LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000"

Transkript

1 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000

2 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds, i den boks hvor de synes svaret passer bedst. I nogle spørgsmål skal De selv skrive svaret enten med tal eller med egne ord. Nogle spørgsmål er lettere at besvare end andre. Hvis De går i stå ved besvarelsen af et enkelt spørgsmål, så gå hellere videre til det næste, frem for helt at opgive at udfylde skemaet. Det er vigtigt at de under alle omstændigheder sender skemaet tilbage til os i den frankerede svarkuvert også selv om nogle spørgsmål ikke er besvaret. Eksempel 1. Først nogle spørgsmål om, hvad der har betydning for den enkeltes muligheder for at komme frem her i livet. A. Hvor vigtigt er det at komme fra en velhavende familie? B. Og hvor vigtigt er det at have de rigtige forbindelser? A. B. 1. Helt afgørende 2. Meget vigtigt 3. Ret vigtigt 4. Ikke særligt vigtigt 5. Overhovedet ikke vigtigt 8. Ved ikke Har De spørgsmål om undersøgelsen, er De velkommen til at kontakte Jesper Christensen på tlf eller Hanne Petersen på tlf , Danmarks Statistik. 2

3 1. Først nogle spørgsmål om, hvad der har betydning for den enkeltes muligheder for at komme frem her i livet. A. Hvor vigtigt er det at komme fra en velhavende familie? B. Og hvor vigtigt er det at have de rigtige forbindelser? A. B. 1. Helt afgørende!! 2. Meget vigtigt!! 3. Ret vigtigt!! 4. Ikke særligt vigtigt!! 5. Overhovedet ikke vigtigt!! 8. Ved ikke!! 2. Er De enig eller uenig i følgende udsagn? A. I Danmark bliver mennesker belønnet for deres indsats B. I Danmark bliver mennesker belønnet for deres intelligens og evner C. For at kunne komme helt til tops i det danske samfund må man være korrupt A. B. C. 1. Helt enig!!! 2. Delvis enig!!! 3. Hverken enig eller uenig!!! 4. Delvis uenig!!! 5. Helt uenig!!! 8. Ved ikke!!! 3. De næste spørgsmål handler om ulighed. Er De enig eller uenig i følgende udsagn? A. Ulighed vil fortsætte med at bestå fordi det gavner de rige og magtfulde B. Der er ingen, der ville studere i årevis for at blive advokat eller læge, hvis ikke de kunne forvente at tjene meget mere end en almindelige arbejder. C. Det er nødvendigt for Danmarks velstand, at der er store forskelle i indkomst. D. Ulighed vil fortsætte med at bestå, fordi almindelige mennesker ikke slutter sig sammen for at afskaffe den. A. B. C. D. 1. Helt enig!!!! 2. Delvis enig!!!! 3. Hverken enig eller uenig!!!! 4. Delvis uenig!!!! 5. Helt uenig!!!! 8. Ved ikke!!!! 3

4 4. Vil De sige, at De selv tjener... (Hvis De ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden, bedes De tage udgangspunkt I deres sidste job) 1. Meget mindre end jeg fortjener! 2. Mindre end jeg fortjener! 3. Det jeg fortjener! 4. Mere end jeg fortjener! 5. Meget mere end jeg fortjener! 6. Har aldrig haft et arbejde! 8. Ved ikke! 5. Nu vil vi gerne vide, hvad De tror folk i de følgende jobs tjener. Hvor meget tror De, at de normalt tjener om året før skat. Mange vil naturligvis ikke kunne vide dette nøjagtigt, men giv Deres bedste bud. Det kan være svært, men det er meget vigtigt, så vær venlig at forsøge. Skriv hvor meget de FAKTISK tjener pr. år A. Cirka hvor meget tror De en faglært fabriksarbejder tjener B. En praktiserende læge C. En bestyrelsesformand for en stor dansk virksomhed D. En advokat E. En butiksassistent F. En ejer af en stor fabrik G. En dommer i Højesteret H. En ufaglært fabriksarbejder I. En minister i regeringen J. Personer med samme job som Dem selv - cirka hvor meget tjener de? (Hvis De ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden, bedes De tage udgangspunkt I Deres sidste job) K. Hvis De aldrig har været erhvervsmæssigt beskæftiget, bedes De afkrydse her! 4

5 6. Det næste spørgsmål handler om, hvad De synes disse personer burde tjene. Hvad burde de efter Deres mening tjene om året før skat - uanset hvad de faktisk tjener? Skriv hvor meget de BURDE tjene pr. år A. Hvor meget burde en faglært fabriksarbejder tjene B. En praktiserende læge C. En bestyrelsesformand for en stor dansk virksomhed D. En advokat E. En butiksassistent F. En ejer af en stor fabrik G. En dommer i Højesteret H. En ufaglært fabriksarbejder I. En minister i regeringen J. Personer med samme erhverv som Dem selv. Hvor meget burde de tjene? (Hvis De ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden, bedes De tage udgangspunkt I Deres sidste job) K. Hvis De aldrig har været erhvervsmæssigt beskæftiget, bedes De afkrydse her! 7. Er De enig eller uenig i følgende udsagn? A. Indkomstforskellene i Danmark er for store B. Det er regeringens opgave at mindske indkomstforskellene mellem folk med høj indkomst og dem med lav indkomst. A. B. 1. Helt enig!! 2. Delvis enig!! 3. Hverken enig eller uenig!! 4. Delvis uenig!! 5. Helt uenig!! 8. Ved ikke!! 5

6 8. Mener De, at folk med høje indkomster skal betale en større, den samme eller en mindre andel af deres indkomst i skat, end dem, der har lave indkomster? 1. Meget større andel! 2. Større andel! 3. Samme andel! 4. En mindre andel! 5. Meget mindre andel! 8. Ved ikke! 9. Hvis vi ser på internationale forskelle, er De så enig eller uenig i, at... A....de nuværende økonomiske forskelle mellem rige og fattige lande er for store B....mennesker i rige lande burde betale en ekstraskat for at hjælpe befolkningen i fattige lande. A. B. 1. Helt enig!! 2. Delvis enig!! 3. Hverken enig eller uenig!! 4. Delvis uenig!! 5. Helt uenig!! 8. Ved ikke!! 10. Er det retfærdigt eller uretfærdigt - rigtigt eller forkert - at folk med høje indkomster kan... A. Købe sig til bedre behandling for sygdom end folk med lavere indkomst? B. Købe sig til bedre uddannelser til deres børn end folk med lavere indkomst? A. B. 1. Meget retfærdigt, absolut rigtigt!! 2. Delvist retfærdigt, rigtigt!! 3. Hverken retfærdigt eller uretfærdigt - blandede følelser!! 4. Delvist uretfærdigt, forkert!! 5. Meget uretfærdigt, absolut forkert!! 8. Ved ikke!! 6

7 11. I alle lande er der forskelle, eller endda konflikter, mellem forskellige sociale grupper. Efter Deres mening, hvor stor konflikt er der i Danmark mellem... A. Fattige og rige? B. Arbejderklassen og middelklassen? C. Ledelse og medarbejdere? D. Folk på samfundets top og folk på samfundets bund? E. Unge og gamle? A. B. C. D. E. 1. Meget stor konflikt!!!!! 2. Stor konflikt!!!!! 3. Ikke særligt stor konflikt!!!!! 4. Ingen konflikt!!!!! 8. Ved ikke!!!!! 12. I vores samfund er der visse grupper, der kan siges at tilhøre toppen, og andre grupper, som befinder sig i bunden. Nedenfor er der en skala, der går fra top til bund. Hvor vil De placere Dem selv på denne skala? Top... {_}1 {_}2 {_}3 {_}4 {_}5 {_}6 {_}7 {_}8 {_}9 Bund... {_} Og for 10 år siden. Hvor befandt De Dem da? Top... {_}1 {_}2 {_}3 {_}4 {_}5 {_}6 {_}7 {_}8 {_}9 Bund... {_}10 7

8 14. Hvis De tager udgangspunkt i Deres nuværende job og sammenligner det med det job Deres fader havde, da De var 15 år, vil De så sige, at niveauet eller statusen af Deres job er (var)... (Hvis De ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden, bedes De tage udgangspunkt i Deres sidste job) 1. Meget højere end Deres faders! 2. Højere! 3. Omtrent det samme! 4. Lavere! 5. Meget lavere end Deres faders! 6. Har aldrig haft et arbejde! 7. Jeg ved ikke hvilket job min fader havde / min fader har aldrig haft et arbejde / jeg har aldrig kendt min fader / min fader var død da jeg havde den alder.! 15. Når det handler om, hvor meget folk burde tjene, hvor vigtigt mener De så hvert af de følgende ting burde være... A. Det ansvar, der følger med jobbet - hvor vigtigt mener De, et burde være for hvor meget, man får i løn? B. Antal år brugt på uddannelse og oplæring? C. Om man har arbejdsledende opgaver overfor andre D. Hvor meget det er nødvendigt for at forsørge en familie? E. Om man har børn at forsørge - hvor vigtigt burde det være for, hvor meget man får i løn? F. Hvor godt man udfører sit arbejde G. Hvor hårdt man arbejder A. B. C. D. E. F. G. 1. Helt afgørende!!!!!!! 2. Meget vigtigt!!!!!!! 3. Ret vigtigt!!!!!!! 4. Ikke særlig vigtigt!!!!!!! 5. Overhovedet ikke vigtigt!!!!!!! 8. Ved ikke!!!!!!! 8

9 16. Er Deres egen løn retfærdig? Vi tænker ikke på, hvad De faktisk tjener, eller på hvad De gerne ville tjene, men på hvad De mener, er retfærdigt i forhold til Deres evner og indsats. Er Deres løn... (Hvis De ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden, bedes De tage udgangspunkt i Deres sidste job) 1. Meget mindre end hvad som er retfærdigt! 2. Lidt mindre end hvad som er retfærdigt! 3. Nogenlunde retfærdigt! 4. Lidt mere end hvad som er retfærdigt! 5. Meget mere end hvad som er retfærdigt! 6. Har aldrig haft et job! 8. Ved ikke! 9

10 17. På kortet her er der 5 diagrammer, som viser forskellige typer af samfund. Læs beskrivelserne og se på diagrammerne og angiv, hvilket diagram De mener, bedst beskriver det danske samfund i dag. Type A: En lille elite på toppen, meget få mennesker i midten og den store masse på bunden. XXX X X X X XXXXXXXXXXXXX Type B: Et samfund som en pyramide med en lille elite på toppen, flere mennesker i midten og flest på bunden X XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX mennesker befinder sig i midten. X XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX X Type E: Mange mennesker nær toppen og kun nogle få nær bunden XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX X Type C: En pyramide - bortset fra at der kun er nogle få mennesker i den absolutte bund. X XXX XXXXX XXXXXXXX XXXX Type D: Et samfund, hvor de fleste 10

11 17. A. Først - hvilken type mener De Danmark er i dag - hvilket diagram kommer nærmest? Type A.! 1 Type B.! 2 Type C.! 3 Type D.! 4 Type E.! 5 Ved ikke! B. Hvordan synes De Danmark burde være - hvilken type ville De foretrække? Type A.! 1 Type B.! 2 Type C.! 3 Type D.! 4 Type E.! 5 Ved ikke! Nu vil vi gerne vide, hvor De selv og andre mennesker passer ind. Kig venligst på det diagram, De mener, bedst beskriver Danmark i dag - det vil sige, det diagram De valgte først. A. Hvor ville De sige, at De selv og Deres familie faktisk befinder jer? På toppen, et sted i midten eller nede mod bunden? 1 Top! 2! 3! 4! 5! 6! 7. Bund! 8. Ved ikke! 11

12 B. Hvor ville De sige, at en ufaglært fabriksarbejder befinder sig? 1 Top! 2! 3! 4! 5! 6! 7. Bund! 8. Ved ikke! C. Bestyrelsesformanden for en stor virksomhed? 1 Top! 2! 3! 4! 5! 6! 7. Bund! 8. Ved ikke! 19. Alt i alt Mener De så, at det bør være det offentliges ansvar at... A. Sørge for arbejde til alle, der ønsker det. B. Opretholde en rimelig levestandard for arbejdsløse A. B. 1. Ja, absolut!! 2. Ja, formentlig!! 3. Nej, formentlig ikke!! 4. Nej, absolut ikke!! 8. Ved ikke!! 12

13 20. Hvor stor sandsynlighed tror De der er for, at De... A. Vil få offentlig pension, som ikke giver Dem en acceptabel levestandard som pensionist? (med offentlig pension tænkes på folkepension, ATP mv) B. Ikke vil få den behandling, De behøver, hvis De skulle blive syg? C. Bliver arbejdsløs inden for de nærmeste år? A. B. C. 1. Meget stor sandsynlighed!!! 2. Ret stor sandsynlighed!!! 3. Ret lille sandsynlighed!!! 4. Meget lille sandsynlighed!!! 8. Ved ikke!!! 21. Er De enig eller uenig i følgende udsagn? A. Jeg synes, at jeg er ganske godt inde i de vigtigste politiske spørgsmål her i landet B. Jeg tror, at de fleste mennesker ved mere om politik, end jeg gør C. De politikere, vi vælger til Folketinget, forsøger at holde deres valgløfter D. Man kan stole på, at de fleste offentlige ansatte gør, hvad der er bedst for landet A. B. C. D. 1. Helt enig!!!! 2. Delvis enig!!!! 3. Hverken enig eller uenig!!!! 4. Delvis uenig!!!! 5. Helt uenig!!!! 8. Ved ikke!!!! 22. Hvor almindeligt tror De det er, at sociale ydelser udnyttes af folk, der ikke har brug for dem? Er De enig eller uenig i følgende udsagn? A. Mange af dem, der modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, kunne godt få et arbejde, hvis bare de ville. B. Mange af dem, der modtager bistandshjælp, er egentlig ikke fattige C. Mange af dem, der melder sig syge, er egentlig ikke syge A. B. C. 1. Helt enig!!! 2. Delvis enig!!! 3. Hverken enig eller uenig!!! 4. Delvis uenig!!! 5. Helt uenig!!! 8. Ved ikke!!! 13

14 23. Har De selv oplevet noget af det følgende indenfor de sidste tre år? A. Været arbejdsløs i mindst en måned 1. ja! Hvis ja : Hvor mange måneder?: (noter) 2. nej! 8. ved ikke! B. Været sygemeldt i mindst en måned 1. ja! Hvis ja : Hvor mange måneder har de sammenlagt været sygemeldt i løbet af de sidste tre år?: (noter) 2. nej! 8. ved ikke! C. Modtaget bistandshjælp 1. ja! 2. nej! 8. ved ikke! 24. Og hvordan med Deres familie og nærmeste venner? Er der nogle af dem, som har oplevet noget af det følgende indenfor de sidste tre år? A. Været arbejdsløs i mindst en måned B. Været sygemeldt i mindst en måned C. Modtaget bistandshjælp A. B. C. 1. ja!!! 2. nej!!! 8. ved ikke!!! 25. Det diskuteres ind imellem om folk har en tendens til at se ned på dem, der modtager støtte fra det offentlige. Vil De sige, at det sker meget ofte, ret ofte, ret sjældent eller stort set aldrig, at man ser ned på dem, der modtager... A. Boligsikring B. Arbejdsløshedsunderstøttelse C. Bistandshjælp D. Førtidspension E. Folkepension A. B. C. D. E. 1. Meget ofte!!!!! 2. Ret ofte!!!!! 3. Ret sjældent!!!!! 4. Stort set aldrig!!!!! 8. Ved ikke!!!!! 14

15 De næste spørgsmål handler om Dem selv. 26. Er De...? Mand! 1 Kvinde! Hvilket år er De født? Skriv år De er født I hvilket land er De født? Danmark! 1 Sverige! 2 Norge! 3 Tyskland! 4 England! 5 Andet EU-medlemsland! 6 Tyrkiet! 7 Pakistan! 8 Andet (skriv navnet på landet )! Er De... Gift! 1 - gå til spørgsmål 31 Enke(mand)! 2 Fraskilt! 3 Separeret! 4 - gå til spørgsmål 30 Enlig, aldrig gift! Bor De sammen med en fast partner? Ja! 1 Nej! Hvor mange personer bor der i Deres husstand (medregn Dem selv)? 1 person! 1 2 personer! 2 3 personer! 3 4 personer! 4 5 personer! 5 6 personer eller flere! Hvor mange af disse personer er under 18 år (dvs. mellem 0-17 år) 15

16 Ingen! 0 1 person! 1 2 personer! 2 3 personer! 3 4 personer! 4 5 personer! 5 6 personer eller flere! Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse eller kortere! 1 8. klasse! 2 9. klasse (herunder også mellemskolen! klasse, realeksamen! 4 Studentereksamen eller HF! 5 Højere Handelseksamen (HH, HG) eller højere teknisk eksamen (HTX)! 6 Andet! Hvilken uddannelse har De ud over skoleuddannelsen? Ingen erhvervs uddannelse! 1 Tillært uddannelse af kortere varighed! 2 Specialarbejder uddannelse! 3 EFG basis år (men ikke 2. del)! 4 Fuldført lærlige eller EFG-uddannelse! 5 Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed! 6 Kort videregående uddannelse (under 3 år)! 7 Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)! 8 Lang videregående uddannelse (over 4 år)! 9 Anden erhvervsuddannelse! Hvor mange års fuldtids-uddannelse har De i alt? (Her tænkes på folkeskole, ungdomsuddannelse, og videregående uddannelse. Men ikke erhvervspraktik og lignende). Skriv antal år: Stadig folkeskole, ungdomsuddannelse! 1 Stadig på videregående uddannelse! 2 Ingen uddannelse! 3 Ved ikke! 4 16

17 36. Er De for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (her tænkes på hovedbeskæftigelsen) Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge)! 1 Ja, selvstændig! 2 Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge)! 3 Ja. lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge)! 4 Ja, men midlertidigt fraværende p.g.a. sygdom og lignende! 5 gå til spm 37 Ja, men midlertidigt fraværende p.g.a. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet! 6 Ja, medhjælpende ægtefælle! 7 Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed)! 8 Nej, lærling eller elev (med løn)! 9 Nej, skoleelev (uden løn)! 10 Nej, studerende (uden løn)! 11 Nej, på efterløn eller overgangsydelse! 12 gå til spm 42 Nej, førtidspensionist! 13 Nej, pensionist iøvrigt (folke-/tjenestemandspension)! 14 Nej, husmoder /hjemmegående! 15 Nej, andet uden for arbejdsstyrken! 16 Til spm 36: - Hvis De er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes De afkrydse studerende eller skoleelev - Hvis De er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension bedes De afkrydse disse med mindre De arbejder på deltid eller mere - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående hvis De ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier 37. Hvor mange timer arbejder De normalt om ugen? Skriv antal timer om ugen Ved ikke! 8 17

18 38. Hvad er Deres stilling og branche helt nøjagtigt? Skriv hvilken stilling: Skriv hvilken branche: Ved ikke! 8 Til spm 38: Bedes angivet så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ) - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem 39. Leder De eller er De ansvarlig for andres arbejde? Ja! 1 Nej! 2 Ved ikke! Er De offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (her tænkes på Deres hovedbeskæftigelse) Ansat i det offentlige (stat, amt eller kommune)! 1 Ansat i et offentligt ejet firma! 2 gå til spm 42 Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle! 3 Selvstændig! 4 gå til spm Hvor mange ansatte har De? Skriv antal: Ingen ansatte! 1 18

19 42. Er De medlem af en fagforening Ja, medlem af en fagforening! 1 Nej, ikke medlem af en fagforening! 2 Hvis De er gift eller samlevende gå til spørgsmål 43. Ellers gå til spørgsmål Er Deres ægtefælle/samlever for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (her tænkes på hovedbeskæftigelsen) Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge)! 1 Ja, selvstændig! 2 Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge)! 3 Ja. lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge)! 4 Ja, men midlertidigt fraværende p.g.a. sygdom og lignende! 5 gå til spm 44 Ja, men midlertidigt fraværende p.g.a. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet! 6 Ja, medhjælpende ægtefælle! 7 Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed)! 8 Nej, lærling eller elev (med løn)! 9 Nej, skoleelev (uden løn)! 10 Nej, studerende (uden løn)! 11 Nej, på efterløn eller overgangsydelse! 12 gå til spm 45 Nej, førtidspensionist! 13 Nej, pensionist iøvrigt (folke-/tjenestemandspension)! 14 Nej, husmoder /hjemmegående! 15 Nej, andet uden for arbejdsstyrken! 16 Til spm 43: - Hvis Deres ægtefælle/samlever er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes De afkrydse studerende eller skoleelev - Hvis Deres ægtefælle/samlever er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension bedes De afkrydse disse med mindre han/hun arbejder på deltid eller mere - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående hvis Deres ægtefælle/samlever ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier 19

20 44. Hvad er Deres ægtefælle/samlevers stilling og branche helt nøjagtigt? Skriv hvilken stilling: Skriv hvilken branche: Ved ikke! 8 Spm 44: Bedes angivet så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ) - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem 45. Er De medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund? Ja, medlem af Folkekirken! 1 Ja, medlem af et katolsk trossamfund! 2 Ja, medlem af et jødisk trossamfund! 3 Ja, medlem af et muslimsk trossamfund! 4 Ja, medlem af andet trossamfund (noter: )! 5 Nej, ikke medlem af noget religiøst trossamfund! 6 Ved ikke! Hvor ofte går De til gudstjeneste? En gang om ugen eller mere! gange om måneden! 2 En gang om måneden! 3 Et par gange om året! 4 Mindre end et par gange om året! 5 Aldrig! 6 Ved ikke! 8 20

21 47. Man taler nogle gange om, at der findes forskellige socialgrupper eller samfundsklasser. Hvis De skulle placere Dem selv i sådan en samfundsklasse, hvilke af disse skulle det så være? Underklassen! 1 Arbejderklassen! 2 Højere arbejderklasse / lavere middelklasse! 3 Middelklasse! 4 Højere middelklasse! 5 Overklassen! 6 Ingen af disse! 7 Ved ikke! I politik taler man ofte om venstre og højre. Vi bruger her en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder venstre og 10 betyder højre. Hvor vil De i almindelighed placere Dem selv og Deres synspunkter på denne skala. Sæt ring om et tal = venstre 10=højre 49. Stemte De ved det sidste folketingsvalg d. 11. marts 1998, eller var der noget som gjorde at De ikke havde mulighed for eller lyst til at stemme? Ja, jeg stemte! 1 gå til spm 50 Nej, jeg stemte ikke, men var stemmeberettiget! 2 gå til spm 51 Nej, jeg stemte ikke, og var ikke stemmeberettiget! 3 gå til spm 51 21

22 50. Hvilket parti stemte De på? A. Socialdemokratiet! 1 B. Det radikale venstre! 2 C. Det konservative folkeparti! 3 D. Centrum-Demokraterne! 4 F. Socialistisk folkeparti (SF)! 5 O. Dansk folkeparti! 6 Q Kristelig folkeparti! 7 U. Demokratisk fornyelse! 8 V. Venstre! 9 Z. Fremskridtspartiet! 10 Ø. Enhedslisten! 11 Andet! 12 Blank! 13 Husker ikke! 14 Ved ikke! Hvad er Deres indkomst brutto dvs. Før skat? Under kr.! kr.! kr.! kr.! kr.! kr.! kr.! kr.! kr. eller derover! 9 22

23 52. Hvad er husstandens indkomst brutto dvs. Før skat? Under kr.! kr.! kr.! kr.! kr.! kr.! kr.! kr.! kr.! kr.! kr.! kr.! 12 1 million kr. eller derover! 13 Til sidst nogle spørgsmål om Deres forældre. 53. Hvad var Deres far's stilling og branche da De var 15 år gammel? Skriv hvilken stilling: Skriv hvilken branche: Ved ikke! 8 Spørgsmål 53: Bedes angivet så nøjagtigt som muligt: - stilling f.eks. Murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ) - branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem Far aldrig arbejde:! 1 - gå til spm. 35. Ingen far da jeg var 15 år gammel (pga. død, kendte ikke osv)! 2 - gå til spm

24 54. I dette job, var Deres far da leder for andre eller ansvarlig for andres arbejde? Nej. Han var ikke overordnet.! 1 Ja. Overordnet for 1-9 personer.! 2 Ja. Overordnet for 10 personer eller flere.! 3 Ved ikke! Var Deres far privat ansat, offentlig ansat eller selvstændig? Ansat i det offentlige (stat, amt eller kommune)! 1 Ansat i et offentligt ejet selskab! 2 Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle! 3 Selvstændig, i partnerskab! 4 Andet (noter)! Hvilken skoleuddannelse havde Deres far? 7. klasse eller kortere! 1 8. klasse! 2 9. klasse (herunder også mellemskolen! klasse, realeksamen! 4 Studentereksamen eller HF! 5 Højere Handelseksamen (HH, HG) eller højere teknisk eksamen (HTX)! 6 Andet! Hvilken uddannelse havde Deres far udover skoleuddannelsen? Ingen erhvervs uddannelse! 1 Tillært uddannelse af kortere varighed! 2 Specialarbejder uddannelse! 3 EFG basis år (men ikke 2. del)! 4 Fuldført lærlinge eller EFG-uddannelse! 5 Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed! 6 Kort videregående uddannelse (under 3 år)! 7 Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)! 8 Lang videregående uddannelse (over 4 år)! 9 Anden erhvervsuddannelse! 10 24

25 58. Hvilken skoleuddannelse havde Deres mor? 7. klasse eller kortere! 1 8. klasse! 2 9. klasse (herunder også mellemskolen! klasse, realeksamen! 4 Studentereksamen eller HF! 5 Højere Handelseksamen (HH, HG) eller højere teknisk eksamen (HTX)! 6 Andet! Hvilken uddannelse har Deres mor udover skoleuddannelsen? Ingen erhvervs uddannelse! 1 Tillært uddannelse af kortere varighed! 2 Specialarbejder uddannelse! 3 EFG basis år (men ikke 2. del)! 4 Fuldført lærlinge eller EFG-uddannelse! 5 Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed! 6 Kort videregående uddannelse (under 3 år)! 7 Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)! 8 Lang videregående uddannelse (over 4 år)! 9 Anden erhvervsuddannelse! 10 25

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Valgundersøgelsen 2007

Valgundersøgelsen 2007 Valgundersøgelsen 2007 Teknisk Rapport Modul 4 Spørgeskema Jørgen Goul Andersen Thomas Engel Dejgaard Sara Bjørn Aaen Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2009 Side 1

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger 1999

Danskernes værdier og holdninger 1999 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 1999 Us. 5356 Maj-Juni 1999 Tekst 1: Først kommer der nogle spørgsmål om Dem selv. + 0 + 1 1. Er De: (Udfyldes uden at spørge) Mand... 1 Kvinde...

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA A ULIGE IP. NR. Us. 5586-1 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger 2008

Danskernes værdier og holdninger 2008 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 2008 Us. 5864 + 0 + 1 Tekst 1: Først nogle spørgsmål om Deres meninger om og holdninger til forskellige ting. 1. Hvor vigtige er hver af de følgende

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

ESS European Social Survey

ESS European Social Survey Instruktion ESS 2008, us 4106 ESS European Social Survey Om ESS Undersøgelsen blev gennemført første gang i 2002, og det er hensigten, at den løbende skal gentages med 2 års mellemrum. Vi skal nu i gang

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand.

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand. Dagens dato Dato Måned 2 0 År Baggrundsoplysninger 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Hvad er din civile status? Ugift Gift/ samlevende Separeret/ skilt Enke/ enkemand 3. Har du børn? Hvor mange

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 1 Til lønmodtagere, selvstændige og øvrige med beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde HvilkendatoharDeudfyldt

Læs mere

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger.

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger. Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger Bilag Publikationen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet:

Læs mere

Aalborg-undersøgelsen

Aalborg-undersøgelsen IP. Nr. -------- Int. Nr. Aalborg-undersøgelsen Us. nr. 5637 September-oktober 2004 1 Tekst 1. Først vil jeg gerne stille dig nogle baggrundsspørgsmål. A. Hvor gammel er du? Skriv antal år B. Er du mand

Læs mere

Valgundersøgelsen 2011

Valgundersøgelsen 2011 Valgundersøgelsen 2011 Revision: 395 DDA-27067 Indholdsfortegnelse Vejledning Vejledning til at læse kodebogen Information om anvendt oparbejdningsproces Variabelliste V1 DDA STUDIENUMMER V2 DDA LØBENUMMER

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009

Skema vedr. reference uge 1, 29. december 2008 til 4. januar 2009 Skema vedr. reference uge, 9. december 008 til 4. januar 009 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 9.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge 4,. marts 008 til 6. april 008 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN. MARTS

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej...

Arbejdsmarkedsstatus. (Aftjener interviewpersonen (IP) værnepligt skal dette ikke medtages som arbejde) Ja... Nej... Skema vedr. reference uge, 4. januar 00 til 0. januar 00 Undersøgelsen drejer sig om forhold på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål om din situation i ugen fra MANDAG DEN 4. JANUAR

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ----

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for

Læs mere