Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...97 Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler...97 Anvendelse til formålet med apparatet Brugervejledning Beskrivelse Beskrivelse af apparatet...98 Beskrivelse af tilbehør...98 Beskrivelse af kontrolpanelet...98 inden apparatet tages i brug Kontrol af apparatet...99 Installazione dell apparecchio...99 Tilslutning af apparatet...99 Første gang apparatet tages i brug...99 apparatet tændes apparatet slukkes menuindstillinger Indstilling af uret Indstilling af tidspunktet for automatisk tænding Aktivering af automatisk tænding Afkalkning Indstilling af temperaturen Automatisk slukning Indstilling af vandets hårdhed Fabriksværdier (reset) Vaskeprocedure Beep ON/OFF (aktivering og deaktivering af akustisk signal)..101 tilberedelse af kaffe Valg af kaffesmag Valg af mængden af kaffe i koppen Regulering af kaffekværnen Gode råd for at få en varmere kaffe Tilberedelse af kaffe med kaffebønner Tilberedelse af kaffe med formalet kaffe Tilberedelse af drikke med mælk Fyld mælkebeholderen og sæt den i Tilberedning af cappuccino Tilberedning af latte macchiato Tilberedning af caffelatte Tilberedning af opskummet mælk og varm mælk (UDEN KAFFE). 104 Indstilling af kaffe- og mælkemængden i koppen tilberedelse af varmt vand Ændring af vandmængde der automatisk løber ud rengøring Rengøring af apparatet Rengøring af kaffegrumsbeholderen Rengøring af dråbeopsamlingsbakken Rengøring af maskinens indre dele Rengøring af vanddunken Rengøring af kaffeudløbsrørenes mundinger Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe Rengøring af infusionsenheden Rengøring af mælkebeholderen Rengøring af dysen til varmt vand/damp afkalkning programmering af vandets hårdhed Måling af vandets hårdhed Indstilling af vandets hårdhedsgrad Indstilling af sprog tekniske data bortskaffelse meddelelser der vises frem på displayet fejlløsning

2 Indledning Tak for at have valgt den automatiske kaffe- og cappuccino maskine. Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye apparat. Brug et par minutter til at læse denne brugervejledning. De vil således undgå at komme ud for faresituationer og at beskadige maskinen. Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til kvæstelser eller skade på apparatet. Fare for at blive skoldet! Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til man bliver skoldet eller forbrændt. Bemærk : Dette symbol gør opmærksom på vigtige råd og oplysninger til brugeren. Bogstaver i parentes Bogstaver i parentes svarer til tegnforklaringen der står i Beskrivelse af apparatet (side 3). Problemer og reparationer Hvis der opstår problemer, prøv først at løse dem ved at følge advarslerne der står i paragrafferne Meddelelser på displayet på side 109 og Løsning af problemer på side 110. Hvis disse oplysninger ikke er tilstrækkelige, eller der kræves yderligere oplysninger, tilrådes det at ringe til kundeservicen på det nummer, der står på det medfølgende blad med Kundeservice. Hvis Deres land ikke er blandt dem, der står på bladet, ring til det telefonnummer, der er angivet i garantien. Angående eventuelle reparationer, henvend Dem udelukkende til De Longhis Tekniske Assistance. Adresserne står på garantibeviset, der følger med maskinen. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler Fare! Idet apparatet går på elektrisk strøm, kan det ikke udelukkes, at det kan give elektriske stød. Overhold derfor følgende sikkerhedsadvarsler: Rør aldrig apparatet med våde hænder eller fødder. Rør aldrig stikket med våde hænder. Kontroller at stikket altid er let tilgængeligt, fordi kun hvis det er det, kan man tage stikket ud, hvis det bliver nødvendigt. Hvis De vil trække stikket ud af kontakten, skal man tage fat direkte om stikket. Træk aldrig i ledningen, fordi den kan gå i stykker. For at slå apparatet helt fra, tryk hovedafbryderen, der sidder på bagsiden af apparatet, i pos. 0 (fig. 6). Hvis der opstår beskadigelser til apparatet, prøv aldrig at reparere dem. Sluk for apparatet, tag stikket ud af kontakten og henvend Dem til De Longhis Tekniske Assistance. Hvis der er skader på stikket eller el-ledningen, lad dem udelukkende blive udskiftet af De Longhis Tekniske Assistance, for at undgå enhver form for risiko. Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspanderet polystyren) udenfor børns rækkevidde. Man bør ikke tillade mennesker (og heller ikke børn) med nedsatte psykiske eller fysiske evner eller nedsatte sanse evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab, at betjene dette apparat med mindre de er under passende opsyn, og der er blevet givet passende vejledninger af en der er ansvarlig for deres sikkerhed. Overvåg børn, og kontroller at de ikke leger med apparatet. Fare for at blive skoldet! Dette apparat fremstiller varmt vand, og når det er i funktion, kan der dannes vanddamp. De skal passe på ikke at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp. Anvendelse til formålet med apparatet Dette apparat er lavet til brygning af kaffe og til at opvarme drikke. En hvilken som helst anden anvendelse anses for ukorrekt. Dette apparat er ikke egnet til kommercielt brug. Fabrikanten svarer ikke for skader, der skyldes ukorrekt anven- DA 97

3 delse af apparatet. Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Det er ikke beregnet til at blive anvendt i: rum der bruges som køkken for personale i butikker, på kontorer eller i andre arbejdsmiljøer bondegårdsferie hoteller, moteller og andre indkvarteringsstrukturer udlejede værelser Brugervejledning Læs omhyggeligt følgende vejledning inden apparatet tages i brug. - Hvis denne vejledning ikke overholdes, kan det forårsage kvæstelser og beskadigelser af apparatet. Fabrikanten svarer ikke for skader, der skyldes manglende overholdelse af denne brugervejledning. Bemærk: Opbevar omhyggeligt disse vejledninger. Hvis apparatet overtages af andre, skal også denne vejledning overdrages til den nye ejer. Beskrivelse Beskrivelse af apparatet (side. 3 - A ) A1.Greb til regulering af malingsgraden A2. Beholder til kaffebønner A3. Hovedafbryder A4. Låg til beholderen til kaffebønner A5. Låg til tragten og sædet til måleskeen A6. Sæde til måleske A7. Kopvarmerbakke A8. Tragt til påfyldning af formalet kaffe A9. Betjeningspanel A10. Varmtvands- og dampdyse A11. Infusionsenhed A12. Vandbeholder A13. Forsyningskabel A14. Kopbakke A15. Dråbeopsamlingsbakke A16. Plads til latte macchiato/caffelatte-glas A17. Kaffegrumsopsamlingsbakke A18. Inspektionsluge A19. Kaffeudløbsrøret (kan justeres i højden) A20. Kaffetransportør Beskrivelse af mælkebeholderen (side. 3 - B ) B1. Mælkeskummer markør B2. Greb på mælkebeholderen B3. CLEAN tast B4. Sugerør til mælk B5. Udløbsrør til opskummet mælk B6. Låg med mælkeskummeranordning Beskrivelse af tilbehør (side. 3 - C ) C1. Udløbsrør til varmt vand C2. Doseringsske C3. Rengøringspensel C4. Afkalkningsmiddel C5. Målestrip til registrering af vandets hårdhedsgrad (Total hardness test) Beskrivelse af kontrolpanelet (side. 3 - D ) Nogle af tasterne på panelet har dobbelt funktion: dette angives med parentes inde i beskrivelsen. D1. ON/STAND-BY knap D2. Display D3. Tast til tilberedning af én kop koncentreret kaffe D4. Tast til tilberedning af to kopper koncentreret 98

4 kaffe D5. Tast til tilberedning af én kop mild kaffe D6. Tast til tilberedning af to kopper mild kaffe D7. Tast CAFFELATTE: tilberedning af én kop caffelatte (eller varm mælk, hvis tasten trykkes ned to gange efter hinanden) D8. Tast LATTE MACCHIATO: tilberedning af én latte macchiato (eller opskummet mælk, hvis tasten trykkes ned to gange efter hinanden) D9. Tast CAPPUCCINO: tilberedning af én cappuccino (eller opskummet mælk, hvis tasten trykkes ned to gange efter hinanden) D10. Tast til valg af kaffesmag eller tilberedning med formalet kaffe. (Tast til valg af kaffesmag eller til beredning med formalet kaffe). D11. Tast til varmtvandsudløb. (SET-tast til ændring af indstillingerne i menuen). D12. Tast til start af rensning. (Tast til ændring af indstillingerne i menuen). D13. Tast P: for at gå ind i menuen. inden apparatet tages i brug Kontrol af apparatet Efter at have fjernet emballagen, skal man sikre sig at apparatet er intakt og at alle ekstradelene er med. Benyt ikke apparatet hvis der er synlige beskadigelser. Henvend dem til De Longhis Tekniske Assistance. Installazione dell apparecchio Når de installerer apparatet, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes: Apparatet udsender varme i rummet omkring det. Efter at have anbragt apparatet på arbejdsplanen, skal man kontrollere, at der er frit rum tilbage på mindst 3 cm mellem apparatets overflader, det der er på siderne og bag apparatet, og et frit rum på mindst 15 cm over kaffemaskinen. Hvis der skulle komme vand ind i apparatet, kan dette beskadige apparatet. Anbring ikke apparatet i nærheden af vandhaner eller køkkenvaske. Apparatet kan blive beskadiget, hvis vandet i det fryser til. Installer ikke apparatet i et miljø, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet. Anbring den elektriske forsyningsledning således, at den ikke bliver beskadiget af skarpe hjørner eller i kontakt med varme overflader (f.eks. elektriske plader). 99 Tilslutning af apparatet Kontroller at elforsyningens spænding svarer til den, der er angivet på apparatets typeskilt på bunden af apparatet. Apparatet må kun forbindes til en korrekt monteret stikkontakt, med en kapacitet på mindst 10A og en velfungerende jordforbindelse. Hvis stikket og kontakten ikke passer sammen, få udskiftet stikket med et andet, der er af passende type, af faglært personale. Første gang apparatet tages i brug Bemærk : Maskinen er blevet kontrolleret på fabrikken med kaffe i, så det er helt normalt, at der er spor af kaffe i kværnen. Det garanteres under alle omstændigheder, at maskinen er ny. Det tilrådes at foretage personlige indstillinger m.h.t. vandets hårdhed med det samme, ved at følge den procedure, der er beskrevet i paragraf Programmering af vandets hårdhed (side 108). 1. Tilslut apparatet til elnettet og tryk hovedafbryderen bag på apparatet i pos. I (fig. 1). Det er nødvendigt at vælge det ønskede sprog (sprogene skifter hver 3 sekunder): 2. når sproget dansk vises frem, tryk i nogle sekunder på tast ok (fig.2), indtil der på displayet kommer til at stå: DANSK INSTALLERET. Fortsæt derefter ved at følge de angivne vejledninger på selve displayet: 3. FYLD VANDDUNK : træk vanddunken ud, fyld den med frisk vand indtil stregen MAX, og sæt derefter dunken i igen (fig. 3). 4. sæt vandudløb i og tryk på ok : kontroller at dysen sidder korrekt på udløbsrøret stil en beholder (fig.4), der kan rumme mindst 100 ml under dysen. 5. Tryk på tast OK (fig.2). På displayet kommer der til at stå VENT VENLIGST, medens varmt vandet starter at løbe ud af varmt vanddysen. Maskinen slutter første startprocedure, og viser meddelelsen slukning i gang, vent venligst og apparatet slukkes. Nu er maskinen klar til normal anvendelse. Bemærk: Første gang apparatet benyttes, er det nødvendigt at tilberede 4-5 kopper kaffe eller 4-5 kopper cappuccino inden maskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat. DA

5 apparatet tændes Bemærk: Inden De tænder apparatet, skal de sikre Dem at hovedafbryderen, der sidder på bagsiden af apparatet, står i pos. I (fig. 1). Hver gang apparatet tændes, udfører det automatisk en foropvarmnings - og skyllecyklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, efter at denne cyklus er færdig. Fare for at blive skoldet! Under skylningen, kommer der lidt varmt vand ud af mundingerne på kaffeudløbsrøret; det bliver samlet op i dråbeopsamlingsbakken nedenunder. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. For at tænde apparatet, tryk på tast (fig. 5): på displayet kommer der til at stå VARMER OP VENT VENLIGST. Når opvarmningen er afsluttet, vises der på displayet en anden besked: Renser ; på denne måde leder apparatet varmt vand igennem de indvendige rør, så de også bliver opvarmet, samtidig med at vandopvarmeren varmes. Apparatet har den rette temperatur, når displayet viser beskeden klar til brug. apparatet slukkes Hver gang apparatet slukkes, foretager det en automatisk skylning, der ikke kan afbrydes. For at undgå beskadigelser på apparatet, tryk altid på tast for at slukke maskinen. Fare for at blive skoldet! Under skylningen, kommer der lidt varmt vand ud af mundingerne på kaffeudløbsrøret (kun hvis man har brygget kaffe); det bliver samlet op i dråbeopsamlingsbakken nedenunder. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. Tryk på tast (fig. 5). for at slukke maskinen. Apparatet udfører skylningen og derefter slukkes. Bemærk: Hvis apparatet ikke benyttes i længere perioder, tryk også hovedafbryderen i position I (fig. 6). Tryk aldrig hovedafbryderen i pos. 0 når apparatet er tændt. Apparatet udfører ikke skylningen, hvis man ikke har tilberedt nogen drikke i den tid det er resteret tændt. menuindstillinger Man får adgang til indstillingsmenuen ved at trykke på tasten P; funktionerne, som kan vælges, er: Ur, Tidspunkt for automatisk tænding, Automatisk tænding, Afkalkning, Temperatur, Automatisk slukning, Vandets hårdhedsgrad, Fabriksindstillinger, Vaskeprocedure, Beep ON/OFF. Indstilling af uret Hvis man ønsker at ændre tiden på displayet, gøres det på følgende måde: Tryk på tasten P. Tryk på tasten (som på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil pilen i menuen peger på: UR. Tryk på tasten (som svarer til symbolet SET, der blinker på displayet) for at indstille tiden. (Mens tasten holdes nede skifter tiden hurtigt). Tryk på tasten OK for at bekræfte valget; Tryk på tasten P (som svarer til symbolet ESC der blinker på displayet) for at gå ud af indstillingerne, eller tryk på tasten for at ændre andre parametre. for at få vist tiden, når maskinen er slukket, skal man trykke på en hvilken som helst tast: tiden vises i fem minutter. Indstilling af tidspunktet for automatisk tænding Det er muligt at indstille tidspunktet for automatisk tænding, så apparatet er klar til brug på det ønskede tidspunkt (f.eks. om morgenen), så man straks kan begynde at lave kaffe. Sørg for, at maskinens ur allerede er blevet indstillet, som beskrevet i foregående afsnit. Tryk på tasten P e og herefter flere gange på tasten (som på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil pilen i menuen peger på START : Tryk på tasten (svarende til symbolet SET, der blinker på displayet) for at indstille tidspunktet for, hvornår maskinen skal tænde automatisk. (Hvis man holder tasten SET nede, skifter tiden hurtigt). Tryk på tasten OK for at bekræfte valget; Aktivering af automatisk tænding Tryk endnu engang på tasten SET og maskinen viser beskeden AUTOMATISK START NEJ. Tryk på tasten (ud for symbolet SET som lyser på displayet) for at ændre funktionen (maskinen viser beskeden AUTOMATISK START JA ); Tryk på tasten OK for at aktivere funktionen automatisk tænding; Tryk på tasten P (svarende til symbolet ESC der blinker på displayet) for at gå ud af indstillingerne, eller tryk for at ændre parametrene. når tidspunktet for automatisk tænding er indstillet, vil der på displayet blive vist et symbol, ved siden af det viste klok- 100

6 keslæt. Afkalkning For anvisninger om afkalkning, se venligst side 106. Indstilling af temperaturen Hvis man ønsker at ændre temperaturen på vandet (lav, middel, høj), som kaffen laves med, skal man gøre følgende: Tryk på tasten Pe og tryk herefter flere gange på den tast (som på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil pilen i menuen peger på HØJ TEMPERA- TUR... Tryk på tasten (svarende til symbolet SET, som blinker på displayet), indtil maskinen viser den ønskede kaffetemperatur. Tryk på tasten OK for at bekræfte den valgte temperatur; Tryk på tasten P (svarende til symbolet ESC der blinker på displayet) for at gå ud af indstillingerne, eller tryk for at ændre andre parametre. Automatisk slukning Maskinen er forindstillet til automatisk at gå i Stand-by, når den ikke er blevet brugt i én time. Det er muligt at ændre dette tidsinterval, så apparatet slukkes efter 1, 2 eller 3 timer. Tryk på tasten P e og så flere gange efter hinanden på tasten (som på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil pilen i menuen peger på SLUK EF- TER 1 TIME. Tryk på tasten (som svarer til symbolet SET som blinker på displayet) for at ændre antallet af timer, maskinen skal være tændt. Tryk på tasten OK for at bekræfte valget. Tryk på tasten P (svarende til symbolet ESC der blinker på displayet) for at gå ud af indstillingerne, eller tryk for at ændre andre parametre. Indstilling af vandets hårdhed Angående vejledninger til indstilling af vandets hårdhed, henvises der til side 107. Fabriksværdier (reset) Med denne funktion genindstilles alle indstillingerne i menuen og alle mængdeprogrammeringerne, ved at gå tilbage til fabriksværdierne (undtagen sproget, der resterer det der er indstillet). For at genoprette fabriksindstillingerne, skal man foretage følgende: Tryk på tasten P e og herefter flere gange efter hinanden på den tast (som på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil pilen i menuen peger på RESET NO ( RESET NEJ ). 101 Tryk på den tast (som svarer til symbolet SET som blinker på displayet), indtil maskinen viser den ønskede kaffetemperatur. Tryk på tasten OK for at gå tilbage til fabriksindstillingerne; Tryk på tasten P (svarende til symbolet ESC der blinker på displayet) for at gå ud af indstillingerne, eller tryk for at ændre andre parametre. Maskinen går tilbage til fabriksindstillingerne og viser beskeden READY (KLAR TIL BRUG). Vaskeprocedure Denne funktion kan kun bruges af personale fra det tekniske servicecenter. Beep ON/OFF (aktivering og deaktivering af akustisk signal) Tryk på tasten P e og herefter flere gange på tasten (som på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil pilen i menuen peger på Beep on. Tryk på tasten (svarende til symbolet SET, som blinker på displayet), og maskinen viser beskeden Beep off ; Tryk på tasten OK for at deaktivere det akustiske signal; Tryk på tasten P (som svarer til symbolet ESC der blinker på displayet), for at gå ud af indstillingerne, eller tryk på tasten for at ændre andre parametre. Maskinen er nu indstillet til ikke at afgive noget akustisk signal, og viser beskeden READY (KLAR TIL BRUG).. tilberedelse af kaffe Valg af kaffesmag Maskinen er forindstillet på fabrikken til at give kaffe med normal smag. Man kan vælge en af disse smag: Ekstra let smag Let smag Normal smag Stærk smag Ekstra stærk smag For at ændre smag, tryk flere gange på tast (fig. 2) indtil den ønskede smag kommer frem på displayet. Valg af mængden af kaffe i koppen Maskinen er blevet fabriksindstillet til automatisk at lave følgende mængder kaffe: - koncentreret kaffe, hvis man trykker på tasten ; - mild kaffe, hvis man trykker på tasten ; DA

7 - to kopper koncentreret kaffe, hvis man trykker på tasten ; - to kopper mild kaffe, hvis man trykker på tasten o Hvis man ønsker at ændre den mængde kaffe, som maskinen automatisk laver i koppen, skal man gøre følgende: - tryk i mindst 8 sekunder, og slip herefter tasten for mængden, som ønskes ændret, indtil displayet viser beskeden PROGRAM. MÆNGDE og der begynder at løbe kaffe ud af maskinen; - så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, skal man trykke på samme tast én gang til for at gemme den nye mængde; maskinen afgiver et dobbelt beep som bekræftelse. Nu er maskinen omprogrammeret med de nye indstillinger, og displayet viser KLAR TIL BRUG. det er muligt at indstille alle fire typer kaffe efter ønske. Regulering af kaffekværnen Kaffekværnen må ikke reguleres, i hvert fald ikke i begyndelsen, fordi den er allerede blevet forindstillet på fabrikken, sådan at kaffen løber korrekt ud. Men hvis, efter at man har lavet de første kopper kaffe, løber kaffen ud for hurtigt eller for langsomt (i dråber), skal man foretage en ændring med drejeknappen til regulering af malingsgraden (fig. 7). Drejeknappen til regulering må kun drejes, når kaffekværnen er i funktion. For at opnå at kaffen ikke løber ud i dråber, drej med uret hen mod 7 tallet (= groft malet kaffe) ikke mere end et hak ad gangen. For at opnå at kaffen løber fyldigere ud, og for at få cremen til at se bedre ud, drej et hak mod uret hen mod 1 tallet (=fin malet kaffe) ikke mere end et hak ad gangen. Virkningen af denne korrektion ses først efter at der er lavet mindst 2 kopper kaffe. Hvis kaffen stadig løber for hurtigt eller for langsomt ud, er det nødvendigt at gentage ændringen og dreje knappen et hak til. Gode råd for at få en varmere kaffe For at få en varmere kaffe, tilrådes følgende: foretag en skylning, inden kaffen løber ud: tryk på tast for at vælge funktion Skylning : der løber varmt vand ud af kaffeudløbsrøret, og det varmer hele maskinens indvendige kredsløb op og gør, at kaffen kommer varmere ud; stil kopperne på kopvarmerbakken indtil de bliver varme; varm kopperne med varmt vand (brug funktion varmt vand); vælg høj kaffetemperatur i menuen. Tilberedelse af kaffe med kaffebønner Brug aldrig karamelliserede eller kandiserede kaffebønner fordi de risikerer at klistre sig fast i kaffekværnen og gøre den ubrugelig. 1. Kom kaffebønnerne i beholderen til dem (fig. 8). 2. Under kaffeudløbsrørets mundinger stilles: - 1 kop, hvis man ønsker 1 kop kaffe (fig. 9); - 2 kopper, hvis man ønsker 2 kopper kaffe (fig. 10). 3. Sænk kaffeudløbsrøret således at det kommer så nær ved koppen som muligt: således får man en bedre creme (fig. 11). 4. Tryk på den tast, der svarer til det ønskede antal kopper (fig. 12). 5. Tilberedningen starter. Når tilberedelsen er færdig, er apparatet klart til at bruges igen. Bemærk: Mens maskinen er i gang med at tilberede kaffen, kan udløbet standses når som helst, ved at man trykker en af tasterne til udløb Hvis man vil have en større mængde kaffe i koppen efter at kaffen er udløbet, skal man bare (inden der er gået 3 sekunder) holde en af tasterne til udløb af kaffe ned. Når tilberedelsen er færdig, er apparatet klart til at bruges igen. Hvis kaffen løber ud i dråber eller ikke er ret fyldig, med for lidt creme, eller for kold, læs rådene i kapitlet Løsning af problemerne (side 110). Når maskinen er i brug, kan nogle meddelelser vises frem på displayet; deres betydning forklares i paragraf Meddelelser der vises frem på displayet (side 109). Tilberedelse af kaffe med formalet kaffe 102

8 Kom aldrig formalet kaffe i maskinen, hvis maskinen er slukket, for at undgå at kaffen spreder sig inde i maskinen, og snavser maskinen til. Hvis dette sker, kan maskinen beskadiges. Fyld aldrig mere end 1 strøget måleske i, ellers risikerer man at maskinen snavses til indvendigt, eller at tragten bliver stoppet til. Hvis man bruger formalet kaffe, kan man kun tilberede en kop kaffe ad gangen. 1. Tryk flere gange på tasten (fig. 2) indtil den blinkende skrift KLAR TIL BRUG - FORMALET vises. 2. Kontroller at tragten ikke er tilstoppet, og kom en strøget måleske formalet kaffe i tragten (fig. 13). 3. Stil en kop under kaffeudløbsrørets mundinger. 4. Tryk på brygning af én kop kaffe eller (fig. 12). 5. Tilberedningen starter. Hvis man, når man har brugt maskinen med formalet kaffe, ønsker at bruge kaffebønner igen, skal man deaktivere funktionen formalet kaffe og igen trykke på tasten, og kaffekværnen bliver igen aktiveret til brygningen. Tilberedelse af drikke med mælk For at undgå mælk der er for lidt opskummet, eller med store bobler, skal man altid rengøre mælkens låg og varmtvandsdysen som beskrevet i afsnittet rengøring af mælkebeholder og rengøring af dysen til varmt vand/damp på s Fyld mælkebeholderen og sæt den i 1. Drej låget på mælkebeholderen i urets retning, indtil modstanden mærkes, og tag låget af (fig. 14). 2. Fyld mælkebeholderen med en tilstrækkelig mængde mælk, uden at det maksimale niveau MAKS., som er angivet på grebet (fig. 15), overskrides. For at få en mere fyldig og homogen creme, skal man bruge minimælk eller letmælk ved køleskabstemperatur (cirka 5 C). 3. Kontroller at opsugningsrøret er sat ind i dets sæde på bunden af mælkebeholderens låg (fig. 16). 4. Sæt mælkebeholderens låg på igen og drej det mod uret, indtil anslaget. 5. Fjern udløbsrøret fra vanddysen (fig. 17). 6. Hægt det på igen ved at skubbe beholderen helt ind mod dysen (fig. 18): maskinen udsender nu et akustisk signal (hvis beep-funktionen er aktiveret). 7. Placer en kop som er tilstrækkelig stor under dyserne på kaffeudløbet og under udløbsrøret til opskummet mælk. For at kunne bruge særlig høje kopper/glas, skal man løfte låget på risten på kopbakken (fig. 19). Tilberedning af cappuccino 1. Efter at have hægtet mælkebeholderen på, skal man placere mælkeskummer markøren på 1 cappuccino, printet på mælkebeholderens låg (fig. 20). Det er muligt at regulere mængden af skum, mens det løber ud: ved at flytte regulatoren lidt mod positionen 2 lattemacchiato, opnår man mere kompakt skum. Hvis den derimod flyttes hen mod positionen 1 cappuccino, opnår man luftigere skum. 2. Tryk på tasten cappuccino (fig. 21). På displayet vises beskeden Cappuccino Markør beholder i position 1. (Efter nogle sekunder løber skummet ud af røret til mælkeskum og fylder koppen nedenunder. Mælken stopper automatisk med at løbe ud, og herefter begynder kaffen at løbe ud). Hvis man under udløbet ønsker at afbryde tilberedningen af mælken eller kaffen, skal man trykke på tasten cappuccino. Tilberedning af latte macchiato 1. Efter at have hægtet mælkebeholderen på, skal man placere mælkeskummer markøren (B1) på 2 LATTE MAC- CHIATO (fig. 22), printet på mælkebeholderens låg. 2. Tryk på tasten LATTE MACCHIATO (fig. 23). På displayet vises beskeden LatteMacchiato Markør Beholder I Position 2. (Efter nogle sekunder løber skummet ud af røret til mælkeskum og fylder koppen nedenunder. Mælken stopper automatisk med at løbe ud, og herefter begynder kaffen at løbe ud). Hvis man under udløbet ønsker at afbryde tilberedningen af mælken eller kaffen, skal man trykke på tasten latte macchiato. Tilberedning af caffelatte 1. Efter at have hægtet mælkebeholderen på, skal man placere mælkeskummer markøren på 3 caffelatte (fig. 24), printet på mælkebeholderens låg. 2. Tryk på tasten caffelatte (fig. 25). På displayet vises beskeden Caffelatte Markør Beholder i Position : 3. (Efter nogle sekunder løber mælken ud fra udløbsrøret til mælk og fylder koppen, som står nedenunder. DA 103

9 Mælken stopper automatisk med at løbe ud, og herefter begynder kaffen at løbe ud). Hvis man under udløbet ønsker at afbryde tilberedningen af mælken eller kaffen, skal man trykke på tasten caffelatte. Tilberedning af opskummet mælk og varm mælk (UDEN KAFFE) 1. Efter at have hægtet mælkebeholderen på, skal mælkeskummermarkøren (B1) placeres afhængigt af den ønskede mængde skum (pos. 3 caffelatte= lidt skum; pos. 1 cappuccino= meget skum). 2. Tryk to gange efter hinanden (inden 2 sekunder) på tasten cappuccino eller latte macchiato eller caffè latte. Rengøring af opskummer anordning med tasten CLEAN Fare for at blive skoldet! Under rengøringen af rørene inde i mælkebeholderen, kan der løbe lidt varmt vand ud af udløbsrøret til opskummet mælk (B5). Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. Når skriften Tryk CLEAN taste kommer blinkende frem på displayet (efter hvert brug af mælkefunktionerne), skal man fortsætte som følgende for at gøre rent og fjerne mælkeresterne: 1. Efterlad mælkebeholderen i kaffemaskinen (det er ikke nødvendigt at tømme mælkebeholderen); 2. Stil en kop eller en anden beholder under udløbsrøret hvor der løber opskummet mælk ud. 3. Tryk på tasten CLEAN (fig. 26) og hold den nede i mindst 8 sekunder. Displayet viser beskeden: Rensning ). 4. Fjern mælkebeholderen og vask altid dysen med en svamp (fig. 27). Når displayet viser den blinkende meddelelse Tryk på tast CLEAN, er det under alle omstændigheder muligt at gå frem med brygningen af kaffe eller mælk; hvis man skal tilberede kopper drikkevarer med mælk, skal man rengøre mælkebeholderen efter den sidste tilberedelse. Mælken der er tilbage i mælkebeholderen kan opbevares i køleskabet. I nogle tilfælder, for at foretage rengøringen, er det nødvendigt at vente at maskinen varmes op, ved at holde tasten CLEAN trykket nede. Indstilling af kaffe- og mælkemængden i koppen Maskinen er forindstillet på fabrikken til at brygge med standard mængder. Hvis man ønsker at ændre standard mængderne, skal man gå frem som følgende: 1. Stil en kop under kaffeudløbsrørets mundinger og samtidigt under mælk udløbsrøret. 2. Tryk på tast cappuccino og hold den trykket nede, indtil der på displayet kommer til at stå Mælk Til Cappuccino Programm. Mængde. 3. Slip tasten. Maskinen starter at brygge mælk. 4. Så snart mælken i koppen når det ønskede niveau, tryk igen på tast cappuccino. 5. Efter nogle sekunder starter maskinen at brygge kaffe og på displayet kommer der til at stå KaffeTilCappucc. Programm. Mængde. 6. Så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, tryk igen på tast cappuccino. Kaffen stopper med at løbe ud og displayet viser teksten klar. Nu er maskinen omprogrammeret ifølge de nye mængder kaffe og mælk. Det er også muligt at omprogrammere mængden af kaffe eller mælk til tilberedning af lattemacchiato og caffelatte. tilberedelse af varmt vand Tilberedelse Fare for at blive skoldet! Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når der løber varmt vand ud af det. Varmtvanddysen bliver varm under vandets udløb, og skal derfor gribes kun ved grebet. 1. Kontrollér at vanddysen er korrekt tilkoblet (fig. 4). 2. Placer en beholder under udløbet (så tæt som muligt på udløbet, for at forhindre det varme vand i at sprøjte ud). 3. Tryk på tast. På displayet vises beskeden varmt vand. 4. Der løber varmt vand ud af varmtvanddysen og afbrydes automatisk efter cirka 250 ml vand. 5. For at afbryde manuelt udløbet af varmt vand, tryk igen på tast. Lad ikke det varme vand løbe ud i mere end 2 minutter ad gangen). Ændring af vandmængde der automatisk løber ud Maskinen er forindstillet på fabrikken til at give 250 vand ml vand. Hvis man ønsker at ændre mængden, skal man gå frem som følgende: 1. Stil en beholder under vanddysen. 2. Tryk tast indtil displayet viser meddelelsen Varmt Vand Indstil mængde. 3. Så snart vandet i koppen når det ønskede niveau, tryk igen på tast. 104

10 rengøring Brug aldrig opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol til rengøring af apparatet. Med De Longhi superautomatiske apparater, er det ikke nødvendigt at bruge kemiske tilsætningsstoffer til rengøring af apparatet. Der er ikke nogle af apparatets dele der kan vaskes op i opvaskemaskine bortset fra mælkebeholderen (B) Anvend ikke metalredskaber til at fjerne kaffesamlinger eller kaffeaflejringerne, fordi de kan ridse maskinens metal- eller plastikoverfladerne. Rengøring af apparatet Følgende dele af apparatet kæver regelmæssig rengøring: - beholderen til kaffegrums (A17), - dråbeopsamlingsbakken (A15), - maskinens indre dele, man kan komme ind til, ved at åbne betjeningslågen (A18), - vanddunken (A12), - kaffeudløbsrørenes mundinger (A19) og varmtvand dysen (A10), - tragten til påfyldning af formalet kaffe (A8), - infusionsenheden (A11) - mælkebeholderen (B). Rengøring af kaffegrumsbeholderen Når der på displayet kommer til at stå TØM KAFFEGRUMSBE- HOLDER!, er det nødvendigt at tømme den og gøre den ren. Så længe du ikke rengør beholderen til kaffegrums, vises ikke foregående meddelelse og maskinen kan ikke brygge kaffe. Apparatet meddeler at man skal tømme kaffegrumsbeholderen, selv om den ikke er fyldt op, hvis der er gået 72 timer fra den sidste brygning (for at maskinen kan tælle 72 timer korrekt, må den aldrig slukkes med hovedafbryderen i pos. 0). For at gøre maskinen ren gøres følgende (med maskinen tændt): 1. Åbn betjeningslågen på den nederste del (fig. 25), træk derefter dråbeopsamlingsbakken ud (fig. 26), tøm den og gør den ren. 2. Tøm og rengør beholderen til kaffegrums ved samtid at sørge for at fjerne samtlige rester der kunne være aflejret på bunden: den medleverede pensel er udstyret med en børste der er egnet til denne operation. 3. Sæt igen dråbeopsamlingsbakken sammen med kaffegrumsbeholderen i. 4. Luk betjeningslågen. Når du trækker dråbeopsamlingsbakken ud, skal du altid tømme beholderen til kaffegrums, selv om den ikke er fyldt op. Hvis 105 du ikke foretager denne operation, kan det ske, når du brygger de næste kopper kaffe, at beholderen til kaffegrums fyldes for meget op og at maskinen tilstoppes. Rengøring af dråbeopsamlingsbakken Hvis dråbeopsamlingsbakken ikke tømmes regelmæssigt, kan vandet løbe over og trænge ind eller til siderne af apparatet. Dette kan beskadige maskinen, bordet maskinen står på, og hvad der er omkring. Opsamlingsbakken er udstyret med en flydende indikator (af rød farve) som viser vandniveauet i bakken (fig. 30). Inden indikatoren begynder at stikke ud af kopholderbakken, er det nødvendigt at tømme opsamlingsbakken og at rengøre den. For at fjerne dråbeopsamlingsbakken: 1. Åbn betjeningslågen (fig. 28); 2. Træk dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums ud (fig. 29); 3. Tøm dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums og vask dem; 4. Indsæt dråbeopsamlingsbakken, med dens beholder til kaffegrums; 5. Luk betjeningslågen. Rengøring af maskinens indre dele Fare for elektrisk stød! Inden du foretager rengøringen af maskinens indre dele, skal maskinen slukkes (jvf. Apparatet slukkes, side 100, og frakobles fra elnettet. Kom aldrig maskinen i vand. 1. Kontroller regelmæssigt (efter cirka 100 kopper kaffe) at maskinen ikke er snavset indvendigt (du kan komme ind til de indre dele, ved at fjerne dråbeopsamlingsbakken Hvis det er nødvendigt, skal man fjerne kaffeaflejringerne med den medleverede pensel (C2) 2. Opsug alle rester med en støvsuger (fig. 32). Rengøring af vanddunken 1. Rengør vanddunken (A12) regelmæssigt (cirka en gang om måneden) med en fugtig klud og lidt mildt rengøringsmiddel. 2. Efter rengøringen, skyl omhyggeligt vanddunken for at fjerne alle rester rengøringsmiddel. 3. Fyld dunken med friskt vand og sæt dunken i igen. Rengøring af kaffeudløbsrørenes mundinger 1. Rengør kaffeudløbsrørenes mundinger, ved hjælp af en svamp eller en klud (fig. 31). 2. Kontroller at hullerne i kaffeudløbsrøret ikke er tilstoppet. DA

11 Hvis det er nødvendigt, fjern kaffeaflejringerne med et tandstik (fig. 32). Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe Kontroller regelmæssigt (cirka en gang om måneden) at tragten til påfyldning af formalet kaffe (A7) ikke er tilstoppet. Hvis det er nødvendigt, fjern kaffeaflejringerne med den medleverede pensel. Rengøring af infusionsenheden Infusionsenheden skal gøres ren mindst en gang om måneden. Infusionsenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt. 1. Kontroller at maskinen har udført slukningen korrekt (jvf. Apparatet slukkes, side 100). 2. Åbn betjeningslågen (fig. 28). 3. Træk dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums ud (fig. 29). 4. Tryk de to røde afhægtningstaster indad, og træk samtidig infusionsenheden udad (fig. 34). SKYL KUN MED VAND INGEN RENGØRINGSMIDDEL INGEN OPVASKEMASKINE Rens infusionsenheden, uden at bruge rengøringsmidler fordi de kan beskadige den. 5. Kom infusionsenheden ned i vand i cirka 5 minutter og skyl den derefter under vandhanen. 6. Ved brug af penslen (A22), skal man rengøre eventuelle kafferester på infusionsenhedens plads. 7. Efter at have gjort infusionsenheden ren, sættes den i igen og anbringes i holderen; tryk derefter på PUSH, indtil du hører at den sætter sig fast med et klik. vist på figuren. 8. Når infusionsenheden er sat i, skal man sikre sig at de to røde taster er blevet udløst udad. 9. Sæt dråbeopsamlingsbakken og kaffegrumsbeholderen i igen. 10. Luk betjeningslågen. Rengøring af mælkebeholderen Gør beholderen ren efter hver tilberedelse af mælk, som beskrevet i det følgende: 1. Drej mælkebeholderens låg med uret og tag det af 2. Træk udløbsrøret og opsugningsrøret ud. 3. Vask omhyggeligt alle delene med varmt vand og mildt opvaskemiddel. Alle delene kan vaskes i opvaskemaskinen, ved at stille dem i øverste kurv i opvaskemaskinen. Vær særligt opmærksom på, at der ikke sidder mælkerester i hullerne. 4. Kontroller også at opsugningsrøret og udløbsrøret ikke er tilstoppet af mælkerester. 5. Sæt udløbsrøret og opsugningsrøret på igen. 6. Sæt mælkebeholderens låg på igen ved at dreje det mod uret, til det sidder fast. Rengøring af dysen til varmt vand/damp Rengør dysen hver gang man tilbereder en drikke med mælk, og fjern alle mælkerester der sidder fast på pakningerne (fig. 27). afkalkning Når displayet viser den blinkende meddelelse VENLIGST AF- KALK!, skal man gå frem med afkalkningen af apparatet. Hvis infusionsenheden er svær at sætte i, skal man (inden den sættes i) sætte den på den rette størrelse, ved at trykke samtidigt på underdelen og overdelen, som 106 Afkalkningsmidlet indeholder syrer, der kan irritere huden og øjnene. Det er strengt nødvendigt at overholde fabrikantens sikkerhedsforskrifter, som står på afkalkningsmidlets pakke, samt forskrifterne om hvad man skal gøre, hvis man får det på

12 huden, eller i øjnene. Brug udelukkende De Longhi afkalkningsmiddel. Brug endelig ikke afkalkningsmidler der er lavet på sulfaminsyre og eddikesyre; hvis du gør det, dækker garantien ikke. I øvrigt dækker garantien ikke, hvis afkalkningen ikke er udført regelmæssigt. 1. Tænd for maskinen. 2. Gå ind i programmenuen ved at trykke på tasten P. 3. Tryk på tast for at bekræfte. (som på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil pilen i menuen peger på: AFKALKNING NEJ. 4. Tryk på tasten (svarende til symbolet SET der blinker på displayet), og på displayet vises AFKALKNING JA : tryk på ok for at aktivere funktionen. 5. På displayet vises fyld afkalkningsmiddel på 6. Tøm vandtanken (A12), før du bekræfter. Hæld afkalkningsmiddel fortyndet med vand i vandbeholderen (overhold blandingsforholdene angivet på afkalkningsmidlet). Placer en tom beholder med plads til min. 1,5 l under udløbet til varmt vand. Fare for at blive skoldet! Der løber varmt vand, som indeholder syrer, ud af varmtvandsdyssen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. 7. Tryk på tast OK for at bekræfte. 8. Når man har bekræftet med OK, på displayet kommer der til at stå Afkalker Afkalkningsprogrammet starter og afkalkningsvæsken løber ud af vanddysen. Afkalkningsprogrammet udfører automatisk en serie skylninger med visse intervaller, for at fjerne kalkrester inde i kaffemaskinen. Efter cirka 30 minutter på displayet kommer der til at stå Skyller FYLD VANDDUNKEN!. 9. Nu er apparatet klar til en skyllecyklus med frisk vand. Træk vanddunken ud, tøm den og skyl den med rindende and, fyld den igen med rent vand og sæt den i: displayet viser meddelelsen Skyller Tryk OK?. 10. Tøm den beholder, du har brugt til at opsamle afkalkningsopløsningen, og stil den tom under cappuccinoadapteren. 11. Tryk på tast ok for at starte skylningen. Det varme vand løber ud af vanddysen og displayet viser meddelelsen Skyller Vent venligst. 12. Når vanddunken er helt tom, på displayet kommer der til at stå Skylning færdig. Tryk OK. 13. Tryk på tasten OK, fyld vandbeholderen, og maskinen er klar til brug. programmering af vandets hårdhed Meddelelsen VENLIGST AFKALK vises efter at der er gået en forud fastsat funktionsperiode, som afhænger af vandets hårdhed. Maskinen er forindstillet på fabrikken med en hårdhed på niveau 4 (meget hårdt vand). Hvis man vil, kan man programmere maskinen ud fra den reelle vandhårdhed, der findes på de forskellige egne, og gøre afkalkningsprocessen mindre hyppig. Måling af vandets hårdhed 1. Tag målestrippen TOTAL HARDNESS TEST, der medleveres med denne vejledning, ud af indpakningen (A24). 2. Stik strippen helt ned i et glas vand i cirka et sekund. 3. Estrarre la striscia dall acqua e scuoterla leggermente. Tag strippen op af vandet og ryst den lidt. Efter cirka en minut dannes der 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter afhængigt af vandets hårdhed; hver firkant svarer til 1 niveau. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Indstilling af vandets hårdhedsgrad 1. Tryk på tasten P for at gå ind i menuen. 2. Tryk flere gange på tasten (som på displayet svarer til det blinkende symbol ) indtil pilen i menuen peger på vandets hårdhed. 3. Bekræft ved at trykke på OK. 4. Tryk på tasten (svarende til symbolet SET der blinker på displayet) mange gange, indtil tallet angiver, hvor mange røde firkanter der er på strimlen. 5. Tryk på tasten OK for at bekræfte valget. 6. Tryk på tasten P (svarende til symbolet ESC der blinker på displayet) for at gå ud af programmeringen, eller tryk for at ændre andre parametre. Nu er maskinen omprogrammeret til den nye indstilling af vandets hårdhed. Indstilling af sprog Hvis man ønsker at ændre sproget, gøres det på følgende måde: Tryk på tasten OK i mindst 5 sekunder, indtil maskinen viser installationsbeskeden på forskellige sprog. Når det ønskede sprog vises, trykkes på OK i 3 sekunder. DA 107

13 tekniske data Spænding: V~ 50/60 Hz max. 10A Absorberet effekt: 1350W Tryk: 15 bar Vanddunkkapacitet: 1,8 L Mål LxHxB: 282x374x441 mm Kabellængde: 1,5 m Vægt: 11,4 Kg Max kapacitet bønnebeholder: 200 g Apparatet er i overensstemmelse med følgende EF direktiver: Standby direktiv 1275/2008 Lavspændingsdirektiv 2006/95/CE og følgende ændringer; Direktiv EMC 2004/108/CE og følgende ændringer; Materialer og genstande der er beregnet til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med forskrifterne der angives i de europæiske forordninger 1935/2004. bortskaffelse Oplysninger angående den korrekte bortskaffelse af produktet i henhold til Europa Direktivet EF/2002/96 og Lovdekret nr. 151 af 25. juli Når produktets levetid er ophørt må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Det kan afleveres på genbrugsstationerne for differentieret affald, som er lavet af kommuneadministrationerne, eller hos forhandlerne, der yder denne service. Når man bortskaffer en husholdningsmaskine separat, gør man det muligt at undgå mulige negative konsekvenser for miljøet og for helbredet, som følger af en ukorrekt bortskaffelse, og samtidigt gør man det muligt at genvinde de materialer, som maskinen er lavet af, og således opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. For at angive pligten til at kaste husholdningsmaskiner bort særskilt, sidder der et mærke på produktet med en overstreget skraldespand. Hvis brugeren kaster produktet bort på ulovlig måde, medfører det administrative straffesanktioner som er fastsat af den gældende lov. 108

14 meddelelser der vises frem på displayet MEDDELELSE MULIG ÅRSAG LØSNING FYLD VANDDUNK! Vandet i vanddunken er ikke nok. Fyld vanddunken og/eller indsæt den korrekt ved at trykke helt i bund indtil du hører et klik. FOR FINT MALET, JUSTER MALINGSGRAD Kaffen er for fint malet, og derfor kommer kaffen ud for langsomt eller slet ikke. Gentag kaffebrygning og drej knappen til regulering af malingsgrad med et hak med uret hen imod 7 tallet, mens kaffekværnen er i funktion. Hvis, efter at du har lavet mindst 2 kopper kaffe, kaffen bliver ved at løbe for langsomt, gentag løsningsforslaget ved at dreje knappen med et hak til. INDSÆT VANDDYSE! Vanddysen er ikke indsat eller sidder forkert på. Indsæt varmtvanddysen helt i bund. TØM KAFFEGRUMSBEHOLDEREN! Beholderen til kaffegrums er fuld Der er gået 72 timer fra den sidste brygning Tøm kaffegrumsbeholderen, rengør den og sæt den i igen Vigtigt: når du trækker dråbeopsamlingsbakken ud, skal du altid tømme beholderen til kaffegrums, selv om den ikke er fyldt op. Hvis du ikke foretager denne operation, kan det ske, når du brygger de næste kopper kaffe, at beholderen til kaffegrums fyldes for meget op og at maskinen tilstoppes. (For at maskinen kan tælle 72 timer korrekt, må den aldrig slukkes med hovedafbryderen i pos. 0). INDSÆT KAFFEGRUMSBEHOLDEREN! PÅFYLD FORMALET KAFFE Efter rengøringen har du ikke sat beholderen til kaffegrums på plads igen. Du har valgt funktionen preground ( formalet kaffe ), men du har ikke hældt den formalede kaffe i tragten. Åbn betjeningslågen, træk dråbeopsamlingsbakken ud og sæt kaffegrumsbeholderen i. Fyld formalet kaffe i tragten eller fravælg funktion formalet. DA Tragten (A8) er stoppet til. Tøm tragten ved hjælp af en kniv, som beskrevet i afsnittet Rengøring af tragt til påfyldning af formalet kaffe. AFKALK! Det angiver at det er nødvendigt at afkalke maskinen. Så snart som muligt er det nødvendigt at gå frem med afkalkningsprogrammet beskrevet i kapitel Afkalkning. (side. 108). MINDRE KAFFE! Du har brugt for meget kaffe. Vælg en mildere smag kaffe, eller fyld mindre formalet kaffe i. FYLD BØNNEBEHOLDER! Kaffebønnerne er brugt op. Fyld beholderen med kaffebønner. (fig. 11). INDSÆT INFUSIONSENHED! Tragten til den formalede kaffe er tilstoppet. Efter rengøring har du ikke sat infusionsenheden på plads igen. Tøm tragten ved at bruge penslen, som beskrevet i par. Rengøring af tragten til påfyldning af kaffe. Indsæt infusionsenheden som beskrevet i paragraf Rengøring af infusionsenheden. LUK BETJENINGSLÅGEN! Betjeningslågen er åben. Luk betjeningslågen (A14). INDSÆT MÆLKEBEHOLDER! Mælkebeholderen er ikke indsat korrekt. Indsæt mælkebeholderen helt i bund. (fig. 20). TRYK PÅ TAST CLEAN! Du har lige lavet mælk så det er nødvendigt at gå frem med rengøringen af rørene inde i mælkebeholderen. Tryk på tasten CLEAN og hold den nede i mindst 8 sekunder: på displayet vises beskeden Cleaning ( Rensning ) ALARM! De indre dele af maskinen er meget snavse. Rengør maskinen omhyggeligt som beskrevet i par. rengøring og vedligeholdelse. Hvis apparatet bliver ved med at vise meddelelsen efter rengøring, skal du henvende dig til en assistance center. 109

15 fejlløsning Nedenfor er opstillet en liste over mulige driftsfejl. Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal du kontakte den Tekniske Assistance. FEJL MULIG ÅRSAG LØSNING Kaffen er ikke varm. Kopperne er ikke blevet forvarmet. Varm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (NB: anvend funktion varmt vand). Infusionsenheden er blevet kold fordi der er gået 2/3 minutter fra den sidste kop kaffe. Kaffens temperatur er indstillet lavt. Inden du brygger kaffe, forvarm infusionsenheden med funktion skylning. Indstil kaffens højeste temperatur fra menuen. Kaffen har kun lidt creme. Kaffen er malet for groft. Drej knappen til regulering af malingsgraden et hak mod uret, imod 1 tallet mens kaffekværnen er i funktion (fig. 7). Gå frem et hak ad gangen indtil du finder et tilfredsstillende kaffeudløb. Virkningen kan først ses efter at der er lavet 2 kopper kaffe. Kaffen løber for langsomt ud eller den løber ud i dråber. Kaffen løber ikke ud af mundinger på udløbsrørene, men langs betjeningslågen. Mælken har store bobler eller kommer ud i sprøjt af udløbsrøret. Mælken er for lidt opskummet. Kaffeblandingen er ikke egnet. Kaffen er malet for fin. Mundingerne er tilstoppet med tørt kaffepulver. Kaffelederen inde i betjeningslågen er blokeret. Mælken er ikke tilstrækkeligt kold, eller det er ikke letmælk. Mælkebeholderens låg er snavset. Dysen til varmt vand/damp er snavset. Mælkebeholderens låg er snavset. Dysen til varmt vand/damp er snavset. Mælkebeholderens cursor (B1) er i caffelatte position Anvend en kaffeblanding, der er beregnet til espressokaffemaskiner. Drej knappen til regulering af malingsgraden et hak med uret, imod 7 tallet mens kaffekværnen er i funktion (fig. 7). Gå frem et hak ad gangen indtil du finder et tilfredsstillende kaffeudløb. Virkningen kan først ses efter at der er lavet 2 kopper kaffe. Rens mundingerne med et tandstik Rengør omhyggeligt kaffelederen, især ved hængslerne. Brug fortrinsvis minimælk eller letmælk, ved køleskabstemperatur (cirka 5 C). Hvis resultatet endnu ikke er det ønskede, prøv at gå over til et andet mærke mælk. Rengør mælkebeholderens låg som beskrevet i paragraf Rengøring af mælkebeholderen. Rengør dysen som beskrevet i paragraf Rengøring af dysen til varmt vand/damp. Rengør mælkebeholderens låg som beskrevet i paragraf Rengøring af mælkebeholderen. Rengør dysen som beskrevet i paragraf Rengøring af dysen til varmt vand/damp. Placér cursoren korrekt i pos. cappuccino Apparatet tændes ikke. Stikket er ikke sat i stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten. Mælken løber ikke ud af udløbsrøret. Hovedafbryderen er ikke tændt. Tryk hovedafbryderen hen i position I (fig. 1). Mælkebeholderens låg er snavset. Rengør mælkebeholderens låg som beskrevet i paragraf Rengøring af mælkebeholderen. 110

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...127 Tegnsymboler der er anvendt i disse vejledninger...127 Bogstaver i parentes...127 Problemer og reparationer...127 SIKKERHED...127 Grundlæggende sikkerhedsadvarsler...127

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 95 Symboler anvendt i denne vejledning... 95 Bogstaver i parentes... 95 Problemer og reparationer... 95 Sikkerhed... 95 Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Anvendelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...92 SIKKERHED... 92 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...92 KORREKT

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne... 91 SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... 91 ANVENDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DET APPARATET ER BEREGNET TIL...92

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6.

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6. Brugsanvisning Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4 Indledende operationer 6 Bortskaffelse 6 Overensstemmelseserklæring CE 6 Indbygning 7 Beskrivelse af apparatet 9 Første igangsætning af apparatet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...111 SIKKERHED... 111 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...111

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...113 Symboler der anvendes i brugsanvisningen...113 Bogstaver i parentes...113 Problemer og reparationer...113 SIKKERHED...113 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...113

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING. INStrUctIoNS for USE and installation EKV DE EN FR NL DE DE DE DE DE DE EKV6750.OJ

BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING. INStrUctIoNS for USE and installation EKV DE EN FR NL DE DE DE DE DE DE EKV6750.OJ BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING INStrUctIoNS for USE mit indbygget and Montageanweisungen installation installation INStrUctIoNS for USE and installation DA DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE EN FR

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... RESUMÉ INDLEDNING... 119 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...119 Bogstaver i parentes...119 Problemer og reparationer...119 SIKKERHED... 119 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...119 TILSIGTET

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

registrere Deres produkt og modtage en bedre service:

registrere Deres produkt og modtage en bedre service: FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere funktioner, som

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

KKK KKE DA Brugsanvisning Automatisk kaffemaskine USER MANUAL

KKK KKE DA Brugsanvisning Automatisk kaffemaskine USER MANUAL KKK884500 KKE884500 Brugsanvisning Automatisk kaffemaskine USER MANUAL FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE KAHVIMYLLY

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8763

BRUGSANVISNING Type HD8763 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 4. Beskrivelse 5. Betjeningspanel 6. Sikkerhedsforskrifter Vær opmærksom på følgende 7. Brug.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 4. Beskrivelse 5. Betjeningspanel 6. Sikkerhedsforskrifter Vær opmærksom på følgende 7. Brug. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 Beskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Sikkerhedsforskrifter Vær opmærksom på følgende 7 Brug Indstillinger Vedligeholdelse Meddelelser Forberedelse 10 Betjening 11 Brug af menufunktioner

Læs mere

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller). GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

INDLEDNING 109 Bogstaver i parentes 109 Problemer og reparationer 109. SIKKERHED 109 Fundamentale sikkerhedsadvarsler 109

INDLEDNING 109 Bogstaver i parentes 109 Problemer og reparationer 109. SIKKERHED 109 Fundamentale sikkerhedsadvarsler 109 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 109 Bogstaver i parentes 109 Problemer og reparationer 109 SIKKERHED 109 Fundamentale sikkerhedsadvarsler 109 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET 110 BRUGERVEJLEDNING 110

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Type HD8754 BRUGSANVISNING

Type HD8754 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

EBC54524 DA Automatisk kaffemaskine Brugsanvisning

EBC54524 DA Automatisk kaffemaskine Brugsanvisning EBC54524 DA Automatisk kaffemaskine Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. INDLEDNING... 3 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER...

Læs mere

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder 1 Display Aroma/mængde knap Damp/varmt vand knap Kaffeknap Damp/skylning knap Dæksel for vandbeholder Vandbeholder Dæksel for bønnebeholder Tænd/sluk knap Kopholder Damp/varmt vand studs/spumatore Låg

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8836

Din brugermanual PHILIPS HD 8836 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er beregnet

Læs mere