Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling?"

Transkript

1 Anne Cathrine Bonefeld 1 Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling? Anne Cathrine Bonefeld, studienr Eksamensopgave Diplom i Oral Helse, Ortodonti I Maj 2008 Vejleder : Ebbe Vitt Jensen

2 Anne Cathrine Bonefeld 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Præsentation af forfatter Problembeskrivelsen Problemformuleringen Lovgrundlaget WHO s mål Vidensformulering Metoden Analysen Den aktuelle viden om caries Hastighed og udbredelse af white spot lesions Formidling: kommunikation/information til patienten Konklusion og perspektivering Litteratur liste... 12

3 Anne Cathrine Bonefeld 3 1. Indledning 1.1 Præsentation af forfatter Hvis man behandler en person, som han er, vil han forblive, som han var, men hvis man behandler ham, som om han var, hvad han burde og kunne blive, vil han blive, hvad han burde og kunne blive. (Johann Wolfgang von Goethe.) Jeg er uddannet i 1983 på Århus tandlægeskole og har siden endt uddannelse arbejdet som tandplejer både i privat regi og offentligt. Igennem de sidste 19 år har jeg beskæftiget mig med ortodonti, de første år to dage om ugen, de seneste år på fuld tid. Det har altid optaget mig meget, hvordan man med den rigtige information og motivation kan bidrage til at patienten får en vellykket behandling. 2. Problembeskrivelsen Når visitationen er foretaget og patienten er fundet egnet til bøjlebehandling, startmaterialet er taget og patient og forældre sidder til samtale om den forestående behandling, er det vigtigt at den foreslåede behandling fremlægges således, at patient og forældre tror på, at det er noget de sagtens kan håndtere i fællesskab med tandpersonalet. I en vurdering af behandlingsbehovet er det vigtigt at patient og forældre selv føler, et behov for æstetisk tandbehandling og at det fremlægges sådan, at det ikke er et behov der er skabt af andre.(1)det er heller ikke uvæsentligt at der ved fremlæggelsen af behandlingsplanen, er to parter til stede, både patient og forældre og at det jo er patientens behov og holdning til behandlingen der skal gøre sig gældende, da patienten skal være den aktive medspiller. Patient og forældre har stor interesse i hvilken bøjle der skal på og hvad behandlingen går ud på, og hvor lang tid det tager. Der er fokus på i hvilken retning tænderne skal flyttes og med hvilket apparatur. Der fokuseres på behandlingsresultatet, og der tales selvfølgelig også om at det er vigtigt med en god mundhygiejne, mens bøjlebehandlingen står på. Informationerne er mange. Det vigtigste for patienten er, hvilken bøjle der skal på, så tænderne kan komme til at stå flot og tænderne har et flot udseende uden synlige skader på tænderne, såsom caries omkring apparaturet. En af de kendte risici ved fast apparatur er netop afkalkning af tænderne, de såkaldte white spot lesions. (Wisth and Nord 1977; Gorelick et al., 1982). Det kommer som oftest på de tænder, der normalt ellers har en lav forekomst af caries. (Øgaard et al., 1988 ). Fast apparatur har fået tillagt sig effekten af ophobning og tilbageholdelse af den bakterielle plak. Det faste apparatur gør den almindelige tandbørstning sværere, fordi plakken lægger sig omkring brackets og fjernelsen af plak fra spyttet er reduceret.

4 Anne Cathrine Bonefeld 4 For os som behandlere i systemet vil vores måling af resultatet være den tekniske del, hvorimod det for patient og forældre, ofte vil være informationen om behandlingsforløbet, mundhygiejnen og andet som hele behandlingsforløbets kvalitet vurderes på. Den tekniske dels vurdering vil for forældre og patient ofte være vanskelig og derfor er det informationen om behandlingsforløbet som hele kvaliteten af behandlingsforløbet vurderes på. Det er ofte manglende eller misforstået information til patienten, der giver klagesager og manglende motivation for behandlingen.(2) 3. Problemformuleringen 3.1 Lovgrundlaget Lovgrundlag samt retningslinier i forbindelse med behandling i sundhedssystemet er relevant ved opstarten af en ortodontisk behandling. Heri indgår bl.a. Sundhedslovens retsinformation LOV nr. 546 Patienters medinddragelse i beslutninger. Informeret samtykke. 16 Patienten har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder risiko for komplikationer og bivirkninger.(3) Stk 3: informationen skal gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v.(3) Stk 4: informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger.(3) 3.2 WHO s mål Som sundhedspersonale er vi forpligtede til at yde sundhedsfremme og forebygge tandsygdomme. WHO s definition af sundhedsfremme er: den proces hvor mennesker sættes i stand til at øge kontrol over og forbedre deres sundhed. (4) Sundhedsfremme: en proces der har til formål at gøre personer individuelt og kollektivt i stand til at udøve kontrol over forhold der betyder noget for deres sundhed, og derigennem forbedre deres sundhed. Forebyggelse: en proces der har til formål at fjerne sygdom og ubehag. Opdeles i primær, sekundær og tertiær forebyggelse. Disse informerede samtykker og WHO s mål giver grobund for overvejelser over hvordan vi får formidlet vores viden til den enkelte patient og forældre, på en sådan måde at det bliver klart for dem hvilken behandling de siger ja til.

5 Anne Cathrine Bonefeld Vidensformulering Ligeledes skal vi med vores viden omkring sværhedsgraden af at opretholde en god mundhygiejne med fast apparatur og med risikoen for at få varige skader på tænderne, formidle at behandlingen også kan være forbundet med en risiko i form af white spot lesions på tandemaljen. Der ved opstod min problemformulering: Hvordan fremlægges behandlingsplanen for patient og forældre, så det fremgår at white spot lesions også er en risiko ved ortodontisk behandling? 4. Metoden Jeg vil beskrive forekomst og teorien omkring white spot lesions, og med artikler af bl.a. Kim Ekstrand(5) og Hanne Mohr(6) give en forklaring på hvorfor og hvordan white spot lesions opstår, hvordan de opserveres og evt. kan afhjælpes så patienten på en visuel og positivt skabende måde bliver gjort opmærksom på denne risiko. En inspirationskilde har også været Proffessor, odont dr. Svante Twetman s foredrag om : Hvordan undgår vi caries i forbindelse med ortodontisk apparatur? Jeg vil forsøge at beskrive hvordan det er vigtigt at vi fremlægger behandlingsplanen for forældre og patient så de får en fornemmelse af at de mestrer denne opgave ved hjælp af Motivationssamtalen (7), Perspektiver på kommunikation i sundhedsfaglige professioner (8), Klinik kommunikation information (9), Kan tro flytte bjerge? (10) Sundhedsfremme i teori og praksis (11) og den motiverende samtale (12) Til sidst vil jeg fokusere på hvordan vi som personale får et arbejdsredskab fra vores patienter, som vi kan bruge til vurdering af vores formidling og samarbejde/behandling med patient og forældre. 5. Analysen 5.1 Den aktuelle viden om caries White spot lesions er i bund og grund caries, nærmere forklaret den specielle udbredelse af et tidligt emaljecariesangreb omkring ortodontisk apparatur. Vi må tilbage i vores lærebøger og se på hvad der skal til for at caries udvikles: Mikroorganismerne i mundhulen behøver næring for at komme i vækst. Den vigtigste næringskilde er sukker (mono-, di- og polysakkarider) som kommer fra den kost som vi indtager. Monosakkariderne nedbrydes i mikroorganismerne i anaerobe (uden ilt) og aerobe (med ilt).

6 Anne Cathrine Bonefeld 6 Streptococcus mutans er en cariogen bakterie og producerer bl.a. mælkesyre. En forudsætning for at plakken kan udvikle sig, er at mikroorganismerne får energi tilført i form af sukker og at de får ro til at formere sig. Der er mest ro ved gingivalranden, approksimalt, i fure-fossa-systemet og på okklusalfladerne på frembrydende tænder. Disse områder kaldes også for plakstagnationsområder og det er her at caries kan få ro til at udvikle sig. Udvikling af cariogen plak tager mindst et par dage. Hvordan kan white spot lesions opserveres? En klinisk visuel diagnostik af white spot lesions kan kun ses på rene tænder som bliver tørlagt med lys. Plak kan camouflere læsionen, men er samtidig vigtig for at vurdere om læsionen er aktiv. En aktiv caries læsion kendetegnes ved at: tandoverfladen er mat og ru ved tørlægning hvidlig misfarvning (white spot lesions) gingivitis En standset læsion kendetegnes ved at: tandoverfladen er glat og blank ved tørlægning hvidlig misfarvet En white spot lesion, som er synlig efter tørlægning er ca. halvvejs gennem emaljen. En white spot lesion, som er synlig på en fugtig tandoverflade, har nået dentinen. Hvordan opstår white spot lesions? Cariesdiagnostik er vanskelig fordi læsionen udvikler sig længe under en intakt overflade. Det vi kan se i klinikken er om der er gingivitis, som så giver os en henvisning til at der er en aktiv caries læsion i gang. Udviklingen af cariogen plak tager mindst et par dage. En anden vigtig indikator i cariesudviklingen er saliva som både har en cariesfremmende og cariesreducerende effekt. Salivas cariesreducerende effekt er: Eliminering af skadelige stoffer ved at saliva skyller/renser mundhulen, kan stige markant hvis spytkirtlerne stimuleres, f.eks. ved at tygge tyggegummi. Salivas indhold af ioner og PH-bufferkapasitet. Salivas antimikrobielle system som kan påvirke mikroorganismerne. Hvis salivas PH værdi falder ned under 4,5 sker der en opløsning af emaljens calcium og mineraler. Ved mange PH fald (fødeindtag)vil der blive tabt mineraler og tanden afkalkes og caries opstår.

7 Anne Cathrine Bonefeld 7 Alle aktive carieslæsioner / white spot lesions kræver behandling men hvilken? Tandbørstetræning. Kostvejledning Flourbehandling BW 5.2 Hastighed og udbredelse af white spot lesions Det ser ud som om der er en forskel i hastigheden af traditionel caries forekomst og white spot lesions i forbindelse med fast apparatur. White spot lesions har en overfladisk og hurtig forekomst og kan forekomme ca. 1 måned efter bonding med fast apparatur.(øgaard 1988) Hvorimod forekomsten af almindelige caries, er en forholdsvis langsommere proces, det tager ca. 6 måneder (Ekanayake and Sheiham, 1987)(13). Forekomsten af white spot lesions varierer mellem 2 og 96 % (Gorelick er al 1982; Mitchell 1992). Denne store variation er et resultat af, at det er svært at lave en standardliseret klinisk undersøgelse, variationen i påvisningen, og forekomsten af white spot lesions inden den ortodontiske behandling (Kanthathas et al., 2005) Studier af (Øgaard and ten Bosch, 1994; Susan Al-Khateeb et al., 1998) relaterer til at det er muligt at der sker forbedring næsten helbredelse af white spot lesions efter fjernelse af fast apparatur uden yderligere behandling.(14) For at rette focus på risikoen i at få white spot lesions kunne det så være en god ide sammen med patienten inden behandlingen at registrere eventuelle white spots? I D.R. Willmot s artikel (15) undersøges der to grupper af patienter med white spot lesions i fronterne efter fjernelse af fast apparatur. Begge grupper af patienter får tandpasta og mundskyllevæske, den ene gruppe med fluor(50 ppm) den anden uden. Kontrol efter 12 og 26 uger viste, at der i begge grupper viste sig en formindskelse af white spot lesions. Var fluorkoncentrationen for lille til at have en effekt så spyttets evne til at remineralisere opvejede det? Susan Al-Khateeb (16) og mange andre har lavet undersøgelser ved hjælp af quantitative lightinduced fluorscence (QLF), et kamera med laser lys der kan måle ved hjælp af computerteknik. Det blev introduceret i 1982 som en måleenhed der kunne påvise emaljecaries på et tidligt stade. Der kan måles på forekomsten af caries lesioner, plakmængden, tandsten og tandens hvidhed. Måleenheden kan ved hjælp af computerteknik analysere mineralisationstab, lesionens størrelse, farvens størrelse og fluorforekomsten. Et studie i Amsterdam med QLF (14) på patienter, der har haft fast apparatur på i minimum 1 år og som havde white spot lesions, viste at 2/5 dele af læsionerne blev forbedret, hovedparten blev derefter stabile. Efter 2 år var 15 % blevet værre.

8 Anne Cathrine Bonefeld 8 Caries prevalence measured with QLF treatment with fixed orthodontic appliances: influencing factors (17) der blev foretaget undersøgelser på sunde og raske børn der havde haft apparatur på i mere end 1 år og skulle debondes. Der blev undersøgt på forekomsten af white spot lesions med QLF, plakmængden, social status på begge forældre, kosten, gingivalindex og salivaforkomsten med hensyn til mutans streptocci og lactobacillius. Målingerne blev taget lige før debonding og 6 uger efter. Det viste sig at 40 % af drengene og 22 % af pigerne har white spot lesions. Forekomsten af white spot lesions er mindre på fortænder og cuspides end på præmolarer og molarer. Der ses en positiv forbedring 6 uger efter i gingivitisscoren. Forekomsten af mutans streptocci, pt s alder, social status viste ingen sammenhæng med cariesforekomsten. Det kunne godt give os et signal om at vi skal være mere påpasselige med drenges mundhygiejne end pigernes og at gingivistisscoren skal følges og registreres hver gang pt. er på klinikken. Får vi en ændring i PH-værdien når vi indsætter fast apparatur? I et studie om effekten af en amine fluorid/stannous fluorid tandpasta på plak, gingivitis og initiale caries lesioner på ortodonti patienter af B. Øgaard, A. Afzelius Alm, E. Larsson og U.Adolfsson (17)henvises til at observation af PH-værdien i plakken på OK insiverne generelt er lavere, på grund af den lavere forekomst af saliva i området. Som følge af det lave PH bliver mængden af fluorid hurtigt tabt. Tabet af fluorid giver en øget cariesrisiko og er måske en forklaringen på hvorfor white spot lesions opstår hyppigt i OK fronten (Büyükyilmaz and Øgaard, 1994; Arneberg et al., 1997) Studiet konkluderer at en tandpasta med AmF/SnF 2 både har en fluoreffekt og en anti inflammatorisk effekt på gingiva. 5.3 Formidling: kommunikation/information til patienten Igennem hele behandlingen er det vigtigt at den kommunikationsmetode der bliver brugt er en metode, hvor det forsøges at skabe en positiv forandring så der rettes fokus på ressourcer og muligheder frem for problemer og mangler. Kvaliteten i kontakten og kommunikationen mellem patient og forældre og behandler stiller store krav til behandlerens kommunikationsfærdigheder, men det giver også stor jobtilfredshed når det lykkes, hvilket blandt andet kan måles på antallet af patienter med white spot lesions efter endt tandregulering. En god og tillidsfuld kontakt mellem patient og behandler er nødvendig, så patienten selv ved kortvarig kontakt får en oplevelse af, at personalet er nærværende og parat til at give sig tid til kontakten. Som tandplejer på en stor ortoklinik prøver jeg dagligt at få den gode kontakt med den enkelte patient, så denne ikke får følelsen af at være en brik i et stort spil. For mig handler det meget om at få patienten til at føle sig i centrum. På den måde kan jeg være med til at følge op på den behandlingssamtale der var i starten af behandlingen og fortsat bidrage til den positive ånd.

9 Anne Cathrine Bonefeld 9 Som sundhedsformidlere / behandlere ved vi at formidling af viden, færdigheder, holdninger og følelser kan være utroligt svært, selvom vores formidling er til gavn for patient og forældre. Hvordan får vi skabt en god kontakt ved behandlingsplanlægningen?? At gå i gang med en bøjlebehandling er noget af en forandring og det kræver at man er motiveret. Det at være motiveret er forbundet med to følelser samtidig: en følelse der vil forandringen (motivation) en følelse der vil fastholde det nuværende (modstand). Når sundhedsformidleren / behandleren i dette tilfælde specialtandlægen møder patienten, skal der gøres menneskearbejde før ekspertarbejdet. Før man som behandler kan komme til at anvende sin særlige ekspertviden, skal behandleren skabe kontakt til den anden ved at vinde den andens tillid. Sundhedsformidleren/ behandleren må tage sig tid til at høre på den anden for derigennem at finde ud af, hvordan den anden ser på tingene og derved definere sin situation med dens muligheder og begrænsninger. (Udvise empati) Det vil sige, at der er tale om, at det er to eksperter der mødes, sundhedsformidleren /behandleren med sin ekspertviden og patienten, som er eksperten i sit eget liv med hensyn til i dette tilfælde sine tænder og tandbørstevaner. Det er vigtigt at sundhedsformidleren/behandleren mødes som en fag-person og ikke en fagperson. Sundhedsformidlerens effekt bliver bedst ved: præcis empati: lyttende og reflekterende, vise accept og acceptere ambivalens. varme uden omklamring ægthed. Begrebet mestring er også et begreb, der må være med i sundhedsformidlerens tankegang. Nogle forskere har defineret mestring som en egenskab knyttet til personens forsvarsmekanismer, forankret i jeg et. En anden teori betragter overvejende mestring som et begreb, der udspringer af personens ressourcer. En tredje teori beskæftiger sig med mestring som et begreb, der udspringer af den konkrete situation. (10)

10 Anne Cathrine Bonefeld 10 Hvordan sikrer vi en god information til både forældre og patient så det bliver klart for patienten, som jo oftest er under 14 år, at det er dem der skal være mesteren i denne behandling? Når det drejer sig om information til patient og forældre er det vigtigt at fastholde: hvem er hoved-personen. Dette gøres bedst ved at: Henvende sig direkte til patienten: ved at sige du, patienten i centrum. Undgå at informere udelukkende til forældrene I de tilfælde hvor der er valgmuligheder skal de forlægges direkte til patienten Men hvordan gør vi nu informationen om white spot lesions efterspurgt? Denne skematiske cariesmodel er taget fra Kim Ekstrand s artikel omkring cariologi (5). Når vi sætter en ortodontisk tandbehandling i gang med fast apparatur tilfører vi patienten en ekstra brik på vippen over sukker og plak, fordi det bliver sværere at renholde sin tænder. Salivas gennemstrømnings område bliver mindre, da salivamængden ikke kan nå alle steder på tænderne på grund af brackets placeringen. Vi har med brackets placeringen lavet et plakstagnationsområde langs gingiva. Hvis vi kan forklare denne model i en lidt enklere form for patienterne, så de forstår at vi med ortodontisk apparatur giver dem en ekstra byrde på deres vippe i mundens flora, kunne det være en visuel måde at beskrive det på.

11 Anne Cathrine Bonefeld Konklusion og perspektivering Sundhedsformidleren / behandleren og hele det ortodontiske teams tro på patientens evne, villighed og parathed er en vigtig motivationsfactor. Derfor er det vigtigt at vi møder patienten på en måde, hvor vores samtale bliver anerkendende så vi retter fokus på ressourcerne og mulighederne og dermed skaber en positiv ånd. Vi skal med vores viden bidrage til samarbejde i en atmosfære, der fremmer den forandringsproces det er at være udstyret med fast apparatur. For at vi kan evaluere vores behandling, med hensyn til om der er kommet white spot lesions,er det nødvendigt at registrere, på hvilke tænder der evt. er white spot lesions inden vores behandling går i gang. Ligeledes kunne det være en god ide at tage BW på patienterne inden behandling, det ville give os et indblik i hvor cariesaktive de var, så vi kunne sætte ind med en ekstra indsat på de mest udsatte. Det er vigtigt at vi for hvert besøg registrerer gingivistisscore så vi kan følge en evt. udvikling af white spot lesions og gribe ind med vores forebyggende indsats. Vi skal have særligt obs. på drengene. Samtidig er det vigtigt med oplysning om fluortandpasta med 1450 ppm 2 x daglig og oplæring i vigtigheden i opretholdelsen af en god mundhygiejne, fordi ortodontisk apparatur er en ekstra brik på vippen i mundens PH- balance. Anbefaling af tyggegummi igennem de behandlinger hvor det er muligt, så der bliver så stor en salivamængde som muligt i mundhulen. Det er vigtigt for patienten at de både får mundtlig og visuel information, den visuelle kunne være billeder af en emaljens overflade i forstørrelse både af den sunde emalje og af emaljen med månekrater i form af white spot lesions. Forståelsen i vigtigheden af en god hygiejne kan med fordel forklares ud fra cariesvippen, så det fremgår at ortodontisk apparatur er en ekstra byrde for sværhedes graden af renhold. For at vi som personale kan opnå en kvalitetsmåling på vores information og kliniske arbejde vil det være en god ide at lave et spørgeskema til udlevering efter endt behandling, hvor patienten kan give sin mening tilkende. Spørgeskemaerne skulle kunne afleveres anonymt, hvis det var ønskeligt. Det ville give os en kvalitetsmåling på vores formidlingsmetode. Det er vigtigt at behandlingsplanen fremlægges med empati, i en kommunikationsform der har fokus på ressourcer, muligheder og mestringsevne. Sundhedsformidleren skal med sin empati og vidensforklaring, give patienten en forståelse af, at white spot lesions er en risiko ved ortodontisk apparatur, de i fællesskab kan håndtere.

12 Anne Cathrine Bonefeld Litteratur liste 1. Odontologi 2003 artikel om Æstetisk tandpleje- en etisk udfordring af Ulla Pallesen og Palle Holmstrup. 2. FSO s kvalitetsoplæg maj Retsinformation. dk LOV nr. 546 af 24/06/ Sundhedsfremme og forebyggelse af tandsygdomme hos børn og unge artikel af Annette Sundby fra Tandlægebladet NR.6 5. Cariologi i Tandplejeren 08/2007 af Kim Ekstrand PH. D 6. Caries er der noget nyt under solen? 2005 af tandlæge Hanne Mohr Ph.D. 7. Motivationssamtalen af William R. Miller og Stephen Rollnick. Hans Reitzels forlag. 8. Perspektiver på kommunikation i sundhedsfaglige professioner af Mette S. Nielsen og Gitte Rom.(red) Munksgaard Danmark. 9. Klinik Kommunikation information af ElineThornquist. Hans Reitzels forlag. 10. Kan tro flytte bjerge? Artiklen af Christoffer Johansen om sundhed og psyke. 11. Sundhedsfremme i teori og praksis af Torben K. Jensen og Tommy J. Johnsen. Philosophia. 12. Appreciative Inquiry 13. Caries Prevalence measured with QLF after Treaatment with Fixed Orthodontic Appliances: Influencing Factors artikel af J.G.Boersma, M.H. van der Veen, M.D. Lagerweij, B. Bokhout, B. Prahl-Andersen. 14. Caries lesions after orthodontic treatment followed by quantitative light-induced fluorescence: a 2-year follow-up af T.J.H Mattousch, M.H.van der Veen og A. Zentner. 15. White lesions after orthodontic treatment: does low flouride make a difference? af D.R. Willmot. 16. Studies on the remineralization of white spot lesions af Susan Al-Khateeb, Stockholm Aprospective, randomized clinical study on the effects of an amine flouride/stannous fluoride toothpaste/mouthrinse on plaque, gingivitis and initial caries lesion development in orthodontic patients af B.Øgaard, A. Afzelius Alm, E. Larsson and U. Adolfsson.

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Julie Bülow Ava Kronborg 1 Indledning I 2006 udgav Kim Ekstrand artiklen 'Faglig viden om caries: Kan den kommunale tandpleje gøre det bedre?' Denne artikel inspirerede

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

SUND MUND til BYENS BØRN

SUND MUND til BYENS BØRN Virkningsevaluering af et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomstandplejen SUND MUND til BYENS BØRN VIRKNINGSEVALUERING - SIDE 1 Grafisk design: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Det er et ikke et spørgsmål om enten eller

Det er et ikke et spørgsmål om enten eller Trepartsinterview AF LENE OUTZEN FOGHSGAARD, JOURNALIST., PROFESSOR, MPH, PH.D., DR. ODONT, ODONTOLOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET OG ELSE SOMMER, OVERTANDLÆGE, HORSENS KOMMUNALE TANDPLEJE. FOTOGRAF:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET SUND MUND DOLLARGRIN

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET SUND MUND DOLLARGRIN DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET Nr.2/Marts 11 SUND MUND 6TIPS DET CHARMERENDE FOTO: THOMAS SKOU DOLLARGRIN Trods sin store eksponering i offentligheden, er Jason Watt ligesom de fleste andre,

Læs mere

INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth

INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth Shillan Saifouri studienr: 55593 Sam- Bach Hus. 20 - Gruppe 25 Anslag 73.220 INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth Navn: Shillan Saifouri Studie nr.: 55593 Gruppe: 25

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Det tager kun to minutter

Det tager kun to minutter Det tager kun to minutter - Et kvalitativt studie af hospitalsindlagte patienters oplevelse af velvære i forbindelse med mundhygiejne. It only takes two minutes - a qualitative study of hospitalized patients

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

MUND, TAND OG KÆBE. Virtual reality. www.plus1.dk

MUND, TAND OG KÆBE. Virtual reality. www.plus1.dk annonce HeLe denne temaavis er en annonce FRa MedIaPLanet annonce MUND, TAND OG KÆBE Juni 2008 Virtual reality Trafikuheld, hestespark, vold eller mode. Der kan være mange grunde til at få implantater,

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

Udviklingshæmmede og sociale medier

Udviklingshæmmede og sociale medier Udviklingshæmmede og sociale medier (Mentally challenged people and their use of social media) UCSJ Nykøbing Falster Bachelor eksamen Januar 2015 Vejleder: Fritz Jensen Anslag: 59141 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad Titelblad Titel Kost- og træningsvejledning på Radiometer - et projekt om adfærdsændring og motivation Engelsk titel Dietary and Exercise advice at Radiometer - A project about behavioral change and motivation

Læs mere

i mund og hjerte hænger sammen

i mund og hjerte hænger sammen Lars Lønstrup, journalist. Klaus Holsting, fotograf Sygdomme i mund og hjerte hænger sammen Jeg forstår godt, at motivationen øges hos plejepersonalet, når de hører om sammenhængene mellem marginal parodontitis

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 27. maj, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: Visioner for en fælles

Læs mere