BST- rapport og handlingsplan blev fremlagt og taget til efterretning af Arbejdsmarkedsudvalget i februar 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BST- rapport og handlingsplan blev fremlagt og taget til efterretning af Arbejdsmarkedsudvalget i februar 2008."

Transkript

1 Den 19. juni 2008 Høringssvar vedr. lukning af Beskæftigelsesafdelingen Det er med beklagelse at medarbejderne ved Beskæftigelsesafdelingen har modtaget meddelelse om, at Arbejdsmarkedsudvalget den11. juni 2008 har tiltrådt en beslutning om at lukke Beskæftigelsesafdelingen med udgang af 2008, med undtagelse af Hjælpemiddeldepot og serviceopgaver i en række kommunale ældreboliger. Disse funktioner overføres til ældreområdet. Denne lukning medfører en nedlæggelse af 21 stillinger og en overflytning af 7 stillinger. Den samlede medarbejdergruppe har under de givne omstændigheder (de af ledelsen udstukne rammer og vilkår) ydet en engageret og energisk arbejdsindsats. Når der nu varsles lukning af afdelingen med henvisning til at de private aktører løser opgaven bedre, må vi henvise til at kun ét af vores projekter nogensinde er blevet evalueret. Jobcentret har ikke ønsket det. Socialdirektørens påstande blafrer med andre ord i vinden. De er ideologiske og ikke faktuelle. Medarbejderne har siden forsøgt at bidrage til udvikling af Beskæftigelsesafdelingen med en række initiativer. Ud over at sikre en kvalitetsbevidst opgaveløsning i det daglig arbejde, har medarbejdergruppen på forskellig vis forsøgt at bidrage til denne udvikling, men må nu konstatere at det i denne periode ikke har været muligt, at gennemføre en hel række af foreslåede tiltag. Efter et medarbejdermøde i april 2007 der bl.a. problematiserede manglen på fusionsproces mellem 3,5 kommuner og 1 amt, og mangel på udviklingsinitiativer, blev der på socialdirektør Kenneth Koed Nielsens initiativ tilknyttet en udviklingskonsulent. Konsulenten skulle lede en møderække om udvikling af Beskæftigelsesafdelingen. Denne udviklingsproces blev imidlertid stoppet af varsling af og gennemførelse af afskedigelser i efteråret (se medarbejderhøringsbrev som bilag 1). I efteråret 2007 blev der efter ønske fra MED -udvalget iværksat en undersøgelse, foretaget af BST Randers, af det psykiske arbejdsmiljø med baggrund i en række sygemeldinger blandt medarbejdere. BST- rapporten blev fremlagt på et personalemøde ultimo januar 2008 og påviste et stærkt kritisabelt psykisk arbejdsmiljø. Med baggrund i disse kritisable forhold udarbejdede ledelsen en handlingsplan, som MED -udvalget godkendte. BST- rapport og handlingsplan blev fremlagt og taget til efterretning af Arbejdsmarkedsudvalget i februar Der blev i april 2008 gennemført en APV. APV- undersøgelsen var oprindelig sat på dagsorden til MED- møde den På baggrund af den udmeldte lukning af Beskæftigelsesafdelingen var der i MED - udvalget enighed om ikke at drøfte undersøgelsen.

2 I april 2008 blev der udmeldt, at der kunne forventes opsigelse af 4-5- medarbejdere. Inden opsigelserne blev meddelt havde 3 medarbejdere valgt at forlade Beskæftigelsesafdelingen, så derfor var det 2 medarbejdere der blev afskediget i april Når vi har valgt at opstille denne gennemgang som en del af et høringssvar, er det for at påvise, at det har været særdeles vanskeligt for medarbejdere at få mulighed for at medvirke til den udvikling af organisation og tilbud, som er og har været en forudsætning for at kunne konkurrere på lige vilkår med private aktører. I forhold til opsigelse tager vi selvfølgelig udgangspunkt i at vore rettigheder i henhold til funktionærlov og i henhold til personalepolitik i Norddjurs Kommune bliver respekteret og overholdt. Sammenskrevet af tillidsrepræsentanterne på vegne af flertallet af medarbejderne i Beskæftigelsesafdelingen Birte Christensen, Henni Christensen, Karen Danielsen, Poul Holm Poulsen, Marie Kjærgaard

3 Den 18.septmber 2007 Bilag 1 Høringssvar fra medarbejdere i Beskæftigelsesafdelingen til Arbejdsmarkedsudvalgets Forslag til budget Hvis forslaget vedtages i sin nuværende form får det negative konsekvenser for de berørte borgere, det anfægter den tryghedsgaranti vi som kommunalt ansatte mener os omfattet af og det er stærkt frustrerende, hvis vi ikke får lejlighed til at agere på det frie marked før fyringerne sættes i værk. Styrkelse af indsatsen overfor de berørte borgere? Det er vigtigt, at vi i en tid med høj beskæftigelse ikke udvander indsatsen for at få de svageste ledige i arbejde. Norddjurs Kommune har brug for alle de faglige ressourcer og den store viden, som vi pt. har i Beskæftigelsesafdelingen og derfor vil vi afværge fyringer i afdelingen. Omstruktureringen tilgodeser ensidigt de private aktører der, alt andet lige, ikke kan besidde samme erfarings- og videnshorisont. På trods af det har man end ikke indhentet tilbud fra afdelingen på fx Sygedagpengeindsatsen i den vestlige del af kommunen eller på Jobsøgningsindsatsen overfor matchgrupperne 1-3. Opgaverne er uden forudgående evalueringer eller udbudsrunder overflyttet til AS3. Det forløb tyder ikke på at man vil styrke kvaliteten af tilbuddene, men mere på at man vil styrke det private erhvervsliv. Tryghedsgaranti? Vi er alle principielt omfattet af den tryghedsgaranti, som Norddjurs har indgået i forbindelse med kommunesammenlægningerne, men kan nu konstatere at garantien ikke gælder i praksis: Hvad blev der af hensigtserklæringerne om ikke at fyre pga. strukturreformen? Da det drejer sig om fyringer af 25-33% af den samlede stab, mente vi lige en kort overgang at der var tale om en masseafskedigelse det er der bare ikke, har vi fået at vide, for i dén sag er vi en del af de 3000 ansatte i Norddjurs og altså ikke nogen selvstændig aktør. Aktør på et frit marked? Der er åbenlys uklarhed omkring de vilkår vi i BA skal arbejde under: opererer vi på markedsvilkår på lige fod med andre aktører, kan det undre at Arbejdsmarkedsudvalget opsiger vores lejemål, sælger vores bygninger og fyrer hver tredje ansatte, inden afdelingen reelt er omstillet til markedsøkonomi. Vi er som menige medarbejdere fra begyndelsen af processen blevet underholdt med noget der lignede trusler om de nye markedsbetingelser, men har først nu (med frigivelsen af indstillingerne for budget 2008) fået grønt lys fra afdelingens ledelse til udvikling af nye projekter, ansøgninger om fondsmidler o.a. I øvrigt er stillingen som udviklingschef pt. ubesat, hvilket Arbejdsmarkedsudvalget og Socialdirektøren som hhv. politisk og øverst ansvarlige vel er vidende om? PS: Fejlinformation? Der er vel tale om fejlinformation af udvalget, når næstformanden i Århus Stiftstidende harcelerer over bevidstløs aktivering. Der foregår naturligvis ikke bevidstløs aktivering i Beskæftigelsesafdelingen vi agerer på baggrund af borgernes Jobplaner, som de er udformet af kommunens sagsbehandlere og noget må jo være lykkedes, når antallet af kontanthjælpsmodtagere i løbet af 1.halvår 2007 er blevet reduceret med 100. Vi formoder, at nogle af dem har været i berøring med vores tilbud?

4 På baggrund af drøftelser på medarbejdermøde og orienteringsmøde med ledelse, TR og faglige organisationer er der udarbejdet en liste med ønsker om vilkår i opsigelses- / afviklingsperiode. 1. Til at sikre en planlægning af processen i afviklingsperioden ønsker vi, der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af: Leder / Ledelse TR eller anden medarbejderrepræsentant Konsulent/medarbejder fra HR Konsulent fra en fagforening - Der udarbejdes skriftlige aftaler om den konkrete udformning af aftaler, som de er beskrevet i den politisk vedtagne personalepolitik i Norddjurs Kommune 1. Udarbejdelse af skriftlig personlig handleplan for hver enkelt medarbejder 2. Frihed og fornøden tid til jobsøgning, møder i fagforening, A-kasse m.m. i henhold til funktionærlovens 16. Frihed til 14-dages praktik ved ny arbejdsgiver i forbindelse med helt nyt arbejdsområde. 3. Betalt efteruddannelse, som kan opgradere den enkelte til bedre at kunne få et andet job. Det er vigtigt, at der afsættes midler hertil fra socialdirektørens område. 4. Tydelighed om de interne opslag af ledige stillinger i hele Norddjurs Kommune. Jf. side 2 i Tryghed i ansættelsen skal opsagte medarbejdere have fortrinsret ved opslag af relevante stillinger. - Personalebank, hvor de pågældende registreres i HR-afdelingen som emner til ledige jobs. Liste over relevante ansøgere sendes samtidigt med opslag til ansættelsesstedet, samtidig sendes opslag til samtlige i personalebanken. Fortrinsretten var 1 år fra fratrædelsesdatoen (Bilag 1 i Tryghed i ansættelsen). - Jobbankavis, som udsendes til private arbejdsgivere. 6. Tilbud om: Ekstern, professionel konsulent bistand til udarbejdelse af kompetenceprofil og : Ekstern konsulent/coach til hjælp til jobansøgning. - etablering af intern jobsøgningsklub for interesserede med den fornødne tid til at mødes og udveksle erfaringer 7. Lønkompensation og bonus til tilbageværende medarbejdere, hvis ledelsen ønsker at sikre opgaveløsningen. 8. Vi ønsker en anstændig behandling m.h.t. opsigelsestidspunkt og finder det uacceptabelt hvis der udsendes sindetskrivelser om påtænkt opsigelse i juli måned, hvor en stor del af medarbejderne afholder ferie. En ferie der er aftalt og godkendt af ledelsen. Det betyder at mulighed for planlægning og udarbejdelse af personlig, skriftlig handleplan og gennemførelse af sådan tidsmæssigt begrænses. 9. Fritstilling i hele eller i den sidste del af opsigelsesperioden. 10. Fornøden tid til TR-arbejde og MED-møder.

5 11. Tiltag for sundhedsfremme- og kollegialt velvære, som fx gøre brug af motionsrum eller gå en tur sammen på faste tider i ugen. Grenaa, Personalet ved Beskæftigelsesafdelingen

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser

Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser Bilag 2 til TR-uds. nr. 027 af den 30. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinjer i samarbejdsudvalgene på statslige arbejdspladser I samarbejdssystemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen. Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen. Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel Publikationen Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel kan

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER

5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER 5. BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER Som bestyrelse for den selvejende eller private daginstitution er man som bestyrelse også arbejdsgiver for institutionen. Bestyrelsens primære opgave er at udstikke den

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere