DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM"

Transkript

1 HK BLADET for nstt i kommunr, rionr o fællskommunl virksomdr fbrur 2010 Ldi stillinr fr sid 30 DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM TEMA OM VIDEREUDDANNELSE n FORÅRS-FERIE MED RABAT n Sådn tr du odt imod kritik n ldrtlntr skl frm i lyst n Borrsrvic tvins til t nr borrn

2 xxx xxx ldr UDGIVER HK/Kommunl i smrbjd md HK/Dnmrk Widkmpsd Købnvn C tlfon tlfx JOBANNONCER ANNONCER DG Mdi s, tlf kommuniktionstm tlfon Ln Lundrd, nsv. rdktør Fi Jssin Klrlund, rdktionsskrtær Ann-Britt Broström, rfisk dsin My Pdrsn, bldskrtær Mons Jpsn, journlist Mri Btrup, journlist Mrt Skiblund, journlist Jns Lursn, informtionsmdrbjdr Li Elluus, wbrdktør HK/Dnmrks REDAKTION Nils Møllr Mdsn, rdktør Kirstn Mri Jul Jnsn, journlist Hnrik Wnscr, journlist Rpro Dtrf Aunin AS TRYK Colorprint LÆSERTAL kontrollrt OPLAG (Priodn ) ISSN: Næst nummr udkommr 26. fbrur Stillinsnnoncr til dtt nummr skl vær DG Mdi i ænd snst 17. fbrur 2010, kl. 12. Adrssændrinr skl mddls i fdlinrn. Sikkrd kostr. Båd pn o lidt på dn romntisk forstillin om åbnd. Anstts sikkrd år forud for lt Enn vr kommunrns mst skræmmnd klint n fløjtnd Poul Ricrdtvbondtyp md bylt ovr skuldrn o på tlfod md ll imlns ful. Sådn r dt ikk lænr, må vi rknd. J r læn rumntrt for, t borrsrvic, jobcntr o ndr fdlinr i kommunrn skl vær åbn o udstrål tillid til dt od i tvrt mnnsk. For sådn bør dt vær i t dmokrtisk smfund. Mn dn forstillin r ftråndn lidt for mn ndrl til, t j o HK/Kommunl kn old fst i dn. Et f d snst ksmplr r dt trisk knivovrfld i Holstbro, vor n mdrbjdr i jobcntrt blv stukkt nd o kort ftr død f sin kvæstlsr. O tndnsn r, t dr blivr flr truslr o stdi flr voldli pisodr. Drfor må vi ør op md dn romntisk forstillin om, t kommunl kontorr r n rbjdsplds, vor intt ondt skr. O drfor r vi nødt til t skru op for sikkrdn. Nu. HK/Kommunl r llrd sndt t brv ud til smtli kommunr for t få dm til t sætt fokus på sikkrdn. All skl nnmfør t tjk for t konsttr, om dr r plds til forbdrinr. Md min snkk md nstt o bsø i kommunr, må j konsttr, t dr r plds til forbdrinr riti mn stdr. Alrmsystmr, flutvj, nsitsmæssi indrtnin o prsonbårn lrmr til viss mdrbjdr r tilt, som kommunr bør v. O ovrvånin, vis dt får d nstt til t føl si mr try. O j, dt kostr. Sikkrd kostr. Båd pn o lidt på dn romntisk forstillin om åbnd. Pnn skl finds, for d nstts sikkrd må å forud for lt. Mn drfor skl borrn slvfølli føl si vlkomn. Mn sikkrdsmæssi tilt bøvr borrn ikk nn t mærk. Slvfølli kn mn ikk rdr si lt ovr for psykoptr, som vil voldn. Mn mn kn minimr risikon for, t pisodn ndr voldlit. Min opfordrin til kommunrn r drfor: Tjk sikkrdn, inddr borr o nstt i procssn, indfør d nødvndi sikkrdsfornstltninr o sør for, t mdrbjdrn uddnns, så d kn forby o åndtr vold. Forsidillustrtion: Lrs Andrsn Clus Grn Næstformnd i HK/Kommunl 2 HK kommunlbldt I 26. fbrur 2010

3 INDHOLD 04 Krv om sikkrdstjk i kommunr 06 Fm millionr til tidlir socildirktør 08 T nvj til diplom-uddnnls 09 Ldrtlntr skl frm i lyst 10 Borrsrvic tvins til t nr borrn 12 Ldr udviklr ldls på tværs f f 14 TEMA: Vidruddnnls 22 Kort & odt: Syv od råd når du får kritik 24 Forårs-fri md HK-rbt 25 Konkurrnc: F & Frmtid 26 Dnmrk r t ovrvåninssmfund 28 Ovrvåninns fornslnd 29 HK: Bru for mr dbt om ovrvånin 30 Stillinsnnoncr 35 Kims klumm ldr udviklr ldls på tværs f f Svndbor Kommun r oprttt t intrnt konsulntkorps f ldr, dr skl jælp ldr på tværs f fruppr. BOrrsrvic tvins til t nr borrn. Står dt til Finnsministrit, skl borrn i frmtidn bstill tid i borrsrvic. 26 dnmrk r t ovrvåninssmfund Når vi diskutrr ovrvånin, ør vi dt lt for forsimplt, mnr filosof Andrs Albrctslund. TEMA vidruddnnls 14 Hvordn sikrr du di, t dit rbjdsliv udviklr si li i dn rtnin, som du kunn tænk di? Et f svrn på dt spørsmål ndlr om uddnnls. Vi sættr fokus på diplom- o mstruddnnlsrn for offntlit nstt. HK kommunlbldt I 26. fbrur

4 XXX XXXX nydr Få kommunl nydr i din indbkk. Tilmld di nydsbrvt: Læs flr nydr på Tkst jns lursn / Krv om sikkrdstjk i kommunr HK/Kommunl nvndr si nu til ll lndts kommunr for t få n kontrol f sikkrdsforoldn for d nstt. Dt skr ftr dn snst tids voldspisodr rundt om i kommunrn. Dr r stor forskl på sikkrdsforoldn for d nstt i lndts kommunr. Nol kommunr r rbjdt mt md sikkrdn o ombyt rådus for t lv op til modrn sikkrdskrv. Andr kommunr r slt ikk ånd i nk md sikkrdsforoldn. For t sikr t d nstt tryt kn å på rbjd o btjn borrn, nvndr HK/ Kommunl si nu til ll lndts kommunr. Næstformnd i HK/Kommunl, Clus Grn, opfordrr kommunrn til smmn md n sikkrdsksprt t nnmå båd kontorrns indrtnin o rbjdsprocdurrn, så mn sikrr, t rbjdspldsn lvr op til modrn sikkrdskrv. Inititivt kommr ftr, t blndt ndr n ssbndlr i Nordfyns Kommun for nyli blv ovrfldt, slåt o trukkt rundt i årt f n voldli klint. Før dt blv n 56-åri ssbndlr fr Holstbro knivdræbt. O borrsrvic-nstt i Holbæk o Holstbro kommunr r tidlir i fbrur vært udst for mundtli truslr på livt. - Dt snst ovrfld på vors mdlm i Nordfyns Kommun r smmn md knivdrbt i Holstbro cokrt mn f kollrn i d øvri kommunr. Nol r lifrm blvt utry vd t å på rbjd. Dr kn ørs mt for t skb t sikkrt rbjdsmiljø. Dt ndlr båd om dn måd, mn rbjdr smmn på o om dn måd, kontorrn r indrttt på, sir Clus Grn. Hr kn du find vjldninrn om vold o forbyls. Læs mr om forbyls f vold på: Clus Hjort fvisr borrsrvic-fryt J r ikk ni i, t n smlin f dn objktiv ssbndlin vil umuliør ldsorintrt ssbndlin, iv dårlir srvic o mdfør øt burukrti. Sådn lydr finnsministr Clus Hjort Frdriksns svr til Folktint på brund f dt fm sidr ln nott, som HK/Kommunls Borrsrvicudvl tidlir r sndt til Kommunludvlt. Nottt ridsr nmli n ln rækk bkymrinr op for Kommunludvlt blndt ndt, t n ny sttsli instns vil iv stor problmr md snitfldr o drmd borr, som må kontkt flr instnsr. I svrt pr Clus Hjort Frdriksn på, t flr kommunr, for ksmpl Odns, r lvt dlin mllm ydls o ssbndlin. Til dt kn Mi Ldfod, formnd for Borrsrvicudvlt o slv nst i Odns Kommun, kun si: - J, o dr oplvr vi oså, t borr ikk forstår, vor d skl nvnd si. (jps) Flr ospitlsfyrinr i Rion Hovdstdn 60 nstt på Hvidovr Hospitl r nu blvt fskdit o 225 stillinr r ndlt. Dt r skt som ld i dn sprpln, som ospitlts dirktion frmld 20. jnur. Blndt d fyrd r fm læskrtærr o/llr kontormdrbjdr. Dt r lykkds ospitlt t nplcr mn nstt for t undå flr fyrinr. På Risospitlt forvntr ldlsn t fskdi 109 prsonr som konskvns f t skull spr knp 100 millionr kronr i Fællstillidsrpræsntnt på Risospitlt, Vibk Scrødr, åbr på, t ntllt f fskdilsr kn brins nd. - Dr r tl om påtænkt fskdilsr. Tlln r stdi usikr. Vi r i n md n procs, vor vi blndt ndt kir på, om mn kn undå nol fskdilsr vd t ændr rbjdsn, sir un. På Frdriksbr Hospitl blv 39 nstt fskdit dn 10. fbrur, o Bispbjr Hospitl r bbudt i lt 20 fyrinr. (l + ms) 4 HK kommunlbldt I26. fbrur 2010

5 Eoistisk solidritt Prøv t t n snk md din kollr. Spør dm, vordn d drømmr om t lv, når d blivr ældr o pnsionistr. Svrn år lt sikkrt i ll rtninr. Vi r vr vors prsonli drømm om dt od liv nu o som ældr. Vi r oistr på dn od måd. Mn llivl r mn f din kollr ikk tilpsst pnsionsordninn til drs n ønskr. O slvom pn ikk r lt r i livt, så jælpr dt jo n dl. Pnsionsliv o pn skull jo rn pss smmn. O dt kn stns ld si ør. Du rinr, skrivr llr milr til SAMPENSION. Du fortællr om din drømm båd som pnsionist o li nu, vor du r på rbjdsmrkdt. Så ør vi din pnsionsordnin mr individul. Måsk vil du indbtl lidt mr? Måsk invstr pnsionspnn på n særli måd? Ellr v dm udbtlt lidt ndrlds? Dt r br t si til. For slvom vi ddr SAMPENSION, år vi ikk ind for smm pnsion til ll. Tubor Hvnvj Hllrup Tlf

6 XXX XXXX nydr Få kommunl nydr i din indbkk. Tilmld di nydsbrvt: Læs flr nydr på Tkst jns lursn / 44 foto: pr udmnn Fm millionr til tidlir socildirktør Østr Lndsrt r fjort, t Kø Kommun skl btl million-pnsion til nu fornværnd socildirktør. HK/Kommunl r mr nd tilfrds md, t dr r st rænsr for, vd mn som offntli rbjdsivr kn byd n mdrbjdr. Tidlir socildirktør Ebb Holm r ntop fåt Lndsrttns ord for, t Kø Kommun ikk tilbød m n pssnd stillin i forbindls md kommunlrformn i 2007, o t n drfor vr brttit til n frtrædlssordnin md udbtlin f tjnstmndspnsion. Frtrædlssordninn btydr n mrudift for Kø Kommun på cirk fm millionr kronr. Dt svrr til dn løbnd pnsionsudbtlin til Ebb Holm indtil dt tidspunkt, vor n normlt vill å på pnsion. Drmd r n f d ovrrsknd få sr omkrin pssnd stillinr i forbindls md kommunlrformn fjort. - J r nsk tilfrds md Lndsrttns førls, mn oså skufft ovr, t dt r vært nødvndit t å rttns vj for t få n fir bndlin. J vil oså rn undrstr, t min ffornin, HK/Kommunl, r støttt mi ydrst profssionlt li fr sns byndls, sir Ebb Holm. Vr fundt nt til jobbt Sn to sin byndls i slutninn f 2006, vor Kø Kommuns dværnd kommunldirktør lovd t indstill Ebb Ebb Holm, dr i d rbjdsmrkdscf i Gldsx Kommun, r ld for Lndsrttns førls. Holm til jobbt som socil- o rbjdsmrkdsdirktør i dn ny Kø Kommun. Dt skt ftr, t t kstrnt konsulntfirm vd fundt m nt til jobbt. Få d snr fik Ebb Holm imidlrtid t vid, t n llivl ikk vill bliv indstillt til dirktørstillinn, mn vill få tilbudt t job som fdlinscf for borrsrvic n stillin, som HK/Kommunl på vn f Ebb Holm fndt lt upssnd. I HK/Kommunl sr næstformnd Clus Grn Lndsrttns førls som n principil tilkndivls f, t d kommunl rbjdsivr ikk udn vidr kn bndl drs mdrbjdr ftr forodtbfindnd. Srvicforrinlsr i vr ndn kommun Børnn skl find si n ny skol, bibliotkr lukkr nd, børninstitutionr smmnlæs o ældrpljn o ndicpområdt blivr rmt f bsprlsr. Dt r d dystr udsitr for næst år i mr nd vr ndn kommun, skrivr Brlinsk Tidnd. Bsprlsrn skr, fordi kommunrn r nødt til t lv op til rrinns krv om nulvækst i d kommunl udiftr. Mn flr o flr kommunr mldr llrd r i strtn f 2010 om btydli vnsklidr md t få økonomin til t æn smmn. Dt ældr især fynsk kommunr som Krtmind, Fbor-Midtfyn o Svndbor. Værst står dt til i Odns, dr skl spr ovr n lv millird kronr ovr d næst fir år. (jl) Fyrin f rvid stt voldsomt Flr rvid o forældr på brslsorlov fyrs nd nonsind. Dt ntl libndlinssr, som HK s juridisk komptnccntr modto fr mdlmmrn i 2009, vr 41 procnt øjr nd i Dt blv til l 65 sr, dr ndr som rtssr. O drudovr r HK s loklfdlinr forlit n stor dl sr. - Dt r unstændit, t udviklinn år dnn vj. Dt r ulovlit t fyr mdrbjdr, fordi d ønskr t få børn. Mn dt skr ltså n på n o ndd i stind rd. Vi frytd, dt vill sk md finnskrisn, fordi dt oft r d rvid, dr står forrst i køn, vis mn skl fyr non. O dt fik vi dsværr rt i, sir Mtt Kindbr, næstformnd i HK. 6 HK kommunlbldt I26. fbrur 2010

7 Få kommunl nydr i din indbkk. Tilmld di nydsbrvt: Hr du lndts bdst ldr? Hvis din ldr r n æt rollmodl, dr forstår t skb trivsl o bdr srvic i kommunn, så kn du nu vær md til t sætt fokus på od kommunl ldls. Dt ør du vd t indstill din ldr til Dn Kommunl Ldrpris. Prisn blivr uddlt indn for tr ktorir nmli kommunl topldr, ldr f kommunl institutionr o kommunl ldr f n fli fdlin llr sktion i n forvltnin llr institution. Du kn indstill ldr frm til dn 23. pril. Rin til COK på llr snd n mil til Dt r op til di, om du vil indstill én llr flr ldr., o ll forsl blivr bndlt fortrolit. Kårinn findr std til oktobr. Dt r HK Kommunl, IDA, DJØF, TL, BUPL, Dnsk Socilrådivrfornin, SL, DSR, FOA, Skolldrn, Kommunldirktørforninn o COK, dr r åt smmn om t find lndts bdst ldr. (ms) Flksjobbr - old øj md din ftrløn! Uvntd rninr r ldri sjov. Mn dn sls r dr flr f HK s mdlmmr i flksjob i Vibor-områdt, som står md li nu. Kommunn r nmli lmt t opkræv ftrlønsbidr fr dm sidn Dt vil si, t flr f flksjobbrn nu pludsli skl btl op mod kronr, vis d vil bvr mulidn for t få ftrløn. - Tidlir vr dt Arbjdsmrkdsdirktortt, dr opkrævd ftrlønsbidrt fr flksjobbrn, mn sidn 2007 r opvn lit os kommunrn, forklrr socilrådivr i HK, Ann Mri Bryd. - Vi r nu st flr sr, vor Vibor Kommun r lmt t opkræv diss pn, o først nu ftr tr år r d opdt fjln. Dt r jo ikk så rrt for vors mdlmmr, dr pludsli står md stor ftrrninr. Drfor opfordrr vi vors mdlmmr, dr r på flksjob-ordninn, til t tjkk, om kommunn vi n PBS-ordnin llr vi irokort r uskt t opkræv dm for ftrlønsbidrt vrt kvrtl, som d skl, sir un. Sæt tmpo på rbjdslivt Er du kommunom, mrkonom, sttonom llr kontoruddnnt o r rfrin fr dt socilfli flt, så kn vi iv dit rbjdsliv lidt frt. Hos KAVALERIET får du dn til jobs, dr ivr fvkslin o mulid for t sætt forsklli komptncr i spil. Hvis du r åbn, strukturrt o slvstændi, så læs mr om jobbt på llr kontkt os på KAVALERIET r n værdidrvt virksomd. Vi r fokus på dilo, komptnc, ndlkrft, nmnt o nytænknin i lt, vd vi fortr os. Vi dækkr l lndt o lvrr vikr- o konsulntydlsr til båd virksomdr o privt, dr vil ør n forskl i tid. HK kommunlbldt I 26. fbrur

8 TEMA I vidruddnnls OVERBLIK OG IT-KOMPETENCER vær ovr. Mn skl kunn vurdr dn o Mons Kristnsn r ind på dt smm. stt md it-komptncr o blik for mulidr vd diitlisrin vil stå stærkt. sætt dn ind i n størr smmnæn, lydr dt fr Elin Jørnsn. offntli krævr nytænknin. - Mdrbjdr, dr r dn forståls Færr pn til flr o dyrr opvr i dt Dt kn for ksmpl vær n ovrvjls f, om rbjdsnn kn optim- rbjd ftr procdurr, mn skl bidr på rbjdspldsn. - Frmtidns mdrbjdr må ikk br for potntilr vd it, vil v n nølroll 14 HK KOMMUNALBLADET I 26. FEBRUAR 2010 HK KOMMUNALBLADET I 26. FEBRUAR Hvis du kn rflktr, nlysr, udvis slvstændid o komm på r udiftstl på t områd, kn dt vær, rs. Ellr slv vis n HK r siddr md tør- t d lys idr, r du d komptncr, som frmtidns dministrtiv mdrbjdr forvnts t vær udstyrt md. Dt mnr Mons Kristnsn, ldr f dministrtionsuddnnlsrn på Profssionsøjskoln Mtropol (tidlir Forvltninsøjskoln) o Elin Jørnsn, uddnnlsskonsulnt i HK/Kommunl. - Tidn, vor dt ln ndlr om t pss sin opv til u o sln, r vd t dr r nol smmnæn o mønstr i udiftrn, som ldls kn v vn f t ør om. - Kort st vnn til slvstændit o på t inititiv t dykk nd i driftstl o s om, dr r mmr si værdifuld informtion, som r btydnin for d politisk mål, sir Elin Jørnsn. til t optimr produktivitt o kvlitt. Mdrbjdrn skl turd udfordr si slv o inndn, sir Mons Kristnsn, dr mnr, t dt r frlit t lukk f ovr for forndrinr. - Mn vis mn f fryt for ffktivisrinr br lukkr f, ivr dt strss, n følls f udstd. O dt spærrr i virklidn for d od idr. Drfor r dt stor ovrblik o vnn til t æv si op n nødvndi komptnc i frmtidn, sir n. Mons Kristnsn mnr vidr, t n- TEKST MOGENS JEPSEN / / ILLUSTRATION LARS ANDERSEN XXX XXXX nydr Få kommunl nydr i din indbkk. Tilmld di nydsbrvt: Læs flr nydr på Tkst Mons Jpsn / T nvj til diplomuddnnls Profssionsøjskoln Mtropol tilbydr nu n nvj til n diplomuddnnls. Oså slvom din kommunom r forældt. Gnvjn ddr brobynin o bstår f t fm urs introforløb. Md udnn f i år r kommunom-uddnnlsr tt før 2007 formlt st forældd. Så for t komm ind på n uddnnls på diplomnivu skl kommunomuddnnlsn i princippt supplrs md t til to f. Altrntivt kn Cntr for Offntli Komptncudviklin (COK) lv n rlkomptnc-vurdrin f nsørn. Drmd kn mn måsk nøjs md t skull t ét f. Brobyninsforløb Mn for dm, dr vil læs på Profssionsøjskoln Mtropol (tidlir forvltninsøjskoln) r dr n ndn o kortr vj, fortællr lktor Nils Enrum, Mtropol. Mtropol r nmli ftr ftl md Undrvisninsministrit lvt t brobyninsforløb, som ivr studrnd md n mml kommunom dn til ksmplvis diplom i offntli forvltnin. - Unst vor mml n kommunom r, ivr vi dm md brobyninsforløbt dn til diplom, sir Nils Enrum. Lærr projktmtod På forløbt lærr dn studrnd mtodn til t lv projktr. I prksis skr dt vd, t dn studrnd n n om un ovr fm ur r intro-forløbt o på dn sjtt u r klr til slv diplomuddnnlsn. Nils Enrum undrstrr, t nvjn kun ældr for diplomuddnnlsr i ri f Mtropolri. Læs Kommunlbldts tm om diplomo mstruddnnlsr på sid 14. DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM Hvordn sikrr du di, t dit rbjdsliv udviklr si i li dn rtnin, som du kunn tænk di? O vilkn typ mdrbjdr r dt, d offntli rbjdsivr ftrlysr i frmtidn? Nol f svrn på d spørsmål ndlr om uddnnls. Vi sættr drfor fokus på diplom- o mstruddnnlsrn for offntlit nstt. Tkst mrt skiblund / Ldrtlntr skl frm i lyst Dt offntli vil mnl ldr i frmtidn, lydr n pronos. Drfor blivr dr nu st fokus på tlntspottin i d dnsk kommunr o rionr ldr i kommunr o rionr skl på pnsion i løbt f d næst syv år. D skl rsttts f ny ldr, o jtn på ldrtlntr r drfor åt i n. I smrbjd md rionr o kommunr r Vækstus for Ldls undrsøt, vordn mn bdst ribr opvn n. Rsulttt r li udivt i rpportn D næst ldr n uid til t udvikl ldrtlntr i kommunr o rionr. Rpportn nbflr t sætt tlntpljn i systm. Tlntprormmr motivrr Bodil Otto, dr r formnd for HK/Kommunl o smtidi næstformnd i Vækstus for Ldls, mnr ikk, t dt kun ndlr om t skff ldr nok. - Dr r mn ndr vinstr vd t sts på n systmtisk tlntudviklin. Tlntprormmr r oså md til t fstold o motivr dyti mdrbjdr, Tlntprormmr sinlrr, t mn tr ldls lvorlit, mnr Bodil Otto. o d sinlrr til l ornistionn, t mn tr ldls o ldlssudviklin lvorlit, sir Bodil Otto. Bløn ksistrnd ldr Ldls r not, lmindli mdrbjdr kn v t skjult tlnt for, o dt tlnt skl d nuværnd ldr vær bdr til t få øj på o få til t fold si ud. For t jælp dt på vj forslår rpportn, t d ksistrnd ldr blønns, så d oså r fordl f t fiv n dyti mdrbjdr til t tlntprorm. Rpportn nbflr dsudn, t mn fklrr dt præcis bov for ny ldr, indn udviklinn f ldrtlntrn blivr præcisrt. Læs mr på 8 HK kommunlbldt I26. fbrur 2010

9 Nu kn ll rbjd rønt md od smvittid. Sony Ericsson Nit Sony Ericsson Nit r frmstillt f nnvndt plstik o vndbsrt lk, o mnuln finds kun diitlt. Drfor kn du skån miljøt o smtidi ør din rbjdsd nmmr md funktionr som fx: Turbo 3G Outlook synkronisrin E-mils på mobiln Vidoopkld 1,- * Md Mobildl 199 Min. pris først 12 mdr.: 2.389,- Få n od Mobildl: 5 timrs tl pr. md. Fri tl mllm kollr Fri sms 2 kr. pr. mms 5 MB dt til surf 0 kr. i oprttls * Mobildl 199 Tlfontilbuddn ældr vd oprttls f Mobildl 199 md 12 mdr. bindinspriod. Minut pris r 0,6 kr. vd smtl ud ovr 5 timr pr. md. Oprttls kostr 0 kr. pr. bonnmnt t.o.m Forbold for trykfjl, prisændrinr o udsolt vrr. All prisr r oplyst i DKK o r kskl. moms. Tilbuddn r ældnd til virksomdr md CVR nummr. HK kommunlbldt I 26. fbrur

10 cntrlisrin Borrsrvic tvins til t nr borrn Står dt til Finnsministrit skl borrn bstill tid, vis d vil tl md borrsrvic om blndt ndt pnsion o børnbidr. Håbt r, t borrn ikk vil vnt på t mød, mn i stdt rinr til d ny sttsli cntr. Dokumntr fr ministrit visr oså, t borrsrvic r udst til n bskdn roll i frmtidn. Om mindr nd to år kn d fm områdr folkpnsion, bolistøtt, førtidspnsion, brslsdpn o børnbidr vær flyttt fr kommunrns borrsrvic til n rækk sttsli cntr. Dt visr ppirr fr Finnsministrit, som Kommunlbldt r fåt ktindsit i. Mn når finnsministr Clus Hjort Frdriksn (V) sir, t borr stdi skl kunn nvnd si i dn kommunl borrsrvic o få jælp, så r n åbnbrt n forvisnin om, t dr ikk vil komm særli mn. I vrt fld visr udrninr fr mbdsmændn i Finnsministrit, t dr fr 1. jnur 2012 kun skl vær 450 fuldtidsstillinr tilb i dn kommunl borrsrvic til d fm områdr. Nu r dr O ud f d 450 fuldtidsnstt skl 300 t si f socilfli spørsmål, mns 150 tr si f dn nrll vjldnin til borr o jælpr dm md kommuniktionn til d sttsli cntr. Alt smmn n undrstrnin f, t størstdln f opvrn plcrs i d sttsli cntr. Så bsværlit som mulit Dt blivr ikk mulit for borr t mød op i d sttsli cntr, så kommuniktionn skl forå vi brv, tlfon, mil llr diitl slvbtjnin llr md n mdrbjdr i borrsrvic som tolk, vis borrn vælr t komm til kommunn. Mn for t ør dt så bsværlit som mulit, blivr borrn tvunt til t bstill n tid til t mød i kommunn. Tidsbstillin indførs for t ør dt ttrktivt for borrn t nvnd si i cntrt frm for kommunn (...) Borrn skl ltså vnt på t få t mød. Dt forvnts, t dn vnttid vil få borrn til t nvnd si i dt sttsli cntr, som dt dirkt blivr bskrvt i t f Finnsministrits dokumntr. Molbo-forsl Opvdlinn r for så vidt ritit tænkt, lydr dt fr Crstn Evn, formnd for borrsrviccfrn i Dnmrk, mn n svnr mn svr. - Dr blivr n mss koordinrin mllm d to instnsr, o vordn r pnn til dt tænkt? For ikk t tl om dn fælls it, som vi skl kommunikr innm. Crstn Evn æftr si oså vd, t Finnsministrit kun nævnr ntl mdrbjdr i kommunrn. - Mn vor mn skl lv rbjdt i cntrn?, spørr n. Hn r oså svært vd t forstå, t mn vælr t lv n kstr instns, frm for t fornkl rlr o lovivnin, så dt fuldstændi frit kn flyd mllm systmrn. - Dt r dn nst lnsitd løsnin. kun to opvr tilb i borrsrvic Finnsministrit lær ikk skjul på, t d sttsli cntr skl t si f størstdln f rbjdt md d fm områdr. Opvrn i borrsrvic rducrs til vjldnin o socilfli opvr. Vjldninn dls i to rn: n Assistnc til borr i drs kom muniktion md cntrn. Dt kn vær vd spørsmål i n konkrt s, llr vis dr r bru for særli vjld nin, som kun yds f cntrn. n Gnrl vjldnin til borr, dr llivl mødr op i borrsrvic. Dr ivs d ovrordnt jælp til indivls f nsønin o ovrordnt svr om bløb. I d socilfli spørsmål skl kommunrn fort dlførlsr. For ksmpl vurdr om n borr r bvælssæmmt. Dn førls snds til dt sttsli cntr, som så før, om dr skl udbtls bolistøtt. Følnd dlførlsr skl klrs i kommunrn: n Frvils f mksiml bolistøttræns n Hlvdlsrln n Vurdrin f bvælssndicp n Udbtlin f pnsion ftr prrf 36 (socil pnsion) n Udbtlin f forskud på børnbidr n Dt r fortst kommunrn, dr træffr førls o udbtlr ydlsn, når dt ndlr om bborindskudslån, lbrdstillæ, prsonlit tillæ o opfølninssmtl md symldt på brslsdpn. 10 HK kommunlbldt I 26. fbrur 2010

11 tkst Mons Jpsn / / foto jørn plou Finnsministrit lær op til, t borrsrvic i frmtidn kun skl bskæfti, vd dr svrr til 450 fuldtidssnstt mod i d 2000 indnfor pnsion, børnbidr, bolistøtt o brslsdpn. At lv n ny instns virkr molbotit. Bnt Grv, profssor på RUC o ksprt i vlfærdssttn o ldls, mnr ovrordnt, t rrinns forsl r fornuftit. - Mn j forstår bkymrinn for dn ldsorintrd ssbndlin, o om srvicn i borrsrvic ovr for d sv ruppr r od nok. Dn dl o vor mn mdrbjdr, dr skl bliv i kommunn bør mn vær mt opmærksom på,når snittt læs mllm d to instnsr. Finnsministrit plnlær t offntliør sit udspil i løbt f mrts. Anrkndnd smtltrænin Kursusforløbt r GRATIS Nyudviklt, intnsivt kursusforløb i nrkndnd smtltrænin lærr di t skb sydpnsmtlr, dr ør borrns ndlkrft. Du lærr dn nrkndnd smtls dynmik t knd o blivr trænt i t spør ind til borrns rssourcr o mulidr. Dt ør, t du kn jælp dn sy til slv t vær ktiv o t nsvr fx i forold til dilo md rbjdspldsn. D ny færdidr udsprinr f dt, du llrd kn, o blivr koblt dirkt til din vrd på dtt skræddrsyd forløb. Alt smmn for t flytt dn sy nærmr rskmldin o rbjd. Målrupp: All ssbndlr vd jobcntrn, dr rbjdr md sydpnsr. Kursusforløbt kørr i l lndt. Læs mr o tilmld di på HK kommunlbldt I 26. fbrur

12 ldls Ldr udviklr ldls på tværs f f Ldlssft skl frm i lyst i Svndbor. Kommunn r oprttt t intrnt konsulntkorps f ldr, dr skl iv sprrin o bistnd til ndr ldr i kommunn på tværs f fruppr. God idé, lydr dt fr HK/Kommunls ldlsskonsulnt Mtt Mri Lnn. Hr n ldr i Svndbor Kommun problmr md t løs n konflikt, kn n llr un få jælp f Ln Skov. Hr n ldr drimod bru for vjldnin til t komm lskindt nnm n stor ændrin i ornistionn, så r Mrtin Andrsn klr til t rykk ud. Ln Skov o Mrtin Andrsn r b rfrn ldr i Svndbor Kommun o blndt d syv, dr udør t intrnt ldrkorps, som ll ndr ldr i kommunn frit o kvit kn trækk på. Korpst kørr som pilotprojkt indtil fbrur 2011, o t f måln r t udvikl ldlssft, fortællr HR-cf Ev Hnsn: - Vi vil rn udvikl ldrn til t opprioritr d rnt ldlssfli opvr. Md dt intrn korps vil båd dm, dr jælpr, o dm, dr modtr jælp, udvikl si på ldlssområdt, fordi d får n diskussion f ldlsstmt, sir Ev Hnsn. Mr åbnd blndt ldrn Ldlsskonsulnt i HK/Kommunl, Mtt Mri Lnn oplvr, t mn kommunr r præt f, t dt r opvstyrin, dr r i fokus, når ldrn møds. O t dr tit mnlr t miljø, vor ldls kn drøfts o udvikls. - Drfor syns j, Svndbors idé lydr riti fornufti. At skff ldrn mulidr for t brin ldlssproblmr op md ndr ldr, dr kn iv od sprrin, r rlt i forold til løsnin f dt nklt problm. O dt kn måsk ovn i købt bvirk t ldlsskulturn i dt l tt blivr mr støttnd o åbn ldrn imllm, sir un. Fli forindrin Plnn i Svndbor r, t ldrn skl v sprrin o bistnd fr ldrn i ldrkorpst på tværs f f. Hvm, dr skl jælp n ldr, blivr vlt ud fr situtionn o ikk ud fr dn fli brund. O r kn dr vær n brrir for nol, forudsr HR-cf Ev Hnsn: - Dr r stdi n opfttls f, t ldlssft r n fli brund. At mn skl knd ft, kulturn o smspillt. Når mn udøvr ldls, r dt d smm rdsk- Mstr of Employmnt Rltions Mstr of Employmnt Rltions r n 2-åri dltidsuddnnls md fokus på dynmikkrn på dt modrn rbjdsmrkd. Uddnnlsn tilbydr nytti rdskbr til t nlysr o forstå rbjdsmrkdsforold, rundr bskæftilsspolitikkns indrtnin o ornisrin, ftlsystm- o ovrnskomstforndlinr, vidr- o ftruddnnlssindstsr, løndnnls smt problmtikkr omkrin fmili & rbjdsliv, listillin, pnsion & ftrædls mv. Dsudn får mn indblik i d mknismr, dr ældr for rkruttrin o åndtrin f prsonl. Mstr of Employmnt Rltions nvndr si til prsonr, dr rbjdr md forsklli dl f rbjdsmrkdt, f.ks. jobkonsulntr, prsonlnsvrli o nstt vd fforbund o -kssr. Ansøninsfrist 1. juni Studistrt sptmbr FAGLIG TEMADAG: BESKÆFTIGELSESPOLITIK Dnsk o intrntionl oplæsoldr. Mj Grtis. All r vlkomn. For prorm o tilmldin: Mstr of Public Administrtion Mstr of Public Administrtion r n 2-åri dltidsuddnnls md fokus på offntli ornistion o ldls. Dn nvndr si til nuværnd o kommnd ldr i dn offntli sktor, i frivilli o fli ornistionr smt i privt virksomdr, dr smrbjdr md stt, rionr o kommunr. Krvn til offntli nstt o ldr r forndrt si i d snr år. D skl ikk kun styr o ld dn dli drift, mn oså dlt i ny o mr strtisk præd opvr i forbindls md f.ks. størr ornistionsforndrinr o fusionr, indførin f ny styrinsværktøjr, strtisk kommuniktion md nstt, borr, prssn o ndr kstrn ktørr smt smrbjd md ndr ornistionr båd i o udn for dn offntli sktor. Dr r diss o linnd udfordrinr, som Mstr of Public Administrtion kvlificrr d studrnd til t mød. Ansøninsfrist 1. dcmbr Studistrt fbrur Læs mr om indold, optlsskrv o pris på Læs mr om indold, optlsskrv o pris på 12 HK kommunlbldt I 26. fbrur 2010

13 TEKST MARIE BEGTRUP / FOTO HUNG TIEN VU Dt intrn ldrkorps i Svndbor Kommun skl ikk rsttt kstrn konsulntr. Kommunn vil stdi bru kstrn jælp, så d oså får t frisk pust udfr, fortællr HR-cf Ev Hnsn. br, mn brur ll stdr, sir Ev Hnsn. O dt r ntop når ldr møds på tværs f f, t ldlssflidn for lvor blivr synli, mnr Mtt Mri Lnn, ldlsskonsulnt i HK/Kommunl. - Hvis n ldr for ksmpl r t problm md t find ud f, vordn n llr un skl r ovrfor n mdrbjdr, dr virkr konkurrrnd o udfordrnd, r dt typisk fuldstændi liyldit om mdrbjdrn r lærr, børnvpædo llr miljøtknikr. Dt kndtnr fktisk riti mn ldlssmæssi dilmmr. D fli dilmmr kn ldr jo ntop oft vnd md mdrbjdrstbn, sir Mtt Mri Lnn. Holdsport Vækstus for Ldls r vd t udrbjd n pjc, d kldr Ldls r oså n oldsport. Brundn r rkndlsn f, t ldlssjobbt i mt øj rd r blvt n nkltmndspræsttion, o t dr virkli r mt t vind vd t ændr på dtt. Uddnnls så r dt nu, du skl ovrvj Kommunomuddnnlsn Kommunomuddnnlsn på VVU-nivu ivr dn til diplomuddnnlsr Kommunomuddnnlsn bstår f Fællsdln, Spcildln o Afnsprojktt. Du kn væl mllm 25 forsklli spcilf. Fn kn ntn ts som n dl f n l Kommunomuddnnls llr brus nkltvis som målrttt uddnnls indn for t spcifikt fområd. NY spændnd spcilf: Konfliktåndtrin i prksis Ssbndlin Kvlittsudviklin o ffktivisrin Socil o sundd Prktisk oplysninr Tilmldinsfristn til ftrårts f r 15. pril Ldi pldsr ivr mulid for snr tilmldin. Ddlin for færdiørls llr oprdrin f Kommunomuddnnlsn Er du byndt før 2005, skl uddnnlsn vær færdijort llr oprdrt til VVU-nivu snst i ftrårt Ydrlir informtion Læs mr om uddnnlsn o bstil vt. ktlot på COK (Cntr for Offntli Komptncudviklin) r dn førnd lærinsprtnr indn for offntli komptncudviklin kommunl politikr, ldr o mdrbjdr ør vrt år bru f COKs tilbud. Som kommunrns n virksomd rbjdr COK for t kvlificr dn kommunl drift o udviklin. Dt skr nnm udviklinsprocssr, undrvisnin o fcilitrin f ntværk md bidr fr mr nd konsulntr o ksprtr fr ind- o udlnd. COK smrbjdr md KL om n rækk formidlinsopvr md rltion til dn kommunl opvvrtls. HK kommunlbldt I 26. fbrur

14 TEMA I vidruddnnls Diplom o mstr r vjn frm Hvordn sikrr du di, t dit rbjdsliv udviklr si i li dn rtnin, som du kunn tænk di? O vilkn typ mdrbjdr r dt, d offntli rbjdsivr ftrlysr i frmtidn? Nol f svrn på d spørsmål ndlr om uddnnls. Vi sættr drfor fokus på diplom- o mstruddnnlsrn for offntlit nstt. Hvis du kn rflktr, nlysr, udvis slvstændid o komm på d lys idr, r du d komptncr, som frmtidns dministrtiv mdrbjdr forvnts t vær udstyrt md. Dt mnr Mons Kristnsn, ldr f dministrtionsuddnnlsrn på Profssionsøjskoln Mtropol (tidlir Forvltninsøjskoln) o Elin Jørnsn, uddnnlsskonsulnt i HK/Kommunl. - Tidn, vor dt ln ndlr om t pss sin opv til u o sln, r vd t vær ovr. Mn skl kunn vurdr dn o sætt dn ind i n størr smmnæn, lydr dt fr Elin Jørnsn. Dt kn for ksmpl vær n ovrvjls f, om rbjdsnn kn optimrs. Ellr slv vis n HK r siddr md tørr udiftstl på t områd, kn dt vær, t dr r nol smmnæn o mønstr i udiftrn, som ldls kn v vn f t ør om. - Kort st vnn til slvstændit o på t inititiv t dykk nd i driftstl o s om, dr r mmr si værdifuld informtion, som r btydnin for d politisk mål, sir Elin Jørnsn. Alt i lt komptncr, mn kn rvrv si på diplom- o mstruddnnlsrn. Ovrblik o it-komptncr Mons Kristnsn r ind på dt smm. Færr pn til flr o dyrr opvr i dt offntli krævr nytænknin. - Frmtidns mdrbjdr må ikk br rbjd ftr procdurr, mn skl bidr til t optimr produktivitt o kvlitt. Mdrbjdrn skl turd udfordr si slv o inndn, sir Mons Kristnsn, dr mnr, t dt r frlit t lukk f ovr for forndrinr. - Mn vis mn f fryt for ffktivisrinr br lukkr f, ivr dt strss, n følls f udstd. O dt spærrr i virklidn for d od idr. Drfor r dt stor ovrblik o vnn til t æv si op n nødvndi komptnc i frmtidn, sir n. Mons Kristnsn mnr vidr, t nstt md it-komptncr o blik for mulidr vd diitlisrin vil stå stærkt. - Mdrbjdr, dr r dn forståls for potntilr vd it, vil v n nølroll på rbjdspldsn. 14 HK kommunlbldt I 26. FEBRUAR 2010

15 Tkst Mons Jpsn / / illustrtion lrs ndrsn HK kommunlbldt I 26. FEBRUAR

16 TEMA I vidruddnnls DIPLOM FØRTE TIL REDAK Ldlssskrtær Susnn Scou Lssn to n diplom i blndt ndt kommuniktion. Så d rbjdspldsn vill strt t intrnt nydsbrv til mdrbjdrn, bød un si til. O nu r un n ld rdktør. Dt r tirsd formidd o ldlsn på Rionsospitlt i Horsns o Brædstrup r li ft drs untli mød. Hospitlsdirktørn år strks ovr til Susnn Scou Lssn, dr r skrtær for ospitlsldlsn. Vi r drøftt dn trænt økonomi, brndtilsynsrpport o dn ny uddnnls for sypljrskr os os. Kn du skriv not om dt til nydsbrvt? Sådn kunn ovrlvrinn lyd til Susnn Scou Lssn. Hun r nmli udvidt rprtoirt f opvr til nu oså t kunn kld si rdktør f dt intrn nydsbrv til ospitlts nstt. - Ldlsn brinstormr n n om un på idr, o så får j dm br som ovrskriftr. Rstn r sådn st op til mi, fortællr Susnn Scou Lssn. Mn un r oså slv opvsmnd til idr til nydsbrvt. For ksmpl om ny nsitr i fdlinsldlsn llr rrnmntr på ospitlt. Afnsprojkt vr nøln til ny opv At ntop dn opv r vnt os Susnn Scou Lssn, r i virklidn ikk så mærklit. Kort tid ftr, t un vd fåt stillinn som cfskrtær, ik un i n md Diplom i offntli forvltnin. Et f vlfn på 2. dl blv kommuniktion, o dt ført så ovr i dt fsluttnd projkt på uddnnlsn. Hr skrv un om intrn kommuniktion på ospitlr. - J ik simpltn ud på nol fdlinr o lvd n rundspør, om mn ønskd t prsonlbld llr t nydsbrv. O svrt vr rt klrt. Mdrbjdr vill lst br v t kort lktronisk nydsbrv, fortællr un. D ospitlt så ntop skull i n md n llr form for intrn kommuniktion, vr dt nturlit, t Susnn Scou Lssn bød ind på opvn, o følli blv tovoldr på dn. - O j r riti ld for dn, sir un. Slvtillid r dt bdst værktøj Når mn kn vær rdktør, kn mn vl Dt r ikk sådn, t j kn p på d o d værktøjr på uddnnlsn, som j nu brur. Dt ndlr om slvtillid o tron på, t mn odt kn. oså vær bck-up wbmstr. For ikk t tl om n ndn ny opv, dr ndlr om t vær dministrtor f o suprbrur på journlsystmt (ESDH). Hr siddr un oså md i n rbjdsrupp, dr skl sikr, t ospitlrn på tværs i rionn rbjdr mst nsitsmæssi md systmt. Mt f dt ndlr om slvtillid. - For dt r ikk sådn, t j kn p på d o d værktøjr på uddnnlsn, som j nu brur. Dt ndlr om slvtillid o tron på, t mn odt kn, sir Susnn Scou Lssn. O dt r dr dn stor vinst, mnr un. - Dt ør, t j i d r mr proktiv. J forsør t vær på forknt md mn opvr, før ospitlsldlsn ftrspørr dm. 16 HK kommunlbldt I 26. FEBRUAR 2010

17 Tkst Mons Jpsn / / foto ln br TØRJOB Stil l tidn øjr md uddnnls J, j r Diplom i Kommunom! Sådn lød svrt fr n HK r på spørsmålt om, vorvidt vdkommnd vd n diplom-uddnnls. Svrt ivr ikk mnin, o dækkr dsværr ovr, t mn HK r ikk nr, vor d r plcrt nn i uddnnlsssystmt, oplvr Hll Jkobsn. Hun vr i mn år uddnnlsskonsulnt i HK/Kommunl, mn r nu omrjsnd konsulnt for Profssionsøjskoln Mtropol, vor un blndt ndt bsør HK-klubbr for t fortæll om ftruddnnls o kstr pn til dn fr d såkldt trprts-pn. - Hvis HK rn ikk r bvidst om, vilkt nivu d r på, bvær d si rundt på Kommunom ittr Så mn HK r r: Kommunom: 55 pct. Diplom: 13 pct. Mstr: 1 pct. dt smm kursusnivu l rbjdslivt. O dn vidn r især viti, vis mn rn vil ør krrir o r plnr for sit vidr rbjdsliv, sir Hll Jkobsn. Nmt t få mrit Sørn Cristnsn, uddnnlsskonsulnt i HK/Kommunl, r ni. Hn oplvr, t for mn br slår op i dt sædvnli kursusktlo, for ksmpl fr Cntr for Offntli Komptncudviklin (COK). - Dr r bstmt intt i vjn md drs kursr, mn nol skull nok prøv t å t nivu op, sir Sørn Cristnsn. Hll Jcobsn oplvr d oså, t mn ikk vd, t dt r nmt t få mrit til n diplom. - Når j r ud r dt tydlit, t kun få vd, t mn kn få mrit til diplom for sin rbjdsrfrin, o t mn ikk bøvr t t n l diplomuddnnls, mn for ksmpl br kn nøjs md ét vlf på ott ur. UDDANNELSESSYSTEMET Mstr f.ks. public dministrtion kndidt f.ks. jurist llr økonom Susnn Scou Lssn r mn bold i luftn på Rionsospitlt i Horsns o Brædstrup. Ud ovr t vær cfskrtær, r un oså rdktør, bck-up wbmstr o dministrtor f journlsystmt. Susnn Scou Lssn n Susnn Scou Lssn r 31 år o kontor-uddnnt. Hr tidlir rbjdt på Amtsårdn i Vjl, vor un blndt ndt vr i sunddsforvltninn, i kvlittsfdlinn o skrtær for sunddsdirktørn. I 2006 kom un til ldlssskrtritt på Rionsospitlt Horsns o Brædstrup. DIPLOM f.ks. bskæftils, ldls llr socilformidlin Kommunom kontoruddnnls dministrtionsøkonom bclor f.ks. dministrtionsbclor llr socilrådivr n DET ORDINÆRE UDDANNELSESSYSTEM Uddnnlsrn r på fuld tid. Optls bsrs på krktrr o vntult kvotr. Er typisk ufæni f rfrin. Md d rtt krktrr kn mn strt på dn uddnnls, mn r lyst til. n DEN VOKSNE VIDEREUDDANNELSE Uddnnlsrn forår på dltid o r tilrttlt for voksn i job. Dr ts i indold nsyn til rbjdsrfrin - o typisk krævs dt oså. Systmt r trin-opdlt. For t å vidr til diplom, skl mn som udnspunkt v kommunom llr tilsvrnd. Eftr diplom kn mn så sø vidr på n mstr. En mstr tt i voksnuddnnlss-systmt svrr i nivu til n kndidt fr univrsitt i dt ordinær systm. En diplom svrr i nivu til n bclor llr mllmln uddnnls. En kommunom svrr i nivu til n rvrvs-kdmiuddnnls for ksmpl dministrtionsøkonom. HK kommunlbldt I 26. fbrur

18 TEMA I vidruddnnls JEG VIL STÅ STÆRKT D næst to år r Biritt Ankr stort st st l fritid i bro. For nu ældr dt mstruddnnlsn i businss dministrtion. For nd r uddnnls t middl til kun t vær i job, un r ld for. Ltindnsn C-c-c r klrt fvorittn. - En nlsk vls fjnd n ovr dnsulvt r nu oså odt. Mn j r jo nok n ltin-pi, lydr dt fr Biritt Ankr. Ud ovr t vær ddikrt vild-md-dnsdnsr, skrtritscf i Børn- o skolforvltninn i Tøndr Kommun r un nu oså r vd t t mstr i businss dministrtion på Hndlsøjskoln, Arus Univrsitt. Så klokkn lidt ovr syv vr onsd ftn tr un turn fr Skærbæk, krydsr ovr dt søndrjysk, trædr i dnsskon i Abnr o ivr si i knp to timr n i ltin- o stndrddns md kærstn T. Mn dt r oså dn nst d, vor Biritt Ankr ikk tænkr mstr, forbrdls o læsnin. - J r st til mi slv, t d næst to år vil l fritid, vnindbsø o ust fyldt md æstr vær prioritrt nd. Slv min bibliotksbsø for t lån od bør r sløjft. Kun dnsn om onsdn r lli, fortællr un. Ikk kun slid o fsvn All ndr d r llit læsnin. På J vil stå stærkt, o dt mnr j HK r ør, vis d r n vidruddnnls, som ntop kn kombinrs md drs solid prktisk rfrin. vrd strtr læsninn typisk ftr n kop t o lidt ftnsmd vd syv-tidn o vrr til t træt odnt vd ti-tidn. I wkndn år lvndn f d to d til læsnin, opvr o forbrdls. Drtil kommr n julfri md læsnin o n kstr us fri i novmbr, som oså blv brut på studir. - Så j dt kostr på mn områdr, mn dt kn jo oså kun ld si ør, fordi min børn r 19 o 21 o ikk bøvr mi på smm måd nu. O vnnrn r dr jo stdi om to år, sir Biritt Ankr. Mn lt r ikk omkostninr o fsvn. - J r så ld for min mstr. Dt fyldr mi på ll mådr md nri, ny vidn o inspirtion fr ndr mnnskr. O slvtillid ikk mindst, føjr Biritt Ankr til. - Dt ivr én slvtillid, når lærinn på uddnnlsn undrbyr d tnkr, mn slv r åt o jort si, fortællr Biritt o brur fldrubr vd projktr som ksmpl. Hun r nmli tænkt, t nol projktr i kommunn ikk r prioritrt md rssourcr fr topldlsn, o vil nd lt. Dt vr ntop budskbt i t f fn. Uddnnls ivr flr mulidr For Biritt Ankr r uddnnls på så øjt t nivu som mstr flr formål. St md kommunns brillr, mnr un, t kommunr må vær mr mrkdsorintrd. Dr r mt, som dt offntli kn lær f privt virksomdr. - O md min indsit i virksomdsldls kn j oså bdr mtc d rvrvsldr, j kommr i kontkt md, mnr un. Mn Biritt Ankr r slvfølli oså t prsonlit fsæt til t t n mstr. - J r suprld for t vær i Tøndr Kommun. Mn j vil ldri vær rt læn på n rbjdsplds, som j ikk vr ld for, o vis mn skl v mulid for t skift o væl slv, så skl mn stå stærkt. O dt ør mn md uddnnls, sir dn trvl skrtritscf. Vil ikk frvæls in Hun mnr oså, t fusionr o strukturændrinr r kommt for t bliv. Så på t llr ndt tidspunkt vil dn fdlin llr 18 HK kommunlbldt I 26. FEBRUAR 2010

19 Tkst Mons Jpsn / / foto jons lstrøm forvltnin, mn rbjdr i, bliv slåt smmn md n ndn. O vm skl så vær ny skrtritscf? - J r prøvt t bliv frvlt n n tidlir os n privt rbjdsivr. J vil stå stærkt, o dt mnr j HK r ør, vis d r n vidruddnnls, som ntop kn kombinrs md drs solid prktisk rfrin. Biritt Ankr n Biritt Ankr r 46 år. Hnds krrir på rbjdsmrkdt strtd md t 15 timrs job vd kssn på postus. Hun vncrd urtit o ndt som filil-udviklinscf i Hdrslv. Fik undrvjs n mrkonom o n tr-åri ldruddnnls. Drftr vr un konsulnt i Novsol i tr år. I 2004 fik un stillin som økonomisk/dministrtiv mdrbjdr i Skærbæk Kommun. Blv skrtritscf 2006 i Børn/skolforvltninn. Blv færdi md diplom i offntli forvltnin 2007 o r nu byndt på mstr i businss dministrtion. Kun dnsn r lli for Biritt Ankr i d to år, un læsr mstr. Så n ftn om un indtr un smmn md kærstn T dnsulvt. HK kommunlbldt I 26. FEBRUAR

20 TEMA I vidruddnnls T n diplom på dltid Diplomuddnnlsr nvndr si til voksn md n kort llr mllmln vidrånd uddnnls. Dn svrr til n mllmln uddnnls som for ksmpl lærr, sypljrsk llr pædo. Uddnnlsn r på dltid o tr typisk to år. Enklt kn t op til tr år. Dltrbtlinn vrirr, mn r typisk på omkrin kronr. Undrvisninn r tilrttlt, så dt r mulit t pss t rbjd smtidi md uddnnlsn. Uddnnlsrns opbynin vrirr, mn bstår typisk f t ntl modulr smt t fnsprojkt. Dr r stdi mssr f mulidr for t få pn til sin diplomuddnnls. D såkldt tr-prts pn r fordlt til ll kommunr, i lt cirk 300 millionr kronr til ftruddnnls o mn r ikk byndt t bru pnn ndnu. HK/Kommunl nbflr, t pnn brus til komptncivnd ftruddnnls, typisk diplom. Spør din tillidsrpræsntnt om, vornår dr kn nsøs. Læs mr på dnn jmmsid, vor du oså kn s s flr diplom-udnnlsr smt vor o vornår d forår: uddnnlsr.spx Typisk diplomuddnnlsr for HK r Offntli forvltnin Socilformidlin Bskæftils Børn o un Dn socil diplomuddnnls Dn socil diplomuddnnls & tværflit smrbjd Ldls Uddnnlss- o rvrvsvjldnin Flksibl diplomuddnnls Informtionssønin o vidnsornisrnd systmr HD 2.dl ornistion/ldls n Hnvndr si til mdrbjdr, som r nst indn for forsklli områdr i dn offntli forvltnin. n Givr di komptnc til t tilrttlæ o udfør socilt rbjd i kommunr, institutionr o privt virksomdr. n Mdrbjdr, som r involvrt i t jælp ldi tilb på rbjdsmrkdt. n Hr særlit fokus på dt t vær myndidsssbndlr. n Givr d studrnd ny rdskbr til t udvikl o udfør prktisk socilt rbjd på t vidnskblit rundl. n Styrkr din vnr til tværflit smrbjd, kommuniktion o ornistionsnlys. n Styrkr din komptncr indn for dt prsonli ldrskb, strti o strukturldls. n Givr di færdidr i t kunn vjld prsonr om uddnnls o om vl f rvrv. n Du kn skb dit t forløb vd t smmnsætt f fr flr diplomuddnnlsr. n Rttr si mod rkiv-, bibliotks-, o musumsområdt smt dn offntli forvltnin. n Du lærr om bslutninsprocssr, strtisk plnlænin, smrbjd o kommuniktion. MASTERUDDANNELSER VED ROSKILDE UNIVERSITET, RUC ktiv lærin o projktrbjd md n css MASTERUDDANNELSE I SOCIALT ENTREPRENØRSKAB Til di dr vil skb o forstå socil forndrin komptnc o ornistionsudviklin forndrinsprocssr o nlys ntværksrbjd o prtnrskbr Informtionsmød 10. mj 2010 kl P10, Roskild Univrsitt Univrsittsvj Roskild Ansøninsfrist 7. juni 2010 Studistrt 3. sptmbr Læs mr på: Kontkt os på llr tlf MASTER I VOKSENUDDANNELSE Humn Rsourc Dvlopmnt Til di dr vil skb o forstå lærprocssr lærin, vlurin o forndrin komptnc- o ornistionsudviklin rbjdspldsn som lærinsmiljø Informtionsmød 27. pril 2010 kl P11, Roskild Univrsitt Univrsittsvj Roskild Ansøninsfrist 7. juni 2010 Studistrt 3. sptmbr Læs mr på: Kontkt os på llr tlf HK kommunlbldt I 26. FEBRUAR 2010

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige Eksonntil- og ritmunktionr Rtition (rimært.-klss-sto sulrt md dirntilrgnings-ovrvjlsr) Funktionsskrn ( ) ( ) stlæggr or R + \{ } ksonntilunktionr. Scilt klds ( ) ( ) ksonntilunktion. Rrnc: GDS, s. 6-8.

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. midtvest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. midtvest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET midtvst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 22 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF!

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst Sommr progrm 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold ARBEJDE I AUSTRALIEN 12 UPHILL PULLING 4 EN REJSE FOR LIVET 42 LU MidtVst...

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning.

Brandsektionering. Brandbeskyttelse / Dimensioneringsprogram på knaufdanogips.dk. Dorn- og teleskopløsninger. Brandkamerstatning. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brnskyttls / Brnsktionring En rnsktion r jf. ygningsrglmntt n ygning llr n l f n ygning, r r uformt, så n rn ikk sprs til nr rnsktionr innfor n ti, r r nøvnig for vkuring

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

Pengene styrer forskernes frihed

Pengene styrer forskernes frihed Højtuddannd ud i små virksomhdr Har studrnd fra Antropologi vidn og komptncr, dr kan brugs i t lill byggfirma? Et nyt samarbjd mllm Aarhus Univrsitt og Rgion Midtjylland skal få studrnd fra d vidrgånd

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

KNAUF FIREBOARD. Ubrændbar. Enkel montering Brandbeskyttelse i op til 2 timer MK-godkendt

KNAUF FIREBOARD. Ubrændbar. Enkel montering Brandbeskyttelse i op til 2 timer MK-godkendt Gipskrtonplr Knu Firor Urænr KNAUF FIREBOARD Enkl montring Brnskyttls i op til 2 timr MK-goknt Knu Firor r n urænr gipspl, r nvns til rnskyttls stål. Firor givr go rnskyttls, nkl montg og stor roust i

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci

g e n m e o r d o s o s f f e o f b r d a H u a o Ci Fbruar 2015 28. ÅRGANG Fbruar 2015 28. ÅRGANG M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Jeg glæder mig. Randers FC Magasinet Nr. 3 November 2007. 25. nov. kl. 14.00 Randers FC - Lyngby. Ung rutine. Tidiane Sane

Jeg glæder mig. Randers FC Magasinet Nr. 3 November 2007. 25. nov. kl. 14.00 Randers FC - Lyngby. Ung rutine. Tidiane Sane Sørn Brg: Jg glædr ig Rndrs FC Mgsint Nr. 3 Novbr 2007 Tidin Sn Ung rutin 25. nov. kl. 14.00 Rndrs FC - Lyngby 1. dc. kl. 17.00 Rndrs FC - Viborg Ntionl hovdsponsor Rgionl hovdsponsorr Rndrs FC Mgsint

Læs mere

t e n v t s m t e e æ e j e r

t e n v t s m t e e æ e j e r QRgui d P r oj kt St yr i ng t bæl l l i L t r i t s m m ad s k. a 1 s r, t n v h Er opm l v bd W : r Al l anduon g d i ds or j F p p J & Ans l ag:261 23 d l j V g r n nsb s l J Ni n j o B n s ns Lar rj

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere