Diplomuddannelse retning sportmanagement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomuddannelse retning sportmanagement"

Transkript

1 Merkantil Diplomuddannelse retning sportmanagement DIP MAN LOM I G AGE O MEN LFT med fokus på ledelse af Golfklubber Uddannelsen udbydes under åben uddannelse i samarbejde med Dansk Golf Union og Golfens Administrative Forening.

2 Diplomuddannelsen udbydes med start februar 2013 Center for sport management er glade for at kunne udbyde 3. hold af den merkantile diplomuddannelse med fokus på ledelse og udvikling af golfklubber. BAGGRUND De danske golfklubber har igennem de seneste år gennemgået en fantastisk forvandling. Fra primært at være foreningsdrevne klubber har man udviklet sig til moderne oplevelsesøkonomiske virksomheder, der skal klare sig i et stadigt mere konkurrencepræget marked. Denne udvikling medfører, at de mange ansatte i golfindustrien har et stadigt stigende behov for udvikling og uddannelse. Det være sig både golfmanagere, klubsekretærer, golfproer, greenkeepere og andre personer med tilknytning til branchen. Branchen har brug for et struktureret uddannelsestilbud, som kan forberede deres ansatte til at varetage den professionelle service, drift og ledelse. Uddannelsen startede i 2009 og indtil nu har mere end 40 personer fra Golfbranchen deltaget i hele eller dele af uddannelsen.

3 Jeg har fået virkeligt meget ud af min deltagelse på økonomimodulet i forbindelse med Golfmanagementuddannelsen. Jeg har fået en god indsigt i de vigtigste økonomiske forhold af betydning for optimeringen af den økonomiske drift. Samtidig har jeg fået en række værktøjer til at kunne sammenligne vores økonomiske resultater med andre klubber for på den måde at kunne vurdere hvor vi gør tingene godt, og hvor vi kan blive bedre. I dagens golfmarked er en stram styring af økonomien en forudsætning for at kunne drive en succesfuld golfklub. Jeg kan på det varmeste anbefale alle at deltage på kurset og hele uddannelsen. I et samarbejde mellem Center for sport management, GAF Danmark og Dansk Golf Union, er der udviklet et uddannelsestilbud på diplomniveau af høj kvalitet til de ansatte i den danske golfbranche. Kjeld Rasmussen Golfmanager Holstebro Golfklub og formand for GAF

4 MÅLGRUPPE Personer med ledende administrative, udviklingsorienterede funktioner i Golfklubber eller inden for eventsektoren. Det kan typisk være Golfmangere, direktører, sekretærer med ambitioner om at avancere, konsulenter og andre personer med ønske om at udbygge deres formelle kompetencer inden for ledelse og drift af Golfklubber. Også personer uden for branchen med et ønske om at kvalificere sig til et job i branchen er oplagte deltagere. Uddannelsen udbydes under åben uddannelse og er dermed åben for alle med ønske om at deltage, som opfylder optagelseskravene. FORMÅL Uddannelsen har til formål at uddanne personer til at varetage ledende funktioner og udviklingsopgaver i de danske Golfklubber. Deltagerne sikres kvalifikationer til selvstændigt, at forstå og anvende ledelsesteorier og metoder, der kan anvendes til at planlægge og gennemføre de komplekse opgaver, man naturligt møder i en golfklub. Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført enten: En uddannelse på niveau med en mellemlang videregående uddannelse En bacheloruddannelse En relevant uddannelse min. på niveau med en kort videregående uddannelse, eller en videregående voksenuddannelse gennemført som et reguleret forløb. Ansøgere skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen. Center for sport management kan beslutte at fravige disse betingelser og optage ansøgere, der ellers ikke opfylder adgangskravene. Det vil altid ske ud fra en konkret vurdering af ansøgerens øvrige forudsætninger.

5 VORES MÅL ER At styrke det generelle uddannelsesniveau hos de ansatte i de danske golfklubber At styrke det fremtidige ledelsesgrundlag i de danske golfklubber At styrke den gensidige netværksdannelse og erfaringsudveksling klubberne imellem KURSUSLEDERE OG UNDERVISERE Der tilknyttes en gennemgående kursusleder, underviser og koordinator med kendskab til driften af Golfklubber. Kursuslederen vil fungere som den røde tråd og binde det samlede kursusforløb sammen. Alle undervisere på diplomuddannelserne er uddannet på minimum kandidatniveau. Desuden vil en række gæstelærere og oplægsholdere med indgående kendskab til branchen bidrage med deres ekspertise.

6 UDDANNELSENS VARIGHED OG GENNEMFØRELSE Uddannelsen skal ses som et samlet forløb med en række emnebestemte moduler, der afsluttes med udarbejdelsen af en hovedopgave. Uddannelsen er normeret til 60 ECTSpoint (European Credit Transfer System) og varer ca. 3,5 år. Uddannelsen er opbygget således, at det er muligt at gennemføre denne ved siden af et fuldtidsarbejde. Der må forventes en væsentlig arbejdsindsats til forberedelse og projektskrivning uden for internatperioderne. Udgangspunktet er 2 uddannelsesmoduler pr. år á ca. 8 uger. Et 8 ugers modul fordeler sig typisk på 2 x 4 dages internatkursus samt en dag til eksamen. Resten af tiden er selvstudie og projektskrivning. ET 10 ECTS MODUL HAR EN VARIGHED PÅ 8 UGER ET 5 ECTS MODUL HAR EN VARIGHED PÅ 4 UGER Alle internatkurser gennemføres på Vejen Idrætscenter, hvor kursisterne indkvarteres på enkeltværelser, og vil have mulighed for at benytte centrets sportsfacilliter. Uddannelsen er baseret på studieordningen for den merkantile diplomuddannelse retning sport management.

7 CENTER FOR SPORT MANAGEMENT ER DANMARKS FØRENDE UDBYDER AF KOMPETENCEGIVENDE EFTERUDDANNELSE TIL ANSATTE I DEN DANSKE SPORTSBRANCHE. I tæt samarbejde med sportsmanagement uddannelsen på UCN har vi udviklet, planlagt og startet diplomuddannelsen i Golf Management. Vi oplever UCN som en kompetent og professionel samarbejdspartner. UCN har hjulpet Dansk Golf Union til at højne niveauet markant på uddannelsesområdet. Vi kan varmt anbefale andre organisationer at indgå samarbejde med UCN og benytte sig af de menneskelige kompetencer og kvalifikationer, som UCN besidder. Jonas Meyer Turnerings og Udviklingschef, Dansk Golf Union

8 Uddannelsesmoduler 2013 og 2014 Organisation, metode og videnskabsteori MODUL 1: 0b1: 10 ECTS Kursusperiode: 26. feb 14. mar 2013 Sportsmarketing MODUL RS1: 10 ECTS Kursusperiode: 22. okt 8. nov 2013 Sportsøkonomi MODUL: Rs6: 5 ECTS Kursusperiode: feb 2014 Internatkurser: 26.feb - 1. mar mar Ikke fastlagt Internat Internat Eksamen Internatkurser: okt nov Ikke fastlagt Internat Internat Eksamen Internatkurser: feb Ikke fastlagt Internat Eksamen Kursussted: Vejen Idrætscenter & Konference Kursussted: Vejen Idrætscenter & Konference Kursussted: Vejen Idrætscenter & Konference Yderligere oplysninger om moduler tidspunkter m.v. findes på

9 Deltagerbetaling samt mulighed for tilskud Priserne for deltagelse på uddannelsen er følgende: 10 ECTS MODUL KR. 5 ECTS MODUL KR. 15 ECTS MODUL (HOVEDOPGAVE) KR. Prisen er incl. undervisning og internat med fuld forplejning, men excl. bøger. Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) giver studerende ved Center for sport management - og deres arbejdsgivere - muligheder for at få økonomisk støtte til deres eftervidereuddannelsesforløb til bekendtgørelsesfastsatte uddannelser. I 2012 er beløbet kr for en uges heltidsundervisning svarende til 37 timer, hvilket svarer til 80% af højeste dagpengesats. Der kan typisk søges SVU op til 8 uger pr. modul afhængigt af, hvor mange uger den studerende har orlov fra arbejdspladsen i forbindelse med uddannelsen. Den enkelte studerende skal søge SVU forud for selve uddannelsesforløbet på et skema, som kan downloades fra hvor man også kan læse mere om SVU.

10 Uddannelsesforløb MODUL 1: 0b1: ORGANISATION, METODE OG VIDENSKABSTEORI - 10 ECTS Dit personlige lederskab Ledelse som begreb Organisationsteori, organisationskultur, strategisk forandringsledelse Personlig og strategisk kommunikation MODUL RS1: SPORTSMARKETING - 10 ECTS Branding og markedsføring af golfklubben Salg af sponsorater Tiltrækning af nye kundegrupper Salg af konferencer og events Intern og ekstern, kommunikation til interessenter, sociale medier, nyhedsbreve, hjemmesider etc. Markedsanalyser og tilfredshedsundersøgelser MODUL: Rs6: SPORTSØKONOMI- 5 ECTS Hvordan kan vi forstå sportsøkonomien i Danmark Offentlige tilskud herunder Folkeoplysningsloven Fundraising Miljøregnskaber Benchmarking Balanced Scorecard MODUL 0b2: ØKONOMISK DRIFT OG STYRING - 5 ECTS Daglig regnskabsstyring Budgetter og økonomiske analyser Opbygning af gode forretningsgange Leasingaftaler Skat og moms

11 MODUL: Rs5: SPORTSJURA (SPORTSKONTRAKTER/RISC MANAGEMENT) - 5 ECTS Risikostyring i den daglige drift Bestyrelsesarbejde opgaver og ansvar Forpagtningsaftaler Personaleforhold Arbejdspladsvurderinger Foreningsjura Forsikringer MODUL: Rs6: SPORTSMANAGEMENT - 5 ECTS Hvad gør ledelse af golfklubber til en speciel ledelsesdisciplin? Udviklingstendenser i befolkningens idrætsdeltagelse Rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige Ledelse af frivillige og ansatte på samme tid Mødeledelse og samarbejde med frivillige MODUL Vf5: EVENTLEDELSE - 5 ECTS Eventplanlægning og gennemførelse Eventledelse Idéudvikling Det gode værtsskab udarbejdelse af servicekoncept Oplevelsesøkonomi og transformationsøkonomi de nye markeder for events. R estaurantdrift MODUL: AFGANGSPROJEKT - 15 ECTS Der udarbejdes et afgangsprojekt med udgangspunkt i egen virksomhed, der opsummerer indholdet fra de foregående moduler.

12 INFORMATION OG TILMELDING Find mere information på: Eller kontakt CHEFKONSULENT Klaus Frejo Tlf UDVIKLINGSCHEF DGU Jonas Meyer Tlf: FORMAND FOR GAF DANMARK CLUB MANAGER, HOLSTEBRO GOLFKLUB Kjeld Rasmussen Tlf: Lindholm Brygge Nørresundby

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder

Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder progress Practice Strategy Relationships CERTIFICATION structure Personale ledelse Public Affairs Projekt ledelse MEDICO- OG Viden- og innovationsledelse Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Der har længe i Speditionsbranchen været et ønske om at skabe et generelt kompetenceløft blandt branchens medlemmer og medarbejdere. Dette for at

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

STUDIEORDNING. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

STUDIEORDNING. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde STUDIEORDNING for Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde Revideret 11.12.13 Indhold 1. Indledning... 1 2. Uddannelsens formål... 1 3. Uddannelses varighed...

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

STUDIEORDNING. for. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde STUDIEORDNING for Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde 13.05.2013 STUDIEORDNING 13.05.2013 Indhold 1. Indledning... 1 2. Uddannelsens formål... 1 3.

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

. Innovation og produktion. Uden profil. Finansiel rådgivning

. Innovation og produktion. Uden profil. Finansiel rådgivning Merkonom- Teknonom- og IBC Kurser. International handel og markedsføring. Kommunikation og formidling. Økonomi og ressourcestyring. Ledelse. rmationsteknologi. Retail. Human Resource. International transport

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Danmarks mest fysisk aktive og lærende fællesskab Baggrund En række forhold øger behovet for at styrke tilbuddet til borgere, studerende og besøgende

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis AKADEMIFAG 1. halvår 2015 Organisation og arbejdspsykologi Teamledelse Det strategiske lederskab Positiv psykologi i ledelse Skriftlig kommunikation Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere