULTAT AF LIVSCYKLUS ØNSKER AT BRUGE NEMID Hvor vil du gerne kunne bruge dit NemID til log-in? år år år 60 år+ Forsikringsselska ber 6 66% 65% 68% Boligselskaber 22% 18% 3 Læge/fysioterapeu ter/tandlæger/øvri ge behandlere Fagforeninger og a-kasser Energiselskaber % 6 64% 59% 63% 54% 42% 45% 49% Sportsklubber og foreninger Frisøren/personlig pleje 14% 13% 17% 12% 1 1 8% 6% 4% 54% 1 Teleselskaber 45% 45% 45% 5 Andet 12% 13% 8% Målgruppe: Bruger NemID (1450)

29 25% FØLER SIG IKKE TRYGGE VED AT SKULLE UNDERSKRIVE DOKUMENTER ONLINE UNDERSKRIVE AFTALEDOKUMENTER I fremtiden vil man kunne underskrive eksempelvis aftaledokumenter digitalt med NemID. Ville du føle dig tryg ved at underskrive aftaler på nettet med NemID? (fx ved køb af bolig eller ved optagelse af et banklån) Ja 53% Nej 25% Ved ikke 22% Bemærk: Nyt spørgsmål i 2012, derfor ingen sammenligning med Målgruppe: Bruger NemID (1450)

30 INGEN SIGNIFIKANTE FORSKELLE IMELLEM ALDERSGRUPPERNE UNDERSKRIVE AFTALEDOKUMENTER I fremtiden vil man kunne underskrive eksempelvis aftaledokumenter digitalt med NemID. Ville du føle dig tryg ved at underskrive aftaler på nettet med NemID? (fx ved køb af bolig eller ved optagelse af et banklån) Ja 54% 53% 54% år år år 60 år+ 5 25% Nej 23% 26% 24% 2 Ved ikke 2 24% 24% Målgruppe: Bruger NemID (1450)

31 # KONKLUSIONER

32 KONKLUSIONER NEMID 2012 FORTSAT FREMGANG I KENDSKABET Kendskabet til NemID er fortsat med at stige ift NemID har i 2012 et kendskab på 10! Netbanken er fortsat den største kendskabsdriver, men brugen på andre hjemmesider er steget, og man ønsker i stor grad at anvende NemID som et samlet log-in. TILLIDEN STIGER LIGELEDES 85% svarer at de i høj eller meget høj grad har tillid til NemID. Samtidig synes 75% at NemID er praktisk digital adgang. Tilfredsheden styrkes ligeledes, kun 4% er i nogen grad utilfredse med NemID. STORT POTENTIALE 22% vil formentlig købe en digital nøgleviser indenfor de næste 3 måneder. Samtidig er lysten til at anvende NemID til log-in på andre hjemmesider stor.

33 Kontakt: Troels Beck Senior Research Manager Tlf.: Mail:

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015. Brugere: Registranter og registratorer

DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015. Brugere: Registranter og registratorer DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015 Brugere: Registranter og registratorer INDHOLDSFORTEGNELSE 02 07 10 25 26 BAGGRUND OG PROCES PROFIL AF DE DELTAGENDE BRUGERE HOVEDRESULTATER OG INDSATSPRIORITERING

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Formål og metode Formål Afdække spilomfanget af sportsvæddemål blandt udbydere som ikke har dansk licens.

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport 2011

Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport 2011 Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport Gennemført af Epinion for FDIH Danskere som e-handler Omsætning og varegrupper Regioner Kundegrupper De mest populære netbutikker Mobilhandel Loyalitet

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Emne Den nye e-handelsanalyse side 3 Tendenser 4 Hvor

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere