EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE"

Transkript

1 Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER OG JORDEMØDRE UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK i samarbejde med DinJordemoderpraksis ApS

2 INDLEDNING Kært barn har mange navne Klimakteriet, menopausen, overgangsalderen kært barn har mange navne. Klimakteriet opleves meget forskelligt fra kvinde til kvinde, idet en tredjedel af kvinderne ikke oplever væsentlige gener, mens de resterende vil opleve moderate til svære gener. For størstedelen af kvinderne er klimakteriet en spontan og naturlig livsproces, mens det for andre kan være fremprovokeret af den behandling man modtager ifm. bl.a. cancer. Lige meget om klimakteriet er spontan eller fremprovokeret sker der permanente ændringer i kvindernes hormonproduktion som medfører kropslige ændringer og refleksioner omkring livskvalitet, helbred samt tanker om den kommende alderdom. Klimakteriet rummer derfor et stort potentiale for at fremme den enkelte kvindes sundhed og livskvalitet, og dermed også folkesundheden generelt. Hvorfor uddanne personale? Den demografiske udvikling viser, at antallet af mennesker med kroniske sygdomme vil stige, herunder antallet af livsstilsbetingede sygdomme. Jordemødre og sygeplejersker er specialister i sundhedsfremme og ressource-opsporing. Ved at fremme kvinders sundhed, levevilkår og livsstil i forbindelse med klimakteriet vil man kunne øge kvindernes livskvalitet og som samfundsmæssig sidegevinst øge sandsynligheden for at kvinderne får en sund alderdom. Lotte Hvas, dr.med., speciallæge i almen medicin, seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis og underviser på diplomuddannelsen i klimakteriet, siger således om overgangsalderen og behovet for uddannet personale: "Set over de knap 20 år jeg har beskæftiget mig med overgangsalderen, har det været positivt at opleve, at der foregår langt mindre sygeliggørelse af kvinderne, og at der lægges mindre vægt på medicinsk behandling, hvis der ikke er behov for det. Omvendt finder jeg, at kvinder på vej ind i overgangsalderen stadig har mange spørgsmål, føler sig usikre i forhold til hvad der venter, og mangler et sted at henvende sig. Myternes tid er ikke forbi! Og derfor er der behov for fagpersoner i sundhedsvæsenet, der kan besvare spørgsmål uden igen at gøre overgangsalderen til et medicinsk problem."

3 Hvad kan uddannelsen bruges til? Flere og flere privatpraktiserende læger og gynækologer har i dag jordemødre eller sygeplejersker til at varetage screeninger for livmoderhalskræft, præventionsvejledning og sundhedsfremmende samtaler generelt. Med en mere dybdegående forståelse for livsstil, levevilkår og sundhed i klimakteriet vil det sundhedsfaglige personale kunne tage hånd om, vejlede og rådgive kvinderne mere dybdegående og møde den enkelte kvinde i netop hendes livssituation. Det samme gælder for de sygeplejersker der arbejder på gynækologiske- og onkologiske afdelinger eller ambulatorier. Uddannelsen stiler efter at kvalificere den enkelte sygeplejerske eller jordemoder til selvstændigt at kunne varetage specialiserede funktioner indenfor både almen praksis, kommunalt- og regionalt regi. SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET University College Syddanmark udbyder i samarbejde med Din Jordemoderpraksis ApS den sundhedsfaglige diplomuddannelse som er kompetencegivende for jordemødre og sygeplejersker der ønsker speciale i klimakteriet. Første valgmodul: Levevilkår og livsstil som indikator for sundhed i relation til klimakteriet udbydes fra september Efterfølgende moduler vil løbende blive oprettet. Opbygning af den samlede diplomuddannelse med speciale i klimakteriet:

4 UDDANNELSENS FORMÅL Formålet med den kompetencegivende diplomuddannelse i klimakteriet er at kvalificere den enkelte jordemoder eller sygeplejerske til selvstændigt at kunne varetage specialiserede funktioner og udviklingsorienterede opgaver med specialviden i klimakteriet samt mulighed for at udvikle egen praksis. Uddannelsen er baseret på den nyeste viden fra forsknings- og udviklingsarbejde. MÅLGRUPPE OG ADGANGSKRAV Adgang til optagelse på den sundhedsfaglige diplomuddannelse med speciale i klimakteriet eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har en mellemlang videregående uddannelse som henholdsvis jordemoder eller sygeplejersker Uddannelsen henvender sig bl.a. til jordmødre og sygeplejersker der enten er eller ønsker ansættelse: på gynækologisk afdeling ved privatpraktiserende læge/gynækolog i onkologiske ambulatorier eller afdelinger i kommunale teams der har fokus på rådgivning, vejledning, sundhedsfremme og/eller forebyggelse eller har ønske om at opstarte selvstændig praksis

5 VALGMODUL: Levevilkår og livsstil som indikator for sundhed i relation til klimakteriet Blandt danske kvinder er den gennemsnitlige menopausealder (den sidste menstruation) 51,6 år, men med store individuelle variationer. Årsagen til tidspunktet for menopausen er dels biologiske faktorer, men derudover tyder det på, at forskellige livsstilsfaktorer ligeledes har betydning for kvindens alder ved menopause. Kvindens livsstil før, under og efter klimakteriet kan være en risiko indikator for efterfølgende hjerte-karsygdomme, osteoporose samt bryst og endometrie cancer. Valgmodulet Levevilkår og livsstil som indikator for sundhed vil med udgangspunkt i den nyeste viden give den studerende forståelse for klimakteriets fysiologi og sætte fokus på de faktorer som kan påvirke perioden. Viden om klimakteriet som en fysiologisk proces Forholdet mellem levevilkår, livsstil og sundhed i historisk og samfundsmæssigt perspektiv i relation til klimakteriet den historiske og samfundsmæssige udvikling i forhold til hormonbehandling. Sundhed og livsstil, fx tobak, kost, motion, stress, BMI, arv og miljø Sundhed og levevilkår, fx familierelationer, social status, stigmatisering Kultur, etnicitet og etik 5 ECTS-point indeholdende klasseundervisning, gruppeundervisning, studiestøttende aktiviteter, litteratursøgning, refleksion og dialog, opgaveskrivning, eksamen mv. PRØVE OG EKSAMEN Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen der vurderes individuelt efter 7-trinsskalaen. MODULANSVARLIG Inge Berg Jordemoder/Lektor UC Syddanmark, Esbjerg E.: Tlf.: DATO 1. september 23. oktober 2015 PRIS Prisen for modulet er kr.

6 efter tilmeldingsfristen den 15. juni 2015 er tilmeldingen bindenden Dyrehavevej 116, 6000 Kolding KONTAKTPERSONER Pia Assenholm, Uddannelsesleder UC Syddanmark: E.: Tlf.: Annika Kanstrup & Louise Paaske, Din Jordemoderpraksis: OBLIGATORISK MODUL: Praksis videnskabsteori og metode Professioner og relationspraksis Vidensformer, videnskabsteori og forskningsmetodologi Argumentationsteori Evidensbaseret praksis Sundheds- og sygdomsopfattelser Faglighed og tværfagligt samarbejde Sundhedspolitik OBLIGATORISK MODUL: Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis kvalitative metoder, f.eks. interview, observation, diskursanalyse kvantitative metode, f.eks. spørgeskemaer, observationer arbejde med udvalgte undersøgelser 5 ECTS-point Dyrehavevej 116, 6000 Kolding og Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø 10 ECTS-point Dyrehavevej 116, 6000 Kolding og Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

7 Nedenstående moduler er endnu ikke i udbud, men vil snarligt blive oprettet. Nærmere information kontakt Pia Assenholm, chefkonsulent UC Syddanmark: VALGMODUL: Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til en udvalgt gruppe i relation til klimakteriet Udviklingsprojekter og professionspraksis Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter Udarbejdelse af projektbeskrivelser Metoder i udviklingsprojekter Organisatoriske og politiske rammer herunder etiske og juridiske aspekter i udviklingsarbejde Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde 5 ECTS-point MODULANSVARLIG Inge Berg, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding og Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø VALGMODUL: Udvikling i klinisk praksis identificering af udviklingsbehov Specifikke sundhedsproblemer for kvinder i klimakteriet Professionelle metoder til afhjælpning af den udvalgte gruppes specifikke sundhedsproblemer Metoder til afdækning af udviklingsbehov Systematisk litteratursøgning og vurdering relateret til et specifikt sundhedsproblem 5 ECTS-point MODULANSVARLIG Inge Berg, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding og Degnevej 16, 6705 Esbjerg

8 VALGMODUL: Udvikling i klinisk praksis dokumentation og implementering Udviklings- og forskningsresultater relateret til specifikke sundhedsproblemer for kvinder i klimakteriet Metoder til implementering og formidling af viden i klinisk praksis Metoder til undersøgelse og dokumentation i klinisk praksis Metoder til vurdering af effekt af udvikling i klinisk praksis 5 ECTS-point MODULANSVARLIG Inge Berg, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding og Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Degnevej 16 DK-6705 Esbjerg Ø ucsyd.dk YDERLIGERE OPLYSNINGER: EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Lembckesvej 7 DK-6100 Haderslev Chefkonsulent Pia Assenholm Modulansvarlig Inge Berg Studiesekretær Helena Dall Danielsen

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 18. december 2014 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme 2006 Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme Marlene Willemann og Mette Lolk anak (red.) Egenomsorg et særligt

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune

Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelser (udkast 7. marts 2013) Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune Baggrund Mennesker med ingen eller kort uddannelse udvikler oftere artrose og har sværere ved at tage hånd om

Læs mere

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0.

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Revideret 21. maj 2015. 1 Naturen som social løftestang Projektkommissorium Projektejer Navn og organisatorisk tilhørsforhold Projektleder

Læs mere

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M)

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) Kapitel 1: Uddannelsens formål I henhold til 1 i Bekendtgørelse om jordemoderuddannelsen (nr. 234 af 30. marts

Læs mere

Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3)

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering; Sammenfatning Sundhedsstyrelsen, Monitorering

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

Forløbskoordination og diagnoserettede tilbud til borgere med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes i Slagelse Kommune 2010-2012

Forløbskoordination og diagnoserettede tilbud til borgere med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes i Slagelse Kommune 2010-2012 Laura Emdal Navne, Louise Borst og Martin Sandberg Buch Forløbskoordination og diagnoserettede tilbud til borgere med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes i Slagelse Kommune 2010-2012 Evaluering af projekt

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje

Studieordning for Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Ansvarligt fakultet: Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn: Studienævnet for kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Campusby: Odense Årgang(e): 2014 Revideret: Maj 2013 Syddansk universitet

Læs mere

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende D E T S U N D H E D S V I D EN S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere