Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital."

Transkript

1 Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1

2 Disposition Baggrunden for ændring af praksis i forbindelse med udskrivelse. Udskrivelsessamtale. Inddragelse som overordnet tema i afdelingen. 2

3 Medinddragelse af patienter med apopleksi, i relation til udskrivelse. Afgangsprojekt på Sundhedsfaglig Diplomuddannelse. Karin Dreyer Wogensen,

4 Forbedringspotentiale på 30,1-42 indenfor områderne : Om patienterne vidste, hvor de skulle henvende sig med spørgsmål, efter de kom hjem? Om de var i tvivl om sygdommens konsekvenser for deres fremtid? Om de var i tvivl om efterbehandling/ genoptræning efter de blev udskrevet fra afdelingen? Enheden for brugerundersøgelser

5 Konklusion på brugerundersøgelsen Der er sammenhæng mellem afholdelse af en afsluttende samtale og patientens tilfredshed ved informationen. Tryghedsfølelsen ved udskrivelse var højere blandt patienter der havde en afsluttende samtale med personalet. Enheden for brugerundersøgelser. Patienters vurdering af hospitalsafdelinger i Hovedstadens Sygehusfællesskab

6 Formålet var at finde ud af : Hvilken information giver plejepersonalet i apopleksiafsnittet til patienterne, i forbindelse med udskrivelse? Er informationen sammenfaldende med patienternes behov? Hvordan kan plejepersonalet fremme patientens mestring og følelse af tryghed ved udskrivelse? 6

7 Metode Spørgeskemaundersøgelse til personalet, for at finde ud af hvad de vægter af information. Interview af 2 patienter for at få deres oplevelse af information givet i forbindelse med udskrivelsen. 7

8 Teori Aaron Antonowsky ( Ressourcer til at forblive rask) Empowerment (kontrol og ledelse af eget liv. Forudsætter brugerindflydelse) Hollandsk studie vedr. hvordan patienter med apopleksi er bedst forberedt på at vende hjem til egen bolig. Norsk kompendium Stress og mestring etter hjerneslag. 8

9 Konklusion på spørgeskema Der viste sig en klar tendens til at konkret information om bestilling af diverse hjælpeforanstaltninger prioriteres højst, hvorimod samtaleemner som konsekvenser af sygdom og planlagte udskrivelsessamtaler prioriteres lavere. Personalet prioriterer heller ikke at fortælle patienten, hvor denne skal henvende sig ved problemer eller spørgsmål når de er kommet hjem. K.W

10 Patientinterview B. Det eneste jeg gerne ville have vidst, før jeg kom hjem, det var det der hjemmehalløj. At man måske lige havde fået det der telefonnummer, og måske havde fået lidt at vide om, hvor hurtigt går det. Hvornår kan jeg forvente at der kommer nogen? Og hvordan? Især det der hvordan. B. Jeg havde ikke en egentlig udskrivelsessamtale med personalet. Jeg fik lidt at vide om, hvad der var bestilt. 10

11 A: De talte faktisk ikke med mig om min dagligdag efter udskrivelsen. Faktisk ingenting, andet end at jeg godt kunne nogle af de forskellige ting. A: Vedr. genoptræningsplaner: Jeg ved ikke andet end,at jeg skulle høre fra et sted, hvor jeg skulle komme, hvor de skulle optræne mig. 11

12 A : Jeg blev ikke inddraget så meget i beslutninger om udskrivelsen. Det blev besluttet til en lægesamtale. Det er jo ikke rigtig så meget, man følger med. A : det var ikke mig der bestemte, hvad jeg skulle have hjælp til, men jeg rettede mig efter deres anbefalinger. 12

13 Den information, der gives på hospitalerne, er ikke sammenfaldende med den information, som patienterne har brug for. Finsk studie ( Suhohonen, R m.fl., 2005) 13

14 Medinddragelse Indflydelse og kontrol har stor betydning for evnen til at håndtere belastninger Medinddragelse kan bedre patientens kvalitet i livet og vil kunne mindske deres problemer efter udskrivelse Hollandsk studie: I. Proot m.fl. 14

15 Konklusion Patienten får bedre mulighed for at udtrykke tanker og følelser, hvis der tilrettelægges en fast udskrivelsessamtale. For at støtte patienten til at mestre overgangen fra hospital til egen bolig, er det vigtigt at patienterne inddrages, så angst og utryghed identificeres, efterspørges og bearbejdes. 15

16 Ny tilgang Planlagte udskrivelsessamtale En ligeværdig dialog: At vi informerer om muligheder, frem for at give råd At vi stiller spørgsmål, frem for at give svar At plejepersonale og patienten sammen planlægger udskrivelsen Nu planlægger vi udskrivelsen med og ikke for patienten 16

17 Udskrivelsessamtalen er en planlagt samtale, en ligeværdigdialog mellem patienten (og evt. dennes pårørende) og plejeansvarlig plejepersonale som forberedelse til udskrivelsen. 17

18 Tiltag i forbindelse med indførelse af udskrivelsessamtaler. Behandlet i det centrale og lokale kvalitetsudvalg. Udarbejdet strategi for indførelse af udskrivelsessamtale Udskrivelsessamtaler som punkt på personalemøde. Mails til personale om beslutningen, (strategien), retningslinjer, pjece, videre plan, og mulighed for indflydelse. Arbejdsgruppe nedsat: en klinisk sygeplejespecialist, en sygeplejerske, to social og sundhedsassistenter, en kliniske oversygeplejerske og en afdelingssygeplejerske. Eftermiddagsmøder for alle sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, med fremlæggelse af baggrund for ideen med udskrivelsessamtaler. Filosofisk vejledning for sygeplejersker Udarbejdelse af kliniske retningslinie, støtteskema og pjece Ændring af dokumentationsredskab. Tavle på i personalerum med den retningslinjer, gode ideer, hjælpeværktøj, med mere Fastsættelse af dato for start af udskrivelsessamtaler: Den 19/

19 Audit på udskrivelsessamtaler afholdt samtale mar/april 2008 aug/sep 2008 nov dec

20 Overordnet fokus i neurologisk afd. N

21 Hvad er inddragelse? Inddragelse bygger på dialog og tilbagemelding fra den enkelte patient eller pårørende. juni 2008 Regionh s bruger, Patient- og pårørende politik. Med medinddragelse i eget forløb forstås, at man involverer patienten i planlægning og beslutninger af betydning for eget behandlingsforløb. Regionh s Videns og idébank 21

22 Hvorfor inddragelse? Krav fra organisationen ( Regionh) Bruger, patient og pårørendepolitik (juni 2008): Tage hensyn til hvem patienten er. Træffe beslutninger om patienten med patienten / de pårørende. Spørge patienten /de pårørende, fordi du har brug for deres viden. Tage ansvar for sammenhæng i patientforløbet. 22

23 Krav fra BBH BBH s virksomhedsgrundlag 23

24 Patienten / de pårørende Forskning Bedre behandlingsresultater Større tilfredshed fra brugerne Større motivation og tryghed Reduceret stress og angst Øget patientsikkerhed Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed, Sundhedsstyrelsen

25 Patienten / de pårørende (fortsat) Patientforeninger Danske patienter Anbefaling: Lokal brugerinddragelsespolitik og opmærksomhed på kommunikationen. 25

26 Patienten og pårørende Enheden for brugerundersøgelser: Videnscenter for patientoplevet kvalitet Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) 26

27 6. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger der skulle træffes om din behandling og pleje? LUP 09 For meget Passende For lidt Afd. N 1,1 % 77,5% 21,3% BBH 0,9% 75,5% 23,6% DK 0,8% 83,2% 16,0% 27

28 Tiltag i neurologisk afd. N Fælles værdigrundlag i afd. N Kommunikationspolitik i afd. N Pårørendepolitik i afd. N. Pleje og behandlingsansvarlige Inddragelse i forhold til pleje og behandling Implementering af udskrivningssamtaler Personalets opmærksomhed på egen praksis 28

29 1. Fælles værdigrundlag 29

30 2. Kommunikationsog pårørendepolitik godkendt i MED udvalget i maj 09 Nøglebegreber fra kommunikationspolitik i afd. N: Dialog contra monolog Tonen Lytte Forstå og begribe 30

31 3. Pårørende politik Vores praksis i forh. til de pårørende 31

32 4. Pleje- og behandlingsansvarlige Fokus gennem flere år. Oplevede du at der var en eller flere personer i afdelingen, der havde et særligt ansvar for dit forløb? 69 % ja - 31% nej Det var frustrerende at der hver dag var en ny læge at forholde sig til. Et par gange måtte jeg korrigere en læges opfattelse af, hvad jeg var indlagt for Tavler med billeder af personale Navn på beh s ansvarlig og plejeansvarlig på forsiden af patientmappen / tavler 32

33 5. Inddragelse i forhold til pleje og behandling Dokumentation hos og med pt. (åbne sygeplejejournaler - genindført) Velkomstpjecer Stuegang hos pt. Systemet med plejepersonalets manuelle mapper, hvor der noteres i hver dag, og som også er tilgængelige for pt. og pårørende er en super god ting. 33

34 6. Udskrivelsessamtaler En udskrivelsessamtale er en planlagt samtale, en ligeværdig dialog mellem patienten (og evt. dennes pårørende) og den plejeansvarlig plejepersonale som forberedelse til udskrivelsen. Indført på N11 på vej på N10A og N26 Aug. 09: 75% LUP 09: 81 % 34

35 7. Opmærksomhed på egen praksis Inddragelse vil for patienterne befordre større autonomi, skabe større motivation og tryghed og bedre effekt af behandlingen. Jeg har ikke været tilbage og fortælle patienten, hvilke mål der er sat for pt. Det er frygtelig, at man ikke har gjort det! 35

36 36

37 37

38 38

39 Plan for fremtiden 1. Evaluering af Brugerundersøgelsen 2009 (LUP) med handleplan 2. Tværfaglig temaeftermiddag den 22/ AC-medarbejder: Vibeke Møller Thomsen 4. Styregruppe + div. arbejdsgrupper 39

40 Styregruppe Ledende overlæge, Ledende oversygeplejerske Klinisk oversygeplejerske, Afdelingssygeplejerske Overlæge, AC medarbejder Patientforløb i sengeafsnittene Patientforløb i daghospital / amb. Forventnings samtaler Udskrivelse Forventnings samtaler Afslutning Stuegang Kontrolbesøg 40

41 Tak for Jeres opmærksomhed! Afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og Klinisk sygepleje specialist Karin Wogensen 41

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014 Casekatalog April 2014 Region Hovedstaden Casekatalog Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Casekatalog Inspirationsseminar om de

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Direkte patientfeedback som

Direkte patientfeedback som 54 Sygeplejersken 21/2009 Medinddragelse Direkte patientfeedback som Af Marianne Nybro Grum, cand.cur., Karen Skjødt Hansen og Marie Fuglsang, cand.scient.soc., Charlotte Fiil Sestoft og Hanne Danielsen,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Et geriatrisk pakkeforløb, der virker!

Et geriatrisk pakkeforløb, der virker! Fagligt selskab for gerontologiske og geriatriske sygeplejersker Nyhedsbrev Landkonferencen i Kolding d.6.-7. april 2011 Et geriatrisk pakkeforløb, der virker! Ældres ernæring udfordringer og mulige interventioner

Læs mere

Pårørendes oplevelse af afdeling 4141 - en spørgeskemaundersøgelse

Pårørendes oplevelse af afdeling 4141 - en spørgeskemaundersøgelse Pårørendes oplevelse af afdeling 4141 en spørgeskemaundersøgelse Resumé Mål At undersøge, i hvor høj grad de pårørendes behov og ønsker bliver imødekommet på afdeling RT 4141. Baggrund Fra politisk side

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Individuel_målrettet ernæringsterapi til patienter i ernæringsrisiko i hofteenheden

Individuel_målrettet ernæringsterapi til patienter i ernæringsrisiko i hofteenheden Individuel_målrettet ernæringsterapi til patienter i ernæringsrisiko i hofteenheden Anne Frandsen, Klinisk sygeplejespecialist Ortopædkirurgisk Afdeling M Bispebjerg Hospital Februar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på TAND-, MUND-, KÆBEKIR O - SENGE TAND-, MUND-, KÆBEKIR. O Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Forventningssamtalen

Forventningssamtalen Et brugerinddragelsestiltag på Glostrup Hospital, N38 Laura Emdal Navne Stine Louring Nielsen Charlotte Bredahl Jacobsen EVALUERING / Projekt 2185 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere