Interne retningslinjer for Jobcenter og Økonomiske Ydelsers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interne retningslinjer for Jobcenter og Økonomiske Ydelsers"

Transkript

1 Interne retningslinjer for Jobcenter og Økonomiske Ydelsers brug af Side 1 af 17

2 SBSYS dokumenthåndtering Kære bruger i Jobcenter og Økonomiske Ydelser Disse interne retningslinjer er udarbejdet som et tillæg til Faxe Kommunes overordnede retningslinjer for brugen af SBSYS. Retningslinjerne er lavet for at sikre, at alle medarbejdere benytter SBSYS på samme måde og efter ens regler. Enkeltsagsprincippet I Faxe Kommune er det besluttet, at vi skal journalisere efter Enkeltsagsprincippet hvilket betyder at alle nye henvendelser SKAL oprettes, som en ny sag i SBSYS og samtidig oprettes indenfor den kategori henvendelsen vedrører. Enkeltsagsprincippet er det modsatte af de tidligere procedurer, der er benyttet indenfor beskæftigelsesområdet i Faxe Kommune, hvor der er oprettet sager efter samlesagsprincippet. Disse sager er karakteriseret ved, at de indeholder ALT vedrørende en person. Det betyder at de enkelte sager kan være ualmindeligt store og svære at finde rundt i. Alle typer af henvendelser, afgørelser, overvejelser og korrespondance ligger, som oftest, i en stor bunke også digitalt. Det er præcis det, som enkeltsagsprincippet skal forhindre; at sager vokser og vokser, og aldrig nogensinde ender. Eksempel på god enkeltsagsbehandling: Såfremt en borger brækker benet, og han derved skal have sygedagpenge eller andet fra kommunen, bliver der oprettet mindst én og normalvis flere sager i henholdsvis områderne for Økonomiske Ydelser og Jobcenteret alt efter indsats. Borgeren bliver rask og påbegynder sit arbejde igen og bevilling afsluttes og ALLE sager afsluttes ligeledes i SBSYS. Et halvt år senere brækker borgeren sin arm, og skal derfor igen have sygedagpenge fra kommune. Dette er en ny sag, og der skal derfor IKKE journaliseres på den/de gamle sag/-er, som omhandlede det brækkede ben. Der er flere grunde til, at det er vigtigt, at ovenstående eksempel bliver journaliseret som to enkeltstående henvendelser og ikke i én og samme sag/-er Det bliver lettere at fremfinde dokumenter i fremtidens sagsbehandling. Såfremt borgernes enkelte henvendelser ikke bliver journaliseret på hver sin sag, vil resultatet i princippet være, at sagernes gennemsnitlige levetid vil nærme sig 80 år, kun afbrudt af eventuelle periodeskift eller kommunalreformer. Det er umuligt at slette sager, der indeholder personfølsomme data, der ifølge persondataloven skal slettes efter en hvis periode. Status = Under behandling eller Afsluttet Ligeledes skal det i fremtiden praktiseres, at alle sager er registreret med korrekt status i SBSYS. Sager der er igangværende, skal have status Under behandling. Sager hvor bevilling er stoppet, skal have status Afsluttet. Registreringen med korrekt status i SBSYS er meget vigtig i forhold til overholdelse af arkivloven. I Acadre er der næsten ingen sager, som er registreret korrekt, hvilket betyder at lovgivningen i forhold til arkivering af gamle og afsluttede sager ikke overholdes. Side 2 af 17

3 Ved overgangen til SBSYS fra 1. januar 2012 er der sikret konvertering af eksisterende sager i Acadre. For at få indført hensigtsmæssig og ens sags administration i SBSYS, er det meget vigtigt, at være opmærksom på: At de gamle sager, som konverteres fra Acadre får status som Afsluttet, og ikke længere må bruges til dokumenthåndtering fra At alle nye korrespondancer, dokumenter og lignende, som oprettes eller modtages fra 1. januar 2012 skal behandles efter de nye retningslinjer i forhold til Enkeltsagsprincippet. At der derfor skal oprettes nye sager til al dokumentation, også i forhold til allerede eksisterende personsager. At der skal benyttes standardiserede skabeloner til sagsoprettelse. Den enkelte må derfor ikke selv oprette sager, for så vidt der findes en standardiseret sagsskabelon til sagstypen. At nogle arbejdsgange vil synes lidt tungere i starten, men på længere sigt forventes det at lette sagsbehandlingen betydeligt set i forhold til at fremfinde eksisterende dokumenter. At ledelsestilsynet fremover vil inkludere opfølgning på anvendelsen af SBSYS retningslinjerne. Side 3 af 17

4 Visuelt eksempel på oprettet sagsforløb i SBSYS, ud fra eksempel Borger der sygemeldes pga. depression : Borger/arbejdsgiver henvender sig for ansøgning om sygedagpenge og der oprettes ydelse (Skannes til nyoprettet sag Ydelse Sygedagpenge..) Oplysningsskema udsendes og modtages retur fra borger (Skannes til nyoprettet sag Opfølgning på Sygedagpenge ) Der udsendes og modtages anmodning om lægepapirer (Skannes til nyoprettet sag Lægepapirer ) Der udsendes ressourceprofil til partshøring, som modtages retur fra borger med underskrift (Skannes til sagen Opfølgning på Sygedagpenge..) Der træffes afgørelse om stop af sygedagpenge (De relevante sager Ydelse Sygedagpenge., Opfølgning på Sygedagpenge, og evt. andre sager, tilhørende sygedagpengebevillingen skal have ændret STATUS i SBYS til AFSLUTTET. Borgeren fremsender efterfølgende skriftlig klage over afgørelse om stop af sygedagpenge (Skannes til nyoprettet sag Klage over afgørelse.. ) Sagen revurderes, afgørelse fastholdes og klagen videresendes til Beskæftigelsesankenævnet (Skannes til sagen Klage over afgørelse. ) Afgørelse om stadfæstelse modtages fra Beskæftigelsesankenævnet (Skannes til sagen Klage over afgørelse ) og sagen skal have ændret STATUS til AFSLUTTET. Borger / fagforening / tredje part / etc. indsender anmodning om aktindsigt (Skannes til nyoprettet sag Aktindsigt i Sygedagpengesag.. ) Besvarelse på aktindsigt sendes til borger (Skannes til sagen Aktindsigt i sygedagpengesag. ) og sagen skal have ændret STATUS til AFSLUTTET. Vi går nu ud fra, at alle henvendelser vedrørende sagen stopper og derfor skal STATUS PÅ ALLE SAGER I SBSYS VÆRE AFSLUTTET (dog ikke sagen med lægepapirer, som har særlige regler). Borger henvender sig igen, f.eks. 13 måneder senere, på grund af ny sygdom (Nu skal der igen oprettes nye relevante sager der må IKKE fortsættes dokumenthåndtering i de tidligere sager). Ydelseskontoret skal oprette sag/-er: Jobcenteret skal oprette sag/-er: Sygedagpengeydelse fra Sygedagpengeopfølgning fra Lægepapirer Klage over afgørelse om sygedagpenge fra Aktindsigt i sygedagpengesag fra Side 4 af 17

5 Jobcenteret - KL journalisering skal oprettes således (der vil blive oprettet sags-skabeloner til hurtigere og korrekt journalisering): Jobcenteret Sagstype: Stikord: Dokumenter der skal tilknyttes: KL Journalkode: KL Facet: Sagsskabelon til oprettelse af Sagsopfølgning Alle ydelsestyper Generel opfølgning på bevilling. Sygeopfølgningsplan Indkaldelser til samtaler Partshøring Bevillingsbreve Fleksjobaftale Ressourceprofil Div. korrespondance Dokumenter der ikke direkte skal placeres i selvstændig sag jfr. nedenfor specificeret Side 5 af 17 Bevillingstyper: Kontanthjælp Kontanthjælp under 18 år Sygedagpenge Forrevalidering Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Arbejdsløshedsdagpenge Integration Særlig uddannelsesydelse G01 sager: Opfølgning på kontanthjælp fra (dato Opfølgning på kontanthjælp unge under 18 år fra (dato Opfølgning på Sygedagpenge fra (dato Opfølgning på Forrevalidering fra (dato Opfølgning på Revalidering fra (dato Opfølgning på Fleksjob fra (dato Opfølgning på Ledighedsydelse fra (dato Opfølgning på Arbejdsløshedsdagpenge fra (dato INT-Opfølgning på Integration fra (dato Særlig uddannelsesydelse fra

6 Rehabiliteringsforlø b Fleksjobafgørelse Rådgivning og vejledning Selvvalgt uddannelse LAB kapitel 8a LAB tilbud kapitel 9-12 EU-projekt, LAB tilbud kapitel 9-12 (Husk at tilrette Bevaringskode i SBSYS til 10 år) Alle relevante dokumenter (Ekskl. lægepapirer, som skal journaliseres særskilt i SBSYS sag Lægelige dokumenter Fleksjobbevis Diverse udredning/afklaring, der ligger til grund for fleksjob Generel rådgivning og vejledning ift. arbejdsmarked og beskæftigelsesindsats Alle LAB tilbud Mødelister fra alle aktiviteter Tillægsydelser (mentorfunktion, hjælpemidler som undervisningsmateri ale) Jobplaner Dokumenter, der vedr. fleksjobafgørelse og ikke vedr. en løbende ansættelse i fleksjob. Dokumenter der vedr. rådgivning og vejledning og som ikke kan placeres i selvstændig sag. Alle relevante dokumenter vedr. LAB tilbud, kapitel 8 Alle relevante dokumenter vedr. LAB tilbud, kapitel 9-12 Alle relevante dokumenter vedr. EU-projektet Nye veje nye job, LAB tilbud kapitel 9-12 Side 6 af 17 (dato G01 Rehabiliteringsforløb fra (dato G01 Fleksjobafgørelse (sagen afsluttes først ifm. at bevilling af fleksjob ophører (Førtidspension/fraflytning/død sfald) G01 Rådgivning/vejledning fra (dato G01 Selvvalgt uddannelse kapitel 8a fra (dato G01 LAB tilbud kapitel 9-12 vedr. (ydelsestype) fra (dato (Herunder er der oprettet delforløb til: LAB kapitel 9 - jobplaner LAB kapitel 10 vejl/opkv. LAB kapitel 11- praktik LAB kapitel 12 - løntilskud Mødelister Tillægsydelser G01 LAB tilbud kapitel 9-12, Nye veje nye job, vedr. (ydelsestype) fra (dato (Husk at tilrette Bevaringskode i SBSYS til 10 år) Voksenlærlinge Uddannelsesaftale til Alle relevante dokumenter G01 Voksenlærlinge fra (dato

7 LAB kapitel 18 voksne Arbejdsrelaterede hjælpemidler Personlig assistance til handicappede i erhverv Bevilget førtidspension med kontrol Danskuddannelse for andre end Integration Udlændingeoplysninger INT- Beskæftigelsesinds ats tilskud til hjælpemidler - arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning Personlig assistance til handicappede i erhverv efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kapitel 3. Sager hvor der er bevilget førtidspension med kontrol og hvor de skal tages op igen til løbende opfølgning Opholdstilladelse Danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl a,-b, -c i Integrationsloven, hvor kommunen giver tilbud om vejledning og opkvalificering, i form af korte vejlednings- og afklaringsforløb. Praktik. Alle relevante dokumenter G01 Arbejdsrelaterede hjælpemidler fra (dato Alle relevante dokumenter G01 Personlig assistance fra (dato Alle relevante dokumenter G01 Bevilget førtidspension med kontrol Alle relevante dokumenter ifm. opholdstilladelse Opholdsdokumenter Asyldokumenter Cpr.nr. Anmeldelse om indrejse Midlertidig bolig Permanent bolig/lejekontrakt Familiesammenføring Alt relevant dokumentation i forbindelse med tilbud Alt relevant dokumentation i forbindelse med tilbud Danskudd. henvisninger Danskudd. udtalelser/prøver Praktik/løntilskud - aftaler/udtalelser Fremmødelister Kursus i danske samfundsforhold og bevis Side 7 af G01 Udlændingeoplysninger G01 Danskuddannelse for andre end INT fra (dato G01 INT-Beskæftigelsesindsats fra (dato

8 INT- Erklæring/kontrakt er Jobrotation Løntilskud Jobrotation i virksomheder (sagsskabelon er vedr. virksomheden) Henvisninger til opkvalificering Erklæring om aktivt medborgerskab Integrationskontrakt Uddannelse/arbejde Kontrakter/optagelser Udenlands uddannelse samt godkendelse til dansk Betalingsrapporter Bevillingsbreve Anden relevant virksomhedsrettet dokumentation G01 INT-Erklæring/kontrakter fra (dato G01 Jobrotation (virksomhed) fra (dato Side 8 af 17

9 Økonomiske ydelser - KL journalisering skal oprettes således (der vil blive oprettet sags-skabeloner til hurtigere og korrekt journalisering): Bevillinger Forsørgelse (Lov om aktiv socialpolitik) Sagstype: Stikord: Dokumenter der skal tilknyttes: KL Journalkode: KL Ydelser Ansøgning og Økonomisk opfølgning på bevilling. Tillægsydelser (undervisningsmateri ale, befordrings-/ godtgørelse LAB 76/82, 83) LAS 34 Tilbagebetalingspligt Sanktion af ydelse Ophør af ydelse Samtykke/bisidder Alt relevant dokumentation i forbindelse med ansøgning og udbetaling af ydelsen (undtaget fuldmagt, klagesager, anmodning om aktindsigt samt administration af ydelse, som SKAL oprettes særskilt) Bevillingstyper: Kontanthjælp herunder A27 (60 år u/pension) Delpension Forrevalidering Revalidering Facet: G01 Skabelon til oprettelse af sager: Ydelse Kontanthjælp fra Ydelse Delpension fra Ydelse Forrevalidering fra Ydelse Revalidering fra Ledighedsydelse Særlig ydelse (fleksjobberettiget) Ydelse Ledighedsydelse fra Ydelse Særlig ydelse fra (Ovst. sagsskabeloner har fået oprettet delforløb til: Økonomisk opfølgning Tillægsydelser) Sygedagpenge Ydelse Sygedagpenge fra Side 9 af 17

10 Sygedagpenge Sygedagpenge-fleksjob Fleksrefusion (Oprettede fleksjob før 1/1 2013) Fleksløntilskud (Oprettede fleksjob fra 1/1 2013) Ydelse Sygedagpenge- 56 (år) (enkeltsagsprincippet ændres her særskilt til at gælde pr. kalenderår) Ydelse Sygedagpengefleksjob (år) (enkeltsagsprincippet ændres her særskilt til at gælde pr. kalenderår) Ydelse Fleksrefusion (arbejdsgivernavn) (CVR.nr) fra (ansøgnings- /bevillingsdato Ydelse Fleksløntilskud (arbejdsgivernavn) (CVR.nr) fra (ansøgnings- /bevillingstidsdato Særlig uddannelsesydelse til dagpengemodtagere med mistet dagpengeret Kontanthjælp til udlændinge Ansøgning og Økonomisk opfølgning på bevilling. Alt relevant dokumentation i forbindelse med ansøgning og udbetaling af ydelsen Alt relevant dokumentation i forbindelse med ansøgning og udbetaling af ydelsen (undtaget samtykke- /bisiddererklæring, klagesager og anmodning om aktindsigt, som SKAL oprettes særskilt) Side 10 af 17 Ressourceforløbsydelse Særlig uddannelsesydelse G01 Ydelse Ressourceforløbsydelse fra Særlig uddannelsesydelse fra G01 INT-Kontanthjælp fra (dato (Herunder er der oprettet delforløb til: Økonomisk opfølgning Tillægsydelser ifm. Introduktionsforløb

11 Godtgørelse til unge under 18 år Seniorjob Skånejob/løntilsku d til pensionist/handica p Supplement til brøkpension Kontrolsager Førtidspension før 2003 Boligudgifter til indsatte Hjælp i særlige tilfælde Enkeltydelser indenfor Lov om aktiv socialpolitik Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75 c Seniorjob, kompensation for manglende tilbudt seniorjob Lov om aktiv socialpolitik 29 Lov om aktiv socialpolitik 81, 82, og 85 Alt relevant dokumentation G01 Godtgørelse, LAB 75c, til unge under 18 år fra (dato Alt relevant dokumentation G01 Seniorjob-kompensation fra (dato) Alt relevant dokumentation G01 Skånejob/løntilskud til (pensionist/handicap) fra (dato) Alt relevant dokumentation G01 Supplement til brøkpension fra (dato) Alt relevant dokumentation (midlertidigt KLE-nr., som tilrettes når SBSYS har oprettet særskilt nr.) G01 Kontrolsager Førtidspension før 2003 Alt relevant dokumentation G01 Boligudgifter til indsatte fra (dato) Alt relevant dokumentation i Enkeltudgifter LAS 81 og G01 LAS-Enkeltudgifter 81 forbindelse med ansøgning og 81a, (ansøgningstype-/r) fra udbetaling af ydelsen (ansøgnings-/bevil.dato (undtaget samtykke- /bisiddererklæring, klagesager og anmodning om aktindsigt, Sygebehandling LAS 82 og LAS-Sygebehandling 82 som SKAL oprettes særskilt) 82a, (ansøgningstype-/r) fra (ansøgnings-/bevil.dato Samværsudgifter LAS 83-84, Flyttehjælp LAS 85, LAS-Særlig hjælp vedr. børn fra (ansøgnings- /bevil.dato LAS-Flyttehjælp 85 fra (ansøgnings-/bevil.dato Side 11 af 17

12 Hjælp i særlige tilfælde Enkeltydelser indenfor Integrationsloven Integrationsloven 35, 36, 37 og 39 Alt relevant dokumentation i forbindelse med ansøgning og udbetaling af ydelsen (undtaget samtykke- /bisiddererklæring, klagesager og anmodning om aktindsigt, som SKAL oprettes særskilt) Enkeltudgifter INT 35, Sygebehandling INT 36, G01 INT-Enkeltudgifter 35 (ansøgningstype-/r) fra (ansøgnings-/bevil.dato INT-Sygebehandling 36 (ansøgningstype-/r) fra (ansøgnings-/bevil.dato Samværsudgifter INT 37, INT-Samværsudgifter 37 fra (ansøgnings-/bevil.dato Flyttehjælp INT 39, INT-Flyttehjælp 39 fra (ansøgnings-/bevil.dato Hjælp i forbindelse med deltagelse i integrationsprogra m Administration af modtagers hjælp efter lov om aktiv socialpolitik Rådgivning og vejledning Deltagergebyr, Transport, Arbejdsredskaber, Undervisningsmaterialer i forbindelse med Introduktionsforløb Administrationssager vedr. borgers økonomi Generel rådgivning og vejledning ift. ydelsesområdet Alt relevante dokumenter G01 INT-Hjælp ved deltagelse i integrationsprogram (dato) Alt relevant dokumentation i forbindelse med administration af ydelsen Eksempel: Indkomne regninger Dokumenter der vedr. rådgivning og vejledning og som ikke kan placeres i selvstændig sag. Side 12 af G00 Administration af kontanthjælp fra (beslutningsdato G01 Ydelse Rådgivning/vejledning fra (dato Regres Regres i udbetalingssager Ø30 Regres (sygedagpenge/revalidering), hvor der findes en skadevolder Jobpræmie Jobpræmie til enlige Alt relevant dokumentation G01 Jobpræmie fra (dato

13 Jobpræmie, langvarigt ledige INT- Sikkerhedsstillelse Repatriering forsørgere Jobpræmie til langvarigt ledige Sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4. Garantien er beregnet til dækning af kommunens eventuelle fremtidige udgifter til hjælp til den udenlandske ægtefælle/partner efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, fx kontanthjælp eller starthjælp. Repatriering til flygtninge Fleksydelser Alt relevant dokumentation i forbindelse med ansøgning og udbetaling af ydelsen (undtaget samtykke- /bisiddererklæring, klagesager og anmodning om aktindsigt, som SKAL oprettes særskilt) Alt relevant dokumentation G01 Jobpræmie til langvarigt ledige fra (dato) G01 INT-Sikkerhedsstillelse Alt relevant dokumentation G01 Repatriering G01 Fleksydelsesbidrag fra Fleksydelsesudbetaling fra Efterlevelseshjælp Alt relevant dokumentation G01 Efterlevelseshjælp Side 13 af 17

14 Beskæftigelsesområdet - Generelle sager - KL journalisering skal oprettes således (der vil blive oprettet sags-skabeloner til hurtigere og korrekt journalisering): Beskæftigelse - Generelle sager SKAL have oprettet særskilt sag i SBSYS Sagstype: Stikord: Dokumenter der skal tilknyttes: KL Journalkode: KL Facet: Skabelon til oprettelse af Samtykke- og bisiddererklæring Fuldmagt Aktindsigt Sager om tildeling af samtykkeerklæring og bisiddererklæring Sager hvor borger har givet anden person fuldmagt til en sag Anmodning om aktindsigt sager: Erklæringer G01 Erklæring vedr. Samtykke/Bisidder fra (dato Fuldmagtserklæring G01 Fuldmagt til (sagstype) fra (dato Anmodning Besvarelse Andre relevante dokumenter Der skal oprettes en ny sag vedr. aktindsigten, og journalkode skal være den samme, som den konkrete sag, hvori der er søgt aktindsigt. A53 Aktindsigt i (sagstype) fra (dato OBS Sag vedr. aktindsigt skal du selv oprette i SBSYS. Journalkoden og Facet ses til venstre. Klage over afgørelse Anke over afgørelse Klage fra borgere om kommunens afgørelse Anke fra borger, som videresendes til anden instans - Ankestyrelsen Klage fra borger Klagebesvarelse Andre relevante dokumenter Videresendelse af klage til afgørelse i Nævn eller Ankestyrelse Afgørelse fra anden instans Andre relevante dokumenter Side 14 af 17 Der skal oprettes en ny sag vedr. klage, hvor journalkoden skal være den samme, som den konkrete sag, hvortil klagen kan henledes. Der skal oprettes en ny sag vedr. klage, hvor journalkoden skal være den samme, som den konkrete sag, hvortil klagen kan henledes. K02 K03 Klage over afgørelse om (sagstype) fra (dato OBS Sag vedr. klagesager skal du selv oprette i SBSYS. Journalkoden og Facet ses til venstre. Anke over afgørelse om (sagstype) fra (dato OBS Sag vedr. klagesager skal du selv oprette i SBSYS. Journalkoden og Facet ses til venstre. Principielle Afgørelse med Relevant vedr. ovst. Anke- Relevant vedr. ovst. Anke-sager, Hele Sagsoverskriften skal ændres til

15 afgørelser Betalingstilsagn undersøges Betalingstilsagn modtaget, vi har handleforpligtelsen Betalingstilsagn modtaget, vi har ikke handleforpligtelsen principafgørelse fra Ankestyrelsen Sager om refusionsundersøgelse, hvor der er sendt eller modtaget en anmodning om refusion til eller fra en anden kommune, og det endnu ikke er klart, hvordan betalingsforholdet er. Ny opholdskommune modtager refusion fra den oprindelige opholdskommune (betalingskommunen), Ny opholdskommune har handleforpligtigelse efter serviceloven. Det er altså sager, hvor den oprindelige opholdskommune har delegeret sin handleforpligtigelse efter serviceloven til den nye opholdskommune. Ny opholdskommune modtager refusion fra den oprindelige opholdskommune (betalingskommunen), Oprindelige opholdskommune har handleforpligtigelse efter serviceloven. Det sager, hvor afgørelsen bliver som princip Anmodninger Breve om afklaring af betalingstilsagn Side 15 af 17 hvor afgørelsen bliver som princip sagen skal have tilrettet fra K03 til P21 Principafgørelse om (sagstype) fra (dato G01 Betalingstilsagn undersøges fra (dato Betalingstilsagn G01 Betalingstilsagn modtaget med handleforpligtelse fra (dato Betalingstilsagn G01 Betalingstilsagn modtaget uden handleforpligtelse fra (dato

16 Betalingstilsagn ydet, vi har handleforpligtelsen Betalingstilsagn ydet, vi har ikke handleforpligtelsen er altså sager, hvor den oprindelige opholdskommune ikke har delegeret sin handleforpligtigelse efter serviceloven til den nye opholdskommune. Oprindelig opholdskommune (betalingskommunen) yder refusion til den nye opholdskommune, og hvor den nye opholdskommune ikke har handleforpligtigelse efter serviceloven. Det er altså sager, hvor den oprindelige handlekommune ikke har delegeret sin handleforpligtigelse efter serviceloven til den nye opholdskommune. Oprindelig opholdskommune (betalingskommunen) yder refusion til den nye opholdskommune, og hvor den nye opholdskommune har handleforpligtigelse efter serviceloven. Det er altså sager, hvor den oprindelige handlekommune har delegeret sin handleforpligtigelse Betalingstilsagn G01 Betalingstilsagn ydet med handleforpligtelse fra (dato Betalingstilsagn G01 Betalingstilsagn ydet uden handleforpligtelse fra (dato Side 16 af 17

17 Lægelige dokumenter efter serviceloven til den nye opholdskommune. Alle sagstyper Oplysninger indhentet fra: Læger, Speciallæger, Fysioterapeuter, Psykologer, Psykiater, Personundersøgelse (Kriminalforsorgen) G01 Lægelige dokumenter (SAG VEDR. LÆGELIGE DOKUMENTER MÅ FØRST AFSLUTTES I SBSYS, NÅR BORGER FRAFLYTTER KOMMUNEN ELLER DØR) Side 17 af 17

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Oversigt over opgaver opdelt på fagområder, der foreslås henholdsvis henlagt til afgørelse i Beskæftigelses- delegeret til forvaltningen Opgaver Beskæftigelses-

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Lovbestemt frist Bemærkninger Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage Nej nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015 Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og 2015 Lov om social pension Førtidspension efter 01.01.2003 16-18 + 20 Pensionsnævnet 3 måneder Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Løbende revision 2012 Beskæftigelsesministeriet og Social-

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det 2014 Sundhedsudvalget Lov om social service Ansvarligt fagchefområde Generel Bostøtte - voksne 85 Social- og Borgerservice 4 uger* 1 måned Handicaphjælpsordning/BPA

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Ret til en koordinerende 4 uger sagsbehandler - aktivitetsparate u/o 30 år ( 18 a) Udskrivningsmentor fra psykiatrisk

Ret til en koordinerende 4 uger sagsbehandler - aktivitetsparate u/o 30 år ( 18 a) Udskrivningsmentor fra psykiatrisk Sagsbehandlingsfrister Dato 16. juni 2014 Afdeling Sagstype Frist Borgmesterkontoret Alle Foreløbigt eller endeligt svar indenfor IT Alle Foreløbigt eller endeligt svar indenfor Økonomi og Løn Alle Foreløbigt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Underbilag 2.12: Eksempler på breve

Underbilag 2.12: Eksempler på breve Underbilag 2.12: Eksempler på breve Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 1.1 Eksempler på brevskabeloner... 3 1.2 Eksempler på breve... 9 1.3 Afslagsbrev... 10

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Kompetenceplan for AMA. Gældende fra 9. april 2015

Kompetenceplan for AMA. Gældende fra 9. april 2015 Kompetenceplan for AMA Gældende fra 9. april 2015 ndhold Generel kompetence... 3 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v... 4 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og

Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og Bilag: Afgjorte Ankestyrelsessager fordelt på lovgivning Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og 36 7 2 1 0 10

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice

Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice Lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 190 af 24/02/2012) 25 Ansøgning om kontanthjælp 15 hverdage Af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 10 følger: Ydelsescenteret

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 27..-P5-1-17 - KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 14-16 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Indledning Forvaltningen har løbende orienteret udvalget om den stigende administrative byrde, der pålægges kommunerne på beskæftigelsesområdet.

Indledning Forvaltningen har løbende orienteret udvalget om den stigende administrative byrde, der pålægges kommunerne på beskæftigelsesområdet. BIU, den 16. august 2007 Punkt 52 Beskrivelse af de væsentligste arbejdsprocesser Indledning Forvaltningen har løbende orienteret udvalget om den stigende administrative byrde, der pålægges kommunerne

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv socialpolitik 11 Kontanthjælp Kommunen yder økonomisk hjælp i form af kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp er, at personen har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. pga. sygdom,

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere