Interne retningslinjer for Jobcenter og Økonomiske Ydelsers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interne retningslinjer for Jobcenter og Økonomiske Ydelsers"

Transkript

1 Interne retningslinjer for Jobcenter og Økonomiske Ydelsers brug af Side 1 af 17

2 SBSYS dokumenthåndtering Kære bruger i Jobcenter og Økonomiske Ydelser Disse interne retningslinjer er udarbejdet som et tillæg til Faxe Kommunes overordnede retningslinjer for brugen af SBSYS. Retningslinjerne er lavet for at sikre, at alle medarbejdere benytter SBSYS på samme måde og efter ens regler. Enkeltsagsprincippet I Faxe Kommune er det besluttet, at vi skal journalisere efter Enkeltsagsprincippet hvilket betyder at alle nye henvendelser SKAL oprettes, som en ny sag i SBSYS og samtidig oprettes indenfor den kategori henvendelsen vedrører. Enkeltsagsprincippet er det modsatte af de tidligere procedurer, der er benyttet indenfor beskæftigelsesområdet i Faxe Kommune, hvor der er oprettet sager efter samlesagsprincippet. Disse sager er karakteriseret ved, at de indeholder ALT vedrørende en person. Det betyder at de enkelte sager kan være ualmindeligt store og svære at finde rundt i. Alle typer af henvendelser, afgørelser, overvejelser og korrespondance ligger, som oftest, i en stor bunke også digitalt. Det er præcis det, som enkeltsagsprincippet skal forhindre; at sager vokser og vokser, og aldrig nogensinde ender. Eksempel på god enkeltsagsbehandling: Såfremt en borger brækker benet, og han derved skal have sygedagpenge eller andet fra kommunen, bliver der oprettet mindst én og normalvis flere sager i henholdsvis områderne for Økonomiske Ydelser og Jobcenteret alt efter indsats. Borgeren bliver rask og påbegynder sit arbejde igen og bevilling afsluttes og ALLE sager afsluttes ligeledes i SBSYS. Et halvt år senere brækker borgeren sin arm, og skal derfor igen have sygedagpenge fra kommune. Dette er en ny sag, og der skal derfor IKKE journaliseres på den/de gamle sag/-er, som omhandlede det brækkede ben. Der er flere grunde til, at det er vigtigt, at ovenstående eksempel bliver journaliseret som to enkeltstående henvendelser og ikke i én og samme sag/-er Det bliver lettere at fremfinde dokumenter i fremtidens sagsbehandling. Såfremt borgernes enkelte henvendelser ikke bliver journaliseret på hver sin sag, vil resultatet i princippet være, at sagernes gennemsnitlige levetid vil nærme sig 80 år, kun afbrudt af eventuelle periodeskift eller kommunalreformer. Det er umuligt at slette sager, der indeholder personfølsomme data, der ifølge persondataloven skal slettes efter en hvis periode. Status = Under behandling eller Afsluttet Ligeledes skal det i fremtiden praktiseres, at alle sager er registreret med korrekt status i SBSYS. Sager der er igangværende, skal have status Under behandling. Sager hvor bevilling er stoppet, skal have status Afsluttet. Registreringen med korrekt status i SBSYS er meget vigtig i forhold til overholdelse af arkivloven. I Acadre er der næsten ingen sager, som er registreret korrekt, hvilket betyder at lovgivningen i forhold til arkivering af gamle og afsluttede sager ikke overholdes. Side 2 af 17

3 Ved overgangen til SBSYS fra 1. januar 2012 er der sikret konvertering af eksisterende sager i Acadre. For at få indført hensigtsmæssig og ens sags administration i SBSYS, er det meget vigtigt, at være opmærksom på: At de gamle sager, som konverteres fra Acadre får status som Afsluttet, og ikke længere må bruges til dokumenthåndtering fra At alle nye korrespondancer, dokumenter og lignende, som oprettes eller modtages fra 1. januar 2012 skal behandles efter de nye retningslinjer i forhold til Enkeltsagsprincippet. At der derfor skal oprettes nye sager til al dokumentation, også i forhold til allerede eksisterende personsager. At der skal benyttes standardiserede skabeloner til sagsoprettelse. Den enkelte må derfor ikke selv oprette sager, for så vidt der findes en standardiseret sagsskabelon til sagstypen. At nogle arbejdsgange vil synes lidt tungere i starten, men på længere sigt forventes det at lette sagsbehandlingen betydeligt set i forhold til at fremfinde eksisterende dokumenter. At ledelsestilsynet fremover vil inkludere opfølgning på anvendelsen af SBSYS retningslinjerne. Side 3 af 17

4 Visuelt eksempel på oprettet sagsforløb i SBSYS, ud fra eksempel Borger der sygemeldes pga. depression : Borger/arbejdsgiver henvender sig for ansøgning om sygedagpenge og der oprettes ydelse (Skannes til nyoprettet sag Ydelse Sygedagpenge..) Oplysningsskema udsendes og modtages retur fra borger (Skannes til nyoprettet sag Opfølgning på Sygedagpenge ) Der udsendes og modtages anmodning om lægepapirer (Skannes til nyoprettet sag Lægepapirer ) Der udsendes ressourceprofil til partshøring, som modtages retur fra borger med underskrift (Skannes til sagen Opfølgning på Sygedagpenge..) Der træffes afgørelse om stop af sygedagpenge (De relevante sager Ydelse Sygedagpenge., Opfølgning på Sygedagpenge, og evt. andre sager, tilhørende sygedagpengebevillingen skal have ændret STATUS i SBYS til AFSLUTTET. Borgeren fremsender efterfølgende skriftlig klage over afgørelse om stop af sygedagpenge (Skannes til nyoprettet sag Klage over afgørelse.. ) Sagen revurderes, afgørelse fastholdes og klagen videresendes til Beskæftigelsesankenævnet (Skannes til sagen Klage over afgørelse. ) Afgørelse om stadfæstelse modtages fra Beskæftigelsesankenævnet (Skannes til sagen Klage over afgørelse ) og sagen skal have ændret STATUS til AFSLUTTET. Borger / fagforening / tredje part / etc. indsender anmodning om aktindsigt (Skannes til nyoprettet sag Aktindsigt i Sygedagpengesag.. ) Besvarelse på aktindsigt sendes til borger (Skannes til sagen Aktindsigt i sygedagpengesag. ) og sagen skal have ændret STATUS til AFSLUTTET. Vi går nu ud fra, at alle henvendelser vedrørende sagen stopper og derfor skal STATUS PÅ ALLE SAGER I SBSYS VÆRE AFSLUTTET (dog ikke sagen med lægepapirer, som har særlige regler). Borger henvender sig igen, f.eks. 13 måneder senere, på grund af ny sygdom (Nu skal der igen oprettes nye relevante sager der må IKKE fortsættes dokumenthåndtering i de tidligere sager). Ydelseskontoret skal oprette sag/-er: Jobcenteret skal oprette sag/-er: Sygedagpengeydelse fra Sygedagpengeopfølgning fra Lægepapirer Klage over afgørelse om sygedagpenge fra Aktindsigt i sygedagpengesag fra Side 4 af 17

5 Jobcenteret - KL journalisering skal oprettes således (der vil blive oprettet sags-skabeloner til hurtigere og korrekt journalisering): Jobcenteret Sagstype: Stikord: Dokumenter der skal tilknyttes: KL Journalkode: KL Facet: Sagsskabelon til oprettelse af Sagsopfølgning Alle ydelsestyper Generel opfølgning på bevilling. Sygeopfølgningsplan Indkaldelser til samtaler Partshøring Bevillingsbreve Fleksjobaftale Ressourceprofil Div. korrespondance Dokumenter der ikke direkte skal placeres i selvstændig sag jfr. nedenfor specificeret Side 5 af 17 Bevillingstyper: Kontanthjælp Kontanthjælp under 18 år Sygedagpenge Forrevalidering Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Arbejdsløshedsdagpenge Integration Særlig uddannelsesydelse G01 sager: Opfølgning på kontanthjælp fra (dato Opfølgning på kontanthjælp unge under 18 år fra (dato Opfølgning på Sygedagpenge fra (dato Opfølgning på Forrevalidering fra (dato Opfølgning på Revalidering fra (dato Opfølgning på Fleksjob fra (dato Opfølgning på Ledighedsydelse fra (dato Opfølgning på Arbejdsløshedsdagpenge fra (dato INT-Opfølgning på Integration fra (dato Særlig uddannelsesydelse fra

6 Rehabiliteringsforlø b Fleksjobafgørelse Rådgivning og vejledning Selvvalgt uddannelse LAB kapitel 8a LAB tilbud kapitel 9-12 EU-projekt, LAB tilbud kapitel 9-12 (Husk at tilrette Bevaringskode i SBSYS til 10 år) Alle relevante dokumenter (Ekskl. lægepapirer, som skal journaliseres særskilt i SBSYS sag Lægelige dokumenter Fleksjobbevis Diverse udredning/afklaring, der ligger til grund for fleksjob Generel rådgivning og vejledning ift. arbejdsmarked og beskæftigelsesindsats Alle LAB tilbud Mødelister fra alle aktiviteter Tillægsydelser (mentorfunktion, hjælpemidler som undervisningsmateri ale) Jobplaner Dokumenter, der vedr. fleksjobafgørelse og ikke vedr. en løbende ansættelse i fleksjob. Dokumenter der vedr. rådgivning og vejledning og som ikke kan placeres i selvstændig sag. Alle relevante dokumenter vedr. LAB tilbud, kapitel 8 Alle relevante dokumenter vedr. LAB tilbud, kapitel 9-12 Alle relevante dokumenter vedr. EU-projektet Nye veje nye job, LAB tilbud kapitel 9-12 Side 6 af 17 (dato G01 Rehabiliteringsforløb fra (dato G01 Fleksjobafgørelse (sagen afsluttes først ifm. at bevilling af fleksjob ophører (Førtidspension/fraflytning/død sfald) G01 Rådgivning/vejledning fra (dato G01 Selvvalgt uddannelse kapitel 8a fra (dato G01 LAB tilbud kapitel 9-12 vedr. (ydelsestype) fra (dato (Herunder er der oprettet delforløb til: LAB kapitel 9 - jobplaner LAB kapitel 10 vejl/opkv. LAB kapitel 11- praktik LAB kapitel 12 - løntilskud Mødelister Tillægsydelser G01 LAB tilbud kapitel 9-12, Nye veje nye job, vedr. (ydelsestype) fra (dato (Husk at tilrette Bevaringskode i SBSYS til 10 år) Voksenlærlinge Uddannelsesaftale til Alle relevante dokumenter G01 Voksenlærlinge fra (dato

7 LAB kapitel 18 voksne Arbejdsrelaterede hjælpemidler Personlig assistance til handicappede i erhverv Bevilget førtidspension med kontrol Danskuddannelse for andre end Integration Udlændingeoplysninger INT- Beskæftigelsesinds ats tilskud til hjælpemidler - arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning Personlig assistance til handicappede i erhverv efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kapitel 3. Sager hvor der er bevilget førtidspension med kontrol og hvor de skal tages op igen til løbende opfølgning Opholdstilladelse Danskuddannelse i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl a,-b, -c i Integrationsloven, hvor kommunen giver tilbud om vejledning og opkvalificering, i form af korte vejlednings- og afklaringsforløb. Praktik. Alle relevante dokumenter G01 Arbejdsrelaterede hjælpemidler fra (dato Alle relevante dokumenter G01 Personlig assistance fra (dato Alle relevante dokumenter G01 Bevilget førtidspension med kontrol Alle relevante dokumenter ifm. opholdstilladelse Opholdsdokumenter Asyldokumenter Cpr.nr. Anmeldelse om indrejse Midlertidig bolig Permanent bolig/lejekontrakt Familiesammenføring Alt relevant dokumentation i forbindelse med tilbud Alt relevant dokumentation i forbindelse med tilbud Danskudd. henvisninger Danskudd. udtalelser/prøver Praktik/løntilskud - aftaler/udtalelser Fremmødelister Kursus i danske samfundsforhold og bevis Side 7 af G01 Udlændingeoplysninger G01 Danskuddannelse for andre end INT fra (dato G01 INT-Beskæftigelsesindsats fra (dato

8 INT- Erklæring/kontrakt er Jobrotation Løntilskud Jobrotation i virksomheder (sagsskabelon er vedr. virksomheden) Henvisninger til opkvalificering Erklæring om aktivt medborgerskab Integrationskontrakt Uddannelse/arbejde Kontrakter/optagelser Udenlands uddannelse samt godkendelse til dansk Betalingsrapporter Bevillingsbreve Anden relevant virksomhedsrettet dokumentation G01 INT-Erklæring/kontrakter fra (dato G01 Jobrotation (virksomhed) fra (dato Side 8 af 17

9 Økonomiske ydelser - KL journalisering skal oprettes således (der vil blive oprettet sags-skabeloner til hurtigere og korrekt journalisering): Bevillinger Forsørgelse (Lov om aktiv socialpolitik) Sagstype: Stikord: Dokumenter der skal tilknyttes: KL Journalkode: KL Ydelser Ansøgning og Økonomisk opfølgning på bevilling. Tillægsydelser (undervisningsmateri ale, befordrings-/ godtgørelse LAB 76/82, 83) LAS 34 Tilbagebetalingspligt Sanktion af ydelse Ophør af ydelse Samtykke/bisidder Alt relevant dokumentation i forbindelse med ansøgning og udbetaling af ydelsen (undtaget fuldmagt, klagesager, anmodning om aktindsigt samt administration af ydelse, som SKAL oprettes særskilt) Bevillingstyper: Kontanthjælp herunder A27 (60 år u/pension) Delpension Forrevalidering Revalidering Facet: G01 Skabelon til oprettelse af sager: Ydelse Kontanthjælp fra Ydelse Delpension fra Ydelse Forrevalidering fra Ydelse Revalidering fra Ledighedsydelse Særlig ydelse (fleksjobberettiget) Ydelse Ledighedsydelse fra Ydelse Særlig ydelse fra (Ovst. sagsskabeloner har fået oprettet delforløb til: Økonomisk opfølgning Tillægsydelser) Sygedagpenge Ydelse Sygedagpenge fra Side 9 af 17

10 Sygedagpenge Sygedagpenge-fleksjob Fleksrefusion (Oprettede fleksjob før 1/1 2013) Fleksløntilskud (Oprettede fleksjob fra 1/1 2013) Ydelse Sygedagpenge- 56 (år) (enkeltsagsprincippet ændres her særskilt til at gælde pr. kalenderår) Ydelse Sygedagpengefleksjob (år) (enkeltsagsprincippet ændres her særskilt til at gælde pr. kalenderår) Ydelse Fleksrefusion (arbejdsgivernavn) (CVR.nr) fra (ansøgnings- /bevillingsdato Ydelse Fleksløntilskud (arbejdsgivernavn) (CVR.nr) fra (ansøgnings- /bevillingstidsdato Særlig uddannelsesydelse til dagpengemodtagere med mistet dagpengeret Kontanthjælp til udlændinge Ansøgning og Økonomisk opfølgning på bevilling. Alt relevant dokumentation i forbindelse med ansøgning og udbetaling af ydelsen Alt relevant dokumentation i forbindelse med ansøgning og udbetaling af ydelsen (undtaget samtykke- /bisiddererklæring, klagesager og anmodning om aktindsigt, som SKAL oprettes særskilt) Side 10 af 17 Ressourceforløbsydelse Særlig uddannelsesydelse G01 Ydelse Ressourceforløbsydelse fra Særlig uddannelsesydelse fra G01 INT-Kontanthjælp fra (dato (Herunder er der oprettet delforløb til: Økonomisk opfølgning Tillægsydelser ifm. Introduktionsforløb

11 Godtgørelse til unge under 18 år Seniorjob Skånejob/løntilsku d til pensionist/handica p Supplement til brøkpension Kontrolsager Førtidspension før 2003 Boligudgifter til indsatte Hjælp i særlige tilfælde Enkeltydelser indenfor Lov om aktiv socialpolitik Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75 c Seniorjob, kompensation for manglende tilbudt seniorjob Lov om aktiv socialpolitik 29 Lov om aktiv socialpolitik 81, 82, og 85 Alt relevant dokumentation G01 Godtgørelse, LAB 75c, til unge under 18 år fra (dato Alt relevant dokumentation G01 Seniorjob-kompensation fra (dato) Alt relevant dokumentation G01 Skånejob/løntilskud til (pensionist/handicap) fra (dato) Alt relevant dokumentation G01 Supplement til brøkpension fra (dato) Alt relevant dokumentation (midlertidigt KLE-nr., som tilrettes når SBSYS har oprettet særskilt nr.) G01 Kontrolsager Førtidspension før 2003 Alt relevant dokumentation G01 Boligudgifter til indsatte fra (dato) Alt relevant dokumentation i Enkeltudgifter LAS 81 og G01 LAS-Enkeltudgifter 81 forbindelse med ansøgning og 81a, (ansøgningstype-/r) fra udbetaling af ydelsen (ansøgnings-/bevil.dato (undtaget samtykke- /bisiddererklæring, klagesager og anmodning om aktindsigt, Sygebehandling LAS 82 og LAS-Sygebehandling 82 som SKAL oprettes særskilt) 82a, (ansøgningstype-/r) fra (ansøgnings-/bevil.dato Samværsudgifter LAS 83-84, Flyttehjælp LAS 85, LAS-Særlig hjælp vedr. børn fra (ansøgnings- /bevil.dato LAS-Flyttehjælp 85 fra (ansøgnings-/bevil.dato Side 11 af 17

12 Hjælp i særlige tilfælde Enkeltydelser indenfor Integrationsloven Integrationsloven 35, 36, 37 og 39 Alt relevant dokumentation i forbindelse med ansøgning og udbetaling af ydelsen (undtaget samtykke- /bisiddererklæring, klagesager og anmodning om aktindsigt, som SKAL oprettes særskilt) Enkeltudgifter INT 35, Sygebehandling INT 36, G01 INT-Enkeltudgifter 35 (ansøgningstype-/r) fra (ansøgnings-/bevil.dato INT-Sygebehandling 36 (ansøgningstype-/r) fra (ansøgnings-/bevil.dato Samværsudgifter INT 37, INT-Samværsudgifter 37 fra (ansøgnings-/bevil.dato Flyttehjælp INT 39, INT-Flyttehjælp 39 fra (ansøgnings-/bevil.dato Hjælp i forbindelse med deltagelse i integrationsprogra m Administration af modtagers hjælp efter lov om aktiv socialpolitik Rådgivning og vejledning Deltagergebyr, Transport, Arbejdsredskaber, Undervisningsmaterialer i forbindelse med Introduktionsforløb Administrationssager vedr. borgers økonomi Generel rådgivning og vejledning ift. ydelsesområdet Alt relevante dokumenter G01 INT-Hjælp ved deltagelse i integrationsprogram (dato) Alt relevant dokumentation i forbindelse med administration af ydelsen Eksempel: Indkomne regninger Dokumenter der vedr. rådgivning og vejledning og som ikke kan placeres i selvstændig sag. Side 12 af G00 Administration af kontanthjælp fra (beslutningsdato G01 Ydelse Rådgivning/vejledning fra (dato Regres Regres i udbetalingssager Ø30 Regres (sygedagpenge/revalidering), hvor der findes en skadevolder Jobpræmie Jobpræmie til enlige Alt relevant dokumentation G01 Jobpræmie fra (dato

13 Jobpræmie, langvarigt ledige INT- Sikkerhedsstillelse Repatriering forsørgere Jobpræmie til langvarigt ledige Sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4. Garantien er beregnet til dækning af kommunens eventuelle fremtidige udgifter til hjælp til den udenlandske ægtefælle/partner efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, fx kontanthjælp eller starthjælp. Repatriering til flygtninge Fleksydelser Alt relevant dokumentation i forbindelse med ansøgning og udbetaling af ydelsen (undtaget samtykke- /bisiddererklæring, klagesager og anmodning om aktindsigt, som SKAL oprettes særskilt) Alt relevant dokumentation G01 Jobpræmie til langvarigt ledige fra (dato) G01 INT-Sikkerhedsstillelse Alt relevant dokumentation G01 Repatriering G01 Fleksydelsesbidrag fra Fleksydelsesudbetaling fra Efterlevelseshjælp Alt relevant dokumentation G01 Efterlevelseshjælp Side 13 af 17

14 Beskæftigelsesområdet - Generelle sager - KL journalisering skal oprettes således (der vil blive oprettet sags-skabeloner til hurtigere og korrekt journalisering): Beskæftigelse - Generelle sager SKAL have oprettet særskilt sag i SBSYS Sagstype: Stikord: Dokumenter der skal tilknyttes: KL Journalkode: KL Facet: Skabelon til oprettelse af Samtykke- og bisiddererklæring Fuldmagt Aktindsigt Sager om tildeling af samtykkeerklæring og bisiddererklæring Sager hvor borger har givet anden person fuldmagt til en sag Anmodning om aktindsigt sager: Erklæringer G01 Erklæring vedr. Samtykke/Bisidder fra (dato Fuldmagtserklæring G01 Fuldmagt til (sagstype) fra (dato Anmodning Besvarelse Andre relevante dokumenter Der skal oprettes en ny sag vedr. aktindsigten, og journalkode skal være den samme, som den konkrete sag, hvori der er søgt aktindsigt. A53 Aktindsigt i (sagstype) fra (dato OBS Sag vedr. aktindsigt skal du selv oprette i SBSYS. Journalkoden og Facet ses til venstre. Klage over afgørelse Anke over afgørelse Klage fra borgere om kommunens afgørelse Anke fra borger, som videresendes til anden instans - Ankestyrelsen Klage fra borger Klagebesvarelse Andre relevante dokumenter Videresendelse af klage til afgørelse i Nævn eller Ankestyrelse Afgørelse fra anden instans Andre relevante dokumenter Side 14 af 17 Der skal oprettes en ny sag vedr. klage, hvor journalkoden skal være den samme, som den konkrete sag, hvortil klagen kan henledes. Der skal oprettes en ny sag vedr. klage, hvor journalkoden skal være den samme, som den konkrete sag, hvortil klagen kan henledes. K02 K03 Klage over afgørelse om (sagstype) fra (dato OBS Sag vedr. klagesager skal du selv oprette i SBSYS. Journalkoden og Facet ses til venstre. Anke over afgørelse om (sagstype) fra (dato OBS Sag vedr. klagesager skal du selv oprette i SBSYS. Journalkoden og Facet ses til venstre. Principielle Afgørelse med Relevant vedr. ovst. Anke- Relevant vedr. ovst. Anke-sager, Hele Sagsoverskriften skal ændres til

15 afgørelser Betalingstilsagn undersøges Betalingstilsagn modtaget, vi har handleforpligtelsen Betalingstilsagn modtaget, vi har ikke handleforpligtelsen principafgørelse fra Ankestyrelsen Sager om refusionsundersøgelse, hvor der er sendt eller modtaget en anmodning om refusion til eller fra en anden kommune, og det endnu ikke er klart, hvordan betalingsforholdet er. Ny opholdskommune modtager refusion fra den oprindelige opholdskommune (betalingskommunen), Ny opholdskommune har handleforpligtigelse efter serviceloven. Det er altså sager, hvor den oprindelige opholdskommune har delegeret sin handleforpligtigelse efter serviceloven til den nye opholdskommune. Ny opholdskommune modtager refusion fra den oprindelige opholdskommune (betalingskommunen), Oprindelige opholdskommune har handleforpligtigelse efter serviceloven. Det sager, hvor afgørelsen bliver som princip Anmodninger Breve om afklaring af betalingstilsagn Side 15 af 17 hvor afgørelsen bliver som princip sagen skal have tilrettet fra K03 til P21 Principafgørelse om (sagstype) fra (dato G01 Betalingstilsagn undersøges fra (dato Betalingstilsagn G01 Betalingstilsagn modtaget med handleforpligtelse fra (dato Betalingstilsagn G01 Betalingstilsagn modtaget uden handleforpligtelse fra (dato

16 Betalingstilsagn ydet, vi har handleforpligtelsen Betalingstilsagn ydet, vi har ikke handleforpligtelsen er altså sager, hvor den oprindelige opholdskommune ikke har delegeret sin handleforpligtigelse efter serviceloven til den nye opholdskommune. Oprindelig opholdskommune (betalingskommunen) yder refusion til den nye opholdskommune, og hvor den nye opholdskommune ikke har handleforpligtigelse efter serviceloven. Det er altså sager, hvor den oprindelige handlekommune ikke har delegeret sin handleforpligtigelse efter serviceloven til den nye opholdskommune. Oprindelig opholdskommune (betalingskommunen) yder refusion til den nye opholdskommune, og hvor den nye opholdskommune har handleforpligtigelse efter serviceloven. Det er altså sager, hvor den oprindelige handlekommune har delegeret sin handleforpligtigelse Betalingstilsagn G01 Betalingstilsagn ydet med handleforpligtelse fra (dato Betalingstilsagn G01 Betalingstilsagn ydet uden handleforpligtelse fra (dato Side 16 af 17

17 Lægelige dokumenter efter serviceloven til den nye opholdskommune. Alle sagstyper Oplysninger indhentet fra: Læger, Speciallæger, Fysioterapeuter, Psykologer, Psykiater, Personundersøgelse (Kriminalforsorgen) G01 Lægelige dokumenter (SAG VEDR. LÆGELIGE DOKUMENTER MÅ FØRST AFSLUTTES I SBSYS, NÅR BORGER FRAFLYTTER KOMMUNEN ELLER DØR) Side 17 af 17

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Februar 2012 Samlet rapport. Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet

Februar 2012 Samlet rapport. Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Februar 2012 Samlet rapport Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2. Formål 5 1.3. Tilgang og metode 6 1.4. Operationalisering

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 Dette er en blank side. Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 24. reviderede udgave Frydenlund

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen

Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen Udarbejdet for beskæftigelsesministeriet oktober 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Om Væk med bøvlet...13 Afsnit 2: Overordnede problemstillinger...19 Afsnit

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere